26
CURS CALIFICARE INSPECTOR RESURSE UMANE Cod Nomenclator 3423.3.2 CAIET PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE ProFeminAntrep Formator: Prof.univ.dr. ,,,,,,,,,,, Tutore:………………………………………………………… Cursant:………………………………………………………. 1

inspector resurse umane

Embed Size (px)

DESCRIPTION

caiet practica

Citation preview

1

CURS CALIFICARE INSPECTOR RESURSE UMANE Cod Nomenclator 3423.3.2

CAIET PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE

ProFeminAntrepFormator: Prof.univ.dr. ,,,,,,,,,,, Tutore: Cursant:.

Bucureti2012

1

2

I. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A STAGIULUI DE PRACTIC DE SPECIALITATESe vor explica si interpreta semnificatia termenilor si notiunillor folosite in cadrul caietului de practica: a) Stagiu de practic b) Organizator de practic c) Partener de practic d) Practicant i) Cursanta coordonatoare grupului de lucru Exemplificare: a) Stagiu de practic activitatea desfurat de cursante, n conformitate cu programa de pregtire. b) Organizator de practic Universitatea Spiru Haret care este implicat n implementarea proiectului. c) Partener de practic instituia care desfoar o activitate n corelaie cu calificarea obinut de ctre cursant i care poate asigura procesul de instruire practic a cursantelor. d) Practicant cursanta care desfoar activitile practice. e) Tutore persoana desemnat de partenerul de practic s asigure condiiile de desfurare a stagiului de practic. f) Convenie-cadru privind efectuarea stagiului de practic acordul ncheiat ntre organizatorul de practic i partenerul de practic. g) Practica se va desfura n cadrul unor instituii publice sau private cu domeniul de activitate corespunztor calificrii obinute de ctre cursant astfel nct s permit acestora o documentare corespunztoare n domeniul precizat n programa de pregtire. h) Instructajul de practic pentru cursante va avea loc n sptmna premergtoare nceperii stagiului de practic, sala n care se va desfura instructajul urmnd a fi afiat la avizierul slii n care e) Tutore f) Convenie-cadru g) Practica h) Instructajul de practic j) Colocviul de practic

3

se vor inr cursurile de calificare. i) Cursanta coordonatoare a grupului de lucru cursanta angrenat n stagiul de practic i delegat s realizeze o comunicare eficient ntre tutore, formatorul coordonator i grupul de cursante aflate n stagiul de practic. j) Colocviul de practic va consta n susinerea i argumentarea informaiilor cuprinse n caietul de practic i prezentarea fiei de evaluare poststagiu, care va cuprinde calificativul acordat de ctre tutore. Alte precizari: Cursantele ncadrate (salariate) ntr-o instituie public sau privat pot efectua stagiul de practic n instituia n care lucreaz, numai dac aceasta corespunde ca profil calificrii pentru care se efectueaz cursurile. Fiecare grup de cursante va fi sub ndrumarea unui formator coordonator/supervizor i a unui tutore (din partea instituiei partener de practic). n urma documentrii practice, cursantele vor completa caietul de practic, cuprinznd tratarea problemelor cuprinse n programa analitic de practic. La ncheierea practicii, cursantele vor solicita semntura reprezentantului legal al partenerului de practic, tampila, semntura i calificativul acordat de tutore, precum i o adeverin de practic. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

4

II. OBIECTIVELE I COMPETENELE DOBNDITE N CADRUL STAGIULUI DE PRACTICStagiul de practica va viza in principal urmatoarele: statutul entitatii de practica, obiectul de activitate, organigrama; modul de desfurare a practicii de specialitate; utilizarea sistemului informatic in P.A.D.(informatizarea sistemului de RU; spirit de iniiativ n rezolvarea problemelor practice; definirea si semnificatia: capitalului intelectual; capitalului uman etc. comportamentul organizational(caracteristicile oamenilor, motivatia, cultura organizationala); raporturile de munca; relatiile cu angajatii(negociere, comunicare etc.); evaluarea functiunii de resurse umane; evaluarea posturilor; protectia muncii si serviciile sociale. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

