memahami farmakognosi.pptx

  • Published on
    26-Dec-2015

  • View
    307

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

Slide 1

Kesehatan

Assalamualaikum wr.wbFARMAKOGNOSIYeni Nurhayani, S.Si., AptSMKN 7 Bandungwww.yahoo.com , www.google.com1Farmasi Kelas XFarmakognosi

2Kesehatan3Standar Kompetensi: Memahami Farmakognosi

Kompetensi Dasar: Kesehatan

Pharmacognocy

4www.yahoo.com

Definisi FarmakognosiFarmakognosi berasal dari dua kata Yunani yaitu: Pharmakon yang berarti obat, dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan Jadi Farmakognosi berarti pengetahuan tentang obatKesehatan5www.yahoo.comDefinisi Farmakognosi menurut FluckigerDefinisi yang mencakup seluruh ruang lingkup farmakognosi diberikan oleh Fluckiger yaitu: Pengetahuan secara serentak dari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi/segala aspek yang perlu diketahui tentang obat

Kesehatan6Definisi ObatObat adalah suatu bahan atau campuran bahanbahan yang digunakan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, serta dapat digunakan untuk memperelok bagian badan manusia

Kesehatan7Definisi Obat TradisionalBerdasarkan Permenkes RI No. 246/Menkes/Per/V/1990,Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, cara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman

Kesehatan8Definisi Sediaan GalenikaSediaan Galenika adalah hasil ekstraksi bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan

www.google.com

Kesehatan

9Ruang Lingkup FarmakognosiFarmakognosi sebagai bagian dari: Biofarmasi Biokimia dan Kimia sintesa

sehingga ruang lingkupnya menjadi luas seperti yang diuraikan dalam definisi FluckigerKesehatan10Farmakognosi meliputi segi :Pengamatan makroskopis, mikroskopis dan organoleptis Identifikasi, isolasi dan pemurnian setiap zat yang terkandung dalam simplisia dan bila perlu penyelidikan dilanjutkan ke arah sintesa bahan obat.Kesehatan11Definisi Simplisiaadalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan

Kesehatan

12www.yahoo.comAlam MorfologiTumbuhanSistematikTumbuhanBahan Alam :TumbuhanHewanMineralIdentifikasiSistematikBahan AlamBerkhasiat ObatKoleksiPengeringanPengolahanPengawetanPenyimpananFarmakognosiBahan siap pakai( Simplisia )KesehatanProses Pembuatan Simplisia:13Bahan alam berupa:Tumbuhan, Hewan, Mineral yang jika diidentifikasi dan ditentukan sistimatikanya, maka diperoleh bahan alam berkhasiat obatKesehatan14Jika bahan alam yang berkhasiat obat Dikoleksi, Dikeringkan, Diolah, Diawetkan, dan Disimpanmaka diperoleh bahan siap pakai atau simplisia (dapat berupa rajangan atau serbuk)Kesehatan15Kesehatan16

Tata Nama Latin Tanaman

Nama latin tanaman tidak boleh lebih dari 2 perkataanJika lebih dari 2 kata (3kata): 2 dari 3 kata digabung tanda (-) Contoh : 1. Strychnos nux - vomica2. Hibiscus rosa sinensisHomonim: penggunaan 1 nama latin terhadap 2 tanaman yang berbeda

Kesehatan17Nama ilmiah lengkap:nama latinsingkatan nama ahli botaniBeberapa contoh adalah sebagai berikut :

Nama ahli botani: Disingkat: Nama tanaman lengkap:Linnaeus L Oryza sativa LMiller Mill Foeniculum vulgare MillHouttuyn Houtt Myristica fragrans HouttKesehatan18Tata Nama SimplisiaDalam ketentuan umum Farmakope Indonesia disebutkan bahwa nama simplisia nabati ditulis dengan menyebutkan:nama genus atau nama species (nama genus+nama spesies)nama bagian tanaman Kesehatan19Bagian - Bagian dari TanamanCormus ( tubuh tanaman ) umumnya dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:radix (akar)caulis (batang), dan folium (daun) Kesehatan

