35
PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2016 9 listopada 2016 MATERIAŁY PRASOWE

2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

PREZENTACJA WYNIKÓW

3 KWARTAŁU 20169 listopada 2016MATERIAŁY PRASOWE

Page 2: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

GRUPA KAPITAŁOWAGRUPA AZOTY

Page 3: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

3

NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA

Centrum Badań i Rozwoju w Tarnowie - budowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy

Kontynuacja finansowania strategicznych inwestycji - podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.- Grupa Azoty bezpośrednio zaangażowana w finansowanie projektu PDH

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

Page 4: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

0% 100%

281 369 504 519 327

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty ZAK Grupa Azoty POLICE Grupa Azoty PUŁAWY Pozostałe

4

WYNIKI GRUPY AZOTY W 3Q2016

STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY AZOTY W 3Q2016 ROKU

PRZYCHODY2 000

EBITDA131

MARŻA EBITDA

6,6%ZYSK NETTO

-10

(mln PLN)

DETERMINANTY WYNIKÓW Q3

↗ Dynamika zmian wyniku REBITDA* wyraźnie na korzyść Grupy Azoty w odniesieniu do benchmarku zmian globalnych spółek nawozowych

↗ Wzrost rentowności w biznesie Chemia niwelujący w znacznym stopniu niekorzystne światowe trendy w Nawozach

↗ Wzrost poziomu przepływów pieniężnych netto kwartał do kwartału wskutek m.in. działań optymalizujących poziom kapitału obrotowego i nakładów CAPEX

*Recurring EBITDA = znormalizowana EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych na poziomie 18 mln (odpis aktywów w GA Police)

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

Page 5: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI KWARTALNE GRUPY AZOTY (GK)

5GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

3Q 2013 3Q 2014 3Q 2015 3Q 2016

111 128

226

131

5.0%6.0%

9.0%7.0%

EBITDAMARŻA EBITDA

* W 2015 roku skorygowano o odpis na aktywa Wytwórni C-nonu z benzenu, Instalacji przerobu tłuszczów i Instalacji do produkcji dwusiarczku węgla. W roku 2016 skorygowano o szacunkowy odpis aktualizujący dokonany przez spółkę African Investment Group S.A.

** Przekształcenia w związku z ujednoliceniem zasad rachunkowości w Grupie Azoty (pkt. 2.2.c Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego)

(mln PLN)

3Q 2013

3Q 2014

3Q 2015**

3Q 2016(mln PLN)

Przychody 2 226 2 269 2 396 2 000EBIT -9 2 107 1 Marża EBIT -0,4% 0,1% 4% 0,1%

EBITDA 111 128 226 131Marża EBITDA 5% 6% 9% 7%

Zysk netto 0,2 9 82 -10

Page 6: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI GRUPY AZOTY (GK) NARASTAJĄCO

6GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

1-3Q 2013

1-3Q 2014

1-3Q2015**

1-3Q 2016

Zmiana 1-3Q2016/2015(mln PLN)

Przychody 7 473 7 342 7 507 6 633 -12% (

EBIT 780 294 641 439 -32% (Marża EBIT 10% 4% 9% 7%

EBITDA 1 196 695 1 003 826 -18% (Marża EBITDA 16% 9% 13% 12%Zysk netto 771 250 540 346 -36% (

1-3Q 2013 1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016

1,196

6951,003 826750 869

16.0%

9.5%

13.4% 12.5%

EBITDAEBITDA(skory-gowana)*MARŻA EBITDA

* W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. okazyjnego nabycia spółki Grupa Azoty PUŁAWY W roku 2016 skorygowano o szacunkowy odpis aktualizujący dokonany przez spółkę African Investment Group S.A. ** Przekształcenia w związku z ujednoliceniem zasad rachunkowości w Grupie Azoty (pkt. 2.2.c Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego)

(mln PLN)

