PMR Trial 2010 BM (Sabah)

 • Upload
  simpor

 • View
  269

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  1/19

  NAMA :.........................................................

  SULIT KELAS : ........................................................

  ANGKA GILIRAN : .....................................

  IC : .............................................

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawabsemuasoalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertandaA, B , CdanD. Bagi

  tiap-tiap soalan pilihsatujawapan sahaja. Tandakan semua jawapan andapada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  _______________________________________________________________________

  Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak[LIHAT SEBELAH]

  02/01 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 02/01

  EXCEL 2BAHASA MELAYU

  KERTAS 1

  OGOS 2010

  1 JAM SATU JAM

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  2/19

  Soalan 1 7

  Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilihjawapan yangpaling sesuai.

  1 Seseorang teman yang baik tidak akan membiarkan sahabatnya ___________ ke kancah

  maksiat.

  1 A terjerumus2 B terperosok

  3 C termusnah

  4 D terikut

  2 Masih terbayang-bayang di mata Pak Samad ____________ pada zaman pemerintahan

  Jepun di Tanah Melayu.

  A pahit getir

  B jerih payah

  C susah payah

  D susah senang

  3 Sungguhpun pahit untuk ditelan, namun Joshua______________dapat menerima

  kegagalannya dalam ujian Matematik.

  A akan

  B sudah

  C pernah

  D sedang

  4. Mak Zizah hanya memakai kain ______ sewaktu berada di rumah.

  A batik

  B songket

  C basahan

  D pelikat

  Soalan 5berdasarkan gambar di bawah ini.

  5 Bola yang dibalingnya ke dinding itu_________________lalu terkena kepalanya.

  A melantun

  B melontar

  C menghentam

  D menyentuh

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  3/19

  6. Pintu rumah nenek Siah tidak dapat ditutup rapat kerana __________ pintunya rosak.

  A kekisi

  B bebuli

  C sesikuD kekuda

  7 Sejak berpindah ke taman perumahan itu seminggu yang lalu, Laili belum sempat

  untuk__________________ jiran baharunya.

  A tengok-menengok

  B jenguk-menjenguk

  C lihat-melihat

  D kenal-mengenal

  Soalan 8 14

  Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapatkesalahan, kesalahan itutelah ditandakan dengan A, B, atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D.

  8. Fuad tidak merasa menyesal melepaskan jawatannya sebagai pegawai tinggi

  A B

  di syarikat itu demi cita-citanya untuk membuka perniagaan sendiri.

  C

  Tiada kesalahan

  D

  9. Ramzila telah kehilangan sejambak kunci semasa dia dalam perjalanan balik

  A B

  dari pejabat. Tiada kesalahan

  C D

  10 . Sahizan tidak pernah membuat jahat semasa tinggal di kampung datuknya .A B C

  Tiada kesalahan

  D

  11. Para peniaga diminta menyimpan barang secukupnya untuk memenuhi keperluan

  A B

  orang ramai bila menjelang musim perayaan. Tiada kesalahan

  C D

  12. Senarai nama-nama pelajar yang akan menyertai lawatan ke Lembah Danum

  A B

  akan ditampal pada papan kenyataan. Tiada kesalahan

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  4/19

  C D

  13. Usahawan tempatan perlu mencari peluang untuk memasarkan produk keluaran

  A B Cmereka ke peringkat antarabangsa. Tiada kesalahan

  D

  14. Alat penghawa dingin itu perlu diselenggara secara berkala dari semasa ke semasa

  A B COleh juruteknik yang bertugas. Tiada kesalahan.

  D

  Soalan 15 17

  Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

  15 I Feri ke Langkawi itu dilambung ombak yang beralun-alunmenyebabkan semua penumpang kecut perut.

  II Jalan yang menuju ke taman itu beralun-alun sehingga menyebabkankenderaan tidak dapat dipandu laju.

  III Suara azan pada waktu subuh yang beralun-alun itu kedengaran ke

  seluruh kampung itu.

  IV Mereka terpegun dengan beralun-alun suara penyanyi wanita muda

  yang merdu itu.

  A I dan II

  B III dan IVC I, II, dan III

  D II, III, dan IV

  16 I Bersempena dengan perkahwinan anak tunggal ahli perniagaan yang terkenal itu,

  lampu yang berwarna-warni memancarkan seluruh kampung.

