111
MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER REKOD PERAKAUNAN SEKOLAH :……………………………………………………… NAMA:……………………………………………………….. TINGKATAN:………………………………………………… DIMURNIKAN OLEH: JURULATIH NEGERI DAN JURULATIH DAERAH DI HOTEL SERI PELANGI, MUAR, JOHOR PADA 13,14 DAN 15 JULAI 2009. ABDULGHAFFAR BIN ABU BAKAR SMK LKTP BELITONG, KLUANG PUVENESW ARY RASIAH SEKOLAH TINGGI SEGAM AT CHEH SIEW LEE SMK PADUKA TUAN, SEGAMAT NG PEK CHIN SMK KAHANG, KLUANG NORMAN BIN NAIM SMK KOLAM AIR, BATU PAHAT AFIZAH MOHD ALI SMK SERI KENANGAN, SEGAM AT ROSLIZA BT TAIB SMK KEMPAS , JOHOR BAHRU LILY YUSNI BT TAIB SMK PERM AS JAYA, PASIR GUDANG HAIRANI BT RAZALI SMK SERI GADING, BATU PAHAT RAHIM BIN ROSDI SMK PALOH, KLUANG MOHD SAIRAN BIN ISM AIL SMK BANDAR, KOTA TINGGI SOM ANATHAN A/LBOY PATCHAYAM AH SMK UNGKU HUSIN, ENDAU, M ERSING RASHIDAH BT YUNOS SMK SRI KUKUP, PONTIAN ISW ANI BT M OHD SANIP SMK SERI PINANG, KULAI HASLINA BT KHALID SMK TUN MAMAT, LEDANG GOH SIEW KIM SMK MERSING,M ERSING NORMAH BT HUSSIN SMKA M AAHAD, MUAR

Modul Lengkap Soalan Dokumen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

akauns

Citation preview

Page 1: Modul Lengkap Soalan Dokumen

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER REKOD PERAKAUNAN

SEKOLAH :………………………………………………………

NAMA:………………………………………………………..

TINGKATAN:…………………………………………………

DIMURNIKAN OLEH:JURULATIH NEGERI DAN JURULATIH DAERAH

DI HOTEL SERI PELANGI, MUAR, JOHORPADA 13,14 DAN 15 JULAI 2009.

ABDUL GHAFFAR BIN ABU BAKAR SMK LKTP BELITONG, KLUANG PUVENESWARY RASIAH SEKOLAH TINGGI SEGAMAT CHEH SIEW LEE SMK PADUKA TUAN, SEGAMAT NG PEK CHIN SMK KAHANG, KLUANG NORMAN BIN NAIM SMK KOLAM AIR, BATU PAHAT AFIZAH MOHD ALI SMK SERI KENANGAN, SEGAMAT ROSLIZA BT TAIB SMK KEMPAS , JOHOR BAHRU LILY YUSNI BT TAIB SMK PERMAS JAYA, PASIR GUDANG HAIRANI BT RAZALI SMK SERI GADING, BATU PAHAT RAHIM BIN ROSDI SMK PALOH, KLUANG MOHD SAIRAN BIN ISMAIL SMK BANDAR, KOTA TINGGI SOMANATHAN A/L BOY PATCHAYAMAH SMK UNGKU HUSIN, ENDAU, MERSING RASHIDAH BT YUNOS SMK SRI KUKUP, PONTIAN ISWANI BT MOHD SANIP SMK SERI PINANG, KULAI HASLINA BT KHALID SMK TUN MAMAT, LEDANG GOH SIEW KIM SMK MERSING,MERSING NORMAH BT HUSSIN SMKA MAAHAD, MUAR

.DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER REKOD PERAKAUNAN

Page 2: Modul Lengkap Soalan Dokumen

A. Mengenal buku-buku yang digunakan

Buku Catatan Pertama Jurnal Am Buku Tunai Jurnal Belian Jurnal Pulangan Belian Jurnal Pulangan Jualan Buku Lejar

B. Mengenal, memahami dan merekod catatan pembukaan Memulakan perniagaan dengan tunai sahaja sebagai modal Memulakan perniagaan dengan tunai dan bukan tuani sebagai modal Meneruskan perniagaan

C. Memahami Dokumen-dokumen dari segi: Jenis-jenis dokumen Mentafsir dokumen Merekod dokumen ke dalam Buku Catatan Pertama Menutup buku catatan pertama Memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar Menutup dan mengimbangkan akaun lejar Menyediakan satu Imbangan Duga

TAHAP 1

A. MEMPERKENALKAN BUKU-BUKU YANG DIGUNAKAN UNTUK MEREKOD URUS NIAGA

B. MENTAFSIR SETIAP DOKUMEN

C. MEREKOD KE BUKU-BUKU CATATAN PERTAMA

D. MENUTUP BUKU-BUKU CATATAN PERTAMA

Menunjukkan pelajar buku-buku yang digunakan

Menunjukkan pelajar Helaian Kertas

Buku Tunai Jurnal Am Jurnal Belian Jurnal Jualan Jurnal Pulangan Belian Jurnal Pulangan Jualan

(i) Merekod Buku Catatan Pertama (Tanpa Dokumen) menggunakan urus niaga mudah.

Panduan Merekod Urus niaga

Bil Jenis Urusniaga Buku Digunakan1 Urusniaga Tunai / Cek Buku Tunai2 Belian Kredit Jurnal Belian3 Jualan Kredit Jurnal Jualan4 Memulangkan barang niaga kepada pembekal Jurnal Pulangan Belian5 Pelanggan memulangkan barang Jurnal Pulangan Jualan6 Bukan semua urus niaga di atas, contoh ambil barang niaga untuk

kegunaan sendiriJurnal Am

DOKUMEN PERNIAGAAN TEMPATAN (DPT)

1. DPT adalah dokumen yang digunakan oleh para peniaga dalam Malaysia. Ia adalah bukti kukuh sesuatu urusniaga itu telah berlaku. DPT digunakan oleh peniaga sebagai sumber rujukan, sumber untuk merekod urusniaga ke dalam buku-buku akaun.

2. Jenis-jenis DPT yang seringkali digunakan oleh peniaga.

Bil Nama Dokumen Kegunaannya

Page 3: Modul Lengkap Soalan Dokumen

1 INVOIS/NOTA DEBITa. Merekod pembelian barang niaga secara kredit(hutang)b. Merekod penjualan barang niaga secara kreditc. Merekod pembelian/penjualan bukan barang niaga secara kredit

2BIL TUNAI/BIL JUALAN TUNAI

a. Merekod pembelian barang niaga secara tunai/cekb. Merekod penjualan barang niaga secara tunai/cekc. Merekod pembelian/penjualan bukan barang niaga secara tunai

3RESIT

a. Merekod pembayaran hutang kpd pemiutang/pembekalb. Merekod penerimaan hutang dpd penghutang/pelangganc. Merekod perbelanjaan/pembelian barangniaga/bukan barang niaga

4 KERATAN CEK a. Merekod semua jenis perbelanjaan/pembelian yang dibayar dengan cekb. Kontra

5 NOTA KREDIT a. Merekod barang niaga yang dipulangkan oleh pembekalb. Merekod barang niaga yang dipulangkan kepada pembekal

6 BAUCER a. Merekod pembayaran/perbelanjaan yang dibayar secara tunai/cek7 SLIP WANG MASUK a. Merekod wang/cek disimpan ke A/k Bank(semasa) 8 MAKLUMAN DEBIT a. Dihantar oleh bank untuk memberitahu akaun peniaga telah didebitkan9 MAKLUMAN KREDIT b. Dihantar oleh bank untuk memberitahu akaun peniaga telah

dikreditkan.10

MEMO

a. Digunakan apabila ada beberapa urusniaga yang tidak boleh menggunakan dokumen-dokumen 1-9 di atas.

b. Contoh-contoh urus niaga yang menggunakan Memo ialah: Ambilan barang niaga, aset tetap, wang Membawa masuk modal Pelarasan yang berlaku pada tarikh imbangan

Jurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Buku Tunai

Tarikh Butir Disk Tunai Bank Tarikh Butir Disk Tunai Bank

Jurnal Belian

Tarikh Butir Fol Amaun

Page 4: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Jualan

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir Fol Amaun

i. JURNAL AM Panduan merekod dalam Jurnal Am

Jurnal am merekod urus niaga berdasarkan sistem catatan bergu Mulakan Jurnal am dengan akaun yang mempunyai catatan debit kemudian diikuti dengan akaun yang mempunyai

catatan kreditContoh ,

Pada 1 Febuari 2009 peniaga membeli perabot kedai secara kredit dari Perabot Polo RM 5 000

Akaun Perabot1.2.09 Perabot Polo 5 000

Perabot Polo 1.2.09 Perabot 5 000

Fahamkan! Akaun yang mempunyai Catatan Debit ialah : Akaun Perabot Akaun yang mempunyai Catatan Kredit ialah: Akaun Perabot Polo

Bagaimana direkod dalam Jurnal AmJurnal Am

Tarikh Nama Akaun Fol Dt. (RM) Kt. (RM)1.2.09 A/K Perabot 5 000

A/K Perabot Polo 5 000(Beli perabot secara kredit)

Cuba Latihan ini1 Febuari 2009 Alisha mengambil barang niaga RM700 untuk kegunaan keluarga

Akaun …………………………….

Page 5: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun……………………………………

Fahamkan! Akaun yang mempunyai Catatan Debit ialah : ………………………………. Akaun yang mempunyai Catatan Kredit ialah: …………………………

Bagaimana direkod dalam Jurnal AmJurnal Am

Tarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

A Catatan Pembukaan - mula dan meneruskan perniagaanTahun 1993Pada 1 Jun 1992, Encik Abdul memasukkan RM20 000 ke dalam bank sebagai modal bagi memulakan Perniagaan Abdul ejen gas memasak. Beliau menjadi pengurus dan dibantu oleh seorang pekerja.

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 1994Aset Perniagaan Melati pada 1 Mac 1994 adalah seperti berikut:

Bangunan RM 26 410Perabot 8 500Bank 1 240Tunai 850 Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 1995Pada 1 Julai 1995, baki-baki dalam buku Kedai Runcit Cempaka Sari adalah seperti berikut:Perabot RM 2 000Stok 24 800Tunai di tangan 200Tunai di bank 3 740Pemiutang-Pemborong Jaya 1 200Modal 29 540 Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Page 6: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tahun 1996En Roslan memulakan Perniagaan Tani sebagai pembekal barang-barang pertanian pada 1 April 1996. Beliau memasukkan wang tunai RM25 000 terus ke dalam bank sebagai modalnya. Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 1997Pada 1 Julai 1997, Puan Husna memulakan Perniagaan Al-Husna menjual alat tulis dengan modal sebanyak RM23000. Beliau memasukkan wang tunai RM22 500 ke dalam bank dan RM500 disimpan untuk urus niaga harian.

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 1998Pada 1 Oktober 1998, Encik Johan memulakan Perniagaan Multi Batik dengan aset berikut: Tunai di bank RM28 600 Premis 45 000

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 1999Pada 1 Mei 1999, Cik Amelia memulakan perniagaan Kedai Bunga Mas dengan memasukkan tunai RM30 000 ke bank sebagai modal Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 2000Cik Ziyatie, pemilik Ziyatie Enterprise ialah pemborong beras dan tepung di Bandar Dungun Terengganu. Pada 1 Oktober 2000, baki-baki aset dan liabiliti perniagaan adalah seperti berikut:

Page 7: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Lengkapan RM12 000Stok 40 000Tunai di tangan 500Overdraf bank 3 600Pemiutang – A Raj Enterprise 4 760Modal 44 140

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 2001

Puan Linda ialah pemilik perniagaan Tenaga Jaya yang membekalkan lampu di bandar Temerloh, Pahang Berikut ialah baki-baki yang diambil dari buku perniagaannya pada 1 Julai 2001

Stok 60 480Tunai di tangan 5 870Overdraft bank 2 694Penghutang – Indah Pelangi Berhad 260Modal 63 916

Jurnal Am

Tarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 2002Puan Kamalia ialah pemilik Multi Jaya Enterprise menjalankan perniagaan di Kuantan Pahang sebagai pemborong tikar. Pada 1 Oktober 2002 baki-baki yang diambil dari buku perniagaannya adalah seperti berikut:

RMLengkapan 15 200Stok 44 000Tunai di bank 4 800Tunai di tangan 500Pemiutang Dabong Entrerprise 4 500Modal 60 000

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Page 8: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tahun 2003

Pada 1 Oktober 2003 Encik Amri memulakan perniagaan Cergas Maju Enterprise di Mentakab Pahang sebagai pembekal barang-barang plastik. Modal perniagaannya RM26 000 terdiri daripada tunai yang dibankkan RM 25 000 dan tunai di tangan RM1 000 Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Tahun 2004Puan Marsita Su ialah pemilik Perniagaan Elektrik MS, yang membekalkan alat-alat eklektrik di Bandaraya Melaka. Pada 1 Jun 2004, baki-baki aset dan liabiliti perniagaan adalah seperti berikut:

RMLekapan dan Lengkapan 13 600Stok 25 400Tunai di tangan 900Overdraf bank 2 500Kenderaan 22 500Modal 59 900

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

B Invois (Aset Bukan Semasa / bukan barang niaga)

Panduan Merekod dalam Jurnal Am Belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit

Contoh

Urus niaga berikut berlaku dalam perniagaan Kedai Bunga Cahaya

Page 9: Modul Lengkap Soalan Dokumen

ASAL INVOIS IV 2556Ria Trading,

No 5, Jalan Sembrong,83000, Batu Pahat, Johor.

