67
PATOLOGIJA RAĐANJA PATOLOGIJA RAĐANJA PATOLOGIJA RAĐANJA PATOLOGIJA RAĐANJA á Partus gravis Partus gravis δγςστoκιá δγςστoκιá Nastaju uslijed poremećaja ili Nastaju uslijed poremećaja ili Nastaju uslijed poremećaja ili Nastaju uslijed poremećaja ili bolesnih stanja: bolesnih stanja: - rodilje rodilje - ploda ploda ploda ploda - placente (pl. ovojnice, pupkovine) placente (pl. ovojnice, pupkovine)

PATOLOGIJA RAĐANJA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PATOLOGIJA RAĐANJA

PATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJA

ááPartus gravisPartus gravis –– δγςστoκιáδγςστoκιáNastaju uslijed poremećaja ili Nastaju uslijed poremećaja ili Nastaju uslijed poremećaja ili Nastaju uslijed poremećaja ili

bolesnih stanja:bolesnih stanja:-- rodiljerodilje-- plodaplodaplodaploda-- placente (pl. ovojnice, pupkovine)placente (pl. ovojnice, pupkovine)

Page 2: PATOLOGIJA RAĐANJA

PATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJA

%%bez pomaganja bez pomaganja -- 80% 80% mala pomoćmala pomoć 17%17%mala pomoćmala pomoć -- 17%17%težak porodtežak porod -- 3%3%pp

Smrtnost teladi prosječno 5%Smrtnost teladi prosječno 5%

Page 3: PATOLOGIJA RAĐANJA

PATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJA

Poslije pucanja plodnih mjehura mora Poslije pucanja plodnih mjehura mora se pomagati kod telenja najkasnije se pomagati kod telenja najkasnije se pomagati kod telenja najkasnije se pomagati kod telenja najkasnije poslije:poslije:

-- kod junica 4 sata (primipare)kod junica 4 sata (primipare)kod krava 3 sata (pluripare)kod krava 3 sata (pluripare)-- kod krava 3 sata (pluripare)kod krava 3 sata (pluripare)

Page 4: PATOLOGIJA RAĐANJA

PATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPATOLOGIJA RAĐANJAPOROD POROD TRUDOVITRUDOVIPOROD POROD TRUDOVITRUDOVI

SMANJUJE SE MATERNICA SMANJUJE SE MATERNICA

PRITISAK NA PUPKOVINU PRITISAK NA PUPKOVINU

tahikardijatahikardijaSLABA CIRKULACIJA: SLABA CIRKULACIJA: hipoksijahipoksijap jp j

uginuće plodauginuće ploda

Page 5: PATOLOGIJA RAĐANJA

Dystokia tijekom rađanja:Dystokia tijekom rađanja:Dystokia tijekom rađanja:Dystokia tijekom rađanja:

č l č l Učestalost po stadijima:Učestalost po stadijima:

istiskivanja plodaistiskivanja plodaOtvaranjaOtvaranja < < istiskivanja plodaistiskivanja ploda

Učestalost po uzrocima:Učestalost po uzrocima:

pupkovinapupkovina< < placenta placenta << RODILJA <RODILJA < PLODPLOD

Page 6: PATOLOGIJA RAĐANJA

AKUŠERSKA ANAMNEZAAKUŠERSKA ANAMNEZAAKUŠERSKA ANAMNEZAAKUŠERSKA ANAMNEZA

Trajanje gravidnostiTrajanje gravidnostiKako su prošli prijašnji porodiKako su prošli prijašnji porodiZdravstveno stanje rodiljeZdravstveno stanje rodiljeZdravstveno stanje rodiljeZdravstveno stanje rodiljeKada su puknuli plodni mjehuri (ako su)?Kada su puknuli plodni mjehuri (ako su)?Dali je već tko pregledavao rodiljuDali je već tko pregledavao rodiljuBroj porođenih plodova (multiparne)?Broj porođenih plodova (multiparne)?Broj porođenih plodova (multiparne)?Broj porođenih plodova (multiparne)?

Page 7: PATOLOGIJA RAĐANJA

Opće stanje rodiljeOpće stanje rodiljeOpće stanje rodiljeOpće stanje rodilje

TRIAS: TRIAS: temperatura temperatura bilo bilo bilo bilo

kobila < 70kobila < 70krava < 100krava < 100krmača < 120krmača < 120krmača < 120krmača < 120

VIDLJIVE SLUZNICEVIDLJIVE SLUZNICE

Page 8: PATOLOGIJA RAĐANJA

Opće stanje rodiljeOpće stanje rodiljeOpće stanje rodiljeOpće stanje rodilje

VANJSKI ZNAKOVI:VANJSKI ZNAKOVI:VANJSKI ZNAKOVI:VANJSKI ZNAKOVI:da li je rodilja spremna za porod??da li je rodilja spremna za porod??

PREDZNACI RAĐANJA PREDZNACI RAĐANJA PREDZNACI RAĐANJA PREDZNACI RAĐANJA –– MOGUĆI LAŽNI TRUDOVI!!!MOGUĆI LAŽNI TRUDOVI!!!

