Click here to load reader

Naslovna | Fasada - Vrhunski kvalitet materijala za ... Lepak za keramičke pločice i siporeks blokove sa produženim otvorenim vremenom, pogodnim za lepljenje pločica. Primena:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naslovna | Fasada - Vrhunski kvalitet materijala za ... Lepak za keramičke pločice i siporeks...

 • KATALOG PROIZVODA

  R

  R

  www.fasada.rs

 • 10 godina garancije UŠTEDA ENERGIJE I DO 50%

  O D

  EL O N

  E ČINI ČOVEKA

  A LI FASADA ČINI

  KU

  ĆU !

  O D

  EL O N

  E ČINI ČOVO EKA

  TEXOTERM STIROPOR

  ZAŠTITNA MREŽICA

  GRAĐEVINSKI LEPAK TX 100

  GRAĐEVINSKI LEPAK TX 120

  GRAĐEVINSKI LEPAK TX 120

  AKRILGRUND PODLOGA

  DEKORATIVNI MALTERI TIPA FASAPLAST

 • 3

  sadržaj Nastanak i razvoj firme "Fasada" ................................. 4

  GRAĐEVINSKI LEPKOVI ”P” TX 75 ...........................................5 ”PV” TX 80 .......................................5 TX 85 ..................................................5 TX 90 ................................................. 6 TX 100 ............................................... 6 ”Universal” TX 110 ......................... 6 TX 120 .................................................7

  DEKORATIVNI PREMAZI Bojafas ...............................................8 Bojafas ”S” ........................................8 Bojafas ”P” ........................................8 Bojafas ”V” ....................................... 9 Bojafas ”SN” .................................... 9 Bojafas ”ST” .................................... 9 ”SN” Protekt .................................... 9

  PODLOGE ST Podloga .................................... 10 AkrilGrund ..................................... 10 ST Grund ........................................ 10 DS podloga ................................... 10

  DEKORATIVNI MALTERI I PODLOGE Dulit .....................................................11 Dulit FULL ........................................11 Dulit ”G” .............................................11 Dulit ”R” ............................................12 Sevilja ”0” .........................................12 Hirofa ................................................12 Kulir fasada ......................................13 Fasaplast ”F” ..................................13 Fasaplast ”R” .................................13 Fasaplast ”ST” ...............................14 Fasaplast ”SN” ..............................14 Fasaplast ”STSN” .........................15 Travertino .........................................15 Travertino COLOR .........................15 Sevilja ”1” ..........................................16 Sevilja ”2” .........................................16

  OSTALI PROIZVODI Gletofas ............................................17 Olmafas ............................................17 Fugafil ..............................................17 Efmal .................................................18 Krečko ..............................................18 BF kolor ...........................................18

 • 4

  R

  Iako "Fasada" pod ovim imenom egzistira već 20 godina, njeni počeci datiraju još od prve polovine prošloga veka. Sve je počelo kao radionica za izradu mlinskog kamena, da bi danas "FASADA" bila nezaobi­ lazan partner u završnim građevinskim radovima.

  Još daleke 1932. godine, braća Topalović u Trsteni­ ku osnovali su radionicu "KVARC", za proizvodnju mlinskog kamena. Po završetku II svetskog rata, firma "KVARC" iz Trstenika prelazi u Osijek, gde su tada bili povoljniji uslovi za rad privatnih preduzeća. Nedugo nakon toga Dobrosav Topalović, jedan od osnivača firme "KVARC", osniva novu firmu, koja je ubrzo po os­ nivanju postala poznata u celoj tadašnjoj Jugoslaviji. Proizvodni program činili su proizvodnja mlinskog ka­ mena i mlevenog kamena upotpunjena proizvodnjom ukrasnih maltera za završnu obradu fasada, koji se na­ nose prskanjem pod imenom HIROFA, koji se i danas proizvode pod tim imenom. HIROFA je u to vreme bila veoma popularan materijal, pa je u raznim bojama kra­ sila mnoge fasade. U narednom periodu firma širi pro­ izvodni program, drugim proizvodima za završne ra­ dove u građevinarstvu. Zbog događaja 1991. godine, koji su pratili raspad SFRJ, fir ma prestaje sa radom, da bi dve godine kasnije Dušan Topalović i Miloš Pralica nastavili tradiciju, i u Srbiji, u Šimanovcima, osnovali firmu "FASADA".

  Uskoro “FASADA”, prelazi u Staru Pazovu, gde se vrlo brzo razvila u jednog od najznačajnijih proizvođača proizvoda za završne radove u građevinarstvu na ovim prostorima.

  Pošto se pojavila potreba za širenjem proizvodnih kapaciteta 2005. godine, kreće se sa izgradnjom no­ vog poslovno­proizvodnog kompleksa u industrijskoj zoni Stare Pazove. Prva etapa izgradnje je završena 2010. godine i kompletna proizvodnja sa znatno pove­ ćanim kapacitetom je preseljena u novi proizvodni po­ gon. Druga etapa proširenja proizvodnih i skladi šnih kapaciteta završena je početkom 2012. godine. Danas se “FASADA“ može pohvaliti savremenom automati­ zovanom fabrikom zavidnih kapaciteta.

