Obaveze polaznika - hns-cff.hr polaznika NA HNS - Uefa A.pdf¢  Prvi korak - analiza utakmica (kolokvij)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Obaveze polaznika - hns-cff.hr polaznika NA HNS - Uefa A.pdf¢  Prvi korak - analiza...

 • Obaveze polaznika stručnog usavršavanja za trenere

  UEFA A NA HNS

 • Sadržaj

   Nastava

   Ispiti

   Trenerska praksa

   Mikro grupe

  NASLOV PREZENTACIJE 2

 • Nastava

  Termini nastave: Grupa

   I modul  II modul .  III modul • Mikro grupe  IV modul • Mikro grupe

  Prema planu rada NA HNS za edukacijsku godinu

  (plan rada NA HNS objavljen je na internet stranicama HNS-a)

  3 NASLOV PREZENTACIJE

 • Ispiti

   Teorijski ispiti se provode u pismenom obliku

   FSV + KOM + MED III modul  PSV + PP IV modul  ASE + Metodike ispitni rok (po planu rada)

   Praktični dio ispita

   Prvi korak - analiza utakmica (kolokvij) / Zadatak u TD

   Drugi korak - pismeni dio ispita (za sve metodike)

   Treći korak - praktični ispit u klubu (NK Sesvete) sa grupom igrača uz komisiju

  *praktičnom ispitu kandidati mogu pristupiti nakon odrađene trenerske prakse uz predočenje dnevnika rada i potvrde o provedenoj praksi

  NASLOV PREZENTACIJE 4

 • Trenerska prasa

  Praktična nastava 30 sati

   U klubovima I ili IIHNL 24 sata / 12 trenažnih jedinica (6 TJ mlađe dobne kategorije + 6 TJ seniori) / mentor - voditelj škole nogometa

   Selektivne aktivnosti HNS 6 sati / 2 aktivnosti (kamp ili utakmica)

  / mentor - instruktor NS

   obavezan unos podataka (12 TJ + 2 utakmice) / dnevnik rada kroz aplikaciju

  (Trenerov dnevnik – Mate Prskalo 099 3400040)

  potvrda kluba i HNS - a o trenerskoj praksi uz potpis mentora

  5 NASLOV PREZENTACIJE

 • Mikro grupe

   Mikro grupe se formiraju na zemljopisnoj osnovi

   Mikro grupe se formiraju od 4-5 polaznika

   Obaveza organiziranja mikro grupe svakog polaznika

   Kontrola provedbe od strane mentora

   Obavezni sadržaji i zadaci rada na mikro grupama

   Polaznik je dužan obavijestiti kolege, mentora i NA HNS o vremenu provedbe MG najmanje 7 dana ranije

   predstavljanje kluba i TJ putem PP / uz priloge sa treninga

   Plan i program rada kategorije koju trener vodi

   analiza prethodnih natjecateljskih aktivnosti

   priprema trenažne jedinice

   provedba trenažne jedinice

   analiza provedene trenažne jedinice

  NASLOV PREZENTACIJE 6

 • Vrijeme potrebno za završetak edukacije

   Svi propušteni dijelovi tečaja moraju se dovršiti u roku od dvije godine, i ne mogu se dijeliti kroz više od jednog dodatnog tečaja

   Potpisnik UEFA Trenerske konvencije (HNS – NA HNS) definira u svom nacionalnom programu obrazovanja trenera uvjete prema kojima kandidat koji ne dobije prolaznu ocjenu može ponavljati te ispite.

   Međutim, ne može se ponavljati više od dva puta, i rok za ponavljanje ne može biti duži od dvije godine nakon prvog ne prolaska ispita.

  NASLOV PREZENTACIJE 7

 • NOGOMETNA AKADEMIJA HNS HVALA!