Page 7: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI FINANSOWE

Benchmark

Odchylenie 1-3Q2016

YARA

ACRON

POTASH CORP

CF INDUSTRIES

AGRIUM

MOSAIC CHEMICAL

BASF

GRUPA AZOTY

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

-22%

-27%

-31%

-53%

-19%

-51%

-8%

-18%

EBITDA

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

-13%

2%

-47%

-12%

-8%

-21%

-25%

-12%

PRZYCHÓD

Page 8: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

8

PROJEKTY KORPORA-

CYJNE

68 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

TWORZYWAENERGETYKANAWOZY OXOPLASTY MELAMINA PIGMENTY

ROZWÓJ ORGANICZNYINWESTYCJE

BUDŻET INWESTYCJI 2014-2020 : 7 mld zł

32 % 11 %19 %30 % 4 % 2 % 2 %

NAKŁADY INWESTYCYJNE W I – IX 2016

GRUPA AZOTY – AKTUALNOŚCIZZZZZ

CAPEX 20161,6 mld zł

RAZEM 875 mln zł

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM BIZNESU 425,0

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BIZNESU 227,2

INWESTYCJE MANDATOWE 86,5

ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR 35,4POZOSTAŁE (KOMPONENTY, REMONTY ZNACZĄCE) 101,0

NAKŁADY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE OD 2014 ROKU

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(mln PLN)

Page 9: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

FINANSE GRUPY AZOTY (GK)

(mln PLN)

(mln zł)

9GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA AZOTY

68%17%

15%

Struktura FINANSOWANIA

1150

462 5

Wolne limity finansowania

kredyty korporacyjnekredyty bieżące i wielocelowepozostałe finansowanie

(mln PLN)

WSKAŹNIKI 1-3Q 2015*

1-3Q2016

Wskaźniki rentowności

Rentowność EBIT (%) 8,5 6,6

Rentowność EBITDA (%) 13,4 12,5

ROCE (%) 7,3 4,7

ROE (%) 7,7 4,7

Wskaźniki płynności

Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) (wsk.)

2,0 1,9

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 33,0 33,7

Dług netto (mln PLN) 1 281Dług netto/EBITDA za 12 m-cy (wsk.) 0 0,2

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 49,3 50,9

* Przekształcenia w związku z ujednoliceniem zasad rachunkowości w Grupie Azoty (pkt. 2.2.c Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego)

Page 10: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 11: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

xxNawozy - Agro

xxPozostałe

xxTworzywa

xxChemia

xxEnergia

xx %

xx %

xx %

xx %

xx %

SEGMENTY

11

Przychody 3Q 2016(mln PLN)

udział %

EBITDA 3Q 2016

(mln PLN)

udział %

1 088 54 10 7

262 13 -10 x

556 28 69 49

43 2 19 14

51 3 43 30

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 12: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

NAWOZY AGRO GLOBALNIE

12

Źródło: CIC Sept 2016

Świat +7 MtRosja +9 MtUSA +7 MtKanada +2 MtAustralia +3 MtEU28 -15 MtFrancja -12 MtNiemcy -2 MtUkraina -800 kt

Zmiany w produkcji pszenicy w 2016/2017 w porównaniu do 2015/2016

max 2011-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12150200250300350400450500550

Notowania cen mocznika 2011-2015 i 2016

miesiące

USD/t

max 2011-2015

średnia 2011-2015min 2011-2015

notowania 2016

Źródło: Profercy – notowania Mocznik prilled FOB Bałtyk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12300

400

500

600

700 Notowania cen DAP 2011-2015 i 2016

miesiące

USD/t

średnia 2011-2015

min 2011-2015notowania 2016

Źródło: WFM – notowania DAP 18-46 FOB Bałtyk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12200250300350400450500 Notowania cen NPK 2011-2015 i 2016

miesiące

USD/tmax 2011-2015

średnia 2011-2015

Źródło: WFM – notowania NPK FOB Bałtyk

min 2011-2015notowania 2016

Notowania cen rzepaku, pszenicy, kukurydzy

400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,200

Pszenica konsumpcyjna - PLN/tKukurydza paszowa - PLN/tRzepak - PLN/t

PLN/t

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 13: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

SEGMENT NAWOZY-AGRO GRUPA AZOTY (GK)

13

WOLUMENY

(mln PLN)3Q201

3

3Q201

4

3Q201

5

3Q2016

1-3Q2015

1-3Q 2016

Zmiana

Y/YPrzychody segmentu, w tym: 1 259 1 210 1 468 1 088 4 522 3 830 -15%

Nawozy azotowe i amoniak 815 782 854 589 2 791 2 261 -19%

Nawozy wieloskładnikowe

341 354 487 392 1 423 1 269 -11%

EBITDA 83 73 169 10 725 505 -30%

Marża EBITDA 7% 6% 12% 1% 16% 13%

Nawozy azotowe i amoniak

Nawozy wieloskładnikowe0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1-3Q2015 1-3Q2016

