of 26 /26
Obaveze popisivača

Obaveze popisivača

  • Author
    blade

  • View
    49

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obaveze popisivača. Cjeline koje se obrađuju:. Obaveze popisivača PRIJE popisivanja Obaveze popisivača TOKOM popisivanja Obaveze popisivača NAKON popisivanja Dio „Popunjava popisivač“. Obaveze popisivača PRIJE popisivanja. Obavezno prisustvo obuci za popisivače - PowerPoint PPT Presentation

Text of Obaveze popisivača

Redoslijed popunjavanja popisnih obrazaca

Obaveze popisivaa

1Cjeline koje se obrauju:Obaveze popisivaa PRIJE popisivanjaObaveze popisivaa TOKOM popisivanjaObaveze popisivaa NAKON popisivanja

Dio Popunjava popisivaCjeline koje se obrauju:Obaveze popisivaa PRIJE popisivanjaObaveze popisivaa TOKOM popisivanjaObaveze popisivaa NAKON popisivanja

Dio Popunjava popisiva

2Obaveze popisivaa PRIJE popisivanjaObavezno prisustvo obuci za popisivaeUpoznaje se sa Uputstvom za popisivae i opinske/gradske instruktoreDa nakon obuke od opinskog /gradskog instruktora primi kutiju odgovarajueg popisnog kruga sa obrascima P-1, P-2, P-3 i Skicom popisnog kruga. Prije poetka popisivanja, popisiva zajedno sa opinskim/gradskim instruktorom treba da obie granice popisnog kruga koji mu je dodjeljenU saradnji sa opinskim/gradskim instruktorom organizira rad i kretanje u popisnom krugu

Obaveze popisivaa PRIJE POETKA POPISIVANJAObavezno prisustvo obuci za popisivae, upoznavanje sa Uputstvom za popisivae i opinske/gradske instruktore, nainom popisivanja i svim postupcima potrebnim u Popisu, kako bi uspjeno mogao da ispuni svoje zadatke. U okviru obuke e se sprovesti testiranje o osposobljenosti popisivaa za angaovanje u popisu.Da nakon obuke od opinskog /gradskog instruktora primi kutiju odgovarajueg popisnog kruga sa obrascima P-1, P-2, P-3 i Skicom popisnog kruga. Prilikom prijema kutije, zajedno sa instruktorom, popisiva treba da prebroji obrasce unutar kutije i uporedi sa podacima naznaenim na naljepnici kutije popisnog kruga. Ukoliko se prebrojani broj i naznaeni broj obrazaca ne slau instruktor e obavijestiti PKLSi u koloni 20. Napomena obrasca P-12a evidentirati manjak ili viak obrazaca. Kutiju popisnog kruga tokom popisivanja ne nosi na teren ve je ostavlja kod kue. Prije poetka popisivanja, popisiva zajedno sa opinskim/gradskim instruktorom treba da obie granice popisnog kruga koji mu je dodjeljen i provjeri njegove granice prema dobijenoj dokumentaciji, odnosno da uporedi stanje na terenu sa skicom. Ako pri obilasku, na osnovu skice i opisa granica popisnog kruga, popisiva primijeti da ne moe sa sigurnou utvrditi teren (granicu popisnog kruga) na kojem treba sprovesti popisivanje (kada nedostaju neki objekti ili grupe objekata), o tome treba izvijestiti svog instruktora. Kad upozna granice svog popisnog kruga, popisiva u saradnji sa opinskim/gradskim instruktorom organizira rad i kretanje u popisnom krugu, tako da ne ispusti nijedan objekat koji se popisuje u skladu sa ovim Uputstvom. Popisiva nee ulaziti u vojne objekte, policijske objekte, zatvore, prihvatilita za beskunike. Ako stan koji koristi ambasada nije u njenom vlasnitvu, popisuje se samo stan3Obaveze popisivaa TOKOM popisivanjaDa popie svaku osobu, svako domainstvo i svaku jedinicu za stanovanje u okviru dodjeljenog popisnog kruga, u skladu sa UputstvomPopisiva mora obii svaki objekat koji se nalazi unutar popisnog kruga za koji je zaduen i popisati ga, kao i sve osobe koje ive unutar tih objekata, u skladu sa UputstvomPopisiva treba da se predstavi, da potvrdi svoj identitet i da objasni cilj posjeteDa pokae akreditaciju, ovlatenje za popisivaa (P-5) i lini dokument (linu kartu ili paso) i proita tekst iz Uputstva

