of 12 /12
Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 1 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo. HRVATSKA U DRUGOJ JUGOSLAVIJI I SAMOSTALNA HRVATSKA DRŽAVA 1. Kojim događajem započinje prapovijest? a) otkriće vatre b) pojava čovjeka c) otkriće kotača d) razvoj pisma 2. Kojim događajem započinje stari vijek? a) pad Zapadnog Rimskog Carstva b) razvoj pisma c) otkriće Amerike d) Kristovo rođenje 3. Srednji vijek započeo je 476.: a) primjenom kotača b) razvojem trgovine c) krunidbom Augusta d) padom Zapadnog Rimskog Carstva 4. Novi vijek započeo je 1492: a) Krbavskom bitkom b) oplovljavanjem rta Dobre nade c) Kolumbovim otkrićem Amerike d) Tridesetogodišnjim ratom 5. Najnovije doba započelo je: a) krajem Prvog balkanskog rata b) krajem Prvog svjetskog rata c) krajem Drugog svjetskog rata d) krajem Hladnog rata 6. Kako se zvala politička organizacija koju su osnovali komunisti, a na kojima su mogle biti i druge stranke.? a) Komunistička fronta b) Partizanska fronta c) Antifašistička fronta d) Narodna fronta 7. Kako se zvala glasačka kutija bez liste kandidata? a) ''ćorava kutija'' b) ''slijepa kutija'' c) ''bezimena kutija'' d) ''kutija narodnih neprijatelja'' 8. Ljudi nisu glasovali u kutiju protivnika Narodne fronte zato što se: a) u stvari nisu protivili Narodnoj fronti b) nisu usudili zbog zvuka prazne kutije c) nisu smatrali sljedbenicima Tita d) nije pristojno razlikovati od drugih 9. Što znači kratica FNRJ? a) Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija b) Federativna Država Jugoslavija c) Federativna Narodna Republika Jugoslavija d) Federalna Nezavisna Republika Jugoslavija 10. Koliko je republika bilo u Jugoslaviji? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 11. Što se u FNRJ provodilo? a) federalizam b) konfederalizam c) centralizacija d) samostalnost republika 12. Gdje su bila smještena središnja tijela vlasti? a) u Zagrebu b) u Beogradu c) u Sarajevu d) u Ljubljani 13. Kako se od 1952. godine zvala Komunistička partija Jugoslavije? a) Socijalistička partija Jugoslavije b) Partizanska partija Jugoslavije c) Informacijski biro d) Savez komunista Jugoslavije 14. Što nije obilježje Titove Jugoslavije? a) višestranačje, sloboda i demokracija b) gušenje nacionalnih sloboda c) gušenje građanskih sloboda d) cenzura tiska

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko...

Page 1: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 1

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

HRVATSKA U DRUGOJ JUGOSLAVIJI I SAMOSTALNA HRVATSKA DRŽAVA

1. Kojim događajem započinje prapovijest?

a) otkriće vatre

b) pojava čovjeka

c) otkriće kotača

d) razvoj pisma

2. Kojim događajem započinje stari vijek?

a) pad Zapadnog Rimskog Carstva

b) razvoj pisma

c) otkriće Amerike

d) Kristovo rođenje

3. Srednji vijek započeo je 476.:

a) primjenom kotača

b) razvojem trgovine

c) krunidbom Augusta

d) padom Zapadnog Rimskog Carstva

4. Novi vijek započeo je 1492:

a) Krbavskom bitkom

b) oplovljavanjem rta Dobre nade

c) Kolumbovim otkrićem Amerike

d) Tridesetogodišnjim ratom

5. Najnovije doba započelo je:

a) krajem Prvog balkanskog rata

b) krajem Prvog svjetskog rata

c) krajem Drugog svjetskog rata

d) krajem Hladnog rata

6. Kako se zvala politička organizacija koju su osnovali

komunisti, a na kojima su mogle biti i druge stranke.?

a) Komunistička fronta

b) Partizanska fronta

c) Antifašistička fronta

d) Narodna fronta

7. Kako se zvala glasačka kutija bez liste kandidata?

a) ''ćorava kutija''

b) ''slijepa kutija''

c) ''bezimena kutija''

d) ''kutija narodnih neprijatelja''

8. Ljudi nisu glasovali u kutiju protivnika Narodne fronte

zato što se:

a) u stvari nisu protivili Narodnoj fronti

b) nisu usudili zbog zvuka prazne kutije

c) nisu smatrali sljedbenicima Tita

d) nije pristojno razlikovati od drugih

9. Što znači kratica FNRJ?

a) Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

b) Federativna Država Jugoslavija

c) Federativna Narodna Republika Jugoslavija

d) Federalna Nezavisna Republika Jugoslavija

10. Koliko je republika bilo u Jugoslaviji?

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

11. Što se u FNRJ provodilo?

a) federalizam

b) konfederalizam

c) centralizacija

d) samostalnost republika

12. Gdje su bila smještena središnja tijela vlasti?

a) u Zagrebu

b) u Beogradu

c) u Sarajevu

d) u Ljubljani

13. Kako se od 1952. godine zvala Komunistička partija

Jugoslavije?

a) Socijalistička partija Jugoslavije

b) Partizanska partija Jugoslavije

c) Informacijski biro

d) Savez komunista Jugoslavije

14. Što nije obilježje Titove Jugoslavije?

a) višestranačje, sloboda i demokracija

b) gušenje nacionalnih sloboda

c) gušenje građanskih sloboda

d) cenzura tiska

Page 2: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 2

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

15. Naziv za samocenzuru je:

a) cenzura

b) autocenzura

c) kvazicenzura

d) diktatura

16. Koje godine je FNRJ postala SFRJ?

a) 1953.

b) 1963.

c) 1973.

d) 1983.

17. Što se nalazilo i na zastavi SFRJ i na zastavi

SR Hrvatske?

a) grb

b) slovo K

c) crvena zvijezda

d) riječ Tito

18. Nijemci s područja Jugoslavije koji su nakon rata

izgubili imovinu i morali napustiti SFRJ su :

a) emigranti

b) folksdojčeri

c) gastarbajteri

d) boljševici

19. Što nije provedeno u Jugoslaviji nakon što su

komunisti preuzeli vlast?

a) agrarna reforma

b) nacionalizacija

c) demokratizacija

d) nacionalizacija

20. Kako nazivamo pretvaranje industrije, banaka i

trgovina u državno vlasništvo?

a) agrarna reforma

b) kolonizacija

c) industrijalizacija

d) nacionalizacija

21. Gdje je vršena kolonizacija?

a) u Liku i Gorski kotar

b) u Slavoniju i Vojvodinu

c) u Sandžak i Romaniju

d) u Dalmatinsku zagoru i Međimurje

22. Tko je koloniziran u Slavoniju i Srijem?

a) stanovnici iz Posavine

b) stanovnici iz brdskih krajeva

c) stanovnici s otoka

d) stanovnici iz Njemačke

23. Pripadnici kojeg naroda su u velikom broju naseljeni

u Slavoniju i Vojvodinu tijekom kolonizacije?

a) srpskog

b) njemačkog

c) albanskog

d) bugarskog

24. Što je promijenjeno kolonizacijom Srba?

a) nacionalni i vjerski sastav stanovništva

b) reljefna obilježja prostora

c) rasni sastav stanovništva

d) klimatska obilježja prostora

25. Koje 2 republike su bile najrazvijenije u SFRJ?

a) Srbija i Crna Gora

b) pokrajine Kosovo i Vojvodina

c) Slovenija i Hrvatska

d) Makedonija i Bosna i Hercegovina

26. Najveći dio zajedničkog novca u SFRJ odlazio je u:

a) Sloveniju i Hrvatsku

b) nerazvijene dijelove Jugoslavije

c) plaćanje reparacija Njemačkoj

d) SSSR

27. Kakvo je gospodarstvo uvedeno po uzoru na SSSR?

a) tržišno

b) slobodno

c) otvoreno

d) plansko

28. Koliko godina su trajali planovi u gospodarstvu

Jugoslavije i SSSR-a?

a) tri godine

b) četiri godine

c) pet godina

d) šest godina

Page 3: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 3

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

29. Što nije obilježje gospodarstva Jugoslavije?

a) mala ulaganja i nemotivirani radnici

b) nekonkurentni proizvodi

c) nekvalitetni proizvodi

d) potiče ulaganje u proizvodnju

30. Kako se nazivaju članovi obitelji osoba s kojima su se

komunisti željeli obračunati?

a) ''nepodobni''

b) ''uočeni''

c) ''obilježeni''

d) ''neprihvaćeni''

32. Za što su mogli biti proglašeni oni koji su kritizirali

Tita i vladajući režim?

a) za ''narodne'' neprijatelje

b) za Titove neprijatelje

c) za ''državne'' neprijatelje

d) za neprijatelje komunizma

33. Komunistička vlast je u Jugoslaviji uvela pravilo:

a) sposobnosti, a ne podobnosti

b) podobnosti, a ne sposobnosti

c) istine i pravde

d) slobode i demokracije

34. Koje godine je Alojzije Stepinac postao kardinal?

a) 1933.

b) 1943.

c) 1953.

d) 1963.

