2
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DOMENIUL MANAGEMENT Managementul resurselor umane Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Competenţe şi abilităţi: Proiectarea, realizarea şi valorificarea rezultatelor cercetării organizaţiilor şi indivizilor Stabilirea unei strategii pe termen lung a resurselor umane la nivel de organizaţie, considerând viziunea firmei şi situaţia pieţei muncii Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi asigurarea calităţii acestora Evaluarea performanţelor profesionale a resurselor umane, motivarea şi recompensarea angajaţilor Efectuarea activităţilor referitoare la asigurarea cu resurse umane de calitate a organizaţiei: selecţia şi recrutarea, dezvoltarea resurselor umane Obiective Obiectivele masteratului Managementul Resurselor Umane sunt: Formarea de profesionişti care să promoveze, să dezvolte şi să implementeze strategii, politici şi bune practici în domeniul resurselor umane; Însuşirea şi aplicarea conceptelor, metodelor şi practicilor moderne în abordarea activităţilor de resurse umane; Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice domeniului managementului resurselor umane. Curriculum Semestrul 1 Evaluarea performanței organizaționale Managementul schimbării Managementul proiectelor europene Comportament organizațional Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză) Semestrul 2 Strategii de afaceri Managementul strategic al resurselor umane e-MRU Etica afacerilor şi responsabilitate socială Limba modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă) – limba 2 Semestrul 3 Recrutarea, selecția şi dezvoltarea resurselor umane Motivarea şi recompensarea resurselor umane Psihologia muncii Comunicare în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/ italiană/spaniolă) - limba 2 Semestrul 4 Comunicare şi negociere Practică (Managementul resurselor umane) Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei Criterii de admitere Condiţie de înscriere Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: 50 % media examenului de licenţă 50% nota examenului scris la disciplina Management Rezolvarea problemelor legate de resursele umane: comunicare organizațională, managementul conflictelor, negociere Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale Perspective la angajare: Ocupaţii posibile: consilier/expert/ inspector/economist în management, consultant în managementul resurselor umane, cercetător economist în manage- ment, inspector resurse umane, specialist resurse umane, manager resurse umane, tehnician salarizare, formator. Contact: [email protected] [email protected] Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Liviu Ilieș

Managementul resurselor umane - econ. - FSEGA · PDF fileresurselor umane • Psihologia muncii Comunicare în afaceri (limba ... resurse umane, manager resurse umane, tehnician salarizare,

  • Upload
    danganh

  • View
    294

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Managementul resurselor umane - econ. - FSEGA · PDF fileresurselor umane • Psihologia muncii Comunicare în afaceri (limba ... resurse umane, manager resurse umane, tehnician salarizare,

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

M A S T E R A T

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

DOMENIUL MANAGEMENT

Managementul resurselor umane Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă

Competenţe şi abilităţi:• Proiectarea, realizarea şi

valorificarea rezultatelor cercetării organizaţiilor şi indivizilor

• Stabilirea unei strategii pe termen lung a resurselor umane la nivel de organizaţie, considerând viziunea firmei şi situaţia pieţei muncii

• Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi asigurarea calităţii acestora

• Evaluarea performanţelor profesionale a resurselor umane, motivarea şi recompensarea angajaţilor

• Efectuarea activităţilor referitoare la asigurarea cu resurse umane de calitate a organizaţiei: selecţia şi recrutarea, dezvoltarea resurselor umane

ObiectiveObiectivele masteratului Managementul Resurselor Umane sunt:• Formarea de profesionişti care să promoveze, să dezvolte şi să implementeze

strategii, politici şi bune practici în domeniul resurselor umane; • Însuşirea şi aplicarea conceptelor, metodelor şi practicilor moderne în abordarea

activităţilor de resurse umane;• Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice domeniului managementului

resurselor umane.

CurriculumSemestrul 1• Evaluarea performanței

organizaționale• Managementul schimbării• Managementul proiectelor

europene• Comportament organizațional• Comunicare interculturală în

afaceri (engleză/franceză)Semestrul 2• Strategii de afaceri• Managementul strategic al

resurselor umane• e-MRU• Etica afacerilor şi responsabilitate

socială• Limba modernă în afaceri (limba

engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă) – limba 2

Semestrul 3• Recrutarea, selecția şi dezvoltarea

resurselor umane• Motivarea şi recompensarea

resurselor umane• Psihologia muncii• Comunicare în afaceri (limba

engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) - limba 2

Semestrul 4• Comunicare şi negociere• Practică (Managementul resurselor

umane) • Stagiu de cercetare/documentare şi

pregătirea disertaţiei

Criterii de admitereCondiţie de înscriere• Certificat de competenţă lingvisticăModul de desfăşurare al admiterii:• 50 % media examenului de licenţă• 50% nota examenului scris la

disciplina Management

• Rezolvarea problemelor legate de resursele umane: comunicare organizațională, managementul conflictelor, negociere

• Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională

• Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii

• Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale

Perspective la angajare:Ocupaţii posibile: consilier/expert/inspector/economist în management, consultant în managementul resurselor umane, cercetător economist în manage-ment, inspector resurse umane, specialist resurse umane, manager resurse umane, tehnician salarizare, formator.

Contact: [email protected]@econ.ubbcluj.ro

Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Liviu Ilieș

Page 2: Managementul resurselor umane - econ. - FSEGA · PDF fileresurselor umane • Psihologia muncii Comunicare în afaceri (limba ... resurse umane, manager resurse umane, tehnician salarizare,

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

M A S T E R A T

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

DOMENIUL MANAGEMENT

Managementul resurselor umane Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă

Masteratul este susținut de Centrul de Orientare și Consiliere Profesională din cadrul FSEGA. Centrul oferă servicii de dezvoltare a carierei profesionale: ședințe de consiliere profesională,

simulări de interviuri de angajare, testare psihologică, workshopuri pe teme de managementul carierei și dezvoltare personală, cursuri de formare profesională acreditate ANC.

www.econ.ubbcluj.ro/procariera

Disciplina opțională 2Anul I, Semestrul 2• Teoria şi practica sondajelor• Afaceri internaționale şi management• Lidership în organizații• Metode de training mangerial• Contabilitate pentru manageri• Politici economice europene• Managementul talentelor

Disciplina opțională 1Anul II, Semestrul 3• Legislația muncii• Managementul cunoştințelor în organizații• Antreprenoriat• Managementul guvernării corporative• Managementul inovării• Marketing strategic