Poliuretanski lepak za zidanje 2019-10-28¢  Poliuretanski lepak za zidanje KARAKTERISTIKE PU lepak za
Poliuretanski lepak za zidanje 2019-10-28¢  Poliuretanski lepak za zidanje KARAKTERISTIKE PU lepak za

Poliuretanski lepak za zidanje 2019-10-28¢  Poliuretanski lepak za zidanje KARAKTERISTIKE PU lepak za

 • View
  6

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Poliuretanski lepak za zidanje 2019-10-28¢  Poliuretanski lepak za zidanje KARAKTERISTIKE...

 • Poliuretanski lepak za zidanje

  KARAKTERISTIKE

  PU lepak za zidanje namenjen je za zidanje pregradnih zidova kao zamena za malter kao i za lepljenje različitih građevinskim materijala. Nije podesan za gradnju nosećih zidova. Dobro prijanja za ciglu, beton, porobeton, kamen, drvo kao i za druge građevinske i izolacione materijale. Ne prijanja na polietilen, silikon i PTFE. Učvršćuje se u kontaktu sa vlagom iz vazduha i vlagom iz podloge.

  Prednosti upotrebe Tekapur Poliuretanskog lepka za zidanje: • jednostavna upotreba, • veoma dobro prijanja za različite građevinske materijale, • koristi se i na nižim temperaturama, • manja potrošnja materijala, • jeftinije izvođenje radova, • ušteda na transportu i skladištenju, • brzo vezuje, otporan na vlagu i niske temperature, • omogućava brzo napredovanje u poslu, • vodootporan je, zbog njegovog sastava apsorpcija vode je maksimalno 1%, • prijatan je za sredinu jer ne sadrži CFC.

  TEHNIČKI PODACI

  Temperatura upotrebe: –5 do +35°C (površina), –5 do +25°C (doza)

  Vreme vezivanja: 18°C, 60 % rel. vlaž. 5–10 minutas Vreme očvršćavanja: 1,5–3 sata, zavisno od

  temperature i vlage Temperaturna postojanost: –40°C do + 90°C Upijanje vode: DIN 53428 max. 1 vol. % Toplotna provodljivost: DIN 52612 0,036 W/m K pri 20°C Zatezna čvrstoća: ISO 527-1 0,35–0,40 MPa Pritisna čvrstoća: DIN 12090 0,30–0,35 MPa Adhezija na beton: 0,32–0,34 MPa Adhezija na ciglu: 0,30–0,32 MPa Klasa zapaljivosti: EN 13501, deo 1 E

  OBLAST UPOTREBE

  Materijali, ali i podloge na koje ćemo lepiti moraju da budu čisti, bez prašine, masnoće i drugih nečistoća. Pre samog nanošenja preporučuje se da se površina navlaži vodom. Vlaženje je značajno pošto veoma poboljšava prijanjanje i brzinu lepljenja.

  Poliuretanski lepak za zidanje primeren je i za niže temperature. Temperatura doze je od –5 do +25 °C, a temperatura sredine od –5 do +35°C. Optimalna temperatura doze kojom postižemo što veće iskorišćenje u upotrebi je 20–25 °C.

 • Poliuretanski lepak za zidanje koristi se kod gradnje pregradnih zidova. Nije primeren za gradnju nosećih zidova. Površine je pre lepljenja neophodno očistiti od čestica prašine. Kod zidanja pregradnih zidova potrebno je na osnovu naneti jedan odnosno dva nanosa PU lepka, (debljine 3–4 cm) u razmiku 5–10 cm (zavisno od širine cigle odnosno ploče). Sačekamo nekoliko minuta a ne više od 3–7 min, da se lepak ne stvrdne. Sledi postavljanje zidova. Preporučuje se da se PU lepak postepeno nanosi po dužini 2–3 m. Nakon što postavite zidove na lepak, oni se ne mogu pomerati. Jednom dozom (800 ml) možemo da pričvrstimo 30–35 metara zida.

  U slučaju lepljenja podlogu je potrebno i prethodno očistiti i navlažiti. Važno je da poliuretanski lepak nanesemo barem 3 cm od ivice ploče odnosno materijala koji ćemo lepiti a onda i po sredini u obliku W. Nakon nanošenja sačekamo 3–7 min a onda pričvrstimo materijal. Potrebno je da nanesemo lepka u količini koja ć• prekriti barem 40 % površine. U slučaju lepljenja težih materijala (na primer gipsane ploče) u vertikalnom položaju, potrebno ih je dodatno pričvrstiti. Poravnavanje materijala moguće je maksimalno 10 do 15 min. nakon pričvršćivanja za zid. Nakon 2 h, kada poliuretanski lepak dostigne odgovarajuću mehaničku čvrstinu, možemo da nastavimo sa poslom. Jednom dozom PU lepka (800 ml) možemo da napravimo 60– 70 metara (prosečna širina nanosa lepka je 2–3cm). Stvrdnut poliuretanski lepak potrebno je zaštititi od UV zračenja.

