Linii Electrice de Joasa Tensiune

 • View
  279

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Linii Electrice de Joasa Tensiune

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  1/59

  Linii electrice de joasa tensiune

  1. Notiuni introductive

  Asa cum s-a aratat, energia electrica, dupa ce a fost produsa in centralele electrice,

  pentru a fi pusa la dispozitia consumatorilor, este necesar sa fie transportata la distantemari, prin retele electrice de transport(RET), apoi distribuita, in perimetrul unor

  aglomerari urbane, rurale, sau zone industriale.

  In functie de puterea tranzitata prin retelele electrice de distributie (RED) si dedistantele la care se distribuie, aceste retele pot fi de diferite clase detensiuni(tab.1.1). Retelele electrice de distributie de medie tensiu 414e41ene(RED-MT) care au rolul de a alimenta cu energie, de regula, posturile detransformare, iar in cazul unor mari consumatori industriali, pot asigura sialimentarea cu energie a unor receptori de medie tensiune.

  Pentru consumatorii care au numai receptori de energie electrica a caror tensiunenominala se inscrie in clasa retelelor de joasa tensiune, sau au si asemenea receptori

  ( de ex.: sistemele de iluminat si receptorii electrocasnici),este necesar ca alimentarea acestor

  consumatori sa se asigure prin, sau si prin retele electrice de joasa tensiune(RE-JT).

  In cazul RE-JT, fiecare din cele doua aspecte, are o pondere insemnata

  deoarece,consumatorii de joasa tensiune sunt foarte numerosi, iar receptorii de joasa

  tensiune din cadrul acestora sunt de nelipsit (sisteme de iluminat si prizele

  monofazate) si deosebit de raspanditi.

  Particularitatea principala a unei RE-JT o reprezinta legtura electrica directa cu un

  foarte mare numar de consumatori, in primul rand si cu un imens numar de receptori in

  al doilea rand.

  Ca urmare, structura de baza a unei RE-JT este cea din fig.1 , care cuprinde reteaua

  electrica de distributie de joasa tensiune(RED-JT), pentru alimentarea consumatorilor

  (fig.1.a) si reteaua electrica de la consumator (fig.1.b),formata din reteaua electrica de

  distributie la consumator, de joasa tensiune(REDC-JT) si reteaua electrica pentru

  alimentarea receptorilor (REAR-JT).

  Elementul caracteristic al unei retele care asigura alimentarea cu energie electrica a

  consumatorilor il reprezinta racordul electric, iar in cadrul acestuia, punctul de

  delimitare (PD,fig.1.), delimiteaza domeniile de competenta in ceea ce priveste

  exploatarea retelei respectiv, ale furnizorului ,de cele ale beneficiarului (consumator).De

  regula, punctul de delimitare este constituit fizic, de contorul de tarifare a

  energiei electrice, care este al furnizorului, insa beneficiarul trebuie sa aiba posibilitatea de a

  urmari indexul.

  Retelele electrice de distributie de joasa tensiune ale furnizorului, trebuie sa

  asigure energia electrica la punctul de delimitare, iar REDA a beneficiarului la bornele

  receptorilor, la parametri de calitate stabiliti prin contract .

  Dintre acestea ,continuitatea in alimentare este direct determinata de configuratia

  retelei electrice care asigura tranzitarea energiei electrice, respectiv de posibilitatea schemelorde conexiuni de a asigura rezerva in alimentare.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  2/59

  Deoarece RED-JT reprezinta ultima componenta a unui sistem electroenergetic

  (SE), in raport cu consumatorii, cerintele privind asigurarea continuitatii in alimentare a

  acestora sunt predominante.

  Tipuri de receptori

  Pe langa clasificarile, din punct de vedere a gradului de asigurare a continuitatii in

  alimentare, din punct de vedere al rolului functional si a caracteristicilor lor de

  functionare, receptorii electrici alimentati de la REA-JT se impart si in trei tipuri din

  punct de vedere al coexistentei lor in REDA-JT.

  Receptorii de forta sunt alimentati de la un sistem electric trifazat simetric 380/220V

  (UR,US,UT) fig. 2. ,fiind caracterizati din punct de vedere electric prin trei impedante

  Z1,Z2,Z7 ce pot fi conectate in stea, fig.2.a, sau in triunghi, fig.2.b.

  Prin concepere si executie, receptorii trifazati reprezinta un sistem trifazat echilibrat si ca

  urmare nu necesita alimentarea printr-o retea electrica cu patru conductoare (nulul de lucru nu

  este necesar). Din acest motiv,(al neaccesibilitatii nulului sistemului electric trifazat al sursei),

  intr-o asemenea retea , tensiunea de faza nu este accesibila.

  In cazul in care receptorul trifazat este un utilaj, pentru care este necesar sa se asigure

  iluminare locala (strung, freza,masina de gaurit, etc.), reteaua de alimentare trebuie sa

  fie cu patru conductoare, pentru a fi accesibila si tensiunea de faza (220V), daca nu seadopta alte solutii tehnice.

  Evident, cerintele cu privire la simetrizarea sarcinilor, recomanda ca reteaua electrica

  pentru alimentarea receptorilor de forta sa fie trifazata fara nul.

  Acesta este unul dintre motivele care recomanda ca reteaua electrica trifazata pentru

  distributia energiei electrice la consumator si cea de alimentare a receptorilor trifazati de forta

  sa fie separata de cea similara pentru receptorii de iluminat si prize. Un alt motiv pentru care

  cele doua categorii de retele, la consumator , sunt separate il reprezinta regimul perturbator al

  unor receptori de forta asupra celor de iluminat, datorita variatiei curentului pe care il absorb,

  deci si a tensiunii de alimentare.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  3/59

  Din punct de vedere a asigurarii a continuitatii in alimentare, receptorii de forta pe de

  o parte si cei de iluminat si prizele, pe de alta parte, fac parte din categorii diferite, in

  sensul ca REDA-JT a receptorilor de forta este prevazuta cu un nivel de rezervare

  superior, in functie si de categoria receptorilor, fata de REDA-JT pentru iluminat si

  prize.

  Continuarea lucrului la utilaje, in cazul pierderii alimentarii de catre REDA-JT pentru

  receptorii de iluminat si prize, este asigurata de catre sistemul de iluminat de

  siguranta pentru continuarea lucrului.

  Un motiv strict economic, care impune separarea receptorilor de forta de ceilalti, este

  eventuala tarifare diferentiata a energiei electrice pentru receptorii de forta, fata de cei de

  iluminat si prize, iar altul strict tehnic este cel legat de caderile admisibile de tensiune, care

  sunt diferite pentru receptorii de forta fata de cei de iluminat si prize.

  Asa cum se va vedea, inexistenta conductorului de nul si caracterul static (de regula) alreceptoarelor de forta, impun un mod diferit de aplicare a protectiei prin legare la nul,

  pentru evitarea pericolului de electrocutare, fata de celelalte categorii de receptori.

  In cazul in care alimentarea receptorilor de forta se face de la sistemul trifazat de

  tensiuni 66o/5ooV separarea celor doua tipuri de retele se impune de la sine.

  Receptorii de iluminat sunt constituiti din corpurile de iluminat, sursa de lumina din

  cadrul sistemelor electrice de iluminat interior, sau exterior.

  Sursele electrice de lumina cu care se echipeaza un corp de iluminat au tensiunea

  nominala de 220V (si firma GENERAL ELECTRIC ,din SUA, unde se utilizeaza

  sistemul trifazat de tensiuni 220/127V, produce lampi cu tensiunea nominala de

  220V).

  Aceasta tensiune ,in cadrul sistemului electric trifazat cu tensiunile 380/220V se obtine intre o faza si nulul sistemuluielectric trifazat al sursei .

  Din acest motiv REDA-JT pentru alimentarea receptorilor de iluminat trebuie sa fie

  alimentata de la o sursa (post de transformare sau generator electric) cu infasurarile

  conectate in stea (Y), fig.7.,cu neutrul accesibil (Yo ),respectiv cu neutrul '

  prelungit' printr-un conductor de nul pana la fiecare receptor in parte.

  Fiind sarcini monofazate, incarcarea celor trei faze ale RE-JT va fi nesimetrica si ca

  urmare, la proiectarea si executia acestor retele trebuie sa se urmareasca echilibrarea

  puterii pe cele trei faze.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  4/59

  O caracteristica a receptorilor de iluminat o reprezinta, posibilitatea redusa de

  electrocutare prin atingere indirecta datorita amplasarii lor la inaltime.

  Ca urmare, pentru corpurile de iluminat, nu se aplica protectia prin legare la nul,ca in

  cazul celorlalte tipuri de receptori.

  Spre deosebire de receptorii de forta si cei alimentati de la prizele monofazate (aparate

  electrocasnice, de birou,etc.) acesti receptori absorb un curent constant in timp, deci

  nu produc socuri. Ca urmare ,nu sunt perturbatori pentru ceilalti, iar valorile

  curentilor, in functie de care se dimensioneaza caile de curent se stabilesc cu

  exactitate.

  Prizele monofazate nu reprezinta receptori propriuzisi ci, un aparat la care , prin fise,

  sunt conectati receptori monofazati a caror putere nominala nu depasesc 2 kw,respectiv, un curent absorbit de 10A.

  Receptorii monofazati alimentati, prin conectarea (bransarea) la o priza, sunt din

  categoria' debrosabili' respectiv, nu sunt conectati permanent (legatura fixa).

  Pentru comanda acestora (pornire,oprire), exista aparate de conectare speciale, incorporate in

  receptor.

  Datorita marii diversitati a receptorilor monofazati (pe seama puterii absorbite) a

  specificului lor (radio,TV,radiator electric,masina de spalat,etc.) si a caracterului

  debrosabil, probabilitatea producerii unei soc electric este foarte mare si ca urmare, in

  sistemul electric din care fac parte acesti receptori, se impune protectia prin legare la

  nul.

  Intrucat puterea si numarul receptorilor monofazati ce pot fi bransati la o priza

  monofazata depind in mare masura de posibilitatile materiale ale 'consumatorului',

  dimensionarea cailor de curent prin care sunt alimentate prizele monofazate se face si

  in functie de tipul RE-JT (urban, rural), inclusiv de numarul de locuitori ai aglomerarii

  urbane.

  Pe seama caracteristicilor diferite ale receptorilor de iluminat, fata de cele ale prizelormonofazate, retelele electrice de alimentare (REA ; fig.1.b.), aferente lor se separa.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  5/59

  Ca urmare, pe seama caracteristicilor specifice fiecaruia din cele trei tipuri de

  receptori, reteaua electrica de distributie si alimentare de joasa tensiune REDA-JT de

  la consumator ,fig.1, are structura din fig. 4., din care rezulta ca REDA pentru

  receptorii de forta este separata de REDA pentru cei de iluminat si prize, fiind

  alimentate de la tablouri generale (TG, surse) diferite, iar RED este comuna pentru

  receptorii de iluminat si prize (fig.4.b), insa la nivelul retelei de alimentare ,acestea sesepara.