35. Kako nazivamo vrstu sudskog procesa kojim se sudilo

Alojziju Stepincu?

a) dugi proces

b) prijeki sud

c) vojni sud

d) montirani proces

36. Zašto su komunisti sudili Alojziju Stepincu?

a) da slome utjecaj Katoličke Crkve

b) da ojačaju utjecaj Tita među Hrvatima

c) zbog nepotizms

d) zbog indulgencije

37. Koji papa je Alojzija Stepinca proglasio blaženim?

a) Franjo I.

b) Benedikt XVI.

c) Ivan Pavao II.

d) Ivan XXIII.

38. Koja pjesma nije bila opasna za pjevanje u SFRJ?

a) ''Lijepa naša''

b) ''Po šumama i gorama''

c) ''Ustani bane''

d) '' Vila Velebita''

39. Ljude u Jugoslaviji se poticalo da se izjašnjavaju kao:

a) Hrvati

b) Jugoslaveni

c) maspokovci

d) informbiroovci

40. Što su zagovarali komunisti u vjerskom pogledu?

a) fundamentalizam

b) politeizam

c) ateizam

d) monoteizam

41. Koja Crkva je bila pod posebnim udarom komunista?

a) Katolička

b) Anglikanska

c) Evangelička

d) Pravoslavna

42. Tko je uhodio, zatvarao i fizički napadao svećenike?

a) vojska

b) tajna policija

c) AFŽ

d) skojevci

43. Pod kojom optužbom je 1946. uhićen zagrebački

nadbiskup Alojzije Stepinac?

a) suradnja s komunistima

b) suradnja s domobranima

c) suradnja s ustašama

d) nije želio nikakvu suradnju

Page 4: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 4

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

44. Kako su ustaše zvali Alojzija Stepinca?

a) ''žuti biskup''

b) ''crni biskup''

c) ''zeleni biskup''

d) ''crveni biskup''

45. Za što su ustaše sumnjičili Alojzija Stepinca?

a) za suradnju s ustašama

b) za suradnju s komunistima

c) za suradnju s domobranima

d) za suradnju s nacistima

46. Koje godine su komunisti uhitili Alojzija Stepinca?

a) 1945.

b) 1946.

c) 1947.

d) 1948.

47. Na koliko godina zatvora su komunisti montiranim

procesom osudili zagrebačkog nadbiskupa Stepinca?

a) 4 godine

b) 8 godina

c) 12 godina

d) 16 godina

48. Gdje je Alojzije Stepinac bio u zatvoru?

a) u Požegi

b) u Remetincu

c) u Puli

d) u Lepoglavu

49. Gdje je od 1951. zbog narušenog zdravlja bio

interniran Alojzije Stepinac?

a) u Krašiću

b) u Netretiću

c) na Krku

d) u Ćelijama

50. Koji grad je bio sporan u utvrđivanju granice Italije i

Jugoslavije?

a) Venecija

b) Bologna

c) Genova

d) Trst

51. Na koji način su u SFRJ izgrađene brojne željezničke

pruge, ceste i tuneli?

a) izgradili su ih Amerikanci

b) izgradili su ih Sovjeti

c) izgradili su ih masovnim radnim akcijama

d) izgradili su ih Nijemci jer su ih i uništili

52. Što se radnim akcijama željelo proširiti?

a) bratstvo i jedinstvo

b) odanost idejama Staljina

c) kult Lenjinove ličnosti

d) privrženost Marksu i Engelsu

53. Što je Informbiro?

a) udruženje komunističkih stranaka

b) udruženje umjetnika socijalističkih zemalja

c) gospodarska organizacija

d) vjerski časopis

54. Tko je želio iskoristiti Informbiro za širenje svog

utjecaja u komunističkim zemljama?

a) Nicolae Causescu

b) Lech Wales

c) Jan Palach

d) Josif Visarionović Staljin

55. Koje godine je Informbiro donio rezoluciju kojom je

osudio djelatnost KPJ?

a) 1947.

b) 1948.

c) 1949.

d) 1950.

