Click here to load reader

Intrebari medie si joasa tensiune

  • View
    439

  • Download
    35

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intrebari medie si joasa tensiune daca le stii, sigur esti un inginer bun

Text of Intrebari medie si joasa tensiune

Lista intrebari teorie Exploatare retele MT si JTID:2205 a). b). c). d). Sageata unui conductor al unei linii electrice aeriene de joasa tensiune intr-un anumit punct este: distanta masurata pe verticala intre cele doua puncte de suspensie ale conductorului; distanta pe verticala intre punctul cel mai de jos al conductorului si sol; distanta masurata pe verticala intre punctul respectiv de pe curba conductorului si dreapta care uneste cele doua puncte de suspensie ale conductorului;

distanta masurata pe verticala intre punctele de prindere ale conductorului la doi stalpi consecutivi; Bibliografie: PE 106-2003, cap. II, pag.7. Categorie: ID:2213 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul transformatoarelor de putere cu tensiunea nominala 6 - 35 kV, rigiditatea dielectrica minima a uleiului din exploatare trebuie sa fie de: 120 kV/cm; 100 kV/cm; 160 kV/cm;

d). 80 kV/cm; Bibliografie: PE 116 / 94, cap. 21.3 a) Categorie: ID:2214 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Verificarea izolatiei cu tensiune inalta continua, a cablurilor de energie 5,8 / 10 kV,se executa cu tensiunea de verificare de: 21 kV c.c.; 75 kV c.c.; 35 kV c.c.;

d). 50 kV c.c.; Bibliografie: PE 116 / 94, cap.12,pct.12B.6 Categorie: ID:2218 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Operatiile din grupa distincta de operatii vor fi executate de catre: personalul formatiei operative sau de personalul formatiei de lucru supravegheat de seful de lucrare; de mai multe formatii operative; in totalitate de aceeasi formatie operativa;

d). acelasi personal de comanda operativa care efectueaza telecomanda Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.18(1)b Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

1

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2235 Rezistentele ohmice ale infasurarilor ( la transformatoarele de putere ) diferitelor faze, masurate pe aceleasi prize, comparate cu valorile din buletinul fabricii constructoare trebuie sa fie: egale; diferite cu cel mult 3% ( la aceeasi temperatura); diferite cu cel mult 2% ( la aceeasi temperatura);

a). b). c).

d). diferite cu cel mult 5% ( la aceeasi temperatura); Bibliografie: PE 116 / 94, pct.5.5. Categorie: ID:2238 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru a preveni actionarea in sarcina a separatorului inaintea actionarii acestuia ,se iau urmatoarele masuri: se deblocheaza dispozitivul de actionare; se verifica pozitia deconectat a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele; se verifica pozitia corecta a dispozitivului de actionare;

d). se verifica pozitia brosat a intreruptorului; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.31(1)a. Categorie: ID:2242 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2246 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Functionarea in conditii de fiabilitate a LES de j.t. impune executarea urmatoarelor lucrari de supraveghere si control: manevre pentru retragerea din exploatare,in vederea executarii de lucrari, modificari regim, etc.; admitera personalului delegat si acordarea asistentei tehnice; identificarea traseului de cablu si cablului in profil pentru executarea lucrarilor; intocmirea proiectului de executie pentru schimbarea cablului; verificarea regimului de incarcare a cablului; PE 128 / 90,art.5.8. PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Cand se verifica, conform PE 126, daca este asigurata inclinarea in sus a capacului transformatorului, in directia releului de gaze, cu 1 - 1,5% ? inainte de darea in exploatare a transformatorului; la punerea in sarcina a transformatorului; la preluarea in exploatare a transformatorului;

d). inclinarea in sus a capacului este stabilita in normativ la 2 - 4%. Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

2

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2247 a). b). c). Cand se verifica, conform PE 126, daca comutatorul de prize al transformatorului functioneaza corect pe toate pozitiile: la prima punerea in sarcina a transformatorului; la punerea sub tensiune a transformatorului; numai in fabrica, inainte de livrare, valorile fiind consemnate in cartea tehnica a transformatorului.

d). inainte de darea in exploatare a transformatorului; Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.2, Categorie: ID:2248 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul in care releul de gaze al transformatorului semnalizeaza si apoi imediat declanseaza, se vor presupune, conform PE 126, urmatoarele: scurgere importanta de ulei; defecte in interiorul transformatorului, cu degajare modica de gaze, in special cand este insotita si de scaderea tensiunii; defectarea circuitelor electrice ale releului de gaze;

d). cantitate mare de aer ramasa in ulei sub forma de bule la filtrarea aerului; Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.4.5. Categorie: ID:2249 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2258 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Din punct de vedere constructiv, transformatoarele de curent, conform PE 126, se clasifica astfel: transformatoare tip exterior; transformatoare tip in ulei; transformatoare tip de trecere; transformatoare tip uscate; transformatoare tip suport; PE 126 / 82, art.3.1.4,a) PROFESIONALA Punctaj: 4

Bibliografie:

Ce semnifica pozitia intermediara intre " O " si " I " a manetei basculante de actionare, la intreruptoarele de tip AMRO? intreruptorul are contactele deschise prin declansatoare; intreruptorul are contactele inchise si va ramane cu ele inchise; intreruptorul are contactele deschise;

d). intreruptorul este blocat si nu se mai actioneaza; Bibliografie: 3.E - I 198 - 89,art..2.2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

3

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2259 a). b). c). d). Cum se va proceda in cazul refuzului de declansare prin protectie la un intreruptor al unei linii? se deconecteaza manual intreruptorul; se verifica si se regleaza dispozitivul de actionare al intreruptorului; se fac probe de actionare a intreruptorului la comanda prin cheie;

se aduce celula in stare separat vizibil ( se deschid separatoarele de bare, se debroseaza intreruptorul ); Bibliografie: 3.1.D. - I.150 - 85, art.4.7. Categorie: ID:2265 PROFESIONALA Punctaj: 4

Inscriptiile de securitate se amplaseaza pe toti stalpii LEA din aliniamentul liniei, precum si la posturile de transformare aeriene si punctele de conexiune. Se vor utiliza ca procedeu de inscriptionare : la inaltimea de ( 1,5 - 2 ) m, cu sablonul pentru stalpii de beton si placutele de tabla pentru stalpii metalici si din lemn; la inaltimea de (1 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii metalici si placute de tabla pentru stalpii de beton si lemn;

a). b). c).

la inaltimea de ( 1,8 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii de beton armat si placute de tabla pentru stalpii metalici si de lemn. Bibliografie: PE 127 / 83; cap.6 punctul 6.2.2. Categorie: ID:2273 PROFESIONALA Punctaj: 4

Un transformator declansat prin gaze, poate fi pus in functie, in cazul in care nu s-a putut constata cauza declansarii, cu aprobarea conducatorului tehnic ierarhic superior, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: gazele sunt colorate si neinflamabile; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere; declansarea a fost comandata numai de una din protectiile contra defectelor interne; probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune; a lucrat si o protectie contra defectelor externe; PE 126/82,art.2.4.8.-alin.3 PROFESIONALA Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2275

Bibliografie:

In toate cazurile de functionare a transformatoarelor si autotransformatoarelor de putere la sarcini mai mari decat puterea nominala, se va urmari in mod strict ca temperatura uleiului la partea superioara a cuvei sa nu depaseasca: 105 grade Celsius; 110 grade Celsius; 125 grade Celsius; 115 grade Celsius; 120 grade Celsius; 3.RE-I 12- 83 , pct. 6.2, PROFESIONALA Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

4

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2277 a). b). c). Manevrele programate, dupa felul cum au fost cerute, sunt de urmatoarele tipuri: manevre programate normal; manevre programate la solicitare centrului de dispecer; manevre programate pentru prevenirea unui incident;

d). manevre programate accidental; Bibliografie: RGM-NTE009/10/00,art.21(2) Categorie: ID:2285 PROFESIONALA Punctaj: 5

De regula, in foile de manevra nu este permis sa se faca corecturi, adaugiri sau stersaturi. Cum se procedeaza cand este necesara refacerea unei foi de manevra: intocmirea, verificarea, aprobarea si controlarea acesteia se vor face ca pentru orice foaie de manevra noua; foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al centrului de dispecer, care este de serviciu; foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se fac prin telefon ) de un membru al formatiei operative, pentru a micsora riscul de eroare; se permite corectura realizata cu alta culoare,confirmata prin semnatura autorului;

a). b).