Kepada,Kedai Bunga Cahaya,No 2, Tingkat 1Kluang Parade,86000, Kluang, Johor. Tarikh: 25 April 2009

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

1 Penghawa dingin 2280 2280JUMLAH 2280

Ringgit Malaysia: Dua ribu dua ratus lapan puluh sahaja

Syarat :5% 15 hariK & K Dik.

Kasim . Farah . Penerima Pengurus

Salinan INVOIS IV 200Kedai Bunga Cahaya,

No 2, Tingkat 1Kluang Parade,

86000, Kluang, Johor.Kepada,Kedai Salbiah ,No 16, Jalan Camca,86100, Ayer Hitam, Johor. Tarikh: 29 April 2009

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

1 Komputer terpakai 1 500 1 500JUMLAH 1 500

Ringgit Malaysia: Satu ribu lima ratus sahaja

K & K Dik.

Salbiah . Kassim . Penerima Pengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

Catatan Jurnal ditunjukkan seperti berikut:

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)April 27 Lengkapan 2 280

Ria Trading 2 280

(Beli Penghawa dingin secara kredit)

29 Kedai Salbiah 1 500

Alatan Pejabat 1 500

(Menjual komputer terpakai secara kredit)

Cuba latihan ini.

Urusniaga berikut berlaku dalam Perniagaan Elektrik Aiman.

ASAL INVOIS IV 556Amirah Trading, No 5, Jalan Khalidi84000, Muar, Johor.

Kepada,Perniagaan Elaktrik AimanJalan Salleh84000, Muar, Johor. Tarikh: 2 Jun 2009

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah (RM)

SALINAN Invois IV 22Perniagaan Elektrik Aiman

No 1, Tingkat 2, Kluang Parade,86000, Kluang, Johor.

Kepada,LBC Trading,8, Jalan Hang Tuah,Taman Muhibah86000, Kluang, Johor. Tarikh: 27 Jun 2009

Page 10: Modul Lengkap Soalan Dokumen

(RM)6 Kerusi

Meja 40 260

240260

JUMLAH 500

Ringgit Malaysia: lima ratus sahaja

Syarat :5% 14 hariK & K Dik.

Aiman . Hanisah . Penerima Pengurus

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

2 unit Rak pameran 100 200

Jumlah 200

Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja

Aiman Pengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

C Memo (Merekod Ambilan barang niaga dan Modal)

Contoh

Urusniaga Perniagaan Athirah Enterprise

Page 11: Modul Lengkap Soalan Dokumen

MEMO

ATHIRAH ENTERPRISENo 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu Pahat

Tarikh: 8 Jun 2009Peringatan:

Pemilik mengambil 2 pasang kasut sukan

berharga RM50 sepasang untuk dihadiahkan

kepada anak.

kjhuPengurus

MEMO

ATHIRAH ENTERPRISENo 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu Pahat

Tarikh: 12 Jun 2009

Peringatan:

Membawa masuk kenderaan peribadi bernilai

RM10 000 ke dalam perniagaan

kjhuPengurus

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Jun 8 Ambilan 100

Belian 100

(Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri)

12 Kenderaan 10 000

Modal 10 000

(Membawa masuk kenderaan peribadi untuk kegunaan perniagaan)

Cuba latihan ini.

Latihan 1

Berikut adalah dokumen-dokumen bagi perniagaan Kedai Kamera Alfa.

MEMO

KEDAI KAMERA ALFANo.28 Jalan Seri Orkid81300 Skudai, Johor

Tarikh: 15 Mac 2009Kepada : Kerani AkaunDaripada : Pengurus

Rekodkan ambilan bateri berjumlah RM30 untuk kegunaan sendiri

Sarina T.T. Pengurus

MEMO

KEDAI KAMERA ALFANo.28 Jalan Seri Orkid81300 Skudai, Johor

Tarikh: 21 Mac 2009Kepada : Kerani AkaunDaripada : Pengurus

Pemilik membawa masuk komputer peribadi untuk kegunaan kedai.

Sarina T.T. Pengurus

Page 12: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Latihan 2

Encik Jaya memulakan perniagaan menjual kasut pada 1 April 2009 dengan modal tunai dan kenderaan pada. Catatkan urus niaga berikut ke dalam Jurnal Am.

Dokumen 1

Dokumen 2

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

D Memo (Merekod ambilan barang niaga untuk tujuan derma atau promosi)

Contoh

MEMOPerniagaan Jaya

6 Jln Angsa, Seremban

Tarikh: 1 April 2009Peringatan :Pemilik membawa masuk tunai RM 8 000 ke bank perniagaan dan van RM 19 000 ke dalam perniagaan sebagai modal tambahan.

JayaPengurus

ASALINVOIS

Kedai Sabri5 Jln Pipit, Seremban

Kepada,Perniagaan Jaya6 Jln Angsa, Seremban. Tarikh: 5 April 2009

KuantitiButirHarga seunit

RMJumlahRM2 setMeja dan kerusi pejabat2004003

unitKabinet100300Jumlah700(Ringgit: Tujuh ratus sahaja)

Jaya SabriPenerima Pengurus

Page 13: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Berikut adalah dokumen perniagaan Pusat Muzik Ameera. Lengkapkan catatan Jurnal Am berikut.

Dokumen 1

Dokumen 2

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Latihan 3Encik Azahari menjalankan perniagaan Serbanika Tepung Enterprise, pemborong berasaskan tepung di Bandar Senai, Johor. Pada 1 0GOS 2008, baki-baki aset dan liabiliti adalah seperti berikut:-

RMPerabot 2 500Tunai di bank 8 000Tunai di tangan 1 500Penghutang: Perniagaan Jaya 800

MEMOKEDAI KOMPUTER DOT COM

277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

Tel: 607-9435388 Faks: 607-9435389Tarikh: 6 Jan 2008

Peringatan :

Mendermakan sebuah komputer kepada Sekolah Pendidikan Khas bernilai RM2300.

Ameera Pengurus

MEMOKEDAI KOMPUTER DOT COM

277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

Tel: 607-9435388 Faks: 607-9435389Tarikh: 16 Jan 2008

Peringatan :Mengambil cakera padat bernilai RM20.00 untuk kegunaan promosi

Ameera Pengurus

Page 14: Modul Lengkap Soalan Dokumen

ASAL . INVOISKEDAI PERABOT JATI

JALAN INDUSTRI 3SENAI, JOHOR

I 000

Kepada SERBANIKA TEPUNG ENTERPRISENo. 2 Jalan Langsat81300 Senai Tel. : 07-7166659

Tarikh: 2 Ogos 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

2 Meja komputer 400.00 800JUMLAH 800

Ringgit: Lapan ratus sahaja.

Syarat: 5% 10 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

Hassan Penerima

kjhu Pengurus

Salinan SERBANIKA TEPUNG ENTERPRISE

No. 2 Jalan Langsat81300 Senai

Tel. : 07-7166659

INVOIS

KepadaAbu Yamin bin HusinNo 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Tarikh: 5 Ogos 2008

kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

4 Rak pameran 120.00 480.00

JUMLAH 480.00

Ringgit: Empat ratus lapan puluh sahaja.

K&K dik.

yaminPenerima

Hassan Pengurus

MEMOSERBANIKA TEPUNG ENTERPRISE

No. 2 Jalan Langsat81300 Senai

Tel. : 07-7166659

Tarikh: 15 Ogos 2008Kepada : Kerani AkaunDaripada : Pengurus

Rekodkan ambilan 10 pek tepung berjumlah RM24.00 untuk kegunaan sendiri

Sarina T.T. Pengurus

MEMO

SERBANIKA TEPUNG ENTERPRISENo. 2 Jalan Langsat

81300 Senai Tel. : 07-7166659

Tarikh: 21 Ogos 2008Kepada : Kerani AkaunDaripada : Pengurus

Pemilik membawa masuk komputer peribadi untuk kegunaan kedai.

Sarina T.T. Pengurus

Dokumen 3 Dokumen 4

Jurnal AmTarikh Butir Fol Dt. (RM) Kt. (RM)

Page 15: Modul Lengkap Soalan Dokumen

JURNAL BELIAN, JURNAL JUALAN, JURNAL PULANGAN BELIAN DAN JURNAL PULANGAN JUALAN Jurnal Belian : Merekod urusniaga belian barang niaga secara kredit/hutang

Dokumen : Invois & Nota DebitJurnal Jualan : Merekod urusniaga jualan barang niaga secara kredit/hutang

Dokumen : Invois & Nota DebitJurnal Pulangan Belian : Merekod pulangan barang kepada pembekal (pulangan belian)

Dokumen : Nota KreditJurnal Pulangan Jualan : Merekod pulangan barang yang dibuat oleh pelanggan (pulangan jualan)

Dokumen : Nota kredit

Contoh :

(i) Jurnal Belian

5 Jan 2009 Beli barang niaga secara kredit daripada Kedai Roslin RM 5 00023 Jan 2009 Beli barang niaga secara kredit daripada Kedai Chong RM 2 400

Jurnal BelianTarikh Butir Fol N0. Invois Amaun2009

Jan 5 Kedai Roslin 5 000 23 Kedai Chong 2 400 31 Akaun Belian (Dt) 7 400

(ii) Jurnal Jualan 12 Jan 2009 Jual barang niaga secara kredit RM3 450 kepada Tan Kok Lim

Jurnal JualanTarikh Butir Fol No Invois Amaun2009

Jan 12 Tan Kok Lim 3 450 31 Akaun Jualan (kt) 3 450

(iii) Jurnal Pulangan Belian 17 April 2009 Pulangkan barangniaga kepada Kedai Chong kerana rosak RM250

Jurnal Pulangan BelianTarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun2009

Page 16: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Apr 17 Kedai Chong 250 31 Akaun Pulangan Belian (kt) 250

(iv) Jurnal Pulangan Jualan 20 Jan 2009 Menerima barang niaga yang dipulangkan oleh Tan Kok Lim RM235

Jurnal Pulangan JualanTarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun2009

Jan 20 Tan Kok Lim 235 31 Akaun Pulangan Jualan (dt) 235

LATIHAN

(i) Jurnal Belian

10 Jan 2009 Beli barang niaga secara kredit daripada Syarikat Suria RM 4 70016 Jan 2009 Beli barang niaga secara kredit daripada Kedai Razak RM 8 940

Jurnal BelianTarikh Butir Fol No Invois Amaun

(ii) Jurnal Jualan 11 Mac 2009 Jual barang niaga secara kredit RM8 730 kepada Kedai Johan 23 Mac 2009 Jual barang niaga secara kredit RM5 600 kepada Amir Enterprise

Jurnal JualanTarikh Butir Fol No Invois Amaun

(iii) Jurnal Pulangan Belian 21Jan 2009 Pulangkan barangniaga kepada Syarikat Suria kerana rosak RM550

Jurnal Pulangan BelianTarikh Butir Fol No Nota

KreditAmaun

(iv) Jurnal Pulangan Jualan 25 Mac 2009 Menerima barang niaga yang dipulangkan oleh Amir Enterprise RM785

Page 17: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Pulangan JualanTarikh Butir Fol No Nota

KreditAmaun

1. Puan Ameera ialah pemilik Pusat Muzik Ameera yang membekalkan alat-alat muzik di Segamat, Johor. Baki-baki aset dan liabiliti perniagaan pada 1 Jan 2008 adalah seperti berikut :

RMStok 35 000Tunai di bank 22 040Tunai di tangan 250Van 15 500Pemiutang – Studio Muzik L & P 3 800Modal 68 990

Urus niaga Pusat Muzik Ameera bagi bulan Januari 2008 ditunjukkan oleh dokumen perniagaan di bawah.

SALINAN INVOIS A1001

PUSAT MUZIK AMEERA277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor.

Kepada: Tarikh: 5 Januari 2008 Syarikat Sonea8, Jalan 2/10, Taman Putera, 85000 Segamat.

No.

rujukanButir Kuantiti Harga seunit

RMJumlah

RMG2188 Gitar Kapok 6 80 00 480 00O5428 Organ Elektronik 1 2 800 00 2 800 00

Tolak: Diskaun niaga 10%3 280

3280000

Jumlah 2 952 00(Ringgit Malaysia : Dua ribu sembilan ratus lima puluh dua sahaja.)