  Se remarca faptul ca conductorul de nulul (N) al sistemului electric trifazat, comun in

  RED, se transforma in nul de lucru (NL) si nul de protectie( NP) la nivelul retelelor de

  alimentare (fig. 1.b.).

  In fig.1. si fig. 4., TG si TS, reprezinta tablouri electrice de distributie,

  ( generale, respectiv secundare) care in principiu sunt puncte de conexiunia si care la nivelul

  RE de joasa tensiune au aceasta denumire particulara. ( in perioada de inceput a

  electroenergeticii, datorita necesitatilor practice si dimensiunilor mici se amplasau pe perete -ca un tablou).

  7.4. TIPURI DE CONSUMATORI

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  6/59

  Intre furnizorul de energie electrica si consumatorii de energie electrica, prestarea serviciului

  de alimentare cu energie electrica se face pe seama unui contract de furnizare cu clauze

  diferentiate in functie de tipul consumatorului. Din acest punct de vedere, consumatorii de

  energie electrica sunt definiti astfel:

  -consumator final - persoana fizica sau juridica care consuma energie electrica pe baza decontract si ale carui instalatii electrice de utilizare sunt conectate la instalatia de alimentare

  a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare , prin care primeste si in conditii

  determinate retransmite energie electrica unor subconsumatori .

  - consumator casnic - Consumatorcare utilizeaza energie electrica in exclusivitate in

  scopuri casnice (pentru iluminat artificial in interiorul si exteriorul locuintei, precum si

  pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta). Receptoarele

  electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu si

  care sunt alimentate cu energie electrica la tensiunea de 220/380 V;

  - consumator industrial si similar- consumatorul care foloseste energia electrica, inprincipal, in domeniul extragerii de materii prime, a materialelor sau a unor produse

  agricole in mijloace de productie sau bunuri de consum. Prin asimilare, santierele de

  constructii, statiile de pompare, inclusiv cele pentru irigatii, unitatile de transporturi

  feroviare ,rutiere, navale si aeriene si altele asemenea, se considera consumatori

  industriali. Sunt definiti ca mici consumatori industriali cei cu puteri contractate de

  100Kw sau mai mici pe loc de consum.

  In functie de puterea electrica activa maxima simultan absorbita acesti consumatori se

  clasifica , la rindul lor astfel:

  -Mici consumatori Consumatori cu puteri contractate (pentru consumatorii noi puterile

  maxime simultan absorbite solicitate prin cererea de aviz tehnic de racordare) de 100 kW sau

  mai mici pe loc de consum, cu exceptia consumatorilor casnici;

  -Mari consumatori Consumatori cu puteri contractate (pentru consumatori noi puterile

  maxime simultan absorbite solicitate prin cererea de aviz tehnic de racordare) de peste 100

  kW pe loc de consum.

  Contractele de furnizare a energiei electrice au clauze diferentiate pentru marii si micii

  consumatori ;

  - o categorie speciala de consumatori, o reprezinta sistemul electric de iluminat public

  stradal. Acesta, este alimentat din P.T. aferent zonei geografice

  (urbane sau rurale) pe care o deserveste si este in patrimoniul administratiei locale

  (primarie), dar este exploatat de furnizorul de energie electrica. Cheltuielile ocazionate

  de energia electrica consumata si de cele de intretinere fiind suportate de administratia

  locala. In fiecare post de transformare exista punctul de delimitare (contor de energie

  ), specific oricarui racord electric

  .

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  7/59

  Dimensionarea retelelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune.

  Elementele componente ale unei retele electrice de joasa tensiune (RE-JT) sunt supuse in

  timpul fiinctionarii la o serie de solicitari. Prin dimensionare se urmareste alegerea si

  verificarea fiecarui element component al RE-JT astfel incat, caracteristicile sale sa permita

  asigurarea cerintelor:

  - stabilitatea termica si dinamica a elementelor RE-JT, parcurse de curentii de sarcina;

  - corelarea nivelului de izolatie cu treapta de tensiune;

  - parametrii de calitate ai energiei electrice, in punctul de delimitare cu abonatul si la fiecare

  receptor in parte;

  - rentabilitatea tranzitului de energie electrica.

  In functie de natura elementului RE-JT dimensionarea se face, pe langa o serie de cerintecomune si pe seama unor cerinte specifice.

  Asa cum s-a aratat, o retea electrica este in primul rand, o cale de curent care asigura tranzitul

  energiei electrice de la sursa la consumator (receptor). Din acest punct de vedere liniile

  electrice ale RE reprezinta calea propriu-zisa de curent. Aparatele electrice, pe langa rolul

  functional bine definit reprezinta si o cale de curent fiind parcurse, in regim normal sau de

  defect, de aceeasi curenti ca si liniile electrice pe care se monteaza.

  Deci, fiecare element al unei RE va fi dimensionat, in primul rand, sa suporte solicitarile

  determinate de curentii de regim normal sau de defect, din cerinta de a se asigura stabilitatea

  lor termica si dinamica (mecanica), precum si corelarea nivelului de izolatie cu treapta de

  tensiune.

  Cerinta privind asigurarea parametrilor de calitate se asigura in mod diferentiat pentru

  elementele RE-JT. Astfel, pentru liniile electrice este necesara verificarea incadrarii

  pierderilor de tensiune in limitele admise. Aparatele electrice de conectare si de conectare si

  protectie au o influienta deosebita asupra continuitatii in alimentare, prin asigurarea unor

  conectari/deconectari selective si in anumite intervale de timp. Evident, intervalele de timp

  sunt impuse pe de o parte de asigurarea stabilitatii termice in regim de scurta durata, iar pe de

  alta parte de transformarea unei intreruperi in alimentare, eventual, intr-un gol de tensiune.

  Cerinta privind rentabilitatea tranzitului de energie electrica se refera in principal la liniile

  electrice si la transformatoarele electrice de putere, elemente ale retelei cu valori

  semnificative ale parametrilor electrici (R,X).

  Din cele de mai sus rezulta ca dimensionarea unui element al RE se face in doua etape :

  - prima, de alegere, cand se stabilesc caracteristicile nominale ale elementului astfel incat

  acestuia sa i se asigure o fimctionare stabila in regim normal;

  a doua, de verificare, cand se stabilesc eventual noi valori pentru caracteristicile

  rezultate in urma alegerii, precum si valori pentru alte caracteristici in functie de natura

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  8/59

  elementului (linie electrica, aparat electric, etc.) sau se intervine asupra configuratiei

  retelei (mai multe cai de curent in paralel, schema electrica de distributie, etc.).

  Se impune precizarea, pentru aparatele electrice, ca acestea se monteaza (in tablourile

  electrice) in RE in functie de tipul schemei electrice a acesteia, iar solicitarile la care sunt

  supuse sunt determinate si de tipul schemei respectiv, de circulatiile de curenti ce se stabilescin cazul trecerii pe o configuratie ce permite asigurarea rezervei in alimentare.

  Din punct de vedere a modului de determinare a puterii de calcul exista doua situatii distincte

  :

  - cand elementul retelei electrice este parcurs de curentul unui singur receptor, fiind

  definit circuit electric respectiv, cand se asigura alimentarea de la un tablou electric secundar

  (TS). Circuitele de iluminat si prize reprezinta o exceptie;

  - cand elementul retelei este parcurs de curentii mai multor receptori, fiind definit coloana

  electrica, care realizeaza legatura intre tablourile electrice ale retelei.

  In urma dimensionarii unui conductor sau cablu rezulta, pentru acesta, o anumita valoare a

  sectiunii partii sale active (calea de curent).

  Alegerea sectiunii conductoarelor si cablurilor se face pe seama puterii de calcul care se

  determina in fimctie da natura elementului retelei electrice.

  A) Alegerea sectiunii circuitelor electrice.

  A-l. - de iluminat si prize.

  Daca incarcarea circuitelor este diferita atunci, se calculeaza valoarea curentului

  corespunzatoare incarcarii reale, pentru faza cea mai incarcata :

  unde : - n - numarul de corpuri de iluminat, locuri de lampa,montate pe un circuit

  - PLLI - puterea instalata a unui corp de iluminat (loc de lampa), iar curentul de calcul va fi :

  IC=PC/ 220V [A]

  Pentru circuitele monofazate de prize, datorita caracterului aleator al receptorilor, se

  recomanda respectarea numarului de prize alimentate de pe un circuit, pentru care sectiunea

  conductoarelor are valori ce permit executarea relativ usoara a instalatiei electrice interioare.

  A-2-de forta.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  9/59

  Cunoscand valoarea puterilor de calcul, Pc sau Ic, pentru un circuit sau coloana, alegerea

  sectiunii, din conditia de asigurare a stabilitatii termice a caii de curent ,se face tinand cont si

  de conditiile concrete in care vor ftmctiona aceastea. Producatorul conductoarelor sau

  cablurilor indica o valoare admisibila a curentului, (Iad), pentru o anumit[ sectiune,

  corespunzator unor conditii, de regula, de temperatura si in functie de natura izolatiei.

  Pentru circuitele si coloanele care se monteaza in interior curentul admisibil (Iad) al

  producatorului se corecteaza astfel :

  Iad = Iad xk

  unde : - k1 - coeficient de corectie dupa temperatura mediului ambiant;

  -Iad - curentul admisibil al unei sectiuni in regim permanent, pentru temperatura

  mediului ambiant de +25C, in ftinctie de natura izolatiei si numarul de conductoare montate

  intr-un tub de protectie.

  Conditia de alegere este :

  IcIad

  unde : -Ic este curentul de calcul al coloanei sau circuitului electric, atat din schemele de

  iluminat si prize cat si de forta.

  Pentru conductoarele si cablurile montate in exterior curentul admisibil (Iad) al producatorului

  se corecteaza in fimctie de conditiile de pozare - in aer ;in subteran. La pozarea in aer curentul

  admisibil se corecteaza astfel:

  Iad=Iadxk1xk2

  unde : - k1- coeficient de corectie m fimctie de modul de pozare in aer (pe pereti, gratare,

  stelaje);

  k2 - coeficient de corectie in functie de temperatura mediului ambiant (la3O0C k2 = l). In

  cazul pozarii in pamant:

  Iad=Iadxk1xk2xk3

  unde : - k1 - coeficient de corectie in functie de rezistenta termica a solului;

  - k2 - coeficient de corectie in fimctie de numarul cablurilor pozate direct in pamant;

  - k3 - coeficient de corectie in functie de temperatura solului. Sectiunea conductorului sau

  cablului care satisface cerinta de alegere, este cea pentru care i se asigura acestuia stabilitatea

  termica in regim de lunga durata.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  10/59

  4. Calculul modulului caderii de tensiune depinde de tipul retelei electricerespectiv, de regimul de incarcare al acesteia.