20www.google.comDi samping itu pada tanaman dapat ditemukan:gema (kuncup),flos (bunga), fructus (buah), semen (biji), pulpa (daging buah), tubera (umbi), rhizoma (akar tinggal), bulbus (umbi lapis),Cortex (kulit bagian batang/buah/buah yang dapat dikelupas), lignum (kayu) herba (bagian tanaman lunak di atas tanah)Kesehatan21Contoh Nama Simplisia1.Genus + nama bagian tanaman:Cinchonae Cortex, Digitalis Folium, Thymi Herba, Zingiberis Rhizoma2.Petunjuk species + nama bagian tanaman:Belladonnae Herba, Serphylli Herba, Ipecacuanhae Radix, Stramonii Herba3.Genus + petunjuk species + nama bagian tanaman:Curcumae aeruginosae Rhizoma, Capsici frutescentis Fructus

Kesehatan22Cara pembacaan hurufhuruf atau rangkaianrangkaian huruf Latin yang dimaksud, dapat kita lihat pada contohcontoh berikut ini :

KesehatanEjaan LatinHuruf / Rangkaian hurufDibaca sebagaiContohDiucapkan sebagaiaeeGalangaega-la-ngeLobeliaelo-be-li-eck jika diikuti huruf a, o, u atau huruf matiCacaoka-ka-oColako-laCurcumakur-ku-maFructus Fruk -tusc s jika diikuti huruf e, i, yCera Se-raCitriSit-triGlycyrrhizaGli-si-ri-sa23cckk jika diikuti huruf a , o, uSuccus Suk-kusccks jika diikuti huruf Coccinella Kok-si-ne-lae, i, ychkh jika diikuti hurufCinchonaSin-ko-nahidupchh jika diikuti huruf matiStrychni Strih-nieaeeDioscoreaeDi-es-ko-reKesehatan24eue + uOleumO-le-umCetaceumSe-ta-se-umfffParaffinumPa-ra-fi-numiei..+ yeIecorisIye-ko-risiii + iAurantiiAu-ran-ti-ijyCajuputiKa-yu-pu-tiKesehatan25lllVanillaVa-ni-lammmGummiGu-miIchtammolumIh-ta-mo-lumnhnIpecacuanhaeI-pe-ka-ku-aneoeeuFoeniculiFeu-ni-ku-liAsafoetidaA-sa-feu-ti-dannnBelladonnaBe-la-do-naSennaeSe-neKesehatan26phfOrthosiphonOr-to-si-fonppphippoglossihi-po-glo-siqukwquercuskwer-kusrhrrheirhizomare-iri-zo-marrrmyrrhami-raKesehatan27shsyshoreasyo-repurshianapur-si-a-nasssCassiaka-si-athtMenthamen-tatiaesieLiquiritiaeli-kwi-ri-sieKesehatan28Kesehatanxks jika tertera pada tengah / akhir kataPixp iksradixra-dikscortexkor-teksbixabik-saxs jika pada permulaan kataxanthorrhizasan-to-ri-zayi jika didahului dan / atau diikuti oleh huruf matihydrastishi-dras-tismaydisma-i-disyy jika diapit oleh 2 huruf hidup papayapa-pa-ya29Identifikasi Tanaman Obat dan SimplisiaKesehatan30

Abrus precatorius L. www.yahoo.com30Mikroskopis Abri Folium:

Penampang melintang daun saga:Epidermis AtasJaringan PalisadeJaringan Bunga KarangBerkas PengangkutEpidermis BawahRambut PenutupHablur Kalsium Oksalat Bentuk Prisma

Kesehatan31Sumber: Materia Medika IndonesiaMikroskopis Serbuk Abri Folium:

Serbuk Daun Saga:Rambut PenutupEpidermis AtasPembuluh Kayu dengan Penebalan SpiralPalisadeEpidermis BawahHablur Kalsium Oksalat

