of 16 /16
Siła Tworzenia Grupa Azoty Police o działaniach lokalnych w 2013 r. informator

Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

  • Author
    buikien

  • View
    230

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

Page 1: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

Siła Tworzenia

Grupa Azoty Police o działaniach lokalnych w 2013 r.

informator

Page 2: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

2

Informator | 2013

Siła Tworzenia

Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi GRI G4 (core) oraz poddany niezależnej weryfikacji. Informator, jako materiał dodatkowy nie podlegał weryfikacji, jednak zachowano w nim odniesienia do wskaźników GRI, które zostały oznaczone na poszczególnych stronach. Raport Zintegrowany Grupy Azoty wraz ze wszystkimi informatorami regionalnymi jest dostępny pod adresem grupaazoty.com/pl/rozwoj/raportowanie.

Page 3: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

3

Informator | 2013

o grupIe kapItałowej grupa azoty

Grupa Azoty łączy pod jedną marką kilkadziesiąt spółek, w tym cztery największe zakłady polskiej syntezy chemicznej: z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla, Polic i Puław. Dziś Grupa Azoty to bogactwo uzupełniających się kompetencji – ogromny potencjał produkcyjny oraz wiedza i doświadczenie badawczo-rozwojowe jej laboratoriów. Efekt synergii wynikający z ich połączenia to szansa na nieosiągalną wcześniej efektywność i innowacyjność. Powiązane ze sobą kapitałowo podmioty, działające teraz jako jedna firma, zyskały możliwość pełnego wykorzystania własnego potencjału rynkowego.

na drodze InnowacjI

Grupa Azoty to profesjonalizm i innowacyjność, ale również szacunek dla dorobku kolejnych pokoleń. Tak było zawsze, od dziesiątek lat – cenne doświadczenia pracujących w naszych spółkach chemików były przekazywane młodszym kolegom. Grupa Azoty to siła tworzenia, nakierowana na przyszłość, lecz czerpana z tradycji i lokalnego zakorzenienia. To długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój. To filozofia przekraczania kolejnych granic i zdobywania globalnych rynków.

Formalne połączenie aktywów to zaledwie początek integracji. Kolejnym etapem jest budowanie poczucia jedności pracowników wszystkich spółek i zakładów na bazie podzielanych przez nich wspólnych wartości. Grupa Azoty bowiem to znacznie więcej niż suma aktywów zapisanych w bilansie – to przede wszystkim ludzie, którzy chcą i potrafią włączyć te aktywa do procesu tworzenia.

uznana marka

Dziś Grupa Azoty jest największym koncernem chemicznym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej. Produkty Grupy Azoty znajdują zastosowania praktycznie we wszystkich segmentach gospodarki. Mają też ogromną wartość społeczną. Bez nich nie byłoby możliwe rozwijanie nowoczesnych technologii ani podnoszenie jakości życia codziennego milionów ludzi. Znajdują zastosowanie w rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, elektrotechnice, farmacji, w produkcji artykułów gospodarstwa domowego, przemyśle spożywczym i włókienniczym, kosmetyce, przemyśle maszynowym, drzewnym, papierniczym, włókienniczym i meblowym, w górnictwie i poligrafii oraz w produkcji artykułów sportowych. Produkty Grupy są niezbędne do wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów. Bez nawozów mineralnych, w tym produkowanych przez Grupę Azoty, świat nie byłby w stanie się wyżywić. Nie byłoby także wielu leków oraz wyrobów tak specyficznych, jak na przykład mieszanki przeciwoblodzeniowe stosowane na pasach startowych lotnisk, antyseptyczne opakowania czy też dodatki paliwowe niezbędne w procesie oczyszczania spalin. Bez nich trudno wyobrazić sobie nie tylko przemysł spożywczy, ale również współczesną medycynę.

zaufanIe I odpowIedzIalność

Jak każda firma, również Grupa Azoty pracuje dla akcjonariuszy swoich spółek. Miarą wyników tej pracy są notowania giełdowe, oceny ratingowe i liczby publikowane w sprawozdaniach finansowych. Jednak w dzisiejszym świecie nie da się budować wartości dla akcjonariuszy bez zaoferowania wartości innym grupom i środowiskom – klientom, pracownikom, kontrahentom, partnerom oraz lokalnym społecznościom. Dlatego w Grupie Azoty odpowiedzialność rozumiemy wielowymiarowo. Nasz wkład w przyszłość to tworzenie lepszego, bezpiecznego świata. To realny wpływ na życie milionów ludzi. To poważne wyzwanie. To wielka odpowiedzialność, ale też wspaniała motywacja do dalszego działania.