c).

d). e).

foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al formatiei operative, care este de serviciu; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.15. Categorie: ID:2288 a). PROFESIONALA Punctaj: 6

Conform RGM in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, foile de manevra de executie permanente se utilizeaza in conditiile: se intocmesc, se verifica si se aproba de subunitatea de exploatare care are instalatia sau zona de retea in gestiune nemijlocita, prin persoane competente de exploatare si vor fi avizate de unitatea de exploatare de care apartine aceasta; se controleaza de catre centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentelor respective, prin seful compartimentului de comanda operativa; in cazul folosirii unei foi de manevra permanente, la o manevra programata normal, folosirea acesteia nu va fi aprobata; in cazul folosirii unei foi de manevra de executie permanente in cadrul unei manevre de coordonare, aceasta trebuie controlata ( in limita comenzii de coordonare ) de catre dispecerul de serviciu care are aceasta obligatie;

b). c). d).

verificarea si acceptarea foii de manevra respective se fac de catre responsabilul manevrei de coordonare; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(6). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

5

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2290 Folosirea autotelescoapelor si autoscarilor metalice se va face in conformitate cu instructiunile tehnice de exploatare elaborate de unitatile constructive. Se vor respecta urmatoarele : deservirea utilajelor se va face de personal instruit in acest scop sau de seful de lucrare; cosul autotelescopului nu trebuie solicitat lateral ( tragere pe orizontala); nu este admis a se lucra pe autoscari sau autotelescoape pe terenuri a caror inclinare fata de planul orizontal al utilajului este mai mare de plus / minus 10 grade; personalul nu se poate apleca peste balustrada autotelescopului, dupa ce s-a legat cu centura de siguranta la un punct sigur al cosului;

a). b). c). d). e).

in timpul executarii lucrarilor,manevrantul utilajului trebuie sa ia masuri contra deplasarii accidentale a acestuia si nu are voie sa-l paraseasca; Bibliografie: 3.1.RE - I 42- 82,art.2.6.4. Categorie: ID:2832 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 4

La un transformator prevazut cu releu Buchholz, in cazul semnalizarilor releului de gaze, cauzele pot fi: defecte in reteaua alimentata de transformator; defectiuni mici in transformator care produc arc electric de scurta durata; debitarea transformatorului pe scurtcircuit, producand astfel gaze prin incalzire brusca; defectiuni in circuitul electric al semnalizarilor releului de gaze;

defecte in interiorul transformatorului, cu degajare intensa de gaze (in special cand este insotita si de scaderea tensiunii); Bibliografie: PE 126/82,art.2.4.4. Categorie: ID:2843 PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru prevenirea functionarii intempestive a unor automatizari sau protectii , la manevre in retelele electrice care au legate dispozitive de stingere a arcului la neutrele unor transformatoare din retea , in conceptia manevrelor se va tine seama : ca timpul de actionare al echipamentelor de comutatie sa fie minimizt prin sensibilizarea protectiilor; de prevederile procedurilor si ITI ale unitatii de exploatare, elaborate in conformitate cu circularele tehnice emise de forurile in drept; ca pe perioada manevrelor, se anuleaza automatizarile si protectiile ce pot functiona intempestiv;

a). b). c).

d). ca neutrele transformatoarelor 110/MT sa fie legate la pamant; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.39. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

6

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2844 a). b). c). d). La toate operatiile de conectare sau deconectare a intreruptoarelor unor echipamente, este obligatorie: verificrea parametrilor de functionare ai tuturor echipamentelor afectate de operatia respectiva ( tensiune, circulatii, etc.), atat inainte cat si dupa executarea operatiei; compararea parametrilor de functionare ai echipamentelor afectate cu valorile admise de echipamentul respectiv(curent,tensiune de plot,etc.); verificarea daca noii parametrii de functionare nu depasesc domeniile de masurare ale aparatelor de masurat ( curent, tensiune, putere );

compararea acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv(curent, tensiune de plot,etc.)si reglarea imediata a acestora pentru incadrarea in limitele normate; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.40. Categorie: ID:2846 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

O foaie de manevra de executie programata normal, care face parte dintr-o manevra de coordonare este controlata de : dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer , care are comanda nemijlocita asupra echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare; seful compartimentului de regimuri al centrului de dispecer; seful formatiei operative din zona de retea;

dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare; Bibliografie: RGM-NTE009/10/00,art.54(4)b Categorie: ID:2848 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

Ce se intelege prin pregatirea manevrei? ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de la initierea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost emisa cererea pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat aceasta sa se desfasoare normal; intocmirea foii de manevra,verificarea, aprobarea si controlarea acesteia;

ansamblul masurilor organizatorice care se iau,de la initierea manevrei,calcule de regim, analiza schemelor de functionare a echipamentelor inainte si dupa realizarea manevrei pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare corect; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.59(1) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

7

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2850 Manevrele pentru redarea in exploatare a echipamanetelor sau elementelor care au fost retrase pentru lucrari, masurari, incercari etc.,pot fi executate numai dupa: confirmarea din partea tuturor acelora carora le-a fost predat echipamentul ca echipamentul de poate reda in exploatare; indeplinirea tuturor masurilor tehnice si organizatorice si daca exista certitudinea ca nu se pot intampla accidente umane sau tehnice si numai dupa confirmarea responsabilului cu admiterea; aprobarea sau la dispozitia personalului de comanda operativa, in a carui autoritate de conducere operativa se afla echipamentele afectate de manevre;.

a). b).

c).

d). indeplinirea tuturor formelor organizatorice necesare; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(36). Categorie: ID:2851 PROFESIONALA Punctaj: 6

Manevrele de lichidare a avariilor se efectueaza de personalul operativ din instalatii sau, in instalatiile fara personal(telecomandate),de catre personalul de comanda operativa ce efectuiaza telecomanda instalatiei pe baza: procedurilor si instructiunilor intocmite si a dispozitiilor sau aprobarilor date de centrul de dispecer ce exercita comanda nemijlocita; procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare; instructiunilor de lichidare a avariilor ,in lipsa legaturilor telefonice cu centrul de dispecer;

a). b). c). d).

instructiunilor tehnice interne aprobate si avizate anual la nivelul subunitatilor de exploatare; Bibliografie: RGM NTE 009/10/00,art.66. Categorie: ID:3495 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Dimensionarea sigurantelor fuzibile pentru protectia LEA J.T cu conductoare torsadate se face in functie de: puterea nominala a transformatorului postului la care este racordat circuitul; lungimea circuitului de J.T. si numarul consumatorilor racordati la acest circuit; curentul admisibil al conductoarelor plecarii;

d). sectiunea conductoarelor plecarii; Bibliografie: 3.1.RE-I15-87, cap.6.1 Categorie: ID:3497 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru un echipament dat in operare,in care din urmatoarele stari se poate afla echipamentul ,,retras din exploatare"? in stare separat vizibil; in stare calda in stare legat la pamant in stare rece in stare operativa nenominalizabila RGM-NTE 009/10/00,art.13 PROFESIONALA Paq: 8 Punctaj: 4 07.07.2011 09:36:06

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Exploatare retele MT si JTID:3499 a). b). c). Daca temperatura uleiului in transformator este sub X grade Celsius, este interzisa comutarea comutatorului de ploturi. Care este aceasta valoare ? -15 grade C; -20 grade C; -10 grade C;

d). -5 grade C; Bibliografie: PE126-82 , art.2.3.5 alin 5 Categorie: ID:3501 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3503 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru determinarea cauzei care a provocat actionarea releului de gaze, se vor aprecia : inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect interior in transformator) ; culoarea gazelor (gazul incolor care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei) inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect exterior in transformator) . culoarea gazelor (gazul negru care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei) cantitatea de gaze, aceasta indicand amplasarea si gravitatea defectului ; PE126-82 , art.2.4.7, alin 2 PROFESIONALA Punctaj: 5

Bibliografie:

Valorile minime admise ale rezistentei de izolatie la 1 minut, corectate la 20oC si 1 km, pentru cabluri de energie de 0.6/1 kV,sunt : 15 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU ; 3...100 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC; 1000 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC;

d). 5 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU; Bibliografie: PE 116/1994,cap.12,pct.12.2 Categorie: ID:3504 PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul liniilor aeriene de joasa tensiune pe stalpi comuni cu medie tensiune, distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la conditia de sageata maxima si conductorul superior al liniei de joasa tensiune va fi de : maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m; minimum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m; maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mare sau egala cu 40 m; minimum 2.0 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m; de 2.0 m, daca deschiderea este mai mare de 40 m; PE 106-2003, art. 79. PROFESIONALA Punctaj: 6

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

9

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3505 Pentru protectia prin sigurante a transformatoarelor pe partea de medie tensiune , calibrarea sigurantelor se va face in functie de curentul nominal al transformatorului, in baza formulei (unde: In sig este curentul nominal al sigurantei, (A); Intr -curentul nominal al transformatorului pe partea de medie tensiune, (A)) : Insig = ( 1,4...2 ) Intr; Insig = ( 1,4...2,2 ) Intr; Insig = ( 1,3...2 ) Intr; Insig = ( 1,3...1,9 ) Intr; Insig = ( 1,3...1,4 ) Intr; 3.1.RE-I15-87, art. 4.1 PROFESIONALA Punctaj: 6

a). b). c). d). e). Categorie: ID:3507 a). b). c). d). e).