Page 9: PATOLOGIJA RAĐANJA

PRETRAGA RODILJE:PRETRAGA RODILJE:PRETRAGA RODILJE:PRETRAGA RODILJE:

a)a) VANJSKAVANJSKAa)a) VANJSKAVANJSKA

vaginalnavaginalnab)b) NUTARNJANUTARNJA::b)b) NUTARNJANUTARNJA::

rektalnarektalna

Page 10: PATOLOGIJA RAĐANJA

skup podataka o ploduskup podataka o plodu::živ/mrtavživ/mrtavživ/mrtavživ/mrtav

veličinaveličinapoložajpoložaj

Page 11: PATOLOGIJA RAĐANJA

PRETRAGA RODILJE:PRETRAGA RODILJE:

P t lij dP t lij dd)d) Pretraga poslije porodaPretraga poslije poroda-- zaostali plod (naročito multiparne)zaostali plod (naročito multiparne)p ( p )p ( p )-- ozljede maternice i por. Kanalaozljede maternice i por. Kanala

rupture/perforacije rupture/perforacije -- rupture/perforacije rupture/perforacije (maternice,cerviksa, agine)(maternice,cerviksa, agine)

ik ( l ij ) k i dž i ik ( l ij ) k i dž i -- cerviks (palpacija) pukotine, džepovi, cerviks (palpacija) pukotine, džepovi, krvni ugrušci, hematomi)krvni ugrušci, hematomi)-- kosti zdjelice (sinfize)kosti zdjelice (sinfize)

Page 12: PATOLOGIJA RAĐANJA

Pravovremeno upozoriti Pravovremeno upozoriti vlasnika na stanje vlasnika na stanje

d l !!!d l !!!rodilje!!!rodilje!!!

Page 13: PATOLOGIJA RAĐANJA

Zadatak pružanja pomoći kod Zadatak pružanja pomoći kod p j pp j prađanja:rađanja:

SAČUVATI ŽIVOT RODILJESAČUVATI ŽIVOT RODILJESAČUVATI ŽIVOT RODILJESAČUVATI ŽIVOT RODILJE

Č ŽČ ŽSAČUVATI ŽIV i NEPOVRIJEĐEN SAČUVATI ŽIV i NEPOVRIJEĐEN PLODPLODLODLOD

Page 14: PATOLOGIJA RAĐANJA

Radni planRadni planRadni planRadni planEk t k ij l d d št Ek t k ij l d d št Ekstrakcija ploda dopuštenom snagomEkstrakcija ploda dopuštenom snagomEkstrakcija par forceEkstrakcija par forcej pj pRepozicije nepravilnih položaja plodaRepozicije nepravilnih položaja plodaEmbriotomijaEmbriotomijaEmbriotomijaEmbriotomijaKrvave operacije na rodiljiKrvave operacije na rodilji

IZBOR RADNE METODE samo na IZBOR RADNE METODE samo na OSNOVI OSNOVI KLINIČKOG NALAZA!KLINIČKOG NALAZA!

Page 15: PATOLOGIJA RAĐANJA

Porodiljska dijagnoza Porodiljska dijagnoza Porodiljska dijagnoza Porodiljska dijagnoza

E E E E E E TEMELJENA NA TEMELJENA NA -- VANJSKOJ iVANJSKOJ iVANJSKOJ iVANJSKOJ i-- UNUTARNJOJ PRETRAZI RODILJEUNUTARNJOJ PRETRAZI RODILJE

PROGNOZA:PROGNOZA:Ocijeniti mogućnost prije svega očuvanja Ocijeniti mogućnost prije svega očuvanja života rodilje!života rodilje!života rodilje!života rodilje!

Page 16: PATOLOGIJA RAĐANJA

AKUŠERSKA PROGNOZA:AKUŠERSKA PROGNOZA:

a) POVOLJNA a) POVOLJNA

b) b) IN OBSERVATIONEM ?!?IN OBSERVATIONEM ?!?

c)c) INFAUSTAINFAUSTA

Page 17: PATOLOGIJA RAĐANJA

c) c) INFAUSTAINFAUSTA

•• JAKA I PROTRAHIRANA TORZIJA MJAKA I PROTRAHIRANA TORZIJA M•• JAKA I PROTRAHIRANA TORZIJA M.JAKA I PROTRAHIRANA TORZIJA M.•• TEŠKA SEPTIČNA ILI TOKSIČNA TEŠKA SEPTIČNA ILI TOKSIČNA STANJA (STANJA (f t h tf t h t ))STANJA (STANJA (foetus emphysematosusfoetus emphysematosus))

•• TEŠKE OZLJEDE POROĐANOG KANALATEŠKE OZLJEDE POROĐANOG KANALA

Page 18: PATOLOGIJA RAĐANJA

AKUŠERSKA PROGNOZA:AKUŠERSKA PROGNOZA:

E E E E PRI PROCJENI TREBA PRI PROCJENI TREBA UZETI u OBZIR:UZETI u OBZIR:UZETI u OBZIR:UZETI u OBZIR:

