of 30 /30
Postupci oblikovanja deformiranjem Drugo predavanje

Postupci oblikovanja deformiranjem

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Postupci oblikovanja deformiranjem. Drugo predavanje. Utjecaj temperature. Utjecaj temperature. Krivulja tečenja ovisi o temperaturi. Naprezanje plastičnog tečenja smanjuje se povećanjem temperature. Reducira se očvršćavanje . Povećava se oblikovljivost. Krivulja plastičnog tečenja. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Postupci oblikovanja deformiranjem

Postupci oblikovanja deformiranjem

Postupci oblikovanja deformiranjem Drugo predavanjeUtjecaj temperature

Utjecaj temperatureKrivulja teenja ovisi o temperaturi.Naprezanje plastinog teenja smanjuje se poveanjem temperature.Reducira se ovravanje.Poveava se oblikovljivost.Krivulja plastinog teenja

Hladna plastina deformacija

https://www.youtube.com/watch?v=7PQyant3mCc5Hladna plastina deformacija

https://www.youtube.com/watch?v=k6iODHla6qY Hladna plastina deformacijaT 0.3Tt

U polikristalnom tijelu zrna se razlikuju po veliini i obliku, sastavu, mehanikim svojstvima, orijentaciji kliznih ravnina i ostalim znaajkama. Eksperimenti provedeni na vlak s uzorcima od dva ili tri kristala pokazali su da su u blizinama granica zrna manje deformirana nego u unutranjosti. Iz tog je razloga hladna deformacija prvenstveno proces smicanja unutar zrna. U polikristalnom uzorku smicanje se prvo javlja u zrnima ije su ravnine klizanja orijentirane pod kutom od otprilike 90 stupnjeva u odnosu na smjer djelovanja sile. Susjedna zrna su pod djelovanjem samo elastine deformacije. Neravnomjernost deformacije ostaje i kod velikih deformacija kada su sva ili skoro sva zrna deformirana plastinoDolazi do izduenja zrna u pravcu najintenzivnijeg teenja materijala. Takoer dolazi do pojave ovrenja materijala.7Prednosti hladne deformacijeBolja dimenzijska tonost.Bolja kvaliteta povrine.Poveana vrstoa.Izduivanje kristalnih zrna u pravcu teenja materijala rezultira poboljanjem mehanikih svojstava.Nema gubitaka energije koji se javljaju pri zagrijavanju.Better accuracy, closer tolerancesBetter surface finishStrain hardening increases strength and hardnessGrain flow during deformation can cause desirable directional properties in productNo heating of work required

8Nedostaci hladne deformacijeVee sile i rad deformiranja.Povrine poetnog poluproizvoda moraju biti paljivo oiene.Duktilnost i ovrenje limitiraju koliinu deformacije.Kod nekih operacija mora se provesti prethodno rekristalizacijsko arenje.U nekim sluajevima metal nije dovoljno oblikovljiv za hladno deformiranje.Higher forces and power requiredSurfaces of starting workpiece must be free of scale and dirtDuctility and strain hardening limit the amount of forming that can be doneIn some operations, metal must be annealed to allow further deformationIn other cases, metal is simply not ductile enough to be cold workedComment each disadvantage (surface cleaning is needed, because of hardening increased number of operations, annealing)9Topla plastina deformacija

https://www.youtube.com/watch?v=XTU0Z-FkhtU Topla plastina deformacijaVri se iznad temperature rekristalizacije, 0.5 Ttdo1150 C - elik360 - 520 C Al legure700 - 800 C Cu legure

Napomena: plastina obrada olova visoke istoe pri temperaturi -23 C jo je uvijek oblikovanje u toplom stanju, dok je oblikovanje elika na 400 C oblikovanje u hladnom stanju.

Prednosti tople deformacijeManje sile i rad deformacije.Metalni materijali nedovoljno oblikovljivi za hladnu deformaciju obino se mogu toplo oblikovati.Uobiajena izotropna svojstva materijala.Materijal ne ovruje.Lower forces and power requiredMetals that usually fracture in cold working can be hot formedStrength properties of product are generally isotropicNo strengthening of part occurs from work hardeningAdvantageous in cases when part is to be subsequently processed by cold forming

12Nedostaci tople deformacijeLoija dimenzijska tonost.Ukupni utroak energije je vei.Povrinska oksidacija radnog komada.Skraen vijek trajanja alata.Lower dimensional accuracyHigher total energy required (due to the thermal energy to heat the workpiece)Work surface oxidation (scale), poorer surface finishShorter tool life

13RekristalizacijaMaterijal koji je plastino deformiran ne nalazi se u stanju ravnotee zbog distrodirane reetke. Zagrijavanjem se poveava pokretljivost atoma te se oni ponovo mogu razmjestiti u nedistordiranu reetku.Temperatura pri kojoj zapoinje gibanje atoma naziva se temperatura rekristalizacije.Incandescence = UarenostEmisija svjetlosti iz vrstog tijela zagrijanog do usijanja.Kolokvijalno koritenje izraza crveni sjaj, bijeli sjaj za razliite temperature eljeznih materijala.Emission of light by a solid that has been heated until it glows, or radiates light.When an iron bar is heated to a very high temperature, it initially glows red, and then as its temperature rises it glows white.Our colloquial usage of "red hot, "white hot"

15Boje uarenog elika

Uarenost

Postupci oblikovanja deformiranjem

Postupci oblikovanjaVolumensko oblikovanjeOblikovanje limaValjanjeKovanjeProvlaenjeIstiskivanje (ekstruzija)tancanje i probijanjeUtiskivanjeSavijanjeDuboko vuenjeHidrooblikovanje

Postupci oblikovanja

Valjanje

https://www.youtube.com/watch?v=AuuP8L-WppI https://www.youtube.com/watch?v=AuuP8L-WppI21ValjanjeProces oblikovanja deformiranjem pomou valjaka.Ravno valjanje, profilno valjanje, valjanje prstena, valjanje navoja, valjanje zupanika, valjanje beavnih cijeviMetal forming process that deforms the work by the use of rolls.Flat rolling, shape rolling, ring rolling, thread rolling, gear rolling, and the production of seamless tube.

Rolling is classified according to the temperature of the metal rolled. If the temperature of the metal is above its recrystallization temperature, then the process is termed as hot rolling. If the temperature of the metal is below its recrystallization temperature, the process is termed as cold rolling. In terms of usage, hot rolling processes more tonnage than any other manufacturing process, and cold rolling processes the most tonnage out of all cold working processes.

22Proizvodi

Ravno valjanje

Profilno valjanje

Valjanje prstenaPoetni oblikZavrni oblik

Valjanje navojaPoetni oblikZavrni oblik

Valjanje navoja

https://www.youtube.com/watch?v=bclnb_Cp4sE https://www.youtube.com/watch?v=bclnb_Cp4sE 28Valjaki stan