Click here to load reader

OBRAZLOŽENJE - Zagreb i... Izrada pe čata bez grba Republike Hrvatske - Gradsko izborno povjerenstvo i Izborno povjerenstvo 1.200,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBRAZLOŽENJE - Zagreb i... Izrada pe čata bez grba Republike Hrvatske - Gradsko izborno...

 • OBRAZLOŽENJE

  Prijedloga zaključka o II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Zagreba za 2013.

  Zaključkom o utvrđivanju Plana nabave Grada Zagreba za 2013., KLASA. 400-01/13-14/1,

  URBROJ: 251-03-02-13-2 od 1.2.2013., gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je Plan nabave

  Grada Zagreba za 2013., a Zaključkom o izmjenama i dopunama Plana nabave KLASA: 400-

  01/13-14/1, URBROJ: 251-03-02-13-4 od 19.4.2013. utvrdio je Izmjene i dopune Plana nabave

  Grada Zagreba za 2013.

  Člankom 20. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11 i 83/13), propisano je

  da, ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti Plan nabave, a sve izmjene i dopune

  moraju biti vidljivo označene u odnosu na osnovni plan. Također, stavkom 4. istog članka

  određeno je između ostalog, da se izmjene i dopune Plana nabave javni naručitelj odmah

  objavljuje na internetskim stranicama.

  Tijekom realizacije Plana nabave Grada Zagreba za 2013., nastale su potrebe Grada Zagreba za

  nabavu roba, radova i usluga koje se između ostalog, odnose i na gradnju, utvrđivanje i

  održavanje objekata komunalne infrastrukture i drugih javnih objekata utemeljene na donesenim

  izmjenama programa: Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o

  djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2013, Programa potreba u srednjem odgoju i

  obrazovanju Grada Zagreba za 2013. i Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za

  2013, te izmjenama i dopunama: Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju

  Grada Zagreba za 2013., Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u

  Gradu Zagrebu u 2013. i Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti u

  Gradu Zagrebu u 2013., koje je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 3. sjednici, 18.

  srpnja 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/13).

  Objavljeni Plan i sve njegove izmjene i dopune moraju biti dostupne na internetskoj stranici

  najmanje do 30. lipnja sljedeće godine (čl. 20. stavak 5. Zakona)

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  GRAD ZAGREB

  Plan nabave Grada Zagreba od 01.02.2013.

  I. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zagreba od 19.04.2013.

  II. Izmjene i dopune Plana nabave od 06.08.2013.

  Zagreb, kolovoz 2013.

  II. Izmjene i dopune

  Plana nabave

  Grada Zagreba za 2013.

 • Evidencijski broj nabave

  Izmjene i dopune Plana nabave

  N-novo P-promjena B-brisano

  Predmet nabave

  Procijenjena vrijednost nabave

  (bez PDV-a)

  Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama

  iz Dodatka II. B

  Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni

  sporazum / narudžbenica

  Planirani početak postupka

  Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog

  sporazuma

  roba

  8-2013-EMV P

  Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana (npr. adventski vjenčić, vijenac, rezano cvijeće, cvijeće u tegli, ukrasne tegle za cvijeće) 296.600,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi travanj 12 mjeseci

  14-2013-EMV P Razni prehrambeni proizvodi i pića 98.070,00 otvoreni postupak ugovor o javnoj nabavi travanj 12 mjeseci

  2299-2013-EBV N Nabava kamere za potrebe Kabineta predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 2.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2301-2013-EBV N Buketi cvijeća, aranžmani cvijeća i dekoracija dvorane - dodjela Nagrade Grada Zagreba 31.5.2013. i cvijeće rezano - dodjela 16.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2304-2013-EBV N Gorivo za potrebe Izbora za Europski parlament, Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti i 25.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2305-2013-EBV N

  Potrošni materijal (papiranti ručnici, tekući sapun, drva, kocke za potpalu, sredstva za čišćenje i dr.), etikete samoljepive fi 40 za potrebe Izbora za Europski parlament, Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 21.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2306-2013-EBV N