  Admitand ca reteaua electrica este echilibrata, caderile de tensiune intr-un sistem electric

  trifazat pot reprezenta :

  - un sistem electric trifazat simetric, daca sistemul de curenti trifazati de sarcina este simetric;

  - un sistem electric trifazat nesimetric, daca sistemul de curenti trifazati de sarcma este

  nesimetric. In acest caz, se va calcula caderea de tensiune pe faza cea mai incarcata.

  A.1 Calculul pierderilor de tensiune in retele electrice incarcate simetric.

  A.1.1- cu o sarcina concentrata la capat.

  In fig. 12.2. se prezinta schema electrica corespunzatoare acestui caz.

  Adoptand ca referinta tensiunea de faza la receptor, Ur, fig.12.2.b, rezulta:

  (12.11)

  respectiv:

  deoarece in retele incarcate simetric (pentru alimentarea receptorilor trifazati de forta)

  curentul pe nul este zero :

  (12.12)

  iar conductorul de nul nici nu exista.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  11/59

  Diagrama fazoriala corespunzatoare fig.12.2.b. este prezentata in fig.12.3.a., unde s-a

  considerat RE prin impedanta: Z=R+jX iar impedanta :

  Modulul caderii de tensiune ,U, , este segmentul uw, adoptand ca referinta tensiunea la

  receptor. Rezulta:

  Determinarea analitica a valorii acestui modul este posibila, dar dificil de efectuat. Deoarece,

  corespunzator valorilor admise ale caderilor de tensiune unghiul , dintre Usi Ur ,are valori

  foarte mici,(24)0 electrice, se admite aproximarea

  Ca urmare, valoarea modulului caderii de tensiune se determina ca proiectia componentelor

  acesteia pe directia axei de referinta (Ur). Aceasta valoare este definita in literatura de

  specialitate drept pierdere de tensiune, iar modulul caderilor de tensiune se vor calcula ca

  pierderi de tensiune.

  Rezulta, pentru pierderea de tensiune pe faza unei retele electrice trifazate simetrice, expresia

  analitica:

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  12/59

  Deoarece in practica se opereaza cu puterile trifazate, iar verificarile se efectueaza cu valorile

  procentuale, expresia (12.15) se poate transforma astfel:

  respectiv:

  unde: -P si Q sunt puterile trifazate, activa si reactiva, absorbite de sarcina concentrata la

  capat.

  AL2. - cu doua sarcini concentrate .

  Cu i1 si i2 s-au notat curentii celor doua sarcini concentrate, iar 1 si 2 reprezinta defazajul

  dintre acesti curenti si tensiunile care ii determina, U1 si U2; cu r si x s-au notat parametrii

  unui tronson al retelei.

  Curentii pe tronsoanele retelei ,care determina caderile de tensiune, determinati de cei de

  sarcina sunt,

  :

  Pentru a calcula pierderea de tensiune intre U1 si U2 , ca suma a pierderilor de tensiune

  corespunzatoare caderilor de tensiune :

  si adoptand ca referinta pe U2 , sunt necesare urmatoarele aproximari :

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  13/59

  -proiectia fazorului r1I1 pe directia lui U2 se aproximeaza cu r1I1cos1 , desi unghiul real nu

  este 1 ci unghiul dintre I1si U2 .

  -in mod similar proiectia fazorului x1I1 pe directia lui U2 se aproximeaza cu x1I1sin1.

  Ca urmare, pierderea de tensiune in retele electrice trifazate incarcate simetric cu douasarcini concentrate are expresia analitica :

  In cazul mai multor sarcini concentrate este admisa aceeasi aproximatie, deoarece eroarea de

  unghi cumulata nu depaseste valoarea unghiului mentionata mai sus.

  Deoarece in practica se cunosc valorile curentilor absorbiti de sarcini (i1, i2.in) expresia

  se poate transforma, notand :

  care reprezinta rezistenta respectiv, reactanta de la sursa pana la sarcina concentrata astfel:

  iar daca se opereaza cu puterile trifazate ale sarcinilor (pi,qi):

  [%]

  A.2. Calculul pierderilor de tensiune in retele electrice trifazate incarcate nesimetric .

  Retelele electrice trifazate care alimenteaza si receptori monofazati (corpuri de iluminat si

  prize), pe de o parte ,au conductor de nul iar ,pe de alta parte, pe acesta circula un curent

  determinat de rezultanta sumei vectoriale, fig.12.2.,:

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  14/59

  Caderea totala de tensiune pentru o faza va avea doua componente :

  unde:

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  15/59

  - UFRST este caderea de tensiune pe conductorul de faza si care se calculeaza asa cum s-a

  aratat anterior ;

  - UN=IN(RN+jXN) este caderea de tensiune pe conductorul de nul care, in principiu, se

  calculeaza similar cu cea de pe conductorul de faza , daca se cunosc valorile curentului IN.

  Deoarece caderea de tensiune totala este suma a doua marimi vectoriale, este dificila

  determinarea valorii modulului acesteia si a valorii procentuale necesare verificarilor.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  16/59

  Totodata, caderile de tensiune pentru cele trei faze sunt diferite din doua cauze :

  - pe de o parte, curentii pe faze sunt diferiti:

  - pe de alta parte, caderea de tensiune pe nul este unica, iar caderile de tensiune pe

  conductoare de faze formeaza un sistem electric trifazat.

  Pentru calculele de verificare este necesar sa se determine modulul caderii de tensiune totalapentru circuitul de faza cel mai incarcat.

  Analitic se demonstreaza ca, rezultanta sumei vectoriale a vectorilor ce formeaza un sistem

  trifazat are defazajul (directia si sensul) mai mic in raport cu vectorul cel mai mare dintre cei

  trei si ca urmare, valoarea cea mai mare a caderilor de tensiune se va inregistra pe faza cea

  mai incarcata. Deoarece calculul analitic riguros este laborios, in continuare se vor determina

  caderile de tensiune totale pentru un sistem electric trifazat nesimetric (cu patru conductoare)

  cu urmatoarele caracteristici particulare :

  - curentul este cel mai mare pe faza R;

  - sarcina are acelasi caracter pe fiecare faza, nesimetria fiind determinata de inegalitatea

  modulelor impedantelor de sarcina;

  - se neglijeaza reactanta liniilor in raport cu rezistenta (admisa in retele electrice de joasa

  tensiune);

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  17/59

  - sistemul de tensiuni este practic simetric. In aceste conditii particulare diagrama fazoriala a

  curentilor ,respectiv curentul pe conductorul de nul are expresia :

  Adoptand ca referinta pe IR si inlocuind valorile curentilor Is si IT cu valoarea lor medie :

  rezulta:

  unde IR/IR este vectorul unitar de referinta, coliniar cu IR.

  Ca urmare, in cazul particular considerat (curentul pe nul este in faza cu cel de pe faza cea

  mai incarcata, ceea ce permite determinarea caderii de tensiune totale pentru faza R ca suma

  algebrica a celor doua componente ,pierderea de tensiune va fi :

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  18/59

  Determinarea pierderii de tensiune totale in mod similar si pe celelalte doua faze nu este

  corecta deoarece cele doua componente ale acesteia nu mai sunt coliniare (sunt defazate cu 2/3).

  Constructia retelelor electrice

  Datorita nivelului de tensiune mult mai redus (400 V ) in cazul LEA JT ( Linii

  Electrice Aeriene de Joasa Tensiune ) izolatoarele intrebuintate au un gabarit mult mai

  redus, sunt construite dintr-un material mai putin pretentios, mai ieftin , de obicei din

  portelan obisnuit , cu glazura alba , in gama de tipuri, forme si dimensiuni specifice diferitelorfeluri de linii. Aceste izolatoare nu mai sunt necesare in cazul utilizarii conductoarelor

  torsadate ( conductoarele sunt deja izolate, nu necesita izolatoare suplimentare).

  Izolatoarele de joasa tensiune ,trebuie sa asigure posibilitatea de sustinere sau

  intindere a conductoarelor de diferite sectiuni , si o anumita sarcina minima la rupere.

  Conductoarele utilizate la LEA JT din considerente mecanice, vor avea sectiunile

  minime dupa cum urmeaza ;

  a). conductoare izolate torsadate :

  - 35 mmp, conductore din aluminiu , pentru alimentarea consumatorilor ;

  - 16 mmp, conductoare din aluminiu , pentru alimentarea iluminatului public ;

  - 50 mmp, conductoare din otelaluminiu sau aliaje de aluminiu, pentru nulul

  purtator;

  b). conductoare neizolate :

  - 35 mmp, conductoare din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor ( faze

  nul )

  - 25 mmp, conductoare din otel - aluminiu sau aliaje de aluminiu, pentru

  alimentarea consumatorilor ( faza, nul )

  Conductoarele neizolate vor fi montate in dispozitie orizontala (coronament )

  orizontal ; in cazuri justificate se admite si dispozitia verticala ( coronament vertical).

  Indiferent de tipul coronamentului (orizontal sau vertical ), conductoarele se vor

  amplasa dupa cum urmeaza :

  a). conductoarele de faza ale circuitului (circuitelor) de utilizari casnice se dispun in

  partea dinspre case :

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  19/59

  b). conductorul de nul se dispune in partea de jos a coronamentului , langa stalp.

  c). conductorul ( conductoarele ) de iluminat public se dispune pe partea dinspre strada

  a coronamentului.

  Conductorul de nul se va monta , de regula , direct pe consola sau bratara ( faraizolator), prin inermediul unei cleme . In cazul in care se vor folosi izolatoare , se va

  executa un inel de recunoastere langa fiecare izolator de nul.

  Distanta minima intre conductoarele neizolate in punctele de prindere, pe orizontala

  sau verticala , indiferent de tipul coronamentului nu va fi mai mica decat 0,5 m.

  Distanta minima dintre conductoare si stalp sau orice alt element legat la pamant

  trebuie sa fie de 5 cm.

  Distanta minima pe verticala de la conductoare , in punctul de sageata maxima , si

  suprafata solului trebuie sa aiba urmatoarele valori :

  6 m , in zonele cu circulatie frecventa

  5 m in zonele cu circulatie redusa ;

  4 m in zonele greu accesibile pentru oameni ( de exemplu ; pante

  abrupte , mlastini)

  Linii electrice aeriene de joasa tensiune cu mai multe circuite se pot realiza in

  variantele :

  a). cu conductoare izolate torsadate ;

  b). cu conductoare neizolate :

  c). cu un circuit cu conductoare izolate torsadate si un circuit cu conductoare

  neizolate.