Page 4: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

4

Informator | 2013

Grupa Azoty S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 30 czerwca 2008 roku, a od dnia 19 lutego 2013 roku należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Jej akcje, oznaczone tickerem ATT, notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksu WIG, mWIG40 oraz indeksu branżowego WIG-Chemia. Od dnia 23 września 2013 roku Spółka została włączona do indeksu WIG 30, grupującego największe spółki GPW. Od dnia 19 listopada 2009 roku Spółka nieprzerwanie jest notowana w RESPECT Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.

Morgan Stanley Capital International, renomowana amerykańska instytucja, pionier w dostarczaniu narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych, poinformowała o włączeniu Spółki do indeksu MSCI Emerging Markets z dniem 19 lutego 2013 roku. Oczekuje się, że obecność Grupy Azoty S.A. w indeksie zwiększy jej atrakcyjność na globalnych rynkach kapitałowych i zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Indeksy MSCI obliczane są od 1970 roku przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley.

Również dwie spółki zależne Grupy Azoty S.A., czyli Grupa Azoty Police i Grupa Azoty PUŁAWY są notowane na GPW jako osobne podmioty.

WARTOŚCI ETYCZNE GRUPY AZOTY TO:

■ GOSPODARNOŚć,

■ PROFESJONAlIZM,

■ WSPóŁPRACA,

■ SZACUNEK,

■ TRANSPARENTNOŚć.

1 Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na stronach internetowych poszczególnych spółek Grupy.

Grupa Azoty zarządzana jest w oparciu o zintegrowane systemy zarządzania, zgodne z międzynarodowymi standardami.

W spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty obowiązują m.in.5:

■ System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008,

■ System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004,

■ System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,

■ System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),

■ System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005,

■ System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS16949:2009,

■ Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego,

■ System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001: 2011 (dotyczy Grupy Azoty Police).

Grupa Azoty, oprócz utrzymywania i doskonalenia wspomnianych systemów zarządzania, wdraża nowe standardy, przystępując na przykład do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz do Programu Product Stewardship zgodnego ze standardami Fertilizers Europe.

GRUPA AZOTY TO:

wśród producentów nawozów w Polsce

nr 1 w nawozach mineralnychnr 1 w nawozach wieloskładnikowych nr 1 w nawozach azotowo-siarkowychnr 1 w nawozach azotowych

wśród producentów nawozów w Unii Europejskiej

nr 3 w nawozach wieloskładnikowychnr 2 w nawozach mineralnych

wśród producentów tworzyw, OXO, pigmentów, melaminy w Polsce

nr 1 w poliamidzienr 1 w alkoholach OXO i plastyfikatorachnr 1 w bieli tytanowejnr 1 w melaminie

wśród producentów tworzyw, OXO, melaminy w Unii Europejskiej

nr 2 w melaminienr 5 w plastyfikatorachnr 5 w poliamidzie 6nr 5 w alkoholach OXO

33%

20%9,96%

8,76%

5,75%

22,53%

Skarb Państwa

Norica Holding S.à.r.l.

TFI PZU S.A.

ING OFE

EBOiR

Pozostali

Struktura akcjonariatu na dzień 11 czerwca 2014 r.

Skarb Państwa 33%Norica Holding S.à.r.l. 20%ING OFE 9,96%TFI PZU S.A. 8,76%EBOiR 5,75%Pozostali 22,53%

Page 5: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

5

Informator | 2013

GRUPA AZOTY TO:

Struktura grupy azoty

Grupa Azoty S.A.

Grupa AzotyATT Polymers GmbH

100%

Grupa Azoty„KOLTAR” Sp. z o.o.

100%

Grupa AzotyZakłady Azotowe

Kędzierzyn S.A.93,48%

Hotel CENTRALNY Sp. z o.o.w Likwidacji

100%

ZAKSA S.A. 91,67% ***

CTL CHEMKOL Sp. z o.o.49%

Grupa AzotyPolskie Konsorcjum

Chemiczne Sp. z o.o.36,73% *

SCF Natural Sp. z o.o.99,99%

D.W. „Jawor” Sp. z o.o.w Likwidacji 99,96% 1

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.98,43%

Przedsiębiorstwo ŻywieniaZbiorowego i Usług„STO-ZAP” Sp. z o.o.

96,15% 2

REMZAP Sp. z o.o94,61%

Zakład Opieki Zdrowotnej„Medical” Sp. z o.o.

91,41%

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.85%

PROZAP Sp. z o.o.84,69%

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.50%

„NAVITRANS” Sp. z o.o.26,45%****

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.50%

CTL KOLZAP Sp. z o.o.49%

„NAVITRANS” Sp. z o.o.26,45%****

TECHNOCHIMSERWIS S.A.typu zamkniętego

25%

„Agrochem Puławy” Sp. z o.o.100%

„Agrochem” Sp. z o.o.100%

„Automatika” UsługiKontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.

