9
7/23/2019 SUA-Resurse umane http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 1/9 RESUR SE tele Unite ale Ame

SUA-Resurse umane

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 1/9

RESURSE

tele Unite ale Ame

Page 2: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 2/9

Populaț

ie

• 318,123,214 locuitori (2013), locul 3

Densitate

• 32.1 loc/km² (locul 143)• Acest numr este !ala"il la ni!el național, numrul

mare #e locuitori $sin#use %n &onele #e coast, %n

timp ce state precum Alaska, 'omin$ si ontanasunt practic pustii.

Page 3: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 3/9

*atalitate

• 12.+ /1,000• -A se a %n momentul #e aț %ntrun

proces #e sc#ere a natalitții(14/1000

 %n 200)

ortalitate

• 8.1/1000, cira rmnn# relati!constant %n ultimele 3 #ecenii

ilanțnatural

• 4./1000, -A an#use %ntrunproces #e cre5tere a populației

Page 4: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 4/9

6mi$rar

ea

• 4.32 persoane prsesc țara la 1000 #elocuitori (2010)

7mi$rarea

• 13 #in populația anului 2009 sa nscut %nstrintate, inclusi! 11.2 milioane #e strinir acte

• :ei mai mulți !in #in America ;atin, attle$al ct 5i ile$al

Țara 2011 Reg iunea

2011

e<ic 143,44+ Asia 41,93:=ina 8,01+ Americile 419,99+

7n#ia +9,013 Arica 100,33+

>ilipine ,011 6uropa 83,+3

?ep.Dominican

4+,019   Total  1,0+2,040

Af uxul denoi

rezidențipermanenț

i în 2011

Page 5: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 5/9

Clase Sociale

-P6?@AB7

o$ați

:lasa #e miCloc

:lasamuncitoare

raci

Super-ogați

!ultimilionari cu "enituri cedep#$esc %&0 000 '

(ogați

)ersoane cu a"eri ce dep#$esc1 milion '

Clasa de mi*loc

)ersoane cu "enituri cuprinse înte +0 000' si &, 000'

Clasa muncitoare

)ersoane cu "enituri cuprinse între 20 000' si +0 000'

S#raci

Cei care au un "enit anual de 1

000' sau mai puțin pe an. pe/amilie

Page 6: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 6/9

Structura rasial#

Al"i

*e$ri

Asiatici

Amerin#ieniaEaieni

Dou sau mai multerase

Alt ras

Page 7: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 7/9

SRUCURA ) RU) 345RS6 78 S9

Page 8: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 8/9

:i"el de

$colariz

are

Page 9: SUA-Resurse umane

7/23/2019 SUA-Resurse umane

http://slidepdf.com/reader/full/sua-resurse-umane 9/9

Surse1; 8!A8: <U:3A= >AC?4R;C?!@C?4R@A!R8CA:-<=AS-1B%@2; :R; )?)U=AȚ8 >D)E@@FFF;C:SUS;?4@)?)C=?CG @ 78

D)E@@FFF;C:SUS;?4@)?)U=A8?:@8:R:A8?:A=@%; 3:S8A >A(= 1%; SA )?)U=A8?: - RA:G. )RC: CDA:. A:3

)?)U=A8?: 3:S8HI >9C=; U;S; C:SUS (URAU; 200; RR843 2010-10-2+;78 !ARA :C8C=?)38-SA= =U!88 200

+; 8!A8: S=83 2 >FFF;C:SUS@?4;US

&; S=83 + >D)E@@FFF;C3C;?4@:CDS@3AA@34S@)R?48S8?:A=JA(=S@)R?48S8?:A=JA(=01J20123C;)3<

; 8:<?R!A88 S=83 % >SARR. :A >2 A)R8= 2010; I!98CA: <AR!F?RGRKS =8<=8G =848: 8: A I?=3: CAII; D CDR?:8C= >(AR?:. 4R!?:; ); 12; 78D)E@@FFF;C8S;?R@R:3SJA:3J:<?RC!:

,; A(= S=83 + >D)E@@FFF;!8RA8?:)?=8CH;?R@)R?RA!S@3AA-DU(; 8:<?R!A88 S=83 & >S?C8H 8: <?CUS; (?S?:. !AE )ARS?:. A==H: L (AC?:M

(D=H. =; >200+B; 8:<?R!A88 S=83 >D)E@@2010;C:SUS;?4@2010C:SUS @10; 8!A8: S=83 , >D)E@@FFF;C:SUS;?4@)R?3@C:2010@(R8<S@C2010(R-0%;)3<11; 8:<?R!AȚ88 S=83

>D)E@@FFF;C:SUS;?4@DDS@S?C3!?@3UCA8?:@3AA@C)S@2012@A(=S;D!=