  La lini electrice cu doua conductoare izolate torsadate , fasciculele se pot monta pe

  aceasi parte a stalpului sau de o parte si de alta a lui. Distanta dintre fascicule nu se normeaza

  .

  In cazul liniilor cu un circuit cu conductoare izolate torsadate si un circuit cuconductoare neizolate , distanta minima intre cele doua circuite , pe orizontala sau pe verticala

  , va fi de 30 cm.

  La linii aeriene cu stalpi comuni pentru josa si medie tensiune se vor respecta

  urmatoarele :

  Circuitul de joasa tensiune se monteaza sub circuitul de medie tensiune

  . Distanta pe stalp intre elementele liniei de medie si joasa tensiune va

  fi de minimum 1,5 m.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  20/59

  Distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie

  tensiune , la conditia de sageata maxima , si conductorul superior al

  liniei de joasa tensiune va fi de minimum 1.5 m, daca deschiderea

  dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m, si de 2,0 m daca

  deschiderea este mai mare de 40 m.

  La linii cu conductoare izolate torsadate montarea fasciculelor se face functie de

  conditiile concrete din teren :

  a). pe stalpi :

  b). pe fatetele cladirilor ( fascicul pozat sau intins)

  Montarea fasciculelor pe stalpi sau pe fatadele cladirilor se face cu cleme si armaturi

  special

  destinate acestui scop.

  Distanta minima pe verticala de la fasciculul torsadat montat pe stalpi , in punctul de

  sageata maxima , la sol, trebuie sa fie de 4 m.

  Montarea fasciculelor pe fatetele cladirilor se va realiza cu respectarea urmatoarelor

  conditii :

  peretii trebuie sa fie din material necombustibil si rezistenti din punct

  de vedere mecanic ;

  in cazul fasciculului pozat distanta de la fascicul la sol va fi de

  minimum 3 m

  distanta de la fascicul la peretele cladirii sau alte elemente ale cladirii

  va fi de circa 10 cm, in cazul fasciculului intins , si 3 cm in cazul

  fasciculului pozat ;

  se interzice montarea fasciculelor pe cladiri realizate din materiale

  combustibile, precum si pe peretii incaperilor in care au loc procese

  termice (de exemplu ; centrale termice, cosuri de fum )

  se va urmari sa nu se degradeze aspectul arhitectural ( estetica )

  mcladirii.

  Exemple de conductoare torsadate ;

  TYIR 50+3x70+1x16 ( conductorul de nul este de 50 mmp,cele trei

  faze au cate 70 mmp, si mai are un circuit de iluminat de 16 mmp,

  conductorul de nul fiind comun cu nulul iluminatului).

  TYIR 50+3x50+2x16 ( conductorul de nul este de 50 mmp, cele trei

  faze au cate 50 mmp,si mai exista un circuit de lumina la care si nululsi faza au cate 16 mmp.)

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  21/59

  TYIR 16+25 (conductor pentru bransamente monofazate cu nul de 25

  mmp, si faza de 16 mmp)

  ACBYY 10x10 sau 16x16 sau 25x25 cablu coaxial de aluminiu pentru

  bransamente

  CCBYY 10x10 sau 16x16 sau 25x25 cablu coaxial de cupru pentru

  bransamente

  Conductoarele neizolate de aluminiu au sectiunile standardizate : 35, 50, 70, 120 mmp

  Conductoarele de otel aluminiu au sectiunile standardizate de 35, 50, 70, 95, 120, 150

  mmp

  Regimuri de functionare ale instalatiilor de distributie de joasa tensiune

  A. Regimul normal de functionare al instalatiilor de distributie de JT

  Distributia in JT a energiei electrice se face prin linii retele electrice - aeriene (LEA)

  sau subterane (LES, LEC).

  Regimul normal de functionare al unei linii electrice, este regimul in care linia in

  asamblu si elementele sale componente se gasesc in stare de functionare.

  Pentru retelele publice de distributie de JT, regimul normal de functionare secaracterizeaza prin urmatoarele:

  Schema de protectie (schema de legare la pamant)

  Schema de protectie de tipul TN, unde:

  prima litera indica metoda de punere la pamant a punctului neutru (JT) al trafo MT/JT:

  T (Tera)legarea directa la pamant a sursei de alimentare

  - a doua litera indica metoda de legare la pamant a maselor si partilor intermediare ainstalatiilor de joasa tensiune:

  N (Neutru)legare la pamant prin conductorul de protectie:

  PEN ( conductor comun [C]cu functie de PE si N , in cazul schemei TNC)

  PE - ( conductor separat [S] cu functie exclusiva de PE in cazul schemei TNS)

  Schema TN defineste metodele de punere la pamant descrise mai sus, in

  practica utilizandu-se schemele

  TN C (Tera Neutru - Comun)

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  22/59

  unde functiile de neutru (N) si protectie (PE) sunt combinate intr-un singur

  conductor PEN, pentru intreaga retea de distributie, distributia energiei facandu-se

  deci prin retele cu patru conductoare (trei faze si PEN)

  TNS (Tera Neutru - Separat)

  unde functiile de neutru (N) si de protectie (PE) sunt asigurate prin doua conductoare

  distincte (separate)

  distributia energiei facandu-se deci prin retele cu cinci conductoare (trei faze

  ,PE si N)

  Pe ansamblul instalatiilor distribuitor utilizator schema de protectie este de

  tip TNCS, unde :

  in reteaua de distributie functiile de neutru si de protectie sunt combinate intr-unsingur

  conductor (PEN)

  la utilizator functia de protectie este asigurata printr-un conductor (PE) separat de

  conductoarele active si separat fata de conductorul de nul N .

  ATENTIE: obligatoriu succesiunea TN-C (amonte); TN-S (aval).

  Caracteristicile schemei TN-C

  curenti mari de defect

  tensiuni de atingere mari

  OBLIGATORIU deconectarea automata la defect de izolatie (intrerupator,

  fuzibil); dispozitive de curent rezidual nu se folosesc (defectul de izolatie = scc

  faza pamant)

  conductorul neutru legat la pamant in cat mai multe locuri

  risc de incendiu important (la deteriorarea izolatiei pe JT)

  schema interzisa in zonele cu pericol de explozie, incendiu

  Caracteristica schemei TNS

  interzisa legarea conductorului de neutru la pamant

  protectia la foc nu este asigurata total (in caz de defect de izolatie)

  (se recomanda dispozitiv de i rezid. cu i decl. de 500 mA)

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  23/59

  Rezulta deci ca schema TN are un punct al alimentarii legat direct la pamant, iar

  masele si partile intermediare ale instalatiei fiind legate in acest punct prin

  conductoare de protectie.

  In acest caz, trebuie respectate urmatoarele conditii:

  toate masele instalatiei electrice care pot ajunge accidental sub tensiune trebuie legate prin

  conductoare de protectie (PE, PEN) la neutrul alimentarii legat la pamant;

  conductorul principal de protectie trebuie legat la pamant in apropierea fiecarui

  transformator, la capetele si ramificatiile aeriene si la distante de cel mult 1000 m pe

  traseu;

  legarea la pamant trebuie sa se faca la prize individuale de pamant (avand rezistenta de cel

  mult 10 ; in cazul solurilor cu rezistivitate mare, peste 200 m, se admite ca rezistenta

  prizei sa fie de cel mult 20 ); prizele sunt distribuite pe ansamblul instalatiei, iar

  rezistenta rezultanta a prizelor, interconectate prin conductorul PEN al retelei, trebuie safie cat mai mica posibil, dar nu mai mare de 4 .

  In retelele de JT, protectia impotriva atingerilor indirecte se realizeaza prin masuri

  care urmaresc intreruperea automata a alimentarii; dispozitivele de protectie destinate

  acestui scop trebuie sa intrerupa automat circuitul ca urmare a unui defect intre o parte

  activa si o masa a circuitului sau echipamentului, astfel incat sa nu se poata mentine o

  tensiune de atingere mai mare de 50 V c.a. sau 120 V c.c. un timp suficient pentru

  crearea unui risc fiziopatologic periculos asupra unei persoane. In conditii speciale se

  impun valori de 25 V c.a. si 50 V c.c.

  Protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii se

  realizeaza cu:

  dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor;

  dispozitive automate de protectie la curent diferential rezidual DDR.

  Sistemul tensiunilor de alimentare

  Se presupune ca retelele electrice sunt alimentate cu un sistem trifazat simetric de

  tensiuni care indeplineste urmatoarele conditii

  frecventa nominala trebuie sa fie de 50 Hz, valoarea medie a frecventei , masurata in timp

  de 10 secunde, in retelele de distributie trebuind sa fie cuprinsa in intervalele 50 Hz 1 %

  pe durata de 95 % dintr-o saptamana,

  tensiunea nominala standardizata pentru retelele publice de tensiune este Un = 230 V intre

  faza si neutru (pentru retelele trifazate cu patru conductoare), rezultand o valoare de 400 V

  pentru tensiunea dintre doua faze;

  in conditii normale de exploatare, excluzand intreruperile de tensiune, in timpul fiecarei

  perioade a unei saptamani, 95 % dintre valorile medii efective pe 10 min. trebuie sa fie inbanda de Un 10%;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  24/59

  B. Abateri de la regimul normal de functionare al instalatiilor de distributie de JT

  Abaterile de la regimul normal de functionare al retelelor de distributie se refera la

  nerespectarea conditiilor impuse sistemului tensiunilor de alimentare; acestea apar

  datorita proiectarii sau dezvoltarii necorespunzatoare a retelelor (linii lungi, sectiune

  redusa etc.), variatiei sarcinii (inclusiv regimuri de pornire ale motoarelor electrice)si incarcarii dezechilibrate a sistemului de distributie. In primele doua cazuri apar

  variatii in afara limitelor admise ale tensiunii de alimentare in timp ce nerespectarea

  conditiei de simetrie a sistemului de tensiuni determina modificari (in sens crescator

  si descrescator) ale tensiunilor de faza pe cele trei conductoare active, circulatii

  suplimentare de curenti (inclusiv pe conductorul de nul), aparitia unor tensiuni

  periculoase pe conductorul de protectie etc.

  Consecintele acestor abateri sunt: functionarea necorespunzatoare a unor

  echipamente electrice trifazate, deteriorarea unor receptoare monofazate datorita

  alimentarii cu tensiune mai mare decat valoarea maxim admisibila, functionarea

  necorespunzatoare a unor receptoare monofazate datorita alimentarii cu tensiune preamica, posibilitatea aparitiei unor accidente prin atingeri indirecte in instalatiile de

  distributie si utilizare, cresterea consumurilor proprii tehnologice in instalatiile de

  distributie, incarcarea conductorului de nul etc.

