Click here to load reader

Pagiging Responsable

  • View
    272

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oras

Text of Pagiging Responsable

Time Management

Time ManagementKapisanang Kadiwa at BinhiJune 16, 2013Pahayag ng PaninindiganBinhiPahayag ng Paninindigan BinhiIibigin ko ang Diyos at ang ating panginoong Jesus ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Pahahalagahan ko ang Iglesia Ni Cristo at pasasakop ako sa kaniyang Pamamahala sa lahat ng sandali ng aking buhay. Dahil dito paninindigan ko ang mga bagay na sumusunod:Magiging masiglang kaanib ako ng kapisanang Binhi at makikipagkaisa ako sa mga adhikain at mga layunin nito.Itataguyod ko ang malinis at banal na pamumuhay. Hindi ako makikisangkot sa mga kalayawan o anumang masamang gawain ng sanlibutanPahayag ng Paninindigan BinhiPag-uukulan ko ng mataas na pagpapahalaga ang pag-aaral tungo sa ikapagtatamo ng maunlad na kinabukasanIibigin ko ang aking mga magulang at pasasakop ako sa kanilang mga palatuntunan na hindi labag sa mga aral ng Diyos. Silay aking paglilingkuran at tutulong ako sa ikatatatag ng aming sambahayanPahayag ng Paninindigan BinhiAkoy maglilingkod sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesus at aking itataguyod ang maunlad na buhay espiritwal tungo sa ikapagtatamo ng pangakong kaligtasan.Pahayag ng Paninindigan BinhiPahayag ng PaninindiganKADIWAPahayag ng Paninindigan KADIWAIibigin ko ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus ng buong puso. buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Pahahalagahan ko ang Iglesia ni Cristo at pasasakop ako sa kaniyang pamamahala sa lahat ng sandali ng aking buhay.Dahil dito, paninindigan ko ang mga bagay na sumusunod:Magiging masiglang kaanib ako sa kapisanang KADIWA at makikipagkaisa ako sa mga layunin at adhikain nito.Akoy hindi makikipagtipan o mag-aasawa ng taga-sanlibutan.Itataguyod ko ang malinis at banal na pamumuhay. Hindi ako makikisangkot sa mga kalayawan o ano mang masamang gawain tulad ng paglalasing at paggamit ng ipinagbabawal na gamotPahayag ng Paninindigan KADIWAIibigin ko ang aking mga magulang at pasasakop ako sa kanilang mga palatuntunan na hindi labag sa mga aral ng Diyos. Silay aking paglilingkuran at tutulong ako sa ikatatatag ng aming sambahayan.Akoy maglilingkod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesus at aking itataguyod ang maunald na buhay espirituwal tungo sa ikapagtatamo ng pangakong kaligtasan.Pahayag ng Paninindigan KADIWAMga TagubilinMark Anthony SantosTAGUBILINMahigpit na pinagbabawalan ang pakikipagtipan ng mga binhi at sa mga taga-sanlibutan, maging priority ng bawat isa sa atin ang pag-aaral.Ingatan ng lubos ang mga kagamitan sa bahay sambahan. Tumulong tayo sa pangangalaga ng mga ito (Paglilinis at iba pang kauri nito)TAGUBILINSa panig nating mga kabataang Iglesia ni Cristo, itinuturo sa atin ng pamamahala ang aral ng Panginoong Diyos na Igalang mo ang iyong Ama at Ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako; ganito ang pangako; ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. (Efe. 6:2-3)Galangin ang Pagsamba at mga Pananalangin. (sumabay sa pag-awit, tumayo ng matuwid habang nananalangin at sumagot ng pagsang-ayon, makinig ng mabuti sa teksto, at magsuot ng maayos na kasuotan)

TagubilinSumama sa ginagawang pagpapanata ng Kapisanan. Thursday 8:15pm, Sunday 4:15pmMaging mahigpit ang pagpapatupad sa curfew hour ng kapisananKADIWA curfew ay 10:00PMBINHI curfew ay 9:00PMSa halip na ubusin ang oras sa walang kabuluhang gawain, ay makipagkaisa tayo sa mga gawain ng kapisanan kasama rito ang pagmimisyon

TagubilinMakipagkaisa po tayo sa Gawaing PagpapalaganapDumalo at magsama ng panauhin sa mga GawainMamahagi ng mga babasahing Pasugo at PolyetoHikayatin sila na manood ng mga palabas saNet-25 at INCtv

Pagtalakay sa PaksaTIME MANAGEMENTGiovannie F. DanoLayuninMakapagbigay kapurihan sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong pagpupulong na nagtuturo ng wastong paggamit ng panahon at oras upang kumpletong matuparan ang mga tungkulin sa kabila ng ibat ibang mga hadlang

LayuninSa pamamagitan ng ganitong pagtalakay ay mapataas pa ang uri ng pagtupad at ang pagkakilala bilang isang Maytungkulin

LayuninMakatulong sa lahat ng kaanib na huwag nilang mapabayaan ang pagsamba kahit na sila ay maraming alalahanin sa buhay

LayuninMakatulong upang ma-optimize ng isang kapatid ang kanyang oras, mabawasan ang stress at magkaroon ng oras-pansarili.

Time ManagementTime management is the act or process of planning and exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency or productivity.

Time management may be aided by a range of skills, tools, and techniques used to manage time when accomplishing specific tasks, projects and goals complying with a due date.

Plan each day

Prioritize your tasks

Say no to non-essential tasks.

Delegate

Take the time you need to do a quality job

Break large, time-consuming tasks into smaller tasks

Evaluate how youre spending your time

Take a break when needed

Manalangin

Search related