-- komplikacije u puerperijukomplikacije u puerperiju-- posljedičnu privremenu ili trajnu posljedičnu privremenu ili trajnu neplodnostneplodnostn p o nostn p o nost-- cijenu samog zahvata (i konačnu)cijenu samog zahvata (i konačnu)

Page 19: PATOLOGIJA RAĐANJA

AKUŠERSKA PROGNOZA:AKUŠERSKA PROGNOZA:

PAZI!!!PAZI!!!SS FORENZIČKOG GLEDIŠTA FORENZIČKOG GLEDIŠTA SS FORENZIČKOG GLEDIŠTA FORENZIČKOG GLEDIŠTA ŽIVOTINJA JE STVAR!ŽIVOTINJA JE STVAR!

U OBZIR TREBA UZETI U OBZIR TREBA UZETI U OBZIR TREBA UZETI U OBZIR TREBA UZETI MOGUĆNOST EKONOMSKOG MOGUĆNOST EKONOMSKOG ISKORIŠTENJA ŽIVOTINJE!!!ISKORIŠTENJA ŽIVOTINJE!!!ISKORIŠTENJA ŽIVOTINJE!!!ISKORIŠTENJA ŽIVOTINJE!!!

Page 20: PATOLOGIJA RAĐANJA

RADNI PLANRADNI PLANRADNI PLANRADNI PLAN

Č E E Č E E ODLUČITI SE TREBA BRZO NA ODLUČITI SE TREBA BRZO NA OSNOVI:OSNOVI:ZDRAVSTVENOG STANJA RODILJEZDRAVSTVENOG STANJA RODILJEPOLOŽAJA PLODAPOLOŽAJA PLODAPOLOŽAJA PLODAPOLOŽAJA PLODAPROSTORNIH PRILIKAPROSTORNIH PRILIKAOS O N H L KOS O N H L K

U POROĐAJNOM KANALUU POROĐAJNOM KANALU

Page 21: PATOLOGIJA RAĐANJA

ODLUKA SE NE SMIJE ODLUKA SE NE SMIJE ODLAGATI:ODLAGATI:

pogoršava se zdravstveno stanje pogoršava se zdravstveno stanje p g jp g jrodiljerodiljepogoršava se stanje u porođajnom pogoršava se stanje u porođajnom pogoršava se stanje u porođajnom pogoršava se stanje u porođajnom kanalukanaluplod ugibaplod ugibaplod ugibaplod ugibaradni uvjeti u kanalu su sve lošijiradni uvjeti u kanalu su sve lošijiakušer se umara akušer se umara –– pomoć!!pomoć!!

Page 22: PATOLOGIJA RAĐANJA

TIPOVI ULAZA TIPOVI ULAZA UU ZDJELICU DOMAĆH ŽIVOTINJAZDJELICU DOMAĆH ŽIVOTINJA

MEZATIPELIČNI: MEZATIPELIČNI: MEZATIPELIČNI MEZATIPELIČNI kobile, velike pasmine kuja kobile, velike pasmine kuja

OLIHOPELIČNI:OLIHOPELIČNI:krave, srednje pasmine kujakrave, srednje pasmine kuja

PLATIPELIČNI:PLATIPELIČNI:k tk ž i k j k tk ž i k j kratkonožne pasmine kuja kratkonožne pasmine kuja

Page 23: PATOLOGIJA RAĐANJA

1 NEPRAVILNOSTI i BOLESNA 1 NEPRAVILNOSTI i BOLESNA 1. NEPRAVILNOSTI i BOLESNA 1. NEPRAVILNOSTI i BOLESNA STANJA RODILJE STANJA RODILJE STANJA RODILJE STANJA RODILJE

KOJA OTEŽAVAJU RAĐANJAKOJA OTEŽAVAJU RAĐANJA

1 Nepravilni trudovi 1. Nepravilni trudovi 2. Uzak porođajni kanal3 S h đ j i k l3. Suh porođajni kanal4. Novotvorevina u porođajnim kanalu. p j m5. Dislokacije gravidne maternice

Page 24: PATOLOGIJA RAĐANJA

1. NEPRAVILNI TRUDOVI1. NEPRAVILNI TRUDOVI

a) a) mogu izostatimogu izostati)) ggb) b) slabi trudovislabi trudovi –– atonia uteriatonia uteri

etiološki: etiološki: -- primarnaprimarnak dk d-- sekundarnasekundarna

c) c) prejaki trudoviprejaki trudovic) c) prejaki trudoviprejaki trudovi

Page 25: PATOLOGIJA RAĐANJA

a) mogu izostatia) mogu izostati

Endokrinološki čimbeniciEndokrinološki čimbenici

Page 26: PATOLOGIJA RAĐANJA

b) slabi trudovib) slabi trudovib) slabi trudovib) slabi trudovi

PRIMARNOPRIMARNO ––već na početku poroda već na početku poroda ČČČešće kod multiparnih životinja( krmače, kuje)Češće kod multiparnih životinja( krmače, kuje)Rijeđe kod preživačaRijeđe kod preživačaj pj pRijetko kobileRijetko kobile

Plod ostaje u intrauterinom položaju Plod ostaje u intrauterinom položaju Plod ostaje u intrauterinom položaju Plod ostaje u intrauterinom položaju –– ne prelazi u intrapartalni položaj!ne prelazi u intrapartalni položaj!