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  Podloge moraju da budu čiste, bez prašine, masnoće i drugih nečistoća. Suve i porozne podloge navlažimo vodom. Sadržaj doze mora da bude na sobnoj temperaturi. Ako je hladnija, stavimo je u toplu vodu (max. T=40 °C) na nekih 20 minuta. Dozu, sa ventilom okrenutim nadole, pre upotrebe dobro protresemo, privijemo na pištolj i pritisnemo okidač (otprilike 2 sekunde), da se pištolj napuni poliuretanskim lepkom. Pri radu doza uvek mora da bude okrenuta nadole. Pritiskom okidača aktivira se isticanje poliuretanskog lepka. Željenu količinu poliuretanskog lepka na izlazu podešavamo šrafom za podešavanje na zadnjoj strani pištolja. Pri menjanju doze, novu dozu dobro protresemo, praznu dozu odstranimo i odmah je zamenimo novom, u suprotnom može da dođe do stvrdnjavanja poliuretanskog lepka u adapteru. Stvrdnut poliuretanski lepak na rasprskivaču pištolja odstranjujemo mehanički. Kod kraćih prekida posla dozu ostavimo na pištolju s tim da zavrnemo šraf na zadnjoj strani pištolja. Doza mora da bude pod pritiskom, inače bi se poliuretanski lepak stvrdnuo u pištolju. U slučaju daljih prekida rada pištolj čistimo TEKAPUR sredstvom za čišćenje.

  Stvrdnjavanje možemo da poboljšamo tako što ćemo poliuretanski lepak poprskati vodom. Ukoliko ne iskoristimo celu dozu, ventil očistimo TEKAPUR sredstvom za čišćenje ili acetonom. Stvrdnut poliuretanski lepak možemo da odstranimo sredstvom za čišćenje APURSIL ili mehanički. Stvrdnut poliuretanski lepak treba zaštiti od UV zračenja.

  PAKOVANJE

  • aerosol doze 800 ml

  SKLADIŠTENJE

  12 meseci (+ 10°C do + 20°C) Više temperature skraćuju vreme upotrebe. Doze treba čuvati u uspravnom položaju.

  SIGURNOSNE MERE

  Sadrži: difenilmetan 4,4' - diizocijanat

  Oznake rizika: Štetno ako se udiše. Iritativno za oči, respiratorne organe i kožu. Ograničena saznanja o karcinogenom efektu. Može izazvati senzibilizaciju pri udisanju i u kontaktu sa kožom. Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju udisanjem. Može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini. Može štetno delovati na odojčad. Oznake bezbednosti: Čuvati van domašaja dece. Ne udisati aerosol. Posle kontakta sa kožom odmah isprati sa dovoljno vode i sapuna. Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice. Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati etiketu ili ambalažu. Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama. Dodatna sigurnosna uputstva: Sadrži izocijanate. Videti uputstva koja je naveo proizvođač. Boca je pod pritiskom. Ne izlagati je suncu i temperaturama preko 50°C. Nakon upotrebe ne otvarati bocu niti je spaljivati. Ne prskati u pravcu plamena ili po užarenim predmetima. Čuvati dalje od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.

  Kod osoba koje imaju senzibilizaciju na diizocijanate može se razviti alergijska reakcija pri upotrebi ovog proizvoda. Osobe koje boluju od astme, ekcema ili kožnih oboljenja treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom. Zabranjeno je koristiti proizvod u uslovima loše ventilacije, osim uz korišćenje zaštitne maske sa odgovarajućim gasnim filterom.

  UPOZORENJE

  Uputstva su izrađena na osnovu naših ispitivanja i iskustava, pa ipak kod specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo pre svake upotrebe, prethodne provere.

  TEKAPUR Poliuretanski lepak za zidanje

  O va

  te hn

  ič ka

  in fo

  rm ac

  ija d

  op un

  ju je

  i za

  m en

  ju je

  s va

  p re

  th od

  na iz

  da nj

  a (0

  9/ 13

  ).