Obaveze popisivaa TOKOM POPISIVANJADa popie svaku osobu, svako domainstvo i svaku jedinicu za stanovanje u okviru dodjeljenog popisnog kruga, a prema ovom uputstvu. Da bi popis mogao da se izvri u predvienom roku, popisivanje (prikupljanje podataka) treba poeti 1. oktobra u 9 sati ujutru, a zavriti se najkasnije do 15. oktobra 2013. godine. Dinamiku popisa utvrdie opinski/gradski instruktor u dogovoru sa popisivaem, prema veliini popisnog kruga, kako bi se popisivanje zavrilo do 10. oktobra, a u izuzetnim sluajevima do 15. oktobra 2013. godine (domainstva koja su odsutna do 10. oktobra i sl.). Popisiva mora obii svaki objekat koji se nalazi unutar popisnog kruga za koji je zaduen i popisati ga, kao i sve osobe koje ive unutar tih objekata, prema objanjenju datom u dijelu Jedinice koje se popisuju. Na osnovu veliine popisnog kruga, gustine naseljenosti i konfiguracije terena opinski/gradski instruktor zajedno sa popisivaem pravi procjenu koliko dana je potrebno da se zavri popisivanje. Procjena je potrebna opinskom/gradskom instruktoru da bi mogao planirati svoje aktivnosti i napraviti raspored za primopredaju materijala.Popisiva treba da se predstavi, da potvrdi svoj identitet i da objasni cilj posjete.Iako e veina graana, na razne naine biti unaprijed obavijetena o popisu, dunost popisivaa je, kad doe kod domainstva radi popisivanja, da osobama od kojih e uzimati podatke proita tekst koji mu je pripremljen u Uputstvu za popisivae i opinske/gradske instruktore (objasni cilj svoje posjete) i da pokae akreditaciju, ovlatenje za popisivaa (P-5) i lini dokument (linu kartu ili paso).

4

Obaveze popisivaa TOKOM popisivanjaDobro jutro/dan/vee;Moje ime je ..............; (Pokae ovlatenje za popisivaa, akreditaciju i linu kartu);Dolazim ispred Agencije za statistiku BiH/Federalnog zavoda za statistiku/Republikog zavoda za statistiku Republike Srpske i angaovan sam kao popisiva na provoenju popisa;Cilj popisa je da se prikupe demografski, obrazovni, ekonomski i drugi podaci o osobama, kao i osnovni podaci o domainstvima i jedinicama za stanovanje;Podaci koje prikupljam predstavljaju slubenu tajnu i koristie se samo u statistike svrhe;Trebalo bi da razgovaram sa osobama iz vaeg domainstva koje mi mogu dati potrebne podatke;Prema Zakonu o popisu stanovnitva, domainstava i stanova u BiH obavezni ste dati tane podatke koji se trae u Popisu;Mogue je da e vae domainstvo posjetiti ovlatene osobe koje kontroliu moj rad;Zahvaljujem za saradnju i uee u Popisu.

Tekst je prikazan na slajdu:

5

Obaveze popisivaa TOKOM popisivanjaPopisiva treba u obrasce da upisuje podatke iskljuivo na osnovu izjava lica koja daju podatke. Popisiva ne smije utjecati na ispitanika u smislu sugerisanja ili navoenja pri davanju odgovora.Redosljed postavljanja pitanja se ne smije mijenjati u odnosu na redoslijed pitanja na obrascima Popisiva ne smije sam mijenjati i ispravljati odgovore bez saglasnosti ispitanika i van domainstva na koje se podaci odnose.

Popisiva treba u obrasce da upisuje podatke iskljuivo na osnovu izjava lica koja daju podatke. Popisiva ne smije utjecati na ispitanika u smislu sugerisanja ili navoenja pri davanju odgovora.Redosljed postavljanja pitanja se ne smije mijenjati u odnosu na redoslijed pitanja na obrascima Popisiva ne smije sam mijenjati i ispravljati odgovore bez saglasnosti ispitanika i van domainstva na koje se podaci odnose.

