of 107 /107
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.1

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA - T-MobileCloud · Pracuje jako usługa systemowa, ... serwer proDysk, ... pośrednictwem protokołów FTP i SMB wykorzystywanych przez serwery wymiany plików

Embed Size (px)

Text of PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA - T-MobileCloud · Pracuje jako usługa systemowa, ... serwer proDysk, ......

PODRCZNIK UYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.1

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

2

ZAWARTO

1. proDysk ................................................................................................................................ 6

2. Rozpoczcie przygody to takie proste! ............................................................................. 7

2.1. Rejestracja nowego konta ........................................................................................... 7

2.2. Instalacja programu ..................................................................................................... 8

2.2.1. Wymagania systemowe ......................................................................................... 8

2.2.2. Przebieg instalacji ................................................................................................... 8

2.2.3. Uruchamianie programu ...................................................................................... 13

2.3. Aktualizacja programu ............................................................................................... 14

2.4. Dezinstalacja programu ............................................................................................. 14

3. Backup danych ................................................................................................................... 15

3.1. Backup plikw i folderw .......................................................................................... 15

3.1.1. Kreator backupu plikw i folderw ...................................................................... 15

3.2. Backup baz danych .................................................................................................... 18

3.2.1. Kreator backupu baz danych ................................................................................ 18

3.2.2. Automatyczne dodawania zada backupu nowych baz ...................................... 20

3.3. Backup lokalizacji sieciowych .................................................................................... 22

3.4. Harmonogramy backupu ........................................................................................... 25

3.4.1. Rodzaje wyzwalaczy ............................................................................................. 26

3.5. Filtry ........................................................................................................................... 27

3.6. Powiadomienia .......................................................................................................... 28

3.6.1. Powiadomienia o wykonanych zadaniach backupu ............................................. 28

3.6.2. Powiadomienia o przekroczeniu dostpnego miejsca na dysku wirtualnym ...... 29

3.6.3. Powiadomienia o przekroczeniu limitu transferu ................................................ 31

4. Dostp do danych .............................................................................................................. 32

4.1. Dostp poprzez aplikacj desktopow ...................................................................... 32

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

3

4.2. Dostp poprzez aplikacj mobiln............................................................................. 33

4.3. Dostp poprzez przegldark internetow ............................................................... 34

5. Zarzdzanie uytkownikami .............................................................................................. 35

5.1. Konto administratora ................................................................................................ 35

5.2. Uytkownicy .............................................................................................................. 35

5.3. Grupy uprawnie ....................................................................................................... 36

6. Uprawnienia do katalogw i plikw .................................................................................. 37

6.1. Waciciel pliku .......................................................................................................... 37

6.2. Uprawnienia dla grupy .............................................................................................. 37

6.3. Uprawnienia dla pozostaych uytkownikw ............................................................ 38

6.4. Uprawnienia odczytu i zapisu .................................................................................... 38

6.5. Nadaj prawa rekursywnie .......................................................................................... 38

7. Kopiowanie danych na proDysk ........................................................................................ 39

8. Udostpnianie plikw innym uytkownikom usugi proDysk ............................................ 41

9. Szyfrowanie danych ........................................................................................................... 43

9.1. Generowanie klucza szyfrujcego ............................................................................. 43

9.2. Szyfrowanie wysyanych danych ............................................................................... 44

10. Operacje na danych ....................................................................................................... 46

11. Usuwanie danych .......................................................................................................... 47

12. Wersjonowanie ............................................................................................................. 49

13. Okno aplikacji ................................................................................................................ 51

14. Ustawienia ..................................................................................................................... 54

14.1. Oglne ................................................................................................................... 54

14.2. Backup ................................................................................................................... 55

14.3. Bezpieczestwo ..................................................................................................... 56

14.4. Ustawienia cza .................................................................................................... 57

14.5. Proxy ...................................................................................................................... 58

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

4

15. Aplikacja internetowa .................................................................................................... 60

15.1. Logowanie ............................................................................................................. 61

15.2. Meneder plikw ................................................................................................... 62

15.3. Profil uytkownika ................................................................................................. 65

15.4. Biblioteki multimediw ......................................................................................... 66

15.4.1. Wykorzystywanie bibliotek ................................................................................ 66

15.4.2. Udostpnianie galerii zdj ................................................................................ 67

15.4.3. Opcje udostpniania galerii zdj ...................................................................... 67

15.4.4. Dostp do galerii zdj ....................................................................................... 68

15.4.5. Przegldanie galerii zdj ................................................................................... 68

16. Udostpnianie plikw/folderw w Internecie .............................................................. 69

16.1. Publiczne galerie katalog publiczny .................................................................... 70

17. Narzdzie przywracania baz danych ............................................................................. 72

18. Dwustronna synchronizacja danych .............................................................................. 76

19. Aplikacja mobilna .......................................................................................................... 78

19.1. Aplikacja mobilna dla systemu Android ................................................................ 78

19.1.1. Instalacja aplikacji i logowanie do konta proDysk .............................................. 78

19.1.2. Konfiguracja backupu ......................................................................................... 81

19.1.3. Zarzdzanie danymi na koncie ........................................................................... 84

19.1.4. Przywracanie danych .......................................................................................... 86

19.2. Aplikacja dla systemu iOS ...................................................................................... 87

19.2.1. Instalacja aplikacji i logowanie do konta proDysk .............................................. 87

19.2.2. Wysyanie plikw................................................................................................ 88

19.2.3. Zarzdzanie danymi na koncie ........................................................................... 89

19.2.4. Przywracanie danych .......................................................................................... 91

19.2.5. Menu aplikacji .................................................................................................... 92

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

5

19.3. Aplikacja dla systemu Windows Phone ................................................................. 97

19.3.1. Instalacja aplikacji i logowanie do konta proDysk .............................................. 97

19.3.2. Wysyanie plikw................................................................................................ 98

19.3.3. Zarzdzanie danymi na koncie ........................................................................... 98

19.3.4. Przywracanie danych ........................................................................................ 100

19.3.5. Synchronizacja danych ..................................................................................... 101

19.3.6. Wylogowanie .................................................................................................... 104

20. Najczciej zadawane pytania ..................................................................................... 105

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

6

1. PRODYSK

Program proDysk pozwala na automatyczne tworzenie kopii bezpieczestwa danych Pastwa

firmy lub prywatnych danych uytkownika, ktre przechowywane s na bezpiecznych serwerach Data Center.

Do gwnych zalet programu mona zaliczy:

Automatyzacj procesu tworzenia kopii bezpieczestwa plikw i baz danych, przekada si ona bezporednio na oszczdno czasu i moliwo wikszej kontroli nad wykonywanymi zadaniami.

Dostp do danych na koncie proDysk z dowolnego komputera i miejsca na wiecie, wystarczy jedynie poczenie internetowe. Twoje dane s zawsze pod rk.

System zarzdzania kontem moliwo tworzenia nowych uytkownikw, przydzielania im przestrzeni konta i uprawnie do plikw. Pozwala to na prac wielu osb na jednym koncie proDysk, funkcjonalno szczeglnie przydatna w firmach gdzie dostp do wybranych danych jest ograniczony.

Bezpieczestwo wysyania i przechowywania plikw, to podstawowe zaoenie przy tworzeniu oprogramowania. Dane przesyanie s przy pomocy protokou SSL (takiego jak w kontaktach z bankami), dodatkowo uytkownik ma moliwo zabezpieczenia danych za pomoc algorytmu szyfrujcego AES-256 bit.

Udostpnianie wybranych plikw i folderw innym uytkownikom proDysk, pozwala na wspdzielenie plikw w firmie lub udostpnianie znajomym wybranych danych.

Pracuje jako usuga systemowa, bez ingerencji uytkownika. Nie musisz cigle kontrolowa pracy programu, ktry sam loguje si przy starcie systemu i wykonuje ustalone zadania backupu w tle.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

7

2. ROZPOCZCIE PRZYGODY TO TAKIE PROSTE!

Wystarczy kilka chwil, aby w peni zabezpieczy swoje dane.

2.1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA

Rejestracja nowego konta jest moliwa jest przez stron internetow www.t-mobilecloud.pl

Konto mona rwnie zakupi korzystajc z aplikacji mobilnej proDysk. Z poziomu tej aplikacji mona te dokona zmiany hasa oraz zmiany typu konta.

http://www.t-mobilecloud.pl/http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

8

2.2. INSTALACJA PROGRAMU

2.2.1. WYMAGANIA SYSTEMOWE

Sugerujemy sprawdzi wymagania systemowe proDysk przed instalacj programu:

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

System operacyjny Windows XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET 3.5 SP1

Przegldarka Internet Explorer 8.0, Firefox 5.0

Miejsce zajmowane przez program 20 MB

Pami operacyjna 256 MB

Procesor Pentium IV

Karta graficzna VGA

Poczenie internetowe 512 Kb/s

2.2.2. PRZEBIEG INSTALACJI

1. Uruchom program instalacyjny proDysk, otworzy si kreator instalacji.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

9

Nacinij przycisk Dalej.

2. Przeczytaj warunki umowy i zaznacz pole, w ktrym akceptujesz jej warunki. Po czym nacinij przycisk Dalej.

3. Wybierz, gdzie program ma by zainstalowany i nacinij przycisk Dalej.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

10

4. Wybierz dodatkowe opcje, po czym nacinij przycisk Dalej.

5. Nacinij przycisk Zainstaluj.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

11

Instalator moe wywietli komunikat koniecznoci uruchomienia ponownego komputera po instalacji, chyba e uytkownik zezwoli na zamknicie programw dziaajcych w danej chwili na plikach. Gdy wyrazimy zgod program w trakcie instalacji wykona restart procesu Eksploratora Windows.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

12

6. Program zosta zainstalowany, istnieje moliwo uruchomienia aplikacji po zakoczeniu instalacji. Po ustawieniu opcji nacinij przycisk Zakocz.

Automatycznie w Mj komputer tworzony jest wirtualny dysk, na ktrym widoczne s wszystkie twoje zasoby bdce na serwerze proDysk. Moesz przenosi tu take zasoby za pomoc funkcji drag and drop (przecignij i upu).

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

13

2.2.3. URUCHAMIANIE PROGRAMU

Po instalacji program jest gotowy do uycia, na pulpicie o ile zostaa zaznaczona taka opcja w

kreatorze instalacji utworzone zostay skrty do programu oraz zasobw konta. Program po uruchomieniu wywietla okno logowania:

Aby rozpocz korzystanie z programu naley si zalogowa uywajc danych podawanych podczas procesu rejestracji konta, gdzie login to numer telefonu uytkownika.

