PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

 • Upload
  simpor

 • View
  242

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  1/23

  SULIT EXCEL 2009

  1

  SEJARAHKertas 1JULAI 2009

  1 JAM 15 MINIT

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

  SEJARAH

  Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D . Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan , padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendakki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

  ________________________________________________________________________ Kertas ini mengandungi 27 halaman bercetak

  LIHAT SEBELAH

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  2/23

  SULIT EXCEL 2009

  2

  1. Senarai berikut adalah tokoh penting dalam sejarah.

  Apakah persamaan mereka? A Menulis sejarah awalB Mengumpul buku sejarahC Mengarang sejarah MalaysiaD Memberi pengertian sejarah

  2. Maklumat di bawah merujuk kepada ciri-ciri masyarakat zaman

  3. Peta 1 menunjukkan kerajaan Champa yang diasaskan sekitar tahun 192 masihi.

  Peta 1

  Apakah peranan Inderaputra

  A LogamB Neolitik C Mesolitik D Paleolitik

  A Sebuah pelabuhan yang terkenalB Menjadi pusat pertanianC Terkenal sebagai pusat perkembangan agama IslamD Merupakan pusat perkembangan tamadun

  Ibn KhaldunHerodotusMuhd. Yusof Ibrahim

  Hidup menetapMengamalkan kepercayaan tertentu

  Mempunyai adat resam

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  3/23

  SULIT EXCEL 2009

  3

  4. Gambar 1 menunjukkan Orang Laut sedang membawa barang dagangan ke kapalpedagang.

  Gambar 1

  Apakah kepentingan Orang Laut terhadap kesultanan Melayu Melaka?

  5. Rajah 2 merujuk kepada peranan Syahbandar dalam pemerintahan Kesultanan MelayuMelaka.

  Rajah 2

  Apakah X?

  I Menjaga keselamatan perairan MelakaII Kepahlawanan serta mahir selok-belok Selat Melaka

  III Menjadi pedagang yang terkenalIV Mengawal para pedagang

  A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

  A Ketua angkatan lautB Mengurus pasar dan gudang

  C Mengetuai utusanD Pemungut hasil atau ufti

  Syahbandar

  Menguruskan cukai

  Hakim di pelabuhan

  X

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  4/23

  SULIT EXCEL 2009

  4

  6. Hukuman bunuh ke atas Bendahara Tun Mutahir di anggap zalim dan tidak adil.

  Apakah kesimpulan daripada tindakan di atas?

  A Sultan menjalankan tugas secara tegas.B Para pembesar berjaya mempengaruhi Sultan.C Tun Mutahir ingkar kepada titah perintah Sultan.

  D Bendahara Tun Mutahir patuh titah perintah Sultan.7. Senarai berikut dikaitkan dengan faktor-faktor

  Kejadian rasuah berleluasa di kalangan pegawai kerajaan.Ketiadaan perpaduan di kalangan rakyat.Kemerosotan perdagangan Melaka

  A Kedatangan Portugis ke Melaka.B Kekalahan Melaka di tangan Portugis.C Kelemahan pentadbiran Melaka.D Serangan Portugis ke atas Melaka.

  8. Berdasarkan petikan berikut,apakah semangat patriotisme yang ingin ditonjolkan?

  A Peka tentang dasar luar NegaraB Taat dan setia kepada raja dan NegaraC Berbangga dengan kemajuan yang dicapai oleh Negara

  D Berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara

  9. Apakah persamaan antara undang-undang adat berikut?

  A Berasal dari tempat yang samaB Berasaskan amalan demokrasiC Mementingkan hukum syarak D Mengamalkan hukuman keras

  Pelabuhan Johor dikunjungi oleh pedagangdari Barat dan Timur

  Undang-undang adat

  AdatPerpatih

  AdatTemenggung

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  5/23

  SULIT EXCEL 2009

  5

  10. Cerita-cerita berikut boleh dikategorikan sebagai cerita

  Sang Kancil Menipu HarimauKura-kura dengan ArnabSang Kancil Menipu Buaya

  A Jenaka C Asal-usulB Penglipur lara D Binatang

  11. Warisan seni masyarakat Melayu yang dimaksudkan oleh pernyataan tersebut ialah

  A Mak Yong C Dikir baratB Wayang Kulit D Boria

  12. Apakah suku kaum yang mengamalkan tarian tersebut?

  Tarian runsai diiringi oleh muzik bernama

  insun-insun. Alat muziknya bernama

  gabang.