6

Obaveze popisivaa TOKOM popisivanjaUkoliko u jedinici za stanovanje nije zatekao nikoga, ili je zatekao samo osobe koje nisu u stanju da mu prue potrebne podatke ostavie obavjetenje o ponovnom dolaskuUkoliko popisiva ne pronae domainstvo na datoj adresi uprkos obilascima tri puta i ostavljanju obavjetenja, a od komija je saznao da neko zaista ivi u tom stanu, i nee se vratiti do kraja popisa obavjetava instruktora i sa njme obilaze taj stanAko domainstvo odbije saradnju, popisiva je duan da o tome obavjesti svog opinskog/gradskog instruktoraAko pojedine osobe u stanu odbiju da se popiu, popisiva je duan da o tome obavijesti svog opinskog/gradskog instruktora

U sluaju praznog stana, odbijanja saradnje ili kada prisutne osobe nisu u mogunosti da daju podatke treba da postupi na sljedei nain:Ukoliko u jedinici za stanovanje nije zatekao nikoga, ili je zatekao samo osobe koje nisu u stanju da mu pruepotrebne podatke (zbog bolesti ili nepoznavanja potrebnih podataka) ili djecu do 15 godina starosti ostavie Obavjetenje o ponovnom dolasku popisivaa (obrazac P-11) sa naznakom vremena ponovne posjete. Vrijeme posjete treba da bude odreeno tako da ne bude u istom danu i da se odnosi na neki drugi period dana u odnosu na prvu posjetu. Popisiva je obavezan da to domainstvo posjeti ponovo u tano zakazanom terminu. Ukoliko popisiva ne pronae nikog u tom stanu ni pri drugoj posjeti, obavezan je zakazati i treu posjetu koja treba da bude u razmaku od nekoliko dana. Istovremeno popisiva treba da prikupi informaciju od komija, da li neko ivi u tom stanu, da li su lanovi tog domainstva odsutni, due ili krae, u kojem dijelu dana su prisutni i druge informacije koje e mu pomoi da utvrdi najpogodniji termin ponovnog zakazivanja posjete. U sluaju da ni nakon tree posjete i zakazivanja popisiva ne moe da uspjeno obavi popisivanje, popisiva je duan da o tome obavijesti svog opinskog/gradskog instruktora, a svakako opet da ostavi obavjetenje o svom dolasku na kojem e dopisati adresu i broj telefona prostorija PKLS, koju osobe trebaju kontaktirati kako bi se organiziralo njihovo popisivanje.Ukoliko popisiva ne pronae domainstvo na datoj adresi uprkos obilascima tri puta i ostavljanju obavjetenja, a od komija je saznao da neko zaista ivi u tom stanu, i nee se vratiti do kraja popisa, duan je obavijestiti opinskog/gradskog instruktora koji treba da, zajedno sa njim, obie svaki takav stan i uvjeri se u tanost tih informacija. Nakon toga popisiva treba, zajedno sa instruktorom, popuniti samo obrazac Upitnikza stan i domainstvo (kao da se radi o praznom stanu) i u Kontrolnik u dijelu Napomene, napisati da je domainstvo odsutno. Ako domainstvo odbije saradnju, popisiva je duan da o tome obavjesti svog opinskog/gradskog instruktora. Instruktor je duan da obie svako domainsvo koje je odbilo popisivaa i pokua ubijediti domainstvo na saradnju. Ukoliko domaistvo i tada odbije saradnju instruktor je duan informisati PKLS iji e lan obii domainstvo i pokuati ih ubijediti da sarauju. Ako domainstvo i tada odbije saradnju, popisiva je duan da odbijanje evidentira u Kontrolnik sa tanom adresom domainstva i imenom i prezimenom nosioca domainstva, ukoliko je taj podatak uspio saznati. Stan u kojem stanuje domainstvo koje je odbilo da se popie treba popisati kao prazan stan, a u koloni 12. (Cijelo domainstvo odbilo da se popie) Kontrolnika u rednom broju za taj stan upisati DA. U dijelu Napomene, napisati da je domainstvo odbilo saradnju. Ako pojedine osobe u stanu odbiju da se popiu, popisiva je duan da o tome obavijesti svog opinskog/gradskog instruktora. Instruktor je duan da obie osobe koje su odbile da se popiu i pokua ih ubijediti na saradnju. Ukoliko osobe i tada odbiju saradnju instruktor je duan informisati PKLS iji e lan obii te osobe i pokuati ih ubijediti da sarauju. Ako osobe i tada odbiju saradnju, popisiva je duan da odbijanje evidentira u Kontrolnik tako to e u redu za domainstvo u kojem ive osobe koje su odbile da se popiu u kolonu 11. (Broj osoba koje su odbile da se popiu) Kontrolnika upisati broj osoba koje su odbile saradnju.