56. Informbiro je pozvao KPJ da se vrati na:

a) ''pravi put'' izgradnje kapitalizma

b) ''pravi put'' izgradnje socijalizma

c) ''korak naprijed'' u izgradnji komunizma

d) ''korak natrag'' u izgradnji kapitalizma

57. Sukob Jugoslavije s Informbiroom završio je:

a) nakon Hladnog rata

b) nakon rušenja Berlinskog zida

c) nakon Titove smrti

d) nakon Staljinove smrti

Page 5: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

58. Kako su nazivani političari koji su bili za Staljina,

a protiv Tita u sukobu s Informbiroom?

a) Staljinovci

b) boljševici

c) antititovci

d) informbiroovci

59. S kojim hrvatskim komunistom se željelo obračunati

pod optužbom da je informbiroovac?

a) Vladimirom Bakarićem

b) Vladimirom Nazorom

c) Andrijom Hebrangom

d) Josipom Brozom Titom

60. Pod kojom optužbom je uhićen Andrija Hebrang?

a) suradnja s ustašama

b) suradnja s Crkvom

c) suradnja sa Stepincem

d) suradnja s Mao Cetungom

61. Kako je u prikazana smrt Andrije Hebranga?

a) ubila ga UDBA

b) stradao u nesretnom slučaju

c) samoubojstvo

d) umro prirodnom smrću

62. Na kojem otoku su zatvarani informbiroovci?

a) otoku Rabu

b) otoku Lošinju

c) otoku Pagu

d) Golom otoku

63. Što je otvoreno na Golom otoku 1949. godine?

a) gulag

b) koncentracijski logor

c) popravni dom

d) kažnjenički logor

64. Što nije obilježje logora na Golom otoku?

a) dolazak bez sudskih presuda

b) rad u kamenolomu

c) tortura i batinanje zatvorenika

d) poštivanje prava zatvorenika

65. Jugoslavensko gospodarstvo slabilo je zbog:

a) zapošljavanja prema sposobnosti

b) prelaska na tržišno gospodarstvo

c) promašenih investicija

d) pojačanog izvoza

66. Slovenija i Hrvatska su željele:

a) politiku ''čekanja''

b) politiku ''čvrste ruke''

c) politiku ''novog kursa''

d) politiku ''čistih računa''

67. Koja republika se najviše protivila toj politici?

a) Crna Gora

b) Srbija

c) Bosna i Hercegovina

d) Makedonija

68. Koji jezik se koristio u vojsci, državnoj upravi i sl.?

a) srpski

b) hrvatski

c) slovenski

d) makedonski

69. Tko je stao u obranu hrvatskog jezika?

a) Hrvatski sabor

b) Matica hrvatska

c) Narodne novine

d) KPJ

70. Hrvatski intelektualci su 1967. objavili Deklaraciju o:

a) ujednačavanju hrvatskog i srpskog jezika

b) istovjetnosti hrvatskog i srpskog jezika

c) nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika

d) postojanju srpskohrvatskog jezika

71. Potpisnici navedene deklaracije proglašeni su:

a) narodnim herojima

b) ponosom naroda

c) nacionalistima i državnim neprijateljima

d) idolima mladih komunista

Page 6: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 6

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

72. Što su srpski intelektualci nisu istaknuli u

Memorandumu SANU iz 1986. godine?

a) da je Srbija gospodarski zapostavljena

b) da je srpski narod ugrožen

c) da je nužno ujedinjavanje svih Srba

d) da Srbiji treba pripasti onoliko koliko zaradi

74. Referendum je:

a) drugi naziv za memorandum

b) izravno glasovanje čitavog naroda kojim se

odlučuje o prihvaćanju ili odbijanju nečega

c) ponovno spajanje u cjelinu

d) vršitelj kraljevske dužnosti u odsutnosti kralja

75. Na koliko mjeseci je Brijunske deklaracija odgodila

provođenje odluke o neovisnosti Hrvatske?

a) 1 mjesec

b) 2 mjeseca

c) 3 mjeseca

d) 4 mjeseca

76. Gdje je započela tzv. ''balvan revolucija''?

a) u Borovu Selu

b) u okolici Knina

c) u okolici Plitvičkih jezera

d) u okolici Pakraca

77. Tijekom koje godine su vođene najteže bitke u

Domovinskom ratu?

