Poremećaji u radu EES-a

 • View
  96

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poremećaji u radu EES-a. prof.dr. Ivica Pavić. Pogonska stanja u EES-u. Stacionarno stanje (normalni pogon) Kvazistacionarno stanje Poremećaj Havarija (djelomični/potpuni raspad EES-a). Definicija poremećaja (SPD). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Poremećaji u radu EES-a

 • Poremeaji u radu EES-aprof.dr. Ivica Pavi

 • Pogonska stanja u EES-uStacionarno stanje (normalni pogon)Kvazistacionarno stanjePoremeajHavarija (djelomini/potpuni raspad EES-a)

 • Definicija poremeaja (SPD)Poremeaj je skup dogaaja i stanja promatranih jedinica koji spontano poinje pojavom greke, te dovodi do ispada ili prisilnog isklopa barem jednog prekidaa u promatranoj mrei, a zavrava uklopom svih jedinica koje su se nale u poremeaju.

 • Uzroci poremeajaIspad generatora (proizvodnje)Ispad tereta (optereenja)Ispad vodova i transformatora (grane mree)Kratki spojPogreno djelovanje zatite

 • Regulacija u EES-uP-f i Q-U regulacija

  Drag the side handle to change the width of the text block.

  U2

  U1

  DU

  I2R

  jI2X

  I2

  DUp

  DUu

 • P-f i Q-U regulacija (nastavak)za VN mree: X>>R, R zanemariv,
 • Primarna regulacijaCilj: odravanje ravnotee izmeu proizvodnje i potronjeOsiguranje sigurnosti interkonektiranog sistema na principu solidarnostiDjeluje pri ispadu proizvodnje ili rastereenjuDinamiko odstupanje frekvencijeKvazistacionarno odstupanjePrincip solidarnosti

 • Primarna regulacijaRegulacijska konstanta sustavareciprona vrijednost statizma pomnoena kolinikom snage i frekvencije u trenutku poremeajamoe se odrediti mjerenjem ili se procjenjuje

  P proizvodnja (MW)s statizam sustavaf frekvencija (50 Hz)

 • Sekundarna regulacijaZadatak: dovesti frekvenciju i snage razmjene na njihove zadane vrijednostiAktivira se samo regulator podruja u kojem je nastupio poremeajPojam regulacijskog blokaOpseg sekundarne regulacijeSekundarna regulacijska rezerva

 • Sekundarna regulacija Metoda karakteristike sistema

 • Metoda karakteristike sistemaPrije poremeaja: Poremeaj i primarna regulacija:Sekundarna regulacija

 • Agregati u sekundarnoj regulaciji

 • Tercijarna regulacijaPoveanje sekundarne regulacijske rezerveOptimiranje raspodjele sekundarne regulacijske rezerveTercijarna regulacijska rezerva (minutna rezerva)

 • Vremenski redoslijed regulacija

 • Statika i prijelazna stabilnostStatika stabilnost (male i spore promjene)Prijelazna stabilnost (velike i brze promjene)- rjeavanje jednadbe njihanja- ispad iz sinkronizma- kritino vrijeme trajanja kratkog spoja

 • Krivulja njihanja kuta rotora (t)Jednadba njihanja:

 • Naponska stabilnostNaponska stabilnost EES-a je sposobnost sustava da odri napon u svim tokama sustava nakon poremeaja. Sustav je nestabilan kada poremeaj uzrokuje ubrzano i nekontrolirano smanjenje napona.Prijenos velikih snaga na velike udaljenosti pogoduje naponskom slomu.P-V i Q-V krivulje