32
OFERTA DLA

Oferta grupa azoty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Oferta grupa azoty

OFERTA DLA

Page 2: Oferta grupa azoty

Nasze imprezy

• Cykl Wyścigów dla dzieci Sprandiada• 26.04.2015 Sprandiada Inauguracja cyklu• 17.05.2015 Visegrad 4 Bicycle Race - Jelenia Góra • wraz z Wyścigiem Amatorów• 21.06.2015 Memoriał im.J.Grundmanna i J.Wizowskiego• wraz z Wyścigiem dla Amatorów ‘Grodowiecki Pielgrzym”• 26.07.2015 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MTB Głogów• wraz z edycją Sprandiady• 20.09.2015 Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Obiszów• wraz z Mistrzostwami Polski Szkółek Kolarskich

Page 3: Oferta grupa azoty

Partner Główny:100 000 złotych netto

Nasze imprezy

Cykliczny charakter naszych przedsięwzięćgwarantuje stałą prezentacje Partnera

w przeciągu czasu.

Page 4: Oferta grupa azoty

MTB OBISZÓW TEAMROK 2015 W SKRÓCIE

poraz trzeci

poraz drugi

poraz drugi

poraz piąty

dziesięć edycji

najważniejszy projekt

organizujemy Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB - wrzesień 2015

organizujemy wyścig dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Visegrad4BicycleRace - maj 2015

organizujemy Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - lipiec 2015

organizujemy wyścig UCI Memoriał im.J.Grundmanna i J.Wizowskiego, edycja XXV jubileuszowa - czerwiec 2015

innowacyjna liga kolarska dla dzieci i młodzieżySPRANDIADA, start - kwiecień 2015

koordynacja Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, prowadzenie 19 szkółek kolarskich na Dolnym Śląsku - Oficjalne Szkółki CCC Sprandi

Page 5: Oferta grupa azoty

MTB OBISZÓW WIĘCEJ NIŻ SPORTRok z MTB Obiszów

Rozpoczynamy zimą od za-wodów na trenażerach kolarskich (in-door-cycling), od małych zawodów pod-czas ferii po duże wydarzenia takie jak Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w lubińskiej Cuprum-Arena.

Cały rok prowadzimy największy obecnie w Polsce projekt szkoleniowy. Nasz model szkolenia - Szkółki Kolarskie MTB Obiszów stał się podstawą w opracowaniu Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa. Jednym z głównych założeń projektu, realizowanym pod nazwą Dolnośląska Międzyszkolna Liga Kolarska, jest organizacja zawodów dla dzieci. W ramach DLK wiosną orga-nizowanych jest 5 edycji. Ich początek i zakończenie powiązane są z impreza-mi kolarskimi dużej rangi - małe łączy się z dużym. Inauguracja następuje w maju, podczas Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich, a zamknięcie wiosennej edycji - w czerwcu, podczas Memoriału im. Grundmanna i Wizows-kiego. Ten organizowany przez Nas wyścig, zaliczany do wyścigów z cyklu Europa Tour UCI otwiera równocześnie nasz sezon letni. Jego zamknięcie sta-nowi maraton w kolarstwie górskim MTB Obiszów - w 2014 r. rozgrywany po raz drugi w randze Mistrzostw Polski. Wraz z maratonem MTB Obiszów rozpoczy-na się jesienna edycja Dolnośląskiej Ligi Kolarskiej.

Szanowni Państwo, organizu-jąc wyścigi kolarskie wychodzimy poza sport!

W tym roku zostaliśmy nagrodzeni podczas gali podsumowu-jącej sezon BGŻ Proliga za umiejętne łączenie wydarzenia sportowego z lo-kalnym świętem. Wyścigom towarzyszą: występy zespołów, zawody dla dzieci, pokazy historyczne i kulinarne smaki. Co więcej, słyniemy z ewentów poprzedza-jących imprezy kolarskie, takich jak np.:Akcja „Rowerkowo”, w której zapraszamy rodziny z dziećmi na pro-fesjonalną sesję fotograficzną połąc-zoną z promocja jazdy na rowerze.

Naszym partnerom oferujemy szeroki zakres nośników reklamy. Wy-dawana jest przez Nas w 15 000 egzem-plarzy „Dolnośląska Gazeta Kolarska”. Wykorzystujemy elektroniczne media społecznościowe. Nie zapominamy przy tym o standardowych nośnikach reklamy towarzyszących wyścigom ko-larskim: sztywne reklamy umieszczane na płotkach, media-standy czy koszu-lki wręczane zwycięzcom to tylko kilka z proponowanych form. To wszystko w obiektywie naszych fotografów, a szc-zególnie, Kleo Pyaa - prezentujemy w poniższym folderze. Zapraszamy do lektury i współpracy.