  C. Regimuri de defect ale instalatiilor de distributie de JT

  Regimul de defect al unei linii electrice este regimul in care apar deteriorari ale

  elementelor componente insotite de intreruperea functionarii sau de trecerea la

  regimuri nesimetrice de functionare. In analiza defectelor se urmareste determinarea

  modificarilor care survin fata de situatia normala de functionare: aparitia unor

  fenomene nedorite (arcul electric) care produc solicitari suplimentare, modificari ale

  valorilor si formelor de unda ale curentilor, disparitia (anularea) unor tensiuni pe

  faze, aparitia unor supratensiuni etc.

  Functionarea in regim de defect nu este permisa deoarece ea este insotita de o serie

  de efecte extrem de daunatoare dintre care se amintesc:

  intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor;

  valori foarte mari ale curentilor in retea;

  tensiuni de atingere peste limitele admise;

  supratensiuni in circuitele de alimentare cu energie electrica a receptoarelor, cu

  distrugerea acestora (uneori insotita de incendii);

  distrugeri ale instalatiilor de legare la pamant datorita trecerii unui curent de durata prin

  electrozii prizelor de pamant si prin conductoarele de legatura la acestea, curent mai mare

  decat cel avut in vedere la calculele de verificare a stabilitatii termice.

  Defectele din retelele electrice pot fi grupate in defecte transversale si defecte

  longitudinale.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  25/59

  Defecte transversale

  Prin defecte transversale se inteleg scurtcircuitele si punerile la pamant. Acestea apar

  sub forma atingerii conductoarelor neizolate ale LEA (datorita actiunii vantului,

  caderii unor corpuri straine pe conductoarele liniei, atingerea de catre pasari sau

  animale, etc.), deteriorarii izolatiei instalatiei electrice, ruperii conductoarelor de fazaale liniilor sub actiunea sarcinilor mecanice, manevrelor gresite in timpul exploatarii

  etc.

  a) Scurtcircuite bifazate si trifazate

  Scurtcircuitele bifazate si trifazate, cu sau fara punere la pamant, sunt defecte care

  apar mai rar in instalatiile electrice de distributie; oricum, ele sunt sesizate si eliminate

  ferm (intr-un timp mai mic de 3 secunde) de dispozitivele de protectie impotriva

  supracurentilor existente in instalatii. Valorile curentilor de scurtcircuit bi sau trifazat

  sunt cuprinse in domeniul 200 2000 A pentru liniile electrice aeriene, respectiv

  5005000 A pentru liniile subterane si depind de:

  puterea transformatorului MT/JT;

  sectiunea conductoarelor liniei;

  distanta de la sursa la locul defectului.

  b) Scurtcircuit monofazat

  In instalatiile TN, prin scurtcircuit monofazat se intelege scurtcircuitul dintre unconductor de faza si conductorul de nul. Conditiile de severitate ale defectului depind

  de caracteristicile sursei de alimentare (transformatorul liniei), caracteristicile retelei

  (in special sectiunile conductoarelor, calitatea prizelor de pamant, numarul si calitatea

  legaturilor la prizele de pamant) si locul aparitiei defectului; valorile curentului de

  scurtcircuit monofazat sunt de 1001700 A pentru LEA, respectiv 3002500 A pentru

  LES. Si in acest caz, sectorul defect trebuie izolat, intr-un timp mai mic de 3 secunde,

  prin dispozitivele de protectie impotriva supracurentilor existente in cutiile de

  selectivitate. Experienta de exploatare arata ca la o dezvoltare inadecvata a sistemului

  de distributie, in special pentru defecte aparute la capat de retea, valoarea curentului de

  scurtcircuit monofazat poate fi prea mica pentru actionarea acestor protectii astfel ca

  se va trece la un regim de defect de durata, cu toate consecintele care pot rezulta dinaceasta.

  c) Punerea la pamant monofazata

  Punerea la pamant a unei faze are manifestari diferite, in functie de valoarea

  rezistentei de trecere la locul de defect. Ea apare in cazul ruperii unui conductor de

  faza, cu atingerea pamantului, sau in urma deteriorarii izolatiei unui conductor de faza

  fata de masa, in absenta legarii acesteia la conductorul de protectie. In cazul punerii

  nete la pamant, defectul este echivalent cu un scurtcircuit monofazat; in cazul punerii

  la pamant prin arc electric sau rezistenta, curentul de defect poate fi prea mic (valori

  cuprinse intre 20 si 80 A) pentru actionarea protectiei maximale si reteauafunctioneaza intr-un regim de defect de durata.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  26/59

  Defecte longitudinale

  Prin defect longitudinal se intelege intreruperea conductoarelor unei retele electrice.

  a) Intreruperea unei faze

  Intreruperea unei faze poate aparea in urmatoarele cazuri mai importante:

  ca urmare a ruperii unui conductor, fara a se produce un scurtcircuit sau o punere la

  pamant;

  ca urmare a intreruperii unui conductor, insotita de un scurtcircuit monofazat;

  dupa deconectarea unei faze defecte in cazul unui scurtcircuit monofazat (arderea

  sigurantei etc.).

  Intreruperea unei faze schimba regimul de functionare al retelei: regimul normal,

  echilibrat, devine un regim dezechilibrat, nesimetric. Ruperea unui conductor poate fi

  insotita sau nu de aparitia unui scurtcircuit monofazat sau a unei puneri la pamant.

  La retelele TN, intreruperea unui conductor, fara scurtcircuit sau punere la pamant,

  transforma reteaua trifazata intr-o retea bifazata; in caz contrar, linia este transformata

  intr-o linie trifazata asimetrica, al treilea conductor fiind pamantul.

  b) Intreruperea conductorului de nul

  Intreruperea accidentala a conductorului de nul (in special a portiunilor folosite incomun pentru lucru si protectie, simbol PEN) este un defect foarte neplacut, nesesizat

  de dispozitivele de protectie din retea, care conduce la accidente de persoane sau

  animale, respectiv la deteriorarea echipamentelor electrice existente la utilizatori:

  b1) in cazul aparitiei defectului intre neutrul transformatorului de pe partea de

  joasa tensiune si prima priza de pamant (primul stalp la care conductorul de nul

  este legat la priza de pamant a acestuia), reteaua functioneaza in regim I (cu neutrul

  izolat) iar receptoarele electrice sunt racordate intre conductorul de nul si

  conductoarele de faza ale retelei. Ca urmare, pot apare urmatoarele efecte:

  supratensiuni peste limitele admise la bornele receptoarelor electrice, cu posibiladistrugere a acestora (eventual insotita de incendii);

  aparitia unor tensiuni periculoase pe conductorul de nul care se transmit la carcasele

  receptoarelor electrice existand pericolul unor accidente prin electrocutare (tensiunea pe

  conductorul de nul Un poate varia in intervalul 0Uf, in functie de raportul impedantelor.

  Efectele mentionate anterior cresc odata cu cresterea gradului de dezechilibru al retelei

  de distributie, respectiv cu cresterea rezistentei echivalente a instalatiilor de legare la

  pamant.

  b2) in cazul intreruperii conductorului de nul pe traseul liniei, pot aparea doua situatiidiferite:

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  27/59

  (i) in aval de punctul de intrerupere exista legaturi ale conductorului de nul la una sau

  mai multe prize de pamant :

  astfel incat exista o circulatie de curenti prin prizele de pamant iar in cazul unor

  incarcari dezechilibrate importante, pot apare urmatoarele efecte:

  distrugeri de receptoare datorita supratensiunilor la bornele acestora;

  aparitia unor tensiuni periculoase pe conductorul de nul (in amonte sau in aval de locul

  defectului, in functie de raportul rezistentelor echivalente);

  circulatia de durata a unor curenti de intensitate ridicata prin prizele de pamant.

  (ii) nu exista astfel de legaturi,

  asa incat la nesimetrii importante pe faze pot apare atat distrugeri de receptoare

  electrice cat si tensiuni de atingere periculoase deoarece tensiunea conductorului denul poate atinge valoarea tensiunii de faza.

  Situatiile prezentate sunt valabile si daca se analizeaza situatia intreruperii

  conductorului de nul intre punctul de racord la linia furnizorului de energie electrica si

  firida trifazata de abonat. In cazul in care firida de bransament este monofazata,

  intreruperea conductorului de nul al bransamentului poate conduce la tensiuni de

  atingere periculoase in urmatoarele conditii:

  priza de pamant la abonat, la care trebuie sa fie legata borna sau bara de nul PEN a firidei,

  are o valoare peste 4 ;

  carcasele receptoarelor sunt legate la conductorul de nul racordat la borna sau bara de nul

  PEN a firidei.

  7. Principii de realizare a bransamentelor

  In acest capitol se face o trecere in revista a tipurilor de bransamente existente in

  retelele de distributie, cu evidentierea principalelor caracteristici ale acestora si ale

  instalatiilor de utilizare pe care le alimenteaza. Pentru fiecare caz, se fac propuneri de

  modernizare pentru evitarea distrugerii de echipamente electrice si a pericolului de

  electrocutare, atat in reteaua de distributie cat si la utilizatori.

  a). Bransament monofazat cu FB1 si instalatie de utilizare cu TDA, fara conductor de nul

  de protectiefigura 1.

  Aceasta situatie se intalneste numai la instalatiile foarte vechi, executate conform unor

  normative care nu mai sunt in vigoare. Ca urmare, pot fi evidentiate urmatoarele aspecte:

  este necesara verificarea modului in care se asigura protectia impotriva atingerilor

  indirecte in instalatia utilizatorului. Daca instalatia la abonat este de tip TT, se impune

  masurarea rezistentei prizei de pamant corespunzatoare pentru a vedea daca sunt

  respectate conditiile de declansare a protectiei maximale de curent;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  28/59

  protectia impotriva suprasarcinilor si a scurtcircuitelor monofazate este asigurata de catre

  echipamentele existente in TDA (Tablou Distributie Abonat);

  nu exista protectie impotriva supratensiunilor faza-nul venite din retea;

  nu este necesara priza de pamant la bransament.