  II Kejayaan Iran memancarkan ujian peluru berpandunya yang terbaharu telah

  mengejutkan musuh tradisinya, Amerika.

  III Radio tempatan yang disiarkan di kawasan itu hanya memancarkan lagu-lagu nasyid

  dan patriotik.

  IV Cuaca pada pagi itu sungguh nyaman walaupun matahari telah memancarkancahaya.

  A I dan II

  B II dan III

  C III dan IV

  D I dan IV

  17 I Ulam-ulaman yang dimakan mentah-mentah bukan sahaja berkhasiat bahkan juga

  dapat menambahkan selera.

  II Eksport petroleum mentah-mentah negara dikurangkan bagi menampung keperluantempatan.

  III Jawatankuasa mesyuarat tersebut menolak cadangan yang dikemukakan itu mentah-

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  5/19

  mentah.

  IV Jangan makan nasi yang masih mentah-mentah kerana dapat menyebabkan sakit

  perut.

  A I dan III

  B II dan IVC III dan IV

  D I dan II

  Soalan 18 21

  Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digariskan. Bahagian yangbergaris itu mungkin

  mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

  Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan. Jika tiada kesalahan

  tandakan D.

  18 Nabil dan Zizan mempunyai peminat yang terdiri dari semua golongan-golongan

  masyarakat.

  A dari semua golongan

  B daripada semua golongan

  C daripada semua golongan-golongan

  D dari semua golongan-golongan

  19 Cikgu Salmah menerangkan kesalahan bahasa yang terdapat dalam karangan itu kepada

  para pelajar.

  .

  A menerangi kesalahan bahasa

  B penerangan tentang kesalahan bahasa

  C menerangkan tentang kesalahan bahasa

  D menerangkan kesalahan bahasa

  20. Sejak kilang itu didirikan, kesemua anak-anak sungai di daerah itu telah tercemar.

  A. kesemua anak sungai

  B. semua anak-anak sungai

  C. semua anak sungai-sungai

  D. kesemua anak-anak sungai

  21 Dari dahulu hingga kini ramai orang yang memperkatakan masalah pendatang tanpa izin ke

  negara ini.

  A banyak orang yang memperkatakan

  B banyak yang memperkatakanC ramai yang memperkatakan

  D ramai orang yang memperkatakan

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  6/19

  Soalan 22 24

  Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang

  dicetak tebal.

  22. Pihak pemaju perumahan digesa agar membina lebih banyak rumah kos

  rendah untuk keperluan golongan berpendapatan rendah.

  A. Golongan miskin sentiasa mengharapkan pemaju perumahan membina rumah kos

  rendah dengan lebih banyak.

  B. Rumah kos rendah hendaklah didirikan oleh pemaju perumahan kerana diperlukan oleh

  golongan berpendapatan rendah.

  C. Golongan berpendapatan rendah memerlukan rumah kos rendah, yang banyak dibina

  oleh pihak pemaju perumahan.

  D. Demi kepentingan golongan kurang berkemampuan, pemaju perumahan diminta

  supaya banyak mendirikan rumah kos rendah.

  23. Malaysia sebagai negara yang sedang membangun tidak harus terlalu

  mengharapkan tenaga buruh asing.

  A Sebagai negara yang sedang meningkat maju, Malaysia tidak sewajarnya

  bergantung kepada tenaga kerja luar.

  B Malaysia tidak perlu mengharapkan tenaga buruh asing untuk membangunkan negara

  ini.

  C Malaysia sebagai negara maju tidak sepatutnya mengharapkan tenaga kerja asing untuk

  membangunkannya.D Pengambilan buruh asing di negara yang sedang membangun tidak patutnya dilakukan

  oleh Malaysia.

  24. Kempen inflasi sifar tidak berjaya sepenuhnya kerana kurang mendapat

  kerjasama daripada para peniaga.

  A Sokongan yang kurang daripada peniaga-peniaga menyebabkan kempen

  inflasi sifar gagal mencapai matlamat keseluruhannya.

  B Sikap para peniaga yang mahu mengaut keuntungan yang tinggi telah

  menggagalkan kempen inflasi sifar.C Keberkesanan kempen inflasi sifar hanya akan berjaya jika para peniaga

  memberikan sokongan.

  D Kurangnya kerjasama yang sepenuhnya daripada para peniaga

  menyebabkan kempen inflasi sifar telah gagal.