Page 18: Modul Lengkap Soalan Dokumen

K. & K. di K.Syarat: 5% 7 hari

Sonea Ameera T.t. Penerima T.t. Pengurus

DOKUMEN 1

ASAL INVOIS C4076

STUDIO MUSIC L & P23 Wisma Semander

47620 Selangor.Kepada Tarikh: 8 Jan 2008Pusat Muzik Ameera 277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

No. Rujukan

Butir Kuantiti Harga seunitRM

JumlahRM

D4108G2188S3251G2550

BiolaGitar KapokSerulingGendang

310306

2505025

600

00000000

750500750

3 600

00000000

Tolak : Diskaun niaga 10%5 600

5600000

Jumlah 5 040 00(Ringgit Malaysia : Lima ribu empat puluh sahaja.)

Syarat: 5% 7 hariK. & K. D. K.

Ameera Selina Penerima Pengurus

DOKUMEN 2

SALINAN NOTA DEBIT D 287

PUSAT MUZIK AMEERA 277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor.

Kepada: Tarikh:10 Jan 2008 Syarikat Sonea8, Jalan 2/10, Taman Putera, 85000 Segamat.

Akaun tuan telah didebitkan dengan perkara berikut:No. rujukan Butir Jumlah RM

Invois NoC4076

Harga 6 unit Gitar Kapok terkurang caj RM 25 seunit 150 00

Tolak: Diskaun niaga 10%15015

0000

Jumlah 135 00

Page 19: Modul Lengkap Soalan Dokumen

(Ringgit Malaysia. Satu ratus tiga puluh lima sahaja.) Ameera

Pengurus

DOKUMEN 3 ASAL INVOIS 2079

GALAXY MUSIC SDN BHD28 Jalan Usahawan

29 47620 Subang,Selangor.Kepada Tarikh: 22 Jan 2008Pusat Muzik Ameera277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

(Ringgit Malaysia : Tiga ribu lapan ratus tiga puluh empat sahaja.)

Syarat: 10% 7 hariK. & K. D. K.

Ameera Lee Penerima Pengurus

DOKUMEN 4

ASAL INVOIS B 1101PERABOT SENG HENG

3 Jalan Pemuda85000 Segamat

Tel : 07-9314600Kepada Tarikh: 28 Jan 2008Pusat Muzik Ameera 277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

Bil Butir Kuantiti Harga seunit

RMJumlah

RM1 Rak Pameran

2 unit 600 00 1 200 00

Jumlah 1 200 00 (Ringgit Malaysia : Satu ribu dua ratus sahaja.

Hamid Pengurus

DOKUMEN 5

Anda dikehendaki menyediakan Jurnal Belian, Jurnal Jualan dan Jurnal Am berdasarkan dari dokumen-dokumen di atas.

JAWAPAN

No. Rujukan Butir Kuantiti Harga seunitRM

JumlahRM

P 1132R 6299

Piano ElektronikRekoder

230

1 95012

0000

3 900360

0000

Tolak: Diskaun niaga 10%4 260

4260000

Jumlah 3 834 00

Page 20: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Jurnal Belian

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Jualan

Tarikh Butir Fol Amaun

2. Athirah memulakan perniagaan kasut, Athirah Enterprise dengan modal RM30 000 di bank dan RM5 000 di tangan.

Page 21: Modul Lengkap Soalan Dokumen

SALINAN .ATHIRAH ENTERPRISENo 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-4165434

I 000

INVOIS

KepadaAbu Yamin bin HusinNo 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Tarikh: 2 Ogos 2004

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

120 Kasut Sukan 40.00 4 800100 Selipar Getah 5.00 500

5 300Tolak Diskaun niaga 10% 530JUMLAH 4 770

Ringgit: Empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sahaja.

Syarat: 5% 10 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

yamin Penerima

kjhu Pengurus

SALINAN ATHIRAH ENTERPRISENo 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-4165434

2000

NOTA DEBIT

KepadaAbu Yamin bin HusinNo 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Tarikh: 5 Ogos 2004

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

10 Kasut Sukan(Kesilapan kuantiti dalam invois no 1000

40.00 400.00

Tolak Diskaun niaga 10% 40.00JUMLAH 360.00

Ringgit: Tiga ratus enam puluh sahaja.

Syarat: 2% 10 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

yaminPenerima

kjhu Pengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

ASAL BUAYA KASUT BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

3000

INVOIS

KepadaAthirah EnterpriseNo 5, Taman CerdikJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 9 Ogos 2004

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah(RM)

200 Kasut Sukan 30.00 6 000.00150 Selipar Getah 3.00 4 500.00

10 500.00Tolak Diskaun niaga 10% 1 050.00JUMLAH 9 450.00

Ringgit: Sembilan ribu empar ratus lima puluh.

Syarat: 2% 10 hari

ASAL BUAYA KASUT BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

I 098

NOTA KREDIT

KepadaAthirah EnterpriseNo 5, Taman CerdikJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 18 Ogos 2004

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah(RM)

10 Kasut Sukan (Dipulangkan kerana rosak)

30.00 300.00

Tolak Diskaun niaga 10% 30.00JUMLAH 270.00

Ringgit: Dua ratus tujuh puluh sahaja

Page 22: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Serahan: Angkutan dibayarK&K dik.

kjhu Penerima

buakut Pengurus

Syarat: 2% 10 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

kjhuPenerima

buakut Pengurus

Dokumen 3

Dokumen 4

SALINAN ATHIRAH ENTERPRISE.No 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-4165434

I 001

INVOIS

KepadaKedai Kasut SitiNo 4 Kg. Ujang Batu Pahat

Tarikh: 26 Ogos 2004

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah(RM)

20 Kasut Sukan 40.00 800.0080 Selipar Getah 5.00 400.00

12 00.00Tolak Diskaun niaga 10% 120.00JUMLAH 1 080.00

Ringgit: Seribu lapan puluh sahaja.

Syarat: 5% 10 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

yaminPenerima

alitPengurus

MEMO

ATHIRAH ENTERPRISENo 5, Taman Cerdik

Jalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 28Ogos 2004

Peringatan:

Pemilik mengambil 10 pasang kasut sukan berharga RM50

sepasang untuk didermakan kepada Pasukan Bolasepak

Sekolah Menengah Sri Alam.

kjhuPengurus

Dokumen 5 Dokumen 6

Anda dikehendaki menyediakan Jurnal Belian, Jurnal Jualan, Jurnal Pulangan Belian, Jurnal Pulangan Jualan dan Jurnal Am berdasarkan dari dokumen-dokumen di atas.

JAWAPANJurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Page 23: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal JualanTarikh Butir Fol No Invois Amaun

Jurnal BelianTarikh Butir Fol No Invois Amaun

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

3. En. Nur Rosham ialah pemilik perniagaan Power Drinks Sdn. Bhd. yang menjalankan aktiviti pemasaran minuman herba di daerah Johor Bahru, Johor. Baki-baki aset dan liabiliti pada 1 April 2007 adalah seperti berikut:

RMStok 30 000Perabot 22 000Tunai di bank 5 000Pemiutang – Warisan Enterprise 3 000Modal 54 000

Urus niaga Power Drink Sdn. Bhd. bagi bulan April 2007 ditunjukkan oleh dokumen perniagaan di bawah.

Page 24: Modul Lengkap Soalan Dokumen

ASAL

No. 2129

INVOIS

WARISAN ENTERPRISENo. 188, Bandar Baru Bangi,

Bangi, Selangor. Kepada Tarikh: 3 April

2007

Power Drinks Sdn BhdNo. 7, Jalan Paya MasJohor Bahru, Johor.

BUTIR KUANTITI HARGASEUNIT (RM)

JUMLAH(RM)

Sarbat Teh SegeraKopi Sarbat AliSarbat Lemon

80 bungkus60 bungkus

100 bungkus

17.5020.0018.50

1 400.001 200.001 850.00

Tolak : Diskaun niaga 30%4 450.001 335.00

JUMLAH 3 115.00

(Ringgit Malaysia : Tiga ribu satu ratus lima belas sahaja )

Syarat  : 5% 10 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K. Rosham Saliman Penerima Pengurus

DOKUMEN 1

SALINAN No. 4102

INVOIS

POWER DRINKS SDN BHD

No. 7, Jalan Paya Mas, Johor Bahru, Johor

Tarikh: 8 April 2007

Kepada:

Kedai Runcit JimatNo. 146, Jalan Stadium LarkinJohor Bahru, Johor

BUTIR

KUANTITIHARGASEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)Kopi Sarbat AliSarbat BaliSerbat Teh Power

200 bungkus100 bungkus59 bungkus

25.0012.0020.00

5 000.001 200.001 180.00

Page 25: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tolak : Diskaun niaga 25%7 380.001 845.00

JUMLAH 5 535.00

(Ringgit Malaysia : Lima ribu lima ratus tiga puluh lima sahaja )

Syarat  : 10% 5 hari Serahan : Angkutan dibayar K. & K. di K Ikhwam Rosham

Penerima Pengurus

DOKUMEN 2

DOKUMEN 4

SALINAN No. 14/16

NOTA KREDIT

POWER DRINKS SDN BHD

No. 7, Jalan Paya MasJohor Bahru

Kepada: Tarikh: 19 April 2004

Kedai Runcit JimatNo. 146, Jalan Stadium LarkinJohor Bahru, Johor

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:

BUTIR KUANTITI

HARGASEUNIT

(RM)

JUMLAH(RM)

Sarbat Teh Power 9 bungkus 20.00 180.00

Tolak : Diskaun niaga 20%(Sarbat Teh Power dikembalikan kerana rosak) 36.00

JUMLAH 144.00

(Ringgit Malaysia :Satu ratus empat puluh empat sahaja )

Ikhwam Rosham Penerima Pengurus

ASAL No. 30/60

NOTA DEBITWARISAN ENTERPRISENo. 188, Bandar Baru Bangi

Bangi, SelangorKepada: Tarikh: 15 April 2007

Power Drinks Sdn BhdNo. 7, Jalan Paya MasJohor Bahru, Johor

Akaun tuan telah didebitkan seperti berikut:

BUTIR JUMLAH(RM)

60 bungkus Kopi Sarbat Ali dalam invois no. 2129 bertarikh 3 April 2007 yang berharga RM 20.00 sebungkus dikenakan bayaran terkurang RM 1.50 sebungkus.

90.00

Tolak : Diskaun niaga 30% 27.00

JUMLAH 63.00

(Ringgit Malaysia : Enam puluh tiga sahaja)

Rosham Saliman Penerima Pengurus

ASAL No. 12/07

NOTA KREDIT

WARISAN ENTERPRISENo. 188, Bandar Baru Bangi,

Bangi, Selangor. Tarikh: 13 April 2007

Kepada:Power Drinks Sdn BhdNo. 7, Jalan Paya MasJohor Bahru, Johor.

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut :BUTIR KUANTITI HARGA

SEUNIT (RM)JUMLAH

(RM)

Kopi Sarbat Ali 20 bungkus 20.00 400.00

Tolak : Diskaun niaga 30%(Sarbat Teh Power dikembalikan kerana rosak) 120.00

JUMLAH 280.00

(Ringgit Malaysia : Dua ratus lapan puluh sahaja )

Rosham Saliman Penerima Pengurus

Page 26: Modul Lengkap Soalan Dokumen

DOKUMEN 5

DOKUMEN 6

ASAL No. 12/07

NOTA KREDIT

WARISAN ENTERPRISENo. 188, Bandar Baru Bangi,

Bangi, Selangor. Tarikh: 13 April 2007

Kepada:Power Drinks Sdn BhdNo. 7, Jalan Paya MasJohor Bahru, Johor.

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut :BUTIR KUANTITI HARGA

SEUNIT (RM)JUMLAH

(RM)

Kopi Sarbat Ali 20 bungkus 20.00 400.00

Tolak : Diskaun niaga 30%(Sarbat Teh Power dikembalikan kerana rosak) 120.00

JUMLAH 280.00

(Ringgit Malaysia : Dua ratus lapan puluh sahaja )

Rosham Saliman Penerima Pengurus

Page 27: Modul Lengkap Soalan Dokumen

DOKUMEN 7

Anda dikehendaki menyediakan Jurnal Belian, Jurnal Jualan, Jurnal Pulangan Belian, Jurnal Pulangan Jualan dan Jurnal Am berdasarkan dari dokumen-dokumen di atas.

JAWAPANJurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Jurnal BelianTarikh Butir Fol No Invois Amaun

SALINAN No. 4103

INVOIS

POWER DRINKS SDN BHD

No. 7, Jalan Paya Mas Johor Bahru, Johor

Tarikh: 20 April 2007

Kepada:

Restoran Bumi AlamNo. 146, Jalan JemetahJohor Bahru, Johor.