  In vederea reducerii pericolelor care pot apare in aceste instalatii se propun

  urmatoarele:

  a lamuri clientii sa-si monteze in instalatii Dispozitive automate de protectie la

  curent Diferential Rezidual (DDR) si, eventual, legaturi suplimentare de egalizare a

  potentialelor;

  modernizarea bransamentelor prin montarea de blocuri de masura si protectie BMP,

  echipate cu DDR (cu asigurarea selectivitatii verticale, daca este cazul) si dispozitiv de

  protectie la supratensiuni DPST Echiparea trebuie realizata in conformitate cu prevederilenormativelor in vigoare pentru scheme TT; de asemenea, este necesar sa se verifice daca

  in instalatia de utilizare sunt respectate cerintele impuse acestei scheme. Existenta unui

  dispozitiv pentru monitorizarea nulului MN nu este necesara.

  pentru utilizatorii casnici, protectia impotriva atingerilor indirecte trebuie realizata cu:

  (i) dispozitiv diferential de bransament de tip S (disjunctor diferential);

  (ii) dispozitiv automat de protectie la curent diferential rezidual instalat la intrarea

  in tabloul de apartament sau dispozitiv diferential de 30 mA, tip G, pe circuitele de

  lumina sau prize din locurile periculoase sau foarte periculoase

  .

  b). Bransament monofazat cu FB1 si instalatie de utilizare cu TDA, cu conductor de

  nul de protectiefigura 2.

  Instalatiile de acest tip sunt mai noi si se caracterizeaza prin urmatoarele:

  la abonat, in aval de TDA, instalatia electrica este de tip TN-S;

  echipamentele cu care este echipat TDA asigura protectia impotriva scurtcircuitelor

  monofazate si a suprasarcinilor din instalatia de utilizare;

  nu exista protectie impotriva supratensiunilor accidentale aparute in reteaua de alimentare;

  este necesara o priza de pamant la bransament (maximum 10 ) la care se leaga bara sau

  borna de nul a TDA;

  ca masura suplimentara de protectie se aplica legarea la pamant, astfel incat la abonattrebuie sa existe o priza de pamant de protectie avand valoarea maxima de 4 .

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  29/59

  In acest caz se propune modernizarea bransamentului prin montarea de blocuri de

  masura si protectie BMP, echipate cu DDR (cu asigurarea selectivitatii verticale, daca

  este cazul), Dispozitiv de Protectie la SupraTensiuni DPST si dispozitiv

  pentru Monitorizarea Nulului, MN.

  Pentru sensibilizarea protectiei diferentiale din disjuctorul BMP conductorul de nul deprotectie PE trebuie dezlegat de la nulul TDA si trebuie prelungit pana la borna de nul

  a BMP .

  c). Bransament monofazat cu FB1 si instalatie de utilizare cu BMP, TDA si nul de

  protectie Sunt cele mai moderne instalatii, caracterizate prin:

  se asigura protectia instalatiilor la toate tipurile de defect (protectie maximala de curent,

  protectie la curent diferential rezidual, protectie la supratensiuni faza-nul, respectiv pe

  conductorul de protectie, respectiv nul-pamant);

  protectie foarte buna impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta;

  este necesara o priza de pamant la bransament la care se leaga borna de nul comun a

  BMP;

  ca masura suplimentara de protectie se aplica legarea la pamant, astfel incat la abonat

  trebuie sa existe o priza de pamant de protectie avand valoarea maxima de 4 .

  4. Directivare pentru realizarea lucrarilor in instalatiile de alimentare cu energie

  electrica

  Se propun urmatoarele actiuni:

  a) in retelele de distributie

  Asigurarea incarcarii echilibrate a retelelor electrice de distributie de JT si urmarirea

  permanenta a situatiei reale, cu initierea masurilor necesare pentru reducerea dezechilibrelor

  acolo unde este cazul.

  Inlocuirea accelerata a LEA cu conductoare neizolate prin LEA cu TYIR;

  Reglementarea cutiilor de selectivitate de pe traseul LEA pentru asigurarea declansarii rapidesi selective la defecte de supracurent pe linie;

  Urmarirea constanta a starii prizelor de pamant la stalpi, ca elemente ale prizei de pamant de

  exploatare;

  Montarea de echipamente pentru monitorizarea intreruperii nulului sursei de alimentare

  (evitarea intrarii in schema IT).

  b) la bransamente

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  30/59

  Bransamentele electrice aeriene se proiecteaza si se executa respectandu-se conditiile

  prevazute in normativul PE 106, iar bransamentele electrice subterane, respectandu-se

  conditiile prevazute in normativul PE 107.

  Modernizarea bransamentelor la abonati prin modificarea acestora in concordanta cu

  normele actuale;

  c) in instalatiile de utilizare

  Initierea unei actiuni de informare si consiliere a abonatilor privind importanta aducerii

  instalatiilor de utilizare la cerintele actuale ale normativelor (TDA cu DDR si trecerea de la

  sisteme TT la sistemul TN);

  Cresterea exigentei privind corectitudinea documentatiei de proiectare a instalatiilor de

  alimentare cu energie electrica si receptionarea lucrarilor la abonat;

  Cresterea exigentei privind continutul documentatiei tehnice a instalatiilor de utilizare in fazade contractare;

  Blocul de Masura si Protectie pentru bransament electric Monofazat

  Este o parte a instalatiei de alimentare cu energie electrica a consumatorilor

  monofazati , reuneste intr-o singura incinta echipamentul de masurare si de protectie

  care asigura conexiunea dintre bransamentul monofazat aerian sau subteran al

  furnizorului si coloana individuala monofazata a instalatiei de utilizare a

  consumatorilor .

  Functiuni . Blocul de masura si protectie monofazat asigura urmatoarele functiuni

  racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului la instalatia de alimentare a furnizorului ;

  masurarea energiei electrice active ;

  protectia la suprasarcina , scurtcircuit si la curenti diferentiali reziduali a coloanei generale de

  alimentare cu energie electrica a consumatorului ;

  protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala produse la consumator, prin

  intreruperea accidentala a conductorului de nul ;

  protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa a circuitelor si echipamentelor montate

  in cutia blocului de masurare si protectie, aflate in mod normal sub tensiune ;

  posibilitatea realimentarii de catre consumator in cazul actionarii protectiilor la un curent de

  defect in instalatiile acestuia ;

  posibilitatea citiri contorului sau , daca este cazul , intreruperii alimentarii cu energie electrica

  de catre furnizor , independent de prezenta consumatorului ;

  protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorarii echipamentului prinactiunea unor persoane rau intentionate sau neavizate .

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  31/59

  Parti componente . Blocul de masura si protectie monofazat se compune din :

  partea mecanica ;

  partea electrica .

  CONDTII TEHNICE

  Partea mecanica se compune din :

  incinta ( cutie ) ;

  accesorii pentru acces circuite ;

  accesorii pentru fixarea incintei .

  Incinta trebuie sa asigure urmatoarele conditii :

  sa fie confectionata , din metal protejat

  prin zincare si vopsire in camp electrostatic, sau din materiale

  electroizolante organice ( nemetalice ) ABS , Policarbonat ,

  Policarbonat cu fibra de sticla sau Policarbonat

  transparent pentru partea inferioara a cutiei, iar partea superioara a cutiei

  (capacul) numai din Policarbonat transparent ;

  sa fie rezistenta la foc materialul incintei sa nu intretina

  arderea (proprietatea de autostingere dupa indepartarea sursei de foc, in

  cazul utilizarii materialelor electroizolante );

  sa fie rezistenta la actiunea razelor solare si la factori exteriori de mediu fara sa

  prezinte matuiri sau fisuri

  sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic si necasanta ;

  impiedicarea accesului persoanelor neautorizate la instalatiile electrice din

  interior prin incuiere si sigilare (in minim doua locuri ) ;

  impiedicarea accesului altor persoane la actionarea interuptorului , decat al

  partilor contractante ;

  accesul la echipamente componente in conditii de siguranta in exploatare ;

  legatura la priza de pamant proprie printr-o borna interioara

  (in situatia in care carcasa este metalica ,

  usa se va lega la carcasa printr-o legatura flexibila izolata,

  iar carcasa se leaga la borna interioara PE

  utilizarea stelajelor interioare pentru montaj reglabil , in scopul asigurarii

  posibilitatii montarii echipamentelor de diverse fabricatii , inclusiv contoare

  dublu tarif sau electronice ;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  32/59

  posibilitatea citirii contorului fara desigilarea sau deschiderea incintei , a

  vizualizarii reglajului de curent al intreruptorului (disjunctorului ) de

  bransament si a ceasului de comutare ;

  Accesoriile pentru accesul circuitelor trebuie sa asigure :

  accesul circuitelor exterioare , prin partea de jos sau/si de sus a incintei , cu

  asigurarea gradului de protectie cerut pentru incinta ;

  decalarea sirurilor de cleme , si a bornelor de intrare in intreruptor

  (disjunctor) fata de orificiile de acces in interiorul BMP-ului,

  pentru eliminarea posibilitatii introducerii unor conductoare

  in vederea sustragerii de energie electrica.

  Accesoriile pentru fixare trebuie sa asigure :

  montarea incintei cu mentinerea gradului de protectie impus , aparenta , peorice fel de perete ( din caramida sau similari , din beton , din

  materiale combustibile ), pe structuri metalice , pe stalpi din beton , pe suport

  metalic independent , sau semiingropata ;

  rezistenta la coroziune a reperelor metalice ( prin zincare , cadmiere , etc.)

  pentru intreaga durata de viata a ansamblului ;

  posibilitatea de sigilare, pentru preintampinarea unor interventii ulterioare.

  Partea electrica se compune din :

  intreruptor ( disjunctor ) de bransament monofazat cu protectie la suprasarcina

  , scurtcircuit , la curenti de defect ;

  modul voltmetric, DPST-dispozitiv de protectie la supratensiuni de frecventa

  industriala (separat sau inglobat in intreruptor (disjunctor ) ) ;

  contor monofazat de energie activa de inductie, electronic simplu sau pentru

  dublu tarif ;

  ceas de comutare electronic ( in cazul in care contorul pentru dublu tarif nu areceas incorporat ) ; (optional ) ;

  placa de borne (bareta de nul)

  circuite electrice interioare .