Po pierwszym logowaniu pojawi si okno powitalne z moliwoci wykonania pierwszego

backupu plikw i folderw lub baz danych.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

14

2.3. AKTUALIZACJA PROGRAMU

proDysk posiada wbudowane narzdzie do aktualizacji. Aplikacja automatycznie sprawdza

dostpno nowej wersji na serwerze oraz w razie potrzeby instaluje najnowsz wersj. Caa operacja

jest zupenie niezauwaalna dla uytkownika, dziki czemu nie musi on samodzielnie przeprowadza

instalacji.

2.4. DEZINSTALACJA PROGRAMU

W celu dezinstalacji programu naley z menu szybkiego uruchamiania wybra folder proDysk,

a nastpnie Odinstaluj proDysk

Instalator poprosi o potwierdzenie dyspozycji odinstalowania programu, po czym nastpi

dezinstalacja.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

15

3. BACKUP DANYCH

Aplikacja proDysk umoliwia automatyczny backup danych dyskw lokalnych uytkownika,

zasobw sieciowych oraz baz danych z serwerw SQL. Do tego celu su zadania backupu, w ktrych

uytkownik okrela jakie zasoby oraz kiedy maj by backupowane. Po utworzeniu zada nad ich

wykonywaniem czuwa usuga proDysk.

Dodatkowo uytkownik ma moliwo manualnego wywoania backupu danych. Dla plikw i

folderw backup mona wyzwoli przy pomocy przycisku Backup teraz w zakadce Oglne -> Status

aplikacji. Dla baz danych rczne wywoywanie backupu wykonuje si poprzez przycisk backup teraz

osobno dla kadej bazy danych bd dla caej instancji serwera SQL w zakadce Backup danych ->

Zadania backupu.

3.1. BACKUP PLIKW I FOLDERW

Dziki funkcji synchronizacji moesz mie dostp do tego samego konta i jego aplikacji,

logujc si z rnych komputerw. Funkcja synchronizuje identyczn kopi pliku lub katalogu. Jeli

dokonasz jakiejkolwiek zmiany w pliku lub dodasz kolejny plik do katalogu, zmiana dokona si

rwnie w systemie proDysk. Bdziesz mia dostp do takich samych zasobw jak na Twoim

komputerze z dowolnego miejsca, z ktrego si zalogujesz. Jest to przydatne w przypadku, jeli

chcesz mie dostp do tych samych plikw w domu jak i w pracy, bez potrzeby ich przesyania lub

fizycznego przenoszenia na noniku. Po wyborze plikw, ktre chcesz zsynchronizowa rozpoczyna

si moment ich wysyania. Od prdkoci twojego cza zaley ile czasu to potrwa. Moesz take

ustawi szybko, jakiej program ma uywa.

3.1.1. KREATOR BACKUPU PLIKW I FOLDERW

Aby uatwi tworzenia zada synchronizacji plikw uytkownik ma do dyspozycji kreator

backupu plikw i folderw uruchamiany z aplikacji w zakadce Backup plikw i folderw

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

16

1. Pierwszym krokiem kreatora jest wybr plikw i folderw, ktre chcemy synchronizowa na

serwer proDysk,

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

17

2. Wybr lokalizacji zdalnej plikw na koncie proDysk. W tym kroku uytkownik wybiera miejsce gdzie przechowywane bd synchronizowane pliki,

3. Wybr harmonogramu,

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

18

4. Wybr filtru.

Po przejciu wszystkich krokw kreatora zostanie utworzone zadanie backupu dla wybranych

plikw, bdzie ono widoczne w zakadce Zadania backupu

3.2. BACKUP BAZ DANYCH

Bazy danych s podstawowym narzdziem przechowywania danych firmy, dlatego wane

jest, aby zawsze mie jej kopie zapasow w bezpiecznym miejscu. Program proDysk automatycznie

wykona backup baz danych firmy i przele je na serwer.

3.2.1. KREATOR BACKUPU BAZ DANYCH

Aby doda baz dany do backupu naley wybra zakadk Backup Danych nastpnie klikn

Backup baz danych spowoduje to uruchomienie kreatora backupu, ktry w atwy sposb pozwoli

uytkownikowi utworzy zadanie dla wybranych baz danych.

1. W nowo otwartym oknie na pocztku z rozwijanej listy wybieramy serwer MSSQL oraz

sposb autentykacji do niego: Windows lub Uytkownika.

Mamy te moliwo wyboru folderu na dysku proDysk, w ktrym przechowywane bd

kopie baz danych. Przy wyborze tego parametru naley upewni si, e uytkownik posiada prawo do

zapisu w podanej lokalizacji.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

19

2. W nastpnym oknie definiujemy, ktre bazy maj zosta dodane do backupu przerzucajc je

na praw stron. Wybr zatwierdzamy przyciskiem Dalej.

3. Na ostatniej zakadce wybieramy harmonogram, wedug ktrego bdzie si wykonywa

backup baz danych. Mamy tutaj moliwo zdefiniowania iloci przechowywanych kopii

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

20

wstecz, oraz ile z tych kopii ma by kopiami rnicowymi. Zatwierdzamy klikajc OK.

Dodatkowe opcje to szyfrowanie oraz kompresja danych (ZIP).

Po zakoczeniu kreatora zostanie wykonana pierwsza kopia wybranych baz danych, a

utworzone zadanie backupu mona obejrze w zakadce Backup Danych wybierajc Lista zada

Zadania backupu baz danych zostay pogrupowane wg instancji serwerw SQL, co znaczco

poprawio przejrzysto aplikacji i pozwolio na wprowadzenie automatycznego dodawania zada

backupu dla nowych baz danych.

3.2.2. AUTOMATYCZNE DODAWAN IA ZADA BACKUPU NOWYCH BAZ

Dziki zastosowaniu grupowania zada backupu baz danych wg instancji serwerw istnieje

moliwo automatycznego dodawania zada dla nowo powstaych baz danych. Uytkownik nie musi

si ju martwi o konfiguracj zada backupu za kadym razem, gdy na serwerze tworzona jest nowa

baza.

Automatyczna aktualizacja zada ustawiana jest dla wybranych instancji serwera oraz moe

uwzgldnia tylko wybrane przez uytkownika bazy danych, dziki filtrowi aktualizacji w postaci

maski nazw.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

21

Nowo powstae zadania backupu baz danych przyjmuj parametry ustawione na zakadce

Parametry zada

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

22

3.3. BACKUP LOKALIZACJI SIECIOWYCH

Program umoliwia rwnie wykonywanie backupu danych z lokalizacji sieciowych za

porednictwem protokow FTP i SMB wykorzystywanych przez serwery wymiany plikw Samba

oraz systemy Windows do udostpniania danych w sieci.

Zadanie backupu lokalizacji sieciowej tworzy si w podobny sposb jak zadanie backupu

plikw wykorzystujc dedykowany do tego celu kreator zadania. Kreator ten uruchamia si

w zakadce Zadania backupu naciskajc przycisk Dodaj zadanie i wybierajc z menu backup

lokalizacji sieciowej.

Uruchomiony kreator pozwala w pierwszym kroku na wprowadzenie cieki

synchronizowanych danych oraz danych dostpu do lokalizacji sieciowej. Po wprowadzeniu danych

mona sprawdzi ich poprawno testujc poczenie.

Moliwe jest wybranie protokou FTP lub SMB, przy pomocy ktrego odbywa si dostp do

zasobu sieciowego.

Przed dodaniem zadania backupu lokalizacji sieciowej SMB naley w Ustawieniach cza

wprowadzi nazw uytkownika i haso konta Windows, przy pomocy ktrego program ma si

identyfikowa z serwerem Samba.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

23

W nastpnym kroku analogicznie jak podczas tworzenia backupu plikw / folderw okrela

si lokalizacj zdaln na koncie proDysk oraz opcj kompresji i szyfrowania.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

24

W trzecim kroku uytkownik okreli harmonogram zadania, z jakim ma by wykonywane.

Ostatnim krokiem kreatora jest konfiguracja filtru backupu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

25

3.4. HARMONOGRAMY BACKUPU

Uytkownik w atwy sposb moe ustali, kiedy i w jakich godzinach pliki maj by

synchronizowane. Do tego celu suy harmonogram okrelajcy dokadnie godziny, kiedy program

sprawdza czy synchronizowane pliki ulegy zmianie, a jeli tak, to wysya je na serwer.

Aby edytowa i tworzy nowe harmonogramu naley przej do zakadki Backup Danych

nastpnie Harmonogramy po wybraniu odpowiedniego harmonogramu mona go edytowa

klikajc na Edytuj

Harmonogramy zada sprzone s z zaplanowanymi zadaniami systemu Windows. Kady

harmonogram skada si z wyzwalaczy, ktre odpowiadaj za wywoanie zadania backupu o

okrelonej porze.

Kady harmonogram tworzony w aplikacji jest wysyany na serwer proDysk, aby moliwa bya

prawidowa praca systemu powiadomie oraz aby umoliwi podgld ustawionego harmonogramu

na stronie www usugi.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

26

3.4.1. RODZAJE WYZWALACZY

Dla kadego harmonogramu backupu mona ustawi wiele rnych wyzwalaczy:

dzienny - odnosi si do pojedynczego dnia, pozwala na okrelenie godzin, o ktrych

ma zosta rozpoczte wykonywanie danego zadania backupu

tygodniowy - pozwala na wybranie dowolnych dni tygodnia, w ktrych maj by

wykonywane zadania backupu

miesiczny - uytkownik ma moliwo wyboru dowolnych dni miesica, w ktrych

bd uruchamiane zadania backupu

w czasie bezczynnoci - pozwala na okrelenie po jakim czasie bezczynnoci systemu

program ma zacz wykonywa zadania backupu

Wyzwalacze posiadaj moliwo okrelenia dodatkowych opcji backupu baz danych: rodzaj

backupu bazy danych (naprzemienny, peny, rnicowy) oraz sposb postpowania, gdy serwer SQL

nie zezwoli na wykonanie backupu rnicowego. Opcja ta, umoliwia szczegow konfiguracj

backupu baz danych.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

27

3.5. FILTRY

Do kadego zadania mona przypisa filtr, ktry uwzgldniany jest przy przesyaniu plikw.

Umoliwia on okrelenie regu backupowania plikw i folderw. Tutaj naley wybra jedn z opcji:

bez filtra wysyane s wszystkie pliki,

wyczajc wysya wszystkie pliki z wyjtkiem wypisanych w polu obok,

tylko tylko pliki sprecyzowane w regule.