BUTIR

KUANTITIHARGASEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)

Kopi Sarbat AliSebat Teh Power

20 bungkus12 bungkus

25.0020.00

500.00240.00

Tolak : Diskaun niaga 20%740.00148.00

JUMLAH 592.00

(Ringgit Malaysia : Lima ratus sembilan puluh dua sahaja )

Syarat   : 10% 5 hari Serahan : Angkutan dibayarK. & K. di K

Mohd Alam Rosham

Penerima Pengurus

Page 28: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal JualanTarikh Butir Fol No Invois Amaun

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

4. Pada 1 April, 2007, Encik Kasim memulakan perniagaan Kedai Bunga Cahaya di Kluang Parade. Beliau membawa masuk modal RM25 000 yang terdiri daripada wang tunai yang dibankkan RM20 000 dan Lengkapan RM5 000.

Dokumen perniagaan Perabot Sukanda berdasarkan urus niaga sepanjang bulan April 2007 adalah seperti berikut.

ASAL INVOIS K 688Bunga Fatimah Enterprise,

Jalan Sutra, Cameron Highlands, Pahang.

Kepada,Kedai Bunga Cahaya,No 2, Tingkat 1Kluang Parade,86000, Kluang, Johor. Tarikh: 8 April 2007

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

100 dozen

Bunga Rose 6.00 600.00

ASAL NOTA KREDIT NK77

Bunga Fatimah Enterprise,Jalan Sutra,

Cameron Highlands, Pahang.

Kepada,Kedai Bunga Cahaya,No 2, Tingkat 1Kluang Parade,86000, Kluang, Johor. Tarikh: 16 April 2007

Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:Kuantiti Butir Harga Jumlah

Page 29: Modul Lengkap Soalan Dokumen

100 dozen

Bunga Kekhua 7.00 700.00

1300.00Tolak diskaun niaga 10%

130.00

Jumlah 1170.00

Ringgit Malaysia: Satu ribu satu ratus tujuh puluh sahaja Syarat :5% 15 hariSerahan: Angkutan dibayarK & K Dik.

Kasim . Fatimah . Penerima Pengurus

seunit (RM)

(RM)

10 Bunga Kekhua 7 70Tolak diskaun niaga 10%

7

JUMLAH 63

Ringgit Malaysia: enam puluh tiga sahaja

F a timah . Pengurus

DOKUMEN 1 DOKUMEN 2

SALINAN INVOIS p1001

Kedai Bunga Cahaya,No 1, Tingkat 2, Kluang Parade,

86000, Kluang, Johor.Kepada,Hotel Prime CityJalan Prime City,86000, Kluang, Johor. Tarikh: 10 April 2007

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

5 Gubahan Bunga 200 1000Tolak diskaun niaga 10%

100

Jumlah 900Ringgit Malaysia: Sembilan ratus sahaja

Syarat :5% 15 hari, 2% 30 hari Serahan: Angkutan dibayarK & K Dik.

Kartini . Kasim . Penerima Pengurus

SALINAN INVOIS p1002

Kedai Bunga Cahaya,No 1, Tingkat 2, Kluang Parade,

86000, Kluang, Johor.Kepada,Kedai Salbiah ,No 16, Jalan Camca,86100, Ayer Hitam, Johor. Tarikh: 27 April 2007

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

2 unit Gubahan Bunga 150 3002 dozen Bunga Kekhua 15 30

330Tolak diskaun niaga 10% 33Jumlah 297

Ringgit Malaysia: Dua ratus sembilan puluh tujuh sahaja

Syarat :5% 15 hari, 2% 30 hari Serahan: Angkutan dibayarK & K Dik.

S abiah . Kasim . Penerima Pengurus

DOKUMEN 3 DOKUMEN 4

SALINAN NOTA KREDIT nk001Kedai Bunga Cahaya,

No 1, Tingkat 2, Kluang Parade,86000, Kluang, Johor.

Kepada,Kedai Salbiah ,No 16, Jalan Camca,86100, Ayer Hitam, Johor. Tarikh: 28 April 2007

SALINAN NOTA DEBIT nd001Kedai Bunga Cahaya,

No 1, Tingkat 2, Kluang Parade,86000, Kluang, Johor.

Kepada,Hotel Prime CityJalan Prime City,86000, Kluang, Johor. Tarikh: 30 April 2007

Page 30: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut :

Kuantiti Butir Harga seunit (RM)

Jumlah (RM)

1 unit Gubahan Bunga(dipulangkan kerana rosak)

150 150

150Tolak diskaun niaga 10% 15

Jumlah 135

Ringgit Malaysia: Satu ratus tiga puluh lima sahaja

S abiah . Kasim . Penerima Pengurus

Akaun tuan telah didebitkan dengan perkara berikut:

Butir Jumlah (RM)

5 buah gubahan bunga dalam invois no p1001 yang bertarikh 10 April 2007 yang berharga RM200.00 sebuah dikenakan bayaran terkurang RM20.00 sebuah.

100

Tolak : diskaun niaga 10% 10Jumlah 90

Ringgit Malaysia: Sembilan puluh sahaja

Kartini . Kasim . Penerima Pengurus

DOKUMEN 5 DOKUMEN 6

Anda dikehendaki menyediakan Jurnal Belian, Jurnal Jualan, Jurnal Pulangan Belian, Jurnal Pulangan Jualan dan Jurnal Am berdasarkan dari dokumen-dokumen di atas.

JAWAPANJurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Jurnal BelianTarikh Butir Fol No Invois Amaun

Jurnal JualanTarikh Butir Fol No Invois Amaun

Page 31: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

iii Buku Tunai ( Kumpulan 3)

- gabungan Akaun Tunai dan Akaun Bank- Perekodan : Penerimaan tunai dan cek – Debit

Pembayaran tunai dan cek – Kredit

Contoh1 Jan 2005 Memulakan perniagaan dengan modal terdiri daripada tunai di bank RM10 000 dan tunai di kedai RM1 0002 Jan 2005 Beli barangniaga secara tunai RM5003 Jan 2005 Jual barangniaga secara tunai RM2 000

Buku Tunai (3 ruangan)Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

1.1.05 Modal 1000 10000 2.1.05 Belian 5003.1.05 Jualan 2000

Latihan

1. Urusniaga berikut berlaku dalam Perniagaan Cheh pada Julai 2008.

Julai RM 1 Mmulakan perniagaan dengan tunai di bank 2 000 4 Beli barang niaga secara tunai 690 11 Beli perabot dengan cek 1 200 17 Jual barang niaga secara tunai 1 500 24 Bayar gaji pekerja 550

Rekodkan urusniaga di atas dalam Buku TunaiBuku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Page 32: Modul Lengkap Soalan Dokumen

2. Amirul menjalankan perniagaan Pakaian Canggih Enterprise. Berikut adalah aset dan liabiliti Pakaian Canggih Enterprise pada 1 Ogos 2008.

RMTunai di tangan 8 000Tunai di bank 12 000Penghutang : Ahmad Andi 6 600Pemiutang : Syarikat Farshan 7 580

Urusniaga berikut berlaku pada bulan Ogos 2008:Ogos

3 Jual barang niaga secara tunai bernilai RM 9 5604 Beli komputer daripada Syarikat Sitha dan mengeluarkan cek bernilai RM4 8005 Terima cek RM700 kerana jualan barang niaga6 Bayar kepada Syarikat Farshan dengan cek RM1 200

Anda dikehendaki merekodkan urus niaga yang sesuai di atas ke dalam Buku Tunai.

Buku TunaiTarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

3. Encik Rahimi memulakan perniagaan pada 1 Januari 2009 dengan wang tunai di tangan RM5 000 dan tunai di bank RM10 000.

Urusniaga berikut berlaku pada bulan Januari 2008 :

Januari2 Memasukkan wang tunai ke dalam bank sebanyak RM5 000.3 Beli barang niaga secara tunai RM2 00014 Jual barang niaga dan menerima cek RM4 00015 Bayar sewa ruang pejabati RM40026 Ambil tunai untuk disumbangkan kepada tabung kbajikan sekolah anak RM1 500.

Anda dikehendaki merekodkan urus niaga di atas ke dalam Buku Tunai.

Buku TunaiTarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

PEREKODAN DOKUMEN PERNIAGAAN KE DALAM BUKU TUNAI

Berikut adalah dokumen-dokumen sumber untuk Buku Tunai :a. Resit Resmib. Keratan Cek

Page 33: Modul Lengkap Soalan Dokumen

c. Bil Tunai/ Jualan Tunaid. Baucer Pembayarane. Borang Wang Masukf. Memo (melibatkan tunai/cek)

LATIHAN

1. Puan Ameera ialah pemilik Pusat Muzik Ameera yang membekalkan alat-alat muzik di Segamat, Johor. Baki-baki aset dan liabiliti perniagaan pada 1 Jan 2000 adalah seperti berikut :

RMStok 35 000Tunai di bank 22 040Tunai di tangan 250Van 15 500Pemiutang – Studio Muzik L & P 3 800Modal 68 990

ASAL RESIT RASMI R5001

STUDIO MUSIC L & P23 Wisma Semander

47620 Selangor.Tel: 03-87367890 Faks: 03-87360001

Tarikh: 2 Jan 2008Diterima daripada : Puat Muzik AmeeraRinggit : Tiga ribu empat ratus dua puluh sahaja.Untuk bayaran : Menjelas semua hutang pada 1 Jan 2008.

Tunai / No. Cek : BBB210180 Ameera

T.t. Pengurus

DOKUMEN 1

Bank Bernama Berhad

Tarikh : 4 Jan 2008Penerima : Pusat Muzik Ameera Kerana : Kegunaan perniagaan KERATAN CEK

No. 210181

DOKUMEN 2

SALINAN BIL TUNAI B 1101PUSAT MUZIK AMEERA

277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor.

Tel: 607-9435388 Faks: 607-9435389Kepada Tarikh: 9 Jan 2008

En. Azman b. Ali

RINGGIT SENBaki akhir 18 620 00Wang masuk - -Jumlah 18 620 00Cek ini 1 500 00Baki 17 120 00

RM3 420/=

Page 34: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Bil Butir Kuantiti Harga seunitRM

JumlahRM

1 Seruling 20 36 00 720 00Jumlah 720 00

(Ringgit Malaysia : Tujuh ratus dua puluh sahaja.Tunai / Cek No. MBB 452123

Ameera Pengurus

DOKUMEN 3

M001MEMO

PUSAT MUZIK AMEERA 277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

Tel: 607-9435388 Faks: 607-9435389Tarikh: 16 Jan 2008

Peringatan :Ambilan tunai RM500 untuk membayar sewa rumah kediaman.

Ameera Pengurus

DOKUMEN 4

Bank Bernama Berhad

Tarikh : 25 Jan 2008Penerima : Galaxy Music Sdn Bhd Kerana : Menjelaskan sebahagian invois

No 2079 KERATAN CEK

No. 210182

DOKUMEN 5

08/001PUSAT MUZIK AMEERA

277A, Jalan Raja Harun,85000 Segamat, Johor

Tel: 607-9435388 Faks: 607-9435389 BAUCER PEMBAYARAN

RINGGIT SENBaki akhir 19 840 00Wang masukJumlah 19 840 00Cek ini 1 800 00Baki 18 040 00

Page 35: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tarikh: 31 Jan 2008Kepada: Cik Amy

Tunai /No Cek: …………..

Diluluskan oleh AmeeraPengurus

DOKUMEN 6

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

2. Puan Nur Aini , pemilik FRESHJUICE ENTERPRISE ialah pengedar minuman jus di Bandar Batu Pahat. Pada 1 Ogos 2008, perniagaan dimulakan dengan modal yang terdiri daripada:

Tunai di tangan RM2 500Tunai di bank RM10 600

Berikut ialah dokumen-dokumen perniagaan sepanjang bulan Ogos 2008:

Anda dikehendaki merekodkan urusniaga yang berlaku di dalam Buku Catatan Pertama SALINAN

FRESHJUICE ENTERPRISE

No 5, Taman MewahJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-4165434

4 000

BIL TUNAI

KepadaKedai Runcit NitaTaman Nangka 80000Batu Pahat

Tarikh: 15 Ogos 2008

Kuantiti Butir

Harga seunit (RM)

Jumlah(RM)

30 Jus limau 45.00 1 350.0050 Jus Jambu

Batu 5.00 250.00

JUMLAH 1 600.00

ASAL BENA AUTO CARNo 3 Jalan Duku

Batu Pahat

2503

BIL TUNAI

KepadaFRESHJUICE ENTERPRISENo 5, Taman MewahJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 20 Ogos 2008

Kuantiti Butir

Harga

seunit (RM)

Jumlah(RM)

1 Membaiki kenderaan

500 500

JUMLAH 500

Bil Keterangan JumlahRM

Tandatangan Penerima

1 Gaji Bulan Januari 900 Amy

Page 36: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Ringgit: Seribu enam ratus sahaja.

Tunai/No Cek

Diluluskan oleh Murni

Pengurus

Ringgit: Lima ribu sahaja.