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  7/19

  Soalan 25 hingga soalan 27

  Pilih ayat-ayat yangbetul.

  25. I Setiap kumpulan yang menyertai program ini terdiri dari sepuluh orang pelajar.

  II Saya langsung tidak mengetahui tentang penyakitnya itu selama ini.III Beg tangan itu berkualiti kerana dibuat daripada kulit buaya.

  IV Jumlah kerugian yang ditanggung oleh mangsa kebakaran itu belum ditaksirkan lagi.

  A. II dan III sahaja.

  B. I, II dan III sahaja.

  C. II, III dan IV sahaja.

  D. I, II, III dan IV.

  26. I Encik Hassan menanyakan soalan yang berkaitan dengan sejarah Malaysia kepada

  muridnya.

  II Naik turunnya keputusan peperiksaan bergantung kepada kerjasama semua pihak.III Kakak memasukkan secebis garam ke dalam gulai yang sangat saya gemari.

  IV Encik Ismail disebut sebagai bakal pengetua sekolah yang baru dibuka itu.

  A I dan II sahaja

  B III dan IV sahaja

  C I, II dan III sahaja

  D I, II dan IV sahaja

  27. I Adalah sukar untuk mengatasi masalah itu.

  II Batu yang bertaburan di tepi jalan itu tersepak oleh saya.III Penyanyi yang terkenal sekali di Malaysia ialah Datuk Siti Nurhaliza.

  IV Rombongan itu akan melawat Terengganu pada minggu hadapan.

  A I dan II

  B II dan IV

  C I, II dan III

  D I, III dan IV

  Soalan 28 hingga soalan 30

  Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi soalan-soalan di bawah ini.

  28 Kecenderungan jurulatih bola sepak itu memilih pemain yang disukainya sahaja untuk

  bermain dalam setiap perlawanan penting menunjukkan bahawa dia bersikap ______.

  A pilih bulu.

  B atas pagar.

  C pilih kasih.

  D berat sebelah.

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  8/19

  29 Walaupun perabot yang dibelinya itu agak mahal harganya, namun Adam tetap berpuas hati.

  Keadaan ini merujuk kepada peribahasa...

  A alah membeli menang memakai.

  B besar periuk besarlah keraknya.C ukur baju di badan sendiri.

  D ada rupa ada gaya.

  30.

  Peribahasa yang berikut sesuai bagi menggambarkan situasi di atas, kecuali

  A Seperti harimau menyembunyikan kukunya.

  B Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. C Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga.

  D Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.

  Orang tua itu nampak sahaja pendiam tetapi dia sebenarnya handal

  berpencak silat.

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  9/19

  Soalan 31-35

  Baca petikan prosa di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Pilih jawapan yangpaling sesuai.

  Sebermula, maka tersebutlah perkataan juragan kapal. Telah hari siang, pagi- pagi hari,

  maka juragan pun bersiaplah naik ke darat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa

  naik anak itik itu. Maka baginda pun sudah hadir di atas singgahsana takhta kerajaan

  dihadapi oleh sekalian menteri, hulubalang, sida-sida, bentara, rakyat bala, hina dina

  hendak melihat temasya itu. Hatta baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil

  Ahlil Nujum Belalang dengan segeranya. Maka biduanda pun menyembah lalu turun

  berjalan ke rumah Ahlil Nujum Belalang.

  Maka katanya, "Titah tuanku memanggil Ahlil Nujum; Juragan dan sekalian orang

  telah berhimpun di balai semuanya."

  Maka Ahlil Nujum pun bersiap-siapkan sirehnya lalu menghadap baginda. Maka

  sampailah di balairung seri. Maka titah baginda, "Marilah ke mari." Ahlil Nujum Belalang

  pun dekatlah dengan baginda. Maka titah baginda, "Apakah hal Ahlil Nujum, hendak

  mengenal anak itik itu jantan betinanya?" Maka sembah Pak Belalang, "Ampun tuanku

  beribu-ribu ampun, jenuh patik mencari di dalam buku tib

  patik. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja ada di dalam dua baris tertulis di situ

  mengatakan demikian. Bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik jantan betinanya

  dengan air. "Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. Maka dibawa

  oleh dayang-dayang dipersembahkan kepada baginda. Maka titah baginda, "inilah air, Ahlil

  Nujum."

