of 25 /25
GRUPA AZOTY PU Ł AWY INWESTYCJE 2015 -2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

  • Author
    vandat

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing...

Page 1: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015 -2021

NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

Page 2: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY 1Q 2015 R. – 2,8 mld zł ZYSK NETTO – 306 mln zł

GRUPA AZOTY ZATRUDNIA ŁĄCZNIE 14 000 OSÓB SPÓŁKI GRUPY AZOTY – LIDERZY WŚRÓD PRACODAWCÓW W REGIONACH

OD 2008 ROKU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GRUPA AZOTY – JEDEN Z CHAMPIONÓW WŚRÓD FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE

SZEROKIE PORTFOLIO PRODUKTOWE – PRZYCHODY 2014

56% 25% 15% 2% 2%

Page 3: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Logistyka

Produkcja

ZMPP Port

Grupa Azoty Police Mocznik, NPK, NP, NS, Amoniak, TiO2

BBM Terminal

Fosfory NPK, P

Navitrans Logistyka

Grupa Azoty ATT Polymers PA 6

Grupa Azoty Puławy AN, RSM, Mocznik, Melamina, CPL nr 1 w Polsce w produkcji Grupa Azoty Siarkopol Siarka

Grupa Azoty S.A. AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM

AfriG S.A. Fosforyty

Grupa Azoty ZAK S.A. AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM

Z. A. Chorzów S.A. NPK, N, P, K

GRUPA AZOTY – OBSZARY DZIAŁANIA

nr 1 w Polsce w bieli tytanowej nr 1 w Polsce i nr 2 w UE

w nawozach azotowych nr 1 w Polsce, nr 2 w UE i nr 3 na świecie w melaminie

nr 1 w Polsce i nr 5 w UE w poliamidach

nr 1 w Polsce i nr 5w UE w produktach OXO i plastyfikatorach

Page 4: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Blisko 90% przychodów ze sprzedaży na rynkach UE

5

Polska 56% -3%

2013

2014

Ameryka Południowa

4% -0,3%

Afryka 1% +1%

Unia Europejska

32% +2%

Azja 6%

+0,04%

Pozostała Europa 2%

+0,4%

Ameryka Północna 1%

-0,5%

MOCNA POZYCJA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Page 5: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

FUZJE I PRZEJĘCIA

ROZWÓJ ORGANICZNY 2014−2020 7 mld PLN

na rozwój organiczny

Ugruntowanie pozycji w TOP3 wśród europejskich producentów nawozów

Zwiększenie zasięgu Grupy Azoty W planach do przejęcia 10 podmiotów

STRATEGIA ROZWOJU DO 2020 r.

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

Cel Programu Azoty PRO: Więcej niż 300 mln PLN korzyści rocznie po realizacji programu

Page 6: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Grupa Azoty Kędzierzyn - Elektrociepłownia – 600 mln zł (2019 r.) -  Instalacja do produkcji RSM – 29,5 mln zł (2015 r.)

Grupa Azoty S.A. -  Wytwórnia poliamidów – 320 mln zł (2016 r.) -  Instalacja do granulacji nawozów mineralnych –104 mln zł (2016 r.)

Grupa Azoty Puławy -  Elektrownia Puławy - 1 125 mln zł (2019 r.) -  Rozbudowa instalacji kwasu azotowego – 695 mln zł (2021 r.) -  Instalacja do granulacji mechanicznej saletry , 2 linie – 385 mln zł (I linia do 2018 r., II linia do 2020 r.)

Grupa Azoty Police Instalacja do produkcji propylenu – 1,7 mld zł (2019 r.)

GRUPA AZOTY – MIEJSCE INWESTYCJI

2014 - 2020 7 mld PLN 68 projektów inwestycyjnych

Page 7: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Pierwszy w Polsce producent nawozów azotowych

Drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych

Trzeci w Europie producent melaminy

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY W 2014 R. – 3,7 MLD ZŁ ZYSK NETTO 225 MLN ZŁ

GRUPA AZOTY PUŁAWY

PUŁAWY TO:

1. 2. 3.

