PC -DMIS Dagar PC-DMIS 2011R, MR1, MR2 Nyheter och 2017. 2. 1.¢  PC-DMIS version 2011 Nyheter och f£¶rb£¤ttringar,

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PC -DMIS Dagar PC-DMIS 2011R, MR1, MR2 Nyheter och 2017. 2. 1.¢  PC-DMIS version 2011...

 • PC-DMIS Dagar PC-DMIS 2011R, MR1, MR2 Nyheter och förbättringar

 • PC-DMIS version 2011 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  2

 • PC-DMIS version 2011 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  3

  Allmänt

  Om PC-DMIS 2011 Det finns tre planerade releaser av PC-DMIS 2011, R, MR1 och MR2. PC-DMIS 2011R släpptes av Wilcox Associates den 25/4 2011. Den version av PC-DMIS 2011 MR1 vi distribuerar på DVD-skiva är daterad 12/10 2011 och är avsedd att användas på mätmaskiner och mätarmar. En senare version av PC-DMIS 2011 MR1 för lasertrackers är att vänta. Listan över nya funktioner i PC-DMIS 2011 MR2 är preliminär.

  Installation För befintliga användare rekommenderas att PC-DMIS 2011 installeras i ett separat programbibliotek. På detta sätt försäkrar ni er om att kunna återgå till äldre programversion ifall problem skulle uppstå. Läs mer om installationer i häftet ”PC-DMIS 2011 Tips & Tricks”.

  Allmän information Från och med PC-DMIS 2010 MR2 så anpassades PC-DMIS till kraven på struktur i fil-lagring och registerhantering i Windows Vista och Windows 7. I och med detta så har ett flertal saker påverkats. Detta beskrivs närmare i häftet ” PC-DMIS 2011 Tips & Tricks”.

  I vilken version finns uppdateringen? Inget angivet – Funktionen finns i PC-DMIS 2011 MR1 – Funktion finns i PC-DMIS 2011 MR1 MR2 – Funktion finns i PC-DMIS 2011 MR2

  Om materialet Beskrivningarna av nya funktioner hänvisar till svenska namn på menyfunktioner och dialoger. Bilder är från den engelska versionen. Anledningen är att svensk översättning inte fanns tillgänglig när materialet producerades och dessutom att användare kör både svensk och engelsk version. Möjligheten att använda nyheterna beror på vilken nivå av PC-DMIS man använder, (PRO, CAD eller CAD++) eller om man har någon option. (T.ex IP Measure eller InspectionPlanner)

 • PC-DMIS version 2011 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  4

  Innehållsförteckning

  Innehåll

  Allmänt ............................................................................................................................................ 3 Om PC-DMIS 2011 ..................................................................................................................... 3 Installation ................................................................................................................................... 3 Allmän information ..................................................................................................................... 3 I vilken version finns uppdateringen? .......................................................................................... 3 Om materialet .............................................................................................................................. 3

  Innehållsförteckning ........................................................................................................................ 4 Rekommenderade systemkrav, allmän information ........................................................................ 6

  Rekommenderade systemkrav för PC-DMIS 2011 MR1 ............................................................ 6 Om 64-bitars operativsystem ....................................................................................................... 6 Anti-virus program ...................................................................................................................... 6 Windows XP support ................................................................................................................... 7 Inspection Planner, Standardvärden ............................................................................................ 7

  Grafikfönster och Grafikvisning ...................................................................................................... 8 Visning av plan baserad på utbredning (MR2) ............................................................................ 8 Animerad växling av vyer (MR2)................................................................................................ 8 Visning av ytors kanter (MR2) .................................................................................................... 8 Animering av rundbordsrörelse ................................................................................................... 8

  Körväg ............................................................................................................................................. 9 Generera körväg till Autoelement (MR1) .................................................................................... 9 Bounding Box – automatiska frigångsrörelser (MR2) .............................................................. 10

  Filer och filhantering ..................................................................................................................... 11 Programarkivering (MR1) ......................................................................................................... 11

  Användargränssnitt ........................................................................................................................ 12 Uppdatera nominella värden från CAD ..................................................................................... 12 Avstånd till vektor (MR1) ......................................................................................................... 12 CNC körning för att lokalisera kalibreringsnormal ................................................................... 13 Återställ mätta värden ................................................................................................................ 13 Utökade ljudfunktioner och modifierad dialog (MR1) .............................................................. 13

  Export och import .......................................................................................................................... 14 STL import ................................................................................................................................. 14 Uppgraderad/förbättrad import av textfil ................................................................................... 14

  Autoelement ................................................................................................................................... 15 Gage Scan Filter, precisionsmätning av diametrar (MR1) ........................................................ 15 Ändrad layout i dialogen autoelement (MR2) ........................................................................... 16

  Mätta element ................................................................................................................................ 16 Torus (MR1) .............................................................................................................................. 16

  Konstruerade element .................................................................................................................... 17 Omdesignade konstruktionsdialoger (MR1) .............................................................................. 17 Förbättrad konstruktion av genomborrningspunkt .................................................................... 17

  Uppriktningar ................................................................................................................................. 18 Portable .......................................................................................................................................... 18

  T-MAC Probe (MR1) ................................................................................................................ 18 Använd/behåll mätpunkt (MR1) ................................................................................................ 18 Stöd för datainläsning från Leica väderstation (MR1) .............................................................. 18

 • PC-DMIS version 2011 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  5

  PC-DMIS Laser ............................................................................................................................. 18 Passa Fönster ............................................................................................................................. 18

  PC-DMIS NC................................................................................................................................. 18 Auto PH9 (MR1) ....................................................................................................................... 18 NcSiemens (MR1) ..................................................................................................................... 18 Simulering av 5-axlig maskin (MR1) ........................................................................................ 18

  Hårdvarustöd och hårdvaruinställningar ........................................................................................ 19 Kalibrering av ScanRDV ........................................................................................................... 19 Gemodek (MR1) ........................................................................................................................ 19 ZEISS interface (MR1) ..................................................