100%

„KONCEPT” Sp. z o.o.100%

REMECH Grupa Inwestycyjno-Remontowa Sp. z o.o.

100%

„TRANSTECH”Usługi Sprzętowo-

Transportowe Sp. z o.o.100%

„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.w Likwidacji 3

Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.

99,97%

African Investment Group S.A.55%

INFRAPARK Police S.A.w Likwidacji

54,43%

„Budchem” Sp. z o.o.w Upadłości Likwidacyjnej

48,96%

„KEMIPOL” Sp. z o.o.33,99%

Grupa AzotyAutomatyka Sp. z o.o.79,69%

Grupa AzotyJednostka RatownictwaChemicznego Sp. z o.o.100%

Regionalne LaboratoriumOceny Mleka Sp. z o.o.100% 4

KonsorcjumEKO TECHNOLOGIES60%

EKOTAR Sp. z o.o.12%***

Grupa AzotyPROREM Sp. z o.o.100%

EKOTAR Sp. z o.o.12%***

Grupa AzotyZakłady Azotowe

„Puławy” S.A.95,98%

Grupa AzotyZakłady Chemiczne

„Police” S.A.66%

Grupa AzotyPolskie KonsorcjumChemiczne Sp. z o.o.

63,27%*

Kopalnie i ZakładyChemiczne Siarki„Siarkopol” S.A.

85% 5

„NAVITRANS” Sp. z o.o.

26,45%****

Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o. – udziały mająGrupa Azoty S.A. i Grupa Azoty ZAK S.A.EKOTAR Sp. z o.o. – udziały ma Grupa AzotyJednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.i Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. (po 12%)ZAKSA S.A. – akcje ma Grupa Azoty ZAK S.A.(91,67%) i CTL CHEMKOL Sp. z o.o. (0,78%)„NAVITRANS” Sp. z o.o. – udziały mają GrupaAzoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A. i Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

*

**

***

****

1. Dom Wczasowy „Jawor” Sp. z o.o. w Likwidacji - W dniu 9.06.2014 r. Spółka została wykreślona z KRS

2. Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług "STO – ZAP" Sp. z o.o. – od 27.02.14 nazwa Spółki brzmi STO - ZAP Sp. z o.o.

3. „Supra” Agrochemia Sp. z o. o. w Likwidacji – 16 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Supra” Agrochemia Sp. z o. o. w Likwidacji podjęło decyzję o uchyleniu likwidacji spółki z dniem 1 stycznia 2014 roku, wpis w KRS zmiany nazwy („Supra” Agrochemia Sp. z o. o. ) nastąpił w dniu 27.01.2014 r.

4. Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. – Spółka wykreślona z KRS w dniu 14.03.2014 r. w związku z jej połączeniem ze Spółką Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

5. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. – od 11.02.2014 r. nazwa brzmi: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

6. W dniu 19.05.2014 r. Grupa Azoty S.A. zawiązała dwie nowe Spółki: Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. (100%) oraz Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. (100%). Spółka Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 18.06.2014 r., a Spółka Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. w dniu 24.06.2014 r.

7. W dniu 14.05.2014 r. została zarejestrowana Spółka – córka Spółki African Investment Group S.A. o nazwie AFRIG Trade SARL (100%)

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Grupa Azoty S.A.

Grupa AzotyATT Polymers GmbH

100%

Grupa Azoty„KOLTAR” Sp. z o.o.

100%

Grupa AzotyZakłady Azotowe

Kędzierzyn S.A.93,48%

Hotel CENTRALNY Sp. z o.o.w Likwidacji

100%

ZAKSA S.A. 91,67% ***

CTL CHEMKOL Sp. z o.o.49%

Grupa AzotyPolskie Konsorcjum

Chemiczne Sp. z o.o.36,73% *

SCF Natural Sp. z o.o.99,99%

D.W. „Jawor” Sp. z o.o.w Likwidacji 99,96% 1

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.98,43%

Przedsiębiorstwo ŻywieniaZbiorowego i Usług„STO-ZAP” Sp. z o.o.

96,15% 2

REMZAP Sp. z o.o94,61%

Zakład Opieki Zdrowotnej„Medical” Sp. z o.o.

91,41%

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.85%

PROZAP Sp. z o.o.84,69%

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.50%

„NAVITRANS” Sp. z o.o.26,45%****

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.50%

CTL KOLZAP Sp. z o.o.49%

„NAVITRANS” Sp. z o.o.26,45%****

TECHNOCHIMSERWIS S.A.typu zamkniętego

25%

„Agrochem Puławy” Sp. z o.o.100%

„Agrochem” Sp. z o.o.100%

„Automatika” UsługiKontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.