-3%

-5%

tys. ton

3Q2013 3Q2014 3Q2015 3Q20160

50

100

150

200

0%

5%

10%

15%

83 73

169

10

7%6%

12%

1%

EBITDA Marża EBITDA

EBITDAmln PLN

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 14: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

xxNawozy - Agro

xxPozostałe

xxTworzywa

xxChemia

xxEnergia

xx %

xx %

xx %

xx %

xx %

SEGMENTY

14

Przychody 3Q 2016(mln PLN)

udział %EBITDA 3Q 2016 (mln PLN)

udział %

1 088 54 10 7

262 13 -10 x

556 28 69 49

43 2 19 14

51 3 43 30

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 15: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

RYNEK TWORZYW GLOBALNIE

15

SPADEK MARŻ NA RYNKU

TENDENCJE CENOWE

PERSPEKTYWY I OTOCZENIE

↘ Ceny kaprolaktamu niezmiennie pozostają pod presją panującej na rynku nadpodaży.

↗ Skutki sytuacji łagodzone przez ogólnie oceniany dobry popyt w segmencie użytkowników końcowych i wzrost konsumpcji.

↘ Czynnikiem determinującym sytuację na rynku PA6, podobnie jak w przypadku CPL, będzie cena ropy naftowej. Zmiany trendów cenowych, oparte na sezonowej fluktuacji popytu i zapotrzebowania, mogą wpływać na decyzje producentów dotyczących korygowania cen notowań surowców ropopochodnych takich jak benzen i fenol.

Jan-14

Mar-14

May-14 Jul-

14Sep

-14Nov-

14Jan

-15Mar-

15

May-15 Jul-

15Sep

-15Nov-

15Jan

-16Mar-

16

May-16

Jul-16

Sep-16

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

PA6 Benzen

-7%

EUR/t

Benzen Fenol Kaprolaktam Poliamid 60

500

1,000

1,500

2,000

1-3Q2015 1-3Q2016

-12%-8%

-3%

-10%

EUR/t

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 16: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

SEGMENT TWORZYWA GRUPA AZOTY (GK)

16

WOLUMENY

(mln PLN)3Q201

5

3Q201

61-3Q2015

1-3Q 201

6

Zmiana

Y/Y

Przychody segmentu, w tym: 292 262 967 834 -14%

Poliamid 162 136 512 451 -12%

Kaprolaktam 72 77 288 232 -19%

EBITDA -7 -10 8 -35 x

Marża EBITDA -2% -4% 1% -4%

PRZYCHODY

2015 20161-3Q 1-3Q

0

200

400

600

800

1,000

1,200

512 451

288232

Poliamid Kaprolaktam Pozostałe

2015 20163Q 3Q

0

50

100

150

200

250

300

350

162 136

7277

Poliamid Kaprolaktam Pozostałe

292 262 967 834mln PLN

-16%

+7%

-12%

-20%

Poliamid Kaprolaktam0

1020304050607080

1-3Q 2015 1-3Q 2016

+1%

-1%

tys. ton

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 17: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

xxNawozy - Agro

xxPozostałe

xxTworzywa

xxChemia

xxEnergia

xx %

xx %

xx %

xx %

xx %

SEGMENTY

17

Przychody 3Q 2016(mln PLN)

udział %EBITDA 3Q 2016 (mln PLN)

udział %

1 088 54 10 7

262 13 -10 x

556 28 69 49

43 2 19 14

51 3 43 30

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 18: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

CHEMIA GLOBALNIEPERSPEKTYWY I OTOCZENIE↗ Wzrost popytu w sektorze mocznika

technicznego będzie pochodził z zastosowań w żywicach UF (mocznikowo-formaldehydowe) oraz deNOx (instalacje redukujące ilość emitowanych do atmosfery tlenków azotu).

W zakresie alkoholi OXO należy spodziewać się utrzymania korelacji z ruchami cenowymi propylenu, a pod kątem popytowym pozytywnej dynamiki popytowej szczególnie na przełomie III i IV kwartału. W kolejnych okresach średnie ceny propylenu powinny kształtować się na podobnym lub nieco wyższym poziomie, choć wiele będzie zależało od globalnych ruchów cenowych na rynku ropy naftowej.