Tunai/No Cek

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

ASAL KRISTAL JUS BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

3500

BIL TUNAI

FRESHJUICE ENTERPRISENo 5, Taman MewahJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 23 Ogos2004

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

20 Jus epal 45.00 900.0020 Jus cery 25.00 500.00JUMLAH 1 400.00

Ringgit: Seribu empat ratus sahaja

Tunai/No Cek : 3245678

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus

SALINAN FRESHJUICE ENTERPRISE

No 5, Taman MewahJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-4165434

I 012

RESIT

Tarikh: 27 Ogos 2004

Diterima : Kedai Jus Siti

Ringgit : Seribu dua puluh enam sahaja

Bayaran : Menjelaskan invois

RM1 026.00Tunai

murni Pengurus

Dokumen 3 Dokumen 4

MEMO

FRESHJUICE ENTERPRISENo 5, Taman Mewah

Jalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 28 Ogos 2008

Peringatan:

Pemilik membayar sewa rumah kediaman

RM200 menggunakan wang tunai perniagaan

murni

Pengurus

2 012

BAUCER PEMBAYARAN

KepadaAlias bin Ahmad

Tarikh: 29 Ogos 2008

BIL KETERANGAN JUMLAH(RM)

TANDATANGAN PENERIMA

1 Gaji bulan Ogos 500 alias

Ringgit: Lima ratus sahaja

Tunai/No Cek :

Diluluskan oleh

…………kjhu…………

Pengurus

Page 37: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Dokumen 5 Dokumen 6

ASAL KRISTAL JUS BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

I 013

RESIT

Tarikh:30 Ogos 2004

Diterima : FRESHJUICE ENTERPRISE

Ringgit : Lapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu

Bayaran : Menjelskan invois No 3000 (diskaun tunai RM189)

RM8 991

Tunai/No Cek 222345

buakut Penerima

Tarikh 31 Ogos 2008

Pemerima Tunai

Kerana Kegunaan Perniagaan

RM Sen

Baki Awal 1 400 00

Dimasukkan

Jumlah 1400 00

Cek ini 1 000 00

Baki Akhir 400 00

No. Cek: BMB 267567

Dokumen 7 Dokumen 8

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Page 38: Modul Lengkap Soalan Dokumen

2. En. Hamzah, pemilik Payung Emas Enterprise ialah peniaga payung di Batu Pahat. Pada 1 Jun 2008, baki-baki aset dan liabiliti perniagaan adalah seperti berikut:

Lengkapan RM12000Stok 40000Tunai di tangan 500Overdraf bank 3600Pemiutang – Amar Raj Enterprise 4760Modal 44140

Dokumen 2

ASALKEDAI BUKU RADEN

15A, Jalan Rahmat83000 Batu Pahat, Johor

No. : 601

BIL TUNAI Kepada: Tarikh: 2 Jun 2008PAYUNG EMAS ENTERPRISE12 Jalan Sultanah83000 Batu Pahat, Johor

KUANTITIBUTIR HARGA

SEUNITJUMLAH (RM)

100 unit Fail Kertas 1.00 100 40 unit Fail Plastik 2.00 80

Jumlah 180 (Ringgit: Satu ratus lapan puluh sahaja) Tunai/ No.Cek: BCB84746

Hamzah Bala Penerima Pengurus

PAYUNG EMAS ENTERPRISE12 Jalan Sultanah

83000 Batu Pahat, JohorMEMO

Tarikh: 6 Jun 2008

Hamzah Pengurus

SALINAN No. : 101

PAYUNG EMAS ENTERPRISE12 Jalan Sultanah

83000 Batu Pahat, JohorRESIT RASMI

Tarikh: 16 Jun 2008Diterima daripada : Mamat MelanRinggit : Lapan Ribu Enam Ratus Lapan Puluh Lima SahajaUntuk bayaran : Menjelaskan Invois No. 011

Tunai/ No.Cek: BMB534345 Hamzah Pengurus

Tarikh : 10 Jun 2008Penerima : Agensi TransportKerana : Angkutan

RinggitSen

Baki Akhir 4 609 00Dimasukkan -Jumlah 4 609 00Cek ini 500 00Baki 4 109 00

No. 200211

KERATAN CEK

ASALPERNIAGAAN PAKAI KAKI

44A, Jalan Pantai83000 Batu Pahat, Johor

No. : 401

BIL TUNAI Kepada: Tarikh:17 Jun 2008PAYUNG EMAS ENTERPRISE12 Jalan Sultanah83000 Batu Pahat, Johor

KUANTITI

BUTIR HARGA SEUNIT

JUMLAH (RM)

1200 unit

Payung Getah Tinggi

10.80 6 480

510 unit Payung Kain Kenvis

18.00 9 180

Jumlah 15 660 (Ringgit: Lima Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh sahaja) Tunai/ No.Cek: BCB84746 Hamzah Chong Penerima Pengurus

SALINANPAYUNG EMAS ENTERPRISE

12 Jalan Sultanah83000 Batu Pahat, Johor

No. : 4201

BIL TUNAI Kepada: Tarikh:18 Jun 2008Perniagaan ChongBatu Pahat

KUANTITI

BUTIR HARGA SEUNIT

JUMLAH (RM)

285 unit Payung Getah Tinggi

10.20 2 907

415 unit Payung Kain Kenvis

6.05 853

Jumlah 3 760 (Ringgit: Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sahaja) Tunai/ No.Cek: BCB84746

Chong Hamzah Penerima Pengurus

ASAL No. : 040PEMBORONG PAYUNG SB.

34A, Jalan Pantai83000 Batu Pahat, Johor

RESIT RASMI

Tarikh: 23 Jun 2008Diterima daripada : Payung Emas EnterpriseRinggit : Tujuh Belas Ribu Satu Ratus Tujuh Puluh Enam SahajaUntuk bayaran : Menjelaskan Invois No. 001

Tunai/ No.Cek: BCB8765

Samy Pengurus

No. : 0071

PAYUNG EMAS ENTERPRISE12 Jalan Sultanah

83000 Batu Pahat, Johor

BAUCER PEMBAYARAN

Kepada: Tarikh: 28 Jun 2008En. Samsudin B JeninPekerja Am

BIL

KETERANGAN JUMLAH

(RM)

TANDATANGAN

PENERIMA

1 Bayar gaji untuk bulan Jun 400 Samsudin(Ringgit : Empat Ratus Sahaja)Tunai/ No.Cek: BCB8771 HamzahPengurus

Mengambil wang dari bank untuk mempromosikan barang niaga berjumlah RM150.00

RM 8 685.00

Dokumen 1

Dokumen 5Dokumen 6

RM 17 176.00

Dokumen 7Dokumen 8

Dokumen 3 Dokumen 4

Page 39: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Jawab soalan berikut:-Latihan Asas 1(Kumpulan 4)

En Ahmad seorang peniaga runcit telah memulakan perniagaan pada 1 Julai 2009 dengan modal RM30000 yang terdiri daripada tunai di bank RM25000 dan tunai di kedai RM5000. Sepanjang bulan Julai 2009 beliau telah menjalankan perniagaan seperti berikut:

TarikhJul `09

Urusniaga Amaun (RM)

Namakan Buku Catatan Pertama

3 Membayar sewa kedai dengan tunai 5005 Beli barangniaga dibayar dengan cek 30006 Beli barangniaga daripada Macha secara kredit 1000012 Beli sebuah komputer dan dibayar dengan cek 300015 Beli sebuah kenderaan terpakai dengan cek 400016 Jual barangniga dan terima cek 250017 Jual barangniaga secara kredit kepada Ting Tong 200020 Bayar elektrik dan telefon secara tunai 30022 Beli lagi barangniaga secara kredit dari Musa 500024 Beli alatulis dengan tunai 10026 Pulangkan barangniaga yang rosak kepada Macha 20027 Beli sebuah perabot secara kredit dari Amar Perabot 120028 Ting Tong memulangkan semula barangniaga yang dibeli 30029 Bayar gaji pekerja dengan cek 1200

Page 40: Modul Lengkap Soalan Dokumen

30 Jualan tunai 2000

Anda dikehendaki merekod urusniaga di atas ke dalam buku catatan pertama iaitu

a. Jurnal Am b. Buku Tunai c. Jurnal Belian d. Jurnal Jualan e. Jurnal Pulangan Jualan

f. Jurnal Pulangan Belian

Jurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Jurnal Belian

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Jualan

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Pulangan Belian

Page 41: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir Fol Amaun

Latihan Asas 2

Berikut adalah maklumat perniagaan Jacko Bersaudara yang menjalankan perniagaan alatan muzik pada Januari 2009:

Jan 1 Baki tunai di tangan 4 500

Baki tunai di bank 45 000

3 Beli barangniaga secara kredit daripada Amirul 5 450

6 Jual barangniaga dan terima cek 3 500

7 Ambil barangniaga untuk kegunaan sendiri 450

8 Terima komisen secara tunai 400

10 Beli mesin fotostat terpakai dengan cek 2 000

11 Pulangkan barangniaga kepada Fikri kerana rosak 350

13 Jual barangniaga secara kredit kepada Baldy 2 500

15 Bayar sewa kedai dengan tunai 500

17 Beli alatulis secara tunai 25

18 Derma kepada anak yatim tunai 300

19 Terima barangniaga yang dipulangkan oleh Baldy 150

20 Beli barangniaga secara kredit daripada Chintayu 1 500

22 Jual barangniaga secara kredit kepada Honey 1 200

23 Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan 15 000

25 Pulangkan barangniaga kepada Chintayu kerana tersilap pesan 120

26 Honey pulangkan barangniaga 220

28 Bayar gaji pekerja dengan cek 2 000

29 Bayar air, telefon dan elektrik dengan tunai 200

30 Jualan tunai 500

Anda dikehendaki merekod urusniaga di atas dalam buku catatan pertama iaitu

a. Jurnal Am b. Buku Tunai c. Jurnal Belian d. Jurnal Jualan e. Jurnal Pulangan Jualan f. Jurnal Pulangan Belian.

Tutup/imbangkan semua buku tersebut

Jurnal Am

Tarikh Butir Folio Debit Kredit

Page 42: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Jurnal Belian

Tarikh Butir Fol Amaun

Jurnal Jualan

Tarikh Butir Fol No Invois Amaun

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

Jurnal Pulangan Jualan

Page 43: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tarikh Butir Fol No Nota Kredit Amaun

1.En. Amirul , pemilik Zaman Enterprise ialah pengedar kasut di Bandar Batu Pahat. Pada Ogos 2008, baki-baki aset dan liabiliti perniagaan adalah seperti berikut:

Lengkapan 35 000Stok 5 000Tunai di tangan 7 000Tunai di bank 6 000Pinjaman Bank 20 000Modal 33 000

Sepanjang bulan Ogos 2008, urusniaga Zaman Enterprise ditunjukkan oleh dokumen di bawah. Beliau dibantu oleh seorang pekerja Encik Ali bin Sulaiman .

Page 44: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Anda dikehendaki:(a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama

(Jurnal Penerimaan dan Pembayaran tunai tidak diterima)

SALINAN ZAMAN ENTERPRISENo 5, Taman Cerdik

Jalan Bunga RayaBatu Pahat

Tel: 07-465434

I 000

INVOIS

KepadaKedai Ainul Asraf No 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Tarikh: 2 Ogos 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

20 Kasut Sukan 40.00 4 800100 Selipar Getah 5.00 500

5 300Tolak Diskaun niaga 0% 530JUMLAH 4 770

Ringgit: Empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sahaja.

Syarat: 5% 0 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

Bakar Penerima

kjhu

Pengurus

SALINAN ZAMAN ENTERPRISE

No 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-465434

2000

NOTA DEBIT

KepadaKedai Ainul Asraf No 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Tarikh: 5 Ogos 2008

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

10 Kasut Sukan(Kesilapan kuantiti dalam invois no 000

40.00 400.00

Tolak Diskaun niaga 0% 40.00JUMLAH 360.00

Ringgit: Tiga ratus enam puluh sahaja.

Syarat: 2% 0 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

BakarPenerima

kjhu

Pengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

ASAL LEE KASUT BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

3000

INVOIS

KepadaZaman EnterpriseNo 5, Taman CerdikJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 9 Ogos 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

200 Kasut Sukan 30.00 6 000.0050 Selipar Getah 3.00 4 500.00

10 500.00

SALINAN ZAMAN ENTERPRISENo 5, Taman Cerdik

Jalan Bunga RayaBatu Pahat

Tel: 07-465434

4 000

BIL TUNAI

KepadaKedai Kasut RubyTaman Nangka Batu Pahat

Tarikh: 5 Ogos2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

30 Kasut Sukan 45.00 350.0050 Selipar Getah 5.00 250.00

Page 45: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Tolak Diskaun niaga 10% 1 050.00JUMLAH 9 450.00

Ringgit: Sembilan ribu empar ratus lima puluh.

Syarat: 2% 0 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

kjhu

Penerima

buakut Pengurus

JUMLAH 600.00

Ringgit: Seribu enam ratus sahaja.

