Obaveze polaznika UEFA B teaja NA HNS - hns-cff.hrhns-cff.hr/files/documents/8366/Obaveze polaznika NA HNS - Uefa B.pdf  obavezan dnevnik rada (Trenerov dnevnik

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Obaveze polaznika UEFA B teaja NA HNS - hns-cff.hrhns-cff.hr/files/documents/8366/Obaveze polaznika...

 • Obaveze polaznika

  strunog osposobljavanja za trenere UEFA B NA HNS

 • Sadraj

  Nastava

  Ispiti

  Trenerska praksa

  NASLOV PREZENTACIJE 2

 • Nastava Termini nastave:

  Prema planu rada NA HNS za edukacijsku godinu

  (plan rada NA HNS objavljen je na internet stranicama HNS-a)

  Zagreb - VIP

  Varadin Osijek Split

  Rijeka Nastava je obavezna u punom obimu (-10% - opravdani razlozi) 3 NASLOV PREZENTACIJE

 • Ispiti

  Teorijski ispiti se provode u pismenom obliku

  OTT + OMS (ZNR) + OFAF / III modul

  OPS + OKAN + OMKP / IV modul

  OAKP + OMT / ispitni rok

  OMTE + OMTA / ispitni rok

  Praktini dio ispita

  Prvi korak je rad sa grupom (u klubu domainu -kolokvij)

  Drugi korak je pismeni dio ispita ( 3+10 pitanja OMTE-TA)

  Trei korak je praktini ispit u klubu domainu sa grupom igraa uz komisiju

  (jedan ispitni rok max. 8 polaznika / 2 trenane jedinice x 4 polaznika / trajanje maksimalno 30 minuta, zadaci su iz testa / komisija vodi zapisnik kroz ispitni karton)

  *Praktinom ispitu kandidati mogu pristupiti nakon odraene trenerske prakse

  uz predoenje dnevnika rada i potvrde o provedenoj praksi

  NASLOV PREZENTACIJE 4

 • Trenerska prasa

  Praktina nastava 20 sati

  U klubovima I,II ili III HNL 16 sati / 8 trenanih jedinica sa mlaim dobnim kategorijama / mentor - voditelj kole nogometa

  Selektivne aktivnosti HNS 4 sati / 2 selektivne aktivnosti

  / mentor - instruktor NS

  obavezan dnevnik rada (Trenerov dnevnik Mate Prskalo 099 3400040) i potvrda kluba i HNS - a o trenerskoj praksi uz potpis mentora

  5 NASLOV PREZENTACIJE

 • Vrijeme potrebno za zavretak edukacije

  Svi proputeni dijelovi teaja moraju se dovriti u roku od dvije godine, i ne mogu se dijeliti kroz vie od jednog dodatnog teaja

  Potpisnik UEFA Trenerske konvencije (HNS NA HNS) definira u svom nacionalnom programu obrazovanja trenera uvjete prema kojima kandidat koji ne dobije prolaznu ocjenu moe ponavljati.

  Meutim, ne moe se ponavljati vie od dva puta, i rok za ponavljanje ne moe biti dui od dvije godine nakon prvog neprolaska.

  NASLOV PREZENTACIJE 6

 • NOGOMETNA AKADEMIJA HNS

  HVALA NA PANJI!