of 21 /21
Bab 9 MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS HIDUPAN 9.1 Muka surat 1 dan 2 1. Namakan 5 jenis mikroorganisma. .......................................................................................................................................................................... 2. Nyatakan 3 perbezaan antara bakteria dan virus dari aspek berikut; bakteria Aspek Virus Kandungan nukleus Saiz Cara pembiakan 3. Kulat dan alga ialah tumbuhan. Bandingkan kandungan klorofil antara kedua-dua tumbuhan ini. .................................................................................................................................................................................... 4. Lengkkapkan jadual i.Nama. ii.Tandakan rait ( / ) bagi organisma yang dapat membiak di dalam sel hidup sahaja. Muka surat 2 5. Nyatakan 5 yang mempengaruhi pembiakan mikroorganisma. i. .............................................................................. ii........................................................................... iii. .............................................................................. iv.......................................................................... v .............................................................................. 6. Nyatakan 5 keadaan yang menggalakkan pembiakan mikroorganisma. i. .............................................................................. ii........................................................................... iii. .............................................................................. iv.......................................................................... v. .............................................................................. 7. Nyatakan 5 keadaan yang menghalang pembiakan mikroorganisma. i. .............................................................................. ii........................................................................... iii. .............................................................................. iv.......................................................................... v ..............................................................................

Soalan bagi modul nota ringkas 5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soalan bagi modul nota ringkas 5

Bab 9 MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS HIDUPAN 9.1 Muka surat 1 dan 2

1. Namakan 5 jenis mikroorganisma. .......................................................................................................................................................................... 2. Nyatakan 3 perbezaan antara bakteria dan virus dari aspek berikut;

bakteria Aspek Virus

Kandungan nukleus

Saiz

Cara pembiakan

3. Kulat dan alga ialah tumbuhan. Bandingkan kandungan klorofil antara kedua-dua tumbuhan ini.

.................................................................................................................................................................................... 4. Lengkkapkan jadual

i.Nama.

ii.Tandakan rait ( / )

bagi organisma yang dapat membiak di dalam sel hidup sahaja.

Muka surat 2

5. Nyatakan 5 yang mempengaruhi pembiakan mikroorganisma.

i. .............................................................................. ii........................................................................... iii. .............................................................................. iv.......................................................................... v .............................................................................. 6. Nyatakan 5 keadaan yang menggalakkan pembiakan mikroorganisma. i. .............................................................................. ii........................................................................... iii. .............................................................................. iv.......................................................................... v. ..............................................................................

7. Nyatakan 5 keadaan yang menghalang pembiakan mikroorganisma. i. .............................................................................. ii........................................................................... iii. .............................................................................. iv.......................................................................... v ..............................................................................

Page 2: Soalan bagi modul nota ringkas 5

Muka surat 3

C11. Sila reka bentuk satu eksperimen untuk menguji pernyataan di bawah.

Pernyataan soalan

Cahaya mempengaruhi kadar pembiakan bakteria.

Senarai bahan

Dan radas Yang diberi

Kultur bakteria bubur nutrien tabung uji almari lampu

Pembolehubah i. dimalarkan

ii. dimanipulasi :

iii. bergerakbalas

3. hipotesis

4. kaedah

Set A Set B

Kaedah.

Penjadualan data.

Page 3: Soalan bagi modul nota ringkas 5

Muka surat 4 1. Terangkan satu kegunaan mikroorganisma dalam bidang berikut: i. Perubatan : .....................................................................................................................................................

ii. Pertanian : .....................................................................................................................................................

iii. Perindustrian : ..........................................................................................................................................