Aby okreli rodzaj plikw naley wpisa *. rozszerzenie plikw, np. *.jpg, *.bmp tworzy

regu dla popularnych plikw graficznych. W profilu filtrw mona rwnie ustawi atrybuty takie,

jak filtrowanie plikw ukrytych, czy te plikw systemowych. Dostpna jest take moliwo

filtrowania plikw tymczasowych Internet Explorera.

Powyszy filtr podczas wysyania plikw uwzgldnia wycznie pliki graficzne z rozszerzeniem

*.jpg Dodatkow opcj filtru jest maska nazw dla automatycznego dodawania zada backupu

nowych baz danych na serwerze. Dziki tej opcji w atwy sposb mona okreli, dla jakich baz danych program ma automatyczne tworzy zadania backupu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

28

3.6. POWIADOMIENIA

Funkcja powiadomie pozwala Uytkownikowi na kontrol nad ustawionymi zadaniami

backupu i dostarcza pen informacje o stanie wykonywanych kopii zapasowych jego plikw.

Uytkownik ma moliwo ustawienia powiadomie na adres mailowy lub/i numer komrkowy.

Powiadomienia o wykonywanych zadaniach backupu konfiguruje uytkownik na stronie

internetowej usugi w zakadce Zarzdzanie usugami.

Oprcz tego istnieje moliwo wysyania powiadomie informujcych o przekroczeniu 90%

dostpnego miejsca na dysku wirtualnym oraz o przekroczeniu limitu transferu.

3.6.1. POWIADOMIENIA O WYKONANYCH ZADANIACH BACKUPU

Uytkownik ma moliwo ustawienia powiadomienia do kadego zadania backupu oraz

sytuacji, o ktrych chce by informowany.

Rozpoczcie backupu

Uytkownik powiadamiany jest o zdarzeniu rozpoczcia backupu.

Jeli backup nie rozpocz si w przecigu godziny

Dziki przechowywaniu informacji o harmonogramach Uytkownika, proDysk ma moliwo

wysyania powiadomie o nierozpoczciu zadania zgodnie z harmonogramem. W takiej

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

29

sytuacji Uytkownik dostaje informacj, e zadany przez niego backup nie rozpocz si w

przecigu godziny od ustawionego przez niego harmonogramu

Prawidowe zakoczenie backupu

Uytkownik powiadamiany jest o prawidowym zakoczeniu zadania synchronizacji.

Jeli backup zakoczy si z ostrzeeniami

Uytkownik dostaje powiadomienie o ewentualnych ostrzeeniach, jakie pojawiy si podczas

wykonywania zadania backupu.

Jeli backup zakoczy si z bdami

Uytkownik informowany jest o bdnym zakoczeniu zadania backupu. Szczegy dotyczce

bdw s moliwe do sprawdzenia w panelu administracyjnym po zalogowaniu si na stronie

www.

Jeli backup trwa duej ni n godzin

Powiadomienie wysane jest do uytkownika, jeeli rozpoczte zadanie backupu trwa duej

ni ustalona ilo czasu.

3.6.2. POWIADOMIENIA O PRZEKROCZENIU DOSTPNEGO MIEJSCA NA DYSKU

WIRTUALNYM

Powiadomienia te informuj o przekroczeniu 90% zajtoci konta. Ten rodzaj powiadomie

mona ustawi poprzez zaznaczenie lub odznaczenie opcji Wiadomoci o koncie w aplikacji

mobilnej lub opcji Wywietlaj wiadomoci od serwera w aplikacji Desktop i powoduje to

wczenie/wyczenie powiadomie tylko dla danego urzdzenia. Uytkownik otrzyma komunikat o

koczcym si miejscu bezporednio w aplikacji klienckiej oraz powiadomienie na adres e-mail

podany w ustawieniach konta.

Aby funkcjonalno ta dziaaa poprawnie musz by spenione nastpujce warunki:

1) urzdzenie musi by poczone z kontem email Google (gmail)

2) musi by zainstalowana aplikacja Sklep Play

W celu weryfikacji poprawnoci warunkw wstpnych naley upewni si, e jest moliwo

otwarcia Sklepu Play i pobierania aplikacji.

Po spenieniu warunkw naley wylogowa si i ponownie zalogowa si w aplikacji proDysk,

jeli uytkownik by zalogowany lub podj prb pierwszego logowania. Po poprawnym zalogowaniu

telefon zostanie zarejestrowany w systemach Google jako odbiorca powiadomie, co pozwala nam

na przesyanie do niego wiadomoci.

Naley upewni si, e w ustawieniach aplikacji mobilnej oraz Desktop proDysk zaznaczona

jest opcja otrzymywania wiadomoci o przekroczeniu dostpnego miejsca na dysku wirtualnym.

Istotne w powiadomieniach o zajtoci miejsca jest te to, i nie s one przesyane czciej ni

raz na tydzie.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

30

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

31

3.6.3. POWIADOMIENIA O PRZEKROCZENIU LIMITU TRANSFERU

W ramach usugi proDysk uytkownik moe mie ustawiony okrelony limit transferu. Jeli plik,

ktry uytkownik chce wysa lub pobra przekracza dostpny limit transferu, wywietlany jest

nastpujcy komunikat: Rozmiar pliku, ktry prbujesz doda przekracza dostpny limit dla Twojego

konta. Pozostao XX MB do osignicia limitu transferu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

32

4. DOSTP DO DANYCH

Posiadajc konto w systemie proDysk otrzymujemy moliwo dostpu do danych

zgromadzonych na koncie z dowolnego komputera i miejsca na wiecie poprzez przegldark

internetow, wystarczy dostp do Internetu. Dodatkowo program proDysk pozwala na logowanie si

z kilku komputerw na jedno konto (limit jednoczenie zalogowanych komputerw jednego

uytkownika wynosi 2, jednak wykorzystujc system subkont mona jednoczenie korzysta z tego

samego konta na wielu komputerach, dodatkowo efektywnie zarzdzajc dostpem do danych i

przestrzeni konta).

Jest to bardzo uyteczne rozwizanie, w momencie gdy chcemy pracowa na tych samych

danych zarwno w pracy, jak i w domu oraz gdy chcemy zabezpiecza pliki z kilku komputerw w

firmie na jednym koncie proDysk. Dziki tej funkcjonalnoci proDysk jest idealnym narzdziem

biznesowym do zabezpieczenia oraz wymiany danych w maej lub redniej firmie.

Dostp do danych umieszczonych w proDysk jest moliwy na trzy sposoby:

4.1. DOSTP POPRZEZ APLIKACJ DESKTOPOW

Po zainstalowaniu aplikacji na komputerze i zalogowania na wasne konto w usudze proDysk

uytkownik ma dostp do danych zgromadzonych na koncie poprzez aplikacj zakadka Oglne ->

Dane w proDysk

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

33

oraz poprzez dysk proDysk dostpny w Eksploratorze Windows. Z dysku wirtualnego mona

korzysta na takich samych zasadach jak inne dyski w komputerze.

4.2. DOSTP POPRZEZ APLIKACJ MOBILN

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

34

4.3. DOSTP POPRZEZ PRZEGLDARK INTERNETOW

Przez kad przegldark internetow, poprzez wpisanie adresu www.t-mobilecloud.pl

z dowolnego komputera, 24 godziny na dob uytkownicy maj dostp do swoich danych i systemu zarzdzania kontem.

http://www.t-mobilecloud.pl/http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

35

5. ZARZDZANIE UYTKOWN IKAMI

5.1. KONTO ADMINISTRATORA

Administrator posiada peny dostp do wszystkich danych zgromadzonych na wirtualnym

dysku, moe take zarzdza uytkownikami dodanymi wczeniej do grupy z poziomu strony

www.t-mobilecloud.pl, w szczeglnoci zmienia uytkownikowi przestrze do wykorzystania

(quot), zezwala na udostpnianie plikw na zewntrz, czy blokowa konta.

5.2. UYTKOWNICY

Konto proDysk moe by wspdzielone z innymi uytkownikami. Uytkownik, ktry

wspdzieli konto moe by dodawany przez administratora konta przez stron

www.t-mobilecloud.pl. W katalogu gwnym tworzony jest automatycznie katalog domowy tego

uytkownika, do ktrego ma on pene prawa dostpu (jest jego wacicielem).

Uytkownik dodany przez administratora do usugi moe kopiowa pliki do swojego katalogu

domowego oraz do katalogw, dla ktrych posiada uprawnienia do zapisu. Sumaryczna wielko

plikw umieszczona przez uytkownika liczona jest do zuycia przestrzeni dyskowej caego konta.

Administrator moe ogranicza maksymalny udzia danego uytkownika w przestrzeni swojego konta

przez ustawienie mu quoty dyskowej. Dostp do tego ustawienia odbywa si przez stron

internetow proDysk w menu Uytkownicy. Klikajc Edytuj przy wybranym uytkowniku

zobaczymy nastpujcy ekran:

Quot dyskow regulujemy za pomoc suwaka lub wpisujc rcznie maksymalny rozmiar danych.

Wprowadzenie wielkoci 2 GB oznacza, e sumaryczna wielko plikw przesanych przez

edytowanego uytkownika nie bdzie moga przekroczy 2 GB. Warto zerowa w tym polu (0 GB)

oznacza nieograniczony udzia.

http://www.t-mobilecloud.pl/http://www.t-mobilecloud.pl/http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

36

Quota dyskowa nie jest rwnoznaczna z rezerwacj dla uytkownika deklarowanej przestrzeni,

jest tylko grnym ograniczeniem. Jeli administrator posiada konto 5 GB, nada swoim uytkownikom

quoty 1 GB, a oni nie wykorzystuj jej, to do jego dyspozycji wci pozostaje 5 GB.

5.3. GRUPY UPRAWNIE

Administrator ma moliwo tworzenia grup oraz przypisywania czonkostwa uytkownikom.

Nadawanie uprawnie dla grupy pozwala na dostp do katalogw i plikw wybranym uytkownikom,

dziki czemu praca kilku osb na jednym koncie staje si bardzo wygodna i przejrzysta.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

37

6. UPRAWNIENIA DO KATALOGW I PLIKW

Do kadego pliku i katalogu mona przypisa uprawnienia dla uytkownikw, pozwalajce na

kontrol dostpu do zasobw zgromadzonych na koncie. Moliwo zmiany uprawnie ma

administrator lub waciciel pliku.

