PC -DMIS 2010 ¢â‚¬â€œ PC -DMIS Dagar Nyheter och f£¶rb£¤ttringar, 2017-01-09¢  PC-DMIS version 2010 Nyheter

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PC -DMIS 2010 ¢â‚¬â€œ PC -DMIS Dagar Nyheter och...

 • PC-DMIS 2010 – PC-DMIS Dagar Nyheter och förbättringar, utgåva 2

 • PC-DMIS version 2010 Nyheter och förbättringar, januari 2010, utgåva 2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  2

 • PC-DMIS version 2010 Nyheter och förbättringar, januari 2010, utgåva 2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  3

  Allmänt

  Om PC-DMIS 2010 PC-DMIS 2010 är producerad med den nya ”Agile” utvecklingsmetoden. Det betyder i korthet att flera versioner av PC-DMIS utvecklas parallellt. I början av året släpps huvudreleasen, successivt under året släpps sedan tre ”minor releases”, MR1, MR2 och MR3. PC-DMIS 2010 MR3 släpptes av Wilcox Associates den 20/12 2010.

  Installation För befintliga användare rekommenderas att PC-DMIS 2010 installeras i ett separat programbibliotek. På detta sätt försäkrar ni er om att kunna återgå till äldre programversion ifall problem skulle uppstå. Läs mer om installationer i häftet ”PC-DMIS 2010 Tips & Tricks”.

  Allmän information Anpassningen mot 64-bitars version av PC-DMIS för Windows 7 fortskrider. Denna inleddes med PC-DMIS 2010 MR2 och är vidareutvecklad i 2010MR3. Flera olika saker har påverkats i och med detta, bland annat hantering av registernycklar och lagringsplatser för datafiler. Vid installation av PC-DMIS 2010MR3 visas information om det kommande planerade bytet av hårdvarulås. Från och med PC-DMIS 2011 stöds endast hårdvarulås av typen ”Grön USB”. Vi informerar mer om detta med ett separat utskick.

  I vilken version finns uppdateringen? Inget angivet – Funktionen finns i PC-DMIS 2010 MR1 – Funktion finns i PC-DMIS 2010 MR1 MR2 – Funktion finns i PC-DMIS 2010 MR2 MR3 – Funktion finns i PC-DMIS 2010 MR3

  Om materialet Beskrivningarna av nya funktioner hänvisar till svenska namn på menyfunktioner och dialoger. Bilder är från den engelska versionen. Anledningen är att användare kör både svensk och engelsk version.

 • PC-DMIS version 2010 Nyheter och förbättringar, januari 2010, utgåva 2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  4

  Innehållsförteckning

  Allmänt.......................................................................................................................................3 Innehållsförteckning ...................................................................................................................4 Rekommenderade systemkrav.....................................................................................................5 Grafikfönster och Grafikvisning..................................................................................................6 Körväg......................................................................................................................................11 Filer och filhantering.................................................................................................................13 Användargränssnitt ...................................................................................................................14 Export och import .....................................................................................................................18 Uppriktningar ...........................................................................................................................19 PC-DMIS Laser ........................................................................................................................20 PC-DMIS Vision ......................................................................................................................23 Skanning...................................................................................................................................25 Hårdvarustöd och hårdvaruinställningar ....................................................................................26 Utvärderingar............................................................................................................................27 Statistikdata ..............................................................................................................................29 Rapportering .............................................................................................................................30 Konstruerade element ...............................................................................................................31 Automation...............................................................................................................................32 Språk ........................................................................................................................................32 Egen dokumentation .................................................................................................................33 PC-DMIS Toolkit .....................................................................................................................35 Kontaktinformation...................................................................................................................36

 • PC-DMIS version 2010 Nyheter och förbättringar, januari 2010, utgåva 2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  5

  Rekommenderade systemkrav

  Rekommenderade systemkrav för PC-DMIS 2010 MR3 • PC-DMIS 2010 kan köras under 32 eller 64 bitars Windows XP, 32 eller 64 bitars Windows

  Vista samt 32 eller 64-bitars Windows 7. Inga andra operativsystem stöds. (Beroende på vilken mätutrustning du har, kan det förekomma begränsningar i valet av operativsystem. Den Matrox Framegrabber som används med PC-DMIS Vision stödjer inte 64-bitars operativsystem. Johansson maskiner är inte testade med 64 Bitars operativsystem.