  Paralelno sa početkom izgradnje nove fabrike, pre­ duzeće “FASADA“ na tržište izlazi sa svojim novim brendom TEXO. Pod ovo ime stavljeni su proizvodi za izradu fasada, oblaganje zidova i podova. Cilj je bio da se formira grupa proizvoda poboljšanih performansi, proizvedena po savremenim standardima. Brend TEXO je veoma dobro prošao kod kupaca, i veoma brzo se odomaćio na tržištu.

  Firma pod imenom “FASADA”, posluje već 20 go­ dina. Pored tržišta Srbije, plasman svojih proizvoda vrši i na tržištima BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvat­ ske, Rumunije, Bugarske i Albanije.

  Trenutno je ”FASADA”, jedan od značajnijih proi z­ vo đača fasadnih materijala u Srbiji.

  Primarna delatnost preduzeća „FASADA“ je proiz­ vodnja materijala za završne radove u građevinarstvu. Ovo podrazumeva proizvode kao što su: lepkovi za termoizolacione sisteme, lepkovi za keramiku, razne vrste maltera mašinskih i dekorativnih, glet mase, nive­ lir mase kao i veliki izbor premaza za zidove različitih vrsta i osobina. Pored same proizvodnje, veoma je jaka tehnička podrška koja u svakom trenutku može da reši nedoumice, koje bi kupac ili krajnji korisnik eventualno mogao da ima. Ovim putem se nastoji postići viši nivo kvaliteta izvođenja radova.

  Preduzeće „FASADA“ iz godine u godinu beleži stalan rast proizvodnje i prodaje svojih proizvoda, pa je plan da se trend zadrži i u budućnosti. Stalnim pove­ ćanjem proizvodnih kapaciteta, obezbeđuje se da pro­ iz vodi u najkraćem mogućem roku dođu do kupaca. Automatizacijom proizvodnih procesa postigla se uje­ dnačenost kvaliteta, kao i smanjenja rizika od gre ške usred „ljudskog faktora“.

  Konkretni planovi za razvoj na tržištu idu u pravcu jačanja dobrih poslovnih veza i odnosa sa svojim po­ slov nim partnerima, kao i uspostavljanje novih part­ nerskih odnosa, koji će i u budućnosti obezbediti us­ pe šno poslovanje kompanije.

  NAsTANAk I RAzvOJ fIRmE ”fAsADA”

 • 5

  G R

  A Đ

  E V

  IN SK

  I L E

  P K

  O V

  I

  NAsTANAk I RAzvOJ fIRmE ”fAsADA”

  GRAĐEvINskI LEPAk ”P” TX 75 Lepak za keramičke pločice i siporeks blokove sa produženim otvorenim vremenom, pogodnim za lepljenje pločica.

  Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid ravnom stranom nazubljene gleterice, a potom se razvlači na­ zu bljenom stranom. Tokom rada potrebno je povremeno prome­ šati masu i dodati vodu po potrebi.

  Uslovi za rad: temperatura od 5­30°C. Izbegavati rad na direkt­ nom suncu, kiši i mrazu.

  Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlo­ zi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

  Potrošnja: Pakovanje:

  2,5­4,0 kg/m2 Natron vreća od 5 i 25 kg

  GRAĐEvINskI LEPAk ”Pv” TX 80 Lepak za keramičke pločice za spoljašnje radove sa produženim otvorenim vremenom, pogodnim za lepljenje pločica.

  Primena: pripremljena masa se nanosi na zdrav, čist impregniran zid ravnom stranom nazubljene gleterice, a potom se razvlači na­ zubljenom stranom.Tokom rada potrebno je povremeno prome­ šati masu i dodati vodu po potrebi.

  Uslovi za rad: temperatura od 5­30°C. Izbegavati rad na direkt­ nom suncu, kiši i mrazu.

  Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlo­ zi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

  Potrošnja: Pakovanje:

  2,5­4,0 kg/m2 Natron vreća od 25 kg

  GRAĐEvINskI LEPAk TX 85 Jednokomponentni lepak za lepljenje mermernih i granitnih pločica.

  Može se koristiti za spoljašnje i unutrašnje radove.

  Primena: pripremljena masa se nanosi čeličnom gletericom na zdrav, čist impregniran zid, otprašen i odmašćen. Obavezno anke­ risanje na fasadnim zidovima.

  Uslovi za rad: temperatura od 5­30°C. Izbegavati rad na direkt­ nom suncu, kiši i mrazu.

  Skladištenje: u suvom i provetrenom prostoru, na drvenoj podlo­ zi u originalnoj ambalaži, na temperaturi iznad 5°C.

  Potrošnja: Pakovanje:

  3,0­5,0 kg/m2 Natron vreća od 25 kg

 • 6

  G R

  A Đ

  E V

  IN SK

  I L E

  P K

  O V

  I

  GRAĐEvINskI LEPAk ”UNIvERsAL” TX 110 Suvi tip građevinskog lepka za lepljenje termoizolacionih sistema (stiropor, mrežica) i građevinske keramike.

  Lepak je fleksibilan, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

  Primena: lepak se nanosi trakasto po obodu stiropor ploče, i po­ prečno na dva mesta u debljini i širini traka d

Search related