  A. Brunei B. Bajau C. Kadazan D. Murut

  13. Masyarakat Sabah telah memperolehi kemahiran berikut semasa zaman kanak-kanak

  lagi.

  Anak-anak mereka diajar tentang bercucuk

  tanam, memburu dan cara hidup kaum masing-

  masing

  Apakah bentuk pendidikan yang diamalkan?

  A. corak hidup masyarakat di Sabah

  B. corak pendidikan tidak formal di Sabah

  C. corak kebudayaan dan adat masyarakat Sabah

  D. corak kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah

  Persembahan yang menggabungkan tariandan nyanyian yang popular di Kelantan,Terengganu dan Perlis

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  6/23

  SULIT EXCEL 2009

  6

  14. Jadual I Merujuk penubuhan parti X di Sabah.

  Parti X

  Tarikh Januari 1962

  Pengasas Orang Kaya-kaya Sedomon

  G.S.Sundang

  Matlamat Melindungi kepentingan penduduk di kawasan pedalaman Sabah

  Jadual 1 Apakah X

  A Pasok Momogun

  B Persatuan Cina Sabah

  C Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu

  D Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu

  15. Berdasarkan maklumat berikut, bagaimanakah pihak British mengatasi masalah

  tersebut?

  Pedagang China tidak mahu menerima

  barangan Britain sebagai tukaran, sebaliknya

  mereka mahukan emas, perak, bijih timah

  dan rempah

  A Memutuskan hubungan perdaganganB Menguasai Kepulauan Melayu

  C Mempelbagaikan barangan keluaran Britian

  D Membuka petempatan di India

  16. Pulau Pinang telah dibuka pada tahun 1786 oleh Francis Light dengan menamakannya

  Prince of Wales Island. Apakah tujuan pembukaan Pulau Pinang tersebut?

  I Menyekat pengaruh Perancis di India

  II Menjadikannya perlabuhan entrepot

  III Menghalang perluasan pengaruh Belanda

  IV Mengukuhkan pertahanan British di Singapura

  A I dan II C II dan III

  B I dan IV D III dan IV

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  7/23

  SULIT EXCEL 2009

  7

  17. Ilustrasi 1 menunjukkan pertempuran antara British dengan tentera Kedah. Angkatan

  tentera laut British telah menyerang dan menewaskan angkatan sultan Kedah di

  Seberang Perai.

  Ilustrasi 1 Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?

  A Kesabaran dalam tindakan

  B Kesetiaan kepada raja

  C Kebijaksanaan mengelak penjajah

  D Keberanian dalam menghadapi cabaran

  18. Senarai berikut merupakan negeri-negeri yang menerima Residen British.

  Apakah faktor utama campur tangan British di negeri-negeri tersebut?

  A Kemajuan perdagangan

  B Kekayaan bahan mentahC Kekurangan sumber makanan

  D Permintaan pembesar tempatan

  Perak

  Pahang

  Selangor

  Negeri Sembilan

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  8/23

  SULIT EXCEL 2009

  8

  19. Jadual 1 menunjukkan kekacauan di negeri Perak yang memberi peluang kepada

  British untuk campur tangan pada kurun ke-19.

  Negeri Peristiwa

  Perak Pergaduhan Kongsi Gelap Cina Ghee

  Hin dan Hai San

  Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?

