Click here to load reader

OOD SAFETY ... Mga paraan upang masigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain FOOD SAFETY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OOD SAFETY ... Mga paraan upang masigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain FOOD...

 • Mga paraan upang masigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain

  FOOD SAFETY

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  JANUARY 2020

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  01 REGULAR HOLIDAYS

  NOTES La

  y- ou

  t D es

  ig n

  by : J

  en ne

  ly n

  M . R

  es or

  ez an

  d D

  EV CO

  M 13

  5 S tu

  de nt

  s

  P ho

  to s b

  y: R

  on a K

  ay G

  . F ra

  nc o

  an d K

  at rin

  a L ar

  a D

  . M ar

  qu ez

 • Ang tamang proseso ng pangagalaga, pag-iimbak at paghahanda ng pagkain upang masigurong ligtas laban sa mikrobyo at pagkasira

  ang mga ito at hindi makapagdulot ng sakit sa tao

  ANO ANG FOOD SAFETY?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  FEBRUARY 2020NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  REGULAR HOLIDAYS

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  © Tasteessence.com

  Dapat siguraduhing ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain mula sa pagkakatanim pa lamang ng mga ito hanggang makarating sa ating hapag-kainan.

  MARCH 2020NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  REGULAR HOLIDAYS

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • Mula sa perspektibo ng MAGSASAKA Ang pagsunod sa Good Agricultural Practices (GAP) ay makakatulong upang maiwasan ang mataas na lebel ng kemikal sa mga inaning prutas at gulay. Sundin ang rekomendasyon sa paggamit ng kemikal na nakalagay sa lalagyan nito.

  Paano makakasigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  © Dreamstime.com

  APRIL 2020NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  09 The Day of Valor 09 Maundy Thursday 10 Good Friday

  REGULAR HOLIDAYS

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • Mula sa perspektibo ng NAGBEBENTA Ang pagsunod sa Good Handling Practices (GHP) ay

  makakasiguro ng kalinisan ng produkto pagdating sa pamilihan.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  25 26 27 28 29 30

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  MAY 2020

  24 31

  NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  01 Labor Day 24 Feast of Ramadhan

  REGULAR HOLIDAYS

  Paano makakasigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain?

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • Mula sa perspektibo ng MAMIMILI Panatilihing malinis ang lugar na pinaghahandaan ng pagkain at maghugas ng kamay bago at habang inihahanda ang mga ito.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  JUNE 2020NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  12 Independence Day REGULAR HOLIDAYS

  Paano makakasigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain?

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  Mula sa perspektibo ng MAMIMILI Gumamit ng hiwalay na kasangkapan at lalagyan para sa

  paghahanda ng mga prutas at gulay at ng mga karne o isda.

  JULY 2020NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  REGULAR HOLIDAYS

  Paano makakasigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain?

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • Mula sa perspektibo ng MAMIMILI Hugasang mabuti ang mga prutas at gulay gamit ang malinis o maiinom na

  tubig na may kaunting sabon sa loob ng isang minuto o higit pa bago banlawan ang mga ito upang mabawasan ang ibang pesticide residue.

  Maaari ding gumamit ng malambot na brush para sa mga prutas at gulay na matigas at may magaspang na balat.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  AUGUST 2020NOTES

  23 30

  24 31

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  31 Day REGULAR HOLIDAYS

  Paano makakasigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain?

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin a L

  ar a

  D . M

  ar qu

  ez

 • Mula sa perspektibo ng MAMIMILI Alisin ang parte ng prutas at gulay na may sira, pasa o gasgas dahil maaari itong pagsimulan ng pagkabulok, at makahawa sa iba. Itapon ang mga naninilaw o lantang dahon ng madadahong gulay.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  SUN MON TUE WED THU FRI SAT

  SEPTEMBER 2020NOTES

  Produced by: Postharvest Horticulture Training and Research Center College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines Los Baños Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research

  REGULAR HOLIDAYS

  Paano makakasigurong ligtas ang mga prutas at gulay na ating kinakain?

  La y-

  ou t D

  es ig

  n by

  : J en

  ne ly

  n M

  . R es

  or ez

  an d

  D EV

  CO M

  13 5 S

  tu de

  nt s

  P

  ho to

  s b y:

  R on

  a K ay

  G . F

  ra nc

  o an

  d K at

  rin

Search related