Artur ChodorPrezes MTB Obiszów Team

Page 6: Oferta grupa azoty

Artur ChodorDyrektor Wyścigu

Grzegorz SchetynaPatronat Honorowy

Prezes MTB Obiszów TeamMinister Spraw Zagranicznych

organizatorzy

Węgry, Czechy, Słowacja, Polska

Kilka tygodni przed startem wyścigu będą prowadzone akcje promocyjne w TV oraz prasie.

Wyścig będzie relacjonowany w:telewizji POLSAT,TVP Regionalna,

sieci Telewizji Kablowej Astra,

17.05.2015 Jelenia Góra Visegrad 4 Bicycle Race - GP Polski

Międzynarodowy wyścig kolarski,wieloetapowy, ponad granicami.

Wacław SkarulPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prezes PZKOl

Page 7: Oferta grupa azoty

17 maja 2015 - meta, dekoracje, wydarzenia towarzyszące wyścigowi Visegrad 4 Bicycle Race - Jelenia Góra

Jelenia Góra, start-meta

Karpacz - podjazd w pobliżu skoczni ‘Orlinek’.Kultowe- kolarskie miejsce.

MIEJSCE STARTU i METY WYŚCIGU

JELENIA GÓRA - stolica Karkonoszy, polska stolica Euroregionu Nysa. Miejscowość liczy 82 846 miesz-kańców, przez co jest czwartym co do wielkości miastem w województwie dolnośląskim.W mieście działa ponad 12 000 podmiotów gospo-darczych, z czego ponad 200 z udziałem kapitału zagranicznego

Dzięku poprowadzeniu wyścigu na pętlach, kolum-na wyścigu będzie eksponowana (wraz ze swą siłą reklamową) przez możliwie najdłuższy czas w na-jbardziej eksponowanych miejscach.

Page 8: Oferta grupa azoty

KOMITET HONOROWY

Grzegorz SchetynaMinister Spraw Zagranicznych Polski / Minister of Foreign Affairs Republic of Poland;