2. Namakan mikroorganisma yang digunakan bagi tujuan berikut:

i. menbuat antibiotik jenis penisilin : ...........................................................................................................

ii. membuat minuman beralkohol seperti arak ; ......................................................................................

iii. membuat keju atau yogurt : ..............................................................................................................

iv. mengurai atau mereput organisma mati : .......................................................................................

v. menukar gas nitrogen menjadi sebatian nitrat : .............................................................................

vi. membuat cuka : ............................................................................................................................

vii. membuat kicap : ...........................................................................................................................

muka surat 5

1. Mikroorganisma yang menyebab penyakit dinamakan ........................................................... 2. Serangga yang menyebarkan penyakit dinamakan ................................................................. 3. Lengkapkan jadual berikut ;

Penyakit Patogen Vektor

Malaria

Denggi

MUKA SURAT 5 DAN 7

4. Pegawai dari Jabatan Kesihatan diarahkan untuk mengawal penyakit taun yang menyerang mangsa banjir.

Jawapan anda mesti mengandungi perkara – perkara berikut:

i. mengenalpasti masalah

( 1 m )

ii. penjelasan masalah.

( 1 m )

iii. cadangkan empat (4) kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................

( 4 m )

Page 4: Soalan bagi modul nota ringkas 5

MUKA SURAT 5

5. Pegawai dari Jabatan Kesihatan diarahkan untuk mengawal wabak penyakit yang menyerang penduduk . Mangsa –mangsa penyakit mengalami gejala berikut: berat badan menurun, bengkak kelenjar, sistem keimunan lemah, cirit-birit.

Jawapan anda mesti mengandungi perkara – perkara berikut:

i. mengenalpasti masalah

( 1 m )

ii. penjelasan masalah.

( 1 m )

iii. cadangkan empat (4) kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................

( 4 m )

MUKA SURAT 6

1. Nyatakan cara jangkitan bagi penyakit berikut; i. taun : ....................................................................... ii. AIDS : ............................................................. iii. vektor nyamuk : ...................................................... iv. Makanan : ......................................................

MUKA SURAT 7 1. Proses untuk membunuh mikroorganisma pada sesuatu alat dipanggil ........................................................ 2. ........................................ ialah alat yang digunakan untuk mensteril alat perubatan seperti gunting. Alat itu distim di bawah tekanan tinggi pada suhu 120

0C. Ia dapat membunuh mikroorganisma termasuk sporanya.

3. Namakan bahan kimia untuk mensteril kulit : ....................................................................................................... 4. Namakan sinaran yang digunakan untuk mensteril i. udara : ................................................................ ii. Alat perubatan : ..................................................... 5. Anda diberi satu gunting untuk disteril. a. cadangkan tiga kaedah untuk mensteril gunting tersebut. i. ......................................................... ii. ...................................................... iii. .................................................... b. i. Pilih satu kaedah yang terbaik : ...................................................................................................................... ii. Beri alasan bagi kaedah yang anda pilih : ...................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Page 5: Soalan bagi modul nota ringkas 5

MUKA SURAT 8 1. Seseorang yang mempunyai antibodi berkeupayaan menentang penyakit. i. Apakah maksud keimunan ? ; ......................................................................................................................... ii. namakan bahan kimia yang dapat melawan penyakit : ................................................................................

2. Nyatakan satu perbezaan antara keimunan aktif dan keimunan pasif.

........................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. 3. Namakan jenis keimunan yang diperolehi oleh individu berikut; i. memperolehi antibodi selepas sembuh dari sakit : .................................... ............................. ............................. ii. memperolehi antibodi selepas meminum susu ibu : .................................... ............................. .......................... i. memperolehi antibodi selepas disuntik antiserum : .................................... ............................. ............................. ii. memperolehi antibodi selepas disuntik vaksin : .................................... ............................. ........................... 4. Mengapakah seseorang yang hendak keluar negara digalakkan mengambil suntikan vaksin? .................................................................................................................................................................................. 4. Mengapakah suntikan kedua vaksin diperlukan? ...................................................................................................................................................................................

MUKA SURAT 8 DAN 9 5.

Rajah 5.1 Rajah 5.2 a. namakan jenis keimunan yang ditunjukkan oleh i. Rajah 5.1 : ................................................................. ii. Rajah 5.2 : ................................................................. b. Berdasarkan kepada rajah 5.1 dan rajah 5.2, namakan jenis keimunan yang i. kandungan antibodinya banyak walaupun lambat tetapi tahan lama : ....................................................................... ii. antibodi diperolehi serta merta tetapi tidak tahan lama : ........................................................................................... c. Nyatakan dua penyakit yang dapat dicegah melalui kaedah pemvaksinan. i. .......................................................................... ii. ............................................................................ 6. Nyatakan satu kebaikan keimunan aktif berbanding keimunan pasif. ................................................................................................................................................................................... 7. a. Apakah maksud antibiotik? ............................................................................................................................. b. Namakan satu contoh antibiotik: ....................................................................................................................... c. Apakah peranan antibiotik dalamperubatan : ...................................................................................................

Page 6: Soalan bagi modul nota ringkas 5

Bab 10. Nutrisi / Pemakanan. Muka surat 10 dan 11 10.1

1. Namakan kumpulan makanan yang kepentingannya untuk i. membekalkan tenaga : ........................................................... ii. melindungi dari penyakit; ..................................................... iii. mencegah sembelit: ..............................................................

2. Nyatakan fungsi atau kepentingan kumpulan makanan berikut;

i. Protein : ......................................................................................... ii. Lemak : .......................................................................................

iii. Garam mineral : ..........................................................................

3. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seharian;

i. .............................. ii. ..............................

4. Lelaki memerlukan lebih tenaga kerana ......................................... 5. Orang di kawasan sejuk memerlukan lebih tenaga kerana .............

6. Orang sakit memerlukan lebih banyak tenaga kerana ................ 7. Nyatakan 3 penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrien atau malnutrisi.

i. ii. iii.

8. Mengapakah seseorang itu mengidap penyakit; i. goiter ................. ii. kwasyiokor ....................

iii. skurvi .......................

iv. beri-beri ....................

9. Terangkan 3 penyakit akibat tabiat makan tidak sihat.

i. ........................................................ ii. ......................................................... iii...................................... 10. Mengapakah terjadi i. kencing manis ; ii. tekanan darah tinggi

iii. salur darah tersumbat / arteriosklerosis.

11. Apakah maksud aneroksia nervosa.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Page 7: Soalan bagi modul nota ringkas 5

Bab 10 NUTRISI muka surat 12 10.2. Pengeluaran makanan oleh tumbuhan.

1. Namakan proses tumbuhan membuat makanan : …………………………………………………………… 2. Tuliskan persamaan perkataan bagi proses fotosintesis;

3. Namakan bahan mentah untuk membuat makanan oleh tumbuhan: ……………………………………………. 4. Namakan hasil dari proses fotosintesis: ................................................................................................................

5. Nyatakan dua kepentingan atau kegunaan proses fotosintesis:

i. ii.

6. Nyatakan dua syarat untuk melakukan proses fotosintesis. i. ii.

10.3 Kitar nitrogen. Muka surat 13

1. Nyatakan satu kepentingan gas nitrogen: 2. Berikut ialah perubahan yang berlaku pada gas nitrogen.

kilat Nitrogen dalam atmosfera nitrat

Apakah yang kamu faham tentang carta alir di atas. 3. Nyatakan perubahan bentuk yang berlaku pada gas nitrogen dalam kitar nitrogen supaya semua makhluk

dapat menggunakannya.

4. Berikut ialah perubahan yang berlaku pada gas nitrogen.

Nitrogen dalam atmosfera nitrat

i. Nyatakan proses semulajadi yang terlibat dalam perubahan ini : ....................................................... ii. Namakan mikroorganisma yang terlibat dalam perubahan ini: ............................................................

5. Namakan bakteria yang terlibat dalam perubahan berikut; i. gas nitrogen nitrat : ...................................................................................................................... ii. protein haiwan sebatian ammonia : ................................................................................................

iii. sebatian ammonium nitrit : .............................................................................................................

iv. Nitrit nitrat : ...................................................................................................................................... v. Nitrat gas nitrogen di udara: ...........................................................................................................

6. Nyatakan kepentingan mikroorganisma atau bakteria berikut: i. bakteria pengikat nitrogen : ................................................................................................................ ii. bakteria pendenitritan : ...................................................................................................................... 7. Nyatakan dua kepentingan kitar nitrogen dalam kehidupan seharian.

i. ............................................................................................................................................................... ii................................................................................................................................................................

