3

 · URI NG SERBISYO 1. Pagbili ng mga kinakailangang gamit 2. Pagbabayad ng mga utilities 3. Pagbabayad ng mga kailangan ng mga opisyal na sasakyan 4. Pagpapanatili ng kalinisan,

  • Upload
    others

  • View
    30

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · URI NG SERBISYO 1. Pagbili ng mga kinakailangang gamit 2. Pagbabayad ng mga utilities 3. Pagbabayad ng mga kailangan ng mga opisyal na sasakyan 4. Pagpapanatili ng kalinisan,
Page 2:  · URI NG SERBISYO 1. Pagbili ng mga kinakailangang gamit 2. Pagbabayad ng mga utilities 3. Pagbabayad ng mga kailangan ng mga opisyal na sasakyan 4. Pagpapanatili ng kalinisan,
Page 3:  · URI NG SERBISYO 1. Pagbili ng mga kinakailangang gamit 2. Pagbabayad ng mga utilities 3. Pagbabayad ng mga kailangan ng mga opisyal na sasakyan 4. Pagpapanatili ng kalinisan,