Page 8: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

SOLIDNY PRACODAWCA

•  Zatrudnienie - 3300 osób (co 5 mieszkaniec Puław, stabilność zatrudnienia -18 lat- średni czas pracy)

•  Dzięki działalności Grupy Azoty Puławy zatrudnienie w innych firmach znajduje ok. 9 000 osób

REGIONALNY INWESTOR

•  Nakłady inwestycyjne na lata 2015 – 2021 – 2,2 mld zł

PŁATNIK PODATKÓW

•  W 2014 r.: podatek lokalny i od nieruchomości 34,7 mln zł, od osób fizycznych 21,6 mln zł, od osób prawnych 31,5 mln zł

FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

•  Bardzo dużo dostaw na rzecz Spółki realizowanych przez przedsiębiorstwa lokalne

•  Sponsoring sportu, ochrony zdrowia, kultury i edukacji – ok. 10 mln zł rocznie

GRUPA AZOTY PUŁAWY - GOSPODARCZY FILAR LUBLESZCZYZNY

Jedna z największych pod względem przychodów i zatrudnienia firm Lubelszczyzny Wg „PULS BIZNESU” - filar gospodarki województwa lubelskiego

Page 9: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE §  Wsparcie finansowe i społeczne Hospicjum w Puławach §  Akcje „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” realizowana od 2012 r. §  Akcja ekologiczno– edukacyjna „Drzewko za Butelkę”

DLA KULTURY I ZDROWIA §  Wsparcie finansowe szpitali w Puławach i Łęcznej §  Mecenat nad Międzynarodowymi Warsztatami Jazzowymi §  Wsparcie finansowe lokalnych inicjatyw społecznych, edukacji i kształcenia, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, rozwojem kultury i sztuki

DLA SPORTU Sponsoring lokalnych klubów i drużyn: §  Klub Sportowy „Azoty-Puławy” §  Klub Sportowy „Wisła” Puławy §  Powiślak Końskowola

GRUPA AZOTY PUŁAWY - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (przykłady)

Page 10: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI: §  Patronat nad Zespołem Szkół Technicznych w Puławach (od 2011 r.) §  Współpraca z UMCS: Wydział Zamiejscowy w Puławach, utworzenie kierunku „Chemia techniczna” (2014 r.) §  Umowa z Politechniką Warszawską – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (2012 r.) §  Umowa z KUL w ramach Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski (2014 r.)

BADANIA I ROZWÓJ: §  Realizacja 34 projektów rozwojowych dotyczących innowacyjnych produktów §  Działalność wydawnicza (np. Zintegrowany Raport Roczny wg GRI, Raport Środowiskowy wydawany corocznie od 1997 r.) §  Realizacja prac dyplomowych i doktorskich §  Projekty badawcze Centrum Kompetencji

GRUPA AZOTY PUŁAWY - WSPÓŁPRACA BIZNESU Z NAUKĄ

Page 11: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

CENTRUM KOMPETENCJI PUŁAWY – NOWOCZESNY THINK TANK ROLNICZY

PROJEKTY: §  STUDIA PODYPLOMOWE dla doradców rolnych

(obecnie III edycja, współpraca z SGGW).

§  KONFERENCJA „NAUKA – BIZNES – ROLNICTWO” (w tym roku V edycja)

§  RAPORT„25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie” pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

§  AZOMAIS - opracowanie innowacyjnej techniki siewu i nawożenia kukurydzy, formuły nawozu oraz urządzenia do jednoczesnego wysiewu.

§  PHOSPHORUS – kompleksowa ocena działania nowego produktu nawozowego.

Centrum Kompetencji intensywnie promuje model nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego (powstało w 2011 r.)

ü  Nowoczesny ośrodek współpracy, wymiany informacji i doświadczeń dla rolników, doradców, instytucji nauki oraz biznesu.

Page 12: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

ROK OBROTOWY 2013/2014 - nakłady inwestycyjne w wysokości 383,3 mln zł

Najważniejsze inwestycje:

-  Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu: PULGRAN® 137,5 mln zł (w rozruchu technologicznym)

-  Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu: RSM®S, PULASKA® - 69,5 mln zł (oddana w 2013 r.)