Page 27: PATOLOGIJA RAĐANJA

Uzrok:Uzrok:UzrokUzrokKonstitucija (rijetko kod primitivnih pasmina)Konstitucija (rijetko kod primitivnih pasmina)Kondicija Kondicija nedovoljno kretanje nedovoljno kretanje Kondicija Kondicija -- nedovoljno kretanje nedovoljno kretanje Ugojenost Ugojenost –– pothranjenostpothranjenostPosljedica ili popratna pojava teških bolesti Posljedica ili popratna pojava teških bolesti Rastegnuta stijenka maternice uslijed: Rastegnuta stijenka maternice uslijed: ast gnuta st j n a mat rn c us j ast gnuta st j n a mat rn c us j

Dvojaka (govedo), hidropsa plodnih ovojnicaDvojaka (govedo), hidropsa plodnih ovojnicaAbdominalne hernijeAbdominalne hernijeAbdominalne hernijeAbdominalne hernijeTraumatski retikuloTraumatski retikulo--peritonitisperitonitisP k d kli ički ž t iti k!P k d kli ički ž t iti k!Ponekad se klinički ne može ustanoviti uzrok!Ponekad se klinički ne može ustanoviti uzrok!

Page 28: PATOLOGIJA RAĐANJA

b) slabi trudovib) slabi trudovisekundarna sekundarna atonia uteri atonia uteri

Patološka stanja koja prolongiraju Patološka stanja koja prolongiraju ddporod:porod:

•• Uzak porođajni kanalUzak porođajni kanalp jp j•• Dislokacije materniceDislokacije maternice•• Prvelik plodPrvelik plod•• Prvelik plodPrvelik plod•• Nepravilni položaji plodaNepravilni položaji plodaMogućnost: slabi trudovi maternice Mogućnost: slabi trudovi maternice

a jaki trbušne preše!a jaki trbušne preše!j pj p

Page 29: PATOLOGIJA RAĐANJA

Liječenje atonija materniceLiječenje atonija materniceLiječenje atonija materniceLiječenje atonija maternice

Primarna: Primarna: podraživanje vagine rukom podraživanje vagine rukom podraživanje vagine rukom, podraživanje vagine rukom, ekstrakcija ploda (otvoren cerviks?)ekstrakcija ploda (otvoren cerviks?)

Sekundarna: Sekundarna: otklanjanje uzroka (zapreke)otklanjanje uzroka (zapreke)otklanjanje uzroka (zapreke)otklanjanje uzroka (zapreke)ekstrakcija plodaekstrakcija ploda

Uterotonici, energija, odmorUterotonici, energija, odmor

Page 30: PATOLOGIJA RAĐANJA

c) Prejaki trudovi c) Prejaki trudovi -- RIJETKO!RIJETKO!

Pauze između trudova kraćePauze između trudova kraćeMultiparne Multiparne -- plodovi krenu istodobno i plodovi krenu istodobno i zaglave sezaglave sezaglave sezaglave sePerforacije maternice, cerviksa, rodnicePerforacije maternice, cerviksa, rodnicePlod naglo izbačen Plod naglo izbačen –– partus praecipitatuspartus praecipitatusPoremetnje placentarnog krvotoka (plod Poremetnje placentarnog krvotoka (plod Poremetnje placentarnog krvotoka (plod Poremetnje placentarnog krvotoka (plod se zadavi)se zadavi)

Page 31: PATOLOGIJA RAĐANJA

2. UZAK POROĐAJNI KANAL:2. UZAK POROĐAJNI KANAL:

Uska zdjelica Uska zdjelica (prirođeno(prirođeno-- stečeno)stečeno)

Juvenilna zdjelicaJuvenilna zdjelicaJuvenilna zdjelicaJuvenilna zdjelicaUska stidnica i rodnicaUska stidnica i rodnicaUska stidnica i rodnicaUska stidnica i rodnicaUzak cervikalni kanal Uzak cervikalni kanal (4 stupnja)(4 stupnja)

Uskoća korpusa ili rogaUskoća korpusa ili roga

Page 32: PATOLOGIJA RAĐANJA

Uska zdjelicaUska zdjelicaUska zdjelicaUska zdjelica

Ometa prolaz Ometa prolaz normalno razvijenog plodanormalno razvijenog plodaZdjelica je uska Zdjelica je uska prirođeno ii stečenoprirođeno ii stečenoČešće kod životinje kod kojih se Češće kod životinje kod kojih se ne radi na ne radi na j jj jodabiruodabiru (selekcija)(selekcija)Stečene anomalije Stečene anomalije –– eksostoze (periostitis)eksostoze (periostitis)Stečene anomalije Stečene anomalije eksostoze (periostitis)eksostoze (periostitis)Češća kod Češća kod patuljastih pasminapatuljastih pasmina

POMAGANJE l k ij !POMAGANJE l k ij !POMAGANJE: uglavnom krvave operacije!POMAGANJE: uglavnom krvave operacije!

