Položaj žena u društvu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PP, seminar iz sociologije, 1. godina studija prava

Text of Položaj žena u društvu

Pravni fakultet u Zagrebu Katedra za sociologiju

Seminarski rad

POLOAJ ENA U DRUTVU

Voditelj seminara: Prof. dr. sc. Slaven Ravli Student: Minela Kovaec Zagreb, prosinac 2010.

1. UVOD

Pojam piramidalne ravnopravnosti Parsons je okarakterizirao ulogu ene u obitelji kao ekspresivnu ona prua toplinu, sigurnost i emocionalnu podrku Ljudsko ponaanje uglavnom odreuje i usmjerava kultura Uloge po rodu proizvod su KULTURE, a ne biologije Podjelu rada po spolu podrava i opravdava vjerovanje i sistem vrijednosti koji tvrdi da su uloge po rodu normalne, prirodne, ispravne i doline. (M. Haralambos) Najveu ulogu u oblikovanju tih uloga ima SOCIJALIZACIJA

1.1. Socijalizacija

Malim djevojicama kupuju se lutke, pohvaljuje se njihova pitolji i Djeacima se kupuju submisivnost agresivne igrake, pohvaljuje njihova samokontrola, agresivnost, snaga i odlunost

Slika 1.

Slika 2.

1.2. Matrijarhat (ginekokracija)

Politiki ili drutveni sustav u kojem dominiraju ene Veina antropologa danas je uvjerena da nema dokaza da je matrijarhat ikada postojao J.J. Bachofen (ljudi su u matrijarhatu "osjeali jedinstvo svega ivota i harmoniju svemira" i prihvatili su filozofiju "reguliranog naturalizma") Sigmund FreudSlika 3. Venera iz Willendorfa, simbol plodnosti

2. POLOAJ ENA U DRUTVU KROZ POVIJEST

U religijama dominiraju bogovi, a ne boice Eva pojede zabranjeni plod te automatski postaje krivac svih ljudskih nevolja Jedina drutvena uloga ena bila je RAANJE DJECE 18. st. obiljeeno poetkom utjecaja i borbe ena za svoja prava Pojava feminizma kao pokreta u 19. st. Sufraetkinje (19./20. st.)

Slika 4. Votes for women!

2.1. Poloaj ena u babilonskom drutvu (19. 16. st. pr. Kr.)

Slika 5. Prikaz ene iz Babilona

ena kao rodilja, odgojiteljica i domaica enu mu nema pravo zapostavljati (tad ena ima pravo na razvod), neosnovano optuivati za preljub, napustiti i otii u drugo mjesto ena ima pravnu i djelatnu sposobnost Nakon mueve smrti, ili u sluaju razvoda, ona je staratelj svoje djece, upravitelj njihove i vlastite imovine ena smije imati vlastitu imovinu

2.2. Poloaj ene u Antikoj GrkojENA U ATENI (5. st. pr. Kr.) ene i robovi nisu imali nikakvih graanskih ni politikih prava Djevojka nije smjela izlaziti iz svojih odaja (slobodan izlazak samo u sluaju vjerskih obreda) Kyrios - djevojkin otac bio je taj koji je birao mua i odluivao za nju Atenski graanin stupao je u brak u prvom redu da bi imao djecu

Nije postojao zakon koji bi branio incest Mu je imao pravo otjerati enu, ak i bez opravdanog razloga

Slika 6. Atenjanke

ENA U SPARTI Sparta liberalna u odnosu prema enama Fizika sposobnost se smatrala jednako vanom za mukarca i za enu Posjedovale veliko intelektualno znanje (prouavanje umjetnosti, uenje o seksualnosti) Udavale se sa 18. godina kasno u odnosu na Atenu Dijeljenje ene meu mukarcima Raanje djece bila je najvanija zadaa slobodne Spartanke Spartanke su ukljuene u dravni aparat i zauzimale vano mjesto u spartanskom drutvu