Bibliografie:

Care din aceste afirmatii sunt adevarate ? transformatoarele de masura, vor fi prevazute cu marca de stat aplicata de organele de metrologie; transformatoarele de curent ,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara deschisa; transformatoarele de tensiune, vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarile secundare in scurtcircuit; transformatoarele de tensiune, nu se verifica la stabilitate termica fata de curentii primari de scurtcircuit;

transformatoarele de curent, vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara deschisa; Bibliografie: PE126-82 , art.3.1.5, c.4)-c.7) Categorie: ID:3508 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3510 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru transformatoarele noi, la punerea in functiune valoarea rezistentei de izolatie R60 : nu va scadea sub 80% din valoarea de fabrica; va fi de cca. 50-60% din valoarea de fabrica; nu va depasi 70% din valoarea de fabrica; nu va scadea sub 70% din valoarea de fabrica; nu va depasi cu mai mult de 150% valoarea de fabrica; PE 116/1994,cap.5,pct.5.2. PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

In cazul retelelor electrice in cablu de 6-10 kV ,cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre: 300-600 A; 600-1000 A;

c). 150-300 ;A Bibliografie: PE 126/82,art. 6.1.3.a) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

10

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3511 a). Prin " zona de retea " definita conform RGM , se intelege: ansamblul instalatiilor de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice, avand un regim comun de functionare, exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda; un ansamblu de echipamente si instalatii electrice, dispersate teritorial, legate intre ele;

b). c).

un ansamblu de echipamente si instalatii legate intre ele,operate de aceeasi formatie de personal operativ(exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda); Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.7,alin.2 Categorie: ID:3521 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Pentru simplificarea foilor de manevra, este admisa folosirea prescurtarilor in textul acestora ? da, fara nici un fel de exceptii; da,pentru a se obtine maximum de claritate si a se evita confuziile,cu utilizarea prescurtarilor din regulament;

c). da, cele permise fiind limitate totusi, pentru coerenta textului Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,ANEXA 2,pct.6. Categorie: ID:3535 a). PROFESIONALA Punctaj: 4

Alegeti afirmatiile care definesc cumulativ notiunea de ,,manevra": ansamblul acelor operatii, operatii distincte, grupe distincte de operatii, prin care se schimba starea operativa a echipamentelor sau a pozitiei elementelor actionate,regimul de functionare sau schema de conexiuni in care functioneaza acestea; care se executa de regula in baza unei foi de manevra de executie sau coordonare; de catre personalul operativ/de comanda operativa, fara sa atinga direct partile conductoare aflata sau destinate a se afla sub tensiune;

b). c). d).

fiind coordonate de centrul de dispecer care are autoritate de decizie asupra echipamentelor; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.19(1) Categorie: ID:3536 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

In situatia depistarii defectelor prin manevre, modul de efectuare a acestora , stabilit prin proceduri si instructiuni tehnice interne, va asigura : numarul de manevre cat mai mic; minimizarea timpului de deplasare in succesiunea actionarii aparatelor de comutatie; solicitarile echipamentelor, aparatelor etc. ca urmare a probelor sa fie minime; alimentarea cu energie electrica a consumatorilor sa fie intrerupta o perioada cit mai mica; protejarea personalului operativ impotriva efectelor arcului electric; RGM-NTE 009/10/00,art.45. PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

11

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3537 a). b). c). d). e). Care sunt responsabilitatile persoanei care intocmeste o foaie de manevra? intocmirea la timp a foii de manevra; prezentarea spre verificare si aprobare in termen a foii de manevra; corectitudinea conceptiei acesteia, conform ordinului de investire aprobat; corecta inscriere a punctelor in foaia de manevra si succesiunea lor corecta;

folosirea de termeni si expresii corecte, care sa corespunda prevederilor RGM si limbajului tehnic actual; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.56(1). Categorie: ID:3539 PROFESIONALA Punctaj: 10

Care este distanta minima de izolare in aer ,intre piesele sub tensiune fixe ale fazelor, precum si intre acestea si parti metalice legate la pamant in cazul tablourilor si barelor de distributie JT : 25 mm; 20 mm; 15 mm;

a). b). c).

d). 30 mm; Bibliografie: PE 102/86,art. 4.2.2, alin. a Categorie: ID:3542 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care sunt conditiile privind manevrarea intrerupatoarelor la care nu este prevazuta comanda de la distanta ? conectarea intreruptoarelor dupa declansare pe scurtcircuit se va realiza cat mai lateral fata de usa celulei la instalatiile interioare de MT; manevrarea de la fata locului de va executa numai daca exista paravane de protectie din tabla, iar usile celulei sunt inchise; se verifica intai sigurantele de comanda la dispozitivul de actionare si apoi se manevreaza intreruptorul; se permite reconectarea intreruptoarelor care in timpul declasarii au aruncat ulei dupa indepartarea acestuia;

la intreruptoarele la care nivelul de ulei a scazut sub limitele de vizor nu se vor executa manevre,izolandu-se prin manevrarea altor aparate din circuit; Bibliografie: PE 126/82, art. 8.3.1. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

12

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3543 a). b). c). d). e). Care sunt obiectivele urmarite in cazul efectuarii controalelor curente in cazul separatoarelor si dispozitivelor de actionare ? distantele de izolare fata de partile legate la priza de pamant; integritatea izolatoarelor, urme de conturnare, strapungeri, stare glazura, depuneri poluante etc; caracteristicile nominale ale separatorului, in raport cu schema existenta si sarcinile tranzitate; starea contactelor separatorului, cand separatorul este deschis se va urmari gradul de uzura al contactului;

corespondenta intre pozitia manetei dispozitivului de actionare si pozitia contactelor mobile ale separatorului; Bibliografie: PE 126/82,art. 9.3.10. Categorie: ID:3545 PROFESIONALA Punctaj: 6

Care este raza minima de curbura r , admisa la pozarea si manevrarea cablurilor in absenta indicatiilor fabricantului, pentru un cablu cu izolatie de hartie, manta de Pb, un conductor intr-un cablu, avand diametrul d ? r mai mare sau egal cu 25 d r mai mare sau egal cu 15 d r mai mare sau egal cu 20 d

a). b). c).

d). r mai mare sau egal cu 30 d Bibliografie: NTE 007/08/00 ,Anexa 5. Categorie: ID:3881 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul retelelor de medie tensiune,avand curenti capacitivi mai mari sau egali cu 50 A, se admite o supracompensare a bobinelor de stingere de pana la: 5%; 15%; 10%;

d). 8%; Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.8.a. Categorie: ID:3882 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul retelelor mixte sau aeriene de 20 kV, cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre: 600-1000 A; 150-300 A; 150-600 A; 300-1000 A; 300-600 A; PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.3.b. PROFESIONALA Punctaj: 5

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

13

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3883 a). b). c). d). In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune, care se realizeaza: prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatorului de servicii proprii de mt/0,4 kV; prin montarea unei bobine trifazice de nul, in serie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; prin montarea unui condensator in derivatie la bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt;

prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie la bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7. Categorie: ID:3885 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In conformitate cu RGM, prin " manevra de executie " se intelege: totalitatea operatiilor distincte si grupelor distincte de operatii, in baza carora se desfasoara manevra; manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zona de retea si sunt efectuate in totalitate nemijlocit de catre acelasi personal delegat special in acel scop; manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zone de retea si sunt efectuate in totalitate nemijlocit de acelasi personal operativ;

c). d).

manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zone de retea si sunt efectuate in totalitate nemijlocit prin telecomanda de catre personalul de comanda operativa, aflat la distanta fata de instalatie sau zona de retea; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.24. Categorie: ID:3887 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate: corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza; corespunzator tensiunii nominale a instalatiei pentru care au fost construite; corespunzator instructiunilor tehnice ale gestionarului instalatiei;

d). corespunzator prevederilor cartii tehnice a producatorului; Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.16. Categorie: ID:3888 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul incercarii cu tensiune marita a unui echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie ? in functie de tipul echipamentului investigat, inaintea incercarii cu tensiune marita a echipamentului; in functie de tipul echipamentului investigat, inaintea si dupa incercarea cu tensiune marita a echipamentului;

in functie de tipul echipamentului investigat, dupa incercarea cu tensiune marita a echipamentului; Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.13. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

14

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3889 a). b). c). "in stare calda"si "in stare rece", sunt doua stari operative, proprii echipamentelor date in operare: in exploatare, indisponibile; in exploatare, disponibile; retrase din exploatare;

d). in stare operativa nenominalizabila; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art12(2). Categorie: ID:3892 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

De regula, un intreruptor care a declansat poate fi conectat: in urma unei verificari sumare a starii tehnice; fara a fi verificat; in urma unor verificari complete a starii tehnice;

unitatile de exploatare trebuie sa elaboreze procedurile si ITI care sa prevada conditiile in care se face conectarea intreruptorului(revizia lui inainte de conectare sau dupa atingerea unui numar maxim de declansari pe scurtcircuit) precum si masurile care se impun(evidenta numarului de declansari pe scurtcircuit,a valorii curentului de scurtcircuit etc.); Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.43. Categorie: ID:3896 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Rezistentele de suntare aflate in constructia descarcatorului au rolul: limitarii curentului de descarcare prin descarcator; asigura, in regim normal de functionare,separarea fata de pamant a bornei sub tensiune; reducerea nivelului de tensiune de frecventa industriala pe eclatoare;

d). repartitiei uniforme a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare; Bibliografie: PE 126/82, cap.7, paragraf 7.2.4.3, alin. c . Categorie: ID:3897 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Prin "foaie de manevra", se intelege un document scris,prin care se stabilesc urmatoarele: tema manevrei stabileste care este starea operativa initiala in care se va aduce echipamentul si scopul manevrei; starea operativa initiala a instalatiei, echipamentului, etc ; succesiunea operatiilor sau a grupelor distincte de operatii si operatii distincte ce urmeaza a se efectua; conceptia manevrei; persoanele care au legatura cu manevra si responsabilitatile acestora; RGM-NTE 009/10/00,art.51. PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

15

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3901 a). b). c). Foile de manevra de executie programate normal, trebuie sa fie: aprobate de treapta operativa, cu comanda nemijlocita; aprobate de treapta operativa, cu autoritate de decizie; controlata, sub aspectul conceptiei de coordonare, de catre dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv, daca manevra face parte dintr-o manevra de coordonare;

d). aprobata si acceptata de catre responsabilul manevrei de executie; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(4) Categorie: ID:3902 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In timpul lichidarii avariilor, personalul operativ trebuie sa urmareasca prioritar: reducerea duratei de nealimentare a consumatorilor; alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in conformitate cu procedurile si instructiunile locale; alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in cazul centralelor care functioneaza asigurand generare distribuita in reteaua de distributie;

d). reducerea numarului de manevre pana la depistarea si izolare defectului; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.71. Categorie: ID:3908 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Intr-o retea electrica cu neutrul izolat, legatura galvanica intre o faza si pamant, reprezinta: scurtcircuit bifazat; scurtcircuit monofazat; un defect simetric repetabil;

d). punere la pamant neta; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, art. 3.6.3 Categorie: Punctaj: 4 PROFESIONALA ID:3910 a). b). c). Care este regimul interzis de functionare a transformatoarelor de masura de tensiune ? transformatoarele de masura de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara in scurtcircuit; transformatoarele de masura de tensiune nu vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare, cu infasurarile secundare deschise;

transformatoarele de masura de tensiune functioneaza cu o suprasarcina de durata durata de 1,2Ipn; Bibliografie: PE 126/82 cap. 3,art. 3.1.5., c.6) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

16

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3918 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3919 a). b). c). Un echipament dat in operare, "in exploatare", poate fi: in functiune,in regim special de exploatare in rezerva rece in stare deconectat in stare calda in stare operativa nenominalizabila RGM-NTE 009/10/00,art.12. PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

Curentul primar absorbit de infasurarea transformatorului de putere din reteaua de alimentare depinde de : curentul secundar ; reluctanta circuitului magnetic al transformatorului ; tensiunea primara;

d). raportul numarului de spire al celor doua infasurari ; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3920 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

La un transformator de putere care functioneaza in gol : curentul secundar este egal cu zero ; curentul primar este egal cu zero ; curentul primar este comparabil cu curentul nominal;

d). curentul primar este curentul de mers in gol; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3946 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

3 condensatoare avand capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate in paralel, au capacitatea echivalenta: 250 microF; 100 microF;

c). 50 microF; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

17

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3947 a). b). c). Accesoriile liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (console, suporturi, armaturi s.a.) trebuie sa fie protejate prin: vopsire; zincare; stanare;

d). cadmiere; Bibliografie: PE 106-2003, art.60. Categorie: ID:3948 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Adancimea de pozare in conditii normale a cablurilor cu tensiunea nominala pana la 20 kV inclusiv, va fi, de regula, cel putin de: 0,5-0,6 m; 0,9-1,0 m; 0,7-0,8 m;

d). 1,0-1,2 m; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59. Categorie: ID:3949 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Adancimea de pozare in conditii normale a cablurilor cu tensiunea nominala peste 20 kV va fi, de regula, cel putin de: 1,2-1,5 m; 1,0-1,2 m; 1,5-1,7 m;

d). minimum 1,7 m; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59. Categorie: ID:3950 PROFESIONALA Punctaj: 4

Apropierea axului LEA de joasa tensiune de orice parte a constructiilor in care se prelucreaza(depoziteaza) substante combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie) se realizeaza: se interzice apropierea la o distanta mai mica de 2 ori inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona; este permisa conditionat (in "cazurile obligate" in care aceasta distanta nu se poate respecta ,se va trata de comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia); este permisa la cel mult 10 m;

a). b).

c). d).

se interzice apropierea la o distanta mai mica de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din zona; Bibliografie: PE 106-2003 ,art.105. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

18

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3951 a). b). c). d). Apropierea LEA de joasa tensiune fata de cladiri se realizeaza: respectand o distanta pe orizontala de minim 1 m intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri; in functie de categoria de pericol a cladirii; respectand o distanta pe orizontala de minim 1,5 m intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri;

respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie maxima si orice parte a unei cladiri; Bibliografie: PE 106/2003, art 117. Categorie: ID:3952 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Atunci cand se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea in reteaua electrica: variaza in sens crescator; compensarea nu modifica nivelul tensiunii;

c). variaza descrescator; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3953 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se instaleaza de regula: in exterior; in interior;

c). in interior, pana la puteri de 250 kVAr pe treapta Bibliografie: PE 120/1994, art.4.4.4. Categorie: ID:3954 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Bateriile de condensatoare pot fi instalate in reteaua de: 110 kV; medie tensiune;

c). joasa tensiune; Bibliografie: PE 120/1994 ,art.4.1.4. Categorie: ID:3958 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Capacitatea echivalenta a 2 condensatoare, fiecare avand capacitatea C, montate in serie este egala cu: 2C; C;

c). C/2; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

19

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3959 a). b). c). Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: aluminiu; plumb; cupru;

d). otel; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3960 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r=10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: 0,4 kWh; 0,2 kWh;

c). 0,8 kWh; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3961 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Coloanele electrice colective pot alimentade regula: 15 apartamente; 30 apartamente;

c). 20 apartamente; Bibliografie: STAS 234/2008, art.4.1.10. Categorie: ID:3963 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Daca printr-un condensator circula un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cadere de tensiune: defazata cu 90 de grade inaintea curentului; defazata cu 90 de grade in urma curentului;

c). in faza cu curentul; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3964 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Din considerente mecanice, conductoarele funie de otel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, vor avea urmatoarele sectiuni minime: 25 mmp; 16 mmp; 35 mmp;

d). 50 mmp; Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 28. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

20

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3965 Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-otel, aliaje de aluminiu-otel si aliaje de aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, vor avea urmatoarele sectiuni minime: 25 mmp; 16 mmp; 35 mmp;

a). b). c).