-  Stokaż amoniaku o pojemności 15 tys. ton – 108,5 mln zł (oddany w 2014 r.)

-  Rozbudowa sieci sprzedaży RSM o 800 zbiorników o pojemności 25m3 i 50m3 43,3 mln zł ( oddana w 2015 r.)

-  Instalacja odsiarczania spalin w zakładowej elektrociepłowni – PIONIERSKA, PIERWSZA W EUROPIE – 250 mln zł (oddana w 2013 r.)

-  Instalacja redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni

-  Instalacja odwadniania osadu Biologicznej Oczyszczalni Ścieków

GRUPA AZOTY PUŁAWY - MIEJSCE ROZWOJU I INWESTYCJI

4 lata 150 projektów 1,1 mld zł

Page 13: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie azotanu amonu I + II linia

Początek realizacji projektu: 2015 r.

Etap I - 2018 r. Etap II - 2020 r.

Nakład inwestycyjny – ok. 385 mln zł Budowa instalacji umożliwi wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę dwóch produktów:

•  Saletrzaku (CAN) •  Saletry amonowej granulowanej

Zdolności produkcyjne wytwórni:

•  1400 t/d saletrzaku lub •  1200 t/d saletry granulowanej mechanicznie

Kompleks będzie wyposażony w obiekty magazynowe

Dostarczenie  surowców    i  mediów  

energetycznych  

Przygotowanie    i  doprowadzenie  

surowców  do  instalacji  

Granulacja  mechaniczna  I  Granulacja  mechaniczna  II  

Hala  sezonowania  I  Hala  sezonowania  II  

Pakownia  

ZAGOSPO

DAROWAN

IE  TERENU  

GRANULACJA MECHANICZNA - NOWA INWESTYCJA GRUPY AZOTY PUŁAWY

Page 14: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

NAKŁADY

OKRES REALIZACJI

ZAKRES REALIZACJI

FIRMY ZAANGAŻOWANE

695 mln zł

2016 - 2021 V linia kwasu azotowego 1000 t/d, IV linia neutralizacji 1300 t/d, linia produkcji nawozów 600 t/d, modernizacja „starych” linii kwasu azotowego

PROZAP, INS, CASALE, WEATHERLY Inc., STAMICARBON, UHDE

CELE

KONIECZNOŚĆ MODERNIZACJI

pracujących instalacji kwasu azotowego

UTRZYMANIE SKALI I EKONOMIKI DZIAŁANIA – nowe linie produkcyjne

PLAN ROZWOJU - nowa paleta

produktów nawozowych

KWAS AZOTOWY - NOWA INWESTYCJA GRUPY AZOTY PUŁAWY

Page 15: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

ELEKTROWNIA PUŁAWY - NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

Page 16: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

§  Niskoemisyjna i bezodpadowa produkcja

§  Minimalizacja kosztów z tytułu emisji dwutlenku węgla

§  100% samowystarczalności Grupy Azoty Puławy od zewnętrznych dostaw prądu i pary potrzebnej do bieżącej produkcji

§  Nadmiar produkowanej energii będzie sprzedawany na rynku

§  Energetyka gazowa wpisuje się politykę klimatyczną Unii Europejskiej

§  Topowe firmy chemiczne w Polsce inwestują w tego typu projekty (np. ORLEN)  Podstawowe parametry:

ELEKTROWNIA PUŁAWY - NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

NAJWIĘKSZY PROJEKT ENERGETYCZNY NA LUBELSZCZYŹNIE OSTATNICH LAT

Moc elektryczna: ~400 MWe

Paliwo: gaz ziemny

ok. 500 mln m3

Nakłady inwestycyjne: 1 125 mln PLN

Lokalizacja: tereny bezpośrednio przyległe

do Grupy Azoty Puławy

Page 17: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Uzyskanie decyzji środowiskowej

2015

Uzyskanie pozwolenia na

budowę 2016

Wybór realizatora inwestycji

2016

Okres budowy 36 miesięcy 2016 - 2019

Oddanie BGP do eksploatacji

2019

Zamknięcie modelu

finansowania 2015

HARMONOGRAM

ELEKTROWNIA PUŁAWY - NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

§  Obecnie funkcjonująca jednostka wytwórcza EC ZAP pozwala na zabezpieczenie średnio 30% w ujęciu rocznym zapotrzebowania na energię elektryczną Grupy Azoty Puławy