7

Obaveze popisivaa TOKOM popisivanjaPopisiva je obavezan da se redovno sastaje sa opinskim/gradskim instruktorom Ukoliko naie na sluaj za koji ne moe nai rijeenje duan je da se obrati svom instruktoru Ne dozvoli pristup popisnom materijalu drugim osobama Da pdtke prikupljne u ppisu trajno uva kao slubenu tajnu (lan 15. Zakona o popisu). Prikupljene pojedinane podatke popisiva moe predati samo svom opinskom/gradskom instruktoru kao popisni materijal.

Popisiva je obavezan da se redovno sastaje sa opinskim/gradskim instruktorom radi kontrole popisanog materijala i svakodnevno izvjetava opinskog/gradskog instuktora o broju popisanih jedinica (osoba, domainstava i stanova).Ukoliko naie na sluaj za koji ne moe nai rijeenje u Uputstvu za popisivae i opinske/gradske instruktore, ili naie na neke smetnje u radu, duan je da se obrati svom instruktoru radi objanjenja ili preduzimanja mjera, i da tano postupi prema objanjenjima koja dobije od opinskog/gradskog instruktora.Da tokom popisivanja ne dozvoli pristup popisnom materijalu drugim osobama osim opinskom/gradskom i dravnom/entitetskom instruktoru, ovlatenom osoblju statistikih institucija i lanovima evropske posmatrake misije.Da pdtke prikupljne u ppisu trajno uva kao slubenu tajnu (lan 15. Zakona o popisu). Shodno tome potpisae Izjavu o zatiti povjerljivih podataka. Prikupljene pojedinane podatke popisiva moe predati samo svom opinskom/gradskom instruktoru kao popisni materijal.

8

Obaveze popisivaa NAKON popisivanjaDa pregleda i sredi popisni materijal i izrauna rezultate za popisni krug u skladu sa UputstvomDa svom opinskom/gradskom instruktoru preda sreeni popisni materijal skladu sa Uputstvom Ukoliko opinski/gradski instruktor pri pregledu popisnog materijala ustanovi da postoje odreene greke, popisiva je duan da ih ispravi na nain objanjen u Uputstvu

Obaveze popisivaa PO ZAVRETKU POPISIVANJAPo zavretku popisivanja popisiva je duan: Da pregleda i sredi popisni materijal i izrauna rezultate za popisni krug u skladu sa instrukcijama datim u dijelu Sreivanje popisnih obrazaca i predaja kompletnog popisnog materijala.Popisivau nije dozvoljeno da izvodi rezultate po bilo kom obiljeu iz materijala, osim one koji su predvieni da se upiu na naslovnoj stranici Kontrolnika; Da svom opinskom/gradskom instruktoru preda sreeni popisni materijal (popunjene popisne obrasce i ostali materijal) svog popisnog kruga u roku koji mu je odredio instruktor (vidjeti dio Sreivanje popisnih obrazaca i predaja kompletnog popisnog materijala).Ukoliko opinski/gradski instruktor pri pregledu popisnog materijala ustanovi da postoje odreene greke, popisiva je duan da ih ispravi na sljedei nain:U sluaju nepotpunih odgovora ili greaka koje se na drugi nain ne mogu ispraviti, popisiva je duan, zajedno sa opinskim/gradskim instruktorom, ponovo posjetiti domainstvo i dopuniti ili ispraviti podatke.U sluaju greaka na indentifikacionim podacima ili greaka u sreenosti popisnog materijala, popisiva je duan ispraviti indentifikacione podatke i popisni materijal ponovo sloiti na propisan nain.