d). 50 mmp; Bibliografie: NTE 003/04/00, art.28. Categorie: ID:3967 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Distanta minima de izolare in aer Ao reprezinta distanta minima: intre partile conductoare aflate sub tensiune si elementele legate la pamant; intre partile conductoare aflate sub tensiune si apartinand unor faze diferite;

intre partile conductoare aflate sub tensiune ai alte parti sub tensiune sau legate la pamant; Bibliografie: PE 101/85, art.5.2.2. Categorie: ID:3968 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Durata de viata a lampilor cu incandescenta: creste odata cu cresterea frecventei; scade odata cu cresterea tensiunii;

c). scade odata cu scaderea tensiunii; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3969 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor monofazate pentru o putere de pana la: 5,5 kW inclusiv; 3 kW inclusiv;

a). b).

c). 4 kW inclusiv; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.4.5 a Categorie: ID:3970 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor trifazate pentru o putere de pana la: 5,5 kW inclusiv; 10 kW inclusiv;

a). b).

c). 7,5 kW inclusiv; Bibliografie: NP-I7-2002 ,art. 5.4.5. a Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

21

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3971 a). b). c). In cazul pornirii stea-triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire in conexiunea stea este: egal cu curentul de pornire in conexiunea triunghi; o treime din curentul de pornire in conexiunea triunghi; de trei ori curentul de pornire in conexiunea triunghi;

d). de doua ori curentul de pornire in conexiunea triunghi; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3973 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

In echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: asigura ungerea mecanismelor in miscare din echipamentele de comutatie; stinge arcul electric care apare in procesul de comutatie;

c). izoleaza partile sub tensiune intre ele si fata de masa; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3974 PROFESIONALA Punctaj: 6

Indiferent de tipul coronamentului LEA joasa tensiune sau zona meteorologica, distanta minima intre conductoarele neizolate, in punctele de prindere,pe orizontala sau pe verticala, nu va fi mai mica de: 0,3 m; 0,4 m; 0,5 m;

a). b). c).

d). 0,6 m; Bibliografie: PE 106/2003, art.69 Categorie: ID:3975 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Ingradirile de protectie definitive, pline sau din plasa, din interiorul incintei unei instalatii electrice,in exterior, trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: 1,5 m; 2,2 m; 2,0 m;

d). 2,5 m; Bibliografie: PE 101/85, art.4.3.2. Categorie: ID:3976 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Sigurantele automate cu filet si intreruptoarele automate se pot utiliza: atat pentru separare cat si pentru conectare si deconectare sub sarcina; numai pentru separare;

c). numai pentru conectare si deconectare sub sarcina; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.2.37 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

22

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3977 a). b). Intreruperea conductorului de protectie prin aparate de conectare: nu se admite intreruperea conductorului de protectie; conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie;

c). de regula nu se admite, cu exceptia anumitor cazuri detaliate in instructiuni tehnice; Bibliografie: PE 102/86, art. 4.5.3. Categorie: ID:3978 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: 50 A; 40 A; 20 A;

d). 500 A; Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II Categorie: ID:3981 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Din considerente mecanice,sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune, neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor, vor fi: 16 mmp; 35 mmp; 25 mmp;

d). 50 mmp; Bibliografie: PE 106-2003 ,art.31.b) Categorie: ID:3982 PROFESIONALA Punctaj: 10

Din considerente mecanice, sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa tensiune, neizolate, din otel-aluminiu sau aliaje de aluminiu,pentru alimentarea consumatorilor, vor fi: 16 mmp; 35 mmp; 25 mmp;

a). b). c).

d). 50 mmp; Bibliografie: PE 106-2003 art.31.b) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

23

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3983 La tragerea a trei cabluri monoconductoare printr-un tub de protectie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie: minimum 1,5; minimum 2,8; minimum 2,5;

a). b). c).

d). minimum 3; Bibliografie: NTE 007/08/00 ,art 62(3) Categorie: ID:3984 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune se realizeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi: linia cu tensiune mai mica se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare; conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde pentru incarcari normate,cu tractiunea de maximum 60% din rezistenta de rupere a conductorului; armaturile metalice ale tuturor stalpilor se vor lega la conductorul de nul;

se va prevedea deconectarea automata la puneri simple la pamant a liniei de medie tensiune; Bibliografie: PE 106-2003,art.98. Categorie: ID:3985 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Legaturile conductoarelor din cupru pentru imbinari sau derivatii ,executate prin rasucire si matisare trebuie sa aiba: minimum 10 spire, o lungime a legaturii de cel putin 2 cm si se cositoreasc; o lungime a legaturii de cel putin 1 cm si se cositoresc; minimum 10 spire, o lungime a legaturii de cel putin 3 cm si se cositoreasc;

d). minimum 8 spire si se cositoresc; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.1.33. Categorie: ID:3986 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Marimea periodica alternativa este o marime a carei valoare medie in decursul unei perioade este egala cu: 1; 2; Bazele Electrotehnicii I+II PROFESIONALA Punctaj: 5

c). 0; Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

24

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3987 a). b). c). Montarea fasciculelor torsadate la LEA de joasa tensiune, pe fatadele cladirilor, se va realiza cu respectarea urmatoarelor: peretii trebuie sa fie din materiale necombustibile si rezistenti din punct de vedere mecanic; distanta de la fascicul pozat la sol sa fie de minimum 4 m; este interzisa montarea pe peretii incaperilor in care au loc procese chimice;

d). se va urmari sa nu se degradeze aspectul arhitectural(estetica) cladirii; Bibliografie: PE 106-2003, art 65. Categorie: ID:3989 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri inspre zona carosabila, este: distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public,distributie joasa tensiune; distributie de medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, distributie joasa tensiune, iluminat public; distributie de medie tensiune,distributie joasa tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public;

distributie joasa tensiune, distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public; Bibliografie: NTE 007/08/00, art 60(2). Categorie: ID:3990 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Ordinea de asezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus in jos este: comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/10 kV, energie 20 kV; energie 20 kV, energie 6/10 kV, comanda-control,energie 0,4 kV; energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control;

d). energie 20 kV, energie 0,4 kV, comanda-control,energie 6/10 kV; Bibliografie: NTE 007/08/00, art.56 Categorie: ID:3991 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru conductorul de protectie al coloanelor electrice colective, se foloseste o platbanda de otel zincat sau vopsit, avand sectiunea minima de : 50 mmp; 100 mmp; 150 mmp;

d). 25 mmp; Bibliografie: STAS 234/2008 ,art. 4.1.9.c Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

25

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3992 a). b). c). Pentru micsorarea pierderilor de putere prin curenti turbionari in piesele metalice mari, parcurse de fluxuri magnetice variabile: se executa piesele metalice din tole de otel subtiri izolate intre ele; se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea conductivitatii; se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea rezistivitatii;

d). se evita plasarea pieselor metalice mari in campuri magnetice variabile; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3993 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru posturi de transformare aeriene pe stalpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranta este: mai mare cu 50% decat zona de protectie 10m de la limita zonei de protectie nu se normeaza 20m de la limita zonei de protectie zona de siguranta coincide cu zona de protectie Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, Ordinul ANRE 4/2007, art.17.2.a Punctaj: 5 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:3994 a). b).

Pierderea de putere activa intr-un element de retea (transformator, LEA, LEC), la aceeasi putere aparenta vehiculata, este direct proportionala cu: patratul frecventei; patratul curentului;

c). patratul tensiunii; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:3996 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Platforma cu balustrada pentru un post de transformare aerian, amplasat pe 2 stalpi, trebuie montata la o inaltime de cel putin: 2,5 m; 3,5 m; 3,95 m;

d). 3,0 m; Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.2. h) Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

26

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:4000 a). b). c). Protectia cablurilor impotriva curentilor de scurtcircuit se realizeaza: cu disjunctoare echipate cu declansatoare rapide la scurtcircuit; cu relee termice; cu sigurante fuzibile;

d). cu disjunctoare cu relee de protectie la supracurenti; Bibliografie: NP-I7-2002, art.4.2.2. Categorie: ID:4001 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Raportul de transformare nominal al unui transformator de putere este: raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la sarcina nominala; raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala; raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la mersul in gol;

d). raportul dintre curentul primar si secundar ,la mersul in gol; Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II Categorie: ID:4003 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Se prevad prize artificiale de pamant pentru dirijarea potentialelor la LEA MT: toti stalpii speciali ai LEA din zonele cu circulatie frecventa; toti stalpii speciali ai LEA din zonele cu circulatie redusa; toti stalpii cu aparataj ai LEA din zonele cu circulatie redusa;

d). toti stalpii LEA din zonele cu circulatie frecventa; Bibliografie: NTE 003/04/00, art 125. Categorie: ID:2223 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, partea de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune daca: personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi si incaltaminte electroizolante; personalul de interventie trbuie sa foloseasca casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate; personalul de interventie trebuie sa aiba aprobarea dispecerului pentru a interveni intr-o instalatie aflata sub tensiune;

a). b). c). d).

personalul de interventie trebuie sa evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune. Bibliografie: IPSM IEE 2007, art .268 Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

27

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2838 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2839 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3493 a). Ce trebuie facut pentru a preveni sau a limita efectele nedorite ale lucrului cu flacara deschisa, in gospodariile de cabluri din posturi de transformare : dotarea executantilor cu echipament de protectie adecvat; dotarea executantilor cu stingatoare adecvate; anuntarea in caz de eveniment a pompierilor angajati sau militari; limitarea propagarii flacarii prin protectie cu materiale refractare; stropirea anticipata a cablurilor cu materiale neinflamabile; IPSM-IEE/ 2007, art.272 PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

La executarea controalelor sau lucrarilor in gospodariile de cabluri din posturile de transformare subterane, trebuiesc luate preventiv urmatoarele masuri : paza la gurile deschise(de vizitare) ale incaperilor ventilarea; verificarea obligatorie a lipsei gazelor; montarea panourilor de semnalizare la gurile deschise ( de vizitare) ale incaperilor. aerisirea; IPSM IEE/2007, art.270(a,c) PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

Fiecare salariat are la locul de munca, urmatoarele obligatii principale: sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca, orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

b).

sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu,dar numai la dispozitia dispecerului Bibliografie: Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor, art.22. c). Categorie: ID:3533 a). b). c). d). e). Categorie: PSI Punctaj: 4

Ce vizeaza exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie in caz de incendiu? reducerea timpilor de interventie alarmarea evacuarea stingerea incendiului protectia vietii oamenilor si a bunurilor materiale Norme generale de PSI, aprobate cu Ord. MAI 163/28.02.2007, art. 144. PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

28

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3909 a). b). c). Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru lucrari cu foc, executate in locuri cu pericol de incendiu sau explozii pe o durata de: functie de complexitatea lucrarii,dar nu mai mult de trei zile; pe intreaga perioada stabilita de catre emitent; cel mult pentru o saptamana de lucru;

d). o singura zi; Bibliografie: Ordinul MAI nr.163/2007, cap.IV,sect.a 2-a,art100(2). Categorie: ID:3913 a). b). c). PSI Punctaj: 4

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant: sefului de lucrare; sefului formatiei operative care a realizat admiterea; la responsabilul de resort (PSI) de la nivelul suprastructurii unitatii/subunitatii de exploatare;

d). emitentului permisului de lucru cu foc; Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07,cap.IV,sect.a 2-a,art.100(3). Categorie: ID:2225 a). b). PSI Punctaj: 4

Identificarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre: admitent impreuna cu seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru este realizata de personalul de servire operativa; seful de lucrare impreuna cu un membru din formatie, in cazul in care zona de lucru se realizeaza de catre acesta;

c). seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru se realizeaza de acesta; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art.57 Categorie: ID:2226 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Pentru asigurarea zonei de lucru in cazul instalatiilor prevazute cu cutite de legare la pamint (CLP) acestea trebuie folosite: numai daca figureaza ca operatie distincta in foaia de manevra; intotdeauna in locul scurtcircuitoarelor; numai daca functioneaza interblocajele mecanice;

d). doar cand nu exista suficiente scurtcircuitoare mobile; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.69 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

29

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2227 Care din operatiile de mai jos sunt legate prin expresia "imediat" ( cu sens de executare succesiva, fara pauza ) in cadrul masurilor tehnice de securitate in munca la executarea lucrarilor, in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune: blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila; separarea electrica a instalatiei sau a partii de instalatie la care urmeaza a se lucra; verificarea lipsei tensiunii; identificarea instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra; legarea instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit; IPSM IEE 2002, art.48, pct.1, c. PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2263

Bibliografie:

Pentru executarea lucrarilor la distanta mai mare decat limita admisa(distanta de vecinatate), fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice: identificarea instalatiei (zonei ) la care urmeaza a se lucra; delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea panourilor de semnalizare de securitate; utilizarea cizmelor si manusilor electroizolante; verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune;

a). b). c). d). e).

marcarea limitelor de acces pe stalpii metalici in cazul vopsirii sau lucrarilor de lacatuserie asupra acestora; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.140 Categorie: ID:2268 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lucrarile executate de catre personalul unei unitati sau subunitati de exploatare, in instalatiile electrice din gestiunea unor unitati sau subunitati, institutii,etc. care nu au organizate activitati de exploatare a acestor instalatii sau o parte a lor,trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii: interventia pentru remedierea unor incidente ( deranjamente ); lucrari de modernizare a instalatiilor; lucrari de efectuare a probelor de punere in functiune a unor echipamente;

a). b). c).

d). lucrari de exploatare, intretinere sau reparatii programate; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.38 (1) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

30

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2834 Delimitarea materiala a zonei de lucru in posturi de transformare in cabine si subterane, puncte de alimentare, acolo unde, in aceeasi incinta ramin instalatii sub tensiune se face de catre: seful de lucrare; personalul operativ al instalatiei; emitent;

a). b). c).

d). admitent; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.74(4) Categorie: ID:2852 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Cind se admite, in mod exceptional, ca separarea vizibila sa se realizeze numai prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai apropiat iesirii din acesta: in cazul instalatiilor de medie tensiune cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila; instalatia este de joasa si medie tensiune si este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil;

a).

b). c).

in cazul instalatiilor de joasa tensiune,cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.52(2) Categorie: ID:2853 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2854 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In ce situatii nu se aplica conditia: ''cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru'': in cazul lucrarilor la cablurile electrice; in cazul realizarii separarii electrice prin demontare de bare,conductoare; in cazul lucrarilor din statii, posturi zidite; in cazul realizarii legarii la pamant prin cutite de legare la pamant; la liniile electrice aeriene cu conductoare izolate; IPSM IEE 2007,art.71(1c) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

In ce situatie admitentul realizeaza direct, partial sau in totalitate, masurile tehnice pentru executia unei lucrari in instalatiile electrice, cu scoaterea acestora de sub tensiune? cand asigura servirea operativa a instalatiei electrice respective; in masura in care este desemnat in acest sens;

a). b).

c). cand nu exista si alte solutii mai rapide ce pot reduce durata lucrarii; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.80(3) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

31

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2880 O formatie de lucru trebuie sa lucreze in doua incaperi separate, ambele cu instalatii electrice sub tensiune. Ce conditii trebuie sa indeplineasca subgrupa ce lucreaza separat: sa fie formata din minimum doua persoane; sa aiba un instructaj special facut de catre seful de lucrare(fara consemnare); subgrupa ce lucreaza separat trebuie sa aiba in componenta sa un electrician cu cel putin grupa a II-a de autorizare,acesta din urma preluand prerogativele sefului de lucrare; daca subgrupa este alcatuita dintr-o singura persoana,aceasta trebuie sa fie electrician cu minim grupa a III-a de autorizare. sa aiba conditii de lucru asigurate,astfel incat sa se evite pericolul de accidentare; IPSM IEE 2007, art.104(2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c).

d). e). Categorie: ID:2881 a). b). c).