§  Zawansowanie wiekowe obecnej jednostki wymagałoby bardzo dużych nakładów na jej modernizację

§  Kompetencje w zakupach gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii oraz zawieranie kontraktów z wieloma światowymi partnerami

NOWE CELE KLIMATYCZNE NA ROK 2030 ZAKŁADAJĄCE DODATKOWE REDUKCJE EMISJI

SPRZYJAJĄ REALIZACJI INWESTYCJI

Page 18: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Więcej informacji www.pulawy.com

Page 19: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

   

Grupa  Azoty  Zakłady  Azotowe  "Puławy"  S.A.  

Elektrownia  Puławy  -­‐  Konferencja  Prasowa  

29 maja 2015

Page 20: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

PwC  

Elektrownia  „Puławy”  będzie  jednym  z  5  nowoczesnych  bloków  gazowo-­‐parowych  funkcjonujących  na  terenie  Polski    

2  Grupa  Azoty  Zakłady  Azotowe  "Puławy"  S.A.  •  Elektrownia  Puławy  -­‐  Konferencja  Prasowa  

Stalowa  Wola    450  MWe  (Budowa)  

Włocławek    463  MWe  (Budowa)  

Płock    600  MWe  (Budowa)  

Łagisza    413  MWe  (Przetarg)  

Puławy    

Elektrownia  Puławy  

•  Moc  ~400  MWe  

•  Maksymalizacja  pracy  w  kogeneracji  

•  Podstawowe  źródło  pary  dla  zakładów  w  Puławach  

Page 21: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

PwC  

Realizacja  inwestycji  wpisuje  się  w  politykę  Unii  Europejskiej  i  redukuje  krajową  ekspozycję  na  koszty  emisji  uprawnień  CO2  

Cel  „20/20/20”  i  jego  rozwój   2020   2030   2050  

UE   Polska   UE  

Emisja  gazów  cieplarnianych    

OZE  

Efektywność  energetyczna  

%  energii  pochodzącej  z  OZE  

%  redukcji  zużycia  energii  pierwotnej  

Redukcja  emisji  gazów  cieplarnianych    o  %  poniżej  poziomu  z    1990  

20%   80-­‐95%  20%  

20%   15%  

20%   12%  

40%  

27%  

27%  

UE  

Aktualnie  brak  ustaleń  co  do  specyficznych  celów  dla  Polski  po  roku  2020  

3  Grupa  Azoty  Zakłady  Azotowe  "Puławy"  S.A.  •  Elektrownia  Puławy  -­‐  Konferencja  Prasowa  

Page 22: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

PwC  

Wartość  inwestycji  przekraczać  będzie  miliard  złotych.  Inwestycja  na  poziomie  projektu  wygeneruje  1,6  mld  PLN  przychodu  

1,1  mld  PLN  

CAPEX  

1,6  mld  PLN  

Roczne  przychody  projektu  

4  Grupa  Azoty  Zakłady  Azotowe  "Puławy"  S.A.  •  Elektrownia  Puławy  -­‐  Konferencja  Prasowa  

Page 23: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

PwC  

Nakłady  inwestycyjne  zostaną  pokryte  w  większości  długiem  

55%  -­‐  70%    Zależnie  od  finalnego  modelu  finansowania  

Finansowanie  długiem  

5  Grupa  Azoty  Zakłady  Azotowe  "Puławy"  S.A.  •  Elektrownia  Puławy  -­‐  Konferencja  Prasowa  

Page 24: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

Dziękuję  za  uwagę!  

•  © 2015 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PwC Polska Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci firm PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Page 25: GRUPA AZOTY PUŁAWY - Directory listing ofstatic.grupaazoty.com/files/1caee7cf/2015.05.30_grupa_azoty_pulawy... · nr 1 w Polsce w produkcji ... • Sponsoring sportu, ochrony zdrowia,

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015 -2021

NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY