of 209 /209
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ NJENO IME JE ŽENA Xin Karsen ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NJENO IME JE ŽENA - · PDF fileUvod Uvod Eva. Prva žena. Jednaka muškarcu, od njega se razlikovala samo seksualno. Iako je o njoj mnogo pisano, ovaj predmet još uvek nije iscrpljen

 • Author
  buiphuc

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NJENO IME JE ŽENA - · PDF fileUvod Uvod Eva. Prva žena. Jednaka muškarcu, od njega...

 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  NJENO IME JE ENA

  Xin Karsen

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  http://www.siont.net/

 • SadrajUvod......................................................................................................1

  Predlozi......................................................................................2Primer.........................................................................................4

  Posveta.................................................................................................8

  Predgovor.............................................................................................9

  Eva (Jeva), majka svih zivih..............................................................11

  Sara, princeza cije je ime zablezeno s postovanjem......................21

  Reveka, zena sa velikim potencijalom, ali.......................................33

  Reveka mnogo sta uzima u svoje ruke (2).......................................42

  Petefrijeva supruga, zena upravljana seksom................................51

  Marija, zena voda koja je sebe precenila.........................................59

  Rava, bludnica u galeriji heroja vere................................................67

  Fenina, zena koju je nadvladala ljubomora.....................................74

  Ana, zena koja je verovala u molitvu...............................................79

  Carica od Sabe, zena koja je zelela da bude mudrija.....................88

  Udovica iz Sarepte, zena koja je prihvatila izazov vere..................95

  i

 • SadrajSunamka, zena koja je kreativno razmisljala................................101

  Jevrejska sluskinja, devojka koja je govorila o Bogu..................108

  Jestira, carica koja je svoj zivot rizikovala zbog svog naroda....113

  Jovljeva supruga, zena koja je Bogu rekla ne...............................122

  Marija, najprivilegovanija medu zenama.......................................130

  Jelisaveta, zena cvrstog karaktera i dobar zivotni saputnik........143

  Ana, zena koju nije unistilo slomljeno srce...................................151

  Udovica, zena koja je umela da upravlja novcem.........................156

  Marta iz Vitanije, zena koja je drugorazrednim stvarima dala prioritet............................................................................................161

  Marija iz Vitanije, zena koja je umela da izabere najbolje............169

  Samaricanka, zena koja je Isusu rekla da......................................176

  Dorka, zena koja je volela Boga.....................................................185

  Lidija, poslovna zena koja je Bogu dala prvo mesto....................191

  Priskila, cenjeni saradnik u propovedanju evandelja...................197

  O piscu..............................................................................................205

  ii

 • Uvod

  Uvod

  Eva. Prva ena. Jednaka mukarcu, od njega se razlikovala samoseksualno. Iako je o njoj mnogo pisano, ovaj predmet jo uvek nijeiscrpljen. Ona je majka svih ena.

  ene u ovoj knjizi nisu izmiljene. Stvarne su. ivele su u prolosti, a usvojim eljama i problemima, u nadama i ambicijama, one i danas ivemeu nama. Verujem da dok budete itali o njima, one e vas ifascinirati i upozoravati. To se desilo i meni dok sam o njima pisala.

  Velika razlika koja postoji meu enama u ovoj knjizi nije pitanjedrutvenog poloaja. Nije bitno to je jedna od njih bogata, kao CaricaSavska ili siromana kao udovica iz Isusovog doba, niti je bitno to jejedna od njih voa kao Marija, ili nepotovana kao Samarianka, nijebitno da li je neudata ili je u braku. Ove stvari su nevane. Stvarnarazlika meu ovim Evinim kerima je u tome da li jesu ili nisupoznavale Boga. Dok saznaje o svakoj od njih, javlja se centralnopitanje: Koje mesto u njihovom ivotu zauzima Bog? Odgovor na topitanje odluuje o srei i korisnosti svake od njih. Ovo je motivacijakoja je pokree da ide napred.

  ene u ovoj knjizi su na osnovu ovoga izabrane. Otkriete da izbor nezavisi od godina, drutvenog statusa ili zanimanja; postoji jedna stvarsa kojom svaka od njih mora da se suoi njihov stav prema Bogu.

  Ako je Bogu dato pravo mesto u ivotu, onda osoba postaje privlanana poseban i koristan nain. Kada je On odsutan, ili kada mu nije datopravo mesto, onda je ivot bez pravog cilja bez perspektive.

  Nadam se da ete i vi otkriti kako je Biblija jedinstvena knjiga, i dok sebudete upoznavali sa ovim enama, poeete da se na novi, sve ili

  1

 • obnovljen nain upoznajete sa Bojom Reju.

  Posebna napomena: Molim vas da proitate delove Biblije na poetkusvakog poglavlja. Ovo je neophodno da bi se poglavlje razumelo.

  Za one koji ne samo da ele da itaju o enama, nego i da prouavajunjihove ivote, bilo pojedinano ili u grupi, na kraju svakog poglavljapostoje pitanja za prouavanje Biblije. Sledei odeljak sadri predlogeo tome kako da se ova knjiga koristi za lino i grupno prouavanje.

  Predlozi

  Verujem, kao i mnogi drugi, da najplodonosnije diskusije nastaju ondakada male grupe ljudi iznose ono to je Biblija njima lino govorila.

  Sledei predlozi e biti od pomoi onima koji su zainteresovani dauestvuju, ili da vode grupu za prouavanje Biblije.

  PREDLOZI ZA GRUPNO ZA PROUAVANJE BIBLIJE:

  1. Poni sa malom grupom obino sa najmanje est, a najvie desetljudi. Ovako e tvoja grupa biti dovoljno velika za zanimljivu diskusiju,ali i dovoljno mala da svaki lan moe da uestvuje. Kako brojuesnika bude rastao, zaponi sa drugom grupom.

  2. Pre nego to pokrene grupu, treba da odlui koliko esto ete seokupljati. Mnogi ljudi e moda oklevati da se predaju neem potpunonovom i to u neodreenom vremenskom periodu. Ovaj problem semoe reiti ako unapred odlui da ete se, na primer, okupljati etirido est puta. Ako posle tog vremenskog perioda reite da nastavite

  2

 • dalje, dogovorite se o broju sastanaka.

  3. Imaj na umu da grupa za prouavanje Biblije treba da diskutuje oBibliji. Da bi se spreilo uzaludno troenje vremena, mudro je da svakauesnica unapred kod kue pripremi svoju studiju. Tako sastanakmoe da se iskoristi da se razgovara o studiji koju je svaka osobapripremila. Grupe cvetaju kada svaki lan iznosi ono to je lino otkrio.

  4. Naglasi potrebu da se primenjuju lekcije koje su nauene, i da trebameusobno da se pomau pri toj primeni. Postoji daleko vea potrebaza duhovnim rastom nego za uveavanjem znanja samog po sebi."Kako ono to sam nauio moe da utie na moj ivot?" ovo jepitanje koje svaka osoba treba da zapita sebe i na koje treba daodgovori u toku svake diskusije.

  5. Pre nego to pone, rei da e prisustvovati svakom sastanku.Propusti sastanak jedino kada apsolutno ne moe da mu prisustvuje.Ako ne moe da prisustvuje, ipak uradi studiju i spremi je za sledeisastanak.

  6. Smatraj se lanom grupe. Budi slobodan da da doprinos.Nedostatak iskustva ne treba da te spreava od uestvovanja udiskusiji. S druge strane, odupri se iskuenju da dominira grupom.

  PREDLOZI ZA VOE GRUPNIH ZA PROUAVANJE BIBLIJE:

  1. Obavezno provedi dovoljno vremena u prouavanju Biblije i budisiguran da si studiju kompletirao.

  2. Doi spreman. Zabelei one take koje eli da naglasi. Ovimtakama pristupi kroz pitanja.

  3

 • 3. Pouavaj tako to e postavljati pitanja, umesto da daje izjave.Samo mali broj planinara voli da na vrh planine budu odneseni. Radostuspinjanja prepusti njima samima. Nemoj samo ti da pria. Diskusijutako vodi da svaki lan grupe moe da uestvuje.

  4. Pripremi pitanja koja e podsticati na razmiljanje. Postavljaj pitanjakoja Bibliju primenjuju na probleme u svakodnevnom ivotu. Izostavljajpitanja na koja se moe odgovoriti prosto sa da ili ne.

  5. Organizuj vreme i okruenje pre sastanka. (Krug je generalnonajbolji nain sedenja.) Poni i zavri na vreme. Neupadljivo gledaj nasat.

  6. Moli za sebe i za svakog lana grupe. Moli da Hrist kroz svoju Regovori svakoj prisutnoj osobi. Moli da te Sveti Duh uini osetljivim napotrebe drugih. Molitva rezultira entuzijazmom, a on je od sutinskevanosti za uspeh vae diskusije.

  Ovi predlozi nisu ogranieni na odreeni tip grupe za prouavanjeBiblije. Iste principe moete koristiti za prouavanje biblijskih knjiga,poglavlja ili biblijskih tema. Oni koji ele praktine smernice zaprouavanje Biblije, treba da nabave Navigatorski prirunik zaprouavanje Biblije.

  Primer

  PREDLOZI ZA GRUPNU DISKUSIJU O EVI:

  1. Neka svaki lan grupe obavezno uradi svoju studiju. Sve ihpodstakni da imaju beleke za vreme diskusije.

  4

 • 2. Unapred odredite da ete se kao grupa ograniiti na odgovaranjesamo onih pitanja koja su data u biblijskoj studiji, ili pitanja koja sublisko vezana za tu temu.

  3. Neka se svaka diskusija vrti oko Biblije. Uvek pitaj: "ta Biblija kaeo ovome?"

  4. Uspeh svake diskusije biblijske grupe puno zavisi od pitanja kojavoa postavlja i od toga kako zapoinje i vodi razgovor. Postoje etirivrste pitanja:

  a. Pitanja za poetak diskusije.b. Pitanja koja vode diskusiju.c. Pitanja koja pomau da se tema razjasni i produbi.d. Pitanja koja podstiu primenu.

  5. Primeri gore navedenih pitanja u vezi sa Evom:

  a. Pitanja za poetak diskusije:(1) ta smo saznali o Evi?(2) ta smo saznali o zmiji?(3) ta smo saznali o iskuenju?(4) ta smo saznali o posledicama greha?

  Kada ovako predstavi svaku glavnu taku studije, izbei emonotono postavljanje pitanja u okviru prouavanja Biblije i osiguraezanimljivu diskusiju. Veoma je mudro da se rezimira jedna taka prenego to se pree na sledeu.

  b. Pitanja koja vode diskusiju:(1) ta je neko drugi otkrio?(2) Da li neko ima neto da doda?(3) Da li ima nekoga ko bi hteo da neto kae?

  5

 • Ovu vrst