Uytkownik moe zmienia uprawnienia z poziomu serwisu WWW:

jak rwnie poprzez formatk Dane w proDysk w aplikacji zaznaczajc plik lub katalog i

wybierajc Uprawnienia.

6.1. WACICIEL PLIKU

Wacicielem katalogu gwnego jest administrator. Pozostali uytkownicy subkont s

wacicielami swoich katalogw domowych. Uytkownik przypisany do pliku jako waciciel ma do

niego pene prawa dostpu.

Pliki wysyane na wirtualny dysk proDysk przyjmuj waciciela po katalogu, w ktrym si

znajduj.

Waciciela pliku lub katalogu moe zmieni tylko administrator.

6.2. UPRAWNIENIA DLA GRUPY

Do katalogw i plikw mona przypisa grup, aby nada prawa kilku uytkownikom.

Uprawnienia grupie mona tylko dodawa, nie mog by one mniejsze ni uprawnienia dla

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

38

pozostaych uytkownikw - Inni. Przypisa grup do pliku lub katalogu moe tylko jego waciciel

lub administrator.

6.3. UPRAWNIENIA DLA POZOSTAYCH UYTKOWNIKW

Uprawnienia dla pozostaych uytkownikw dotycz wszystkich uytkownikw konta poza

wacicielem pliku, administratorem i przypisan grup.

6.4. UPRAWNIENIA ODCZYTU I ZAPISU

Odczyt uprawnia do przegldania zawartoci katalogw oraz do pobierania z

wirtualnego dysku proDysk.

Zapis uprawnia do pobierania, zmiany nazwy, usuwania, tworzenia katalogw oraz

wysyania nowych plikw na wirtualny dysk.

6.5. NADAJ PRAWA REKURSYWNIE

Zaznaczenie tej opcji powoduje przypisania takich samych uprawnie dla wszystkich plikw i

katalogw znajdujcych si wewntrz folderu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

39

7. KOPIOWANIE DANYCH NA PRODYSK

Wielu z nas dotyczy kiedy problem utraty danych czy to z powodu awarii komputera, jego

kradziey lub przypadkowego wykasowania pliku. Odzyskanie danych moe by bardzo trudne, chyba e zostaa wykonana ich kopia zapasowa. Kopia bezpieczestwa online dziaa jak "elektroniczny depozyt bankowy", co zapewnia nie tylko zabezpieczenie danych np. przed kradzie czy poarem, ale take szybki i atwy dostp.

Kopie bezpieczestwa mona wykona na cztery sposoby:

1. Klikajc prawym klawiszem na pliku lub folderze i wybierajc z menu proDysk, a potem Kopiuj do proDysk.

2. Przenoszc wybrany plik lub katalog na dysk wirtualny, ktry tworzy si automatycznie w Mj komputer. Mona to zrobi za pomoc mechanizmu drag and drop (przecignij i upu).

3. Korzystajc z aplikacji klienckiej zaznaczamy zakadk Backup Danych nastpnie Backup plikw i folderw, w widocznym drzewku wybieramy wyznaczone zasoby. Nastpnie klikamy w Kopiuj do proDysk.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

40

4. Przez kad przegldark internetow, logujc si na stronie www.t-mobilecloud.pl Po przejciu na zakadk Meneder plikw i klikajc w przycisk Dodaj plik do proDysk otworzy si okno do wyboru plikw z dysku lokalnego.

http://www.t-mobilecloud.pl/http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

41

8. UDOSTPNIANIE PLIKW INNYM UYTKOWNIKOM USUGI PRODYSK

Jeli chcesz zapisywa zmiany w dokumentach z wielu komputerw jednoczenie i

udostpnia swoje pliki i katalogi innym uytkownikom proDysk, to funkcja Udostpniania jest

rozwizaniem! Uytkownicy pracujcy w tej samej sieci czsto udostpniaj swoje pliki albo na

wsplnym serwerze, albo na wasnych maszynach, aby inni mieli dostp do tych plikw i mogli je

take edytowa. Z funkcj udostpniania moesz udostpnia swoje pliki innym uytkownikom

proDysk niezalenie od tego, gdzie oni s.

Udostpnia zasoby mona poprzez serwis www (klikajc prawym przyciskiem myszy na

katalog/plik i wybierajc Udostpnij w proDysk)

lub analogicznie poprzez aplikacj klienck przechodzc do zakadki Oglne nastpnie

Dane w proDysk (z menu kontekstowego wybierajc Udostpnianie)

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

42

Spowoduje to otwarcie okna do wyszukania uytkownikw w systemie proDysk, dla

wybranych uytkownikw mona udostpni wybrany zasb w trybie od odczytu lub zapisu.

Udostpniony zasb widoczny jest w Otoczeniu w menederze plikw na stronie WWW lub w

zakadce Dane w proDysk w aplikacji klienckiej.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

43

9. SZYFROWANIE DANYCH

proDysk daje moliwo szyfrowania wybranych danych za pomoc algorytmu szyfrujcego

AES-256 bit. Dane szyfrowane s na komputerze uytkownika przy pomocy wygenerowanego

wczeniej klucza szyfrujcego.

Istnieje moliwo szyfrowania zarwno plikw i folderw jak rwnie baz danych.

AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjty jako norma

przez amerykaski urzd standaryzacyjny NIST. Bezpieczestwo w takim algorytmie opiera si na

tajnoci wykorzystywanego w nim klucza cigu bitw o okrelonej dugoci uywanego do

szyfrowania i deszyfrowania wiadomoci.

9.1. GENEROWANIE KLUCZA SZYFRUJCEGO

Klucz szyfrujcy moemy wygenerowa w aplikacji proDysk instalowanej na komputerze

uytkownika w zakadce Ustawienia > Bezpieczestwo.

W oknie generowania klucza szyfrujcego naley porusza wskanikiem myszy po

wyznaczonym obszarze, a nastpnie zapisa wygenerowany klucz szyfrujcy.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

44

UWAGA: w przypadku utraty klucza szyfrujcego, dane nim zaszyfrowane zostan bezpowrotnie

utracone. Operator nie przechowuje kluczy szyfrujcych wygenerowanych przez uytkownikw

Systemu proDysk, dlatego raz wygenerowany klucz, powinien by przechowywany przez

uytkownika w bezpiecznym miejscu.

9.2. SZYFROWANIE WYSYANYCH DANYCH

Szyfrowanie danych moliwe jest po wczeniejszym wygenerowaniu lub zaimportowaniu

klucza szyfrujcego AES-256 bit.

Dane mog by zaszyfrowane za pomoc aplikacji zainstalowanej na komputerze

uytkownika. W tym celu naley zaznaczy opcj Szyfruj w oknie wyboru miejsca przechowywania

pliku/folderu w proDysk. Dla kopii baz danych opcja szyfrowania jest dostpna w kreatorze backupu

baz danych podczas tworzenia zada.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

45

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

46

10. OPERACJE NA DANYCH

Dla kadego synchronizowanego elementu na komputerze lokalnym moliwe jest wykonanie

w wygodny sposb wielu czynnoci wybierajc odpowiedni pozycj z menu kontekstowego.

Kliknicie prawym klawiszem myszy na taki element oraz wybranie opcji proDysk sprawi, e

bdziemy mieli pi moliwoci:

Synchronizuj zmiany nacinicie tej opcji spowoduje, e wszystkie rnice w plikach

dodanych do backupu zostan przeniesione na Dysk proDysk,

Zmie lokalizacj w proDysk kliknicie tej opcji spowoduje pojawienie si okna, ktre

uatwi nam wybranie nowej lokalizacji pliku,

Bezpiecznie zmie nazw zmienia nazw oryginalnego pliku oraz jego odpowiednik na

Dysku proDysk

Usu z proDysk wicej o usuwaniu danych w nastpnym podrozdziale,

Wycz backup wybranie tej opcji spowoduje, e backup danego elementu zostanie

wyczony, element ten jednak pozostanie na Dysku proDysk.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

47

11. USUWANIE DANYCH

Usuwanie danych (pliku lub katalogu) z proDysk moliwe jest na trzy sposoby:

1. Przez nacinicie na danym elemencie prawym klawiszem myszy i wybranie z Eksploratora Windows pozycji proDysk, a nastpnie opcji Usu z proDysk.

2. Drugim sposobem usuwania danych z dysku proDysk jest wykorzystanie aplikacji klienckiej.

W zakadce Oglne wybieramy Dane w proDysk nastpnie po zaznaczeniu

odpowiedniego pliku lub katalogu klikamy Usu

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

48

3. Usuwanie moe odbywa rwnie poprzez stron internetow usugi, zaznaczajc wybrane

pliki i folderu i wybierajc z menu kontekstowego Usu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

49

12. WERSJONOWANIE

Wersjonowanie, czyli dostp do poprzednich wersji plikw, pozwala na odzyskanie wczeniej

zapisanych wersji plikw. Funkcjonalno ta jest szczeglnie przydatna w przypadku, gdy dokonamy

niepodanych zmian w naszych zasobach.

1. Po naciniciu prawym klawiszem na pliku wybieramy opcje Wcz wersjonowanie.

2. Opcja Poprzednie wersje wybrana z menu kontekstowego, daje nam moliwo

sprawdzenia poprzednich wersji pliku.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

50

3. Wybran wersj moemy pobra na nasz dysk lub usun.

4. Wycz wersjonowanie moemy w kadej chwili wyczy wersjonowanie.

5. Usu wszystkie poprzednie wersje usuwa istniejce wersje pliku.

Konta przeznaczone dla uytkownikw indywidualnych umoliwiaj przechowanie do 5 wersji

pliku wstecz, natomiast konta dla firm pozwalaj na przechowanie maksymalnie do 20 wersji.

Zarzdzanie wersjonowaniem plikw nie jest moliwe z aplikacji mobilnej.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

51

13. OKNO APLIKACJI

Gwne okno zawiera pasek postpu, na ktrym kadorazowo widoczny jest stopie

zaawansowania procesu wysyania lub pobierania danych z dysku proDysk. Poniej dostpne s 4

przyciski:

Pauza-Wznw powoduje wstrzymanie-wznawianie przesyania danych,

Anuluj powoduje przerwanie przesyania danych, a take zaniechania wczeniej

wywoanych polece,

Menu po prawej zawiera nastpujce zakadki:

1. Oglne

1.1 Status

Gwne okno programu, w ktrym znajdziemy informacj o aktualnie wykonywanych

transferach, oraz sprawdzimy poziom zajtoci dysku proDysk.

1.2 Dane w proDysk

Tutaj widoczne s wszystkie twoje zasoby bdce na serwerze proDysk. Z tego

miejsca moesz manipulowa plikami na koncie proDysk.

1.3 Dysk wirtualny

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

52

Klikajc w dysk wirtualny otwiera si okno Eksploratora Windows z zasobami na

koncie proDysk.

2 Backup Danych

2.1 Backup plikw i folderw

Okno przeznaczone do wysyania wybranych danych z dysku lokalnego na konto

proDysk.

2.2 Backup baz danych

Uruchamia kreatora backupu baz danych.

2.3 Zadania backupu

Tutaj moemy sprawdzi, jakie zasoby mamy dodane do backupu, mona te do

konkretnego zadania przypisa harmonogram lub filtr.

2.4 Harmonogramy

Gdzie moemy ustawi czas rozpoczcia backupu oraz dni, w ktrych powinien on si

wykonywa.

2.5 Filtry

Na tej zakadce definiujemy filtry.

3 Ustawienia

3.1 Oglne

Tutaj moemy wybra opcje uruchomienia, ustawi nazw komputera oraz zmieni

ciek do katalogu tymczasowego.

3.2 Backup

Opcje pozwalajce ustawi domylny folder docelowy backupu oraz opcje dotyczce

backupu otwartych plikw.

3.3 Bezpieczestwo

Gdzie mamy moliwo zmiany hasa uytkownika, oraz zdefiniowania klucza

szyfrujcego.

3.4 Ustawienia cza

Tutaj definiujemy ograniczenia na prdko wysyania oraz pobierania danych przez aplikacj.

3.5 Proxy

Ustawienia serwera Proxy.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

53

4 Pomoc

4.1 Pomoc

W przypadku pyta bd problemw z dziaaniem aplikacji, znajdziesz tu dane

kontaktowe, a take sprawdzisz czy posiadasz najnowsz wersje aplikacji.

4.2 Raportowanie

Tutaj mamy moliwo wysania opisu ewentualnego bdu aplikacji do producenta.

4.3 Komunikaty

Zakadka suca do informowania uytkownika o komunikatach systemu lub

napotkanych bdach.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

54

14. USTAWIENIA

14.1. OGLNE

Aby zmieni opcje uruchamiania aplikacji naley zaznaczy odpowiedni opcj:

Uruchamiaj aplikacj przy starcie systemu

powoduje uruchamianie aplikacji interfejsu uytkownika przy starcie systemu

Automatyczne logowanie biecego konta przez usug Windows

po zaznaczeniu tej opcji usuga systemowa bdzie automatycznie logowaa si do

biecego konta podczas startu oraz po wylogowaniu innego uytkownika.

Automatyczne logowanie biecego konta

Powoduje automatyczne logowanie biecego konta w aplikacji interfejsu

uytkownika po jego uruchomieniu.

Dokocz poprzednio trwajce backupy plikw

Gdy opcja jest wczona program przy starcie automatycznie dokacza poprzednio

niezakoczone zadania backupu plikw.

Automatycznie pobieraj aktualn wersj programu

Opcja powoduje automatyczne pobieranie aktualnej wersji w tle, gdy zostanie taka

wydana. Po pobraniu aktualnej wersji program zaktualizuje si podczas najbliszego

restartu usugi proDysk.

Pozostae opcje:

Nazwa komputera

Nazwa definiowana przez uytkownika, suy ona od rozpoznawania komputera, z

ktrego wykonywany jest backup danych.

Pozwl na zdalne wylogowanie biecego konta z tego komputera

Gdy opcja jest zaznaczona i uytkownik podejmuje prb zalogowania na wikszej

liczbie komputerw ni jest to dozwolone to bdzie mia moliwo zdalnego

wylogowania uytkownika z tego komputera.

Wywietlaj informacje od serwera

Gdy opcja ta jest zaznaczona do uytkownika s wysyane powiadomienia o

przekroczeniu 90% zajtoci miejsca na dysku wirtualnym.

Folder tymczasowy

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

55

cieka lokalizacji gdzie zapisywane s tymczasowe pliki programu proDysk, w

szczeglnoci wykorzystywany podczas backupu baz danych.

14.2. BACKUP

Domylny folder backupu

Domylny folder gdzie zapisywane s synchronizowane elementy.

Uyj usugi VSS dla plikw otwartych przez inne aplikacje

Pozwala na wykonywanie backupu otwartych plikw przez inne aplikacje na

komputerze dziki wykorzystaniu usugi systemowej VSS wykonujcej kopie

wolumenw w tle

Uyj domylne usugi VSS dla wszystkich transferw

Zaznaczenie opcji powoduje wymuszenie uycia usugi VSS dla wszystkich

transferowanych plikw przez aplikacj, moe to powodowa zwikszone obcienie

systemu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

56

14.3. BEZPIECZESTWO

Na tej zakadce dostpne s opcje dotyczce bezpieczestwa. Istnieje moliwo zarzdzania

kluczem szyfrujcym.

Klucz szyfrujcy

Generowanie klucza szyfrujcego zostao opisane w podrozdziale 9.1.

Przycisk Import pozwala na wybr klucza szyfrujcego z pliku na dysku lokalnym.

Zapomnij powoduje usunicie informacji o kluczu szyfrujcym z konfiguracji programu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

57

14.4. USTAWIENIA CZA

Wybierajc Ustawienia, a nastpnie zakadk Ustawienia cza mona zmieni opcje

sieciowe. W przypadku niskiej prdkoci cza lub znacznego stopnia wykorzystania mona ograniczy

prdko wysyania i pobierania plikw na serwer.

Opcja Lokalna autoryzacja dla backupu SMB umoliwia wpisanie danych dostpu do

lokalnego konta uytkownika Windows. Wymagane jest to podczas backupu lokalizacji sieciowych

przy pomocy protokou SMB, poniewa protok wymaga logowania si poprzez dane uytkownika, a

usuga proDysk dziaa na uprawnieniach uytkownika SYSTEM.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

58

14.5. PROXY

Dodatkow opcj moliw do wykorzystania w aplikacji instalowanej na komputerze uytkownika jest moliwo ustawienia serwerw proxy do poczenia z Internetem.

Moesz sam skonfigurowa ustawienia dla odpowiedniego serwera proxy wraz z moliwoci autoryzacji. Dziki temu czenie si i przesyanie danych na serwery proDysk odbywa si bdzie prawidowo nawet przypadku wystpienia serwera proxy w sieci korporacyjnej.

Dostp do ustawie serwera Proxy moliwy jest rwnie przed zalogowaniem aplikacji, w tym celu w oknie logowania naley nacisn przycisk Ustawienia

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

59

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

60

15. APLIKACJA INTERNETOWA

Aplikacja internetowa proDysk jest dostpna po zalogowaniu przez przegldark internetow

na stronie: www.t-mobilecloud.pl

http://www.t-mobilecloud.pl/http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

61

15.1. LOGOWANIE

Na stronie naley poda nazw uytkownika oraz haso, a nastpnie nacisn przycisk

Zaloguj si.

Nastpnie na zakadce Moje usugi naley klikn w ikon zakupionego produktu proDysk.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

62

15.2. MENEDER PLIKW

Po zalogowaniu otwiera si Meneder plikw, w ktrym uytkownik ma moliwo

zarzdzania danymi zgromadzonymi na koncie proDysk oraz wysyanie nowych plikw.

Meneder skada si z trzech okien:

w lewym oknie znajduj si wszystkie Twoje zasoby przeniesione na proDysk, ktre s

widoczne w postaci drzewa plikw i folderw.

W prawym oknie wywietlane s wszystkie dostpne pliki w danym folderze.

W dolnym oknie na dole wywietlane s informacje o aktualnie zaznaczonym pliku, po

klikniciu na ikon informacyjn wywietlaj si takie danej jak: data modyfikacji, data

utworzenia, rozmiar, status.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

63

Obok ikony pliku znajduj si pi przyciskw:

zapisz plik na dysku (cignij plik)

udostpnij plik

przenie

usu plik bezpowrotnie

dodaj komentarz

Wszelkie operacje na plikach odbywaj si poprzez rozwijalne menu kontekstowe po

klikniciu na wybrany element prawym przyciskiem myszy.

Pobierz

Pobiera wybrane elementy na dysk lokalny, jeli zaznaczone jest kilka plikw lub folder to pliki

pobierane s w postaci archiwum ZIP

Przenie do

Przenosi wybrane elementy do wybranego folderu docelowego w ramach konta proDysk

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

64

Usu

Usuwa wybrane pliki i folderu

Utwrz folder

Tworzy folder w wybranej lokalizacji

Zmie nazw

Zmienia nazw wybranego pliku lub folderu\

Udostpnij w proDysk

dziki ktrej moliwe jest udostpnianie zasobw innym uytkownikom proDysk

Udostpnij w Internecie

Udostpnia wybrany plik publicznie w Internecie oraz generuje dla niego link

Udostpnione

Wywietla wszystkie pliki udostpnione innym uytkownikom proDysk lub w Internecie

Biblioteka

Pozwala na dodanie zaznaczonych plikw do biblioteki

Odtwarzacz MP3

Otwiera multimedialny odtwarzacz plikw MP3 dla zaznaczonych plikw.

Wycz synchronizacj

wycza synchronizacj na wskazanych plikach

Uprawnienia

moliwo zmiany uprawnie przypisanych do pliku

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

65

15.3. PROFIL UYTKOWNIKA

Profil uytkownika stanowi panel administracyjny konta proDysk, w ktrym wywietlane s

podstawowe dane o uytkowniku oraz moliwa jest zmiana ustawie naszego konta.

Aby przej do profilu uytkownika naley klikn nazw uytkownika u gry strony.

W menu po prawej stronie mamy nastpujce opcje:

Przejd do menedera plikw

Przechodzi do okna menedera plikw

Zadania backupu

Pozwala na wywietlenie informacji nt. zada backupu, przeglda histori wykonywania

zada oraz konfigurowa powiadomienia.

Powiadomienia

moliwo konfiguracji raportw dziennych oraz ustawienie nr telefony do systemu

powiadomie

Uytkownicy

moliwo przegldania uytkownikw konta oraz edycji ich profili

Wyloguj si z usugi

Powoduje wylogowanie uytkownika z systemu proDysk

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

66

15.4. BIBLIOTEKI MULTIMEDIW

W celu uatwienia Uytkownikowi przegldania multimediw na koncie proDysk

wprowadzono specjalne biblioteki, w ktrych istnieje moliwo wywietlania wybranych

plikw zgromadzonych na wirtualnym dysku. Biblioteki podzielone s na dwie kategorie:

Muzyka

Biblioteki muzyczne daj moliwo katalogowania w jednym miejscu swoich ulubionych

utworw zgromadzonych na koncie proDysk, dziki czemu suchanie muzyki w wbudowanym

odtwarzaczu MP3 moliwe jest bezporednio poprzez przegldark internetow prosto

i przyjemnie. Wasne biblioteki muzyczne mog by wykorzystywane jako play listy, co

dodatkowo uatwia uywanie odtwarzacza.

