OBOLJENJA NERVNOG SISTEMA VEإ½BA III - Dobrodoإ،li... prvainterna/ppt_male_ziv/nsv3.pdfآ  Anatomska

Embed Size (px)

Text of OBOLJENJA NERVNOG SISTEMA VEإ½BA III - Dobrodoإ،li... prvainterna/ppt_male_ziv/nsv3.pdfآ ...

 • OBOLJENJA NERVNOG SISTEMA VEŽBA III

  FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADUF V

  M

  Doc dr Nenad Andrić

 • ORGANIZACIJA NERVNOG SISTEMA

  MOŽDANO STABLO

 • Patofiziološki mehanizmi bolesti

 • Anatomska i funkcionalna organizacija senzornih i motornih neurona

  Viši motorni Neuroni (VMN)

  Niži motorni neuroni (NMN)

  Senzorna vlakna u ascedentnom traktu

  Senzorna oblast korteksa

  Talamus

  Motorna oblast korteksa

 • Podaci iz anamneze za utvrđivanje mogućeg patofiziološkog mehaniza bolesti

  • Brzina nastanka bolesti

  • Tok bolesti

  • Da li su ispoljeni simptomi jednostrani (asimetrični) ili obostrani (simetrični)

 • Određivanje patofiziološkog procesa na osnovu brzine pojave kliničkih znakova

  Perakutna i Akutna pojava - trauma, vaskularni, neka idiopatska oboljenja, - neke intoksikacije, infektivna i metabolička oboljenja.

  Subakutna pojava - većina inflamatornih oboljenja, mnoga metabolička i neka

  neoplastična oboljenja

  Hronična pojava - degenerativna, nutritivna, neka metabolička, neka

  nasledna i neoplastična oboljenja

 • Kazus #

  Nacional Rasa: Mešanac, Starost: 11 godina, Pol: muški Tm - 30 kg,

  Ime: Astor

  Anamneza � Pre tri nedelje pas je počeo da šepa na zadnju levu nogu

  � Pre nedelju dana počeo je da šepa i na prednju levu nogu

  � Teško ustaje i tokom kretanja pada na levu stranu

  � Apetit očuvan kao i uzimanje vode

  � Redovno ima stolicu i urinira

 • Rezultati pregleda

  Opšti klinički pregled - T- 39.5⁰C, disanje: 29/min, puls: 85/min

  Specijalistički pregled - Krvna slika : b.o.

  - Biohemijski pregled krvi: b.o.

  - Sedimentacija: normalna

  - Pregled urina: b.o.

  - Koprološki pregled: b.o.

 • Neurološki pregled • Izostanak propriocepcije na

  prednjoj levoj nozi • Izostanak propriocepcije na

  zadnjoj levoj nozi

 • - Pregled glave: stanje svesti/kranijalni nervi – bez deficita

  - Test stajanja i skakanja – deficit sa leve strane (Levostrana hemipareza)

  - Pregled vrata – bolnost koja se manifestuje cviljenjem i pokušajem da

  ujede tokom promene položaja vrata na gore, levo i desno

  - Refleks povlačenja - normalan na obe prednje noge

 • Anatomska dijagnoza?

  • Glava?

  • C1-C5?

  • C6-T2?

  • T3-L3?

  • L4-S3?

  • Periferni nervi

  • Neuromuskularne veze

 • Diferencijalna dijagnoza

  • Diskospondilitis

  • Neoplazija

  • Degenerativna oboljenja diska

  • Degenerativno oboljenje artikulacionih faceta

  Specijalna dijagnostička ispitivanja

  Nativni Rö snimak C1– C5 u dve projekcije (VD, LL)

 • Mijelogram u VD i LL projekciji

  C2

  C2

 • Terapija - hirurški tretman (hemilaminektomija)

 • Patohistološki nalaz

  • Ekstraduralni tumor kičmene moždine

  • Astrocitoma (gradus III) - Tumor je povećane celularnosti, izražena je nuklearna atipija i prisutne su patološke mitoze.