Ze względu na dobry popyt i adekwatną do niego ilość produktu na rynku, średnie kontraktowe ceny melaminy w Europie nie powinny ulec zmianie.

↘ W IV kwartale oczekiwana zmianą popytu i ceny bieli tytanowej oraz surowców do ich produkcji zgodnie z malejącym trendem związanym z rynkami aplikacji.

MARŻE NA RYNKU

TENDENCJE CENOWE

Jan-14

Mar-14

May-14 Jul-

14Sep

-14Nov-

14Jan

-15Mar-

15

May-15 Jul-

15Sep

-15Nov-

15Jan

-16Mar-

16

May-16 Jul-

16Sep

-160

200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

DEHT (DOTP) 2-EH Propylen

-13%

+52%

EUR/t

EUR/t

2-EH

DEHT (

DOTP)

Melamina

Biel ty

tanow

a

Propy

len0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1-3Q2015 1-3Q2016

-30%

-8%

-13%-26%

+3%

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 19: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

SEGMENT CHEMIA GRUPA AZOTY (GK)

19

PRZYCHODY WOLUMENY

(mln PLN)3Q2015

3Q201

6

1-3Q201

5

1-3Q 2016

ZmianaY/Y

Przychody segmentu, w tym: 534 556 1 744 1 684 -3%

Alkohole OXO 93 102 352 311 -12%

Plastyfikatory 32 35 120 131 9% Mocznik (zast.techn.) 128 109 404 291 -28%

Melamina 99 109 294 325 11% Biel tytanowa 55 77 205 226 10%

EBITDA 19 69 112 234 109% Marża EBITDA 4% 12% 6% 14%

2015 20163Q 3Q

0

100

200

300

400

500

600

125 137

227 218

55 77

127 123

Alkohole OXO/Plastyfikatory Melamina/Mocznik

Biel tytanowa Pozostałe

2015 20161-3Q 1-3Q

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

472 442

698 616

205226

369 399

+10%

10%

-12%

-6%

mln PLN 534 556 1 744 1 683

Alkoho

le OXO

Plasty

fikato

ry

Moczn

ik (za

st.tec

hn.)

Melamina

Biel ty

tanow

a0

50100150200250300350400

1-3Q 2015 1-3Q 2016

+13%+3%+29% +13%

-12%

41%

-4%

10%

tys. ton

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Page 20: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

GRUPA AZOTY PUŁAWY (GRUPA KAPITAŁOWA)

Page 21: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI KWARTALNE GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK)

3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016

118172

227

11569

12.6%17.9%

23.9%

14.2%9.7%

EBITDA

21

3Q 2013

3Q2014

3Q2015

3Q 2016

Zmiana do średniej

3Q 2013-2015(mln PLN)

Przychody 840 846 935 712 -18,5% (

EBIT 19 1 76 23 -28,1% (Marża EBIT 2,3% 0,1% 8,1% 3,2%EBITDA 55 40 118 69 -2,8% (Marża EBITDA 6,5% 4,7% 12,6% 9,7%Zysk netto 18 3 65 16 -44,8% (

(mln PLN)

GRUPA AZOTY PUŁAWY

Page 22: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI GRUPA AZOTY PUŁAWY (GK) NARASTAJACO

22

1-3Q 2013

1-3Q 2014

1-3Q2015

1-3Q 2016

Zmiana 1-3Q2016/2015(mln PLN)

Przychody 2 875 2 709 2 854 2 473 -13,3% (EBIT 319 192 368 272 -26,1% (Marża EBIT 11,1% 7,1% 12,9% 11,0%EBITDA 421 308 490 411 -16,1% (Marża EBITDA 14,6% 11,4% 17,2% 16,6%Zysk netto 286 174 334 243 -27,2% (

1-3Q 2013 1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016

421308

490 411 400

14.6%11.3%

17.2% 16.6%

EBITDAEBITDA(Jednostki Dominującej)MARŻA EBITDA

(mln PLN)