Zdjcia

proDysk, dziki bibliotekom, umoliwia Uytkownikowi wygodne przegldanie plikw

graficznych. Biblioteka pozwala na swobodne katalogowanie zdj zapisanych na koncie

proDysk. Dziki opcji filtrowania obrazw, w widoku menedera plikw, Uytkownik uzyskuje

moliwo szybkiego przegldania zdj w postaci miniatur, natomiast nowa strona galerii zdj

pozwala przeglda obrazy przypisane do bibliotek.

15.4.1. WYKORZYSTYWANIE BIBLIOTEK

Biblioteki mona uy jako play list lub galeri zdj.

Dodawanie plikw do biblioteki

Dodawanie plikw do galerii moe odby si poprzez stron www. Pliki musz by ju

obecne na koncie uytkownika proDysk. Dodawanie pliku do biblioteki odbywa si poprzez

zaznaczenie plikw/folderw i wybr z menu kontekstowego Biblioteka -> rodzaj biblioteki.

Dodaj si pliki zaznaczone bezporednio oraz pliki zawarte w zaznaczonych katalogach. Dodaj

si pliki *.mp3, *.jpg

Usuwanie z biblioteki

Wchodzc do wybranej biblioteki przy uyciu kolumny po lewej stronie menedera plikw

mona po zaznaczeniu wybranych plikw usun je z biblioteki.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

67

15.4.2. UDOSTPNIANIE GALERI I ZDJ

Dodatkowym atutem jest moliwo udostpnienia galerii zdj na zewntrz, dziki czemu

Uytkownicy mog dzieli si wasnymi zdjciami ze wszystkimi znajomymi w sieci Internet.

Bezpieczestwo, nowoczesny wygld i prostota obsugi to gwne zalety tego rozwizania. Dla kadej

udostpnionej biblioteki zdj przypisywany jest dedykowany adres internetowy, ktrym Uytkownik

moe podzieli si z kimkolwiek chce (np. przesyajc link URL znajomemu drog mailow). Galerie

mona dodatkowo zabezpieczy hasem, co podnosi bezpieczestwo danych w Internecie i daje

pewno, e zdj nie zobaczy nikt nieupowaniony. Istnieje rwnie moliwo tworzenia

publicznych galerii, ktre widoczne s dla wszystkich na stronie internetowej galerii proDysk.

15.4.3. OPCJE UDOSTPNIANIA GALERII ZDJ

Podczas udostpniania galerii zdj mona okreli nastpujce opcje:

czy galeria ma by publiczna

data wanoci udostpnienia

nazwa uytkownika

haso zabezpieczajce dostp do galerii

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

68

15.4.4. DOSTP DO GALERII ZDJ

Po udostpnieniu galerii zdj w Internecie mona je przeglda w przegldarce internetowej

pod stronami:

pojedyncze galerie: link wygenerowany podczas wczania udostpniania

jeli udostpnione publicznie: https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/

wszystkie udostpnione z konta uytkownika proDysk, wymaga zalogowania:

https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/pl/my-photos

15.4.5. PRZEGLDANIE GALERII ZDJ

Galerie zdj udostpnione w Internecie przeglda mona na stronie internetowej pod

odpowiednio wygenerowanymi linkami. Elementy galerii zdj wywietlane s w postaci listy lub

miniatur w zalenoci od ustawie widoku. Po klikniciu na wybrane zdjcie wywietla si ono w

powikszonym rozmiarze z przyciskami nawigacyjnymi pozwalajcymi przechodzenie pomidzy

kolejnymi zdjciami. Nawigowa mona rwnie przy pomocy klawiatury wykorzystujc klawisze

strzaek.

http://www.t-mobilecloud.pl/https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/pl/my-photos

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

69

16. UDOSTPNIANIE PLIKW/FOLDERW W INTERNECIE

Dziki funkcji udostpniania plikw na zewntrz Uytkownik moe dzieli si danymi z

kimkolwiek chce w caej sieci Internet i to bez adnych ogranicze. Przesyanie duych plikw poczt

to ju nie problem, wystarczy udostpni plik ze swojego konta proDysk i podzieli si linkiem ze

znajomymi. Dla kadego udostpnionego pliku mona ustawi haso, co gwarantuje wysoki poziom

bezpieczestwa.

Opcje udostpniania plikw w Internecie

Podczas wczania udostpniani plikw/folderw mona okreli nastpujce opcje:

o czy plik/folder ma by udostpniony publicznie

o data wanoci udostpnienia

o haso zabezpieczajce dostp do plikw

Dostp do udostpnionych plikw

Po udostpnieniu plikw/folderw w Internecie mona je przeglda w przegldarce

internetowej pod stronami:

o pojedyncze pliki/foldery: link wygenerowany podczas wczania udostpniania

o jeli udostpnione publicznie: https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/

http://www.t-mobilecloud.pl/https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

70

o wszystkie udostpnione z konta uytkownika proDysk, wymaga zalogowania:

https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/pl/my-files

16.1. PUBLICZNE GALERIE KATALOG PUBLICZNY

W katalogu publicznym wywietlane s wszystkie galerie plikw i zdj udostpnione w

Internecie przez uytkownikw systemu proDysk z wczon opcj publiczne.

Dostp do galerii publicznych

Dostp do katalogu publicznego mona uzyska poprzez przegldark internetow przez link:

http://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/

Informacje widoczne w katalogu publicznym

W katalogu publicznym dostpne s informacje:

o nazwa udostpnionego zasobu

o rozmiar jeli udostpniony jest plik

o login uytkownika, ktry udostpni zasb

o data dodania data udostpnienia.

Dostpne warianty widoku

Wywietlanie udostpnionych zasobw moliwe jest na dwa sposoby:

o widok listy zasoby wywietlane s w postaci listy, wywietlane s kolumny: Nazwa,

Rozmiar, Udostpni, Data dodania

o widok mozaiki zasoby wywietlane s w postaci miniatur, jeli udostpnione jest

bezporednio zdjcie to pojawia si jego miniatura

Opcje dostpne po najechaniu mysz na zasb

Podczas najechania kursorem myszy na wybrany zasb pojawiaj si opcje do wyboru:

o Link do pliku wywietla si bezporedni link do zasobu do skopiowania

o Pobierz rozpoczyna pobieranie pliku, jeli zasb jest chroniony hasem wywietla

monit o podanie hasa

o Zgo naruszenie pozwala napisa wiadomo do pracownikw proDysk w sprawie

naruszenie regulaminu lub praw autorskich

Pobieranie zasobu

Moliwe jest pobieranie wszystkich udostpnionych zasobw:

o Pojedyncze pliki pobierany s wybrany plik

o Katalogi zawarto katalogu jest archiwizowana do pliku ZIP i rozpoczyna si jego

pobierania

o Galerie zdj analogicznie jak katalogi podczas pobierania zdjcia s archiwizowane

do pliku ZIP i rozpoczyna si ich pobieranie

http://www.t-mobilecloud.pl/https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/pl/my-fileshttp://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

71

Wyszukiwanie w katalogu publicznym

Opcja szukania zasobw w katalogu publicznym wyszykuje wszystkie zasoby, w ktrych

wystpuje okrelony cig znakw uwzgldniajc nazw zasobu oraz login uytkownika, ktry

zasb udostpni.

Link do zasobw wybranego uytkownika

Znajc login uytkownika mona w atwy sposb wywietli wszystkie jego udostpnione

publicznie zasobu poprzez link:

https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/

gdzie login jest nazw wybranego uytkownika.

http://www.t-mobilecloud.pl/https://prodysk.t-mobilecloud.pl/gallery/login/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

72

17. NARZDZIE PRZYWRACAN IA BAZ DANYCH

Aplikacja kliencka proDysk wyposaona jest w specjalne narzdzie pozwalajce na

przywrcenie backupu bazy danych na serwer MS SQL. Narzdzie jest komponentem aplikacji i jest

instalowane automatycznie wraz z programem proDysk.

Narzdzie przywracania baz danych mona uruchomi z menu start, bd wprost z aplikacji w

oknie Backup Danych -> Zadania backup. Uruchomienie narzdzia w ten sposb spowoduje

automatyczne wybranie najnowszej kopii wybranej bazy danych do otworzenia.

Po uruchomieniu narzdzia przywracania baz danych moliwe jest wybranie plikw kopii baz

danych w formacie *.bak, z ktrych ma by otworzona baza lub pobranie plikw kopii bezporednio z

konta proDysk. W tym celu naley wskaza folder tymczasowy do przechowywania kopii bazy na czas

odtwarzania.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

73

Jeli zostaa wybrana oblacja przywracania z plikw na dysku proDysk to w nastpnym kroku

zostan wylistowane wszystkie kopie baz danych zgromadzone na koncie proDysk, wraz z dat i

godzin wykonania kopii.

Po wybraniu odpowiedniej kopii z dysku proDysk lub plikw kopii z dysku lokalnego naley

wybra instancj serwera SQL, na ktrej zostanie odtworzona baz danych oraz okreli sposb

autentykacji do serwera SQL.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

74

Nastpnie okrelana jest nazwa bazy danych, ktra powstanie po odtworzeniu kopii oraz

okrela dodatkowe opcje odtwarzania pozwalajce na nadpisanie bazy, gdy o podanej nazwie ju

istnieje oraz na usunicie plikw kopii po przywrceniu bazy.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

75

W ostatnim oknie narzdzie przywracania bazy danych informuje o statusie poszczeglnych

etapw przywracania. Po zakoczeniu przywracania zostanie wywietlona informacja o pomylnym

wykonaniu zadania. Jeli przywracanie si nie powiedzie to wywietlony zostanie komunikat o

przyczynie niepowodzenia.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

76

18. DWUSTRONNA SYNCHRONIZACJA DANYCH

Aplikacja proDysk umoliwia automatyczn synchronizacj danych pomidzy serwerem

wirtualnym oraz wszystkimi urzdzeniami, na ktrych zalogowany jest uytkownik.

