L£¸sninger: Overordnede strategier TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 Sikre trygge flomveier Fang opp og infiltrer

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of L£¸sninger: Overordnede strategier TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 Sikre trygge flomveier Fang...

 • Løsninger: Overordnede

  strategier

  Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse

  4.Mai 2017 Scandic, Hamar

  dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no

  mailto:kimh.paus@asplanviak.no

 • Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014)

 • Alt. 1: Business as usual

  NOU (2015): Om vi forholder oss passive til fremtiden vil de totale kostnadene de neste 40 årene kunne bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder

  Illustrasjon: Viktig å vite om kjelleroversvømmelser, Norsk Vann (2012)

  http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.nrk.no/vestfold/studenter-hjemlose-1.11879532&ei=OXHYVMXXEMXhar_pgsAO&psig=AFQjCNEJBzt1dVXcP0R63cR9Uws-QPbZVQ&ust=1423557305350323 http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.nrk.no/vestfold/studenter-hjemlose-1.11879532&ei=OXHYVMXXEMXhar_pgsAO&psig=AFQjCNEJBzt1dVXcP0R63cR9Uws-QPbZVQ&ust=1423557305350323 http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://issuu.com/financenorway/docs/informasjonsbrosjyre_kjelleroversv_mmelser_pdf&ei=4XLYVKb_KcjiaqSJgdAE&psig=AFQjCNHoHjHsw1DZHQmhV8UIpYRsFOM8Ew&ust=1423557729754840 http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://issuu.com/financenorway/docs/informasjonsbrosjyre_kjelleroversv_mmelser_pdf&ei=4XLYVKb_KcjiaqSJgdAE&psig=AFQjCNHoHjHsw1DZHQmhV8UIpYRsFOM8Ew&ust=1423557729754840

 • State of the Nation (2015): Om vi skal oppgradere avløpsanleggene fra karakter 2 til 4 vil det koste anslagsvis 110 milliarder (inkl. renseanlegg, eks. kjøp av eiendom)

  Alt. 2: Oppgradere alt eksisterende / øke dimensjoner

 • Tilbake til naturenAlt. 3: Etterlikne hvordan naturen håndterer vann

 • Mengder

  Mengder Kvalitet

  Ressurs

  Rask transport til nærmeste

  vassdrag

  Lokal håndtering og fordrøyning av

  overvann ved kilden

  Tradisjonell håndtering av

  overvann

  Bærekraftig og klimatilpasset

  håndtering overvann

  Paradigmeskiftet i håndteringen av overvann

 • Paradigmeskiftet i håndteringen av overvann

  Illustrasjoner: Hanna Haukøya Storemyr, Bymiljøetaten, Oslo kommune (2015).

  AVRENNING FRA TAK TIL RØR

  AVRENNING FRA TETTE FLATER TIL RØR

  AVRENNING FRA VEG TIL RØR

  LUKKET VASSDRAG

  LUKKET SYSTEM

  REGNBED

  GRØNNE VEGGER AREAL TIL OVERSVØMMELSE

  GRØNNE TAK

  ÅPEN GRØFTVÅTMARKDAMÅPENT

  VASSDRAG INFILTRASJON

  Tradisjonell håndtering av

  overvann

  Bærekraftig og klimatilpasset

  håndtering overvann

 • Strategier for håndtering av overvann

  Arealbruk og planlegging Kilde-kontroll

  Avrennings- kontroll

  Trygg avledning

  SVERIGE:

  AUSTRALIA (:

  STORBRITANNIA:

 • TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

  Sikre trygge flomveier

  Fang opp og infiltrer

  Forsink og fordrøy

  Avrenning fra mindre regn

  Avrenning fra store regn

  Avrenning fra ekstreme regn

  Norsk Vann sin tre-trinnstrategi

 • TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

  Sikre trygge flomveier

  Fang opp og infiltrer

  Forsink og fordrøy

  Avrenning fra mindre regn

  Avrenning fra store regn

  Avrenning fra ekstreme regn

  Norsk Vann sin tre-trinnstrategi

 • Foto: B.Braskerud

  2 to 3 cm

  Trinn 1: Fang opp Grønne sedumtak

 • Trinn 1: Fang opp og infiltrer Gressarmering

 • Trinn 1: Fang opp og rens Regnbed

 • Trinn 1: Infiltrer og etterfyll grunnvannet Regnbed ved Bryggen i Bergen

  Foto: T.M. Muthanna (2016)

 • Trinn 1: Trivsel, pedagogikk og lek Deichmansgate, Oslo

  Foto: Janicke Ramfjord Egeberg (2016)

 • Foto: Buffalo Niagara Riverkeeper

  Trinn 1: Vann som ressurs Regnhøsting til vanning

 • Trinn 1: Vann som ressurs Hovinbekken/Teglverksdammen

 • TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

  Sikre trygge flomveier

  Fang opp og infiltrer

  Forsink og fordrøy

  Avrenning fra mindre regn

  Avrenning fra store regn

  Avrenning fra ekstreme regn

  Norsk Vann sin tre-trinnstrategi

 • Naturlig føres avrenning på terreng til vassdrag

  Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014)

 • Vakås, Asker kommune (foto: Stine Skinnes, 6.aug. 2016)

 • SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG

  SPILLVANN ( )

  FELLESSYSTEM BESTÅENDE AV ET LEDNINGSANLEGG ( )

  FOR BÅDE OVERVANN SPILLVANN

  AVLØPSRENSEANLEGG

  LOKAL HÅNDTERING AV OVERVANN ( )

  REGNVANNSOVERLØP

  IKKE-FUNGERENDE SEPARATSYSTEM

  Avløpssystemet Krav til håndtering av overvann

 • Behov for å håndtere store vannmasser på egen tomt

 • Foto: Loe rørprdukter AS

  Underjordiske rør-magasiner

 • Åpent magasin med permanent vannspeil Bjølsen studentby

  Foto: Dronninga Landskap

 • Foto: Søren N. Enevolden, Sne Architects og Rune Johansen

  Kontrollert oversvømmelses-areal / flerbruksarealer Rabalder Parken, Roskilde, Danmark

 • TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

  Sikre trygge flomveier

  Fang opp og infiltrer

  Forsink og fordrøy

  Avrenning fra mindre regn

  Avrenning fra store regn

  Avrenning fra ekstreme regn

  Norsk Vann sin tre-trinnstrategi

 • Vakåsveien, Asker kommune (foto: Richard Sveaas Dale, 6.aug. 2016)

 • SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG

  SPILLVANN ( )

  FELLESSYSTEM BESTÅENDE AV ET LEDNINGSANLEGG ( )

  FOR BÅDE OVERVANN SPILLVANN

  AVLØPSRENSEANLEGG

  LOKAL HÅNDTERING AV OVERVANN ( )

  REGNVANNSOVERLØP

  IKKE-FUNGERENDE SEPARATSYSTEM

  Avløpssystemet Krav til håndtering av overvann

  FLOMVEIER PÅ OVERFLATEN ( )

 • TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

  Sikre trygge flomveier

  Fang opp og infiltrer

  Forsink og fordrøy

  Avrenning fra mindre regn

  Avrenning fra store regn

  Avrenning fra ekstreme regn

  TRINN 0

  Planlegging

  Strategi for overvannshåndtering