  Maka sembah Pak Belalang, "Kemudian dilepaskan seekor; mana-mana yang dahulu

  menyelam, itulah betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. "Maka titah

  baginda, "Lepaskanlah."

  Sembah Pak Belalang, "Silakanlah tuanku melepaskannya. "Titah baginda. "Beta tiada

  tahu." Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan anak itik itu. Maka

  apabila dilepaskannya seekor di dalam terenang, maka anak itik itu pun lalu menyelam.

  Maka sembah Pak Belalang, "Itulah betina, tuanku. "Kemudian dilepaskan pula seekor lagi,

  lambat menyelam.

  Titah baginda, "Lambat pula menyelam itu." Sembah Pak Belalang, "yang lambat

  menyelam itu jantan, tuanku."

  Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. Titah baginda, "Apakah benar

  juragan, betulkah seperti kata Ahlil Nujum beta itu?" Maka jawab juragan itu seraya

  menyembah, "Benarlah tuanku seperti kata Ahlil Nujum ini. Di manakah hendak patik

  simpangkan perkataan yang sebenar ini?"

  ( Dipetik daripada Prosa Tradisional Pak Belalang, Antologi Tingkatan 3 ,Anak Bumi Tercinta)

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  10/19

  31. Mengapakah baginda memanggil Ahlil Nujum ke istana?

  A Baginda telah menyanggupi untuk bertaruh dengan juragan kapal.

  B Baginda ingin mendapatkan pandangan Pak Belalang tentang cara

  menentukan jantina anak itik.C Baginda ingin mengetahui jawapan tentang cara menentukan jantina anak

  itik.

  D Baginda mahu Pak Belalang mencari jawapan untuk baginda.

  Di manakah hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar ini?"

  32. Ungkapan di atas menggambarkan juragan seorang yang

  A tidak berpura-pura.B tidak bercakap bohong.

  C tidak membohongi raja.

  D tidak mahu menyembunyikan jawapan.

  33. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam petikan, kecuali

  A bercakap benar

  B bijaksana

  C taat setia

  D jujur

  34. Pilih urutan peristiwa berikut dengan tepat berdasarkan susunan peristiwa

  dalam cerita Pak Belalang.

  A Juragan menghadap raja persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan

  rahsia bocor.

  B Juragan menghadap raja nyatakan pertaruhan rahsia bocor

  persetujuan dicapai.

  C Juragan menghadap raja nyatakan pertaruhan persetujuan dicapairahsia bocor.

  D Persetujuan dicapai juragan menghadap raja nyatakan pertaruhan

  rahsia bocor.

  35. Bagaimanakah kesudahan cerita ini?

  A Juragan terpaksa menyerahkan kapal dan segala muatannya.

  B Pak Belalang dapat menjawab soalan yang dikemukakan.

  C Juragan menyesal kerana bertaruh dengan raja.

  D Juragan dihantar pulang berserta dengan bekalan makanan ke negerinya.

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  11/19

  Soalan 36 hingga soalan 40

  Baca petikan puisi tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yangberikutnya. Pilih jawapan yangpaling sesuai.

  SYAIR MUNGKIR JANJI

  Tuan berjanji berpegang tangan,

  Mengaku bersama menyingsing tangan,

  Tidak peduli tegah dan jangan,

  Umpama sungai tiada halangan.

  Tetapi akhirnya apalah sudah,

  Beberapa lama tangan menadah,

  Rupanya tuan meluahkan ludah,

  Umpama biawak bercabang lidah.

  Tidakkah ingat tuan berkata,

  Mahu bersama hina dan leta,

  Daripada hidup berputih mata,

  Biarlah tulang tercampak ke kota.

  Tidak ku sangka tuan tak ingat,

  Umpama lebah membuang sengat,

  Bila terasa api yang hangat,

  Lekas benar tuan merengat.

  Kalau begitu aku berpesan,

  Riwayat kita hapuskan kesan,Supaya tidak berhati bosan,

  Hilang segala resah dan resan.

  (Dipetik daripadaAntologiSeuntai Kata Untuk Dirasa,Tingkatan 2, DBP)

  36. Apakah yang dimaksudkan oleh penyair dalam rangkap kedua?

  A Penyair baru menyedari bahawatuan suka menabur janji.

