Metodoloke znailnosti mednarodnih raziskav

 • View
  39

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A. B. C. Metodološke značilnosti mednarodnih raziskav. Posvet: Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev. Mojca Štraus , Pedagoški inštitut. Organizator: Pedagoški inštitut 7. junij 2011. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Metodoloke znailnosti mednarodnih raziskav

 • Metodoloke znailnosti mednarodnih raziskavMojca traus, Pedagoki intitutRaziskava PISA 2009 je del aktivnosti projekta 'Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraevanju in usposabljanju Evalvacija vzgoje in izobraevanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki ga omogoa sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za olstvo in port.Ljubljana, 7. 6. 2011 Posvet: Mednarodne raziskave znanja uencev in dejavnosti za izboljanje pismenosti uencevOrganizator: Pedagoki intitut7. junij 2011

 • Mednarodne raziskavePISA 2012, 2009, 2006, 2003, 2000BRA, MAT, NAR; 15-letniki (1.l S)TIMSS 2011, 2007, 1995, TIMSS-Adv 2008MAT, NAR; 4.r in 8.r O MAT, NAR 4.l spl.maturaPIRLS 2011, 2006, 2001 BRA; 4.r OICCS 2009: dravljanska vzgoja, 8.r in 9.r.TALIS 2008: uitelji 7.-9.r O ESLC 2011: ANG, NEM 9.r OSITES 2006, ICILS 2013: IKT; 8.r

  *

 • Populacije uencev*

  PISATIMSSPIRLSICCS 15-letniki 4. razred 4. razred 8. in 9. razred (veinoma dijaki 1. letnikov srednjih ol) 8. razred TIMSS za maturante, 2008: zadnji letnik gimnazijskih programov

 • Ciklino zbiranje podatkov*

  PISATIMSSPIRLSICCS2000: branje2003: mat2006: nar2009: branje2012: mat 1995 mat+nar 1999 mat+nar 2003 mat+nar 2007 mat+nar 2011 mat+nar (1991 RL) 2001 branje 2006 branje 2011 branje 1999 2009 dravljanska vzgoja

 • *Instrumenti za zbiranje podatkovNaloge na merjenem podrojuv razlinih delovnih zvezkih iroko pokritje podrojana raunalnikihVpraalniki o spremljajoih dejavnikihza olo (ravnatelja)za uencaza uiteljeza stareza tehnino osebje (uporaba raunalnikov)

 • *Vzorenje ol in uencevDvostopenjsko vzorenje

  1. stopnja: vzorenje olmin t. ol je obiajno 150

  2. stopnja: vzorenje uencev na izbranih olahdoloeno tevilo uencev ne glede na razred (PISA)celoten oddelek ali ve oddelkov uencev izbranega razreda (TIMSS, PIRLS, ICCS)

 • Verjetnostni model sklepanja o znanju

  *Lestvica dosekov 1. nalogaNaloge z razmeroma nizko teavnostjoNaloge s srednjo teavnostjoNaloge z razmeroma visoko teavnostjo 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga 6. nalogaPriakujemo, da uenec A na 2. do 6. nalogo ne bo odgovoril pravilno in da je tudi zelo malo verjetno, da bo odgovoril pravilno na 1. nalogo. Priakujemo, da bo uenec B pravilno odgovoril na 1. do 3. nalogo, manj verjetno bo odgovoril pravilno na 4. nalogo, na 5. in 6. nalogo pa najverjetneje ne bo odgovoril pravilno.Priakujemo, da bo uenec C pravilno odgovoril na 1. do 5. nalogo in verjetno tudi na 6. nalogo.

 • *Lestvica dosekovpod 1. ravnjo1. raven2. raven3. raven 4. raven 5. raven 6. raven334,9 toke409,5 toke484,1 toke558,7 toke633,3 toke707,9 tokeKISLI DE5.2 vpraanje (717)(pravilen odgovor)GENSKO SPREMENJENA HRANA3. vpraanje (421)ZAITA PRED SONCEM4. vpraanje (574)2. vpraanje (588)OBLAILA1. vpraanje (567)KISLI DE5.1 vpraanje (513)(delni odgovor)ZAITA PRED SONCEM3. vpraanje (499)VELIKI KANJON7. vpraanje (458)UINEK TOPLE GREDE5. vpraanje (709)(pravilen odgovor)KISLI DE2. vpraanje (506)TELOVADBA1. vpraanje (545)TELOVADBA5. vpraanje (583)KISLI DE3. vpraanje (460)UINEK TOPLE GREDE3. vpraanje (529)UINEK TOPLE GREDE4.1 vpraanje (568)(delni odgovor)ZAITA PRED SONCEM5.2 vpraanje (629)(pravilen odgovor)5.1 vpraanje (616)(delni odgovor)UINEK TOPLE GREDE4.2 vpraanje (659)(pravilen odgovor)OBLAILA2. vpraanje (399)TELOVADBA3. vpraanje (386)VELIKI KANJON5. vpraanje (411)MARY MONTAGU2. vpraanje (436)3. vpraanje (431)VELIKI KANJON3. vpraanje (451)MARY MONTAGU4. vpraanje (507)Verjetnostni model sklepanja o znanju Naravoslovne naloge PISA 2006

 • Uenci z doseki na 5. ravni lahko prepoznavajo naravoslovnoznanstvene komponente razlinih zapletenih ivljenjskih situacij. V njih uporabljajo tako naravoslovne pojme kot znanje o naravoslovnih znanostih. Lahko primerjajo, izbirajo in vrednotijo ustrezne naravoslovnoznanstvene dokaze, podatke in preverjena dejstva za odzivanje v ivljenjskih situacijah. Uenci z doseki na tej ravni uporabljajo visoko razvite sposobnosti raziskovanja, ustrezno povezujejo svoje znanje in prinaajo kritine vpoglede v te situacije. Temelje na kritini analizi dokazov, podatkov in preverjenih dejstev lahko sestavijo razlage ter utemeljitve.*Lestvica dosekovpod 1. ravnjo1. raven2. raven3. raven 4. raven 5. raven 6. raven334,9 toke409,5 toke484,1 toke558,7 toke633,3 toke707,9 tokeUenci z doseki na 1. ravni imajo zelo omejeno naravoslovno znanje, ki ga uporabljajo le v malotevilnih situacijah, ki so jim blizu. Lahko ponudijo znanstvene razlage, ki so oitne in ki neposredno izhajajo iz danih podatkov oziroma dokazov.Uenci z doseki na 6. ravni zanesljivo prepoznavajo, razlagajo in uporabljajo naravoslovno znanje ter znanje o naravoslovnih znanostih v razlinih zapletenih ivljenjskih situacijah. Lahko povezujejo razline vire informacij in razlag ter podatke iz teh virov uporabljajo za utemeljevanje svojih odloitev. Jasno in zanesljivo izkazujejo napredno naravoslovnoznanstveno miljenje ter utemeljevanje in so pripravljeni svoje razumevanje uporabiti za podporo reitvam v novih naravoslovnoznanstvenih ter tehnolokih situacijah. Uenci z doseki na tej ravni lahko uporabljajo naravoslovno znanje in izpeljujejo utemeljitve za podporo priporoilom in odloitvam, ki so osredotoene na osebne, drubene in globalne situacije.Uenci z doseki na 4. ravni lahko uinkovito delujejo v situacijah in pri vpraanjih, ki lahko vkljuujejo pojave, pri katerih morajo sklepati o vlogi naravoslovnih znanosti ter tehnologije. Lahko izbirajo in zdruujejo razlage iz razlinih naravoslovnih ali tehnolokih disciplin ter te razlage neposredno povezujejo z ivljenjskimi situacijami. Uenci z doseki na tej ravni lahko razmiljajo o svojih dejanjih in sporoajo svoje odloitve z uporabo naravoslovnega znanja, dokazov ter podatkov.Uenci z doseki na 2. ravni imajo zadovoljivo naravoslovno znanje, da lahko ponudijo mogoe razlage v kontekstih, ki so jim blizu ali izpeljejo sklepe iz preprostih raziskav. Lahko neposredno utemeljujejo in dobesedno interpretirajo rezultate naravoslovnoznanstvenih raziskav ali reevanja tehnolokih problemov.Uenci z doseki na 3. ravni lahko prepoznavajo jasno opisana naravoslovna vpraanja v razlinih kontekstih. Lahko izbirajo dejstva in znanje za razlage pojavov ter uporabijo preproste modele ali raziskovalne pristope. Uenci z doseki na tej ravni lahko interpretirajo naravoslovne pojme iz razlinih disciplin in jih neposredno uporabljajo. Z uporabo podatkov lahko sestavijo kratke izjave in sprejmejo odloitev na podlagi naravoslovnega znanja.OECD SVN 94,8 %97,2 %80,8 %86,1 %56,7 %63,0 %29,3 %35,4 % 9,0 %12,9 %1,3 %2,2 %Verjetnostni model sklepanja o znanju

 • Obmoja dosekov pri NPZ*

 • Kaj vse gre lahko narobe?VzorenjeOdzivnost vzorca Sestava instrumentov, primernost vpraanjIzvedba, motivacija odgovarjajoihTehnina obdelava podatkovStatistine analize: povpreje je le indikator (kot luke na armaturni ploi avtomobila)Teko je sklepati o vzronosti povezav; vzroke za probleme in ukrepe za reitve je treba iskati v irem kontekstu (niji doseki ne pomenijo nujno slabega dela ol in uiteljev)*

 • Hvala za pozornost!

  mojca.straus@pei.sipisa@pei.si

  www.pei.si*