  Caracteristici electrice generale :

  tensiunea nominala de utilizare : 230V c.a. ;

  frecventa : 50 Hz ;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  33/59

  schema electrica, conform anexelor 2 si 3

  Caracteristici ale echipamentului electric :

  Intreruptorul (disjunctorul ) de bransament va avea :

  tensiunea nominala de izolare : 660V c.a. ;

  curent nominal : 10 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 45 A cu valoare fixa ;

  semnalizarea pozitiei de functionare si buton de test ;

  declansare la suprasarcina cu declansatoare termice si la scurtcircuit cu

  declansatoare electromagnetice, cu caracteristica de functionare tip B, C

  curentul de reglaj al declansatoarelor termice se stabileste in functie de puterea

  maxima absorbita solicitata de consumator ;

  curentul diferential rezidual nominal : 300 mA ;

  capacitate de rupere : 10 kA ;

  distantele de izolare intre contacte

  executie : bipolar cu actionare manuala

  temperatura de functionare : -20 C +40 C ;

  rezistenta la uzura mecanica ;

  rezistenta la uzura electrica :

  posibilitatea de sigilare a dispozitivului de cuplare in cazul intreruperii

  furnizarii energiei electrice ;

  Modul voltmetric (Dispozitiv de protectie la supratensiuni de frecventa industriala ) :

  Incorporat in intreruptorul ( disjunctorul ) de bransament sau separat ;

  Buton de test/reset ;

  Tensiunea nominala de izolare : 660V c.a. ;

  Sa nu functioneze la varfuri de tensiune de 300 V 50

  ms, datorate supratensiunilor de comutatie;

  Sa functioneze la o tensiune de alimentare Ua : 50 400 V

  cu un timp de declansare 0,2 s si anume :

  Sa functioneze la o tensiune de 270 V10 V;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  34/59

  Sa functioneze la o tensiune de retur pe nul de 50 V 5V;

  Sa functioneze la inversarea fazei cu nulul de lucru ;

  Sa functioneze la intreruperea prizei auxiliare (Rpa), sau in situatia unei prize auxiliare necorespunzatoare;

  In toate situatiile in care modulul voltmetric a lucrat si a determinatdeclansarea disjunctorului, functionarea va fi semnalizata optic (stegulet mecanic, sau

  led) ;

  Dispozitivele de protectie care se monteaza in amonte de contactele interuptorului

  , vor fi prevazute cu o protectie la defecte interne ;

  In cazul in care se utilizeaza schema TN modulul voltmetric necesita o priza

  auxiliara de impamantare (priza tehnologica) prin care circula un curent 5

  mA se va executa dupa cum urmeaza:

  legatura intre priza si modulul voltmetric se va face

  printr-un conductor de cupru multifilar cu sectiunea minima de 2,5

  mm2;

  iesirea conductorului din BMPM se va face printr-o presetupa;

  conductorul va fi protejat cu tub PVC intre BMPM si priza;

  legatura la priza se admite sa se execute si prin suruburi asigurate

  impotriva desurubarii cu contrapiulite, saibe Grower,

  valoarea prizei auxiliare de impamantare

  va fi specificata de producatorul modulului voltmetric ;

  producatorul va livra priza auxiliara de impamantare, odata cu BMPM;

  Tensiunea maxima admisa pe priza tehnologica in regim normal sau la intreruper

  ea nulului sa nu fie mai mare de 50 V;

  Se interzice suntarea contactelor intrerupatorului prin legarea modulului voltmetric(

  DPST-ului)

  Circuite electrice interioare vor fi realizate cu conductoare din cupru

  cu sectiunea minima 6 mm2

  pentru In=6 32 A si 10 mm2pentru In 40 A , izolate , de

  culori diferite si avand capetele inscriptionate ; pentru echipamentele care nu se monteaza la

  fabricatie , capetele conductoarelor vor fi fasonate si pregatite pentru conectarea la bornele

  respective .

  Se vor asigura legaturile necesare pentru protectia impotriva electrocutarii prin

  atingere indirecta prin legare la nulul retelei si la o priza locala (proprie) de pamant Rpl (

  schema TN ), sau o priza locala (100 ) combinata cu PACD 30 mA (schema TT)

  conform Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana

  la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.indicativ I 72002

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  35/59

  OBSERVATII

  1. Blocul de masurare si protectie trebuie echipat cu intreruptor ( disjunctor ) de

  bransament care , spre deosebire de intreruptoarele obisnuite , indica pozitia deschis numai

  daca ambele contacte sunt deschise .

  Functionarea protectiei la curenti diferentiali reziduali cu care trebuie sa fie echipat

  intreruptorul ( disjunctorul ) de bransament , este posibila numai daca coloana

  generala de alimentare cu energie electrica a consumatorului include si conductor de

  nul de protectie .

  Protectia la curent diferential rezidual In = 300 mA este prevazut exclusiv pentru

  protejarea coloanei generale a consumatorului si este corelata cu protectia

  corespunzatoare din tabloul de distributie al consumatorului , pentru asigurarea

  selectivitatii .

  Protectia electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza conform Normativuluipentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a.

  si 1500 Vc.c.indicativ I 7 - 2002,

  In cazul in care consumatorul doreste instalarea unei protectii suplimentare

  impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali

  ( In =10 30 mA ) o poate realiza in tabloul propriu de distributie conform Normativului

  pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500

  Vc.c. ( I7-2002) ; aceasta nu face parte din instalatiile furnizorului , punctul de delimitare

  fiind la bornele de iesire ale contorului montat in blocul de masurare si protectie .

  Producatorii de blocuri de masurare si protectie monofazate sunt obligati sa

  respecte toate conditiile de calitate impuse de prezenta specificatie tehnica ,

  normativele , standardele , prescriptiile tehnice , ordonantele guvernamentale si

  deciziile referitoare la protectia muncii, proiectarea si executarea instalatiilor

  electrice de distributie si utilizare a energiei electrice .

  Schema electrica de principiu pentru montarea BMPM

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  36/59

  (sistem TN)

  Schema electrica de principiu pentru montare BMPM prin bransament aerian

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  37/59

  (sistem TT)

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  38/59

  Blocul de Masurare si Protectie pentru bransament electric TrifazatEste o parte a instalatiei de alimentare cu energie electrica a micilor consumatori ,

  reuneste intr-o singura incinta sau in constructie modulata , echipamentul de

  masurare si protectie care asigura conexiunea dintre bransamentul trifazat aerian sau

  subteran al furnizorului si coloana trifazata a instalatiei de utilizare a consumatorilor

  .Blocul de masurare si protectie BMPTse executa in urmatoarele variante :- Varianta 1cu conectare directa , pentru curent maxim absorbit de consumator ,

  de pana la 16 ABMPTd16 .- Varianta 2cu conectare directa , pentru curent maxim absorbit de consumator

  intre 1640 ( 63) ABMPTd40 ( 63 ) .

  - Varianta 3 cu conectare directa sau indirecta , pentru un curent absorbit de

  consumator de maxim 100 A (200A)BMPTd /i100 (200) .

  - Varianta 4 cu conectare indirecta , prin transformatoare de curent , pentru un

  curent absorbit de consumator de maxim 250 ABMPTi250 .

  - Toate cutiile vor fi prezentate cu posibilitatea racordarii , la una din fazele

  bransamentului trifazat , a unui bransament monofazat , prin intermediulunui BMPM inclus in aceiasi incinta,

  sau in incinta separata cu pastrarea conditiilor impuse de ST3/2003 (

  conform anexei 3), caz in care simbolul celor patru variante va purta si litera m ;

  BMPTd/m - 16 ; BMPTd/m - 40(63) ; BMPTi/m100 ; BMPTi/m250 .

  Blocul de masurare si protectie trifazat asigura urmatoarele functiuni :

  racordarea instalatiei de utilizare a consumatorului la instalatia de alimentare a furnizorului ;

  masurarea energiei electrice active si reactive cu exceptia variantei 1care nu trebuie dotat pentru masurarea energiei reactive ;

  protectia la suprasarcina si scurtcircuit a coloanei generale trifazate si a coloanei monofazate ;

  protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala produse la consumator , prin

  intreruperea accidentala a conductorului de nul ;

  protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa a circuitelor si echipamentelor din cutia

  blocului de masurare si protectie aflate in mod normal sub tensiune ;

  posibilitatea realimentarii de catre consumator in cazul actionarii protectiilor la un defect ininstalatiile acestuia, prin prevederea unei

  ferestre de acces la intrerupator cu pastrarea gradului de protectie impus blocului,

  cu posibilitatea securizarii accesului de catre abonat ;

  posibilitatea citirii contoarelor sau , daca este cazul , intreruperii alimentarii cu energie

  electrica de catre furnizor , independent de prezenta consumatorului ;

  protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si a deteriorarii echipamentului prin

  actiunea unor persoane rau intentionate sau neavizate .

  Blocul de masurare si protectie monofazat se compune din :

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  39/59

  partea mecanica ;

  partea electrica .

  CONDTII TEHNICE

  Partea mecanica se compune din :

  incinta (cutie , module , etc. );

  accesorii pentru acces circuite ;

  accesorii pentru fixarea incintei .

  Incinta trebuie sa asigure urmatoarele conditii :

  sa fie confectionata , din metal protejat

  prin zincare si vopsire in camp electrostatic, sau din materiale electroizolanteorganice ( nemetalice ) ABS , Policarbonat , Policarbonat cu fibra de sticla

  sau Policarbonat transparent pentru partea inferioara a cutiei, iar

  partea superioara a cutiei (capacul) numai din Policarbonat transparent ;

  sa fie rezistenta la foc materialul incintei sa nu intretina arderea (proprietatea de

  autostingere dupa indepartarea sursei de foc , in cazul utilizarii materialelor

  electroizolante );sa fie rezistenta la actiunea razelor solare si la factori exteriori de

  mediu fara sa prezinte matuiri sau fisuri

  sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic si necasanta ;

  impiedicarea accesului persoanelor neautorizate la instalatiile electrice din interior

  prin incuiere si sigilare ;

  impiedicarea accesului altor persoane la actionarea interuptorului , decat al partilor

  contractante ;

  accesul la echipamente componente in conditii de siguranta in exploatare ;

  legatura la priza de pamant proprie printr-o borna interioara

  (in situatia in care carcasa este metalica , usa se va lega la carcasa printr-o legatura flexibila izolata, iar carcasa se leaga la borna (bara) interioara de

  PE) ;

  utilizarea stelajelor interioare pentru montaj reglabil , in scopul asigurarii posibilitatii

  montarii echipamentelor de diverse fabricatii , inclusiv contoare dublu tarif sau

  electronice ;

  incintele metalice se vor proteja prin zincare si vopsire in camp electrostatic ;

  posibilitatea citirii contoarelor si ceasului de comutare fara desigilarea sau

  deschiderea incintei (transparenta : min. 85 % );

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  40/59

  Accesoriile pentru accesul circuitelor electrice trebuie sa asigure :

  accesul circuitelor exterioare prin partea de jos sau/si de sus a incintei , cu asigurarea

  gradului de protectie cerut pentru incinta ;

  decalarea sirurilor de cleme , si a bornelor de intrare in intreruptor(protejate contra atingerilor direte) fata de orificiile de acces in interiorul BMP

  T-ului, pentru eliminarea posibilitatii introducerii unor conductoare

  in vederea sustragerii de energie electrica.

  Se vor prevedea siruri de cleme numai la intrare in BMPT;

  circuitele exterioare bransament si coloana trifazata ( si un circuit monofazat in

  varianta m ) pot fi conductoare de aluminiu sau cupru izolate , montate aerian , in

  tevi sau tuburi de protectie , cu cablu montat subteran sau cu portiuni aparente

  protejate in tevi , cu sectiuni corespunzatoare fiecarei variante .