100%

„KONCEPT” Sp. z o.o.100%

REMECH Grupa Inwestycyjno-Remontowa Sp. z o.o.

100%

„TRANSTECH”Usługi Sprzętowo-

Transportowe Sp. z o.o.100%

„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.w Likwidacji 3

Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.

99,97%

African Investment Group S.A.55%

INFRAPARK Police S.A.w Likwidacji

54,43%

„Budchem” Sp. z o.o.w Upadłości Likwidacyjnej

48,96%

„KEMIPOL” Sp. z o.o.33,99%

Grupa AzotyAutomatyka Sp. z o.o.79,69%

Grupa AzotyJednostka RatownictwaChemicznego Sp. z o.o.100%

Regionalne LaboratoriumOceny Mleka Sp. z o.o.100% 4

KonsorcjumEKO TECHNOLOGIES60%

EKOTAR Sp. z o.o.12%***

Grupa AzotyPROREM Sp. z o.o.100%

EKOTAR Sp. z o.o.12%***

Grupa AzotyZakłady Azotowe

„Puławy” S.A.95,98%

Grupa AzotyZakłady Chemiczne

„Police” S.A.66%

Grupa AzotyPolskie KonsorcjumChemiczne Sp. z o.o.

63,27%*

Kopalnie i ZakładyChemiczne Siarki„Siarkopol” S.A.

85% 5

„NAVITRANS” Sp. z o.o.

26,45%****

Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o. – udziały mająGrupa Azoty S.A. i Grupa Azoty ZAK S.A.EKOTAR Sp. z o.o. – udziały ma Grupa AzotyJednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.i Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. (po 12%)ZAKSA S.A. – akcje ma Grupa Azoty ZAK S.A.(91,67%) i CTL CHEMKOL Sp. z o.o. (0,78%)„NAVITRANS” Sp. z o.o. – udziały mają GrupaAzoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A. i Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

*

**

***

****

1. Dom Wczasowy „Jawor” Sp. z o.o. w Likwidacji - W dniu 9.06.2014 r. Spółka została wykreślona z KRS

2. Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług "STO – ZAP" Sp. z o.o. – od 27.02.14 nazwa Spółki brzmi STO - ZAP Sp. z o.o.

3. „Supra” Agrochemia Sp. z o. o. w Likwidacji – 16 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Supra” Agrochemia Sp. z o. o. w Likwidacji podjęło decyzję o uchyleniu likwidacji spółki z dniem 1 stycznia 2014 roku, wpis w KRS zmiany nazwy („Supra” Agrochemia Sp. z o. o. ) nastąpił w dniu 27.01.2014 r.

4. Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. – Spółka wykreślona z KRS w dniu 14.03.2014 r. w związku z jej połączeniem ze Spółką Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

5. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. – od 11.02.2014 r. nazwa brzmi: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

6. W dniu 19.05.2014 r. Grupa Azoty S.A. zawiązała dwie nowe Spółki: Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. (100%) oraz Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. (100%). Spółka Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 18.06.2014 r., a Spółka Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. w dniu 24.06.2014 r.

7. W dniu 14.05.2014 r. została zarejestrowana Spółka – córka Spółki African Investment Group S.A. o nazwie AFRIG Trade SARL (100%)

Zmiany w strukturze w okresie 1 stycznia – 17 lipca 2014 r.

Page 6: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

6

Informator | 2013

Gdańsk

Gdynia

ChorzówKędzierzyn-Koźle

Puławy

Grzybów

Police

Guben

Tarnów

Grupa Azoty S.A.

Tworzywa (PA6, POM, modyfikacje)

Kaprolaktam

Nawozy azotowe (AN, CAN)

Nawozy azotowe z siarką (ASN, AS)

Nawozy azotowe z borem (CAN+B)

NAVITRANS sp. z o.o.

Logistyka

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

Logistyka

GZNF Fosfory

Nawozy wieloskładnikowe

Grupa Azoty ATT Polymers

Tworzywa (PA6)

Grupa Azoty Puławy

Nawozy azotowe (AN, AS, RSM, Mocznik)

Melamina

Kaprolaktam

NOXyTM

Grupa Azoty Siarkopol

Produkty pochodzenia siarkowego

Grupa Azoty Police

Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)

Nawozy azotowe (Mocznik)

Nawozy azotowe z siarką (NS)

Biel tytanowa

NOXyTM

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

NPK

Stearyna

Grupa Azoty ZAK

Nawozy azotowe (AN, CAN, Mocznik)

Nawozy azotowe z siarką (CAN+S)

Alkohole OXO (2 – EH, n-butanol, i-butanol)

Plastyfikatory (DOTP, DIBP, DPHP, DEHP)

NOXyTM

56,7%

24,3%

14,9%

2,7%

1,4%

Nawozy-Agro

Chemia

Tworzywa

EnergetykaPozostała działalność

lokalIzacje I oferta produktowa Spółek grupy azoty

Struktura przychodów grupy azoty w 2013 r.

