Click here to load reader

CALFRESH MAGHANAP NG PALENGKE NG ... Kahit anong bilhin ninyo sa pamilihan kagaya ng mga prutas, gulay, tinapay, hinurnong pagkain, karne, isda, produkto ng pagawaan ng gatas, at pulot

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CALFRESH MAGHANAP NG PALENGKE NG ... Kahit anong bilhin ninyo sa pamilihan kagaya ng mga prutas,...

 • MAS SARIWA MAS MURA

  FRESH, AFFORDABLE, & DELICIOUS!

  WHAT CAN YOU BUY WITH CALFRESH / EBT?

  Anything you can buy with CalFresh / EBT at a grocery store! This includes fruit,

  vegetables, bread, baked goods, meat, fish, dairy, and honey.

  A PROGRAM OF:

  925-771-2990

  freshapproach.org

  FB.com/freshapproach

  GAMITIN ANG CALFRESH EBT PARA MAMILI:

  Kahit anong bilhin ninyo sa pamilihan kagaya ng mga prutas, gulay, tinapay, hinurnong pagkain, karne, isda, produkto ng pagawaan ng gatas, at pulot.

  MAGHANAP NG

  PALENGKE NG MAGSASAKA NA MALAPIT SA INYO

  FARMERS’ MARKET GUIDE

  GAMITIN ANG INYONG CALFRESH EBT CARD para mamili ng mga sariwang

  pagkain para sa kalusugan sa inyong lokal na mga palengke ng mga magsasaka!

  USE YOUR CALFRESH / EBT CARD to buy farm-fresh, healthy food at your local farmers’ market

  GAMITIN ANG MARKET MATCH

  PARA MAMILI NG:

  Sariwang prutas at gulay Tangkilikin or bisitain ang.

  Farm fresh fruits and vegetables.

  WHAT CAN YOU BUY WITH MARKET MATCH?

  CALFRESH

  800-949-FARM

  pcfma.org

  FB.com/pcfma

  This project has been funded at least in part with federal funds from the U.S. Department of Agriculture.

  SAN FRANCISCO

  WANT TO ENROLL IN CALFRESH, OR NOT SURE IF YOU’RE ELIGIBLE?

  Eligibility is based on household income.

  You can apply for CalFresh even if you’re working.

  Call 1-877-847-3663 to learn how to apply.

  GUSTO NINYONG MAGPATALA

  SA CALFRESH? BAKA HINDI

  KAYO SIGURADO NA KARAPAT

  DAPAT SA CALFRESH?

  Ang karapatdapat ay binabatay sa kita ng kabahayan. Pwede kang magpatala sa CalFresh kahit na ikaw ay may trabaho. Bisitahin www.benefitscal.org para malaman paano magpatala.

 • MARKET MATCH MARTES PALENGKE KINATATAYUAN PETSA ORGANISASYON

  10:00am - 2:00pm Ferry Plaza 1 The Embarcadero Buong taon CUESA

  MARKET MATCH MIYERKULES PALENGKE KINATATAYUAN PETSA ORGANISASYON

  7:00am - 5:30pm Civic Center Market St btwn 7th & 8th St Buong taon Heart of the City

  10:00am - 2:00pm Kaiser San Francisco Geary St & Joseph St Buong taon PCFMA

  10:00am - 2:00pm Mission Bay 4th St & Gene Friend Way Buong taon PCFMA

  10:00am - 2:00pm VA San Francisco Veterans Dr & Clement Ave Buong taon PCFMA

  10:00am - 3:00pm UCSF Parnassus Parnassus Ave

  & Medical Center Way Buong taon PCFMA

  4:00pm - 8:00pm Castro Noe St & Market St Marso - Disyembre PCFMA

  MARKET MATCH HUWEBES PALENGKE KINATATAYUAN PETSA ORGANISASYON

  10:00am - 2:00pm Ferry Plaza 1 The Embarcadero Buong taon CUESA

  11:00am - 3:00pm Crocker Galleria Post St & Montgomery St Buong taon California Farmers' Market Association

  4:00pm - 8:00pm Mission Mercado 21st St & 22nd St Buong taon Mission Community

  Market

  MARKET MATCH SABADO PALENGKE KINATATAYUAN PETSA ORGANISASYON

  8:00am - 1:00pm Noe Valley 24th St & Vicksburg St Buong taon Noe Valley

  Farmers' Market

  8:00am - 2:00pm Ferry Plaza 1 The Embarcadero Buong taon CUESA

  9:00am - 1:00pm Fillmore O'Farrell St & Fillmore St Buong taon PCFMA

  MARKET MATCH LINGGO PALENGKE KINATATAYUAN PETSA ORGANISASYON

  7:00am - 5:00pm Heart of the City 1182 Market St Buong taon Heart of the City

  8:00am - 1:00pm Noe Valley 24th St & Vicksburg St Buong taon Noe Valley

  Farmers' Market

  8:00am - 2:00pm Ferry Plaza 1 The Embarcadero Buong taon CUESA

  8:00am - 1:00pm Noe Valley 24th St & Vicksburg St Buong taon Noe Valley

  Farmers' Market

  8:00am - 2:00pm Ferry Plaza 1 The Embarcadero Buong taon CUESA

  9:00am - 1:00pm Stonestown 3251 20th Ave Buong taon AIM

  9:00am - 2:00pm Clement St 200 Clement St Buong taon AIM

  9:30am - 1:30pm Fort Mason Marina Blvd & Laguna St Buong taon California Farmers’ Market Association

  GET UP TO $10

  IN FREE PRODUCE WITH MARKET MATCH

  anytime you use your CalFresh EBT card at

  participating farmers’ markets!

  Limit one $10 match per customer per day. Each market uses it’s own tokens and vouchers, which are non-transferrable

  across market organizations.

  www.marketmatch.org

  Ganito kadali kagaya ng 1-2-3!

  It’s as easy as 1 - 2 - 3:

  1 i

  2

  3

  GAMITIN ANG INYONG CALFRESH EBT PARA MAMILI SA PALENGKE NG MGA MAGSASAKA!

  SHOP AT THE FARMERS’ MARKET WITH CALFRESH / EBT!

  MAKAKUHA NG HANGGANG

  SA $10 SA LIBRENG PRUTAS AT GULAY NA

  MAY MARKETMATCH

  Sa tuwing ginagamit mo ang iyong CALFRESH EBT card sa mga kalahok na palengke ng

  mga magsasaka!

  Limitahan ang isa $ 10 sa bawat customer sa bawat araw. Meron sllang

  magkaibang halaga sa kanya kanyang mga tokens o mga vouchers na hindi pupwedeng magamit sa kung kahit saan lang na mga palengke ng mga

  magasasaka.

  Maghanap ng palengke ng magsasaka na malapit sa inyo:

  ww.FMFinder.org

  VISIT the Farmers’ Market Info Booth

  ang bantayan Impormasyon

  SWIPE your CalFresh EBT card and receive Market Match money (vouchers or tokens).

  IKASKAS ang CalFresh EBT card sa Bantayan ng Impormasyon. Tanggapin ang CalFresh and Market Match dollars.

  SHOP the market to buy farm-fresh & affordable fruits and vegetables

  sa palengke ng sariwa at murang pagkain

  MAMILI

  BISITAHIN

  PALENGKE NG MGA MAGSASAKA NG SAN FRANCISCO NA TUMATANGGAP NG CALFRESH EBT

  FARMERS' MARKETS IN SAN FRANCISCO ACCEPTING CALFRESH / EBT