Tunai/No Cek

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus

Dokumen 3 Dokumen 4

ASAL LEE KASUT BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

I 098

NOTA KREDIT

KepadaZaman EnterpriseNo 5, Taman CerdikJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 8 Ogos 2008

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

10 Kasut Sukan (Dipulangkan kerana rosak)

30.00 300.00

Tolak Diskaun niaga 0% 30.00JUMLAH 270.00

Ringgit: Dua ratus tujuh puluh sahaja

Syarat: 2% 0 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

kjhu

Penerima

buakut

Pengurus

ASAL SIMON AIRCOND BHDNo 3 Jalan Duku

Batu Pahat

4 001

BIL TUNAI

KepadaZaman EnterpriseNo 5, Taman CerdikJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 20 Ogos 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

1 Alat Penghawa Dingin - National

5 000 5 000

JUMLAH 5 000

Ringgit: Lima ribu sahaja.

Tunai/No Cek : 3245678

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus

Dokumen 5 Dokumen 6

Page 46: Modul Lengkap Soalan Dokumen

ASAL LEE KASUT BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

4 002

BIL TUNAI

Zaman ENTERPRISENo 5, Taman CerdikJalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 23 Ogos2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

20 Kasut Power 45.00 900.0020 Selipar Kulit 25.00 500.00JUMLAH 1 400.00

Ringgit: Seribu empat ratus sahaja

Tunai/No Cek : 3245678

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus

SALINAN ZAMAN ENTERPRISE.

No 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-465434

I 000

INVOIS

KepadaKedai Kasut SalmahNo 4 Kg. Ujang Batu Pahat

Tarikh: 26 Ogos 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

20 Kasut Sukan 40.00 800.0080 Selipar Getah 5.00 400.00

12 00.00Tolak Diskaun niaga1 0% 120.00JUMLAH 1 080.00

Ringgit: Seribu lapan puluh sahaja.

Syarat: 5% 0 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

yaminPenerima

alitPengurus

Dokumen 7 Dokumen 8

SALINAN ZAMAN ENTERPRISE

No 5, Taman CerdikJalan Bunga Raya

Batu PahatTel: 07-465434

I 02

RESIT

Tarikh: 27 Ogos 2008

Diterima : Kedai Kasut Salmah

Ringgit : Seribu dua puluh enam sahaja

Bayaran : Menjelaskan semua hutangnya

RM1 026.00Tunai

kjhu Pengurus

MEMO

ZAMAN ENTERPRISENo 5, Taman Cerdik

Jalan Bunga RayaBatu Pahat

Tarikh: 28 Ogos 2008

Peringatan:

Pemilik mengambil 10 pasang kasut sukan

berharga RM60 sepasang untuk didermakan

kepada Pasukan Bolasepak Sekolah Menengah

Sri Saujana.

kjhuPengurus

Dokumen 9 Dokumen 10

Page 47: Modul Lengkap Soalan Dokumen

I

BAUCER PEMBAYARAN

KepadaAli bin Sulaiman

Tarikh: 29 Ogos 2008

BIL KETERANGAN JUMLAH(RM)

TANDATANGAN PENERIMA

Gaji bulan Ogos 500 ghjk

Ringgit: Lima ratus sahaja

Tunai/No Cek :

Diluluskan oleh

…………kjhu…………Pengurus

ASAL LEE KASUT BHDNO 3 Jalan Duku

84000 MuarJohor

TEL: 06-987675

I 02

RESIT

Tarikh:30 Ogos 2008

Diterima : Zaman Enterprise

Ringgit : Tujuh Ribu sahaja.

Bayaran : Menjelskan sebahagian hutang.

RM 7 000Tunai/No Cek 222345

buakut Penerima

Dokumen 11 Dokuem 12

JawapanJurnal Am

Tarikh Butir Debit Kredit

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Jurnal Belian

Tarikh Butir Amaun

Page 48: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Jualan

Tarikh Butir Amaun

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir Amaun

2. Puan Maria Lee ialah pemilik Perniagaan Elektrik MZ, yang membekalkan alat-alat eklektrik di Bandaraya Melaka. Pada 1 Jun 2007, baki-baki aset dan liabiliti perniagaan adalah seperti berikut:

RMLengkapan 13 600Stok 25 400Tunai di tangan 900Bank ( overdraf ) 2 500Kenderaan 22 500Modal 59 900

Sepanjang bulan Jun 2007, urusniaga Perniagaan Elektrik MZ ditunjukkan oleh dokumen di bawah.

Anda dikehendaki:

a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan dan Pembayaran tunai tidak diterima)

ASAL SONNY SDN BHDNo 15 Jln Tun Abd Razak

80000 Johor BahruTel 07-3582416

I 001

INVOIS

KepadaPerniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba75400 Melaka

Tarikh: 3 Jun 2007

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

5 Televisyen JX 420 2 1008 Perakam

Video230 1 840

SALINAN Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba

75400 MelakaTel: 06-2388224

2010

INVOIS

KepadaPerniagaan AimanNo 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Tarikh: 9 Jun 2007

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

6 Televesyen JX 550 3 3004 Kipas Siling 175 700

4 000Tolak Diskaun niaga1 0% 400JUMLAH 3600

Page 49: Modul Lengkap Soalan Dokumen

2 Kipas Siling 155 3104 250

Tolak Diskaun niaga2 0%

850

JUMLAH 3 440

Ringgit: Tiga ribu empat ratus sahaja.

Syarat: 5% 7 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

yamin Penerima

kjhu

Pengurus

Ringgit: Tiga ribu enam ratus sahaja.

Syarat: 5% 7 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

yaminPenerima

kjhu

Pengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

SALINAN Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba

75400 MelakaTel: 06-2388224

N/D: 202

NOTA DEBIT

Kepada,Perniagaan AimanJ500 Jalan Muar73300 MerlimauMelaka

Tarikh: 12 Jun 2007

No. Rujukan Butir

Harga seunit (RM)

Jumlah(RM)

Invois no 2010

Harga 4 buah kipas siling terkurang caj

100

Tolak diskauniga 10% 10JUMLAH 90

Ringgit: Sembilan puluh sahaja.

buakut Pengurus

ASAL SAHIBAH SDN. BHD.No 15 Jalan Ampangan

75300 SerembanTel: 06-6238900

No 6010

INVOIS

Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba75400 Melaka

Tarikh: 18 Jun 2007

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

8 Periuk Nasi Nasional

125 1 000

10 Seterrika Hilip

125 1 250

2 250Tolak Diskaun niaga 20% 450JUMLAH 1 800

Ringgit: Seribu lapan ratus sahaja.

Syarat : 5% 10 hariSerahan : Angkutan dibayarK&K dik,

kjhu

Penerima

buakut Pengurus

Dokumen 3 Dokumen 4

Page 50: Modul Lengkap Soalan Dokumen

ASAL SONNY SDN BHDNo 15 Jln Tun Abd Razak

80000 Johor BahruTel 07-3582416

N/K: 531

NOTA KREDIT

Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba75400 Melaka

Tarikh: 20 Jun 2007

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

1 Perakam Video 230 230230

Tolak Diskaun niaga 0% 46JUMLAH 184

Ringgit: Satu ratus lapan puluh empat sahaja

buakut

Pengurus

ASAL SYARIKAT NORMAN

No 1235

No 16 Jln Tun Abd Razak80000 Johor Bahru

Tel 07-3582498

INVOIS

Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba75400 Melaka

Tarikh: `23 Jun 2007

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

4 Rak Pameran 85 340

Tolak Diskaun niaga 20%JUMLAH 340

Ringgit Malaysia: Tiga ratus empat puluh sahaja.

Syarat : 5% 10 hariSerahan : Angkutan dibayarK&K dik,

kjhu

Penerima

buakut Pengurus

Dokumen 5 Dokumen 6

SALINAN Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba

75400 MelakaTel: 06-2388224

No 7031

RESIT

Tarikh: 24 Jun 2007

Diterima : Perniagaan Aiman

Ringgit : Dua ribu satu ratus sahaja

Bayaran : Menjelaskan sebahagian invois

RM2 100Tunai/No Cek: BCB 061061

kjhu Pengurus

SALINAN Perniagaan Elektirk MZ

No 50 Jalan Banda Kaba75400 Melaka

Tel: 06-2388224

No. 2311

BIL TUNAI

Kepada:Puan Normah bte YaakobNo 19 Jalan Cheng75400 Melaka

Tarikh: 25 Jun2007

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

2 Televisyen JX 14 inci(No. Rujukan 4250)

400 800

JUMLAH 800

Page 51: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Ringgit Malaysia: Lapan ratus sahaja

Tunai/No Cek

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus Dokumen 7 Dokumen 8

ASAL SAHIBAH SDN. BHD.No 15 Jalan Ampangan

75300 SerembanTel: 06-6238900

No: 6215

RESIT

Tarikh: 27 Jun 2007

Diterima : Perniagaan Elektrik MZ

Ringgit : Satu ribu tujuh ratus sepuluh sahaja.

Bayaran : Menjelaskan semua hutangnya (diskaun tunai RM90)

RM 1 710Tunai/No Cek: MBB 043323

kjhu Pengurus

MEMO

Perniagaan Elektirk MZNo 50 Jalan Banda Kaba

75400 MelakaTel: 06-2388224

Tarikh: 28Ogos 2007

Peringatan:

Ambilan tunai RM170 untuk membayar yuran

kelas tuisyen anak

kjhuPengurus

Dokumen 9 Dokumen 10

Tarikh 29 Jun 2007

Pemerima Sonny Sdn. Bhd.

Kerana

Menjelaskan

sebahagian invois No.

1001

RM Sen

PERNIAGAAN ELEKTRIK MZ

NO 50 Jalan Banda Melaka75400 Melaka

Tel: 06-2388224

No 4/04

BAUCER PEMBAYARAN

KepadaMohammad Arif

Tarikh: 30 Jun2007

KETERANGAN JUMLAH(RM)

TANDATANGAN PENERIMA

Page 52: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Baki Awal (2

500)

00

Dimasukkan

Jumlah (2

500)

00

Cek ini 1 800 00

Baki Akhir (4

300)

00

043322

Bayaran sewa bulan Jun 2007

540 ghjk

Ringgit: Lima ratus empat puluh sahaja

Tunai/No Cek : MBB 043324

Diluluskan oleh

…………kjhu…………Pengurus

Keratan Cek

Dokumen 11 Dokuem 12 Jawapan

Jurnal AmTarikh Butir Debit Kredit

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Page 53: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Belian

Tarikh Butiran Amaun( RM)

Jurnal Jualan

Tarikh Butiran Amaun( RM)

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butiran Amaun(RM)

3. Pada 1 Mac 2008 Encik Rosli bin Ismail memulakan perniagaan Terus Maju Enterprise di Mersing, Johor, sebagai pembekal barang-barang runcit. Modal perniagaannya RM28 000 terdiri daripada tunai yang dibankkan RM26 000 dan tunai di tangan RM2 000Anda dikehendaki:a) menyediakan catatan dalam buku catatan pertama

Page 54: Modul Lengkap Soalan Dokumen

ASAL SAINIDA SDN. BHD.Jalan Api

Pontian, JohorTel: 07-4780234

I 012

INVOIS

KEPADATERUS MAJU ENTERPRISE5, Kg JambuMersing

Tarikh: 5 Mac 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

10 Gula 55 550.0020 Bawang 20 400.0020 Kicap 50 1 000.00

1 950.00Tolak Diskaun niaga 10%

195.00

JUMLAH 1755.00

Ringgit: Seribu tujuh ratus lima puluh lima sahaja.

Syarat: 5% 10 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

YasminPenerima

BukaraPengurus

ASAL BENDANG SDN. BHD.Jalan Air

Pontian, JohorTel: 00000238

I 016

INVOIS

KEPADATERUS MAJU ENTERPRISE5, Kg JambuMersing

Tarikh: 8 Mac 2008

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

20 Tepung 50 1000.0020 Susu 100 2000.0050 Sabun 10 500.00

3500.00Tolak Diskaun niaga 10%

350.00

JUMLAH 3150.00

Ringgit: Tiga ribu seratus lima puluh sahaja.

Syarat: 2% 10 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

YasminPenerima

MuraPengurus

Dokumen 1 Dokumen 2

ASAL SAINIDA SDN. BHD.Jalan Api

Pontian, JohorTel: 07-4780234

I 012

RESIT

Tarikh: 12 Mac 2008

Diterima : TERUS MAJU ENTERPRISE

Ringgit : Seribu dua ratus sahaja

Bayaran : Membayar sebahagian invois I 012

RM1 200.00No Cek 234567

ghjk………..

MEMO

Tarikh: 14 Mac 2008

Peringatan:Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri RM300

ghjk………………..