Page 7: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

7

Informator | 2013

Page 8: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

8

Informator | 2013

o Spółce grupa azoty polIce

pełna nazwa: grupa azoty zakłady chemiczne „police” Spółka akcyjna

zarzĄd

Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu

Rafał Kuźmiczonek Wiceprezes Zarządu

rada nadzorcza

Paweł Jarczewski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Tarocińska Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin likierski Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Markwas Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Skolmowski Członek Rady Nadzorczej

Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

SpecjalIzacja

Grupa Azoty Police prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie nawozów wieloskładnikowych, amoniaku oraz kwasu fosforowego i siarkowego, bieli tytanowej oraz innych produktów chemicznych.

W Grupie Azoty Police produkowanesą wieloskładnikowe nawozymineralne oraz nawozy azotowe:

■ POlIDAP®,

■ POlIFOSKA®,

■ POlIMAG®,

■ mocznik.pl®.

Ważnym aspektem jej działalnościjest produkcja i sprzedaż produktówtakich jak: likam® amoniak, roztwórwodny oraz NoxyTM (dawniejAdBlue®).

Do głównych obszarów działalności należy również wytwarzanie bieli tytanowej oraz produktów ubocznych, czyli siarczanu żelazawego oraz kwasupohydrolitycznego. Grupa Azoty Police posiada jedyną w Polsce instalację bieli tytanowej. Pigmenty dwutlenku tytanu sprzedawane są pod marką TYTANPOl®.

Spółka dysponuje własnym portempełnomorskim, usytuowanym tuż obok fabryki. Jest to czwarty pod względem masy przeładunkowej port morski w Polsce.

Grupa Azoty Police istnieje od ponad 40 lat.

konSolIdacja

Spółka dołączyła do procesu konsolidacji Grupy Azoty w 2011 r., kiedy Grupa Azoty S.A. (wcześniej Zakłady Azotowe w Tarnowie- -Mościcach S.A.) nabyła 66% akcji polickiej spółki.

uczeStnIk rynku kapItałowego

Ticker giełdowy PCE Grupa Azoty Police jest notowanana Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie od 2005 r.

Page 9: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

9

Informator | 2013

o Spółce grupa azoty polIce

zaangażowanIe SpółkI w życIe lokalnej SpołecznoścI

wkład w lokalny budżet I rozwój

Grupa Azoty Police, tak jak każda ze spółek Grupy Azoty, jest nierozerwalnie związana ze swoją lokalną społecznością. Zakład i społeczność Polic rozwijają się wspólnie i dzięki sobie. Police bez zakładów chemicznych, nie byłyby miastem, którym są dzisiaj. Dzięki zakładom w ubiegłym roku, tylko w postaci lokalnych podatków, głównie podatku gruntowego, do samorządowej kasy trafiło ponad 30,6 mln zł. Do kwoty tej należałoby doliczyć środki pochodzące z innych źródeł, choćby podatku dochodowego, płaconego przez osoby zatrudnione w spółce i zameldowane w Policach. W znacznej części zasilają one nie centralny, ale właśnie lokalny budżet. Środki te pozytywnie wpływają na rozwój lokalnej społeczności i wracają do mieszkańców w postaci inwestycji w najbliższym otoczeniu.

Już w chwili swojego powstania spółka była znaczącym przedsiębiorstwem w regionie, a wkrótce stała się obywatelem polickiej społeczności. Wraz z uruchamianiem kolejnych instalacji produkcyjnych jej udział w życiu miasta rósł. Spółka zrastała się z nim, czasem w dosłownym tego słowa znaczeniu – system ciepłowniczy i kanalizacyjny są wspólne. Nadmiar energii cieplnej wytwarzanej w procesach produkcyjnych służy do ogrzewania budynków i obiektów na polickich osiedlach. Nieczystości komunalne trafiają do zakładowej oczyszczalni.

Grupa Azoty Police wniosła wymierny wkład w rozwój miasta. W przeszłości inwestowała w budowę szpitala, stadionu, ośrodka kultury i innych obiektów użyteczności publicznej. Dziś infrastruktura ta wciąż służy mieszkańcom.

Policki zakład od lat współuczestniczy w rozwiązywaniu lokalnych problemów i angażuje dodatkowe środki na rzecz dobra publicznego. Jest współorganizatorem Międzynarodowych Dni Polic – Dni Chemika, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez społeczności lokalnej i są rozpoznawalnym wydarzeniem w regionie.