Page 33: PATOLOGIJA RAĐANJA

Juvenilna zdjelicaJuvenilna zdjelicaJuvenilna zdjelicaJuvenilna zdjelica

Pojava česća kod krmača, goveda i kozaPojava česća kod krmača, goveda i kozaPrerano pripuštene životinje (dobro: Prerano pripuštene životinje (dobro: zdjelica nije potpuno okoštala)zdjelica nije potpuno okoštala)zdjelica nije potpuno okoštala)zdjelica nije potpuno okoštala)Rahitis (češće Rahitis (češće -- krmače)krmače)

POMAGANJE: uglavnom krvave operacije!POMAGANJE: uglavnom krvave operacije!

Page 34: PATOLOGIJA RAĐANJA

UUska stidnica i rodnicaska stidnica i rodnica

Češće kod primiparaČešće kod primiparaČešće kod primiparaČešće kod primiparaPrerani pripust (juvenilne ženke)Prerani pripust (juvenilne ženke)Nedovoljna serozna infiltracija mekih dijelova Nedovoljna serozna infiltracija mekih dijelova

kanalakanalaOžiljkasto tkivo, rane, himen (ždrebice) vezivno Ožiljkasto tkivo, rane, himen (ždrebice) vezivno

–– tkivne prečketkivne prečkeppEdem stidnice uslijed venske stazeEdem stidnice uslijed venske stazeMoguća je istodobna pojava uskoće Moguća je istodobna pojava uskoće Moguća je istodobna pojava uskoće Moguća je istodobna pojava uskoće POMAGANJE: uglavnom krvave POMAGANJE: uglavnom krvave

ij ij EPIZIOTOMIJA!EPIZIOTOMIJA!operacije operacije -- EPIZIOTOMIJA!EPIZIOTOMIJA!

Page 35: PATOLOGIJA RAĐANJA

EpiziotomijaEpiziotomijaEpiziotomijaEpiziotomija

Page 36: PATOLOGIJA RAĐANJA

Uzak cervikalni kanal (4 stupnja)Uzak cervikalni kanal (4 stupnja)Uzak cervikalni kanal (4 stupnja)Uzak cervikalni kanal (4 stupnja)

Uglavnom kod govedaUglavnom kod govedaPoremećaj otvaranja Poremećaj otvaranja –– plodni mjehuriplodni mjehuriHormonalna insuficijencija Hormonalna insuficijencija Hormonalna insuficijencija . Hormonalna insuficijencija . Nedovoljna serozna infiltracija Nedovoljna serozna infiltracija ( t i tidi i it it i )( t i tidi i it it i )(estrogeni, antidiurin, pituitrin)(estrogeni, antidiurin, pituitrin)Posljedica torzije maternicePosljedica torzije maternicePosljedica torzije maternicePosljedica torzije materniceRazni ožiljci, rane, novotvorevine itd.Razni ožiljci, rane, novotvorevine itd.

Page 37: PATOLOGIJA RAĐANJA

Stupnjevanje otvorenosti Stupnjevanje otvorenosti p j jp j jcerviksa kod govedacerviksa kod goveda (Götze)(Götze)

1.1. Cerviks kao prsten, prijenja uz plod, Cerviks kao prsten, prijenja uz plod, .. erv ks kao prsten, pr jenja uz plod, erv ks kao prsten, pr jenja uz plod, nabor tvrd, lako pucanabor tvrd, lako pucaKr z c rvik lni k n l pr l z s m Kr z c rvik lni k n l pr l z s m 2.2. Kroz cervikalni kanal prolaze samo Kroz cervikalni kanal prolaze samo noge ili glava plodanoge ili glava ploda

3.3. U cervikalni kanal se mogu ugurati U cervikalni kanal se mogu ugurati samo 2samo 2--3 prsta ili šaka3 prsta ili šakasamo 2samo 2 3 prsta ili šaka3 prsta ili šaka

4.4. Prolaz zatvoren (prst, torzija na pr.)Prolaz zatvoren (prst, torzija na pr.)

Page 38: PATOLOGIJA RAĐANJA

Stijenka ožiljkasta,neelastična, tvrdaStijenka ožiljkasta,neelastična, tvrda

Pomaganje:Pomaganje:ManualnoManualnoMedikamentozno (uteruslaksans Medikamentozno (uteruslaksans Medikamentozno (uteruslaksans, Medikamentozno (uteruslaksans, estrogeni)estrogeni)Carski rez, embriotomija, vaginalna Carski rez, embriotomija, vaginalna histerotomiahisterotomia

Page 39: PATOLOGIJA RAĐANJA

Vaginalna histerotomijaVaginalna histerotomijaVaginalna histerotomijaVaginalna histerotomija

Page 40: PATOLOGIJA RAĐANJA

Uskoća korpusa ili rogaUskoća korpusa ili rogaUskoća korpusa ili rogaUskoća korpusa ili roga

k l l k l l Rijetka pojava, uglavnom posljedica Rijetka pojava, uglavnom posljedica ozljedaozljedajj

Page 41: PATOLOGIJA RAĐANJA

Cervikalni grčCervikalni grčgg(spasmus cervicis)(spasmus cervicis)

St ri t rminSt ri t rminStari terminStari terminRadi se o neotvorenom cerviksu!Radi se o neotvorenom cerviksu!