  A Bersatu padu asas kestabilan negara

  B Berbangga dengan kekayaan negara

  C Berdikari untuk memperjuangkan hak

  D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

  20. Jadual 2 menunjukkan kelemahan sistem Residen.

  Kelemahan Sistem Residen

  Pentadbiran tidak seragam

  Undang-undang tidak selaras

  Tiada panduan menjalankan tugas

  Jadual 2

  Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran tersebut?

  A Mewujudkan Durbar

  B Mengembalikan kuasa sultan

  C Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri

  D Membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu

  21. Mengapakah Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909?

  I Kedaulatan negeri tergugat

  II Beliau tidak di bawa berunding

  III Dipaksa menghantar bunga emas

  IV Baginda dipaksa menandatangani perjajian

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  9/23

  SULIT EXCEL 2009

  9

  22. Ilustrasi 2 menunjukkan Sultan Abu Bakar yang dikenali sebagai Bapa Permodenan

  Johor yang sering melawat England.

  Ilustrasi 2

  Apakah tujuan baginda mengadakan lawatan tersebut?

  A Mendapatkan kemerdekaan

  B Meminta bantuan kewangan

  C Menjalin hubungan diplomatik

  D Mendalami selok-belok pentadbiran Barat

  23. Rajah 1 menerangkan tentang keanggotaan dan tugas Majlis Negeri di Sarawak.

  Majlis Negeri

  Apakah X ?

  A Penyeragaman sistem pentadbiran

  B Mengurus kewangan

  C Pengisytiharan perlembagaan

  D Membuat dasar dan meluluskan undang-undang

  Dianggotai oleh Residen Bahagian Pertama

  dan empat orang Datu Melayu

  Bertujuan menasihati James Brooke

  X

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  10/23

  SULIT EXCEL 2009

  10

  24. Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa Pangeran Indera

  Mahkota dilantik sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak.

  Agi : Sugguh kejam pemerintahan Pangeran Indera Mahkota.

  Pemerintah yang kejam harus ditentang.

  Alang : Ya, saya setuju pemerintah yang kejam harus kita tentang.

  Apakah kesan langsung daripada dialog tersebut?

  A Pangeran Indera Mahkota dipenjarakan

  B Penjajahan British ke atas Sarawak

  C Pentadbiran Sarawak diseragamkan

  D Penyerahan Sarawak kepada Brooke

  25. Jadual 3 menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran

  keluarga Brooke di Sarawak.

  Kaum Bidang Perkerjaan

  Melayu Pentadbiran

  Iban Ketenteraan

  Cina Perdagangan

  Apakah kesan perlaksanaan dasar tersebut? A Meningkatkan taraf hidup

  B Menjamin perpaduan rakyat

  C Mempelbagaikan kemahiran penduduk

  D Mengukuhkan kedudukan pemerintah

  26. Apakah kekayaan Sarawak yang menyebabkan Kesultanan Brunei campur tangan

  dalam pentadbiran Sarawak?

  A Antimoni dan emas

  B Getah dan tembakau

  C Minyak dan bijih timah

  D Bauksit dan arang batu

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  11/23

  SULIT EXCEL 2009

  11

  27. Senarai berikut berkaitan dengan kes kes berat.Dalam pentadbiran SBUB di Sabah,

  kes tersebut akan dikendalikan oleh

  A Mahkamah Adat

  B Mahkamah Penghulu

  C Mahkamah Majistret

  D Mahkamah Anak Nageri

  28. Pernyataan berikut merupakan syarat-syarat pemberian piagam kepada Syarikat Borneo

  Utara.

  Mengapakah British mengenakan syarat-syarat di atas kepada Syarikat Borneo Utara

  British?

  A Untuk mengukuhkan kuasanyaB Untuk memberi modal kepada SBUB

  C Untuk mengurangkan kos pentadbiran

  D Untuk menyeragamkan pentadbiran British

  29. Ciri berikut merupakan tanaman baru yang diperkenalkan di Tanah Melayu.

  Apakah tanaman X ?