Dla wielu mieszkańców duże znaczenie mają mniej spektakularne, lecz z punktu widzenia problemów dnia codziennego cenne inicjatywy, takie jak dofinansowanie działalności przedszkoli i rad osiedlowych.

młodzIeż I edukacja

Grupa Azoty Police współpracuje blisko ze szkołami oraz uczelniami. To zarówno staże i praktyki, w tym program stażowy „Zielona Kuźnia”, jak i zorganizowane wizyty, w czasie których gimnazjaliści i studenci mogą zwiedzać zakłady. Wśród jednostek oświatowych, z którymi spółka współpracuje, znajdują się:

■ Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach,

■ lO Police,

■ Studium policealne DElTA,

■ Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,

■ TEB Edukacja Szczecin,

■ Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Grupa Azoty Police brała też udział w zorganizowaniu i dofinansowaniu Olimpiady Chemicznej w ZUT w Szczecinie, a w ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wsparła Szkolny Konkurs Przyrodniczy oraz akcję „Dni Profilaktyki – Mam haka na raka”.

Spółka współpracuje z uczelniami, głównie z województwa zachodniopomorskiego, do których należą:

■ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,

■ Uniwersytet Szczeciński,

■ Akademia Morska,

■ Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

W gronie partnerskich ośrodków akademickich znalazły się też wiodące polskie uczelnie spoza regionu, takie jak Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

G4

-SO

1

G4

-SO

1G

4-E

C7

Page 10: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

10

Informator | 2013

Dzięki udostępnianym przez policką spółkę materiałom, a także otwartości pracowników na współpracę ze studentami, powstały liczne prace dyplomowe z zakresu chemii, inżynierii produkcji, ochrony środowiska, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, HR oraz innych dyscyplin.

W 2013 r. Grupa Azoty Police pomogła finansowo w organizacji wydarzeń, takich jak XIV Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami”, IX Konferencja „Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie” oraz III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Opodatkowanie przedsiębiorstw”.

o Spółce grupa azoty polIce

zaangażowanIe SpółkI w życIe lokalnej SpołecznoścI

zdrowIe I kultura

Na terenie zakładów zorganizowana została Mobilna Strefa Zdrowia, czyli „Przystanek Zdrowie”, w którym pracownicy i ich rodziny mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów. Pojawił się również mammobus.

W ramach inicjatyw na rzecz kultury Grupa Azoty Police zaangażowała się w projekty, takiej jak „Festiwal Książki Słuchanej” i „Festiwal literacki”.

G4

-SO

1

Page 11: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

11

Informator | 2013

o Spółce grupa azoty polIce

lokalny mecenaS Sportu

dobry pracodawca

Grupa Azoty Police angażuje się w życie społeczności lokalnej nie tylko poprzez współorganizację imprez oraz wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym czy edukacyjnym. Podobnie jak inne spółki Grupy Azoty jest też partnerem lokalnych klubów i drużyn. W roku 2013 wsparcie otrzymały:

■ Klub Piłkarski Chemik Police,

■ Uczniowski Klub Sportowy „Champion”,

■ Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik”,

■ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „TYTAN”.

Spółka dofinansowała też Zachodniopomorską Federację Sportu, która przeprowadziła akcję „Biegniemy na Stadion Narodowy”.

Przy wsparciu polickiej spółki zorganizowany został XXVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota. Przygotowano także program szkolenia juniorów w golfie „Ścieżka Olimpijska”. Ponadto Grupa Azoty Police jest partnerem:

■ Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A.

■ Pogoni Szczecin S.A.

Równocześnie Police, jako jedna z kluczowych spółek grupy kapitałowej Grupa Azoty, miała swój udział w sukcesach sportowców na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zwycięstwa wielu wybitnych sportowców wspieranych przez markę Grupa Azoty nie byłyby możliwe, gdyby nie zakłady z Polic.

Grupa Azoty Police jako największy pracodawca w regionie dba o swoich pracowników na wielu płaszczyznach. W zakresie ochrony zdrowia daje możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń medycznych poprzez kartę lUX MED oraz organizując m.in. Mobilną Strefę Zdrowia. Dbając o przyszłość swoich pracowników Grupa Azoty Police

prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny. Posiada również bogaty pakiet socjalny, który stanowi istotne wsparcie. Spółka daje także możliwość rozwoju innowacyjności pracowników w ramach programu „Mam pomysł” oraz wspiera doskonalenie zawodowe poprzez organizację wielu kursów i szkoleń.