Page 42: PATOLOGIJA RAĐANJA

3. SUH POROĐAJNI 3. SUH POROĐAJNI KANALKANALKANALKANAL

Prerano pucanje Prerano pucanje –– bušenje plodnih bušenje plodnih mj hu mj hu cu nj mni ncu nj mni nmjehura mjehura ––curenje amnionacurenje amnionaProlongirani porodProlongirani porodProlongirani porodProlongirani porod

Pomaganje: Pomaganje: g jg jnadoknada plodnih vodanadoknada plodnih voda

Page 43: PATOLOGIJA RAĐANJA

44. NOVOTVOREVINA u . NOVOTVOREVINA u POROĐ JNOM K N LUPOROĐ JNOM K N LUPOROĐAJNOM KANALUPOROĐAJNOM KANALU

Krvare, prolabiraju Krvare, prolabiraju Ciste, lipomi, papilomi, adenomi, Ciste, lipomi, papilomi, adenomi, karcinomi, mješoviti tumorikarcinomi, mješoviti tumori, j, jSužuju porođajni kanal, otežavaju Sužuju porođajni kanal, otežavaju porodporodporodporod

Pomaganje: krvave operacijePomaganje: krvave operacijeg j p jg j p j

Page 44: PATOLOGIJA RAĐANJA

55. DISLOKACIJE GRAVIDNE . DISLOKACIJE GRAVIDNE MATERNICEMATERNICE::MATERNICEMATERNICE::

Torzije maternice /rogaTorzije maternice /rogaa)a)Ventroverzija (Ventroverzija (ventroflexiaventroflexia))b)b)Lateroverzija (Lateroverzija (lateroflexialateroflexia))

Page 45: PATOLOGIJA RAĐANJA

Dislokacije gravidne materniceDislokacije gravidne materniceDislokacije gravidne materniceDislokacije gravidne maternice

Page 46: PATOLOGIJA RAĐANJA

P ć đ kP ć đ kPoremećaji rađanja uzrokovaniPoremećaji rađanja uzrokovaniPLODNIM OVOJNICAMAPLODNIM OVOJNICAMA i i PLODNIM OVOJNICAMAPLODNIM OVOJNICAMA i i

PUPKOVINOMPUPKOVINOMPUPKOVINOMPUPKOVINOM1.1. PRERANO PUCANJE PLODNIH PRERANO PUCANJE PLODNIH

MJEHURAMJEHURAČVRSTI PLODNI MJEHURIČVRSTI PLODNI MJEHURI2.2. ČVRSTI PLODNI MJEHURIČVRSTI PLODNI MJEHURI

33 SMETNJE UZROKOVANE SMETNJE UZROKOVANE 3.3. SMETNJE UZROKOVANE SMETNJE UZROKOVANE PLODNIM OVOJNICAMAPLODNIM OVOJNICAMA

4.4. PUPKOVINA (kao smetnja)PUPKOVINA (kao smetnja)

Page 47: PATOLOGIJA RAĐANJA

NEPRAVILNOSTI i BOLESNA NEPRAVILNOSTI i BOLESNA NEPRAVILNOSTI i BOLESNA NEPRAVILNOSTI i BOLESNA STANJA PLODASTANJA PLODASTANJA PLODASTANJA PLODA

koja otežavaju rađanjakoja otežavaju rađanja1. PREVELIKI 1. PREVELIKI koja otežavaju rađanjakoja otežavaju rađanja

PLODOVIPLODOVI

2 NEPRAVILNI 2 NEPRAVILNI 2. NEPRAVILNI 2. NEPRAVILNI POLOŽAJI POLOŽAJI PLODAPLODAPOLOŽAJI POLOŽAJI PLODAPLODA

Page 48: PATOLOGIJA RAĐANJA

1 PREVEL K PLODOV1 PREVEL K PLODOV1. PREVELIKI PLODOVI:1. PREVELIKI PLODOVI:

a) a) relativno irelativno ia) a) relativno irelativno ib)b) apsolutivnoapsolutivnob)b) apsolutivnoapsolutivno

Page 49: PATOLOGIJA RAĐANJA

2 NEPRAVILNI POLOŽAJI 2 NEPRAVILNI POLOŽAJI 2. NEPRAVILNI POLOŽAJI 2. NEPRAVILNI POLOŽAJI PLODAPLODAPLODAPLODA

NEPRAVILNI SITUSINEPRAVILNI SITUSINEPRAVILNE POZICIJENEPRAVILNE POZICIJENEPRAVILNI HABITUSI NEPRAVILNI HABITUSI NEPRAVILNI HABITUSI NEPRAVILNI HABITUSI PLODAPLODA