GRUPA AZOTY PUŁAWY

Page 23: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

FINANSE GRUPA AZOTY PUŁAWY

GRUPA AZOTY PUŁAWY 23

WSKAŹNIKI 1-3Q 2015*

1-3Q2016

Wskaźniki rentowności

Rentowność EBIT (%) 12,9 11,0

Rentowność EBITDA (%) 17,2 16,6

ROCE (%) 11,6 8,2

ROE (%) 11,4 7,9

Wskaźniki płynności

Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) 2,6 3,1

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 21,8 19,8

Dług netto (mln PLN) -655 -710

Dług netto/EBITDA -1,3 -1,7

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 27,9 24,8

500

30

Wolne limity finansowania

kredyty korporacyjne

kredyty bieżące i wielocelowe

(mln PLN)

Page 24: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

Page 25: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

ZDARZENIA JEDNORAZOWE dotyczące spółki zależnej AFRIG S.A.

25GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

Pozostałe zagadnienia wymienione w raporcie bieżącym 27/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Emitenta, które mogą wpływać na zmianę wartości aktywów związanych ze spółką zależną AFRIG S.A., a nie ujęte w bieżącym sprawozdaniu pozostają nadal przedmiotem analiz i wyjaśnień.

• Wpływ na EBITDA - 33 940 tys. zł

• Wpływ na zysk netto - 24 793 tys. zł

Wyniki I półrocza 2016 roku

• Wpływ na EBITDA - 19 031 tys. zł

• Wpływ na zysk netto - 23 000 tys. zł

Wyniki 3Q 2016 roku

Wpływ na wyniki Grupy Azoty POLICE (GK):

Page 26: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI GRUPA AZOTY POLICE (GK)

26

(mln zł)

GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

3Q 2013

3Q 2014

3Q201

53Q

20163Q

2015*3Q

2016**

Średnia z okresów

poprzednich

3Q 2016** vs okresy poprzedni

e (mln PLN)

Przychody 510 505 600 549 600 549 538 2% &

EBIT 5 8 18 -1 -1 18 10 80% &Marża EBIT 1% 2% 3% -0,3% -0,2% 3% 2%EBITDA 24 30 39 21 20 40 31 29% &Marża EBITDA 5% 6% 7% 4% 3% 7% 6%Zysk netto 7 6 15 -9 -8 14 9 55% &

3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016

39

77

107

29 2120

62.681

40.1646.5%

10.9%

15.5%

4.9%3.9%

EBITDAEBITDA(skory-gowana)MARŻA EBITDA

10,5%7,3%

3,3%

*z przełożeniem wpływu zdarzeń jednorazowych**przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych dotyczących spółki zależnej AFRIG S.A.

Page 27: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

EBITDA

27GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

WYNIKI GRUPA AZOTY POLICE (GK) NARASTAJĄCO

1-3Q 2013

1-3Q 2014

1-3Q2015

1-3Q 2016

1-3Q2015*

1-3Q 2016**

Zmiana 1-3Q2016**/2015*(mln PLN)

Przychody 1 964

1 754

2 038 1 840 2 038 1 840 -10% (

EBIT 77 67 154 91 110 144 31% &Marża EBIT 4% 4% 8% 5% 5% 8%EBITDA 138 135 217 157 173 210 21% &Marża EBITDA 7% 8% 11% 9% 8% 11%Zysk netto 63 54 122 70 82 117 43% &

1-3Q 2013 1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016

138 135217

157173210.463

7.0% 7.7%

10.6%

8.6% EBITDAEBITDA(skorygowana)MARŻA EBITDA

8,5%

*z przełożeniem wpływu zdarzeń jednorazowych bez rezerwy na zobowiązania wątpliwe dotyczące spółki Tervalis**przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych dotyczących spółki zależnej AFRIG S.A.

(mln zł)

11,4%

Page 28: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

FINANSE GRUPA AZOTY POLICE

28GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAŁOWA)

WSKAŹNIKI1-3Q 1-3Q 1-3Q 1-3Q2015 2016 2015* 2016**

Wskaźniki rentowności      Rentowność EBIT (%) 7,6 4,9 5,4 7,8Rentowność EBITDA (%) 10,6 8,5 8,5 11,4ROCE (%) 9,8 5,4 7,2 8,5ROE (%) 10,3 5,4 7,2 8,7

Wskaźniki płynności      Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) 1,3 1,1  

Wskaźniki zadłużenia      Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 42,2 43,6  

Dług netto (mln PLN) 241 278  Dług netto/EBITDA 1,1 1,8  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 73,1 77,3  

19%

39%

42%

Struktura FINANSOWANIA

*z przełożeniem wpływu zdarzeń jednorazowych bez rezerwy na zobowiązania wątpliwe dotyczące spółki Tervalis**przed uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych dotyczących spółki zależnej AFRIG S.A.