Patronat Honorowy / Honorary Patronage

Lubomír ZaorálekMinister Spraw Zagranicznych Czech

Patronat Honorowy

Péter SzijjártóMinister Spraw Zagranicznych Węgier

Patronat Honorowy

Miroslav LajčákMinister Spraw Zagranicznych Słowacji

Patronat Honorowy

Page 9: Oferta grupa azoty

KOMITET HONOROWY

Radosław JęcekBurmistrz Karpacza

Mirosław KalataWójt Gminy Podgórzyn

Katarzyna KacperczykPodsekretarz Stanu MSZ

Marcin ZawiłaPrezydent Miasta Jelenia Góra

Page 10: Oferta grupa azoty
Page 11: Oferta grupa azoty

Wojska Polskiego

Staffa

aleja Solidarności

Sudecka

Hotel Mercure

Matejki

Plac RatuszowySTART

STARTOSTRY

JELENIA GÓRA

Plac Ratuszowy

Bocz

na

Marii Konopnickiej

Mro

czna

SzkolnaDługa

Soln

a

Długa

Pion

ieró

w J

elen

i

Krótka

Druciana

Druc

iana

Jana

Sob

ies

Grodzka

Górna

Janusza Korczaka

Banko

wa

Józefa Piłsudskiego

Wolności

Jana Matejki

Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bankowa

Sudecka

Józe

fa P

iłsud

skie

go

Piekarnia Shang Hai

Bankomat BZWBK

BankomatMillennium

Bankomat BZWBK

bankomatPKOBP

Kredyt Bank

BOŚ - BankOchrony

Środowiska

ReiffeisenPolbank

Pekao SA

KościółParafialny

Św. ErazmaPankracego

SzkołaMuzyczna

Bank PKO BP

Urząd Miejski

KomendaMiejska

PaństwowejStrażyPożarnej

Przeszkole nr2

SiedzibaZakładu

GospodarkiLokalowej

CentrumKulturyKwadrat

mBank

BankZachodni

WBK

Siedziba NFZ

ZakładMedycyny

Pracy

Zabytkowytramwaj

FilharmoniaDolnośląska

NZOZKarkonoskie

CentrumMedyczne

14

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11A

12

12

12

12

13

13

13

12

13

14

14

15

15

18

15

1616

16

16

16

17

17

18

18

3

19

1OF

2

2

2

2

2

1A

1A

2

2

2

2

2

30

2

2

20

20

20

20

21

21

21

22

22

22

22A

242424A

25

25

25

3

26

26

27

27

27

29

2A

3

3

39

3

3

3

30

35

35

33

33

34

31

32 32

32OF

33

37

37

38

38

38

38

34

35

36

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

40

52

52A

40B

41

41

42

43

43

44

44

45

46

46

46

47

47

48

48

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

54

56

58

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

6

6

7A

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8OF

9

9

9

9

9

9

11

13

9

15

11

1

30

28

18

3

1

2

16

15

17-17a

3

54

2

2

52

1

5

10

56

58

45

11

13

20

Wolności

Długa

Szkolna

Matejki

START HONOROWYMETA

PRZEJAZD NA RUNDACH

17 maja 2015;WIELKIE KOLARSKIEŚWIĘTOW JELENIEJ GÓRZE

imprezy towarzyszącegwiazda wieczoru

Ewa Farna

Page 12: Oferta grupa azoty

XXV Memoriałim.J.Grundmanna i J.WizowskiegoPolkowice - Jerzmanowa - Głogów,21 czerwca 2015

Międzynarodowy wyścig kolarskiz kalendarza UCI kategoria 1.2

wyścig szosowy

25 lat tradycji

Miejscowości wyścigu:Polkowice, Głogów,Jerzmanowa, Grębocice, Grodowiec, kluczowe miejsca terenu Zagłębia Miedziowego

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 13: Oferta grupa azoty

czerwca2015

21

Wyścig dla amatorów

Page 14: Oferta grupa azoty

wyścigi MTB

Mistrzostwa Polskiw maratonie

MTB OBISZÓW 2015

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 15: Oferta grupa azoty

wyścigi MTB

20 września 2015

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 16: Oferta grupa azoty

CYKL IMPREZ SPORTOWYCH POD NAZWĄSPRANDIADA 2015

Sprandiada, to wzorcowy cykl imprez kolarskich zorganizowany na Dolnym Śląsku, który będzie powielany na pozostałe regiony Polski.

Sprandiada, to również imprezy towarzyszące, okołosportowe Olimpiady Rodzinne Sprandi dla wszyst-kich od 0 do 100 lat.

zapraszamy do współpracyPrezes MTB Obiszów Team

Artur Chodor

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 17: Oferta grupa azoty

1. DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA LIGA KOLARSKA

Cykl zawodów kolarskich w formie ligi z osobnymi klasyfikacjami dla zawodników licencjonowanych i bez licencji (uczniowie szkół).W ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.10 edycji w różnych lokalizacjachZ finałem podczas Mistrzostw Polski Szkółek KolarskichMistrzostwa Polski w Martonie MTB Obiszów 20-21 wrzesień 2015.

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 18: Oferta grupa azoty

2. OLIMPIADA SPRANDI KOLARSTWO I OKOLICEIMPREZY SPORTOWE DLA WSZYSTKICH

Testy sprawności i wydolności.Test Astranda i Cocconiego na trenażerach kolarskich, każdy może sprawdzić stan swojego organizmu jego wydolność i zdolnosć do uprawiania sportu.Zawody w kolarstwie stacjonarnym na trenażerach,bicie rekordu na 1 minute, na 1 kilometr,wyścigi na wirtualnych trasach.Dla najmłodszych dzieci, zabawy i gry na rowerku stacjonarnym w wirtualnym świecie. Rowerki biegowe.

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 19: Oferta grupa azoty

3. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

ŁĄCZYMY SPORT WYCZYNOWYZ WYDARZENIAMI DLA WSZYSTKICH

- Pokazy sportów ekstremalnych, trial rowerowy, trial motocyklowy.- Teatr dla dzieci i doroslych, clown show.- Malowanie VW Garbusa palcami w barwy Sprandi.- Zajęcia z instruktorami Nordic Walking, Zumba, Yoga.- Teletombola - bezpłatna loteria z nagrodami.

