PC-DMIS Dagar 2018 Nyheter och f£¶rb£¤ 2019-02-28¢  ¢â‚¬¢ 1 GB video-RAM CPU 2 GHZ eller st£¶rre processor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PC-DMIS Dagar 2018 Nyheter och f£¶rb£¤ 2019-02-28¢ ...

 • PC-DMIS Dagar 2018 Nyheter och förbättringar

 • 2 | PC-DMIS version 2018 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.0

  © H

  ex ag

  o n

  M et

  ro lo

  g y

  N o

  rd ic

  A B

  2 0 1 8

 • 3 | PC-DMIS version 2018 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.0

  © H

  ex ag

  o n

  M et

  ro lo

  g y

  N o

  rd ic

  A B

  2 0 1 8

  Allmänt

  Om PC-DMIS 2018 R2

  PC-DMIS 2018 R2 släpptes under juli 2018.

  Beskrivningarna av funktioner och rättningar i PC-DMIS 2018 i detta dokument är inte fullständig,

  utan utgör ett axplock av nyheterna. För mer information hänvisar vi till Readme filen i PCDMIS.

  Den svenska Readme-filen ligger i katalogen C:\Program Files\Hexagon\PC-DMIS 20xx\sv

  Installation

  PC-DMIS 2018 R2 installeras i en separat programmapp. På detta sätt försäkrar ni er om att kunna

  återgå till äldre programversion ifall problem skulle uppstå.

  I Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 måste vi köra som administratör första gången

  PCDMIS startas.

  Högerklicka på PC-DMIS ikonen på skrivbordet och välj Kör som Administratör.

  Fil-lagring

  Information om fil-lagring, registerhantering och användarrättigheter beskrivs närmare i Appendix

  B i Readme filen i PC-DMIS.

  I vilken version finns uppdateringen?

  R1 – Funktionen kom redan i PC-DMIS 2018 R1.

  R2 – Funktionen finns i PC-DMIS 2018 R2.

  Vem har tillgång till funktionerna?

  Möjligheten att använda nyheterna beror på vilken nivå av PC-DMIS man använder, (PRO, CAD

  eller CAD++).

  Vissa av nyheterna berör PC-DMIS med en specifik option, t.ex Mesh.

 • 4 | PC-DMIS version 2018 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.0

  © H

  ex ag

  o n

  M et

  ro lo

  g y

  N o

  rd ic

  A B

  2 0 1 8

  Innehållsförteckning Allmänt ............................................................................................................................................ 3

  Om PC-DMIS 2018 R2 ............................................................................................................... 3 Installation ................................................................................................................................... 3 Fil-lagring .................................................................................................................................... 3 I vilken version finns uppdateringen? .......................................................................................... 3

  Vem har tillgång till funktionerna? .............................................................................................. 3 Rekommenderade systemkrav ......................................................................................................... 6

  Uppmärksamhet - 32-bitars användare! ....................................................................................... 6 Operativsystem ............................................................................................................................ 6 Microsoft .NET Framework ........................................................................................................ 6

  RAM ............................................................................................................................................ 6 CPU.............................................................................................................................................. 6 Grafik ........................................................................................................................................... 7

  Hårddisk ....................................................................................................................................... 7 Visa .............................................................................................................................................. 7 Anslutning.................................................................................................................................... 7 Webbläsare .................................................................................................................................. 7

  Antivirusprogram ......................................................................................................................... 7 Lösningar för mätmaskiner med kommunikationsstandard RS-232 ........................................... 7

  Grafikfönster och Grafikvisning ...................................................................................................... 8 Rullist Mätdon ( R1 ) ................................................................................................................... 8

  Rullist Körväg ( R2 ) ................................................................................................................... 8 Rullist Grafikläge ( R2 ) .............................................................................................................. 8 Transparens ( R1 ) ....................................................................................................................... 8

  Redigerare för mätstrategi ( R2 ) ................................................................................................. 9 Ytkanter ( R1 ) ............................................................................................................................. 9

  Rotationswidget ( R1 ) ............................................................................................................... 10 Inställningar Rotationswidget ( R1 ).......................................................................................... 10

  Stöd för mus och gester från CAD-system ( R2 ) ...................................................................... 10 Rutnät (Mesh) ( R1 ) .................................................................................................................. 11

  Rutnätsvisningen ( R1 ) ............................................................................................................. 11 Standardvisning av punktmängd ( R1 ) ..................................................................................... 11 Punktmängder ( R1 ) .................................................................................................................. 12

  RDS-scanprofilen ( R1 ) ............................................................................................................ 12 Rotera och zooma punktmängd automatiskt i realtid i grafikfönstret ( R1 ) ............................. 13

  Körväg ........................................................................................................................................... 14 Optimera körväg och Skapa frigångsrörelser ( R1 ) .................................................................. 14 QuickPath ( R2 ) ........................................................................................................................ 14

  Förbättrad Optimera körväg ( R2 ) ............................................................................................ 14 CAD, DCI ...................................................................................................................................... 15

  CATIA v5 ( R1 ) ........................................................................................................................ 15 CATIA v5 ( R2 ) ........................................................................................................................ 15

  Konstruktioner ............................................................................................................................... 15 Konstruera element från punkter ( R1 ) ..................................................................................... 15

  Autoelement ................................................................................................................................... 16 Växla punkter ( R1 ) .................................................................................................................. 16 Snabbare QuickFeature ( R1 ) ................................................................................................... 16 QuickFeature med flexibla mätstrategier ( R1 ) ........................................................................ 16

  Utvärderingar ................................................................................................................................. 17

 • 5 | PC-DMIS version 2018 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.0

  © H

  ex ag

  o n

  M et

  ro lo

  g y

  N o

  rd ic

  A B

  2 0 1 8

  Ändrad layout form o läge ( R2 ) ............................................................................................... 17

  Måttjämkning på koncentricitet och koaxialitet ( R1 ) .............................................................. 18 Utvärdera temperatur ( R1 ) ....................................................................................................... 18

  Laser ..............................................................................................................................................