5

III. PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTICA DE SPECIALITATEIII.1. Sediul profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea i complexitatea activitii III.2. Obiectivele de dezvoltare i modernizare ale partenerului de practic III.3. Sistemul actual de management al partenerului de practic III.4. Fluxul operaiunilor necesare pentru produsele si serviciile oferite ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

6

IV. DESCRIEREA STAGIULUI DE PRACTICSe va completa de catre cursanta: - principalele atributii si competente ale departamentului/compartimentului/IRU - locul de desfasurare a practicii de specialitate; - activitatile principale desfasurate; - documentele intocmite etc. Precizare: Aceasta parte a caietului de practica reflecta nucleul dur/ activitatea efectiva din stadiul de practtica de specialitate IRU al cursantei. Este imperios necesar si obligatorie anexarea de materiale justificative(documente, acte elaborate pe suport de hartie, sau electronic, dupa caz, utilizate pe intreaga a stagiului de practica).

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

7

IV.1. NTOCMIREA I GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDEN A PERSONALULUIIV.1.1. Identificarea, intocmirea si administrarea documentelor specifice activitii de resurse umane - contractul individual de munca; conventia civila; fisa postului; dosarul de personal; registrul de personal; registrul general de evidenta al salariatilor; registrul de evidenta conventiilor civile; adeverinte de: salariati, carti de munca, asigurat sanatate etc. IV.1.2. ntocmirea documentelor statistice i centralizatoare IV.1.3. Gestionarea, arhivarea si pastrarea documentelor

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

8

IV.2. ORGANIZAREA RECRUTRII I SELECIEI PERSONALULUICursanta va trata, descrie si redacta, respectiv va atasa , dupa caz cateva documente in legatura cu: IV.2.1. Identificarea necesarului de personal i metodele de recrutare stabilite IV.2.2. Redactarea i lansarea mesajului de recrutare IV.2.3. ntocmirea i pstrarea bazei de date cu rezultatele recrutrii IV.2.4. Organizarea programului de selecie IV.2.5. Participarea la procesul de selecie a candidailor IV.2.6. Anunarea rezultatelor procesului de selecie

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

9

IV.3. NTOCMIREA I GESTIONAREA CONTRACTELOR DE MUNC ALE PERSONALULUI ANGAJATIV.3.1. Registrul general de evidenta a salariatilor(reglementare, infiintare, completare, transmitere, depunere) IV.3.2. Contractele de munc(concept, incheiere, modificare, suspendare, incetare, pastrare): IV.3.2.1. Contractul colectiv de munca IV.3.2.2. Contractul individual de munca(exemplificare)

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

10

IV.4. NTOCMIREA DOSARULUI DE PENSIONARE IV.4.4.1. Pensiile in sistemul public(categorii de pensii, calcul, stabilire, plata) IV.4.4.2. Pregtirea dosarului cu documentele necesare pensionrii n diferite situaii - Descriere succinta IV.4.4.3.ntocmirea si depunerea dosarului de pensionare(calculare/recalculare pensie, dupa caz) la Casa teriotoriala de Pensii - Prezentare succinta

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

11

IV.5. NTOCMIREA TATULUI DE PLAT PENTRU PERSONALUL NCADRAT IV.5.1. Culegerea informaiilor necesare ntocmirii tatului de plat - statul de salarii(exemplu) - lista de avans chenzinal(exemplu) IV.5.2. Calculul salariilor realizate de fiecare persoan(exemplificare) IV.5.3. Calculul obligaiilor societii fa de bugetul de stat(exemplificare) IV.5.4. Transmiterea celor abilitai a informaiilordin tatul de plat(descriere succinta)

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

12

IV.6. NTOCMIREA I DEPUNEREA DECLARAIILOR PRIVIND CONTRIBUIILE LA BUGETUL DE STAT IV.6.1. ntocmirea declaraiilor(exemplificare) IV.6.2. Transmiterea declaraiilor(descriere succinta)