Bibliografie:

Persoanele scoase(in cazul in care nu au fost prezente la admiterea la lucru) trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, confirmand prin aceasta: ca li s-a facut instructajul la inceputul lucrarii; ca nu vor mai patrunde in zona de lucru; ca si-au incheiat activitatea in ziua respectiva;

d). ca iau la cunostiinta de faptul ca sunt scoase din formatie; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.107(2) Categorie: ID:2882 a). b). c). d). e). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Seful de lucrare care supravegeaza in instalatii electrice o formatie de alta specialitate trebuie : sa urmareasca ca membrii formatiei de lucru de alta specialitate sa nu depaseasca limitele zonei de lucru; sa distribuie sarcinile de lucru membrilor formatiei de alta specialitate; sa supravegheze formatia de lucru de alta specialitate, astfel incat sa nu aiba loc nici un accident de munca. sa asigure masurile tehnice zonei de lucru,pentru a impiedica accidentele de natura electrica; sa instruiasca formatia de lucru; IPSM IEE 2007, art.108(2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

32

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2883 a). b). c). d). Pentru situatiile in care sefii de lucrare,respectiv membrii formatiilor de lucru, nu au fost gasiti in zonele de lucru,admitentul trebuie sa se asigure: ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si executa manevrele de revenire la schema operativa initiala; ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si asigura personal de paza pana la repunerea sub tensiune a instalatiei; asteapta reintoarcerea formatiei de lucru si impreuna cu seful de lucrare repune instalatia sub tensiune;

ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si trebuie sa asigura personal de paza, care sa impiedice accesul formatiilor in zona de lucru; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.120(5) Categorie: ID:2884 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL, se face pe baza unei dispozitii a: conducatorului subunitatii de exploatare ce are in gestiune instalatia; emitentului; admitentului;

d). personalului de comanda operativa cu autoritate de decizie asupra instalatiei; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.122(1) Categorie: ID:2885 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La executarea lucrarilor in baza ITI - PM in instalatiile electrice fara supraveghere, se interzice: autoadmiterea, daca in instalatia separata electric lucreaza concomitent si alte formatii de lucru; realizarea separarii electrice in absenta personalului operativ; autoadmiterea, daca in instalatia separata electric nu a fost preluata cu mesaj de la centrul de dispecer cu comanda de coordonare;

d). realizarea mai multor zone de lucru in instalatia separata electric; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.128 Categorie: ID:2886 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Sa poate executa lucrari in baza atributiilor de serviciu de catre: personalul de exploatare in baza conventiilor de lucrari; electricieni autorizati, cu talon de autorizare si experienta de minim trei ani; personalul de servire operativa a instalatiilor electrice care detine cel putin grupa a II - a de autorizare;

d). personalul de servire operativa a instalatiilor electrice; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.129 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

33

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2887 Se admite executarea lucrarilor in baza proceselor verbale in instalatiile electrice scoase de sub tensiune, daca instalatia sau partea din instalatie la care se lucreaza este separata vizibil prin: dezlegari de cordoane sau conductoare la LEA; debrosarea intreruptoarelor; deschiderea si blocarea separatoarelor; demontarea unor portiuni de bare; dezlegarea conductoarelor de la bornele spre sursa ale aparatajului; IPSM IEE 2007,art.136 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2888

Bibliografie:

Precizati care din echipamentele individuale si dispozitivele de protectie enumerate mai jos trebuie sa le utilizeze executantii pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact la joasa tensiune: incaltaminte cu bombeu metalic; casca de protectie cu viziera de protectie a fetei; echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si mijloacele de protectie nominalizate in instructiunea tehnologica aferenta; manusi si incaltaminte electroizolanta;

a). b). c). d). e).

echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si sculele pentru lucrul sub tensiune; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.145(3) Categorie: ID:2890 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor) in instalatiile electrice trebuie sa se execute de catre: personalul de servire operativa a instalatiilor respective in baza atributiilor de serviciu; personalul de exploatare sau delegat in baza de AL,conform conventiei de lucrari incheiate; personalul de exploatare sau delegat in baza PV , conform conventiei de lucrari incheiate;

personalul de exploatare sau delegat in baza ITI - PM sau DV dupa caz, conform conventiei de lucrari incheiate; Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.166 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

34

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2891 a). b). c). d). e). Categorie: ID:2892 a). b). De ce trebuie sa se tina seama la organizarea si executarea lucrarilor la inaltime si salvarii de la inaltime: de conditiile concrete ale locului de munca situat la inaltime; de starea vremii, in raport cu specificul instalatiei electrice la care se va lucra; de tehnologia ce urmeaza a se aplica; de utilajele, respectiv dispozitivele specifice ce urmeaza a fi folosite si de calificarea deserventilor acestora; de grupa de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii. IPSM IEE 2007, art.175(1,2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Cine este responsabil pentru alegerea componentelor sistemului utilizat impotriva caderii de la inaltime? seful de lucrare,in conditiile alegerii tehnologiei de lucru de catre acesta; executantul operatiei la inaltime, coordonat de seful de lucrare;

c). seful de lucrare; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(2) Categorie: ID:2893 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Este permisa utilizarea aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau mai multe persoane in acelasi timp: este interzisa; este permisa,dar nu mai mult de doua persoane;

c). este permisa,dar numai la utilizarea unui suport metalic; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(4),e) Categorie: ID:2894 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Urcarea - coborarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa,in ultima instanta si numai dupa ce: seful de lucrare s-a convins ca scade durata lucrarii,stalpul nu trebuie sprijinit; stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica; stalpul este din beton armat centrifugat precomprimat;

d). seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.177(1) Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

35

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2895 a). b). c). Care este EIP pe cu care trebuie sa fie echipat personalul executant atunci cand monteaza si demonteaza placi si teci electroizolante de JT: casca de protectie si incaltaminte electroizolanta; manusi electroizolante; manusi si incaltaminte electroizolanta;

d). casca de protectie,viziera de protectie a fetei,covorase electroizolante; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.191(4) Categorie: ID:2896 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Usile metalice ale dulapurilor, tablourilor,ale firidelor de bransament (principale si secundare)si alte asemenea trebuie: sa fie legate la pamant prin intermediul unui conductor de cupru de 16 mmp care sa dubleze balamalele existente; sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de cupru de 16 mmp, cu papuci la ambele capete in conditiile existentei de aparataj electric montat pe usa respectiva;

sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de cupru cu sectiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.252 c). Categorie: ID:3483 a). b). c). d). e). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La executarea unei lucrari, se admite ca persoana avand o grupa de autorizare superioara sa cumuleze si atributii ale grupelor inferioare,astfel: admitentul poate cumula si functia de emitent; emitentul poate cumula si functia de sef de lucrare; seful de lucrare poate cumula si functia de admitent daca este seful formatiei operative in tura; admitentul poate cumula si functia sefului de lucrare ,dar numai pentru lucrarea la care acesta a fost numit ca atare;

seful de lucrare poate cumula si functia de admitent pentru propria formatie, cu conditia sa detina grupa a IV-a de autorizare si sa fie desemnat pentru aceasta de catre emitent; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art . 83 Categorie: ID:3484 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Este permisa executarea lucrarii pe baza aceleiasi autorizatii de lucru,intr-o instalatie care se pune repetat sub tensiune,daca: repunerea sub tensiune se realizeaza de personalul operativ al aceleiasi ture; in perioada executarii lucrarii nu se opereza nici o modificare a schemei de functionare a instalatiei(instalatiilor); scoatarea de sub tensiune sa se faca prin executia aceleiasi foi de manevra;

d). scoatarea de sub tensiune sa se faca prin repetarea acelorasi manevre; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art . 90 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

36

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3485 a). Admiterea la lucrare trebuie sa se faca dupa realizarea efectiva a masurilor tehnice de securitate in munca la instalatia la care urmeaza a se lucra,astfel: emitentul impreuna cu seful de lucrare trebuie sa verifice corespondenta masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele realizate si sa le confirme prin semnare in autorizatia de lucru; dupa ce s-a realizat zona de lucru stabilita de catre emitent in consultare cu seful de lucrare; admiterea la lucrare a sefului formatiei de lucru se considera terminata numai dupa ce au fost luate toate masurile tehnice dispuse pentru admitent;

b). c). d).

numai dupa ce s-au asigurat toate legarile la pamant si in scurtcircuit dispuse de emitent; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art: 93 Categorie: ID:3486 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul transmiterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii, mesajele trebuie sa fie inscrise in: autorizatia de lucru de catre admitent, respectiv in foaia de manevra si in autorizatia de lucru de catre seful de lucrare evidentele operative de catre admitent ,respectiv in autorizatia de lucru de catre seful de lucrare; evidentele operative sau in caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in foaia de manevra de catre seful de lucrare;

caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in evidentele operative de catre seful de lucrare; Bibliografie: IPSM IEE 2007 art.96(1) Categorie: ID:3487 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Intreruperea lucrarii la sfarsitul programului de lucru zilnic , in cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune dar cu repunere zilnica sub tensiune, trebuie sa se faca: de catre seful de lucrare cu anuntarea si aprobarea admitentului; cu demontarea de catre personalul operativ a mijloacelor de protectie si a dispozitivelor din zona de lucru, la sfarsitul programului de lucru zilnic; admitentul trebuie sa verifice conditiile tehnice necesare repunerii sub tensiune a instalatiei; seful de lucrare trebuie sa evacueze membrii formatiei, consemnand in autorizatia de lucru data si ora intreruperii lucrarii si semnand in partea rezervata in acest scop;

a). b). c). d). e).

seful de lucrare trebuie sa anunte emitentul(direct sau prin telefon)ca intentioneaza sa reia lucrarea; poate fi repusa sub tensiune Bibliografie: IPSM IEE 2007 art. 118 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

37

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3525 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3531 a). b). c). d). e). Controlul instalatiilor electrice trebuie sa se efectueze de catre doua persoane, in urmatoarele situatii: instalatii subterane la care accesul se face prin trape; instalatii apreciate cu risc ridicat si specific; instalatii din incinte interioare sau exterioare in care nu functioneaza corespunzator iluminatul; instalatii nominalizate ca zona de risc ridicat si specific; instalatii electrice exterioare(LEA) pe timp de iarna sau acces dificil; IPSM IEE 2007, Art. 152, (2) PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

In ce conditii se pot executa masurarile directe cu megohmetrul asupra instalatiilor (aparataj electric, cabluri etc) ? instalatia respectiva trebuie sa fie separata electric si descarcata de sarcina capacitiva, inaintea fiecarei masurari; masuratorile se vor executa de regula pe baza de AL; formatia de lucru trebuie sa fie formata din cel putin doi electricieni dintre care unul avand minim grupa a IV-a de autorizare; lucrarile se pot executa numai in prezenta admitentului care va asigura eventuale masuri suplimentare.

celelalte lucrari asupra instalatiei respective trebuie intrerupte si personalul evacuat, in zona ramanand numai executantii masurarii; Bibliografie: IPSM IEE 2007, art. 396 Categorie: ID:3915 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In mod deosebit, lucratorii au si urmatoarele obligatii din punct de vedere al securitatii muncii: sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, doar cu acordul conducatorului locului de munca; sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat; sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; Bibliografie: Legea 319/2006, art 23(1). e). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

38

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3916 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3917 a). b). c). d). e). Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa fie: adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; periodica si ori de cate ori este necesar; efectuata la executarea unor lucrari speciale; periodica,lunar in timpul unui an; intotdeauna, dupa o perioada de absenta; Legea 319/2006, art. 20(2). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Accidentele de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate, in: accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin doua zile calendaristice; accidente care produc invaliditate; accidente mortale; accidente colective, cand sunt accidentate cel putin doua persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza;

accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice; Bibliografie: Legea 319/2006, cap.VI,art.31. Categorie: ID:2230 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Prin standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice se stabilesc indicatorii de performanta privind calitatea comerciala a serviciului: racordarea utilizatorilor la reteaua electrica de distributie; realizarea reparatiilor la instalatiile electrice din gestiunea operatorului de distributie; solutionarea sesizarilor utilizatorilor; asigurarea dotarii tehnice a personalului operatorului de distributie; contractarea serviciului de distributie; Ordin ANRE 28/2007,ANEXA Nr.3 LEGISLATIE Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

39

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:2232 Operatorul de distributie asigura sosirea echipei de interventie in minimum de timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat, restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum: 12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme; 16 ore pentru mediul rural in conditii normale de vreme; 24 ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme; 72 ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite; 4 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme; Ordin ANRE 28/2007, Art.14. LEGISLATIE Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2291

Bibliografie:

Indicatorii de performanta anuali, pe niveluri de tensiune , privind continuitatea in alimentare, pentru consumatorii din zona de activitate a operatorului de distributie sunt: numarul de intreruperi scurte; numarul de intreruperi lungi; energia nelivrata si timpul mediu de intrerupere calculati la inalta tensiune; timpul mediu de emitere a ATR; numarul de reclamatii primite referitoare la nivelul de tensiune; Ordin ANRE 28/2007, Art.16 LEGISLATIE Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:2835 a). b).

Bibliografie:

Standardul de performanta pentru Serviciul de Distributie impune OD cerinte minime privind calitatea tehnica a energiei electrice astfel: limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt 47,00-52,00 Hz timp de 99,5% pe an; in punctul de delimitare ,in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva pentru 10 minute a tensiunii furnizate - in 95% din timpul oricarei perioade a unei saptamani- nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de +/-10% din tensiunea nominala la JT; factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 5%; factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8%; factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3%; Ordin ANRE 28/2007, Art.20-22 LEGISLATIE Punctaj: 4

c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

40

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3526 Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie, are drept de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ -teritoriale afectate de capacitatile energetice : cu juste despagubiri, stabilite prin acord comun, pentru suprafetele de teren ocupate ; cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora ;

a). b). c).

cu juste despagubiri, stabilite prin hotarire judecatoreasca, pentru suprafetele de teren ocupate; Bibliografie: Legea 13/2007, Art. 16(4) Categorie: ID:3529 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3962 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3972 a). b). c). d). e). Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Intr-un an calendaristic pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu va produce unui utilizator mai mult de : 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul urban; 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban; 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul rural; 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 24 ore fiecare, in mediul rural; 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban; Ordinul ANRE 28/2007, Art. 12 LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Conventia de exploatare este un act cu caracter juridic,stabilit intre operatorul de retea si un utilizator, prin care sunt precizate : manevrele ce se executa si eventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident; conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor; realizarea conducerii operationale prin dispecer; interventiile in caz de incident; reglajul protectiilor; Cod Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 2.1. LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

In conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie: energia continuta in biomasa; energia eoliena; energia continuta in sisturile bituminoase; energia hidroelectrica; energia solara; L 13/2007, art.61 LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

41

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:3997 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3998 a). b). c). Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) are urmatoarele obiective: Stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii mentenantei retelelor apartinand RED stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor OD si ale tuturor utilizatorilor retelelor RED stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la retelele electrice de transport stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RED Stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la RED Codul tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 1.2.3 LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Printre obiectivele Codului tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul Tehnic RED), se regasesc: stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la RED stabilirea cerintelor tehnice pentru mentenanta retelelor RED stabilirea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

d). stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED Bibliografie: Codul Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008,art. 1.2.3 Categorie: ID:4002 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Retea electrica de interes public este o retea electrica la care sunt racordati: cel putin trei utilizatori cel putin un utilizatori cel putin doi utilizator

d). cel putin un utilizator apartinand administratiei publice Bibliografie: Legea 13/2007, art.3.53 Categorie: ID:4004 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Legaturile electrice intre elementele componente din tablourile de distributie,se executa in mod obisnuit prin bare,pentru curenti mai mari de: 100 A; 150 A; 75 A;

d). 200 A; Bibliografie: NP-I7-2002, art.5.2.58. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

42

07.07.2011

09:36:06

Exploatare retele MT si JTID:4005 a). b). c). Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda-control, avand la mansoane, lungimea minima de: lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului respectiv; lungimea necesara refacerii o data a mansonului respectiv; lungimea necesara refacerii de trei ori a mansonului respectiv;

d). rezerva se prevede doar la cablurile cu izolatie de hartie; Bibliografie: NTE 007/08/00, art 46 Categorie: ID:4006 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Sectiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinte, nu trebuie sa depaseasca in cazul utilizarii aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp; 3 x 95 + 50 mmp; 3 x 70 + 35 mmp;

d). 3 x 120 + 70 mmp; Bibliografie: STAS 234/2008 , art 4.1.11. Categorie: ID:4007 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Stalpii de intindere sunt utilizati in LEA pentru: fixarea conductoarelor prin intindere ca puncte de sprijin in lungul liniei; fixarea conductoarelor prin intindere ca puncte de sprijin in capetele liniei;

c). sustinerea conductoarelor in aliniament; Bibliografie: NTE 003/04/00 , art. 57 b Categorie: ID:4008 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Stalpii de sustinere se folosesc in LEA: in zone speciale de traseu; pentru fixarea conductoarelor prin intindere in aliniament; la constructia liniilor doar in zonele fara denivelari;

d). in mod curent pe linii pentru sustinerea conductoarelor; Bibliografie: NTE 003/04/00, art.57 a Categorie: ID:4009 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Stalpii terminali se folosesc in constructia LEA pentru: remedierea temporara a unor portiuni de linii avariate; fixarea conductoarelor prin intindere in panourile cu denivelare mare; numai ca stalpi de colt la schimbarea aliniamentului;

d). fixarea conductoa