Aplikacja tworzy na dysku specjalny folder o nazwie proDysk Sync, ktrego zawarto jest

automatycznie synchronizowana z dyskiem wirtualnym, a nastpnie z innymi komputerami, na

ktrych korzystamy z usugi. Analogiczny folder widoczny jest rwnie na urzdzaniu mobilnym oraz

w panelu WWW.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

77

Dodanie pliku do synchronizowanego katalogu na jednym urzdzeniu spowoduje, e plik

pojawi si automatycznie na innych zsynchronizowanych urzdzeniach oraz na dysku wirtualnym.

Uytkownik korzystajcy z mechanizmu synchronizacji nie musi podejmowa adnych czynnoci w

celu wysania plikw na serwer. Aplikacja samoczynnie przystpi do dziaania w przypadku wykrycia

dowolnych zmian w synchronizowanym folderze.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

78

19. APLIKACJA MOBILNA

19.1. APLIKACJA MOBILNA DLA SYSTEMU ANDROID

Aplikacja proDysk w obecnej chwili dziaa na nastpujcych mobilnych systemach

operacyjnych:

Android

iOS

Windows Phone

19.1.1. INSTALACJA APLIKACJI I LOGOWANIE DO KONTA PRODYSK

1. Uruchom instalator aplikacji proDysk, otworzy si kreator instalacji.

Nacinij przycisk Instaluj. Po wykonaniu procesu instalacji, pojawi si moliwo otwarcia aplikacji.

2. Aby zalogowa si do aplikacji naley poda login i haso.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

79

Aplikacja umoliwia take automatyczne logowanie uytkownika. Przy prbie uruchomienia

jednej z aplikacji mobilnych (proDysk, MyDysk lub T-MobileCloud) najpierw nastpuje sprawdzanie

czy jakakolwiek z tych aplikacji jest zalogowana. Jeli tak to nastpuje prba zalogowania na te same

dane.

Jeli jakakolwiek z aplikacji nie jest zalogowana to nastpuje sprawdzanie czy na urzdzeniu

jest wczona transmisja danych przez sie komrkow. Jeli tak, to uaktywnia si opcja

Automatyczne logowanie, dziki ktrej nastpuje logowanie na dany numer telefonu. Jeli nie ma

uruchomionej transmisji danych przez sie komrkow, to wymagane jest rczne wprowadzenie

loginu i hasa.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

80

Uzyskanie informacji o koncie uytkownika moliwe jest po klikniciu strzaki przy loginie

uytkownika na ekranie Ustawienia, lub na powitalnym ekranie, ktry pojawia si po pierwszym

uruchomieniu aplikacji.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

81

19.1.2. KONFIGURACJA BACKUPU

1. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji, pojawi si kreator backupu zawartoci telefonu.

Podczas codziennej pracy z aplikacj mona wywoa ten kreator z menu Ustawienia.

W kreatorze mona wybra, jakie zasoby maj by automatycznie backupowane. Uytkownik ma do

wyboru backup: pojedynczych plikw, kontaktw, zdarze w kalendarzu, SMS/MMS, muzyki, filmw,

zdj, ustawie.

Backup zdj, muzyki i filmw oznacza przesanie z urzdzania mobilnego wszystkich plikw tego

typy na konto proDysk, przesyanie zmian dokonanych na urzdzeniu w tych plikach na konto

proDysk oraz ledzenie pojawiajcych si nowych plikw z danej kategorii. Podobnie dziaa backup

pojedynczych plikw, z t rnic, e naley je wskaza rcznie (backup plikw na urzdzeniach

mobilnych nie moe obejmowa caego katalogu). Usunicie pliku objtego backupem z urzdzenia

mobilnego nie powoduje podobnej operacji na koncie proDysk, co chroni uytkownika przed sytuacj

niezamierzonego pozbycia si danych ze swojego telefonu.

W odrnieniu od backupu plikw, backup kontaktw polega na ich synchronizacji, co oznacza, e

zmiany w kontaktach (dodanie nowego, edycja, usunicie) nanoszone s na wszystkie inne

urzdzenia mobilne uywajce danego konta proDysk. Nieopatrzne usunicie kontaktu z jednego

urzdzenia spowoduje wic usunicie go ze wszystkich urzdze uywajcych proDysk na danym

koncie i nie bdzie moliwe jego przywrcenie. Przy pierwszej synchronizacji kontaktw na nowym

urzdzeniu caa zawarto kontaktw przechowywanych w proDysk zostanie pobrana na urzdzenie

oraz kontakty przechowywane na urzdzeniu zostan wysane do proDysk.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

82

Synchronizacja kalendarzy w odrnieniu od kontaktw dziaa tylko w ramach jednego urzdzenia.

Natomiast tutaj rwnie usunicie wydarzenia z kalendarza i wykonanie synchronizacji w proDysk

spowoduje cakowite usunicie wydarzenia z proDysk.

Backup SMS-w/MMS-w polega na wysaniu wszystkich wiadomoci z urzdzenia na konto proDysk

oraz regularnym dosyaniu nowych. SMS-y, podobnie jak pliki s tylko backupowane, wysane na

konto proDysk nie pojawi si automatycznie na innych urzdzeniach korzystajcych z tego samego

konta. Nie s usuwane z konta proDysk wiadomoci usunite z urzdzenia mobilnego.

Kreator umoliwia take okrelenie okolicznoci, w ktrych ma nastpowa backup:

Wykonaj backup automatyczny backup wykonywany jest automatycznie w tle, w rwnych

odstpach czasu. Jeli ta opcja jest wyczona, moliwy jest tylko backup wywoywany

rcznie;

Backup gdy wczone WiFi automatyczny backup wykonywany jest tylko wtedy, gdy

urzdzenie czy si z sieci za porednictwem WiFi;

Backup gdy adowanie automatyczny backup wykonywany jest tylko wtedy, gdy urzdzenie

podczone jest do prdu.

2. W celu wykonania pierwszego backupu naley zaznaczy elementy, ktre maj by

backupowane oraz klikn Synchronizuj.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

83

Uwaga. Wysanie jakichkolwiek danych pierwszy raz (po zaakceptowaniu konfiguracji

backupu) odbywa si bezwzgldnie, z pominiciem wszystkich regu backupu (na przykad

zastrzeenia dotyczcego ograniczenia czasu backupu do okresw dostpnoci sieci WiFi).

Zdjcia, muzyka, filmy oraz pojedyncze pliki s widoczne na koncie uytkownika w katalogu

mobile lub przez stron internetow za pomoc filtru Urzdzenia mobilne

Pozostae elementy SMS-y, MMS-y, kalendarze oraz kontakty nie s widoczne dla

uytkownika przez przegldark. Aby kontrolowa ich ilo wysanych na konto proDysk, naley

skorzysta z ekranu Informacje o koncie (patrz rozdzia 19.1.1).

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

84

19.1.3. ZARZDZANIE DANYMI NA KONCIE

Po przejciu do aplikacji, uytkownik ma moliwo zarzdzania dostpnymi zasobami.

Po wybraniu przycisku Menu lub rozwiniciu opcji pliku, pojawi si nastpujce moliwoci

dziaania:

Dodaj umoliwia dodanie zdjcia, filmu lub pliku;

Utwrz folder umoliwia stworzenie nowego folderu;

Ustawienia umoliwia ponowne ustawienie skadnikw backupu;

Wyloguj spowoduje wylogowanie z aplikacji;

Informacje spowoduje wywietlenie informacji o pliku;

Pobierz spowoduje pobranie pliku na urzdzenie mobilne;

Usu spowoduje usunicie pliku z proDysk;

Udostpnij umoliwia udostpnienie pliku innemu uytkownikowi lub w Internecie.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

85

Zdjcia wysane za pomoc aplikacji proDysk przeglda mona bezporednio z poziomu aplikacji

mobilnej. Zdjcia wywietlane s w postaci miniatur. Po wybraniu dowolnego zdjcia wywietla si

ono w powikszonym rozmiarze z przyciskami pozwalajcymi na pobranie, usunicie lub

udostpnienie zdjcia. Przejcie do nastpnego zdjcia odbywa si poprzez przecignicie palcem.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

86

19.1.4. PRZYWRACANIE DANYCH

W celu przywrcenia backupowanych zasobw urzdzenia mobilnego, naley przej do zakadki

Ustawienia i ponownie rozwin Menu strzak znajdujc si przy numerze konta, a nastpnie

wybra Przywr. Dalej wskaza, ktre skadniki backupu maj zosta przywrcone i zatwierdzi

przyciskiem OK.

Przywracanie plikw, zdj, filmw i muzyki moliwe jest tylko na dokadnie tym samym urzdzeniu

mobilnym, z ktrego byy one pierwotnie wysyane. Elementy te przechowywane s na koncie

uytkownika oddzielnie dla kadego urzdzenia uywajcego danego konta. Przy przywracaniu plikw

kadej z kategorii, trafiaj one do dokadnie tych samych cieek lokalnych (folderw), z ktrych byy

wysane. Jeeli pod konkretn ciek w chwili przywracania istnieje ju plik o tej samej nazwie co plik

przywracany, proces przywracania utworzy nowy plik o nazwie zmodyfikowanej.

SMS-y i MMS-y podobnie jak pliki, zdjcia, muzyka i filmy przechowywane s oddzielnie dla kadego

urzdzenia mobilnego, z ktrego korzystano z aplikacji. Jednak w odrnieniu od wymienionych

wczeniej skadnikw backupu, przywracanie SMS-w i MMS-w odbywa si moe z dowolnego

telefonu. Aplikacja zaproponuje wwczas uytkownikowi moliwo wyboru, z ktrego urzdzenia

mobilnego maj pochodzi przywracane SMS-y/MMS-y. Podczas przywracania wiadomoci

SMS/MMS aplikacja nie sprawdza istnienia ich ewentualnych duplikatw. Jeli przed procesem

przywracania nie wyczyszczono wszystkich wiadomoci z telefonu, moe si zdarzy, e niektre

pojawi si podwjnie.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

87

19.2. APLIKACJA DLA SYSTEMU IOS

19.2.1. INSTALACJA APLIKACJI I LOGOWANIE DO KONTA PRODYSK

1. Uruchom instalator aplikacji proDysk, otworzy si kreator instalacji. 2. Nacinij przycisk Instaluj. Po wykonaniu procesu instalacji, pojawi si moliwo otwarcia

aplikacji. 3. Aby zalogowa si do aplikacji naley poda nazw uytkownika i haso.