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

13

IV.7. LUCRUL N ECHIP IV.7.1. Identificarea rolului n echip(scop, fisa postului etc.) - exemplificare IV.7.2. Lucrul n echip(concept, dimensiunea echipei, tipuri de echipe, eficientizarea lucrului in echipa etc.) - descriere succinta

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

14

IV.8. DEZVOLTAREA PROFESIONAL IV.8.1. Identificarea nevoilor de formare/instruire - descriere(continutul nevoilor participanti, durata, obiective) IV.8.2. Studierea legislaiei i a documentelor specifice - prezentare succinta IV.8.3. Participarea la cursuri i seminarii pentru perfecionare continua(scop, obiective, strategie, metodologie, principii, programe) - descriere

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

15

IV.9. OFERIREA INFORMAIILOR PRIVIND PROBLEMELE DE RESURSE UMANE IV.9.1. Identificarea solicitrilor pe categorii de informatii - incheierea contractului individual de munca - executarea contractului individual de munca IV.9.2. Oferirea informaiilor necesare - dispozitii legale - surse autorizate

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

16

IV.10. PLANIFICAREA ACTIVITII PROPRII IV.10.1. Identificarea obiectivelor - sistemul de management al resurselor umane IV.10.2. Identificarea modalitilor de ndeplinire a activitii - descriere succinta IV.10.3. ntocmirea planului de activiti - exemplificare la departamentul de RU

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

17

IV.11. ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE DE EVIDEN A PERSONALULUI UTILIZND PC-UL IV.11.1. Stabilirea cerinelor bazei de date de personal - implementarea Bazeii de date Acces - exemplificare IV.11.2. ntreinerea bazei de date de personal - transferarea datelor, gestionarea tranzactiilor, mecanisme de securitate IV.11.3. Obinerea rapoartelor din baza de personal - prezentarea Programului Revisal

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

18

V. FIA DE OBSERVAIE/EVALUARE A CURSANTEI DE CTRE TUTORE/FORMATORUL COORDONATOR AL PRACTICII DE SPECIALITATENr. crt. Data Ora O b s

Data ............................................... Semntur tutore,........................................................................ Semntur formator coordonator,.......................................

19

VI. FIA DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTICCOMPETENELE OBINUTE A. Competene instrumental - aplicative: 1. Utilizarea corect a metodelor de lucru alese; 2. Realizarea corect a lucrrilor specifice corespunztoare profilului partenerului de practic; 3. Dezvoltarea abilitilor de relaionare(comunicare, lucru n echip) 4. Dezvoltarea altor abiliti necesare adaptrii la mediul profesional: - utilizarea calculatorului i programelor specifice de lucru - utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocup - utilizarea corespunztoare a documentelor folosite n instituie (legi, fie, formulare, rapoarte, proiecte, etc.) - utilizarea instrumentelor din dotarea instituiei (telefon, fax, copiator, calculator, imprimant, programe informatice specifice, etc.) - familiarizarea cu diferite circuite ale: informaiilor, documentelor, deciziilor, raportrilor ierarhice, etc., din instituie; - familiarizarea cu circuitele funcionale ale instituiei; - utilizarea protocoalelor specifice instituiei (domeniului) locale, naionale sau europene; B. Competene atitudinale: - dezvoltarea atitudinilor empatice fa de persoanele din grupul int - cultivarea responsabilitii individuale, colective i sociale n instituie i fa de grupurile int - manifestarea responsabilitii fa de propria persoan, prin nsuirea bunelor practici - promovarea bunului renume al Universitii Spiru Haret prin comportamente dezirabile social i diseminarea pozitiv a activitilor acesteia - autoevaluarea satisfaciei muncii n vederea orientrii n carier - valorificarea potenialelor individuale prin promovarea iniiativei i creativitii, armonizrii climatului de lucru, optimizrii i eficientizrii activitii n instituia partener de practic. Data, Semntura tutorelui,Legenda: Nivelul competenelor dobndite: 5- foarte mare ; 4- mare; 3-satisfctor; 2-

Nivelul competenelor dobndite 1 2 3 4 5

20mic; 1- nesatisfctor.

Observaii, propuneri, sugestii

21

BIBLIOGRAFIE