420

182 5

Wolne limity finansowania

kredyty korporacyjnekredyty bieżące i wielocelowepozostałe finansowanie

(mln PLN)

Page 29: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

Page 30: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

WYNIKI GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN

30

(mln zł)

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN

3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016

35,36467,555

104,154

50,26118,193

8.1%

15.3%

23.6%

12.2%

4.8%EBITDAMARŻA EBITDA

3Q 2013

3Q 2014

3Q2015

3Q 2016

Zmiana do średniej 3Q 2013-

2015(mln PLN)

Przychody 474 491 435 379 81,2% (

EBIT 1,7 10,7 16,2 -3,4 -35,8% (

Marża EBIT 0,3 2,2 3,7 -0,9

EBITDA 20,5 30,9 35,4 18,2 62,8% (

Marża EBITDA 4,3 6,3 8,1 4,8

Zysk netto 4,8 8,9 13,8 -2,7 -30,0% (

Page 31: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

31

(mln zł)

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN

WYNIKI GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN NARASTAJĄCO

1-3Q 2013

1-3Q 2014

1-3Q2015

1-3Q 2016

Zmiana 1-3Q2016/2015(mln PLN)

Przychody 1 548 1 534 1 375 1 231 -10,4% (

EBIT 98 90 99 108 8,8%

Marża EBIT 6,3 5,9 7,2 8,8

EBITDA 154 155 156 173 10,8%

Marża EBITDA 9,9 10,1 11,3 14,0

Zysk netto 89 78 87 91 5,4%

1-3Q 2013 1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016

154 155 156

173

9.9% 10.1%11.3%

14.0%

EBITDAMARŻA EBITDA

Page 32: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

FINANSE GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN 32

WSKAŹNIKI 1-3Q 2015

1-3Q2016

Wskaźniki rentowności

Rentowność EBIT (%) 7,2 8,8

Rentowność EBITDA (%) 11,3 14,0

ROCE (%) 7,5 7,3

ROE (%) 8,0 7,9

Wskaźniki płynności

Wskaźnik płynności I (płynność bieżąca) 1,4 1,5

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%) 34,5 34,5

Dług netto (mln PLN) -33,6 106,2

Dług netto/EBITDA -0,2 0,6

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego(%) 52,7 52,7

Struktura walutowa zadłużenia

228 384

limity finansowania

Wykorzystane limity Wolne limity

mln zł

280

104

Wolne limity finansowania

kredyty korporacyjne

kredyty bieżące i wielocelowe

mln zł

Page 33: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

ZASTRZEŻENIA PRAWNEInformacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Grupę Azoty („Grupa”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorów oraz analityków rynku z dnia 9 listopada 2016 r. („Prezentacja”). Poprzez udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia.Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych któregokolwiek z podmiotów Grupy. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe spółek Grupy, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych spółek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych spółek Grupy. Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie zostało złożone przez, ani w imieniu Grupy, ani żadnego z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji.Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „planuje”, „przewiduje”, „będzie”, „ma na celu”, „może”, „byłoby”, „mogłoby”, „kontynuuje” oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Grupy w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Grupy mogą być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Grupy oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Grupa uważa, że przyjęte dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Grupa i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Grupy lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Grupy, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Grupa zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Grupy oraz spółek Grupy, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Grupy i spółek Grupy są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez spółki Grupy w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego.Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Grupa, ani żaden z akcjonariuszy spółek Grupy, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację.Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przemysłu chemicznego w Polsce i na świecie, w tym informacje dotyczące udziału Spółki oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Źródło pochodzenia informacji zostało każdorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Grupa ani jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Grupy nie dokonywał niezależnej weryfikacji danych, o których mowa powyżej.Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Grupę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia. Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - US Securities Act of 1933. Wszelkie takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestrowym tej ustawy.

33

Page 34: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

RAPORT ZINTEGROWANY ZA ROK 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Zintegrowanym Raportem Rocznym Grupy Azoty za rok 2015

Page 35: 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

Dziękujemy za uwagęWięcej informacji www.grupaazoty.com