  A Tebu B Kopi C Nanas D Getah

  Menculik Kes BunuhRompakan

  Hubungan luar Sabah diletakkan di bawah kuasa kerajaan

  British.

  SBUB tidak menjual wilayahnya tanpa persetujuan kerajaan British

  Tanaman X

  Diperkenalkan pada tahun 1830-an di

  Pulau Pinang dan ditanam secara meluas

  di Kerian, Perak

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  12/23

  SULIT EXCEL 2009

  12

  30. Rajah 2 menunjukkan faktor penentangan Dol Said

  Apakah X?

  A Menjaga kesucian agama

  B Menolak amalan buruh daerah

  C Mempertahankan kedaulatan daerah

  D Membantah perlucutan jawatan penghulu

  31. Rajah menunjukkan kebangkitan Mat salleh terhadap SBUB.

  Apakah punca kebangkitan tersebut?

  A Peraturan tanah baru

  B Menyebarkan agama Kristian

  C Perkampungan dibakar

  D Mengenakan cukai yang tinggi

  32. Senarai berikut adalah peristiwa sejarah negara luar.

  Apakah sumbangan peristiwa tersebut kepada Tanah Melayu ?

  A Menyediakan buruh C Memajukan pendidikan

  B Menjalinkan perdagangan D Meniup semangat nasionalisme

  Faktor-faktorpenentangan DolSaid di Naning

  Penentanganbayaran cukai

  X

  Menentangperlaksanaanundang-undangBritish

  Kebangkitan MatSalleh

  Membakar Pulau Gaya

  Menyerang Ambong

  Perang Rusia-Jepun

  Gerakan Pan-Islam TurkiGerakan Kesedaran Kebangsaan IndiaGerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  13/23

  SULIT EXCEL 2009

  13

  33. Rajah 3 menunjukkan novel karya Ishak Hj. Muhammad atau Pak Sako.

  Apakah matlamat penulisan novel tersebut?

  A Perkembangan pendidikan moden

  B Kesedaran politik orang Melayu

  C Memajukan ekonomi orang Melayu

  D Pemikiran moden orang Melayu

  34. Jepun telah berjaya mengalahkan Rusia dalam peperangan pada tahun 1905.

  Apakah kesan daripada kejayaan tersebut terhadap Jepun?

  A Bebas daripada pengaruh Barat

  B Dianggap sebagai sebuah kuasa besar

  C Muncul sebagai negara nasionalisme terawal

  D Berkembang sebagai sebuah negara perdagangan

  35. Jadual 4 menunjukkan senarai akhbar yang pernah diterbitkan di Tanah Melayu.

  Tahun Akhbar

  1930 Warta Malaya

  1931 Majlis

  Kedua-dua akhbar di atas dikaitkan dengan A pendidikan Barat

  B menuntut kemerdekaan

  C mengkritik sikap penjajah

  D memajukan bidang agama

  Anak Mat Lela Gila

  Puteri Gunung Tahan

  Ishak Hj. Muhammad

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  14/23

  SULIT EXCEL 2009

  14

  36. Industri semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu

  Apakah iktibar yang boleh didapati daripada senarai di atas? A Sikap orang Jepun perlu dicontohiB Negara kita kaya dengan sumber bahan mentahC Penduduk tempatan menggemari bidang reka ciptaD Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada.

  37. Ilustrasi 1 menggambarkan dasar Jepun semasa Pemerintahan di Tanah Melayu.

  Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?

  A Kesetiaan kepada raja dan negaraB Kesabaran kepada pemerintahC Kebijaksanaan dalam pentadbiranD Keberanian dalam menghadapi cabaran

  38. Maklumat di berikut menunjukkan masalah yang dihadapi oleh Jepun.

  Sekiranya anda ialah pemimpin Jepun pada masa itu, apakah tindakan yang akan andalakukan.

