Podatki raziskav so ve¤† kot samo tabele - ADP Podatki raziskav so ve¤† kot samo tabele Irena Vipavc

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Podatki raziskav so ve¤† kot samo tabele - ADP Podatki raziskav so ve¤†...

 • Podatki raziskav so več kot samo tabele

  Irena Vipavc Brvar

  ADP, Univerza v Ljubljani, 2. oktober 2014

  Predstavitev za študente Visoke poslovne šole (EF, UL)

 • A D

  P

  Arhiv družboslovnih podatkov

  • je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,

  • pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja,

  Naloge:

  • shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),

  • preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,

  • uporabnikom omogoča enostaven dostop do podatkov v številnih formatih in

  • nudi storitve s področja metodologije in statističnih obdelav.

  S p lo

  šn o o

  a rh

  iv u

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • A D

  P

  Arhiv družboslovnih podatkov

  • je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,

  • pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja,

  Naloge:

  • shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),

  • preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,

  • uporabnikom omogoča enostaven dostop do podatkov v številnih formatih in

  • nudi storitve s področja metodologije in statističnih obdelav.

  S p lo

  šn o o

  a rh

  iv u

 • Research data alliance meeting 2014

 • A D

  P

  Arhiv družboslovnih podatkov

  • je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov,

  • pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja,

  Naloge:

  • shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem),

  • preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,

  • uporabnikom omogoča enostaven dostop do podatkov v številnih formatih in

  • nudi storitve s področja metodologije in statističnih obdelav.

  S p lo

  šn o o

  a rh

  iv u

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Mikro in makro podatki M

  ik ro

  in m

  a k ro

  p o d a tk

  i

  M

  I

  K

  R

  O

  M

  A

  K

  R

  O

  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4004

 • S e k u n d a rn

  a a

  n a liza

  Razlogi za sekundarno analizo

  (vir: Hayman v Štebe, 1999)

   medčasovna primerjava

   že testirani vprašalniki, vprašanja

   različni nameni uporabe….

   Kombinacija več virov podatkov

   Hitra analiza podatkov

   Prihranek denarja

   Prihranek časa

  Konceptualno-vsebinski razlogi

  Metodološki razlogi Ekonomski razlogi

 • Metapodatki M

  e ta

  p o d a tk

  i

  Specifikacija, ki se uporablja na področju družboslovja in

  humanistike je DDI.

  Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za

  obveščanje in procesiranje statističnih struktur".

  (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

 •  Avtor  Producent  Finančna podpora  Serija  Vsebinska področja  Povzetek  Čas zbiranja podatkov  Časovno pokritje

   Geografsko pokritje  Enota za analizo  Populacija  Kdo je opravil zbiranje

  podatkov  Tip vzorca  Uteževanje

   Citiranje  Sorodne raziskave  Vprašalniki in

  povezano gradivo

  Kaj so metapodatki v ADP? M

  e ta

  p o d a tk

  i

 • Kako do podatkov na ADP? K

  a ko

  d o p

  o d a tko

  v ?

  SPLETNA STRAN www.adp.fdv.uni-lj.si

  NESSTAR http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/

  Kaj najdeš na spletni strani? Opis raziskave Opis podatkov Povezana gradiva in objave

  Kaj najdeš na Nesstarju? + …. Omogoča analizo preko spleta

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/ http://www.adp.fdv.uni-lj.si/ http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

 • Op i

  s

  razis k

  a v e

  N e ssta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer Slovensko javno mnenje

 • R e g istra

  cija za

  d o sto

  p d

  o g

  ra d iva

  _

  1

  2

  3 Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

 • registracija R

  e g istra

  cija za

  d o sto

  p d

  o g

  ra d iva

  _

  !

  Geslo je veljavno

  do konca tekočega

  študijskega leta

  Pri uporabniškem

  imenu namesto "@"

  vpišete "AT“

 • Op i

  s

  razis k

  a v e

  N e ssta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer SJM

  Vir: SJM081

 • Op i

  s

  razis k

  a v e

  N e ssta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer SJM

  Vir: SJM081

 • Mednarodni podatki M

  e d n a ro

  d n e p

  o d a tko

  v n e b

  a ze

  http://www.cessda.org/ http://www.issp.org/ http://www.cses.org/ http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm http://www.europeanvaluesstudy.eu/ http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/ http://www.nsd.uib.no/european_election_database/ http://www.europeansocialsurvey.org/ http://www.share-project.org/ http://www.gesis.org/ http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/ http://www.data-archive.ac.uk/ http://www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asp http://www.ipums.org/

 • Primer GESIS: children responsibilities to their parents

  Vir: EVS08

 • Primer Atlas of European Values

  P e

  rc e

  n ta

  ge o

  f p

  e o

  p le

  t h

  at a

  gr e

  e w

  it h

  t h

  e s

  ta te

  m e

  n t

  th at

  a d

  u lt

  ch

  ild re

  n h

  av e

  th e

  d u

  ty t

  o p

  ro vi

  d e

  lo n

  g- te

  rm c

  ar e

  f o

  r th

  e ir

  p

  ar e

  n ts

  e ve

  n a

  t th

  e e

  xp e

  n se

  o f

  th e

  ir o

  w n

  w e

  ll -b

  ei n

  g

 • Na internetu najdemo številne članke, ki vključujemo empirične podatke. Na tem mestu povezujemo nekatere. S tem bi vaš želeli podučiti o količini tabel, grafov, ki jih avtorji uporabljajo in v splošnem za sestavo članka.

  o Mills, Melinda in drugi (2008): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherlands (na podlagi ESS podatkov)

  o Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero (2010): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France

  Primeri člank