of 22 /22
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CICLUL 1. LICENTA IN BIOCHIMIE Biochimie metabolica

Metabolismul glucidelor 3

Embed Size (px)

Text of Metabolismul glucidelor 3

 • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

  CICLUL 1. LICENTA IN BIOCHIMIE

  Biochimie metabolica

 • Sinteza glicogenului

  1957 Luis Leloir

  (1)Glc + ATP glucokinaza (ficat) Glc 6-P + ADP hexokinaza (muschi)

  (2) Glc 6-P fosfoglucomutaza Glc 1-P

  (3)UTP + Glc 1-P UDP-Glc UDP-Glc + PP pirofosforilaza

  (4) PP + H2O pirofosfataza 2Pi

  (5) UDP-Glc + (glicogen)n glicogen sintaza UDP + (glicogen)n+1 (6)UDP + ATP nucleozid difosfokinaza UTP + ADP

  Reactie totala Glucoza + (glicogen)n + 2 ATP (glicogen)n+1 + 2ADP +2 Pi

  2

 • Pirofosfat anorganic (PPi) Fosfat anorganic (Pi)

  pirofosfataza

  ATP ADP

  UDP UTP

  Nucleozid difosfokinaza

  3

  Glc Glc 6-P

  UDP-Glc este forma activata a glucozei

 • Rolul central role al glucokinazei (GK) in mentinerea homeostaziei glucozei. In celulele pancreatice , GK tip B este parte dintr-un sensor al glucozei. Glucoza este transportata in celule prin intermediul transportorului GLUT2. Glicoliza si metabolismul oxidativ al glucozei cresc raportul [ATP]/[GDP] conducand la inactivarea unui canal de potasiu Kir6.2 si ulterior depolarizarea membranei. Ca urmare a influxului ionilor de Ca2+ prin canalul de Ca2+ deschis de voltaj, veziculele de stocare care contin insulina fuzioneaza cu membrana plasmatica, provocand eliberarea hormonului in fluxul sangvin. In ficat, productia glucozo-6-P de catre GK tip L (GKL) precede inmagazionarea glucozei sub forma de glicogen, proces stimulat de insulina. In adipocite si miocite, insulina stimuleaza preluarea si metabolizarea glucozei prin inducerea translocarii GLUT 4 din vezuculele de stocare intracelulare la membrana plasmatica.

  5

 • Glicogen sintaza (GS) este o glicozil transferaza 6

  UDP-glucoza + Glicogen primer (n)

  cel putin 4 resturi

  UDP + Glicogen (n+1) GS adauga repetitiv resturi glucozil la capatul nereducator al unui glicogen primer (C4) cu formarea de legaturi -1,4-glucozidice

  1991 biosinteza glicogenului prima etapa catalizata de o protein tirozin glucozil transferaza care formeaza o prima legatura glucozidica prin atasarea glucozei la restul Tyr194 a proteinei glicogenina (o proteina de 37 kDa)

  - a doua etapa extensia lantului glucan de la Tyr 194 prin adaugarea succesiva a 7-8 resturi glucozil (donor UDP-Glc) realizata autocatalitic de glicogenina care are o activitate intrinseca UDP-Glc glucozil transferazica Mn2+/Mg(2+)-dependenta, cand glicogenina si GS sunt asamblate intr-un complex.

  - GS disociaza de pe glicogenina permitind extensia moleculei de glicogen.

 • 1) Sinteza auto-catalizata a unui oligomer glucan de catre glicogenina; 2) extensia lineara a oligomerului glucan catalizata de glicogen sintaza; 3) formarea ramificatiilor catalizata de enzima de ramificare. Repetarea ultimelor doua transformari permite generarea unui glicogen cu MM mare si ramificat in mod normal. Cataliza acestor transformari de izoenzime distincte in ficat si muschi permite reglarea independenta a sintezei glicogenului in cele doua tesuturi

  7

 • Enzima de ramificare

  Formarea de ramificatii -1,6 creste solubilitatea glicogenului

  numarul de capete nereducatoare

  Viteza de transformare

  scindeaza un fragment terminal de ~ 7 resturi de la un capat nereducator

  il transfera pe alt brat al glicogenului (care are cel putin 11 resturi glucozil

  legandu-l -1,6 cu destul de mare precizie

  Sinteza glicogenului in fibre musculare in repaus

  (glicogen)n + Glc + 2 ATP (glicogen)n+1 + 2 ADP + 2 Pi

  Scindarea glicogenului in fibre musculare in contractie

  (glicogen)n+1 + 3 (ADP + Pi) (glicogen)n + 2 Lac +3 ATP

  Suma Glc + ADP + Pi 2 Lac + ATP 8

 • Glc + ADP + Pi 2 Lac + ATP 9

  De ce glicogenul este forma de stocare a energiei metabolice ?

  1) Viteza de metabolizare maxima

  2) Catabolizare si in lipsa O2

  3) Permite mentinerea homeostaziei glicemiei

 • Reglarea glicogen sintazei

  prin fosforilarea unor resturi de Ser din GS, soldata cu inactivarea enzimei

  GS exista in 2 forme: a (activa, defosforilata, I) si b (inactiva, fosforilata, D)

  prin activare alosterica a formei b Glucozo 6-P I-independenta, D-dependenta de Glc 6-P

  Glicogen sintaza-OH Glicogen sintaza-P

  ATP ADP

  activa inactiva

  H2O Pi

  PP-1

  + Gluco 6-P

  Exista multe protein kinaze implicate in fosforilare si cel putin 9 resturi de Ser fosforilabile, grupate in clustere la capetele N si C

  Glc 6-P este activator alosteric in conc > 10 mM [conc fizologice 0,2-0,4 mM)

  10

 • Protein kinaze implicate in fosforilarea/inactivarea GS:

  PKA: protein kinaza cAMP dependenta

  CaMK: protein kinaza calmodulin dependenta

  CK1, CK2: cazein kinaz2

  GSK3: glicogen sintaza kinaza 3

  AMPK: AMP kinaza

  Fosforilaza kinaza

  Epinefrina activeaza PKA care scade acivitatea GS direct prin fosforilarea situsului 2 si indirect prin fosforilarea situsului 3 printr-un mecanism necunoscut.