Page 20: Oferta grupa azoty

3.05.2015 Grębocice, szosowe kryterium uliczne dla dzieci i młodzieży26.04.2015 Polkowice, MTB

17.05.2015

24.05.2015 Lubin, MTB31.05.2015 Chocianów, MTB4.06.2015 Turów/ gm. Głogów, MTB

26.07.2015 W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży- Głogów, MTB6.09.2015 Wrocław, MTB

13.03.201519.09.2015 Obiszów20.09.2015 Obiszów – Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich, MTB27.09.2015 Wschowa, MTB

Jelenia Góra w ramach Visegrad 4 Bicycle Race, szosowe kryterium uliczne dla dzieci i młodzieży

Bądzów/ gm. Jerzmanowa, MTB

KALENDARZ 2015

Page 21: Oferta grupa azoty

3.05.2015 Grębocice, szosowe kryterium uliczne dla dzieci i młodzieży26.04.2015 Polkowice, MTB

17.05.2015

24.05.2015 Lubin, MTB31.05.2015 Chocianów, MTB4.06.2015 Turów/ gm. Głogów, MTB

26.07.2015 W ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży- Głogów, MTB6.09.2015 Wrocław, MTB

13.03.201519.09.2015 Obiszów20.09.2015 Obiszów – Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich, MTB27.09.2015 Wschowa, MTB

Jelenia Góra w ramach Visegrad 4 Bicycle Race, szosowe kryterium uliczne dla dzieci i młodzieży

Bądzów/ gm. Jerzmanowa, MTB

KALENDARZ 2015

Sprandiada to zawody punktowane, wchodzące w skład chal-lange’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

Wyścigi rozgrywane są w podwojonych kategoriach:1. Dla zawodników licencjonowanych (żak/żakinia, młodzik/młodziczka, junior młodszy/juniorka młodsza)2. Dla uczestników bez licencji, start otwarty (dziewczęta urodzone rok 2003 i młodsze, chłopcy urodzeni rok 2003 i młodsi, dziewczęta urodzone 2002-2001, chłopcy urodzeni 2002-2001, dziewczęta urodzone 2000-1999, chłopcy urodzeni 2000-1999)

Podczas każdej rundy Sprandiady przeprowadzone będąspecjalne badania wydolnościowe dla wszystkich chętnych, na trenażerach kolarskich.Pod hasłem - „Szukamy kolejnych olimpijczyków”.

POZOSTAŁE NASZE IMPREZY

Page 22: Oferta grupa azoty

• Reprezentowanie wizualne i medialne Partnera Głównego w wyżej wymienionych imprezach poprzez:• Koszulkę do dekoracji przy wyścigach dla amatorów• Newsy w ogólnopolskiej TV z każdego wyścigu, kronika • Relacje w Polskim Radio • Własne wydawnictwo - Dolnośląska Gazeta Kolarska • Promocję na branżowych stronach internetowych – S24, Na szosie , Pro cycling, Rowery.org, • Promocje w mediach społecznościowe • Rowerowy gadżet związany z Dolnym Śląskiem• Sport dla każdego: wyscigi zawodowców, wyścigi dla amatorów, wyścigi dla dzieci –sportowe imprezy towarzyszące dla widzów • Strefy kibica z gadżetami Partnera• Imprezy towarzyszące ( koncerty, clown show, imprezy historyczne, sympozjum gospodarczo – polityczne Visegrad) • Promocja Partnera we wszystkich materiałach dotyczących orga-nizowanych wyścigów - logotyp na plakatach, identyfikatorach, w infor-matorze• Pakiety startowe, dekoracje, balony, rolapy • Banery zamieszczone w strefie startu/mety i w Miasteczku Za-wodów• Logotyp na bramie start/meta• Informacje przekazywane przez spikera zawodów• Możliwość prowadzenia własnych akcji reklamowo-promocyjnych/stoiska, punkty informacyjne, itp.

PAKIET PROMOCYJNY PARTNERA GŁÓWNEGO ZAWIERA

godzinna relacja w TVP na żywo

LIVE

Page 23: Oferta grupa azoty

www.gruwiz.pl

www.gruwiz.pl

www.gruwiz.pl

Koszulka z logo Partnerapropozycja

nasza oferta na budowanie wizerunku Partnera

Nasi Partnerzy są widoczni w trakcie wyścigów na ko-szulkach liderów*przykłady z lat poprzednich

Page 24: Oferta grupa azoty

Nasze miasteczo zawodów to:

- 300 metrów barierek z banerami reklamowymi,- telebim o powierzchni 20m2

- bramy startu mety z 10m2 pow. reklamowej każda,- ścianka do dekoracji,

- ścianka do konferencji prasowych,- banery reklamowe w dowolnej konfiguracji i ilości,

- flagi,- namioty eventowe,

- nagłośnienie z profesjnalnym spikerem,

Promocja bezpośrednia przez wydarzenia

x4

wyjazdpo 4

rundach

Visegrad 4 Bicycle Race – GP Polski 17.05.2015 r.