9

Dio Popunjava popisivaZbog njihove vanosti, dijelove Popunjava popisiva na obrascima P2 i P1 popisiva sa posebnom panjom popunjava kod svoje kue po okonanju terenskog rada za taj dan.

Dio Popunjava popisivaZbog njihove vanosti, dijelove Popunjava popisiva na obrascima P2 i P1 popisiva sa posebnom panjom popunjava kod svoje kue po okonanju terenskog rada za taj dan.

10

Broj domainstava u stanuu stanu stanuje jedno domainstvo u stanu stanuju dva ili vie domainstava,

u stanu privremeno prisutne osobeprivremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili se radi o stanu koji se koristi za odmor i rekreacijudrugi stan koji koristi jedno domainstvo na istoj adresi kolektivna domainstva

u kolektivnom stanu stanuje jedno ili vie privatnih domainstava

Upisati broj domainstava u stanu 1, 2, 3 ...Ne upisuje se nitaBroj 1 za svako privatno domainstvo na svakom P-2Dio Popunjava popisiva na P-2Broj domainstava u stanu Najei sluaj je kada u jednom stanu stanuje jedno domainstvo i tada treba upisati 1. Ako u jednom stanu stanuju dva ili vie domainstava, onda se na obrazac P-2, na kojem su popunjeni podaci o stanu, upisuje stvarni broj domainstava u stanu, dok se na ostale pripadajue obrasce P-2 ne treba nita upisivati.Ako stan koriste osobe koje nemaju mjesto stalnog stanovanja u mjestu popisa (Privremeno prisutne osobe), ove kuice ostaju prazne. Ako je stan privremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili je rije o stanu koji se koristi za odmor i rekreaciju, ne treba nita upisivati.Za drugi stan koji koristi jedno domainstvo na istoj adresi, takoer ne treba nita upisivati.Za kolektivna domainstva ne treba nita upisivati.Ako u kolektivnom stanu stanuje jedno ili vie privatnih domainstava, onda se za svako od tih domainstava na pripadajuem obrascu P-2 u polje Broj domainstava u stanu upisuje 1.

11

Ako u jednom stanu stanuje jedno domainstvo, onda se upisuje broj 1Ako u jednom stanu stanuje dva ili vie domainstava, onda se na prvom P-2 (na kojem su popunjeni podaci o stanu) upisuje ukupan broj domainstava u stanu, a na ostalim P-2 (za druga domainstva) se ne upisuje nita

Prvi P-213Drugi P-2Broj domainstava u stanu

POKAZATI NA SLAJDU12

Broj osoba u stanu

u stanu stanuje jedno domainstvo u stanu stanuju dva ili vie domainstava u stanu privremeno prisutne osobekolektivna domainstva

privremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili se radi o stanu koji se koristi za odmor i rekreacijudrugi stan koji koristi jedno domainstvo na istoj adresi

u kolektivnom stanu stanuje jedno ili vie privatnih domainstava

Upisati broj osoba u stanu 1, 2, 3 ...Ne upisuje se nitaBroj osoba za svako privatno domainstvo na svakom P-2Broj osoba u stanuAko u jednom stanu stanuje jedno domainstvo, onda broj osoba u stanu odgovara broju osoba upisanih u Spisak osoba.Ako u jednom stanu stanuju dva ili vie domainstava, broj osoba u stanu jednak je zbiru broja osoba upisanih u Spisak osoba na oba obrasca P-2. U ovom sluaju ovaj broj upisuje se samo na obrazac P-2 na koji su upisani podaci o jedinici za stanovanje.Ako je stan privremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili je rije o stanu koji se koristi za odmor i rekreaciju, ne treba se nita upisivati.Za drugi stan koji koristi jedno domainstvo na istoj adresi ne treba nita upisivati.Za kolektivne stanove upisuje se ukupan broj osoba lanova privatnih domainstava (ukoliko postoje). Broj osoba lanova kolektivnih domainstava takoer se upisuje.Ako u kolektivnom stanu stanuju privremeno prisutne osobe, upisuje se broj osoba.

