Click here to load reader

Pagsasanay sa pagiging ispiker

 • View
  1.077

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pagsasanay sa pagiging ispiker

 • 1. Welcome!!!
  Speakers Training and Seminar
  July 17, 2011
  Prepared by:
  Luis S. Bardon
 • 2. PagsasanaysapagigingIspiker
 • 3. A. Konsepto at depinisyonngpagtatalumpati
  Prepared by:
  Luis S. Bardon
 • 4. 1. Kahulugan at kaibahansaiba pang daluyanngkomunikasyon.
  • Angpagtatalumpati ay angderiktangpagpapahayagsapamamagitanngpagsasalitangideya,kurokuro,damdamin, pinahahalagahan, paninindigan,pagbabahagingkaranasan at paghahatidngimpormasyon o mensahenanaglalayongmakuhaangpakikiisa, pag-unawa at pagkilosngmgatagapakinig.

Search related