Jelenia Góra – Karpacz – Jelenia Góra135 km

legenda na str.2

17

339 mnpm

500 mnpm

700 mnpm

800 mnpm

0 135

20%20%

4%

10%

-20%-20% -12%24 km, 630 mnpm, SOSNÓWKA POCZĄTEK RUNDY

Jelenia Góra start Jelenia Góra meta

31 km, SOSNÓWKA premia lotna 79 km, SOSNÓWKA premia lotna

48 km, SOSNÓWKA koniec I rundy17 km, 780 mnpm, KARPACZ Skocznia Orlinek Premia Górska

72 km, SOSNÓWKA koniec II rundy

62 km, ZACHEŁMIE premia górska

96 km, SOSNÓWKA koniec III rundy 120 km, SOSNÓWKA koniec IV rundy

62 km, ZACHEŁMIE premia górska

Page 25: Oferta grupa azoty

DZIĘKI BOGATEJ OFERCIE IMPREZ I WYDARZEN TOWARZYSZĄCYCH ORAZ PONADNARODOWEMU CHARAKTEROWI WYŚCIGU;

SPODZIEWAMY SIĘ DZIESIĄTEK TYSIĘCY KIBICÓW ŁĄCZNIE NA TRASIE I MECIE WYŚCIGU.

x4

wyjazdpo 4

rundach

Visegrad 4 Bicycle Race – GP Polski 17.05.2015 r.

Jelenia Góra – Karpacz – Jelenia Góra135 km

legenda na str.2

17

339 mnpm

500 mnpm

700 mnpm

800 mnpm

0 135

20%20%

4%

10%

-20%-20% -12%24 km, 630 mnpm, SOSNÓWKA POCZĄTEK RUNDY

Jelenia Góra start Jelenia Góra meta

31 km, SOSNÓWKA premia lotna 79 km, SOSNÓWKA premia lotna

48 km, SOSNÓWKA koniec I rundy17 km, 780 mnpm, KARPACZ Skocznia Orlinek Premia Górska

72 km, SOSNÓWKA koniec II rundy

62 km, ZACHEŁMIE premia górska

96 km, SOSNÓWKA koniec III rundy 120 km, SOSNÓWKA koniec IV rundy

62 km, ZACHEŁMIE premia górska

STREFY KIBICA

Page 26: Oferta grupa azoty

Brama aluminiowagłówne zastosowanie jako start - meta do 4 na 8 m. Powierzchnia reklamowa, to banery dwustronne poziomo i dwa razy pionowo.

Brama pneumatycznagłówne zastosowanie jako start-meta, brama po-witalna, premie lotne. Powierzchnia reklamowa, to banery na rzepy z dwóch stron.

Płoty i barierki zabezpieczającez powierzchnią reklamową

Page 27: Oferta grupa azoty

ŚCIANKA DO DEKORACJI

Scena pneumatyczna, zadaszenie - ‚muszla’główne zastosowanie jako centralne miejsce mia-steczka zawodów,Tło do prezentacji oraz dekoracji i zadaszenia dla występów towarzyszących.

Płoty i barierki zabezpieczającez powierzchnią reklamową

Page 28: Oferta grupa azoty

www.mtbobiszow.plwww.gruwiz.pl

www.ligakolarska.pl

logotypy na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych

nasza oferta na budowanie wizerunku Partnera

Page 29: Oferta grupa azoty

logotypy i dodatkowe informacje o Partnerze na plakatach i ulotkach informacyjnych o imprezach

Naszym wydawnictwem jest - “Dolnośląska Gazeta Kolarska”Ukazuje się w 20 000 egzemplarzy i zawiera pełne strony do dysozycji dla Partnera.

W związku z wyścigiem Via Odra ukaże się numer specjalny“Dolnośląskiej Gazety Kolarskiej”.

wydawnictwa własne

Page 30: Oferta grupa azoty

W naszych zawodach średnia liczba nagradzanych za wyścig osiąga 50 osób. Dla wszystkich uczestników przygotowujemy:

PAKIETY STARTOWEWYSOKA PULA NAGRÓD

jest gwarancją na wysoką frekwencję i duże zainteresowanie.

Dzięki posiadaniu w naszych szeregach specjal-istów jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny

przygotwaćDYPLOMY

TROFEA PAMIĄTKOWGADŻETY

takie jak bidony, smycze, skarpetki.

Nieodzownym elementem zawodów, są

NUMERY STARTOWEzawierające powierzchnię

reklamową.

numery startowe, trofea - nagrody, pakiety startowe, dyplomy

nasza oferta na budowanie wizerunku Partnera

Page 31: Oferta grupa azoty

partnerzy medialni

Page 32: Oferta grupa azoty