  GSK3 este o Ser/Thr protein kinaza care fosforileaza si inhiba GS. GSK3 la randul ei este fosforilata si inhibata de Akt protein kinaza din cadrul mecanismului de semnalizare a insulinei

  11

 • 12 De fapt epinefrina si glucagonul prin mesagerul sau secund (cAMP) regleaza coordonat liza si sinteza glicogenului

  Epinefrina

  Adenilat ciclaza Adenilat ciclaza

  ATP cAMP

  PKA PKA

  Fosforilaza kinaza

  Fosforilaza kinaza a

  Fosforilaza b Fosforilaza a

  glicogen glucoza

  Glicogen sintaza a

  Glicogen sintaza b

  glicogen - +

  Forme inactive

  Forme active

  Hormoni cu actiune hiperglicemianta

  Ca2+

  AMP

  G6P

  Activare alosterica

 • Reglarea coordonata a lizei si sintezei glicogenului se realizeaza si la nivelul PP-1

  Glicogen sintaza b

  Glicogen sntaza a

  Creste sinteza

  glicogenului

  G C

  Glicogen fosforilaza a

  Glicogen fosforilaza b

  Scade liza

  glicogenului

  PP-1

  PP-1 este formata dintr-o subunitate catalitica C de 37 kDa si o subunitate G de legare a glicogenului de 100 kDa

  Subunit G creste afinitatea de legare a PP-1c la particulele de glicogen

  Fosforilarea subunitatii G de catre PKA previne legarea la PP-1c

  Deci, epinefrina si glucagonul care actioneaza prin cAMP inhiba PP-1 mentinand glicogen fosforilaza si sintaza in forme fosforilate

  13

 • 14

  Alt reglator cheie al PP-1 este inhibitorul 1, o proteina mica de 22 kDa.

  Epinefrina PKA activata

  PP-1G

  I-1

  P

  P

  PP-1 inactivata

  Deci fosforilarile induse de epinefrina concura spre stimularea degradarii glicogenului

 • 15

 • Reglarea coordonata a metabolismului glicogenului

  Glucagon Epinefrina

  Pr G AC

  cAMP

  Membraba plasmatica

  PKA

  Fos K FosK

  ATP ADP

  Pi H2O

  PP1

  ATP ADP

  GPb GPa

  Pi H2O + LIZA

  PP1

  Ca2+

  AMP

  GSa GSb

  ATP ADP

  G6P

  Pi H2O

  - SINTEZA

  PP1

  I1 I1-P

  ATP ADP

  Alta PP

  Pi H2O

  PP1c.PP1G

  PP1c. PP1G

  P

  PP1activ PP1inactiv

  Inhibitia PP-1

  Inhibitia PP-1

  16

 • 17

  Unul dintre multiplele mecanisme prin care insulina controleaza glicogenosinteza

 • Insulina stimuleaza sinteza glicogenului prin activarea PP-1

  insulina

  Receptor Tyr kinaza

  Protein kinaza sensibila la insulina

  activata

  PP-1 activata

  Glicogen sintaza a -OH

  Glicogen fosforilaza b-OH

  Protein kinaza insulin-sensibila fosforileaza PP-1G la un situs diferit de PKA

  18

 • In ficat glicogen fosforilaza (GP) este un senzor al glucozei

  Glicemia normala 80-120 mg/100 ml (4,4 6,7 mM)

  Ficatul sesizeaza orice modificare in glicemie. Cand creste glicemia nivel GPa scade rapid. Dupa o perioada de lag, nivelul GSa creste conducand la sinteza glicogenului

  Legarea glucozei la GPa deplaseaza echilibrul alosteric R T, ceea ce

  expune Ser14-P la hidroliza catalizata de PP-1

  PP-1 se leaga puternic la GPa, dar ac t ioneaza cata l i t ic numai cand glucoza induce tranzitia la forma T inactiva.

  GPb nu leaga PP-1

  19

 • Maladii de stocare a glicogenului 20

 • Tip I: Maladia lui Von Gierke; Defect Glucozo-6-fosfataza hipoglicemie
 • Efectele glucagonului, epinefrinei si insulinei asupra metabolismului glucidic

  glucagon epinefrina insulina

  Sursa Celule pancreas

  Medulo suprarenale

  Celule pancreas

  Efect global Hiper glicemiant

  Hiper glicemiant

  Hipoglicemiant

  Tinta primara Ficat Muschi>ficat Muschi, ficat, t. adipos

  Gluconeogeneza + + - Represeaza sinteze

  Glicogensinteza - Fosforilare -Fosforilare +inductie GS, defosforilare

  Glicogenoliza + fosforilare + Fosforilare - defosforilare

  Glicoliza - Represeaza PK

  - + stimuleaza sinteza enzime

  cAMP + + +

  Fru-2,6 P2 Numai ficat Numai ficat

  22