  A Menjalankan pemodenanB Membuat pakatan dengan ThailandC Melaksanakan dasar perluasan kuasaD Mengamalkan program perindustrian

  Pertambahan penduduk Kekurangan tanah pertanianKekurangan bekalan bahan mentahKeperluan pasaran yang luas

  Lori berkuasa wapBahan api daripada susu getahTali daripada sabut kelapa

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  15/23

  SULIT EXCEL 2009

  15

  39. Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa pendudukan Jepundi Tanah Melayu.

  Ali : Jepun telah melibatkan tokoh tempatan kita dalampentadbirannya.

  Salim : Dr. Burhanuddin al-Helmy dilantik sebagai penasihat kebudayaan

  dan Adat Istiadat Melayu. Ali : Ibrahim Hj. Yaacob dilantik sebagai leftenan colonel PasukanPembela Tanah Air.

  Perkembangan peristiwa tersebut berkaitan dengan

  A Mencabar ketuanan MelayuB Melahirkan pemimpin tempatanC Mewujudkan golongan intelektualD Melemahkan kedudukan raja Melayu

  40. Petikan berikut berkenaan dengan peristiwa di Alor Setar, Kedah pada tahun 1946.

  Perarakan itu telah berjalan sekeliling Bandar Alor Setar sambilmenyanyi dan membawa panji-panji cogan kata berkibar denganBahasa inggeris dan Melayu serta cogan yang dibawa oleh kanak-kanak sekolah yang berbunyi Wahai ibu bapaku, peliharalah hak-hak kami sementara kami besar

  Apakah hak yang dikatakan dalam petikan tersebut?

  I Kedudukan raja MelayuII Kebebasan berpersatuan

  III Kepentingan perlembagaan MelayuIV Kedudukan istimewa orang Melayu

  A I dan II C II dan IIIB I dan IV D III dan IV

  41. Rajah di bawah menunjukkan perubahan perlembagaan Malayan Union kepadaPersekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.

  Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu?

  A Pengekalan institusi rajaB Pelaksanaan agama IslamC Pengecilan wilayah negeriD Pembentukan kesatuan negeri

  1946MalayanUnion

  1948PersekutuanTanah Melayu

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  16/23

  SULIT EXCEL 2009

  16

  42. Garis masa di bawah merujuk peristiwa yang berlaku antara tahun 1961 hingga 1962.

  Ogos 1962

  Februari- April 1962

  Julai 1961

  Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu?

  A Penggubalan perlembagaan baruB Penerimaan pentadbiran ala-BaratC Pembentukan Persekutuan MalaysiaD Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan

  43. Maklumat di bawah menunjukkan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union

  Malayan UnionPesuruhjaya Negeri sebagai ketua pentadbir

  di peringkat negeri. Pungutan zakat di bawahkuasa Gabenor Malayan Union.

  Apakah kesan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union tersebut terhadap raja-rajaMelayu?

  A Kewibawaan tercabarB Kemerosotan sokongan rakyatC Kepercayaan kepada raja tercabarD Pemansuhan institusi kesultanan

  Pembentukan Jawatankuasa Antara kerajaan

  Pembentukan SuruhanjayaCobbold

  Penubuhan JawatankuasaPerundingan Perpaduan

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  17/23

  SULIT EXCEL 2009

  17

  44. Tokoh-tokoh berikut telah mewujudkan peralatan murni

  Apakah kesan perjuangan mereka?

  I Menjaga kepentingan kawanII Memajukan pendidikan BaratIII Mewujudkan kepimpinan politik Iv Melemahkan Parti Komunis Malaya

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  45. Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah.

  Apakah isu yang dilaporkan oleh akhbar di atas?

  A Iklan perniagaanB Berita luar negaraC Peristiwa di negara asalD Perkembangan politik di Tanah Melayu

  46. Soalan 46 berdasarkan petikan di bawah.

  Semasa Tanah Melayu diancam oleh Komunis KerajaanBritish telah mengisytiharkan darurat pada tahun 1948

  hingga 1960.

