Obaveze polaznika - hns-cff.hrhns-cff.hr/files/documents/8365/Obaveze polaznika NA HNS - Uefa A.pdf‚ ‚ ASE + Metodike ispitni rok (po planu rada) ... obavezan unos podataka

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Obaveze polaznika - hns-cff.hrhns-cff.hr/files/documents/8365/Obaveze polaznika NA HNS - Uefa...

 • Obaveze polaznika strunog usavravanja za trenere

  UEFA A NA HNS

 • Sadraj

  Nastava

  Ispiti

  Trenerska praksa

  Mikro grupe

  NASLOV PREZENTACIJE 2

 • Nastava

  Termini nastave: Grupa

  I modul II modul . III modul Mikro grupe IV modul Mikro grupe

  Prema planu rada NA HNS za edukacijsku godinu

  (plan rada NA HNS objavljen je na internet stranicama HNS-a)

  3 NASLOV PREZENTACIJE

 • Ispiti

  Teorijski ispiti se provode u pismenom obliku

  FSV + KOM + MED III modul PSV + PP IV modul ASE + Metodike ispitni rok (po planu rada)

  Praktini dio ispita

  Prvi korak - analiza utakmica (kolokvij) / Zadatak u TD

  Drugi korak - pismeni dio ispita (za sve metodike)

  Trei korak - praktini ispit u klubu (NK Sesvete) sa grupom igraa uz komisiju

  *praktinom ispitu kandidati mogu pristupiti nakon odraene trenerske prakse uz predoenje dnevnika rada i potvrde o provedenoj praksi

  NASLOV PREZENTACIJE 4

 • Trenerska prasa

  Praktina nastava 30 sati

  U klubovima I ili IIHNL 24 sata / 12 trenanih jedinica (6 TJ mlae dobne kategorije + 6 TJ seniori) / mentor - voditelj kole nogometa

  Selektivne aktivnosti HNS 6 sati / 2 aktivnosti (kamp ili utakmica)

  / mentor - instruktor NS

  obavezan unos podataka (12 TJ + 2 utakmice) / dnevnik rada kroz aplikaciju

  (Trenerov dnevnik Mate Prskalo 099 3400040)

  potvrda kluba i HNS - a o trenerskoj praksi uz potpis mentora

  5 NASLOV PREZENTACIJE

 • Mikro grupe

  Mikro grupe se formiraju na zemljopisnoj osnovi

  Mikro grupe se formiraju od 4-5 polaznika

  Obaveza organiziranja mikro grupe svakog polaznika

  Kontrola provedbe od strane mentora

  Obavezni sadraji i zadaci rada na mikro grupama

  Polaznik je duan obavijestiti kolege, mentora i NA HNS o vremenu provedbe MG najmanje 7 dana ranije

  predstavljanje kluba i TJ putem PP / uz priloge sa treninga

  Plan i program rada kategorije koju trener vodi

  analiza prethodnih natjecateljskih aktivnosti

  priprema trenane jedinice

  provedba trenane jedinice

  analiza provedene trenane jedinice

  NASLOV PREZENTACIJE 6

 • Vrijeme potrebno za zavretak edukacije

  Svi proputeni dijelovi teaja moraju se dovriti u roku od dvije godine, i ne mogu se dijeliti kroz vie od jednog dodatnog teaja

  Potpisnik UEFA Trenerske konvencije (HNS NA HNS) definira u svom nacionalnom programu obrazovanja trenera uvjete prema kojima kandidat koji ne dobije prolaznu ocjenu moe ponavljati te ispite.

  Meutim, ne moe se ponavljati vie od dva puta, i rok za ponavljanje ne moe biti dui od dvije godine nakon prvog ne prolaska ispita.

  NASLOV PREZENTACIJE 7

 • NOGOMETNA AKADEMIJA HNS HVALA!