13

Broj osoba u stanu

1 porodica2 porodicaOsoba ne pripada porodiciprivremeno prisutna osobaBroj osoba u stanu u ovom sluaju je 88Ako u jednom stanu stanuje jedno domainstvo, onda broj osoba u stanu odgovara broju osoba upisanih u Spisak osoba, ukljuujui i privremeno prisutne osobe 1 14

Prvi P-2Drugi P-2Broj osoba se upisuje samo na prvom Obrascu P-2+P-2 na kojem su upisani podaci o jedinici za stanovanje52

Ako u jednom stanu stanuju dva ili vie domainstava, broj osoba u stanu jednak je zbiru broja osoba upisanih u Spisak osoba na oba obrasca P-2. U ovom sluaju ovaj broj upisuje se samo na obrazac P-2 na koji su upisani podaci o jedinici za stanovanje.15

Broj lanova domainstva

u stanu stanuje jedno domainstvo u stanu stanuju dva ili vie domainstava u kolektivnom stanu stanuje jedno ili vie privatnih domainstava

privremeno nenaseljen, prazan, koristi se samo za obavljanje djelatnosti ili se radi o stanu koji se koristi za odmor i rekreacijudrugi stan koji koristi jedno domainstvo na istoj adresi u stanu privremeno prisutne osobekolektivna domainstva

Upisati broj lanova domainstva za svako domainstvo na svakom od P-2Ne upisuje se nitaBroj lanova domainstvaAko u stanu stanuje jedno domainstvo, onda broj lanova domainstva odgovara zbiru broja osoba koje ine to domainstvo. Ako u jednom stanu stanuju dva ili vie domainstava, onda se broj lanova domainstva upisuje za svako domainstvo posebno, na svakom obrascu P-2, tj. koliko ima domainstava u stanu, toliko ima i upitnika za domainstvo i stan, a za svako se posebno na obrascu P-2 upisuje broj lanova tog domainstva.Ako u stanu ne stanuje nijedno domainstvo (redni broj domainstva je 000), ne treba nita upisivati. Takoer, ako stan koriste osobe koje nemaju mjesto stalnog stanovanja u mjestu popisa (Privremeno prisutne osobe), ove kuice ostaju prazne. Za kolektivna domainstva se, takoer, ne upisuje nita.Ukoliko u kolektivnom stanu stanuje privatno domainstvo, onda se upisuje broj lanova tog domainstva.U nastavku se daju primjeri za popunjavanje dijela Popunjava popisiva na upitniku za domainstvo i stan.16

Broj lanova domainstva u ovom sluaju je 78Broj lanova domainstava

Ako u jednom stanu stanuje jedno domainstvo, onda broj lanova domainstva odgovara zbiru broja osoba koje ine to domainstvo. 171 porodica2 porodicaOsoba ne pripada porodiciprivremeno prisutna osoba17

Ako u jednom stanu stanuju dva ili vie domainstava, onda se broj lanova domainstva upisuje, za svako domainstvo posebno, na svakom obrascu P-2 tj., koliko ima domainstava u stanu toliko ima i Upitnika za domainstvo i stan, a za svako se posebno na P-2 upisuje broj lanova tog domainstva.

Jedan stanPrvo domainstvoDrugo domainstvoPrvi P-2Drugi P-252 72Broj domainstava u stanu i broj osoba u stanu se ne upisuje na drugom P-218

Dio Popunjava popisiva na P-1

U sluaju kolektivnog domainstva na svim pripadajuim popisnicama polja

Odnos prema nosiocu domainstva, Redni broj porodice i Poloaj lana u porodici

NE POPUNJAVAJU SEU sluaju kolektivnog domainstva na svim pripadajuim popisnicama polja Odnos prema nosiocu domainstva, Redni broj porodice i Poloaj lana u porodici ne popunjavaju se. U ovom sluaju opinski/gradski instruktor duan je provjeriti odgovara li broj osoba kolektivnog domainstva, navedenih u Spisku osoba, broju popunjenih popisnica za to kolektivno domainstvo. Npr. u sluaju starakog doma u kojem ivi 357 osoba, u Spisku osoba (obrazac P-2), u prvom redu mora biti upisano Staraki dom - 357 osoba i mora postojati isti taj broj popunjenih popisnica. U ovom sluaju, na posljednjoj popisnici redni broj osobe u identifikacionim oznakama na naslovnoj stranici popisnice (identifikacioni broj osobe) mora biti 357.