  Apakah kesan peristiwa darurat di atas?

  I Penubuhan MCA II Kerakyatan diketatkanIII Pengenalan Sistem AhliIV Mempercepatkan proses kemerdekaan

  AkhbarmasyarakatCina

  Lat Pau

  Nanyang Siang Pau

  Sin Chew Jit Poh

  Dato Haji NoahTun Abdul Razak Tun Tan ChengTunku Abdul Rahman

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  18/23

  SULIT EXCEL 2009

  18

  A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  47. Berdasarkan jadual yang berikut

  Parti yang bertanding Kerusi yang dimenangiParti Perikatan 51Parti PAS 1

  Apakah faktor yang menyebabkan Parti Perikatan mencapai kemenangan?

  A Rakyat Tanah Melayu mahukan kemerdekaanB Parti Perikatan mementingkan kebaikan semua kaum di Tanah MelayuC Parti Perikatan mendapat sokongan penuh daripada kerajaan BritishD Kesemua pemimpin Parti Perikatan berpendidikan Inggeris di England

  48. Soalan 48 berdasarkan petikan di bawah.

  Sarawak akan diserahkan kepada Kerajaan British

  Apakah reaksi penduduk tempatan akibat peristiwa di atas?

  A Ketua bumiputera menentang penyerahanB Ketua bumiputera menyokong penyerahanC Kaum bukan bumiputera menentang penyerahanD Ketua kaum mahukan Vyner Brooke memerintah semula

  49. Soalan 49 berdasarkan petikan di bawah.

  Tarikh: 31 Ogos 1957Tempat: Stadium MerdekaPeristiwa: Pemasyhuran Kemerdekaan

  Apakah kepentingan peristiwa di atas kepada politik Tanah Melayu?

  A Tanah Melayu bebas daripada KomunisB Pemulihan status negeri naungan Tanah MelayuC Pembebasan Tanah Melayu daripada penjajah JepunD Pembebasan Tanah Melayu daripada Penjajajhan British

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  19/23

  SULIT EXCEL 2009

  19

  50. Soalan 50 berdasarkan petikan di bawah.

  Rabu, 3 Disember 1949 Pembunuhan Gabenor Sarawak, Sir Duncan Stewart.

  Apakah tindakan British selepas berlakunya peristiwa di atas?

  A Bersetuju mengadakan pungutan suaraB Mengadakan rundingan dengan pertubuhan antipenyerahanC Bertolak ansur dan bersedia mengikut kehendak rakyat Sarawak D Menggunakan kekerasan untuk menumpaskan gerakan

  51. Dialog di bawah mungkin berlaku antara Tunku Abdul Rahman dengan pegawainya

  Apakah makna masalah dalam dialog di atas?

  A Proses kemerdekaanB Ketidakseimbangan kaumC Perkembangan ekonomiD Kestabilan dan keselamatan negara

  52. Rajah di bawah berkaitan dengan Majlis Tempatan

  Apakah tujuan pilihan raya tersebut diadakan?

  A Membaiki keadaan politik B Melaksanakan dasar dekolonisasiC Memperkenalkan Perlembagaan baruD Memilih perwakilan secara demokrasi

  Tahun1952

  Pilihan rayaMajlis Tempatandiadakan

  Bagi mengatasi masalah ini, saya cadangkanpenyertaan Brunei, Sabah dan Sarawak dalamPersekutuan Malaysia

  Bagus cadangan ini

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  20/23

  SULIT EXCEL 2009

  20

  53. Parti X di bawah merupakan gabungan dua buah parti politik di Sabah.

  Apakah perjuangan Parti X ?