  Proizvodi od PVC-a (vreće, folije, čaše) za potrebe Izbora za Europski parlament, Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 10.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  44-2013-EBV P Izrada panoa 20.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2310-2013-EBV N Plakati za izbor gradonačelnika Grada Zagreba i članove Gradske skupštine Grada Zagreba 11.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2316-2013-EBV N Piće (prema ugovoru sa Ministarstvom socijalne politike) 800,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2317-2013-EBV N Ručna kolica za potrebe Izbora za Europski parlament, Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti 800,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2318-2013-EBV N

  Nabava stolica sa metalnom konstrukcijom za potrebe Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 69.900,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2319-2013-EBV N

  Razni potrošni materijal - izrada kolica i kutija za čuvanje nogica od stolova i nabava iveral ploče (rezane, kantirane) i nogica za potrebe Izbora za Europski parlament, Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 28.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2320-2013-EBV N Glasačke kutije i pregrade - Izbori za Europski parlament 38.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Zagreba za 2013.

  1/43

 • Evidencijski broj nabave

  Izmjene i dopune Plana nabave

  N-novo P-promjena B-brisano

  Predmet nabave

  Procijenjena vrijednost nabave

  (bez PDV-a)

  Vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama

  iz Dodatka II. B

  Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni

  sporazum / narudžbenica

  Planirani početak postupka

  Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog

  sporazuma

  2321-2013-EBV N

  Bonovi za mobilne telefone za potrebe Izbora za Europski parlament, Izbora za Gradonačelnika, Gradsku skupštinu, Vijeća Gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 3.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2322-2013-EBV N Izrada pečata bez grba Republike Hrvatske - Gradsko izborno povjerenstvo i Izborno povjerenstvo 1.200,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  1704-2013-EBV P Radna odjeća i obuća za domaćice u Kabinetu gradonačelnika 10.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2335-2013-EBV N Poklon košare sa svježim voćem i raznim prehrambenim artiklima 25.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2337-2013-EBV N Nabava negazirane vode 3.500,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2338-2013-EBV N Svečani prijem - otvorenje izložbe "Hrvatska u EU - Susret prijatelja" 9.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  112-2013-EBV P Stakleni vrčevi, čaše s grbom Grada Zagreba i podlošci za čaše i tacne 10.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2340-2013-EBV N Knjige - Hrvatski pravedenici 41.143,20 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2341-2013-EBV N Proslava Dana Europe - pokloni za pobjednički rad 5.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2345-2013-EBV N Svečani prijem povodom ulaska Republike Hrvatske u EU za potrebe Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu 10.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2346-2013-EBV N Nabava zastava za potrebe Ureda Grada Zagreba u Bruxellesu 3.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  134-2013-EBV P Elektrotehnički materijal za nepredviđene radove i hitne intervencije 69.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  137-2013-EBV P Bravarski i potrošni materijal za nepredviđene radove i hitne intervencije 69.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2347-2013-EBV N Plutača dvokunusna za Mošćeničku Dragu 1.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2348-2013-EBV N Vodoinstalaterski materijal za sanaciju sanitarnih čvorova PU Pešćenica 30.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2349-2013-EBV N Materijal i rezervirani dijelovi za održavanje sustava klimatizacije prizvodnje TRANE u objektima Gradske uprave 50.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  142-2013-EBV P Dobava i montaža natpisa i oznaka gradskih upravnih tijela Grada Zagreba 15.000,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  144-2013-EBV B Dobava i montaža protukliznih traka za stubišta 0,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  2353-2013-EBV N Izrada stalaka za projektore u Memorijalnom centru raketrianja Zagreba 4.500,00 nabava vrijednosti do 70.000,00 kuna narudžbenica

  174-2013-EMV P Motorni benzin i diesel gorivo 1.440.000,00 otvoreni postupak ugovor

Search related