Page 8: Soalan bagi modul nota ringkas 5

Bab 11. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR. Page 14-15 11.1 1. Namakan proses yang terlibat dalam kitar air berikut:

i. Awan ( wap air ) hujan : ............................................ ii. Air sungai awan ( wap air ) : ...............................

iii. Air dalam tumbuhan wap air (awan): ………….. iv. Air dalam haiwan wapair ( awan ) : ……………..

2. Namakan proses yang terlibat dalam kitar karbon berikut:

i. proses pokok menggunakankan karbon dioksida : .............................. ii. proses haiwan mengeluarkan karbon dioksida: .................................

3. Merujuk kepada rajah di atas, namakan hidupan atau organisma yang dikelaskan sebagai:

i. pengeluar: ................ ii. pengguna primer: ........

iii. pengguna sekunder: ......

iv. pengguna tertier : .............

v. pengurai : ...........................

4. Nyatakan 4 bencana alam. i. ii. iii. iv. 5. Terangkan 4 bencana alam serta satu kesannya kepada alam sekitar dan kehidupan . i. ii. iii. iv.

Page 9: Soalan bagi modul nota ringkas 5

11.2 Kesan Pencemaran Alam Sekitar. Muka surat 16 1. Namakan dua punca pencemaran udara. i. ii. 2. Namakan bahan pencemar yang menyebabkan

i. hujan asid : .................................................................................................................................... ii. pemanasan suhu bumi atau pemanasan global atau kesan rumah hijau : ..................................

iii. kejadian jerebu : ...........................................................................................................................

iv. menganggu pengangkutan oksigen dalam darah: ......................................................................

3. Nyatakan dua kesan hujan asid terhadap alam sekitar.

i. ....................................................................................................................................................... ii. ......................................................................................................................................................

4. Nyatakan dua kesan jerebu atau jelaga dan debu terhadap alam sekitar.

i. ....................................................................................................................................................... iii. ......................................................................................................................................................

5. Nyatakan kesan pencemar tersebut.

i. jelaga: .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ii.karbon dioksida ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ iii. sulfur dioksida : ...........................................................................................................................

6. Nyatakan dua logam berat yang terdapat di dalam sisa industri. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 7. Nyatakan kesan atau keburukan sisa industri berikut:

i. logam merkuri : ........................................................................................................................... ii. logam plumbum : ......................................................................................................................

Page 10: Soalan bagi modul nota ringkas 5

11.1 Kesan Pencenaran Alam sekitar. Muka surat 17 1a Nyatakan 2 bahan pencemar yang berpunca dari pertanian. i.......................................................................... ii. .......................................................................... 1b Terangkan satu kesan bagi setiap satu bahan pencemar yang anda namakan itu. ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 11.1 Kesan Pencenaran Alam sekitar. Muka surat 18 1a Nyatakan 2 bahan pencemar yang berpunca dari kenderaan i.......................................................................... ii. .......................................................................... 1b Terangkan satu kesan bagi setiap satu bahan pencemar yang anda namakan itu. ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 2a Nyatakan 2 bahan pencemar yang berpunca dari pembuangan domestik atau rumah. i.......................................................................... ii. .......................................................................... 2b. Terangkan satu kesan bagi setiap satu bahan pencemar yang anda namakan itu. ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 3a Nyatakan 2 bahan pencemar yang berpunca dari pembuangan kumbahan. i.......................................................................... ii. .......................................................................... 3b. Terangkan satu kesan bagi setiap satu bahan pencemar yang anda namakan itu. ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 11.1 Kesan Pencemaran Alam sekitar. Muka surat 19 1. Nyatakan 5 kesan pencemaran alam sekitar . i............................................................................................................................................................ ii...........................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................ iv...........................................................................................................................................................

v............................................................................................................................................................ 2. a. Apakah maksud Fenomena Kesan Rumah Hijau atau Pemanasan Global .............................................................................................................................................................. b. Nyatakan gas yang menyebabkan kejadian Kesan Rumah Hijau. .............................................................................................................................................................. c. Nyatakan 3 kesan terhadap alam sekitar akibat fenomena Kesan Rumah Hijau.

i............................................................................................................................................................ ii...........................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................

Page 11: Soalan bagi modul nota ringkas 5

11.1 Kesan Pencemaran Alam sekitar. Muka surat 20 1. Nyatakan 3 langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah Kesan RumahHijau . i............................................................................................................................................................ ii...........................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................

Penipisan lapisan Ozon.

2. a. Nyatakan gas yang menyebabkan penipisan lapisan ozon.. .............................................................................................................................................................. b. Apakah kepentingan lapisan ozon. ............................................................................................................................................................ c. Nyatakan 3 kesan buruk penipisan lapisan ozon.

i............................................................................................................................................................ ii...........................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................ 3. Kaji rajah di bawah. Sinaran ultra ungu Bumi lapisan X

a. Namakan lapisan X . .............................................................................................................................................................. b. Apakah kepentingan lapisan X. ............................................................................................................................................................ c. Nyatakan 3 langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan penipisan lapisan X ..

i............................................................................................................................................................ ii...........................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................ 4. muka surat 21 a. Terangkan 3 kaedah untuk menyelesaikan pencemaran yang berpunca dari kenderaan.

i. ................................................................................................................................................... ii. ...................................................................................................................................................

iii. ..................................................................................................................................................

b. Terangkan 3 kaedah untuk menyelesaikan pencemaran yang berpunca dari pertanian.

iv. ................................................................................................................................................... v. ...................................................................................................................................................

vi. ..................................................................................................................................................

5. Nyatakan 3 langkah pemeliharaan dan pemuliharaan perlu diambil untuk menjamin keseimbangan alam

sekitar. i. ............................................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................

Page 12: Soalan bagi modul nota ringkas 5

iii................................................................................................................................................................. BAB 12 SEBATIAN KARBON MUKA SURAT 23 12.1 Kepelbagaian sebatian karbon. 1. Apakah maksud sebatian karbon. ........................................................................................................................................................................ 2. Nyatakan 2 jenis sebatian karbon.

i. ........................................................................... dan ii. ...................................................................... 3. Nyatakan 2 contoh sebatian karbon organik.

i............................................................................ dan ii. ...................................................................... 4. Nyatakan 3 ciri-ciri atau sifat sebatian karbon organik.

i. ............................................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................ iii.................................................................................................................................................................

5. a. Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara sebatain karbon organik dan sebatian karbon bukan organik..

i. Persamaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii. Perbezaan:

Sebatian karbon organik

Sebatian karbon bukan organic.

b. Kaji maklumat berikut dalam jadual di atas dan bina konsep sebatian karbon organic. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

i. Kenal pasti dua ciri-ciri sepunya.

ii. Berikan satu contoh lain bagi sebatian karbon organic.

iii.Berikan satu contoh sebatian karbon bukan organic dan sebabnya.

iv.. Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep sebatian karbon organik.

Nasi Petroleum /Petroleum

Carbon compound / Sebatian karbon

Page 13: Soalan bagi modul nota ringkas 5

12.2 ALKOHOL MUKA SURAT 24 1. Namakan 2 contoh alkohol.

ii. ........................................................................... dan ii. ...................................................................... 2. Nyatakan 3 ciri-ciri atau sifat alkohol.

i. ............................................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................ iii.................................................................................................................................................................

3. Nyatakan 3 kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian

i. ............................................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................ iii.................................................................................................................................................................

4. Nyatakan 3 kesan atau keburukan pengambilan alkohol terhadap badan manusia.

i. ............................................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................ iii.................................................................................................................................................................

5. Nyatakan 2 kebaikan menggunakan alkohol sebagai bahanapi berbanding menggunakan kayu.

i. ............................................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................................ iii.................................................................................................................................................................

6 i. Apakah sifat ester?

................................................................................................................................................................... ii. Namakan bahan yang berbau wangi.