Pengurus

Dokumen 3 Dokumen 4

Page 55: Modul Lengkap Soalan Dokumen

INVOIS

KEPADAMuruganKg RambutanMersing

Tarikh: 16 Mac 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

20 Tepung 60 1 20010 Susu 120 1 20050 Sabun 20 1 000

3 400Tolak Diskaun niaga 10%

340

JUMLAH 3 060

Ringgit: Tiga ribu enam puluh sahaja.

Syarat: 5% 10 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik.

Ghjk ghjk

…………..Penerima

…………Pengurus

SALINAN TERUS MAJU ENTERPRISE5, Kg. Jambu ,

Mersing

I 098

NOTA KREDIT

KEPADAMuruganKg RambutanMersing

Tarikh: 20 Mac 2008

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

2 Tepung 60 120.002 Susu 120 240.00

360.00Tolak Diskaun

niaga 10%36.00

JUMLAH 324.00

Ringgit: Tiga ratus dua puluh empat sahaja.

Syarat: 2% 10 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

Ghjk ghjk

…………..Penerima

…………Pengurus

Dokumen 5 Dokumen 6

ASAL SAINIDA SDN. BHD.Jalan Api

Pontian, JohorTel: 07-4780234

I 016

NOTA KREDIT

KepadaTERUS MAJU ENTERPRISE5, Kg. JambuMersing

Tarikh: 21 Mac 2008

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

Kuantiti Butir Harga seunit

Jumlah(RM)

2 Gula 55 110.002 Bawang 20 40.005 Kicap 50 250.00

400.00Tolak Diskaun

40.00

ASAL TAN PERABOTJalan Intai 2, Taman Serunai

MersingTel: 07- 6543567

I 016

INVOIS

Kepada,TERUS MAJU ENTERPRISE5, Kg.JambuMersing

Tarikh: 24 Mac 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

10 Almari Pameran

500 5 000

JUMLAH 5 000

Ringgit: Lima ribu sahaja.

SALINAN TERUS MAJU ENTERPRISE

5, Kg. JambuMersing

Tel: 07-4162435

987

Page 56: Modul Lengkap Soalan Dokumen

niaga 10%JUMLAH 360.00

Ringgit: Tiga ratus enam puluh sahaja.Syarat: 2% 10 hariSerahan: Angkutan dibayarK&K dik.

Ghjk ghjk

…………..Penerima

…………Pengurus

Syarat: 5% 10 hari.Serahan: Angkutan dibayarK.&K dik. ghjk…………..Penerima

…………Pengurus

Dokumen 7 Dokumen 8

Tarikh 25 Mac 2008

Pemerima Sunil

Kerana Alatulis

RM Sen

Baki Awal 23 800

Dimasukkan -

Jumlah 23 800

Cek ini 200

Baki Akhir 23 600

234568

ASAL TERUS MAJU ENTERPRISE

5, Kg. Jambu, Mersing

I 012

RESIT

Tarikh:27 Mac 2008

Diterima : MURUGAN

Ringgit : Lima ratus sahaja

Bayaran : Sebahagian invois

RM 500 ghjk

………..Penerima

Keratan cek Dokumen 10 Dokumen 9

TERUS MAJU ENTERPRISE

5, Kg. Jambu Mersing

I 012

BAUCER PEMBAYARAN

KepadaRahim MaarofKg PelamMersing

Tarikh: 30 Mac 2008

BIL KETERANGAN JUMLAH(RM)

TANDATANGAN PENERIMA

Gaji bulan Mac 300 ghjk

Ringgit: Tiga ratus sahaja

Tunai/No Cek :

SALINANTERUS MAJU ENTERPRISE

5, Kg. JambuMersing

Tel: 07-4162435

I 012

BIL TUNAI

KepadaAhmad HambaliKg. NenasMersing

Tarikh: 31 Mac 2008

Kuantiti ButirHarga seunit (RM)

Jumlah(RM)

1 Gula 70 70.003 Susu 5 15.001 Tepung 45 45.00

JUMLAH 130.00

Ringgit: Seratus tiga puluh sahaja.

Page 57: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Diluluskan oleh

…………kjhu…………

Pengurus

Tunai/No Cek :

Diluluskan oleh kjhu

Pengurus Dokumen 11 Doumen 12

JawapanJurnal Am

Tarikh Butir Debit Kredit

Buku Tunai

Tarikh Butir disk tunai bank Tarikh Butir disk tunai bank

Page 58: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal Belian

Tarikh Butiran Amaun( RM)

Jurnal Jualan

Tarikh Butiran Amaun( RM)

Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butiran Amaun(RM)

Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butiran Amaun(RM)

Page 59: Modul Lengkap Soalan Dokumen

TAHAP 2 PEMBUKUAN KE LEJAR (Kump 6)

- Memindahkan semua catatan dalam Buku catatan Pertama ke lejar- Dilakukan mengikut keadaan biasanya akhir bulan- Mengimbangkan dan menutup akaun

Cara pembukuan ke lejar dilakukan

1. Buku Tunai Ke lejar

- Butir-butir dalam Buku Tunai adalah nama-nama akaun perlu buka dalam lejar- Catatan debit dalam Buku Tunai dikreditkan dalam Lejar dan sebaliknya- Abaikan baki /catatan pembukaan dan pindahan.- Kedudukan angka menentukan butir dalam akaun

Contoh, Buku TunaiTarikh Butir Dis.

diberiTunai Bank Tarikh Butir D.ter Tunai bank

2007 2007Jan 1 Jualan 200 Jan 2 Abu 30 4000 5 Mori 25 650

LEJAR Akaun Jualan

2007 RM Jan 1 Tunai 200

Akaun Abu

2007 RM 2007 RMJan 2 Bank 4,000 Diskaun diterima 30

Akaun Mori2007 RMJan 5 Tunai 650 Diskaun diberi 25

Jika ada diskaun diberi dalam Buku Tunai: Buka Akaun Diskaun diberi Debitkan akaun itu dengan jumlah diskaun Butir ditulis pelbagai penghutang

Akaun Diskaun diberi2007 RMJan 31 Pelbagai Penghutang 25

Jika ada diskaun diterima dalam Buku Tunai:

Buka Akaun Diskaun diterima Kreditkan akaun itu dengan jumlah diskaun Butir ditulis pelbagai pemiutang

Akaun Diskaun diterima2007 RMJan 31 Pelbagai Pemiutang 30

Contoh,Buku Tunai

Tarikh Butir Dis.diberi Tunai Bank Tarikh Butir D.ter Tunai bank2000 2000Jan 1 Jualan 200 Jan 2 Abu 30 4000 5 Mori 50 650

Page 60: Modul Lengkap Soalan Dokumen

LEJARAkaun Jualan

2000 RMJan 1 Tunai 200

Akaun Abu2000 RMJan 2 Bank 4,000 Diskaun diterima 30

Jika ada diskaun diberi dalam Buku Tunai:

Buka Akaun Diskaun diberi Debitkan akaun itu dengan jumlah diskaun Butir ditulis pelbagai penghutang

Akaun Diskaun diberi2000 RMJan 31 Pelbagai Penghutang 50

Jika ada diskaun diterima dalam Buku Tunai:

Buka Akaun Diskaun diterima Kreditkan akaun itu dengan jumlah diskaun Butir ditulis pelbagai pemiutang

Akaun Diskaun diterima2000 RMJan 31 Pelbagai Pemiutang 30

PEMBUKUAN KE LEJAR TERMASUK CATATAN PEMBUKAAN

LATIHAN 1 Buku tunai

Tarikh Butir Disk Tunai Bank Tarikh Butir Disk Tunai Bank2000 RM RM RM 2000 RM RM RMOkt 1 Baki b/b 500 5000 Okt 1 Sewa 3600

3 Jualan 6600 8 A.Raj Enterprise 238 45226 Lengkapan 2200

Poskan Petikan Buku Tunai di atas ke Lejar yang berkaitan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 61: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

LATIHAN 2

Buku TunaiTarikh Butir Disk. Tunai Bank Tarikh Butir Disk. Tunai Bank

2003 RM RM RM 2003 RM RM RMOkt 1 Modal 25000 1000 Okt 2 Alat tulis 180

16 Mazni Enterprise 8685 12 Belian 15660 18 Jualan 3760 17 Buvi Nathan Berhad 904 17176

29 Angkutan keluar 500 30 Perabot Seng 2400 31 Baki h/b 1709 820

37445 1000 904 37445 1000

Poskan Buku Tunai ke Lejar yang berkaitan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 62: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 63: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

LATIHAN 3

Buku TunaiTarikh Butir Disk

RMTunai

RMBank

RMTarikh Butir Disk

RMTunai

RMBank

RM2005Jun 1 Baki b/b 1000 20000

2005Jun 24 Kadar bayaran 1200

14 Jualan 1950 26 Belian 100022 Ahmad 108 2052 27 Jaya Diri S/ B 1000024 Sewa diterima 1200 28 Sewa Kedai 1000

29 Gaji 100030 Baki h/b 200 11802

108 2200 24002 2200 24002

Poskan Buku Tunai ke Lejar yang berkaitan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 64: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

2. Jurnal Am Ke Lejar (Kumpulan 6)

Butir dalam jurnal am adalah akaun yang perlu dibuka dalam lejar. Catatan dibuat mengikut prinsip catatan bergu Butir dalam akaun adalah nama akaun terlibat dalam catatan bergu

Page 65: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Jurnal AmTarikh Butir Debit Kredit2001 RM RMJan 24 Ambilan 1,000

Belian 1,000(Mengambil barangniaga untuk kegunaan sendiri)

LEJAR Akaun Belian

2001 RMJan 24 Ambilan 1000

Akaun Ambilan2001 Jan 24 Belian 1000

LATIHAN 1Jurnal Am

Tarikh Butir Debit Kredit1998 RM RMOkt 1 Bank 28600

Premis 45000

Pemiutang Modal

360070000

(memulakan perniagaan pada tarikh ini) 73600 73600

Poskan Jurnal Am di atas ke Lejar

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 66: Modul Lengkap Soalan Dokumen

LATIHAN 2

JURNAL AMTarikh Butir Fol Debit

RMKreditRM

2008Ogos 1 Tunai

BankStokPuven Sdn Bhd Modal(Aset dan modal pada tarikh ini )

5 500 38 800 24 600 7 630

76 530

76 530 76 530

Ogos 20 Alatan pejabat 2 200 Modal(Membawa masuk komputer peribadi untuk kegunaan perniagaan)

2 200

Poskan Jurnal Am di atas ke lejar-lejar yang berkaitan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 67: Modul Lengkap Soalan Dokumen

LATIHAN 3Jurnal Am

Tarikh Butir Debit Kredit2006Jul 1 Tunai

BankKelengkapanAlbab Sdn. Bhd. Modal(Aset dan modal pada tarikh ini )

4 500 6 800 12 000

23 300

3 500 19 800 23 300

Jul 8 Ambilan 150

Belian 150 (Mengambil barang niaga utk kegunaan peribadi)

Poskan Jurnal Am di atas ke lejar-lejar yang berkaitan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 68: Modul Lengkap Soalan Dokumen

3. Jurnal Belian Ke Lejar (Kumpulan 7) Butir dalam JB adalah nama-nama akaun perlu buka dalam lejar. Debitkan akaun belian dengan jumlah belian, butirnya pelbagai pemiutang, tarikh hujung bulan Kreditkan akaun-akaun yang berkenaan, butir ialah Belian

Jurnal BelianTarikh Butir RM10.1.08 Jalut Enterprise 2,00023.1.08 Jujul 3,00031.1.08 Akaun Belian (dt.) 5,000

LEJARAkaun Belian

31.1.08 Pelbagai Pemiutang 5,000

Akaun Jalut Enterprise10.1.08 Belian 2,000

Akaun Jujul23.1.08 Belian 3,000

Latihan

1. Jurnal BelianTarikh Butir RM05.1.08 Cemerlang Enterprise 4,00016.1.08 Setia Sdn Bhd 2,50031.1.08 Akaun Belian (dt.) 6,500

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 69: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

2. Jurnal Belian

Tarikh Butir RM08.6.08 Inspirasi Book Store 5,30019.6.08 Bukit Indah Book Centre 4,50030.6.08 Akaun Belian (dt.) 9,800

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 70: Modul Lengkap Soalan Dokumen

4. Jurnal Pulangan Belian Ke Lejar (Kumpulan 7) Butir dalam JPB adalah nama-nama akaun perlu buka dalam lejar. Kreditkan akaun pulangan belian dengan jumlah pulangan belian, butirnya pelbagai pemiutang, tarikh hujung bulan Debitkan akaun-akaun yang berkenaan, butir ialah Pulangan Belian

Jurnal Pulangan BelianTarikh Butir RM10.1.08 Rosli Enterprise 20023.1.08 Ah Meng 30031.1.08 Akaun Pulangan Belian (kt.) 500

LEJARAkaun Pulangan Belian

31.1.08 Pelbagai Pemiutang 500

Akaun Rosli Enterprise10.1.08 Pulangan Belian 200

Akaun Ah Meng23.1.08 Pulangan Belian 300

Latihan1.