  B Penyair menyedari harapannya musnah kerana tuan

  mengkhianati janji .

  C Penyair sejak beberapa lama berharap agar janji ditunaikan oleh

  tuan.

  D Penyair memang merupakan orang yang suka berjanji .

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  12/19

  37. Mengapakah tuan berbuat demikian?

  A Tuan tidak lagi suka akan penyair.

  B Tuan mengalami gangguan kesihatan.

  C Tuan lupa akan janjinya kepada penyair.

  D Tuan tidak sanggup menghadapi cabaran.

  38. Perasaan penyair yang tergambar dalam keseluruhan syair adalah

  A resah.

  B sedih.

  C bosan.

  D kecewa.

  39. Gaya bahasa baris 4 rangkap ke-3 syair di atas ialah

  A personifikasi.

  B hiperbola.C metafora.

  D simile.

  40. Berdasarkan petikan syair di atas , apakah sikap penyair yang wajar

  diteladani?

  A terus terang

  B ambil berat

  C tolak ansur

  D baik hati

  Rupanya tuan meluahkan ludah

  Biarlah tulang tercampak ke kota

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  13/19

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  14/19

  SULIT NAMA : ........................................................

  KELAS : .....................................

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian : Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C danBahagian D.

  2. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian : Bahagian A(i) dan Bahagian A (ii). Andadikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Bahagian B dan Bahagian D juga

  mesti dijawab. Manakala Bahagian C mempunyai lima pilihan soalan dan anda diminta supayamenjawab satu soalan sahaja.

  3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk mnejawab Bahagian A, 25 minit untuk

  Bahagian B, 45 minit untukBahagian C dan 10minit untukBahagian D.

  1

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 02/02

  EXCEL 2BAHASA MELAYU

  KERTAS 2

  OGOS 2010

  2 JAM DUA JAM

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  15/19

  4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak

  mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.

  Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

  02/02 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  BAHASA MALAYSIA KERTAS 2

  2 JAM

  Bahagian A (i): Ringkasan

  [Masa yang dicadangkan: 40 minit]

  (20 markah)

  Bahagian Aterdiri daripadaBahagian A (i)danBahagian A (ii).Anda dikehendakimenjawabkedua-dua bahagiantersebut.

  Terdapat tiga kaum majoriti di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India manakala kaum yang lain ialah

  Iban, Kadazan, Sikh dan sebagainya. Pascakemerdekaan negara kita telah mengalami pelbagai perubahan

  yang mendadak dari segi ekonomi, sosial dan politik. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan

  demi mengekalkan perpaduan di Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan telah bermula sebelum

  kemerdekaan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Selain itu, Rukun Negara telah dibentukdan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 demi mengekalkan perpaduan. Kebanyakan negara asing amat

  mengagumi perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Persoalannya kini, apakah

  kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum?

  Salah satu daripada kepentingan perpaduan ialah menjamin keamanan negara. Setiap kaum mempunyai

  kepercayaan, adat resam, budaya, agama dan bahasa yang berbeza. Jika setiap kaumsaling bertoleransi,maka pertelingkahan yang menyebabkan rusuhan kaum dapat dielakkan. Perpaduan juga dapat menjamin

  ekonomi negara terus berkembang dan masalah sosial pula dapat diminimumkan. Dari segi politik,

  pemimpin negara dapat berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk memimpin negara ke arah

  kemajuan. Oleh itu, rakyat yang bersatu padu dapat mengekalkan kedaulatan negara dan seterusnya

  memartabatkan bangsa Malaysia di mata dunia. Tegasnya, perpaduan dapat melahirkan negara yangharmoni dan aman damai.

  Sementelahan, perpaduan amat signifikan untuk meningkatkan imej negara. Malaysia mengamalkan

  sikap bertolak ansur, peramah, murah hati, dan bersopan santun sepanjang masa. Sikap komuniti

  Malaysia yang mengagumkan ini menjadi elemen yang menarik perhatian pelancong asing untuk melawat

  negara kita. Pelancong asing bukan sahaja tidak berasa kekok semasa menetap di Malaysia, malah dapat

  menyesuaikan diri dalam masa yang singkat. Oleh itu, pelancong asing dapat membawa balik pengalaman

  yang baik ke negara mereka dan menceritakan hal tersebut kepada orang ramai. Rentetan itu, integrasi

  kaum di Malaysia dapat meningkatkan reputasi negara di persada dunia.