  • Pentium IV 2 GHz eller bättre processor eller Xeon 2 GHz eller bättre processor • 2 GB ram, 4GB rekommenderas. Beroende på hur PC-DMIS används kan ytterligare RAM-

  minne behövas. För att utnyttja mer än 4 GB ram krävs 64-bitars operativsystem. • 1280*1024 bildskärmsupplösning med flimmerfri uppdateringsfrekvens • DVD-rom läsare. • 1 ledig USB-port (för hårdvarulås) • Grafikkort som stödjer OpenGL shading. NVidia är ”preferred graphics vendor” för PC-

  DMIS. NVidia Quadro baserat grafikkort med minst 128 mb minne rekommenderas. • NVidia GeForce grafikkort rekommenderas inte, då dessa definieras som ”spel-grafikkort”

  av NVidia. • För att granska utskrifter i RTF format krävs Microsoft Word eller motsvarande

  ordbehandlingsprogram. • Microsoft NET 3.5. • En eller flera seriella portar beroende på hur datorn ansluts till mätutrustningen. • Ett extra nätverkskort för trådlös eller trådbunden kommunikationen när mätutrustningen

  använder sig av detta. • Parallellport för den som önskar använda äldre hårdvarulås. (Dessa lås fungerar bara till och

  med PC-DMIS 2010 MR3) Beroende på tillämpning kan dock en betydligt högre systemspecifikation krävas. Tillämpningar med PC-DMIS som använder automation, komplexa grafiska rapporter eller stora CAD-modeller kan medföra behov av betydligt kraftfullare datorer.

  Om 64-bitars operativsystem 64-bitars Windows XP och Windows Vista har varit möjliga att använda under en längre tid. För er som önskar använda 64-bitars Windows 7 rekommenderar vi att använda PC-DMIS 2010 MR3 eller senare. PC-DMIS är fortfarande en 32-bitarsapplikation och drar inte full nytta av ett 64-bitars operativsystem. Utveckling av en 64-bitars version av PC-DMIS pågår.

 • PC-DMIS version 2010 Nyheter och förbättringar, januari 2010, utgåva 2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  6

  Grafikfönster och Grafikvisning

  Förbättrad hantering av CAD-modell, komplettenhet (MR3) De CAD-modeller som ingår i en komplettenhet kan bytas utan att informationen om den specifika modellens transformation går förlorad. Import av en ersättande modell utförs inifrån dialogen CAD, komplettenhet. Högerklicka på den modell i trädstrukturen som skall bytas ut, och välj alternativet ersätt modell. Dialogrutan har också förändrats jämfört med tidigare versioner. Flera funktioner som tidigare haft egna knappar i dialogen är flyttade till den meny som visas vid högerklick på en enskild komponent.

  Konstruera allmänt element med data från CAD-modell Vissa typer av allmänna element (generic features) kan definieras med hjälp av information från CAD-modellen. Genom att ha dialogen Konstruera allmänt element öppen och samtidigt klicka på punkt eller linje i CAD-modellen så används informationen från CAD- modellen för att definiera elementet. Funktionen kan endast användas när modellen innehåller trådmodell (wireframe data). De CAD-element som kan användas för funktionen är punkt och linje. En punkt definierar det generiska elementets X, Y, Z-värde, en linje definierar elementets I, J, K enhetsvektor.

  Separat angivet tesseleringsvärde för snitt Vid arbete med snitt i CAD-modellen finns möjlighet att justera tesseleringsvärdet för snittet. Tidigare har snittkurvaturen använt sig av samma tesseleringsvärde som ytorna i CAD-modellen. Justeringen av tesseleringsvärdet för snitt utförs i PC-DMIS Settings Editor. Justera SectionCutTesselationFactor under avsnittet USER_Cad. Ett lägre värde ger mer detaljer och ett högre ger färre.

 • PC-DMIS version 2010 Nyheter och förbättringar, januari 2010, utgåva 2 ©Hexagon Metrology Nordic AB

  7

  Justera piltäthet

View more >