19

Odnos prema nosiocu domainstva

ifra odnosa prema osobi na kojoj se vodi domainstvo se prepisuje iz kolone 7 u Spisku osoba (P-2)

1Odnos prema nosiocu domainstvaifra odnosa prema nosiocu domainstva prepisuje se iz kolone 7 u Spisku osoba.

20

Redni broj porodice

11ifra rednog broja porodice se prepisuje iz kolone 8 u Spisku osoba

Redni broj porodiceifra rednog broja porodice prepisuje se iz kolone 8 u Spisku osoba.

21

Poloaj lana u porodici

Dio Popunjava popisiva na P-1

111ifra poloaja lana u porodici prepisuje se iz kolone 9 u Spisku osobaPoloaj lana u porodiciifra poloaja lana u porodici prepisuje se iz kolone 9 u Spisku osoba.

22

Format SMS poruke koju alje svaki popisiva za svoj PK na kraju radnog dana je sljedei:

IFRA_PKrazmakBROJ_P1razmakBROJ_STANOVArazmakBROJ _DOMAINSTAVA OBAVEZA POPISIVAA Popisiva alje SMS poruku gore prikazanog formata sa brojem popisanih osoba, stanova i domainstava u tom danu prebrojati obrasce. Broj telefona na koji treba da alje poruku dobie od svog optinskog instruktora. SMS poruka se alje iskljuivo sa broja telefona koji je prijavio PKLS-u. Ako poalje poruku sa drugog broja telefona dobie obavjetenje da telefonski broj nije prepoznat. Popisiva je obavezan poslati ovu poruku svaki dan nakon zavrenog terenskog rada najkasnije do 22:00. Ukoliko popisva ima probleme sa slanjem SMS izvjetaja ili nema mobilni telefon duan je navedeni izvjetaj prosljediti svom opinskom instruktoru.

Format SMS poruke koju alje svaki popisiva za svoj PK na kraju radnog dana je sljedei:

Popisiva alje SMS poruku gore prikazanog formata sa brojem popisanih osoba, stanova i domainstava u tom danu. Broj telefona na koji treba da alje poruku dobie od svog optinskog instruktora. SMS poruka se alje iskljuivo sa broja telefona koji je prijavio PKLS-u. Ako poalje poruku sa drugog broja telefona dobie obavjetenje da telefonski broj nije prepoznat. Popisiva je obavezan poslati ovu poruku svaki dan nakon zavrenog terenskog rada najkasnije do 22:00. Ukoliko popisva ima probleme sa slanjem SMS izvjetaja ili nema mobilni telefon duan je navedeni izvjetaj prosljediti svom opinskom instruktoru.

23

SMS porukaUkoliko jedan PK dijeli vie popisivaa, svaki popisiva alje informaciju o broju popisanih jedinica za dio za koji je on zaduen.

Ukoliko ni opinski instruktor nije u mogunosti poslati SMS poruku, obavezan je doi u prostorije PKLS-a najkasnije do 21:00 gdje e se unijeti izvjetaj u web aplikaciju CMIS sistema.

Informacija o podjeli PK u toku popisa mora biti dostavljena PKLS koji e promjenu unijeti u CMIS . Uputstvo za korienje CMIS-a bie dostupno u prostorijama PKLS-a.

Ukoliko jedan PK dijeli vie popisivaa, svaki popisiva alje informaciju o broju popisanih jedinica za dio za koji je on zaduen.

Ukoliko ni opinski instruktor nije u mogunosti poslati SMS poruku, obavezan je doi u prostorije PKLS-a najkasnije do 21:00 gdje e se unijeti izvjetaj u web aplikaciju CMIS sistema.

Informacija o podjeli PK u toku popisa mora biti dostavljena PKLS koji e promjenu unijeti u CMIS . Uputstvo za korienje CMIS-a bie dostupno u prostorijama PKLS-a.

24

Primjer sms porukeSMS poruka

032 23 11 8ifra PKBroj licaBroj stanovaBroj domainstava25HVALA NA PANJI !!!

26