  Perpaduan juga dapat menggalakkan pelabur asing untuk melabur di negara kita. Hal ini demikiankerana pelabur asing lazimnya lebih berminat melabur di negara yang mempunyai kestabilan politik.

  Integrasi kaum dapat menjamin ekonomi negara daripada merosot dan meningkatkan keyakinan pelabur

  2

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  16/19

  asing. Pelaburan asing dapat meningkatkan pengaliran mata wang asing ke negara kita seterusnya dapat

  meningkatkan pendapatan negara.

  Secara tuntas, semua pihak perlu menggembleng tenaga untuk mengekalkan perpaduan. Hal ini

  demikian kerana tanpa perpaduan, imej negara akan tercalar di persada antarabangsa dan berlaku

  kemerosotan ekonomi. Kejayaan mengekalkan perpaduan di Malaysia terletak kepada penglibatan dan

  kesungguhan semua pihak kerana hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.

  (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Cetusan Pendapat, Dewan Siswa, Jun 2009.)

  Bahagian A (ii): Pemahaman Petikan Umum

  [Masa yang dicadangkan: 10 minit]

  (10 markah)

  Berdasarkan petikanBahagian A (i), jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

  sendiri.

  1. Berikan maksud rangkai katasaling bertoleransi. [2 markah]

  2. Apakah cara yang dilakukan oleh pihak kerajaan demi mengekalkan perpaduan negara?

  [4 markah]

  3. Pada pendapat anda, apakah kesan yang berlaku jika perpaduan tidak diamalkan oleh masyarakat?

  [4 markah]

  3

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  17/19

  Bahagian B

  [Masa yang dicadangkan : 20 minit]

  (20 markah)

  Berdasarkan rajah di bawah ini, huraikan pendapat anda tentang kepentingan Teknologi

  Maklumat dan Komunikasi (ICT) pada zaman ini. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak

  melebihi 120 patah perkataan.

  4

  KEPENTINGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  DAN KOMUNIKASI (ICT)

  DAN

  Laman sesawang

  DAN

  Menyimpan

  maklumat

  DAN

  e-mel

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  18/19

  Bahagian C

  [Masa yang dicadangkan: 40 minit]

  (40 markah)

  Pilih satu daripada soalan di bawah ini. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada180 patah perkataan.

  1. Sewaktu pulang dari taman permainan, anda ternampak dua orang lelaki menculik seorang

  kanak-kanak perempuan.

  Ceritakan tindakan anda selanjutnya.

  2. Di kawasan tempat tinggal anda telah ada penduduk yang mengalami penyakit demam denggi.

  Huraikan langkah-langkah memerangi nyamuk aedes.

  3. Anda bercadang untuk mengemukakan cadangan kepada pengetua untuk menaik taraf pusat

  sumber sekolah.

  Tulis sepucuk surat kepada pengetua sekolah anda untuk mengemukakan cadangan tersebut.

  4. Semangat patriotik dalam kalangan rakyat di negara ini perlu dipertingkat.

  Bincangkan.

  5. Peribahasa Belakang parang kalau diasah lagikan tajam bermaksud orang yang lemah, kalau ada

  kesungguhan mempelajari sesuatu, lama-kelamaan akan menjadi pandai juga.

  Tulis sebuah cerita berdasarkan peribahasa tersebut.

  5

  papercollection

 • 8/8/2019 PMR Trial 2010 BM (Sabah)

  19/19

  Bahagian D

  [Masa yang dicadangkan: 10 minit][10 markah]

  Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang anda telah kaji sama ada di Tingkatan 2atau Tingkatan 3

  (i) Aku Anak Timur, karya Siti Aminah Hj. Yusof

  (ii) Pahlawan Pasir Salak, Mohd Ismail Sarbini

  (iii) Kapten Hassan Wira Bangsa, karya Harun Johari

  (iv) Kanang Cerita Seorang Pahlawan, karya Maznan Nordin

  (v) Panas Salju, Talib Samat

  (vi) Tragedi Empat Disember, karya Dzul Karnain Ithnain

  (vii) Timulak Kapal Perang, karya Azmah Nordin

  (viii) Ekspedisi, karya Mohd Ghazali Tocheh

  Huraikan tigapengajaran yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.

  SOALAN TAMAT

  papercollection