  A Melindungi hak orang cinaB Memartabatkan Bahasa MelayuC Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmiD Menukar nama Borneo Utara kepada Sabah

  54. Apakah faktor penyingkiran Singapura dari Persekutuan Malaysia?

  A Singapura menolak keistimewaanB Singapura inginkan kemerdekaanC Singapura menentang hak istimewa MelayuD Singapura menuntut dijadikan ibu negara

  55. Ilustrasi di bawah menunjukkan pasukan keselamatan sedang mengawasi perpindahanpenduduk ke Kampung Baru.

  Apakah sebab penduduk tersebut dipindahkan?

  A Melahirkan perpaduanB Membangunkan kampong baruC Mengatasi keganasan komunisD Mengawal kemasukan imigran

  Parti Bersatu

  Parti Demokratik

  Parti X

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  21/23

  SULIT EXCEL 2009

  21

  56.

  Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam sejarah Tanah air kita? A Penamatan zaman daruratB Pencapaian kemerdekaan negaraC Pembatalan rancangan Malayan UnionD Pembentukan Gagasan Persekutuan Malaysia

  57.

  Apakah peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa di atas?

  A Menjelaskan kepada penduduk Sabah dan Sarawak tentang Gagasan PersekutuanMalaysia

  B Meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan PersekutuanMalaysia

  C Memastikan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak terjamin selepasmenyertai Gagasan Persekutuan Malaysia

  D Menjalankan pungutan suara di Singapura tentang penyertaan Singapura dalamGagasan Persekutuan Malaysia

  58. Senarai madrasah di bawah dipengaruhi oleh idea pemulihan Islam dari Mesir

  Madrasah al- Masyhur al-IsamiahMadrasah al-Diniah Kampung lalangMadrasah II Ihya Assyariff

  Apakah peranan madrasah tersebut?

  A Menerbitkan akhbar Al-ImanB Menyebarkan idea Kaum MudaC Menerbitkan Suara Benar dan Lidah BenarD Menyeru umat Islam berpegang kuat kepada adat istiadat Melayu

  Tun Abdul Razak Tun H. S. LeeTun V.T. Sambanthan

  Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  22/23

  SULIT EXCEL 2009

  22

  59. Pernyataan berikut berkaitan dengan pertubuhan di Tanah Melayu.

  Apakah X

  A MajlisB SaudaraC Warta MalayaD Utusan Melayu

  60. Petikan berikut merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak dalam UMNO20 tahun,Kuala Lumpur,Ibu Pejabat UMNO.

  Apakah ikhtibar daripada peristiwa tersebut?

  A Kesabaran dalam tindakanB Keberanian dalam menghadapi cabaranC Bersatu padu asas kestabilan NegaraD Berdikari untuk memperjuangkan hak

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Di tubuhkan pada tahun 1934Menggunakan cogan kata Hidup Bahasa HidupBangsaMengadakan persidangan yang pertama diTaiping

  Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dari

  Malaysia dan inilah saat yang sungguh bersejarahkerana sungguhpun kita merasa sedih dan dukacitakerana satu Negara telah terpaksa keluar,tetapi kitagembira kerana telah dapat menyingkirkan duridalam daging kita.

 • 8/14/2019 PMR Trial 2009 Sej Q&A (Sabah)

  23/23

  SULIT EXCEL 2009

  JAWAPAN EXCEL 2 2009

  NOMBOR JAWAPAN HLMN DLMBUKU TEKS

  NOMBOR JAWAPAN HLMN DLMBUKU TEKS

  1.D 31. C2. A 32. D

  3. A 33. B4. A 34. B5. B 35. C6. B 36. D7. B 37. A 8. C 38. C9. A 39. B10. D 40. B11. A 41. B12. D 42. B

  13. B 43. A 14. A 44. D15. B 45. C16. A 46. B17. C 47. A 18. B 48. A 19. D 49. D20. A 50. D21. A 51. B22. D 52. D23. D 53. A 24. D 54. C25. D 55. C26. A 56. B27. C 57. A 28. A 58. B29. A 59. B30. C 60. C