G4

-SO

1

Page 12: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

12

Informator | 2013

o Spółce grupa azoty polIce

lokalne otoczenIe przyrodnIcze

fIlozofIa zarzĄdzanIa

Działalność gospodarcza człowieka, zwłaszcza działalność przemysłowa, oddziałuje na przyrodę. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne stara się działać z zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli minimalizować swój ślad środowiskowy i ograniczać do minimum ryzyko awarii przemysłowych i skażeń. Zrównoważony rozwój to jednak coś więcej niż sama tylko eliminacja lub redukcja własnych emisji do powietrza i wód oraz optymalizacja gospodarki odpadowej. Innowacyjne przedsiębiorstwo działające w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju stara się również tworzyć produkty i usługi, które czynią świat lepszym, a przyrodę bezpieczniejszą.

nowa wartość chemII

Dlatego poszczególne spółki Grupy Azoty nie tylko inwestują znaczne środki w ochronę środowiska, ale też oferują produkty o wielkim znaczeniu dla ekologii. Wśród wielu produktów mających ogromną wartość społeczną należy wspomnieć produkty z grupy Rednox, czyli PUlNOx®, NOXy™ (AdBlue®), likam®, które wykorzystuje się w technologii oczyszczania spalin. Pozwalają one na redukcję szkodliwych dla środowiska tlenków azotu w procesach utleniania, zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w motoryzacji. Dzięki dodatkom na bazie mocznika silniki diesla wyposażone w system SCR są w stanie spełnić najnowsze normy jakości spalin. Z kolei nowatorska koncepcja nawożenia precyzyjnego pozwala dostarczyć glebie tyle składników mineralnych, ile naprawdę jest jej

potrzebnych, bez niepotrzebnego obciążania środowiska. Wszystkie te rozwiązania są efektem pracy setek osób zaangażowanych w Grupie Azoty w ideę zrównoważonego rozwoju.

bezpIeczeńStwo I bIoróżnorodność

O trosce, jaką przykłada się do ochrony środowiska, najlepiej świadczy to, że poza terenem zakładu w Policach nie odnotowuje się przekroczeń dopuszczalnych stężeń emitowanych zanieczyszczeń. Można więc uznać, że działalność zakładu nie ma znaczącego negatywnego oddziaływania na życie biologiczne jego otoczenia przyrodniczego. Grupa Azoty Police sąsiaduje z terenami objętymi różnymi formami ochrony:

Rezerwaty przyrody:

■ Rezerwat „Białokrzew Kopicki”;

■ Rezerwat „Olszanka”;

■ Rezerwat „Uroczysko Święta”;

■ Rezerwat „Świdwie”.

Obszary Natura 2000:

■ Police Kanały PlH320015 – około 0,4 km od terenu zakładu (na południe),

■ Zalew Szczeciński PlB320009 – około 2 km od terenu zakładu (na północ),

■ Ostoja Wkrzańska (dawniej Puszcza Wkrzańska) PlB320014 – około 2 km od terenu zakładu (na zachód),

■ Ujście Odry i Zalew Szczeciński PlH320018 – około 2,5 km od terenu zakładu (na wschód).

efektywność

W ostatnim roku Grupa Azoty Police zrealizowała inwestycje, które przyczyniły się do optymalizacji zapotrzebowania na energię. Wymieniono silniki oraz oświetlenie na bardziej efektywne energetycznie i zmieniono sposób regulacji w pompach przewałowych zakładowej Elektrociepłowni EC 2. Wzrost efektywności energetycznej uzyskano również dzięki zmniejszeniu produkcji na mniej efektywnych kotłach OR 32 w Elektrociepłowni EC 1 oraz zwiększeniu produkcji ciepła na bardziej sprawnej Elektrociepłowni EC 2. Sama wymiana silników i oświetlenia pozwoliła zaoszczędzić 313 tyś. zł. Z kolei przeniesienie części produkcji ciepła z EC 1 na EC 2 przyniosło udokumentowane oszczędności w wysokości 1,4 mln zł w okresie trzech miesięcy zimowych. Policki zakład może również pochwalić się wdrożeniem systemu zarządzania energią ISO 50001.

Skuteczność oczyszczania ścieków w Grupie Azoty Police jest wysoka, dzięki czemu ich parametry są wyraźnie niższe od obowiązujących standardów, a ich oddziaływanie na wody odbiornika jest nieznaczne.

odzySk

Ważną inwestycją była zakończona w 2013 r. budowa instalacji neutralizacji siarczanu żelaza II, dzięki której stało się możliwe gospodarcze wykorzystanie zneutralizowanego monohydratu.

Warto wspomnieć też o składowisku fosfogipsu, za które, ze względu na unikalną technologię składowania, przyznano spółce certyfikat amerykańskiej fundacji World Enviroment Center.

