15
MENCIPTA DAN MENGHASILKAN KERTAS SOALAN M7 Kandungan Mengenalpasti jenis ujian ...................................... 2 Mengetahui jenis dan bentuk soalan.......................2 Membina soalan......................................................4 a. Rujukan gambar .................................................4 b. Rujukan rajah/jadual .................................. ..……7 c. Persamaan dan rumus matematik...……………….10 d. Aneka pilihan................................. …………………12 e. Esei……………………………………………………………… 14 f. Struktur……………………………………………………….. 15 Di akhir MODUL ini anda akan dapat; 1. Mengenalpasti jenis ujian 2. Mengetahui jenis dan bentuk soalan 3. Membina soalan i. Rujukan gambar ii. Rujukan rajah/jadual iii. Aneka pilihan iv. Esei v. Strukrur

Modul Membuat Soalan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

file

Citation preview

 • MENCIPTA DAN MENGHASILKAN

  KERTAS SOALAN M7

  Kandungan

  Mengenalpasti jenis ujian ...................................... 2

  Mengetahui jenis dan bentuk soalan .......................2

  Membina soalan ......................................................4

  a. Rujukan gambar .................................................4 b. Rujukan rajah/jadual .................................. ..7 c. Persamaan dan rumus matematik....10 d. Aneka pilihan................................. 12 e. Esei 14 f. Struktur.. 15

  Di akhir MODUL ini anda akan dapat; 1. Mengenalpasti jenis ujian 2. Mengetahui jenis dan bentuk soalan 3. Membina soalan

  i. Rujukan gambar ii. Rujukan rajah/jadual

  iii. Aneka pilihan iv. Esei v. Strukrur

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  7. MENGENALPASTI JENIS UJIAN

  7.1 TERDAPAT 6 JENIS UJIAN

  A. UJIAN PENCAPAIAN

  Digubal untuk mengukur sejauh mana pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang telah diajar oleh guru yang meliputi pengetahuan, kefahaman dan aplikasi.

  B. UJIAN KECENDERUNGAN/ KEBOLEHAN (APTITUDE)

  Ujian yang digunakan untuk mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu.

  C. UJIAN PRESTASI

  Digunakan untuk mengukur keupayaan/kecekapan pelajar melakukan sesuatu tugas yang melibatkan manipulasi objek konkrit dan memerlukan pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai ukuran tambahan.

  D. UJIAN DIAGNOSTIK

  Mengukur kemahiran, kecenderungan, pengetahuan sebelum suatu pembelajaran dan juga untuk intervensi. Ia dijalankan untuk mengenalpasti masalah pelajar dalam proses pembelajaran dan pembelajaran dan menentukan punca masalah berlaku.

  E. UJIAN BAKAT

  Untuk membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki pelajar.

  F. UJIAN PERSONALITI

  Menentukan sifat yang dimiliki individu, nilai, minat, motivasi, pendirian dan lain-lain.

  7.2 MENGETAHUI JENIS DAN BENTUK SOALAN

  Soalan berbentuk objektif: Pembinaan jenis dan bentuk soalan mestilah berdasarkan: a. Bahasa yang mudah dan boleh difahami. b. Kesukaran berdasarkan JSU. c. Elakkan soalan berbentuk negatif (kecuali, bukan atau tidak). d. Pilihan jawapan hendaklah ditulis sejajar dengan pokok soalan (pendek

  ke panjang soalan). e. Elakkan perkataan berulang. f. Pastikan satu sahaja jawapan yang betul. g. Elak jawapan yang tidak ada jawapan/semua di atas.

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  Soalan berbentuk subjektif:

  a. Memberi kebebasan kepada calon menjawab soalan, calon bebas memilih, merancang dan menyusun isi jawapan mengikut pendapat dan idea sendiri.

  b. Menguji kefahaman, kemahiran menyusun idea dan pendapat calon mengenai sesuatu topik dalam mata pelajaran yang dipelajari. PANDUAN PEMBINAAN SOALAN SUBJEKTIF:

  a. Membina JSU (berdasarkan aras, konstruk yang diuji). b. Guru menggubal soalan. c. Sediakan skema pemarkahan.

  CARA MEMERIKSA SOALAN SUBJEKTIF:

  a. Secara analitik setiap satu perlu diteliti. b. Secara holistik secara menyeluruh.

  7.3 MEMBINA SOALAN

  a. Rujukan gambar Pergi ke INSERT dan Klik picture yang dikehendaki

 • Sekiranya anda inginkan online pictures, sila klik pada Insert Online Pictures, pilihlah gambar yang dikehendaki.

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  Bina semula soalan dibawah:

  Namakan bahagian-bahagian badan manusia.

 • b. Rujukan rajah/jadual

  Untuk menghasilkan jadual, klik pada ikon table seperti dibawah yang berada dalam ribbon INSERT. Pilih bilangan baris dan lajur yang diperlukan seperti dibawah ini.

  Ataupun anda boleh mencipta jadual dengan klik pada Insert Table maka tetingkap seperti bawah akan dipaparkan.

  Pilih bilangan jalur dan baris yang diperlukan.

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  Contoh soalan adalah seperti berikut:

  Hasilkan semula jadual dibawah:

  Jadual dibawah menunjukkan bilangan Murid Tahun 6 yang lulus suatu ujian. Peratus murid yang lulus bagi ketiga-tiga kelas itu ialah

  Kelas Bil. murid Dalam Kelas Bil Murid yang lulus

  6 A 45 28

  6 B 40 22

  6 C 35 16

  A) 22 B) 44 C) 55 D) 66

  Untuk menghasilkan rajah seperti graf, klik pada ikon chart seperti di bawah yang berada dalam ribbon INSERT. Pilih graf yang diperlukan untuk membina soalan.

  Contoh soalan yang boleh disediakan dengan menggunakan Carta bar adalah seperti berikut.

  Klik pada Column dan klik ok. Anda dapat paparan seperti di Rajah A dan Rajah B.

 • Rajah A

  Rajah B

  Hasilkan semula soalan dibawah:

  Ubahsuai maklumat dalam Rajah C seperti yang dipaparkan.

  Rajah C

  Anda boleh lihat pada perubahan yang berlaku serta-merta pada Rajah D.

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  Rajah D

  Rajah D menunjukkan beberapa jenis perbelanjaan bagi Puan Siti pada bulan tertentu.

  Jika pendapatan Puan Siti ialah RM 1000 sebulan, berapa banyakkah wang yang

  disimpannya pada bulan itu?

  A) RM 200

  B) RM 250

  C) RM I50

  D) RM 100

  C. Persamaan dan rumus matematik

  Pergi ke INSERT dan paparan seperti dibawah ini akan anda lihat. Pergi ke Equation

  Klik pada equation. Seterusnya klik pada Insert New Equation seperti di paparan dibawah

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  Sewa rumah Makanan Petrol Lain-lain

  Series 1

  Series 1

 • Akhirnya tool bar seperti dibawah akan dipapar, pilih formula yang hendak digunakan.

  Klik pada pilihan fraction. Anda akan dapat paparan seperti dibawah.

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  Pilih bentuk yang diperlukan, contohnya

  Hasilkan semula soalan dibawah:

  8

  9 -

  1

  3 =

  A) 1

  9

  B) 1

  6

  C) 5

  9

  D) 7

  9

  d. Aneka pilihan

  Hasilkan semula soalan dibawah dan kenalpasti penambahbaikan (format) yang boleh dibuat supaya ia kelihatan kemas dan teratur.

 • Siri Sijil Kemahiran Teknologi

  e. Esei

  Contoh soalan esei.

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

 • f. Soalan Struktur