a) 1990. godine

b) 1991. godine

c) 1992. godine

d) 1993. godine

78. Mirovne snage UN-a u Hrvatsku nazivaju se:

a) plave kacige

b) crvene košulje

c) crne kape

d) plave bluze

79. Akcija u zaleđu Zadra je:

a) Medački džep

b) Maslenica

c) Peruča

79. Koji od navedenih događaja se najprije dogodio?

a) akcija Maslenica

b) akcija Oluja

c) akcija Bljesak

d) mirna reintegracija Hrvatskog podunavlja

80. Ustav iz 1990. je odredio po pitanju hrvatskih

granica da se mogu mijenjati samo:

a) odlukom JNA

b) odlukom predsjednika Republike

c) odlukom Sabora

d) odlukom ministarstva vanjskih poslova

81. Tko je izabran za predsjednika vlade Hrvatske

nakon izbora 1990.?

a) Franjo Tuđman

b) Stjepan Mesić

c) Josip Boljkovac

d) Žarko Domljan

82. Što nije bio zadatak UNPROFOR-a u Hrvatskoj?

a) uspostaviti zaštićene zone

b) osigurati prekid vatre i demilitarizaciju

c) omogućiti povratak prognanicima

d) odrediti hrvatske granice

83. Zapadna Slavonija i Okučani oslobođeni su:

a) akcijom Oluja

b) mirnom reintegracijom

c) akcijom Bljesak

d) akcijom Ljeto 95.

84. Dokument kojim je Hrvatska i Slovenija odgodile

proglašenje neovisnosti na tri mjeseca je:

a) Daytonski sporazum

b) Brijunska deklaracija

c) Memorandum SANU

d) Ustav Republike Hrvatske

85. Gdje se zbio ''krvavi Uskrs'' u ožujku 1991.?

a) na Plitvičkim jezerima

b) u Okučanima

c) u Kninu

d) u Borovu Selu

Page 7: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 7

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

86. U SFRJ se na rukovodeće položaje zapošljavalo:

a) prema vještini

b) prema umijeću

c) prema sposobnosti

d) prema podobnosti

87. Organizacija koja se bavi zaštitom okoliša je:

a) Al-Quaida

b) Greenpeace

c) Flower Power

d) Earthpeace

88. Namješteni sudski proces s lažnim svjedočenjem

kojim vlast želi postići neke ciljeve naziva se:

a) montažni proces

b) proces montiranja

c) montirani proces

d) proces za prihvaćanje laži

89. U rodno selo Krašić interniran je:

a) Vladko Maček

b) Alojzije Stepinac

c) Josip Broz Tito

d) Andrija Hebrang

90. Već potkraj 1991. HV je oslobodila dio:

a) Hrvatskog podunavlja

b) Srijema

c) Baranje

d) Zapadne Slavonije

91. U SFRJ se ljude poticalo da se po pitanju

nacionalnosti izjašnjavaju kao:

a) Srbi

b) Hrvati

c) Jugoslaveni

d) Proleteri

92. U koju državu je pobjeglo najviše izbjeglica iz

BiH za vrijeme rata u toj zemlji?

a) Hrvatsku

b) Srbiju

c) Crnu Goru

d) Sloveniju

93. U kojem gradu u BiH su srpske snage počinile

zločin tijekom rata i ubile 6000 muškaraca?

a) Goraždu

b) Žepi

c) Srebrenici

d) Sarajevu

94. Hrvatsko podunavlje oslobođeno je:

a) akcijom Bljesak

b) mirnom reintegracijom

c) akcijom Oluja

d) akcijom Medački džep

95. Zašto je Hrvatskoj bilo važno međun. priznanje?

a) zbog potvrde hrvatske vlasti nad cijelim

teritorijem Republike Hrvatske

b) zbog želje da napakostimo Srbiji

c) zbog toga što to dobro zvuči

d) pa i nije bilo baš tako važno

96. Ranjenici iz vukovarske bolnice ubijeni su na:

a) Trpinjskoj cesti

b) hangarima Veleprometa

c) farmi Ovčara

d) Kukuruznom putu

97. Vukovarska majka koja je u borbama za Vukovar

izgubila 4 sina i zeta zvala se:

a) Kata Šoljić

b) Iva Matić

c) Janja Jurić

d) Anđa Babić

98. Hrvatsko podunavlje je u sastav Hrvatske

reintegrirano na temelju:

a) Daljskog sporazuma

b) Borovskog sporazuma

c) Aljmaškog sporazuma

d) Erdutskog sporazuma

99. Što znači kratica ZNG?