Page 13: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

13

Informator | 2013

program odpowIedzIalność I troSka

rozlIczenIe dzIałań zadeklarowanych na rok 2013

dzIałanIa w zakreSIe ochrony środowISka

dzIałanIa w zakreSIe poprawy bezpIeczeńStwa proceSowego I bezpIeczeńStwa pracy

■ Budowa instalacji neutralizacji siarczanu żelaza II.

Zakończono prace montażowe, przekazując w maju 2013 r. do eksploatacji obiekty budowlane, a odpowiednio w czerwcu i sierpniu 2013 r. przeprowadzając rozruch mechaniczny i technologiczny. Realizacja projektu umożliwiła gospodarcze wykorzystanie zneutralizowanego monohydratu siarczanu żelaza (II) w przemyśle cementowym.

■ Rozbudowa układu odsiarczania gazów pokalcynacyjnych.

Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności oczyszczania gazów pokalcynacyjnych związanych z dostosowaniem instalacji do zaostrzonych wymagań emisyjnych Dyrektywy IED dotyczących emisji SO

2 z instalacji

bieli tytanowej (6 kg/t TiO2).

■ Wykonanie 2 podestów obsługowych do zaworów zlokalizowanych w obiektach Stokażu amoniaku poprawiające bezpieczeństwo pracy podczas obsługi instalacji.

■ Modernizacja systemu odpylania na ciągu A i B PN-3.

Realizacja zadania została zawieszona.

■ Modernizacja systemu zabezpieczeń na rurociągach.

Modernizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników Jednostki Biznesowej Nawozy. W ramach jej realizacji wymieniono już rurociągi kwasu pohydrolitycznego i kwasu fosforowego. Trasy rurociągów zostały poprowadzone tak, aby omijać miejsca częstego przebywania obsługi. Wprowadzono dodatkowe miejscowe osłony.

■ Wymiana płuczek absorpcyjnych na wydziale nawozów PN 1.

Zrealizowana wymiana przyczynia się do poprawy sprawności technicznej urządzeń absorpcji gazów na wydziale nawozów PN 1.

■ Zabezpieczenie odpływu z kanału technologicznego w obiekcie 266 (kompresorownia).

Zrealizowana inwestycja pozwala na zabezpieczenie obiektu przed możliwością niekontrolowanego przedostania się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. W ramach projektu wykonano dodatkowe studnie kanalizacyjne z odstojnikami, jak również zamontowano armaturę odcinającą na dopływie i odpływie ze studni.

Page 14: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

14

Informator | 2013

dzIałanIa w zakreSIe poprawy bezpIeczeńStwa proceSowego I bezpIeczeńStwa pracy:

■ Modernizacja stanowisk górnego rozładunku siarki płynnej z cystern kolejowych. Montaż linii oparowej, nowych ramion rozładowczych oraz nowych podestów obsługowych, przyczyni się do poprawy stanu BHP na stanowisku pracy.

■ Wykonanie wentylacji estakady fosfogipsu.

Montaż wentylacji mechanicznych na estakadzie fosfogipsu w rejonach zsypów przyczyni się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa technicznego przenośników taśmowych oraz estakady fosfogipsu, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia zaparowania rejonów zrzutu odpadu z instalacji kwasu fosforowego i zmniejszenia oblodzenia powierzchni w okresach zimowych.

program odpowIedzIalność I troSka

deklaracja dzIałań na rok 2014

dzIałanIa w zakreSIe ochrony środowISka

■ Zastąpienie pary 0,8 MPa zasilającej stacje wyparne instalacji kwasu fosforowego parą 0,3 MPa poprawiające gospodarkę parową w Grupie Azoty Police.

■ Przebudowa stanowiska rozładunku autocystern z siarką – prace związane z hermetyzacją procesu rozładunku.

Obecnie autocysterny z siarką opróżnia się przy pomocy węża elastycznego bezpośrednio do zbiornika dołowego. Przebudowa wprowadzi nowe standardy poprzez zastosowanie szybkozłączy, złączy zrywnych, trapu oraz spowoduje hermetyzację procesu. Zapobiegnie to miejscowej emisji siarki przy rozładunku, poprawiając stan BHP na stanowisku pracy.

■ Zakup i budowa instalacji drugiego młyna walcowego 63-7.

Sukcesywna wymiana młynów Raymonda na młyny nowego typu (młyny walcowe) ograniczy emisję pyłów do atmosfery oraz poziom hałasu. Przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia wskaźnika CF tzw. śladu węglowego – ekwiwalentnego równoważnika CO

2 liczonego dla całego cyklu

życia produktu w odniesieniu do wielkości produkcji.

Page 15: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

15

Informator | 2013

Page 16: Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

ul. kuźnicka 1 72-010 police tel.: +48 91 317 17 17fax: +48 91 317 36 03