Slika 7. Spartanske ene

Slika 8. Helena Spartanska

2.3. Poloaj ene u srednjem vijeku (5. st. - 15. st.)

Velika uloga sveenstva i Crkve u ivotu ljudi velika vanost braka, uloga ene uglavnom ograniena na reprodukciju i obiteljski ivot Smatrale su se openito inferiornima i to prvo kao oevo, a zatim kao muevo vlasnitvo Zadaa ene jest odgoj djece Brakove su dogovarali roditelji Za ene viih stalea, koje nisu uspjele nai mua i udovice bila su otvorena vrata brojnih samostana ili konventa ene su se obrazovale kod kue Velika uloga ena u podruju brige za zdravlje i porodiljstvo

Slika 9. Srednji vijek

3. UTJECAJ RELIGIJE NA POLOAJ ENA

Slika 10. Najnepovoljniji poloaj ene imaju u islamu

Sve religije su patrijarhalne U Svetim knjigama se govori i o jednakosti ene i mukarca pred Bogom, ali ne i u drutvu U judaizmu, zadaa ene je potomstvo, a neplodnost najvei grijeh i sramota U islamu, ensko tijelo mora biti pokriveno; ne smije se u javnosti pojavljivati s mukarcem, ukoliko nije lan njene obitelji; brak je dogovoren U islamu, ena smije svjedoiti na sudu svjedoanstvo dviju ena vrijedi kao jednog mukarca Pojam erijatskog prava

STARI ZAVJET

Ne zaustavljaj pogleda ni pred ijom ljepotom i ne sjedaj sa enama. Jer iz odijela izlazi moljac, a od ena enska zloa. Bolja je zloa muka nego dobrota enska; od ene potjee sramota i ruglo. (Knjiga Sirahova 41,12-14)NOVI ZAVJET

Ako se ena ne pokriva, neka se ia; ako li je pak runo eni iati se ili brijati, neka se pokrije. A mu ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Boja; a ena je slava mueva. Jer nije mu od ene, nego ena od mua. I nije stvoren mu radi ene, nego ena radi mua.(1 Korinanima 11,6-9)

4. JOHN STUART MILL, PODREENOST ENA (1869.)

Zagovornik individualne slobode, tako i drutvenih promjena koje ta sloboda trai U svom eseju Podreenost ena zalae se za ravnopravnost spolova, analizira problem nejednakosti ena Smatra da je podreenost ena jedna od najveih prepreka ljudskome napretku Prema njemu, idealno drutvo je ono drutvo u kojem su svi pojedinci slobodni Brak je jedino ropstvo koje zakon priznaje.

Veliki utjecaj na njega ostavila je njegova ena, Harriet Taylor Mill koja je isto bila borac za enska prava Zajedno napisali esej ensko pravo glasa u kojem se zauzimaju za ukidanje restriktivnih zakona o braku i razvodu, za jednakost obrazovnih mogunosti i otvaranje svih zanimanja podjednako enama kao i mukarcima

Slika 11. John Stuart Mill i Harriet Taylor Mill

5. KAKAV JE DANAS POLOAJ ENE U HRVATSKOJ?

21. stoljee poloaj ene u Hrvatskoj i dalje dalek od ravnopravnog 2008. godine Hrvatska je bila na 46. mjestu na ljestvici od 130 zemalja Poloaj ena u politici:

od ukupno 152 zastupnika u Hrvatskom saboru, 33 su ene (21,7 %)

Poloaj ena na tritu rada:

Zaposlene ene u prosjeku zarauju 12,5 % manje od mukaraca 77 % ena ima problema s poslodavcem kada zatrudne 28,5 % zaposlenica ima plaen prekovremen rad U rukovodeem kadru dravnih i privatnih poduzea ene sudjeluju sa samo 5% Profesionalno napredovati mogu samo one neudane i bez djece 28,6 % ispitanih zaposlenica kazalo je da zapostavljaju karijeru zbog obitelji