a) Za narodnu gardu

b) Za naš grad

c) Zbor narodne garde

d) Zahvat nad gradom

Page 8: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 8

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

100. Izaberi točan dio tvrdnje.

a) U SFRJ se sustavno provodilo potiskivanje hrvatskog – srpskog jezika.

b) Protiv ujednačavanja hrvatskog i srpskog jezika pobunili su se književnici u Matici hrvatskoj – PEN-u.

c) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika objavljena je 1967. – 1971. godine.

d) U SFRJ se nastojao stvoriti jedan tzv. Srpskohrvatski jezik, ali na štetu srpskog – hrvatskog jezika.

e) Potpisnici Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog… proglašeni su prijateljima – neprijateljima države.

f) Pokret koji je tražio kulturne, gospodarske i političke promjene nazvan je Hrvatsko proljeće – Hrvatsko ljeto.

g) Hrvatsko proljeće je bilo na vrhuncu 1970. – 1971. godine.

h) U vrijeme Hrvatskog proljeća na čelu partije u Hrvatskoj je bila starija – mlađa generacija komunista.

i) U vrijeme Hrvatskog proljeća tražena je promjena Ustava – granica.

j) U vrijeme Hrvatskog proljeća tražilo se prestanak federalizacije – centralizacije.

k) U Hrvatskom proljeću sudjelovali su brojni studenti – vojnici.

l) Hrvatsko proljeće često se naziva i ''hrvatski pokret'' – ''masovni pokret''.

lj) Pojam ''maspokovac'' nakon gušenja Hrvatskog proljeća imao je pozitivan – negativan prizvuk.

m) Tito i partijski vrh su odlučili podržati – ugušiti Hrvatsko proljeće.

n) Tito i državni vrh su se sastali u Vojvodini u Titovoj rezidenciji u Tikvešu – Karađorđevu.

o) Hrvatski komunisti koji su sudjelovali u Hrvatskom proljeću morali su dati ostavke – otići u SSSR.

p) Nakon Hrvatskog proljeća Matici hrvatskoj je darovana novčana pomoć – zabranjen rad.

r) Znanstvenici, novinari i obični građani sudionici Hrvatskog proljeća su napredovali na poslu – dobili otkaz.

s) Hrvatsko proljeće završeno je na vrlo demokratski – nedemokratski način.

š) Novi Ustav SFRJ donesen je 1971. – 1974. godine.

t) Novim Ustavom je samostalnost republika i pokrajina ojačana – oslabljena.

u) Novim Ustavom SFRJ svaki narod je dobio pravo na samoodređenje do odcjepljenja – autonomije.

v) Ustavom iz 1974. Josip Broz Tito imenovan je privremenim – doživotnim predsjednikom SFRJ.

z) Vlasti u SFRJ su dopustile odlazak u ekonomsku emigraciju 1950-ih - 1960-ih.

ž) Odlazak u ekonomsku emigraciju dopušten je zbog gospodarske krize – velike demokratizacije u SFRJ.

101. Da –ne pitalice.

a) Jesu li brojni Hrvati smatrali da idu samo na ''privremeni rad'' izvan domovine? Da - Ne

b) Jesu li brojni Hrvati većinom otišli na ''privremeni rad'' u SSSR? Da - Ne

c) Jesu li ti radnici na ''privremenom radu'' nazvani ''folksdojčeri''? Da - Ne

d) Jesu li u SFRJ osim ekonomskih postojali i politički emigranti? Da - Ne

e) Jesu li se pripadnici političke emigracije podržavali komunistički režim u Hrvatskoj? Da - Ne

f) Je li hrvatska politička emigracija oslabila nakon gušenja Hrvatskog proljeća 1971. godine? Da - Ne

g) Jesu li politički emigranti željeli stvoriti samostalnu i nezavisnu hrvatsku državu? Da - Ne

h) Je li Bruno Bušić bio veliki protivnik hrvatske političke emigracije? Da - Ne

i) Je li Bruno Bušić nastojao povezati razjedinjene grupacije hrvatske političke emigracije? Da - Ne

j) Je li Brunu Bušića ubio agent UDBE? Da - Ne

k) Je li Bruno Bušić ubijen u Londonu 1978. godine? Da - Ne

l) Je li Bruno Bušić bio publicist? Da - Ne

lj) Je li UDBA bila tajna policija? Da - Ne

Page 9: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 9

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

102. Upiši ime:

a) osobe među vođama Hrvatskog proljeća kojoj se ime kasnije nije smjelo spominjati ……….….. ………..……… - …….…..….

