PC-DMIS 2012 PC-DMIS Dagar Tips & Tricks, utg£¥va 2017-01-09¢  PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni

 • View
  15

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PC-DMIS 2012 PC-DMIS Dagar Tips & Tricks, utg£¥va 2017-01-09¢  PC-DMIS...

 • PC-DMIS 2012 – PC-DMIS Dagar Tips & Tricks, utgåva 1

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 2

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 3

  Allmänt

  Om materialet

  I detta häfte hittar du tips som rör installation uppgradering och daglig användning av PC-DMIS.

  Innehållsförteckning

  Allmänt ............................................................................................................................................ 3 Innehållsförteckning ........................................................................................................................ 3 Sökvägar och filer ............................................................................................................................ 4 Registernycklar ................................................................................................................................ 8

  PC-DMIS Settings Editor ................................................................................................................ 9

  Använda Clearance Cube .............................................................................................................. 12 Referenselement, ISO5459:2011 ................................................................................................... 14

  Form- & Lägetoleranser ISO1101:2012 ........................................................................................ 19 Automotive deviation letters .......................................................................................................... 23 Använda toleransrektangel vid utvärdering i ”bilkoordinater” ..................................................... 26 Kontaktinformation ........................................................................................................................ 28

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 4

  Sökvägar och filer

  Sökvägar i PC-DMIS 2010 MR2 och senare

  Från och med PC-DMIS 2010 MR2 använder varje programversion egna unika sökvägar.

  Sökvägarna anges med registernycklar i Windows register, dessa beskrivs i ett separat avsnitt.

  I och med anpassningen mot Windows Vista och Windows 7 har standardsökvägarna till de platser

  där PC-DMIS lagrar filer ändrats. I Windows Vista, Windows 7 (och strikt tillämpat även i

  Windows XP) får man inte skriva datafiler i C:\Program\... -hierarkin. PC-DMIS har hittills brutit

  mot detta för ett flertal filer. T.ex. har installationsmappen använts för att lagra filer med data om

  kalibreringsnormal och mätspets- och mäthuvudsväxlare.

  Vid en uppgradering till PC-DMIS 2012

  Om man uppgraderar till PC-DMIS 2012 och har satt upp egna

  sökvägar till program, mätspetsfiler etc. så fortsätter PC-DMIS

  att använda dem. Alla sökvägar som man inte har ställt in

  tidigare kommer att ändras. De filer som berörs kopieras till de

  nya sökvägarna.

  Allmänt om filer

  Det finns tre kategorier av filer som används av PC-DMIS.

   Filer som kan ändras av alla och skall vara tillgängliga för alla. Dessa filer är bland annat mätspetsfiler, subrutiner, definition och data för kalibreringsnormaler, rapportmallar.

   Systemspecifika filer. Kompensations- och parameterfiler för maskinstyrningar.

   Användarunika filer. Dit hör filer som rör verktygsfält och layouter, filer med standardvärden för import av data från PC-DMIS Planner

  Var filerna hamnar, Svensk 32-bitars Windows XP

  Installationsmappen som föreslås är C:\\WAI\PC-DMIS 2012 (PC-DMIS 2012 MR1, PC-DMIS 2012 MR2 osv)

  Kalibreringsnormal, kalibreringsdata för mätspetsväxlare och andra filer av systemkaraktär hamnar

  i applikationsdata för alla användare.

  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WAI\PC-

  DMIS\

  I den här mappen hamnar också

  filer som beskriver olika

  maskinkonfigurationer, dessa

  används vid offline

  programmering. En ev. skapad

  USRPROBE.dat ska ligga här.

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 5

  Mätspetsfiler hamnar i en mappstruktur under delade dokument. Denna mapp blir även

  standardmapp för subrutiner, sparade uppriktningar och mätprogram.

  C:\Documents and

  Settings\All

  Users\Dokument\WAI\PC-

  DMIS\

  Mappen kan också benämnas: Delade dokument\WAI\PC-

  DMIS\

  Verktygsfält och layouter sparas per användare under mappen lokala inställningar. C:\Documents and Settings\\Lokala inställningar\Application

  Data\WAI\PC-DMIS\

  PC-DMIS Settings Editor har utökats med funktioner för att importera sökvägar och även datafiler

  från tidigare installerade versioner av PC-DMIS.