  Accesoriile pentru fixare trebuie sa asigure :

  montarea incintei cu mentinerea gradului de protectie impus , aparenta , pe orice fel

  de perete ( din caramida sau similari , din beton , din materiale combustibile ), pe

  structuri metalice , pe stalpi din beton , pe suport metalic independent , sau

  semiingropata ;

  rezistenta la coroziune a reperelor metalice ( prin zincare , cadmiere , etc.) pentru

  intreaga durata de viata a cutiei;

  posibilitate de sigilare a suruburilor de fixare a cutiei.

  Partea electrica se compune din :

  intreruptor automat trifazat cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit;

  dispozitiv de protectie la supratensiuni de frecventa industriala (separat sau inglobat

  in intreruptor ) ;

  contor trifazat de energie activa de inductie sau electronic ;

  contor monofazat de energie activa de inductie, electronic, simplu sau dublu tarif

  pentru variantele cu circuit monofazat ( indicativ m ) ;

  ceas de comutare electronic ( in cazul in care contorul pentru dublu tarif nu are ceas

  incorporat ) ;

  contor trifazat de energie reactiva ( exclusiv varianta BMPTd-16 sau BMPTd/m -16)

  ;

  transformatoare de curent pentru montaj semidirect al grupului de masura,

  cu posibilitate de sigilare;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  41/59

  bloc suntare circuit secundar de curent;

  la variantele in montaj semidirect, se prevad protectii pe tensiuni

  prin sigurante de 6A tip LF minion;

  intreruptor automat ( monopolar , bipolar si diferential) cu protectie la suprasarcina ,scurtcircuit si curent diferential , pentru variantele cu circuit monofazat ( indicativ

  m ) ;

  intreruptor diferential tetrapolar ( optional );

  placa de borne numai la intrare;

  bara, nul de protectie

  circuite electrice interioare .

  Caracteristici electrice generale :

  tensiunea nominala de utilizare : 3 230 / 400V c.a. ;

  frecventa : 50 Hz ;

  schemele electrice de principiu , conform anexei 1.

  Caracteristici ale echipamentului electric :

  Intreruptorul automat tripolar sau tetrapolar de valoare fixa :

  tensiunea nominala de izolare : 660V c.a. ;

  curent nominal : 6 ; 10 ;16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 ;

  250 A in functie de varianta ;

  declansare la suprasarcina cu declansatoare termice si la scurtcircuit cu declansatoare

  electromagnetice , cu caracteristica de functionare tip B , C sau D

  curentul de reglaj al declansatoarelor termice se stabileste in functie deputerea solicitata de consumator (precizata prin aviz) ;

  capacitate de rupere : 6 35 kA ;

  distantele de izolare intre contacte

  executie : tripolar ( 3Poli) sau tetrapolar ( 3+N Poli sau 4Poli ) cu actionare manuala

  , numar de actionari electrice: minim 1000 manevre ( 8.000 cicluri ) ;

  sa fiecertificate de organism certificare produse acreditat de RENAR.

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  42/59

  Modul voltmetric ( Dispozitiv de protectie la supratensiuni de frecventa industriala -

  DPST ) :

  tensiunea nominala de izolare : 660V c.a. ;

  incorporat in intreruptorul automat sau separat ;

  supratensiunea de declansare : Uf = 270 10 V ; Ul= 467 10 V

  timp de declansare : 0,13 - 0,2 s ;

  nu trebuie sa functioneze la varfuri de tensiune de 300 V cu timpi de 50 ms;

  nu trebuie sa declanseze la sarcini inductive accentuate : cos = 0,35;

  In toate situatiile in care modulul voltmetric a lucrat si a determinat

  declansarea disjunctorului, functionarea va fi semnalizata optic (stegulet mecanic, sau

  led) ;

  buton de test /RESET.

  Se interzice suntarea contactelor intrerupatorului prin legarea modulului voltmetric (

  DPST-ului) .

  Dispozitivele de protectie care se monteaza in amonte de contactele interuptorului,

  vor fi prevazute cu o protectie la defecte interne ;

  Contor trifazat de energie electrica activa :

  tensiune nominala : 3 230 / 400 V ;

  curent nominal de baza ( Ib ) : 5 40 A , in functie de varianta ;

  clasa de precizie : 0,5 sau mai buna ;

  temperatura de functionare in clasa de precizie : -30 C +70 C

  Ceas decomutareelectronic :

  tensiune nominala : 230 V ;

  inclus in contor sau separat .

  Contor trifazat pentru energie electrica reactiva ( exclusiv la varianta BMPTd -

  16 sau BMPTd/m - 16 ) :

  tensiune nominala : 3 230 / 400 V ;

  curent nominal de baza ( Ib ) : 5 40 A , in functie de varianta ;

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  43/59

  clasa de precizie : 2 .

  suprasarcina : 200 % .

  Transformatoare de curent ( numai pentru varianta BMPT i/m ) :

  raport de transformare : 50 250 / 5 A , in functie de varianta ;

  clasa de precizie : 0,5 sau mai buna ;

  Intreruptor diferential tetrapolar ( optional ):

  tensiunea nominala de izolare : 660V c.a. ;

  curent nominal : 25 ; 40 ; 63 ; 80 ; 100 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 A in functie de varianta

  ;

  capacitate de rupere : 6 18 kA ;

  curent diferential nominal : 300mA .

  Circuitele electrice interioare vor fi realizate cu conductoare din cupru , izolate :

  conductoarele din circuitul primar , din cupru , flexibile ;

  conductoarele din circuitul secundar , de culori diferite si avand capetele

  inscriptionate ;

  pentru echipamentele care nu se monteaza la fabricatie , capetele conductoarelor vor

  fi fasonate si pregatite pentru conectarea la bornele respective ;

  capetele conductoarelor de cupru multifilare sa fie prevazute cu manson de co

  ntact;

  se vor asigura legaturile necesare pentru protectia impotriva electrocutarii prin

  atingere indirecta , prin legare la nulul retelei si la o priza de pamant , locala(proprie) de pamant Rpl ( schema TN ) sau prin legare la o priza proprie (schema TT

  ), si Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni

  pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.indicativ I 7 - 2002

  MENTIUNI SPECIALE

  - Utilizarea unui intreruptor avand si protectie la curenti diferentiali reziduali este

  optionala.

  - Protectia electrocutarii prin atingere indirecta se realizeaza conform Normativului

  pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500Vc.c.indicativ I 7 - 2002 .

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  44/59

  - In cazul in care consumatorul doreste instalarea unei protectii suplimentare

  impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali

  ( In = 10 30 mA ) o poate realiza in tabloul propriu de distributie conform Normativului

  pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500

  Vc.c. ( I7-2002 ) ; aceasta nu face parte din instalatiile furnizorului , punctul de delimitare

  fiind la bornele de iesire ale contorului montat in blocul de masurare si protectie .

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  45/59

  Schema electrica de montaj BMPTd varianta 1 sistem TT

  Nota:

  incintele metalice se vor lega la masa prin intermediul bornei interioare;

  LEGENDA :

  USOL - intreruptor automat

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  46/59

  ID - intreruptor diferential

  DPST - modul voltmetric

  Schema electrica de montaj a BMPTd varianta 2 sistem TT

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  47/59

  ANEXA 4

  Schema electrica de montaj a BMPTd sistem TN

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  48/59

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  49/59

  8. Problema factorului de putere

  In evolutia electroenergeticii, o prima masura de rentabilizare a tranzitului (dupacresterea tensiunii de transport si distributie) a fost dimensionarea in functie de puterea ceruta

  de consumatori si nu cea instalata la acestia.

  Cu timpul, mai intai s-a constatat ca circulatia de putere reactiva, desi necesara la

  consumatori, este nerentabil sa circule prin reteaua de transport, distributie si alimentare.

  Astfel a aparut problema factorului de putere care trebuia rezolvata astfel:

  -sa se asigure la consumator (fiecarui receptor in parte) puterea electrica reactiva (Q 1) de care

  are nevoie (S1 =P +jQ1), dar pe reteua electrica aceasta, pentru un anumit P, sa aiba o valoare

  Q2 cit mai mica (S2 = P+jQ2). In prima instanta s-au cautat metodele de rezolvare a cestei

  probleme, iar dupa ce acestea au fost descoperite, s-au impus restrictii consumatorilor, in

  ceea ce priveste structura puterii absorbite din retea (S2=P+jQ2) pentru o anumita putere

  necesara (S1=P+jQ1) in scopul rentabilizarii tranzitului de putere prin retea, mai pe scurt, a

  ameliorarii factorului de putere.

  8.1.Metode de ameliorare a factorului de putere

  Pentru ca o anumita putere reactiva Qc= Q sa nu mai circule (oscileze) prin retea,

  se pot folosi doua metode:

  a)- producerea cu surse locale a puterii Q, la consumator, folosind motoare electrice

  sincrone supraexcitate sau chiar generatoare electrice. Aceasta metoda se aplica mai putin la

  consumatori datorita dificultatilor de exploatare a motoarelor sincrone, iar generatoarele, la

  consumator, se utilizeaza din aceleasi motive, dar si din alte motive (asigurarea resurselor

  primare) cu atat mai putin.

  b)-aplicarea proprietatii circuitelor L,C, paralele.

  Din cele prezentate , rezulta ca intre un circuit inductiv si o sursa, pe de o parte si unul

  capacitiv si sursa pe de alta parte, are loc un schimb oscilant de energie. Valorile schimbate

  sunt variabile in timp, dar sunt si compensatorii, in sensul ca in timp ce campul magnetic (de

  ex.) absoarbe energie, de la sursa cel electric o cedeaza. Rezulta ca prin conectarea unei

  capacitati C,

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  50/59

  in paralel cu o inductanta L, dupa conectarea la sursa si incarcarea uneia din ele cu energia

  maxima, aceasta nu va mai oscila intre fiecare in parte si sursa, ci va oscila numai intre ele, iar

  pe reteaua electrica va oscila numai diferenta puterii schimbate intre ele.

  Considerand energiile acumulate la un moment dat in fiecare din cele doua campuri :

  rezulta suma lor:

  In cazul acordului la rezonanta : ,rezulta:

  respectiv:

 • 7/30/2019 Linii Electrice de Joasa Tensiune

  51/59

  Deci energia existenta in orice moment in cele doua campuri este constanta, oscileaza numai

  intre ele, iar puterea schimbata cu sursa pe retea este nula.

  Acest fapt rezulta si din aplicarea legii I-a a lui Kirchoff in nodul 1:

  iar din conditia (14.16) :

  Deci prin instalarea la un consumator reactiv inductiv de putere (S1=P+jQ1) in punctul

  de delimitare (de ex.) a unei baterii de condensatoare ce poate absorbi o putere reactiva QC, se

  va reduce puterea reactiva care