MALLFIL , PNU - .naimpluwensiyahan ng mga Kastila at ... noong 1975. •Itinakwil nito ang mga maling pananaw ng ... “Kababaihanâ€‌

 • View
  286

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of MALLFIL , PNU - .naimpluwensiyahan ng mga Kastila at ... noong 1975. •Itinakwil...

 • Joel Costa Malabanan

 • MALLFIL , PNU

 • Ang Musikang Pilipino ay ang katutubong

  musika ng ating lahi na

  naimpluwensiyahan ng mga Kastila at

  Amerikano. Nagmula ito sa sinaunang

  musika ng populasyong Austronesian at

  musikang Indo-Malayan , Kundiman

  hanggang rock and roll, hip-hop at rap

  music, ballad at pop at impluwensiya ng

  MTV at mga sikat na awit sa US na likha

  ng ating mga kababayan.

 • Ito ang mga awit na tumatalakay sa mga

  isyung panlipunan at nagtataguyod ng

  malasakit sa bayan.

  Ayon kay Norman Wilwayco (1997) nahahati

  ito sa musikang mainstream at musikang

  alternatibo o underground

  Ang musikang mainstream ay ang

  nakasanayan nating mga awit na

  pinatutugtog sa radyo

  Ang alternatibo ay ang musikang madalang o

  hindi napatutugtog sa radyo at pamalit sa

  musikang mainstream

 • Ipinapakilala nito sa kabataang Pilipino ang

  sarili nating sining at kultura.

  Hinahasa nito ang kritikal na pag-iisip ng mga

  mag-aaral sa pagsusuri ng mensahe ng mga

  awit

  Nagsisilbi itong lunsaran ng mga isyung

  panlipunan na dapat maunawaan ng mga

  kabataan

  Nakatutulong ito upang maunwaan ang

  Sikolohiyang Pilipino at ang ating lipunan

 • Sikolohiyang Pilipino (SP) Ito ang Teorya ng pagsusuri ng diwa at

  karanasang Pilipino mula sa perspektiba ng Pilipino na pinasimulan ni Dr. Virgilio Enriquez noong 1975.

  Itinakwil nito ang mga maling pananaw ng dayuhan tungkol sa paniniwala at kaugaliang Pilipino.

  Nakatuon ito sa pagsusuri ng kalooban at kamalayan, ulirat, isip, diwa, kaluluwa ng Pilipino na nakapaloob sa akda.

 • Tubong Bigaa, Bulakan,

  isinilang si Virgilio

  Gaspar Enriquez noong

  24 Nobyembre 1942.

  Kinikilala siya bilang

  Ama ng Sikolohiyang

  Pilipino dahil sa

  kanyang mga ambag at

  pananaliksik. Namatay

  siya noong Agosto 31,

  1994.

 • Mainstream musikang napapakinggan sa

  mga FM stations at nakasanayang marinig

  ng mga tao.

  Alternative musikang progresibo at

  makabayan, pamalit sa mga nakagisnang mga

  awit at hindi gaanong napapakinggan sa

  radyo at nanawagan ng pagbabago.

  Underground- musika ng mga aktibista at NPA

  na nanawagan ng rebolusyon.

 • Heber Bartolome / Banyuhay

  Dito sa silangan tayo isinilang

  Kung saan nagmumula

  ang sikat ng araw

  Subalit nasaan ang sikat

  ng araw

  Bat tayo ang humahanga

  doon sa kanluran?

  Tayoy Mga Pinoy (1975)

 • Ang sistema ng edukasyon

  kailan magbabago?

  Kailan ka lalaya sa kolonyal

  na isip mo?

  Kailan ka aasenso, kailan

  matututo?

  Bumabagal ang pag-unlad

  sa maling sistema mo!

  Paaralan Heber Bartolome (1992)

 • Joey Ayala

  Kung kaya mong isipin

  Kaya mong gawin

  Isa-isang hakbang lang at

  ikaw ay makakarating

  Tulad ng puno na

  galing sa binhi

  Ang mga dakilang gaway

  nagmumula sa guniguni

  Kung Kaya Mong Isipin (1993)

 • Gary Granada

  Baka naman isang araw

  kayo roon ay maligaw

  Mahipo nyo at marinig

  at maamoy at matanaw

  Hindi ako nangungutya

  kayo na rin ang magpasya

  Sa palagay ninyo kaya

  ito sa mata ng Maylikha ay bahay?

  Bahay (1983)

 • Paul Galang

  Nang malapit nang mabayaran

  ni Juan

  Pinggang sanhi ng pagkakautang

  Pagnanakaw ay muling inulit

  ni Sam

  Subalit nakita ni Juan

  Nang dahil sa nakitay nagalit si Juan

  Kumulo ang dugo pumutok na parang bulkan

  Pinggan (1989)

 • Iba ang talinong hango sa lansangan

  Ang tunay na guroy karanasan

  Ano ang silbi ng aklat sa paaralan?

  Kung sa paligid ay bulag ka rin

  Naman.

  Mananatili kang isang mangmang

  Parang bata na walang muwang

  Kung dito sa ating lipunan

  Tao kang walang pakialam!

  Tao Paul Galang (1992)

 • Jess Santiago

  Si Lina ay isang magandang

  dalaga

  Panggabi sa isang pabrika

  ng tela

  Sumapi sa unyon, sumama

  sa welga

  Biglang nagkagulo, nawala si Lina

  Nang muling makitay hubad at patay na

  Halina (1983)

 • Lolita Carbon / ASIN

  Lahat nang bagay na

  narito sa lupa

  Biyayang galing sa Diyos

  kahit nang ikay wala pa

  Ingatan natin at huwag

  nang sirain pa..