................................................................................................................................................................... iii. Namakan proses untuk menghasilkan ester.

...................................................................................................................................................................

7. etanol + bahan X ester

i. Namakan bahan X : ..........................................

Page 14: Soalan bagi modul nota ringkas 5

12.2 ALKOHOL ( sambungan ) MUKA SURAT 25 1. a. Nyatakan perubahan yang berlaku pada air kapur selepas satu hari. ......................................................................................................................................................... b. Terangkan mengapakah perubahan tersebut berlaku. ......................................................................................................................................................... 2. a. Larutan dalam kelalang akan berbau masam. Namakan bahan yang terhasil menyebabkan bau masam. ......................................................................................................................................................... 3. a. Namakan proses yang berlaku di dalam kelalang tersebut. ......................................................................................................................................................... b. Tuliskan persamaan perkataan bagi proses yang anda namakan dalam 2.(a). ......................................................................................................................................................... 4. Namakan proses untuk mengasingkan atau menulenkan etanol daripada hasil penapaian. ......................................................................................................................................................... 5. a. Namakan bahan yang terhasil dalam kelalang kon P. ......................................................................................................................................................... b. Nyatakan satu sifat bahan tersebut. ......................................................................................................................................................... c. Nyatakan satu kebaikan bahan tersebut kepada manusia. ......................................................................................................................................................... d. Nyatakan satu kesan buruk bahan tersebut kepada manusia. ......................................................................................................................................................... 6. Dengan menggunakan anak panah ( ) , tunjukkan arah air masuk dan arah air keluar pada

kondenser Liebig.

Page 15: Soalan bagi modul nota ringkas 5

BAB 12 SEBATIAN KARBON MUKA SURAT 25 12.2 Lemak dan kesannya kepada kesihatan. 1. Nyatakan unsur-unsur yang membentuk lemak. ........................................................................................................................................................................ 2. Nyatakan 2 jenis lemak.

i........................................................................... dan ii. ...................................................................... 3. Nyatakan 2 contoh sebatian lemak tepu.

i............................................................................ dan ii. ...................................................................... 4. Nyatakan 2 contoh sebatian lemak tak tepu.

i............................................................................ dan ii. ...................................................................... 5. a. Nyatakan satu persamaan dan tiga perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu

i. Persamaam : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii. Perbezaan:

Lemak tepu

Lemak tak tepu.

b. Kaji maklumat berikut dalam jadual di atas dan bina konsep sebatian karbon organic. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut:

i. Kenal pasti dua ciri-ciri sepunya.

ii. Berikan satu contoh lain bagi lemak tepu.

iii.Berikan satu contoh lemak tak tepu dan sebabnya.

iv.. Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep lemak tepu

Lemak lembu Lemak rusa

lemak

Page 16: Soalan bagi modul nota ringkas 5

SEBATIAN KARBON MUKA SURAT 26 12.3 LEMAK DAN KESANNYA. 1. Nyatakan 3 kesan kolesterol yang berlebihan. i. ........................................................... ii........................................................ iii. ............................................ 12.4 Kelapa sawit dan kepentingan. 1. Nyatakan peringkat-peringkat pengekstrakan minyak kelapa sawit secara ringkas. MUKA SURAT 27 2. Nyatakan 2 kegunaan pengsterilan tandan kelapa sawit dijalankan.

i. ................................................................................................................................................................... ii. ...................................................................................................................................................................

MUKA SURAT 28

1. Nyatakan 3 kegunaan minyak kelapa sawit. i. ................................................................... ii...................................................... iii............................................ 2. Nyatakan 2 kebaikan menggunakan minyak sawit berbanding minyak lain. i. ......................................................................... ii. ........................................................................................ 12.5 PEMBUATAN SABUN DAN TINDAKAN PENCUCIANNYA. 1. i.Namakan proses pembuatan sabun. ..................................................................................................................

ii.Tuliskan persamaan perkataan bagi proses yang anda namakan pada 1 ( i ) ...............................................................................................................................................................................

iii. Apakah tujuan garam atau natrium kolrida ditambah? ................................................................................................................................................................................