Page 50: PATOLOGIJA RAĐANJA

NEPRAVILNI SITUSINEPRAVILNI SITUSINEPRAVILNI SITUSINEPRAVILNI SITUSI

a)a) Nepravilni položaji glaveNepravilni položaji glave::Torsio capitisTorsio capitis ( t k ( t k •• Torsio capitisTorsio capitis (zavrnuta oko (zavrnuta oko dužinske osovine)dužinske osovine)

•• Lateroflexio capitisLateroflexio capitisV fl i i iV fl i i i•• Ventroflexio capitisVentroflexio capitis

•• Retroflexio capitisRetroflexio capitisRetroflexio capitisRetroflexio capitis

Page 51: PATOLOGIJA RAĐANJA

b) Nepravilni habitusi prednjih b) Nepravilni habitusi prednjih p p jp p jnogunogu

Flexio carpiFlexio carpi (karpalni zglob)(karpalni zglob)-- Flexio carpiFlexio carpi (karpalni zglob)(karpalni zglob)-- Flexio phalangis primaeFlexio phalangis primae (putišni zgl)(putišni zgl)Flexio phalangis primaeFlexio phalangis primae (putišni zgl)(putišni zgl)-- Flexio scapulohumeralisFlexio scapulohumeralis (rameni)(rameni)-- Flexio scapulohumeralis et cubitiFlexio scapulohumeralis et cubitiN k iž i d lN k iž i d l-- Noge prekrižene iznad glaveNoge prekrižene iznad glave

Page 52: PATOLOGIJA RAĐANJA

c) Nepravilni habitusi stražnjih c) Nepravilni habitusi stražnjih p jp jnogunogu

fl h l fl h l -- flexio phalangis primaeflexio phalangis primae (putišni)(putišni)Flexio tarsiFlexio tarsi (tarzalni zglob)(tarzalni zglob)-- Flexio tarsiFlexio tarsi (tarzalni zglob)(tarzalni zglob)

-- Flexio femorisFlexio femoris

Page 53: PATOLOGIJA RAĐANJA

NEPRAVILNE POZICIJENEPRAVILNE POZICIJENEPRAVILNE POZICIJENEPRAVILNE POZICIJE

BočnaBočna-- BočnaBočnaDonjaDonja-- DonjaDonja

Page 54: PATOLOGIJA RAĐANJA

NEPRAVILNE POZICIJE PLODANEPRAVILNE POZICIJE PLODANEPRAVILNE POZICIJE PLODANEPRAVILNE POZICIJE PLODA

-- Okomiti leđni situsOkomiti leđni situsOkomiti leđni situsOkomiti leđni situs-- Okomiti trbušni situsOkomiti trbušni situs-- Poprečni leđni situsPoprečni leđni situsP č i t b š i itP č i t b š i it-- Poprečni trbušni situsPoprečni trbušni situs

OTEŽANI PORODOTEŽANI POROD BLIZANACABLIZANACA

Page 55: PATOLOGIJA RAĐANJA

NAKAZE i BOLESNA NAKAZE i BOLESNA STANJA PLODASTANJA PLODA

k lk la)a) Nakaze glaveNakaze glaveb)b) TrupaTrupab)b) TrupaTrupac)c) Nakazni ekstremitetiNakazni ekstremitetid)d) Dvostruke nakazeDvostruke nakazee)e) Opći hidrops plodaOpći hidrops plodae)e) Opći hidrops plodaOpći hidrops plodaf)f) Hydrothorax, ascitesHydrothorax, ascitesg)g) Gnjili ili emfizematozni plodGnjili ili emfizematozni plod

Page 56: PATOLOGIJA RAĐANJA

OZLJEDEOZLJEDE POROĐAJNIH POROĐAJNIH ORGANA i OKOLINE ORGANA i OKOLINE TIJEKOM TIJEKOM ORGANA i OKOLINE ORGANA i OKOLINE TIJEKOM TIJEKOM

RAĐANJARAĐANJARAĐANJARAĐANJAa) OZLJEDE MATERNIČNOG GRLJKAa) OZLJEDE MATERNIČNOG GRLJKAb) OZLJEDE RODNICEb) OZLJEDE RODNICEc) NEKROZA RODNIČKE STIJENKEc) NEKROZA RODNIČKE STIJENKEc) NEKROZA RODNIČKE STIJENKEc) NEKROZA RODNIČKE STIJENKEd) OZLJEDE RODNICE i RODNIČKOG d) OZLJEDE RODNICE i RODNIČKOG

PREDVORJAPREDVORJAPREDVORJAPREDVORJAe) OZLJEDE RODNICE i REKTUMAe) OZLJEDE RODNICE i REKTUMA

(rektovaginalne fistule)(rektovaginalne fistule)f) POTPUNA RUPTURA MEĐICEf) POTPUNA RUPTURA MEĐICE (ruptura (ruptura f) POTPUNA RUPTURA MEĐICEf) POTPUNA RUPTURA MEĐICE (ruptura (ruptura

perinei, kloaka)perinei, kloaka)

Page 57: PATOLOGIJA RAĐANJA

KRVARENJA i HEMATOMIKRVARENJA i HEMATOMI

Page 58: PATOLOGIJA RAĐANJA

POVREDE ZDJELIČOG POVREDE ZDJELIČOG POJASAPOJASA

1.1. RUPTURA SYMPHYSIS PELVISRUPTURA SYMPHYSIS PELVISČČ2.2. FRAKTURE ZDJELIČNIH KOSTIJUFRAKTURE ZDJELIČNIH KOSTIJU

33 DISTORZIJA i LUKSACIJA DISTORZIJA i LUKSACIJA 3.3. DISTORZIJA i LUKSACIJA DISTORZIJA i LUKSACIJA SAKROILIJAČNOG ZGLOBASAKROILIJAČNOG ZGLOBA

Page 59: PATOLOGIJA RAĐANJA

DISLOKACIJADISLOKACIJA MOKRAĆNOG MOKRAĆNOG MJEHURA MJEHURA u svezi s u svezi s MJEHURA MJEHURA u svezi s u svezi s

porođajemporođajemporođajemporođajem

1.1. INVERSIO et PROLAPSUS INVERSIO et PROLAPSUS VESICAE URINARIAEVESICAE URINARIAE (uvrtanje i (uvrtanje i VESICAE URINARIAEVESICAE URINARIAE (uvrtanje i (uvrtanje i izvala mokaćnog mjehura)izvala mokaćnog mjehura)PROL P U VE CUL E PROL P U VE CUL E 2.2. PROLAPSUS VESICULAE PROLAPSUS VESICULAE URINARIAEURINARIAE

3.3. HERNIA PERINEALIS VESICAE HERNIA PERINEALIS VESICAE URINARIAEURINARIAEURINARIAEURINARIAE

Page 60: PATOLOGIJA RAĐANJA

•• PARALIZE MOKRAĆNOGPARALIZE MOKRAĆNOGMJEHURAMJEHURAMJEHURAMJEHURA

NVER PR L P NVER PR L P INVERSIO et PROLAPSUS INVERSIO et PROLAPSUS RECTIRECTIRECTIRECTIOZLJEDA CRIJEVAOZLJEDA CRIJEVAOZLJEDA CRIJEVAOZLJEDA CRIJEVAPROLAPSUS RECTIPROLAPSUS RECTI post partempost partem

PARAPLEGIAPARAPLEGIA post partempost partem

Page 61: PATOLOGIJA RAĐANJA

Dislokacije gravidne materniceDislokacije gravidne materniceDislokacije gravidne materniceDislokacije gravidne maternice

Page 62: PATOLOGIJA RAĐANJA

Leđni podužni situsLeđni podužni situsLeđni podužni situsLeđni podužni situs

Page 63: PATOLOGIJA RAĐANJA

Dvorožna gravidnost kobilaDvorožna gravidnost kobilaDvorožna gravidnost kobilaDvorožna gravidnost kobila

Page 64: PATOLOGIJA RAĐANJA

Torzija materniceTorzija materniceTorzija materniceTorzija maternice

Page 65: PATOLOGIJA RAĐANJA

Shema ligamenata i maternice Shema ligamenata i maternice ggkod torzijekod torzije

Page 66: PATOLOGIJA RAĐANJA

Radne metode u akušerstvuRadne metode u akušerstvuRadne metode u akušerstvuRadne metode u akušerstvu

)) Ek kEk k š š 1.1. a)a) EkstrakcijaEkstrakcija dopuštenom snagom dopuštenom snagom b) Ekstracijab) Ekstracija povećanom snagom povećanom snagom ) j) j p gp g

(e(ekstrakcija par force)kstrakcija par force)22 RepozicijaRepozicija nepravilnih položajanepravilnih položaja2.2. RepozicijaRepozicija nepravilnih položajanepravilnih položaja3.3. EmbriotomijaEmbriotomija (fetotomija)(fetotomija)jj jj4.4. Krvave operacijeKrvave operacije na rodiljina rodilji

Page 67: PATOLOGIJA RAĐANJA

aa) Ekstrakcija dopuštenom ) Ekstrakcija dopuštenom j pj psnagom snagom -- telenjetelenje

Normalan porođajNormalan porođaj –– pomažemo i pomažemo i k ć j f i ti ki jk ć j f i ti ki jskraćujemo fazu istiskivanjaskraćujemo fazu istiskivanja

Osnovna metoda pomaganjaOsnovna metoda pomaganjap g jp g jPomažu 2Pomažu 2--3 (4) srednje jaka 3 (4) srednje jaka muškarcamuškarcamuškarcamuškarcaZabranjena upotreba pomagalaZabranjena upotreba pomagalaP t ti k d k dilj !!P t ti k d k dilj !!Prestati kada se pomakne rodilja!!Prestati kada se pomakne rodilja!!Nepravilni habitusi, nakaze (mali plod)Nepravilni habitusi, nakaze (mali plod)p ( p )p ( p )