Jurnal Pulangan BelianTarikh Butir RM12.2.08 Muar Indah Sdn Bhd 30020.2.08 Cahaya Enterprise 55028.2.08 Akaun Pulangan Belian (kt.) 850

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 71: Modul Lengkap Soalan Dokumen

2. Jurnal Pulangan Belian

Tarikh Butir RM15.7.08 Azam Wira Sdn Bhd 27025.7.08 Guan Seng Enterprise 35031.7.08 Akaun Pulangan Belian (kt.) 620

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

5. Jurnal Jualan Ke Lejar (Kumpulan 7) Butir dalam JJ adalah nama-nama akaun perlu buka dalam lejar. Kreditkan akaun Jualan dengan jumlah jualan , butirnya pelbagai penghutang, tarikh hujung bulan Debitkan akaun-akaun yang berkenaan, butir ialah Jualan

Jurnal Jualan Tarikh Butir RM10.1.08 Murad Enterprise 2,000

Page 72: Modul Lengkap Soalan Dokumen

31.1.08 Akaun Jualan (kt.) 2,000

LEJARAkaun Jualan

31.1.08 Pelbagai Penghutang 2,000

Akaun Murad Enterprise10.1.08 Jualan 2,000

Latihan

1. Jurnal Jualan

Tarikh Butir RM 5.3.08 Indigo Computer Sdn Bhd 15,70031.3.08 Akaun Jualan (kt.) 15,700

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

2. Jurnal Jualan

Tarikh Butir RM 7.9.08 Perabot Jati Sdn Bhd 11,20017.9.08 Saz Interior Design Bhd 21,30030.9.08 Akaun Jualan (kt.) 32,500

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 73: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

6. Jurnal Pulangan Jualan Ke Lejar (Kumpulan 7)

Butir dalam JPJ adalah nama-nama akaun perlu buka dalam lejar. Debitkan akaun Pulangan Jualan dengan jumlah Pulangan Jualan , butirnya pelbagai penghutang , tarikh hujung bulan Kreditkan akaun-akaun yang berkenaan, butir ialah Pulangan Jualan

Jurnal Pulangan JualanTarikh Butir RM10.1.08 Abu Enterprise 20031.1.08 Akaun Pulangan Jualan (dt.) 200

LEJARAkaun Pulangan Jualan

31.1.08 Pelbagai Penghutang 200

Akaun Abu Enterprise10.1.08 Pulangan Jualan 200

Latihan

1. Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir RM16.4.08 Cendikia Sdn Bhd 90030.4.08 Akaun Pulangan Jualan (dt.) 900

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 74: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

2. Jurnal Pulangan Jualan

Tarikh Butir RM7.10.08 Cekap Teguh Bookstore 33025.10.08 Impiana Bookstore 19031.10.08 Akaun Pulangan Jualan (dt.) 520

Anda dikehendaki memindahkan butiran di atas ke lejar.

Jawapan

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Akaun ……………………………………………….Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

LATIHAN 1 PENGEPOSAN KE LEJAR TERMASUK CATATAN PEMBUKAAN

BUKU TUNAITarikh2002

Butir DiskRM

TunaiRM

BankRM

Tarikh2002

Butir DiskRM

TunaiRM

BankRM

Jun 1 Modal 1000 20000 Jun 24 Kadar bayaran 1200

Page 75: Modul Lengkap Soalan Dokumen

14 Jualan 1950 26 Belian 100022 Pembekal Liza 108 2052 27 Kedai Jaya Diri 1000024 Sewa diterima 1200 28 Sewa 1000

29 Gaji 100030 Baki h/b 200 11802

108 2200 24002 2200 24002

JURNAL AMTarikh Butir Fol Debit

RMKreditRM

Jun 9 Alatan Pejabat Belian(Ambil komputer untuk kegunaan perniagaan)

1 530 1 530

16 Perabot Hazim Perabot Sdn Bhd(Beli meja secara kredit)

1 080 1 080

JURNAL BELIAN

Tarikh Butir Fol JumlahRM

2002Jun 3 Kedai Jaya Diri 16 830

23 Usaha Komputer Sdn. Bhd. 30 33030 Akaun Belian (dt.) 47 160

JURNAL JUALANTarikh Butir Fol Jumlah

RM2002

Jun 8 Pembekal Liza 2 16030 Akaun Jualan (kt.) 2 160

JURNAL PULANGAN BELIANTarikh Butir Fol Invois Jumlah

RM2002Jun 20 Kedai Jaya Diri 1 350

30 Akaun Pulangan Belian (kt.) 1 350

JURNAL PULANGAN JUALAN

Tarikh Butir Fol Invois JumlahRM

2002Jun 20 Pembekal Liza 1 30

30 Akaun Pulangan Jualan (dt.) 1 30

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 76: Modul Lengkap Soalan Dokumen
Page 77: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 78: Modul Lengkap Soalan Dokumen

LATIHAN 2 PENGEPOSAN KE LEJAR TERMASUK CATATAN PEMBUKAAN

Buku TunaiTarikh Butir Disk

RMTunaiRM

BankRM Tarikh Butir Disk

RMTunaiRM

BankRM

Julai 1 Modal 1 000 25 000 Julai 8 Belian 2 520

5 Jualan 1 900 11 Sewa 1 200 16 Tunai (K) 1 900 12 Butiq Mariana 225 4 275 24 Kelab Seni Budaya 500 16 Bank (K) 1 900

20 Kenderaan 8 500 29 Membaiki

kenderaan600

31 Baki h/b 400 10 9052 900 27 400 225 2 900 27 400

JURNAL AMTarikh Butir Fol Debit (RM) Kredit (RM)Julai 1 Tunai

BankPerabot Modal(Memulakan perniagaan pada hari ini)

1 00025 0003 000

29 000

29 000 29 00017 Alatan Pejabat

Modal(Membeli sebuah komputer dengan menggunakan wang peribadi)

2 500 2 500

JURNAL BELIANTarikh Butir Fol Invois Jumlah (RM)

Julai 2 Butiq Mariana 4 320 6 Butiq Mariana 180

31 Akaun Belian (dt) 4 500

JURNAL JUALANTarikh Butir Fol Invois Jumlah (RM)

Julai 4 Kelab Seni Budaya 1 292 31 Akaun Jualan (kt) 1 292

JURNAL PULANGAN JUALANTarikh Butir Fol Invois Jumlah (RM)

Julai 19 Kelab Seni Budaya 190 31 Akaun Pulangan Jualan (kt) 190

Page 79: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 80: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 81: Modul Lengkap Soalan Dokumen

LATIHAN 3

Buku TunaiTarikh Butir Disk

RMTunaiRM

BankRM Tarikh Butir Disk

RMTunaiRM

BankRM

Sep 1 Baki b/b 1205 ½ Sep 1 Baki b/b 10500 ½

7 Jualan 570 ½ 12 Belanja membaiki 800 ½15 Bank (K) 500 ½ 15 Tunai (K) 500 ½27 Modal 20000½ 25 New Zealand

Milk (M) Sdn. Bhd145 ½ 10505 ½

30 Baki h/b 935 28 Alat tulis 45 ½30 Gaji 800 ½30 Baki h/b 60

1705 21505 145 1705 21505 [5 ½ MARKAH]

JURNAL AMTarikh Butir Fol Debit (RM) Kredit (RM)

Sep 1 TunaiLekapan dan lengkapanStok Bank Pemiutang: New Zealand Milk (M) Sdn. Bhd Modal(Merekodkan aset, liabiliti dan modal pada tarikh ini)

1 20510 00051 200

10 5009 807

42 098

62 405 62 40526 Lekapan dan lengkapan

Fuji Air Con Services(Membeli alat hawa dingin terpakai secara kredit) ½

1 200 ½1 200 ½

JURNAL BELIANTarikh Butir Fol Invois Jumlah (RM)

Sep 2 New Zealand Milk (M) Sdn. Bhd. 2 703 ½

Page 82: Modul Lengkap Soalan Dokumen

20 New Zealand Milk (M) Sdn. Bhd. 1 020 ½

30 Akaun Belian (dt) 3 723 ½

JURNAL JUALANTarikh Butir Fol Invois Jumlah (RM)

Sep 17 Pasar Mini Meenachi 1 045 ½

30 Akaun Jualan (kt) 1 045 ½

JURNAL PULANGAN JUALANTarikh Butir Fol Invois Jumlah (RM)

Sep 23 Pasar Mini Meenachi 171 ½30 Akaun Pulangan Jualan (dt) 171 ½

[5 markah]

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 83: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 84: Modul Lengkap Soalan Dokumen

LATIHAN 4JURNAL AM

Tarikh Butiran folio Debit KreditMac 1 Tunai

BankStok Pemiutang - Syarikat Warta Baja Bhd Modal(Baki aset dan liabiliti pada 1 Mac)

3 50011 500 5 500

2 25018 250

Mac 5 Derma Belian

200 200

Page 85: Modul Lengkap Soalan Dokumen

( Ambilan stok untuk derma)Mac 19 Perabot

Kedai Perabot Sen Heng(membeli perabot secara kredit)

930 930

JURNAL BELIANTarikh Butiran folio No.Invois Jumlah

Mac 7 15

31

Syarikat Warta Baja BhdSyarikat Kaya Laman BhdAkaun Belian (dt)

612 3550 4162

JURNAL JUALANTarikh Butiran folio No.Invois Jumlah

Mac 2031

Kelab Golf Tanjung PuteriAkaun jualan (kt)

5206 5206

JURNAL PULANGAN BELIANTarikh Butiran folio No.Invois Jumlah

Mac 2331

Syarikat Warta Baja BhdAkaun Pulangan Belian (kt)

135 135

BUKU TUNAITarikh Butir Diskaun tunai Bank Tarikh butir Diskaun Tunai bank

Mac12

1325

Apr 1

Baki b/bTunai(k)JualanKelab Golf Tanjung Puteri

Baki b/b

250

3500

663

4163363

11500 3000

3550

1805015050

Mac 245

2830

31

Bank (k)Sewa Syarikat Warta Baja BhdAmbilanGajiFaedah atas overdrafBaki h/b

50

3000

800

363

4163

300

2200

500

6014990

18050

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 86: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun ……………………………………………….

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun

Page 87: Modul Lengkap Soalan Dokumen
Page 88: Modul Lengkap Soalan Dokumen

MENGIMBANGKAN DAN MENUTUP AKAUN

LATIHAN - Anda dikehendaki mengimbangkan dan menutup setiap akaun lejarAkaun Jualan

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun2009 2009

14 Jun Bank 1 950Pelbagai Penghutang 2 160

Akaun ModalTarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun2009 2009

1 Ogos Bank 20 000Perabot 5 000

Akaun BelianTarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun2009Jun 12 Pelbagai Pemiutang 8 000

2009 Jun 8 Ambilan 80

20 Tunai 5 400

Kedai Benny

Tarikh Butir Amaun Tarikh Butir Amaun2009Mac23 Pulangan Belian 90

2009Mac14 Belian 590

28 Bank 200 20 Belian 120

Page 89: Modul Lengkap Soalan Dokumen

TAHAP 3 - Menyediakan Imbangan Duga.

Maksud Imbangan Duga Kegunaan Imbangan Duga Format Imbangan Duga Cara Menyediakan Imbangan Duga. Sumber menyediakan Imbangan Duga

Cara-cara menyediakan Imbangan Duga

A/K Belian Bank 3000 Baki h/b 8000 Pelbagai Pemiutang 5000

8000 8000Baki b/b 8000

A/K JualanBaki h/b 8000 Tunai 1000

Pelbagai Penghutang 7000

8000 8000Baki b/b 8000

Imbangan Duga pada 31 Disember 2008Nama Akaun Debit (RM) Kredit (RM)

Belian 8000Jualan 8000

8000 8000

LatihanAkaun Modal

Kenderaan 40 000 Bank 48 000

Page 90: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Akaun Kenderaan Modal RM40 000

Akaun Jualan Tunai 950

Pelbagai Penghutang 10 215

Akaun Perabot Syarikat Jati Sdn Bhd 5 250

Akaun Belian Bank RM 5000 Pelbagai Pemiutang 14800

Promosi 180

Syarikat Jati Sdn Bhd Bank RM5 250

Perabot RM 5 250

Akaun Pinjaman Bank RM20 000

Akaun Insurans Bank RM8000

Akaun Sewa Tunai RM500

Akaun Pulangan Belian Pelbagai Pemiutang RM480

Syarikat Ansana Bhd Pulangan Belian RM 480 Bank 10 720 Baki h/b 3 600

Belian RM 11 200 Belian 3 600

Akaun Kedai Wanda Jualan RM 10 215

Akaun PromosiBelian RM 180

Page 91: Modul Lengkap Soalan Dokumen

Anda dikehendaki menutup setiap akaun lejar dan menyediakan Imbangan Duga Pada 31 Ogos 2008.

RM RMBank 39 280Tunai 200

TAMAT

Page 92: Modul Lengkap Soalan Dokumen