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 6

  Var filerna hamnar, Svensk 64-bitars Windows 7

  Installationsmapp, exempel: C:\Program Files (x86)\WAI\

  Kalibreringsnormal, kalibreringsdata för mätspetsväxlare och andra filer av systemkaraktär hamnar

  i mappstrukturen under katalogen ProgramData. Exempel C:\ProgramData\WAI\PC-

  DMIS\20xx. Om du gör egna mätspetsdefinitioner i filen USRPROBE.dat ska den placeras i

  detta bibliotek.

  Notera att katalogen ProgramData normalt är dold. För att kunna se mappen måste alternativen för

  filvisning ändras.

  Mätspetsfiler hamnar i en mappstruktur under delade dokument. Denna mapp blir även

  standardmapp för subrutiner, sparade uppriktningar och mätprogram.

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 7

  Verktygsfält och layouter sparas per användare under mappstrukturen för lokal applikationsdata.

  Exempel C:\Users\\AppData\Local\WAI\PC-DMIS\

  För att återställa en användares inställningar för verktygsfält med mera, kan en eller flera av filerna

  raderas ur katalogen.

  Detta kan också utföras genom att köra Settings Editor och använda funktionen Reset User.

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 8

  Registernycklar

  Allmänt om registernycklar

  I Windows register lagras inställningar för PC-DMIS. Från och med PC-DMIS 2010 MR2 har varje

  version av PC-DMIS sina egna registernycklar. Således har PC-DMIS 2010 MR2 och MR3 egna

  uppsättningar med registernycklar.

  När en ny version av PC-DMIS installeras importeras registernycklar från föregående version.

  Allmänt om registret

  I Windows register lagras inställningar för PC-DMIS. Registerinställningarna är av fyra olika

  kategorier.

   Användarunika inställningar som kan ändras av användaren. Dessa registerinställningar används tillexempel för att PC-DMIS skall ”komma ihåg” de senaste

  använda inställningarna för autoelement, hur saker visas i grafikfönstret, de senast använda

  sökvägarna, inställningar för färger och fonter med mera.

   Användarunika inställningar som kan ändras av administratör. Endast två registernycklar finns i denna kategori.

   Gemensamma inställningar som kan ändras av en enskild användare. Här finns inställningar som är av karaktären gemensamma. Tillexempel hur funktionen ”Find hole”

  hanteras vid körning av ett program. Oavsett vilken användare som kör programmet i en

  specifik mätmaskin, så skall beteendet vara detsamma för användarna. En enskild användare

  skall kunna ändra inställningarna och ändringen skall bli tillgänglig för andra användare.

   Gemensamma inställningar som kan ändras av administratör. De här inställningarna rör främst mätmaskinen, hur PC-DMIS kommunicerar med mätmaskinen och inställningar

  som berör det. Här finns också inställningar för fixtursystemen 5 unique och System5, och

  ett flertal inställningar för PC-DMIS Vision som är att betrakta som maskinspecifika.

  Normalt görs dessa inställningar vid installation av PC-DMIS och dessa skall sedan inte

  ändras.

 • PC-DMIS version 2012 Tips & Tricks, juni 2012, utgåva 1.13

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 9

  PC-DMIS Settings Editor

  Allmänt om Settings Editor

  PC-DMIS Settings Editor användes ursprungligen för att hantera registernycklar. Detta utfördes

  oftast i samband med installation av en maskin, de maskinspecifika parametrarna angavs i Settings

  Editor.

  Fortfarande är det så att när nya inställningsmöjligheter dyker upp i PC-DMIS, så saknas de oftast i

  användargränssnittet i PC-DMIS direkt när de införs. Ett exempel på detta är den nya funktionen

  för att använda separata tesseleringsvärden för snitt. Denna saknas i användargränssnittet i PC-

  DMIS och får justeras med Settings Editor till att börja med.

  Settings Editor i PC-DMIS 2012

  Settings Editor hante

Recommended

View more >