MUKA SURAT 29 2. Terangkan secara ringkas tindakan pencucian sabun.

Page 17: Soalan bagi modul nota ringkas 5

SEBATIAN KARBON MUKA SURAT 30 12.6 Polimer Semulajadi. 1. Apakah maksud polimer? ................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... 2. Namakan unit asas yang membentuk polimer : ............................................................................................. 3. Apakah maksud i. pempolimeran : ...........................................................................................................................................

ii. penyahpolimeran : ........................................................................................................................................... 4. Namakan proses X dan proses Y Monomer X polimer Y monomer 12.6 GETAH ASLI MUKA SURAT 31 1. Namakan satu contoh polimer asli : .......................................................................... 2. Lengkapkan ayat dengan menambahkan perkataan yang sesuai bagi proses pengumpalan lateks. Molekul getah disaluti membran protein yang bercas ................................... . Untuk menggumpalkan lateks,

Asid formik ditambah ke dalam lateks. Asid mengandungi ion-ion hidrogen bercas ................................ . Cas positif akan meneutralkan cas negetif menyebabkan membran protein tiada cas. Membran protein akan ................................................ menyebabkan lateks .........................................

3 Lengkapkan ayat bagi menerangkan proses mencegah pengumpalan lateks. Molekul getah disaluti membran protein yang bercas ................................... . Untuk menghalang

menggumpalkan lateks, Larutan ammonia ditambah ke dalam lateks. Larutan ammonia mengandungi ion-ion hidroksil bercas ................................ . Cas negetif akan mengekalkan cas negetif membran protein. Maka Membran protein tidak ............................... Ini menyebabkan lateks .....................................................

12.6 GETAH ASLI MUKA SURAT 32 1. Nyatakan satu sifat getah yang membawa kebaikan kepada kehidupan sehatian. ............................................................................................................................................................................. 2. Nyatakan 3 sifat getah yang merupakan kelemahan baginya. i. ...................................... ii. ...................................................... iii. ............................................................... 3. Namakan proses untuk membaiki sifat getah supaya lebih bermutu. .............................................................. 4. Kaji rajah berikut.

+ Rantai silang Rantai molekul getah asli sulfur Proses P ........................ getah tervulkan i. Namakan bahan yang dicampur dalam proses pemvulkanan: .............................................................. ii. Apakah fungsi atom sulfur: ................................................................................................................... iii. Apakah peranan rantai silang: ............................................................................................................ iv. Bandingkan sifat getah asli dengan getah tervulkan.

Proses X: ………………….....................

Proses Y : ………………………….

S

S

S S

S

S

Page 18: Soalan bagi modul nota ringkas 5

BAB 14 PENGELUARAN DAN TEKNOLOGI MAKANAN. MUKA SURAT 41 1. Nyatakan 3 tujuan makanan diproses.

i. ..............................................................................................................................................................

ii. ..............................................................................................................................................................

iii. ............................................................................................................................................................. 2. Nyatakan 6 kaedah pengawetan makanan .

i. .....................................................................................ii......................................................................... iii.....................................................................................iv.........................................................................

v......................................................................................vi........................................................................

3. Anda disediakan sebotol susu lembu segar. ( Soalan jenis penyelesaian masalah C11 @ C12 ) i.Namakan kaedah yang digunakan untuk mengawet susu mentah tersebut: ......................................... ii. Terangkan bagaimanakah kaedah itu dijalankan. ................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................

iii.Nyatakan satu kebaikan menggunakan kaedah ini untuk mengawet susu mentah. ...............................................................................................................................................................

iv.Nyatakan satu kelemahan menggunakan kaedah ini untuk mengawet susu mentah. ...............................................................................................................................................................

4. Namakan kaedah yang sesuai yang digunakan untuk mengawet bahan berikut:

i.Ikan : ..................................................................... . ii. Susu : ............................................................... iii.sayur-sayuran: ....................................................... iv. Kentang : .......................................................

v. Makanan ringan : .....................................................vi. makanan dimasak: ...........................................

