Click here to load reader

MODULUL 3 - liceul- 3 Word2007_RO.pdf · PDF file Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri” Suport de curs pentru

 • View
  18

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MODULUL 3 - liceul- 3 Word2007_RO.pdf · PDF file Program de formare continuă:...

 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

  Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului”

  Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri”

  Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizării procesoarelor de texte; aplicaţia WORD din Microsoft Office

  Pag. 1

  MODULUL 3

  „BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE

  TEXTE; APLICAŢIA WORD DIN MICROSOFT

  OFFICE”

  CURSUL

  „UTILIZAREA CALCULATORULUI PERSONAL;

  APLICAREA TIC ÎN ŞCOALĂ ŞI AFACERI”

 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

  Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului”

  Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri”

  Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizării procesoarelor de texte; aplicaţia WORD din Microsoft Office

  Pag. 2

  Obiectivele acestui modul sunt:

   Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Funcţiile mouse-ului

  Descrierea diverselor tipuri de tastaturi  Funcţiile tastelor, taste speciale Deplasarea cursorului mouse-lui, utilizarea butoanelor mouse-ului

   Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică

   Tastele de editare

  Tastele funcţionale, rol

   Shortcut-uri – combinaţii de taste

   Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text

   Lansarea în execuţie a unei aplicaţii de procesare de text

  Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui

  Crearea unui document nou

   Salvarea unui document

  Închiderea unui document

   Utilizarea funcţiei „Ajutor”

   Modul de vizualizare document

  Închiderea aplicaţiei de procesare de text

   Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului

  Iniţializarea paginii de lucru

   Introducerea informaţiilor în text

  Funcţia „Anulare”

  Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul document

   Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor „ Copiere”, „Lipire”, „Decupare”

  Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire”

   Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului

   Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor

   Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi subliniere.

  Marcare vizuală (selectare) paragraf, text

  Utilizarea culorilor în text

   Alinierea textului în cadrul documentului

   Spaţierea rândurilor

  Copierea formatului unui text selectat  Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal,

  poziţionarea tabulatorilor

 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

  Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului”

  Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri”

  Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizării procesoarelor de texte; aplicaţia WORD din Microsoft Office

  Pag. 3

   Utilizarea avansată a procesorului de texte

   Folosirea listelor (numerotare, marcatori)  Utilizarea instrumentelor pentu desenare  Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele  Inserarea şi formatarea diagramelor şi imaginilor

   Formatarea finală a unui document  Stiluri , aplicarea stilurilor existente unui document

   Numerotarea paginilor

  Antet şi subsol, introducerea datei, orei, numărului paginii  Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale - folosirea funcţiei de corectare

  ortografică şi gramaticală

   Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document

   Trecerea în revistă a documentului (examinare înaintea imprimării)

  Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire - fereastra Imprimare (Print)

  Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier

   Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice şi a faxului oferite de editor  Opţiunea „Trimite Poştă electronică”  Opţiunea „Trimite Fax prin Internet”

   Realizarea unor aplicaţii practice

  Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea unei diplome complexe, realizarea unei pagini pentru fax, realizarea unui raport, realizarea unei scrisori oficiale, întocmirea unui referat la

  o disciplină studiată

  Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie

   Deprinderea redactării corecte a unor documente  Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite

   Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură

  Utilizarea „shortcut”-ului pentru funcţii mai des utilizate ale editorului

 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere

  Componenta proiect: „Extinderea accesului la tehnologiile ITC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului”

  Program de formare continuă: „Utilizarea calculatorului personal: aplicarea TIC în şcoală şi afaceri”

  Suport de curs pentru Modulul: „Bazele utilizării procesoarelor de texte; aplicaţia WORD din Microsoft Office

  Pag. 4

  CUPRINS

  3. BAZELE UTILIZĂRII PROCESOARELOR DE TEXTE; WORD DIN MICROSOFT OFFICE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

  3.1. Folosirea aplicaţiei Microsoft WORD ---------------------------------------------------------------------------- 6 3.1.1. Primii paşi în procesarea textelor ------------------------------------------------------------------------------- 6

  3.1.1.1. Deschiderea şi închiderea aplicaţiei Word --------------------------------------------------------------- 7 3.1.1.2. Folosirea funcţiilor “ Ajutor” (Help) ------------------------------------------------------------------------- 12 3.1.1.3. Deschiderea unuia sau mai multor documente -------------------------------------------------------- 14 3.1.1.4. Crearea unui document nou (folosind şablonul prestabilit) ----------------------------------------- 14 3.1.1.5. Salvarea unui document într-o locaţie pe disc --------------------------------------------------------- 14 3.1.1.6. Salvarea unui document sub alt nume ------------------------------------------------------------------- 16 3.1.1.7. Comutarea între mai multe documente deschise ----------------------------------------------------- 17 3.1.1.8. Închiderea unui document ------------------------------------------------------------------------------------ 17

  3.1.2. Ajustarea setărilor de bază --------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.1.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a paginii ----------------------------------------------------------- 18 3.1.2.2. Folosirea funcţiei de modificare a scării de vizualizare a unui document (panoramare) --- 20 3.1.2.3. Afişarea, ascunderea barelor de instrumente ---------------------------------------------------------- 21 3.1.2.4. Afişarea, ascunderea caracterelor neimprimabile ----------------------------------------------------- 22

  3.2. Operaţii de bază în documente ----------------------------------------------------------------------------------- 23 3.2.1. Introducerea informaţiilor în documente ---------------------------------------------------------------------- 23

  3.2.1.1. Introducerea textului în documente ------------------------------------------------------------------------ 23 3.2.1.2. Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor ---------------------------------------------------- 24

  3.2.2. Selectarea informaţiilor -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 3.2.2.1. Selectarea unui caracter, cuvânt, paragraf, întregul corp al textului ----------------------------- 26

  3.2.3. Editarea informaţiilor ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.2.3.1. Editarea conţinutului prin inserarea unor noi caractere, cuvinte în cadrul unui text existent,

  suprascrierea pentru a înlocui un text existent -------------------------------------------------------------------------------- 27 3.2.3.2. Folosirea comenzilor „Anulare” (Undo) şi „Refacere” (Redo) -------------------------------------- 28

  3.2.4. Copierea, mutarea şi ştergerea unui text -------------------------------------------------------------------- 30 3.2.

Search related