Kesehatan32Sumber: Materia Medika IndonesiaAlyxiae CortexKesehatan33

www.yahoo.comMikroskopis Alyxiae Cortex

Kesehatan

34Sumber: Materia Medika IndonesiaMikroskopis Serbuk Alyxiae CortexKesehatan

35Sumber: Materia Medika IndonesiaBaeckeae FoliumKesehatan36Mikroskopis Baeckeae FoliumKesehatan

Sumber: Materia Medika Indonesia37Mikroskopis Serbuk Baeckeae FoliumKesehatan

Sumber: Materia Medika Indonesia38Boesenbergiae RhizomaKesehatan39

www.yahoo.comMikroskopis Boesenbergia Rhizoma

Kesehatan

Sumber: Materia Medika Indonesia40Mikroskopis Serbuk Boesenbergia Rhizoma

Kesehatan

Sumber: Materia Medika Indonesia41Sappan LignumKesehatan42

www.yahoo.comMikroskopis Sappan Lignum

Kesehatan

Sumber: Materia Medika Indonesia43Mikroskopis Serbuk Sappan Lignum

Kesehatan

44Sumber: Materia Medika Indonesia6. Nama simplisia: Centellae HerbaNama Indonesia: Herba Pegagan Tanaman asal: Centella asiatica (L.) UrbanFamilia: ApiaceaeKandungan:Glikosida asiatikosida, asam asiatikatKhasiat: Diuretik

Kesehatan45Kesehatan

Gambar 101. Tanaman Centella asiatica (L.) Urban46Kesehatan

Gambar 102. Mikroskopis Centellae Herba477. Nama simplisia:Burmanni CortexNama Indonesia : Kulit kayumanisTanaman asal: Cinnamomum burmanni Nees ex BL.Familia: LauraceaeKandungan: Minyak atsiri 1-3%, tanin, damar, lendir, kalsium oksalatKhasiat: Antisariawan

Kesehatan48KesehatanGambar 103. Tanaman Cinnamomum burmanni Nees ex BL.

49Kesehatan

Gambar 104. Mikroskopis Burmanni Cortex508. Nama simplisia: Curcumae domesticae RhizomaNama Indonesia : Rimpang kunyitTanaman asal: Curcuma domestica Val.Familia: ZingiberaceaeKandungan: Minyak atsiri 3-5%, kurkumin, pati, tanin, dammar. Khasiat: Kholagogum

Kesehatan51Kesehatan

52Kesehatan

53Kesehatan

549. Nama simplisia: Kaempferiae RhizomaNama Indonesia: Rimpang kencurTanaman asal: Kaempferia galanga L.Familia: ZingiberaceaeKandungan: Minyak atsiri 2,4%-3,9%Khasiat: Roboransia

Kesehatan55Kesehatan

56KesehatanGambar 107. Tanaman Kaempferia galanga L.

57Kesehatan

Gambar 110. Mikroslopis Murrayae Folium5810. Nama simplisia: Murrayae FoliumNama Indonesia: Daun kemuningTanaman asal: Murraya paniculata (L.) Jack.Familia: RutaceaeKandungan: Minyak atsiri, damar, tanin, glikosida murayinKhasiat: Antitiroid

Kesehatan59Kesehatan

Gambar 109. Tanaman Murraya paniculata (L.) Jack.60Kesehatan

Gambar 110. Mikroslopis Murrayae Folium6111. Nama simplisia: Parameriae CortexNama Indonesia: Kulit kayurapatTanaman asal: Parameria laevigata (Juss.) Moldenke.Familia: ApocynaceaeKandungan: TaninKhasiat: AstringenKesehatan62Kesehatan

Gambar 111. Tanaman Parameria laevigata (Juss.) Moldenke.63Kesehatan

Gambar 112. Mikroskopis Parameriae Cortex6412. Nama simplisia: Parkiae SemenNama Indonesia: Biji kedawungTanaman asal: Parkia roxburghii G. Don.Familia: MimosaceaeKandungan: Glikosida, damar, hidrat arang, tanin, garam alkaliKhasiat: AntidiareKesehatan65Kesehatan

Gambar 113. Tanaman Parkia roxburghii G. Don.66Kesehatan

Gam