PC -DMIS Dagar 2013 Nyheter och f£¶rb£¤ 2017-01-09¢  L£¤s mer om installationer i h£¤ftet ¢â‚¬â€ŒPC-DMIS

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PC -DMIS Dagar 2013 Nyheter och f£¶rb£¤ 2017-01-09¢ ...

 • PC-DMIS Dagar 2013 Nyheter och förbättringar

 • 2 | PC-DMIS version 2013 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.1

  © H

  ex ag

  on M

  et ro

  lo gy

  N or

  di c

  A B

  2 01

  3

 • 3 | PC-DMIS version 2013 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.1

  © H

  ex ag

  on M

  et ro

  lo gy

  N or

  di c

  A B

  2 01

  3

  Allmänt

  Om PC-DMIS 2013 PC-DMIS 2013 släpps under juni 2013. 2013MR1 är planerad att släppas senare under året. Beskrivningarna av funktioner och rättningar i PC-DMIS 2013 i detta dokument är inte fullständig, utan utgör ett axplock av nyheterna. För mer information hänvisar vi till Readme filen i PCDMIS installationskatalog.

  Installation För befintliga användare rekommenderas att PC-DMIS 2013 installeras i ett separat programbibliotek. På detta sätt försäkrar ni er om att kunna återgå till äldre programversion ifall problem skulle uppstå. Läs mer om installationer i häftet ”PC-DMIS 2013 Tips & Tricks”. I Windows Vista och Windows 7 måste vi köra som administratör första gången PCDMIS startas. Högerklick på PCDMIS ikonen på skrivbordet och välj Kör som Administratör.

  Allmän information Från och med PC-DMIS 2010 MR2 är PC-DMIS anpassat till kraven på struktur i fil-lagring och registerhantering i Windows Vista och Windows 7. I och med detta så har ett flertal saker påverkats. Detta beskrivs närmare i ” PC-DMIS 2013 Tips & Tricks”.

  I vilken version finns uppdateringen? Inget angivet – Funktionen finns i PC-DMIS 2013R. 2012MR1 – funktionen kom redan i PC-DMIS 2012MR1. I listan med nyheter finns också nyheter som berör PC-DMIS Planner.

  Om materialet Beskrivningarna av nya funktioner hänvisar till svenska namn på menyfunktioner och dialoger. Bilder är från den engelska versionen. Anledningen är att svensk översättning inte fanns tillgänglig när materialet producerades och dessutom att användare kör både svensk och engelsk version.

  Vem har tillgång till funktionerna? Möjligheten att använda nyheterna beror på vilken nivå av PC-DMIS man använder, (PRO, CAD eller CAD++). Vissa av nyheterna berör PC-DMIS med en specifik option, till exempel IP Measure eller InspectionPlanner.

 • 4 | PC-DMIS version 2013 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.1

  © H

  ex ag

  on M

  et ro

  lo gy

  N or

  di c

  A B

  2 01

  3

  Innehållsförteckning Allmänt ............................................................................................................................................ 3

  Om PC-DMIS 2013 ..................................................................................................................... 3 Installation ................................................................................................................................... 3 Allmän information ..................................................................................................................... 3 I vilken version finns uppdateringen? .......................................................................................... 3 Om materialet .............................................................................................................................. 3 Vem har tillgång till funktionerna? .............................................................................................. 3

  Rekommenderade systemkrav, allmän information ........................................................................ 6 Rekommenderade systemkrav för PC-DMIS 2013 ..................................................................... 6 Om 64-bitars operativsystem ....................................................................................................... 6 Anti-virus program ...................................................................................................................... 6 Windows XP support ................................................................................................................... 7 Inspection Planner, Standardvärden ............................................................................................ 7

  Grafikfönster och Grafikvisning ...................................................................................................... 8 Omarbetad dialog OpenGL .......................................................................................................... 8

  Körväg ............................................................................................................................................. 8 Förbättrad kollisionsdetektering .................................................................................................. 8 ClearenceCube utan CAD-modell ............................................................................................... 8

  GD&T i CAD-modellen .................................................................................................................. 9 Hantering av GD&T med felaktig antalsangivning (2012MR1) ................................................. 9

  CAD, DCI ...................................................................................................................................... 10 Spegla program men inte CAD-modellen (2012MR1) ............................................................. 10 Catia v6 DCT (2012MR1) ......................................................................................................... 10 SolidWorks DCT ....................................................................................................................... 10 JT9.5 DCT ................................................................................................................................. 10 Unigraphics DCI ........................................................................................................................ 10 Förbättrad ProE DCI .................................................................................................................. 10 Förbättrad Unigraphics DCI ..................................................................................................... 10 Förbättrad Catia v5 ................................................................................................................... 10 Vilka CAD-format kan användas .............................................................................................. 10 Möjlighet att exportera Auto-, Mätt och Konstruerat plan till IGES som yt-element. .............. 10

  Konstruktioner ............................................................................................................................... 11 Konstruktion av Bredd-element ................................................................................................. 11

  Autoelement ................................................................................................................................... 11 Stödpunkter för cirkel utan projektion ....................................................................................... 11 Autocirkel med stödelement ...................................................................................................... 11

  Utvärderingar ................................................................................................................................. 12 Bredd-element som referens i toleransrektangel ....................................................................... 12 Ändrad redovisning av yt- och profilform med ISO (2012MR1) .............................................. 12 Utvärdering av kast på kon (2012MR1) .................................................................................... 12 Nollställ listan med körda kommandon (2012MR1) ................................................................. 12

  Uppriktningar ................................................................................................................................. 13 Bredd-element kan användas i uppriktningar ............................................................................ 13 Flytta/vrid koordinatsystem med nominella värden (2012MR1) .............................................. 13 Sätt nollpunkt automatiskt ......................................................................................................... 13 Uppriktning med bästanpassning (2012MR1) .......................................................................... 14

  Vision ............................................................................................................................................. 15 Utökat med 2 nya maskinmodeller: Optiv Classic 322 och Optiv Classic 432 ......................... 15 Möjlighet att använda Digital Kamera på FDC system ............................................................. 15

 • 5 | PC-DMIS version 2013 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.1

  © H

  ex ag

  on M

  et ro

  lo gy

  N or

  di c

  A B

  2 01

  3

  Stöd för CWS (Cromatic White light sensor) probe .................................................................. 15 Stöd för enkelpunkts mätning med CWS probe på FDC system ............................................... 15

  Rapportering ..........................................................................................................