  Masdan Mo ang Kapaligiran (1978)

 • Freddie Aguilar

  Ang kulay koy di puti

  Ang lahi koy kayumanggi

  Pinoy kung ako ay tawagin

  Sa isip, pusot damdamin

  Pinoy!

  Pinoy (1984)

 • Florante de Leon

  Sanay pag-ibig na lang

  Ang isipin ng bawat isa sa

  mundo

  Sanay laging magbigayan

  Sanay laging magmahalan.

  Sana (1980)

 • Romeo Dongeto / BUKLOD

  Hanggat mas marami ang

  lugmok sa kahirapan

  At ang hustisyay para

  lang sa mayaman

  Habang may tatsulok,

  at sila ang nasa tuktok

  Hindi matatapos itong gulo!

  Tatsulok (1992)

 • Bobby Balingit ng WUDS

  Dito ba sa mundo anong

  tunay na kailangan?

  Ang magpakasarap at

  magkamal ng kayamanan

  Ano mang kayamanan akala

  mo walang hangganan

  Darating ang panahon

  iyan ay iyong iiwan

  At Nakalimutan ang Diyos (1985)

 • Danny Fabella / Musikang Bayan

  Kahanga-hanga kayong

  ang sarili

  Laan sa pagsisilbi

  Kayong ang ligaya ay

  nasa ngiti

  Ng bawat dukhat api

  Mabuhay kayong mga di pangkaraniwan

  Pag-ibig ninyo ay walang hangganan

  Di Pangkaraniwan (2008)

 • Hinahanap ko ngayon

  Ang tunay na damdamin

  Hinahanap ko ngayon

  Ang tunay na sariling atin

  Nasaan ang ating diwa?

  Pagmasdan n'yo ang mga

  luha

  Nasaan ang pagmamahal?

  Pagmamahal sa sariling wika

  Awiting Pilipino (1978)

 • Aanhin ang mga matang hindi makakita?

  Aanhin ang mga tengang bingi sa tuwina

  Kung ikaw ay laging

  walang pakialam

  Ang iyong katulad ay

  patay na langgam

  Kung palaging tayoy

  walang pakialam

  Tayo ay mistulang patay

  na langgam!

  Patay na Langgam

  Joel Costa Malabanan (1989)

 • Ang musika ay dapat gamitin

  bilang sangkap ng pagkakaisa

  ng mga Pilipino. Taglay ng

  musika na mula sa ibat ibang

  pangkat ng tao sa Pilipinas

  ang pambansang kultura na

  sinasagisag ng bawat awit.

  Ang musika ay bahagi ng karanasan ng ating

  lipi ay na hindi dapat ikahiya at kailangang

  ipagmamalaki pa nga at ipamahagi sa mundo.

 • Mensahe muna bago genre

  Mahusay na gamit ng salita

  Lantad na kaugnayan sa paksa

  Angkop sa mga mag-aaral

  Magagamit sa paggaganyak,

  talakayan o sa paglalagom ng

  klase.

 • Suriin ang literal na kahulugan

  Talakayin ang piguratibong kahulugan

  Maaaring buong awit ang talakayin o

  bahagi lamang ng awit

  Palutangin ang enduring

  understanding.

  Kaugnay ng pagtalakay sa wika,

  hanapin ang mga tayutay at suriin ang

  Formalismo

 • Upang higit na maunawaan ang kanilang awit

  Para mabigyan ng malalim na pagpapahalaga

  ang kanilang akda

  Upang mapalalim ang pagpapahalaga sa

  manlilikhang Pilipino

  Upang malabanan ang kolonyal na kaisipan

  na dala ng pagkahumaling ng mga kabataan

  sa Kpop at foreign music.

  Sapagkat tayong mga Pilipino rin ang may

  obligasyon na kilalanin at pahalagahan ang

  sariling atin.

 • Bilang lunsaran o bahagi ng paggaganyak

  -kailangang maisagawa sa loob ng 5 o 10

  minuto

  -karaniwang nakapokus sa mensahe o

  nilalaman ng awit

  -kailangang may kopya ng lyrics ang mga

  mag-aaral upang maunawaan nila ang

  awit.

  - ang mga tanong ay dapat nag-uugnay sa

  awit at sa paksa.

 • Bilang bahagi ng pagtalakay sa paksa

  -kailangang maipakilala ang

  musikero at maiugnay sa paksang

  tinatalakay ang nilalaman ng awit.

  -kung akdang pampanitikan ang

  tinatalakay, dapat na may malinaw

  na maiaambag ang awit upang lalong

  maunawaan ng mga mambabasa ang

  akda.

 • Bilang bahagi ng valuing o paglalagom ng

  paksa

  -kailangang ang awit ay nagtataglay ng

  kaisipang magagamit ng mga mag-aaral sa

  pagatatanim ng enduring understanding

  Halimbawa: Kung Kaya Mong Isipin

  ni Joey Ayala

  Halina ni Jess Santiago

 • Ito ay teoryang pang-edukasyon na

  nakasalig sa pagtatakda ng kongkretong

  bunga o resulta upang makita at masukat

  ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

  Una itong tinawag na Outcomes-Driven

  Developmental Model (ODDM) noon pang

  1970s na naglalayong mas bigyan pansin

  ang papel ng estudyante sa mastery

  learnin