MUKA SURAT 42 5. Nyatakan 3 tujuan penggunaan bahan kimia dalam pemprosesan makanan.

i. .............................................................................................................................................................

ii. ..............................................................................................................................................................

iii. .............................................................................................................................................................

6. Nyatakan 6 jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan .

i. .....................................................................................ii......................................................................... iii.....................................................................................iv.........................................................................

v......................................................................................vi........................................................................

MUKA SURAT 42 7. Nyatakan kegunaan bahan kimia berikut yang ditambah ke dalam makanan.

i. bahan awet : ........................................................................................................................................ ii. Peluntur : .............................................................................................................................................

iii. Pengstabil : .........................................................................................................................................

Page 19: Soalan bagi modul nota ringkas 5

iv. Pengemulsi : ......................................................................................................................................

v. Pengantioksida : ...............................................................................................................................

8. Namakan bahan kimia yang digunakan bagi tujuan berikut :

i. untuk mencampurkan lemak dengan air : ................................................................................................. ii. menambah rasa bau pisang dalam makanan. ......................................................................................... iii. menjadi makanan menarik dengan warna warni : .................................................................................. iv. menghalang pati milo mendap dalam kotak minuman : ............................................................................. v. Mengelakkan makanan berlemak menjadi tengik: ....................................................................................

MUKA SURAT 43

9. Nyatakan 3 kesan buruk penggunaan bahan kimia dalam pemprosesan makanan.

i. ..............................................................................................................................................................

ii...............................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................

10. Nyatakan 6 usaha untuk meningkatkan pengeluaran makanan. ( penyelesaian masalah ).

i. ..............................................................................................................................................................

ii...............................................................................................................................................................

iii..............................................................................................................................................................

iv...............................................................................................................................................................

v..............................................................................................................................................................

vi............................................................................................................................................................. MUKA SURAT 44

11. Nyatakan 3 perkara yang mesti ditulis pada label makanan.

i. ..............................................................................................................................................................

ii...............................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................

12. Nyatakan 3 kesan buruk penggunaan bahan kimia dalam pemprosesan makanan.

i. ..............................................................................................................................................................

ii...............................................................................................................................................................

iii............................................................................................................................................................

13. Nyatakan 2 tujuan Akta Makanan 1983 digubal. i. .............................................................................................................................................................

ii...............................................................................................................................................................

14. Nyatakan 2 tujuan pendidikan konsumer ( pendidikan pengguna) dijalankan.

i. .............................................................................................................................................................

ii...............................................................................................................................................................

Page 20: Soalan bagi modul nota ringkas 5

BAB 15 BAHAN BUATAN DALAM PERINDUSTRIAN MUKA SURAT 45 1. Namakan dua contoh polimer sintetik @ polimer buatan. i. ...................................................................... ii. .......................................................................... 2. Nyatakan 3 perbezaan antara getah asli dan getah sintetik.

3. Namakan 3 jenis getah sintetik. i. ................................................. ii. ............................................... iii. ............................................................. 15.2 Plastik MUKA SURAT 46 DAN 47 1. Namakan dua jenis plastik . i. ......................................................................... ii. ............................................................................... 2. Nyatakan 3 perbezaan antara plastik termoplastik dan plastik termoset.

3. Lukiskan struktur molekul plastik termoplastik dan plastik termoset. 4. Kaji struktur molekul plastik termoset. P

a. Namakan bahagian berlabel P : .............................................................................................. b. Apakah fungsi bahagian berlabel P : .................................................................................. c. Apakah kesan bahagian berlabel P terhadap sifat plastik termoset berbanding plastik termoplsatik.

i. ...................................................................................................................................................... ii. ....................................................................................................................................................

5. Nyatakan 2 kesan pencemaran plasti.

i. ................................................................................ ii. ............................................................................ 6. Nyatakan 3 langkah yang perlu diambil untuk mencegah pencemaran plastik.

i. ................................................................................................................................................................... ii. ................................................................................................................................................................

Page 21: Soalan bagi modul nota ringkas 5

iii. ................................................................................................................................................................