b) osobe koja je prema Ustavu iz 1974. postala doživotni predsjednik Jugoslavije ………………..… ………….…….. ………….…

c) hrvatskog intelektualca kojeg je u Parizu 1978. ubio agent UDBE ……............…… ………….…..…. .

d) predsjednika Srbije koji je bio glavni pokretač velikosrpske agresije na Hrvatsku ……….…...……….. …………………………

e) prvog predsjednika Hrvatske ………………..…………. ……………………………

f) prvog predsjednika vlade u neovisnoj Hrvatskoj ……………………………...…….. …………………..………..…

g) prvog ubijenog hrvatskog redarstvenika (na ''krvavi Uskrs) ……………..……. ……………………………..

h) književnika koji je održao govor ''Generali Hrvatska se ne boji''……….………. ……………………….….….

i) pape koji je znatno pomogao u međunarodnom priznanju Hrvatske ………………… ………………….. ……… .

j) zapovjednika obrane Borova Naselja (Trpinjska cesta) ……………………………………. ……………………………. .

k) zapovjednika obrane Vukovara (i nadimak) …………………………………… ……………………..……. …………………. .

l) majke koja je postala simbol svih majki koje su u ratu izgubile djecu ……………………………… …………………. .

m) aktualne predsjednice Republike Hrvatske ………………………. ……………………….. ……………………. .

103 . Uoči netočnosti u tekstu, precrtaj ih i iznad njih napiši riječ koja bi na tom mjestu trebala biti.

Potkraj šezdesetih i na početku sedamdesetih godina započeo je pokret poznat pod nazivom Hrvatsko ljeto. Bilo je to

razdoblje kulturnih, gospodarskih i vjerskih promjena koje su zahvatile Hrvatsku. Taj pokret doživio je vrhunac 1961.

godine. U Hrvatskoj je tada na vodećim položajima bila starija generacija komunista. Oni su tražili promjenu Ustava,

ukidanje federalizma i uvođenje neravnopravnosti naroda. Zahtjevima se protivila Matica hrvatska i studenti.

104. Točno – netočno.

a) Josip Broz Tito umro je 1990. u Beogradu. T N

b) Umjesto Tita u SFRJ je na vlast vraćen kralj. T N

c) SFRJ je brzo zahvatila gospodarska kriza i imala je veliki vanjski dug. T N

d) Međunacionalna kriza u SFRJ započela je sukobom Srba i Albanaca na Kosovu. T N

e) Memorandumom SANU tvrdilo se da je Srbija gospodarski zapostavljena. T N

f) Memorandum SANU je dokument koji je pridonio uspostavi mira u Jugoslaviji. T N

g) Memorandum SANU izradili su neuki srpski seljaci. T N

h) Memorandumom SANU tvrdilo se da je srpski narod ugrožen. T N

i) Memorandum SANU izrađen je 1986. godine. T N

j) Memorandumom SANU tvrdilo se da je nužno ujedinjavanje svih Srba. T N

k) Memorandum SANU zagovarao je ideju stvaranja Velike Srbije. T N

l) Slobodan Milošević se usprotivio ideji stvaranja Velike Srbije. T N

lj) Slobodan Milošević bio je na čelu Saveza komunista Srbije. T N

m) Milošević je želio, ali nije uspio ukinuti autonomiju Kosova i Vojvodine. T N

n) Delegati iz Slovenije i Hrvatske su napustili 14. izvanredni kongres SKJ. . T N

Page 10: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 10

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

o) UDBA je bila ozloglašena jugoslavenska tajna policija. T N

p) UDBA je privodila ''narodne neprijatelje'' i vršila saslušanja. T N

r) UDBA nikad nije vršila likvidacije ljudi. T N

s) UDBA nije djelovala izvan Jugoslavije. T N

š) U kolovozu 1990. Srbi s područja Knina su započeli tzv. ''balvan revoluciju'' protiv Hrvatske. T N

t) ''Balvan revolucija'' označava postavljanje zapreka na cestama te ulazak u vlakove i zastrašivanja. T N

u) Božićni Ustav donesen je u prosincu 1990. godine. T N

v) Ćelije su hrvatsko selo koje je prvo u potpunosti uništeno u Domovinskom ratu. T N

z) Brijunskom deklaracijom je provedba odluke o samostalnosti odgođena na 3 mjeseca. T N