W przypadku wykrycia wczonej transmisji danych przez sie komrkow uaktywnia si

opcja Automatyczne logowanie, dziki ktrej nastpuje logowanie na dany numer telefonu. Jeli

nie ma uruchomionej transmisji danych przez sie komrkow, to wymagane jest rczne

wprowadzenie loginu i hasa.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

88

Wybranie pozycji Nie posiadasz konta? skutkuje wywietleniem informacji:

19.2.2. WYSYANIE PLIKW

Aplikacja umoliwia wysyanie danych bezporednio do wybranego katalogu w proDysk. Po

wybraniu ikony dodaj na pierwszym ekranie aplikacji pojawiaj si nastpujce moliwoci

dziaania:

Zrb zdjcie umoliwia zrobienie zdjcia i wysanie do wybranego katalogu w proDysk;

Nagraj film umoliwia nagranie filmu i wysanie do wybranego katalogu w proDysk;

Zaaduj plik umoliwia wysanie do wybranego katalogu w proDysk zdj znajdujcych si w

galerii;

Utwrz folder umoliwia stworzenie nowego folderu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

89

19.2.3. ZARZDZANIE DANYMI NA KONCIE

Po przejciu do aplikacji, uytkownik ma moliwo zarzdzania dostpnymi zasobami.

Moliwe jest dodawanie, usuwanie, pobieranie przegldanie plikw, dodawanie nowych

folderw, wyszukiwanie plikw oraz udostpnianie plikw i folderw.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

90

W celu udostpnienia wybranego pliku naley wybra danych plik a nastpnie ikon udostpniania.

Pojawia si wtedy okienko udostpniania.

Udostpnianie plikw moe by realizowane na dwa sposoby:

Poprzez wygenerowanie linku do udostpnionego pliku;

Poprzez udostpnienie danego pliku wybranemu uytkownikowi proDysk

Zdjcia wysane za pomoc aplikacji proDysk przeglda mona bezporednio z poziomu aplikacji

mobilnej. Zdjcia wywietlane s w postaci miniatur. Po wybraniu dowolnego zdjcia wywietla si

ono w powikszonym rozmiarze z przyciskami pozwalajcymi na pobranie, usunicie lub

udostpnienie zdjcia. Przejcie do nastpnego zdjcia odbywa si poprzez przecignicie palcem.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

91

19.2.4. PRZYWRACANIE DANYCH

W celu przywrcenia wybranych plikw, wysanych wczeniej z urzdzenia mobilnego, naley

zaznaczy dany plik lub katalog i wybra ikon pobierz. Plik zostanie pobrany na urzdzenie

mobilne.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

92

19.2.5. MENU APLIKACJI

Po przejciu do menu aplikacji widoczne jest ponisze okno:

Nazwa/numer telefonu uytkownika. Po jego wybraniu widoczne s informacje o zajtoci

konta oraz liczbie przechowywanych plikw.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

93

Wywietlana ilo kontaktw dotyczy zapisanych kontaktw z wszystkich urzdze mobilnych, na

ktrych uytkownik korzysta z aplikacji.

W przypadku pozostaych pozycji liczba plikw dotyczy konkretnego urzdzenia.

Moje Dane. Wywietla gwne okno programu z plikami przechowywanymi w chmurze.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

94

Udostpnianie. Widoczne s tutaj udostpnione uytkownikowi oraz udostpnione przez

uytkownika pliki.

Zadania. Dostpne s tutaj dwie zakadki: Transfery informujce o trwajcych i

zakoczonych transferach plikw oraz Ustawienia zada, gdzie moliwe jest skonfigurowanie

backupu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

95

Po wybraniu skadnikw do backupu i wciniciu Wykonaj teraz rozpoczte zostanie

wysyanie danych uytkownika na dysk wirtualny.

Widniej tutaj rwnie opcje:

- Wykonuj przy uruchomieniu aplikacji, co oznacza, e backup bdzie wykonywany

automatycznie po uruchomieniu aplikacji.

- Wykonuj gdy podczone WiFi jest to opcja dostpna przy aktywnej funkcji Wykonuj

przy uruchomieniu aplikacji i oznacza, e wysyanie plikw bdzie wykonane tylko w przypadku

poczenie urzdzenia z sieci WiFi.

Jeli w trakcie wykonywania backupu uytkownik zminimalizuj aplikacje zostanie

wywietlony komunikat informujcy o zatrzymaniu operacji:

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

96

Ustawienia. Widoczne s tutaj informacje o wersji aplikacji. Dodatkowo istniej moliwo

wyczyszczenia pamici podrcznej programu oraz wylogowania si.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

97

19.3. APLIKACJA DLA SYSTEMU WINDOWS PHONE

19.3.1. INSTALACJA APLIKACJI I LOGOWANIE DO KONTA PRODYSK

1. Po klikniciu w instalator aplikacji proDysk, otworzy si kreator instalacji.

Nacinij przycisk Instaluj. Po wykonaniu procesu instalacji, pojawi si moliwo otwarcia aplikacji.

2. Aby zalogowa si do aplikacji naley poda login i haso.

W przypadku braku aktywnego konta w usudze proDysk, uytkownik moe skorzysta

z krtkiej instrukcji klikajc w odnonik Nie posiadasz konta?

W przypadku korzystania z transmisji danych przez sie komrkow moliwe jest

skorzystanie z opcji Automatyczne logowanie, dziki ktrej nastpuje logowanie na dany numer

telefonu. Jeli nie ma uruchomionej transmisji danych przez sie komrkow, to wymagane jest

rczne wprowadzenie loginu i hasa.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

98

19.3.2. WYSYANIE PLIKW

Aplikacja umoliwia wysyanie danych bezporednio do wybranego katalogu w proDysk. Po

wybraniu ikony dodaj na pierwszym ekranie aplikacji pojawiaj si nastpujce moliwoci

dziaania:

Zrb zdjcie umoliwia zrobienie zdjcia i wysanie do wybranego katalogu w proDysk;

Dodaj zdjcie z albumu umoliwia wysanie do wybranego katalogu w proDysk zdj

znajdujcych si w albumie zdj;

Utwrz folder umoliwia stworzenie nowego folderu.

19.3.3. ZARZDZANIE DANYMI NA KONCIE

Po przejciu do aplikacji, uytkownik ma moliwo zarzdzania dostpnymi zasobami.

Moliwe jest dodawanie i usuwanie plikw, przegldanie plikw, dodawanie nowych

folderw, wyszukiwanie plikw oraz udostpnianie plikw i folderw.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

99

W celu udostpnienia wybranego pliku naley wybra danych plik, a nastpnie ikon udostpniania.

Pojawia si wtedy okienko udostpniania.

Udostpnianie plikw moe by realizowane na dwa sposoby:

- Poprzez wygenerowanie linku do udostpnionego pliku;

- Poprzez udostpnienie danego pliku wybranemu uytkownikowi proDysk.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

100

Zdjcia wysane za pomoc aplikacji proDysk przeglda mona bezporednio z poziomu aplikacji

mobilnej. Zdjcia wywietlane s w postaci miniatur. Po wybraniu dowolnego zdjcia wywietla si

ono w powikszonym rozmiarze z przyciskami pozwalajcymi na pobranie lub udostpnienie zdjcia.

Przejcie do nastpnego zdjcia odbywa si poprzez przecignicie palcem.

19.3.4. PRZYWRACANIE DANYCH

W celu przywrcenia wybranych plikw, wysanych wczeniej z urzdzenia mobilnego, naley

przytrzyma palcem na danym pliku lub katalogu i wybra z listy opcj Pobierz. Plik zostanie

pobrany na urzdzenie mobilne.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

101

19.3.5. SYNCHRONIZACJA DANYCH

Dla urzdze mobilnych pracujcych na systemie Windows Phone moliwa jest

synchronizacja:

- Kontaktw

- Kalendarzy

Backup kontaktw polega na ich synchronizacji, co oznacza, e zmiany w kontaktach

(dodanie nowego, edycja, usunicie) nanoszone s na wszystkie inne urzdzenia mobilne uywajce

danego konta proDysk. Nieopatrzne usunicie kontaktu z jednego urzdzenia spowoduje wic

usunicie go ze wszystkich urzdze uywajcych proDysk na danym koncie i nie bdzie moliwe jego

przywrcenie. Przy pierwszej synchronizacji kontaktw na nowym urzdzeniu caa zawarto

kontaktw przechowywanych w proDysk zostanie pobrana na urzdzenie oraz kontakty

przechowywane na urzdzeniu zostan wysane do proDysk.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

102

Nastpnie naley wybra opcj Synchronizuj teraz. Synchronizacja kontaktw zostaa rozpoczta,

na pasku postpowym mona obserwowa, jaki jest postp wysyania kontaktw. Po zakoczeniu

wysyania, na telefonie w spisie numerw telefonw w nazwie kontaktu widoczny jest podpis

proDysk. Oznacza to, e kontakt zosta synchronizowany.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

103

Synchronizacja kalendarzy w odrnieniu od kontaktw dziaa tylko w ramach jednego

urzdzenia. Natomiast tutaj rwnie usunicie wydarzenia z kalendarza i wykonanie synchronizacji w

proDysk spowoduje cakowite usunicie wydarzenia z proDysk.

W przypadku synchronizacji kalendarzy z telefonu, naley przej do zakadki Zadania, a

nastpnie wyszuka zakadk Kalendarz.

Nastpnie naley wybra opcj Synchronizuj teraz. Synchronizacja kalendarza zostaa rozpoczta,

na pasku postpowym mona obserwowa, jaki jest postp wysyania kalendarza. Po zakoczeniu

wysyania, w tej samej zakadce Kalendarz widnieje lista zsynchronizowanych wydarze z

kalendarza.

W zakadce Ustawienia zada, uytkownik ma do wyboru opcje:

- Skadniki backupu: Kalendarze: Zaznaczenie opcji spowoduje ustawienie automatycznego

backupu dla usugi Kalendarz po zalogowaniu si do aplikacji proDysk.

- Skadniki synchronizacji: Kontakty: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, e synchronizacja

kontaktw z urzdzenia mobilnego bdzie moliwa tylko z biecego konta proDysk.

- Wykonuj, gdy wczone WiFi, oznacza to, e synchronizacja nastpi jedynie przy

nawizanym poczeniu z Internetem poprzez sie WiFi.

- Wykonuj, gdy adowanie, synchronizacja zostaje rozpoczta, gdy telefon jest podczony

do prdu.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

104

19.3.6. WYLOGOWANIE

W celu wylogowania si z aplikacji proDysk naley z Menu wybra Ustawienia, a nastpnie

skorzysta z przycisku Wyloguj si.

http://www.t-mobilecloud.pl/

| proDysk | T-MobileCloud | www.t-mobilecloud.pl

105