105. Prepoznaj osobu i upiši njezino ime u pravokutnik.

Ivan Pavao II. , Blago Zadro, Andrija Hebrang, Josip Jović, Savka Dabčević – Kučar, Alojzije Stepinac, Marko Babić, Franjo Tuđman,

106. Pročitati objašnjenje pojmova agrarna reforma, ateizam, autocenzura, emigracija, folskdojčeri,

gastarbajteri, integracija, internacija, kolonizacija, konotacija, montirani proces, nacionalizacija, paravojni,

referendum, reintegracija, sankcija, suverenitet.

Page 11: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 11

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

Zadaci za vježbu snalaženja u vremenu i prostoru

1. Na slijepom zemljovidu oboji žutom bojom prostor na kojem je izvedena akcija Južno Bojište.

2. Na slijepom zemljovidu oboji plavom bojom prostor na kojem je izvedena akcija Oluja.

3. Na slijepom zemljovidu oboji smeđom bojom prostor Miljevačkog platoa.

4. Na slijepom zemljovidu oboji olovkom prostor u zapadnoj Slavoniji oslobođen potkraj 1991.

5. Na slijepom zemljovidu oboji zelenom bojom prostor na kojem je izvedena akcija Maslenica.

6. Na slijepom zemljovidu oboji crvenom bojom prostor na kojem je izvedena akcija Peruča.

7. Na slijepom zemljovidu oboji narančastom bojom prostor na kojem je izvedena akcija Medački džep.

8. Okomitim crtama označi prostor oslobođen mirnom reintegracijom.

9. Kosim crtama označi prostor akcije Ljeto 95. i zaokruži grad koji je bio u okruženju 1000 dana.

Page 12: OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci · OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 5 Nakon što nešto učiniš 10 000 puta, smatrat će te stručnjakom!

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

Ponavljanje izradio: Milenko Zovko, prof. Stranica 12

Nakon što nešto učiniš 10 000 puta,

smatrat će te stručnjakom! Finsko pravilo.

Kronologija

1918. - početak suvremenog (najnovijeg) doba

1946. – uhićen i osuđen Alojzije Stepinac

1948. - sukob Jugoslavije s Informbiroom

1967. – Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika

1971. - vrhunac ''Hrvatskog proljeća''

1978. - agent UDBE u Parizu ubio hrvatskog intelektualca i emigranta Brunu Bušića

svibanj 1990 – održani prvi višestranački izbori u Hrvatskoj

kolovoz 1990. – u okolici Knina započela tzv. ''balvan revolucija''

1990. - raspad SKJ (Saveza komunista Jugoslavije)

prosinac 1990. - donijet Ustav Republike Hrvatske nakon prvih izbora

ožujak 1991. - ''krvavi Uskrs'' na Plitvicama

2. svibnja 1991. – zločin u Borovu Selu – ubojstvo 12 redarstvenika

svibanj 1991. - referendum o samostalnosti

25. lipnja 1991. - proglašena samostalna Hrvatska (25. 6. praznik Dan državnosti)

1991. – osnovan Zbor narodne garde

srpanj 1991. – potpisana Brijunska deklaracija

8. listopada 1991. - odluka o samostalnosti i suverenosti Hrvatske stupila na snagu (praznik Dan neovisnosti)

18. studenog 1991. – JNA i srpske paravojne postrojbe zauzele Vukovar i započele sa zločinima nad Hrvatima

20. studenog 1991. – počinjen zločin na farmi Ovčara kod Vukovara – mučeno i ubijeno više od 200 ranjenika

15. siječnja 1992. – Hrvatska dobila priznanje međunarodne zajednice

1992. – Hrvatska postala članica UN-a

1. – 3. svibnja 1995. – vojno – redarstvena akcija Bljesak

4. – 8. kolovoza 1995. – vojno – redarstvena akcija Oluja

(5. kolovoza oslobođen Knin – Dan domovinske zahvalnosti)

1997. i 1998. – mirna reintegracija Hrvatskog podunavlja (Vukovar vraćen pod nadzor hrvatskih vlasti)

2013. – Hrvatska postala 28 članica Europske unije

PONAVLJANJE JE MAJKA ZNANJA!