Click here to load reader

Intrebari medie si joasa tensiune 2

 • View
  550

 • Download
  19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ntrebari medie si joasa tensiune daca le stii, sigur esti un inginer bun

Text of Intrebari medie si joasa tensiune 2

 • Lista intrebari teorie

  Exploatare statii

  Temperatura maxima admisibila a uleiului in transformator (in conditiile in care temperatura aerului de racire este mai mica de 40 grade Celsius) este:

  3ID:

  90 grade Celsius;a).

  110 grade Celsius;b).

  100 grade Celsius.c).PE 126/82, cap.2, paragraf 2.1.3.e.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt conditii de functionare in paralel a transformatoarelor:

  4ID:

  sa aiba aceeasi grupa de conexiune,sau grupe de conexiuni ce permit functionarea in paralel;

  a).

  sa aiba aceiasi curenti nominali primari si secundari;b).

  sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si celui mai mic maxim 2 (in cazul transformatoarelor fabricate inainte de 1972 acest raport poate avea valoarea maxim 3).

  c).

  sa aiba acelasi producator sau sa fie compatibile.d).PE 126/82, cap.2, paragraf 2.1.3.i.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  La transformatoarele de putere cu reglaj sub sarcina, este interzisa comutarea ploturilor, daca temperatura uleiului in transformator este mai mica de:

  5ID:

  - 5 grade Celsius;a).

  0 grade Celsius;b).

  -10 grade Celsius.c).PE 126/82, cap.2, paragraf 2.3.5.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In lipsa instructiunilor fabricii constructoare, ventilatia fortata a transformatoarelor de putere va fi pusa in functie la atingerea temperaturii de:

  6ID:

  60 grade Celsius;a).

  65 grade Celsius;b).

  55 grade Celsius.c).PE 126/82, cap.2, paragraf 2.3.10.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:181Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Transformatoarele de masurare de curent nu vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare:

  7ID:

  nu are importanta in functionare ;a).

  cu infasurarile secundare in scurtcircuit;b).

  regimul de functionare al infasurarii secundare nu este normat.c).

  cu infasurarile secundare deschise;d).PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5.-c5.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Transformatoarele de masurare de tensiune, nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare:

  8ID:

  cu infasurarile secundare deschise;a).

  cu infasurarile secundare legate conform instructiunilor producatorului;b).

  regimul de functionare al infasurarii secundare nu este normat.c).

  cu infasurarile secundare in scurtcircuit;d).PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5.-c6.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In situatia in care fabrica constructoare nu da alte indicatii, duratele maxime de functionare pentru curentul de pe fiecare plot al unei bobine de stingere este:

  9ID:

  2 ore pe plotul de curent maxim; 8 ore pe plotul de curent minim;

  a).

  8 ore pe plotul de curent maxim; 2 ore pe plotul de curent minim;

  b).

  Duratele sunt stabilite de dispecer, in functie de situatia retelei, la momentul respectiv;c).

  2 ore pe plotul maxim;4 ore pe plotul minim.

  d).

  PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.7.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In cazul retelelor cu curenti capacitivi mai mari sau egali cu 50 A, se admite o supracompensare a bobinelor de stingere de pina la:

  10ID:

  5%;a).

  10%, corelat cu dispozitiile treptei de dispecer;b).

  15%.c).

  10 %d).PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.8.a.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:182Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In cazul retelelor mixte sau aeriene de 20 kV cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre :

  11ID:

  600-1000A;a).

  300-600A;b).

  100-300A.c).

  150-300A.d).PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.3.b.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune care se realizeaza:

  12ID:

  prin montarea unui condensator in derivatie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt;

  a).

  prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt;

  b).

  prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatorului de servicii proprii de mt/0,4 kV;

  c).

  prin montarea unei bobine trifazice de nul, in serie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt.

  d).

  PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Manevrarea separatoarelor de pe neutrul transformatoarelor de servicii proprii prin care se realizeaza scoaterea din functiune a rezistentei de tratare a neutrului, se va face:

  13ID:

  inainte de deconectarea transformatorului de servicii proprii aferent;a).

  dupa deconectarea transformatorului de servicii proprii aferent;b).

  ordinea nu are importanta;c).

  fara afectarea sigurantei in functionare a consumatorilor.d).PE 126/82, cap.6, paragraf 6.3.5.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Aparatajul de comanda, protectie si racordurile bateriilor de condensatoare trebuie sa fie dimensionate pentru a suporta in functionare continua un curent de:

  16ID:

  1,23 Ina).

  1,43 In;b).

  1,25 In.c).PE 126/82, cap.12, paragraf 12.3.6.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:183Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Prin " instalatie electrica de medie tensiune " definita conform RGM , se intelege:

  17ID:

  instalatie electrica la care tensiunea de lucru a partilor activein regim normal de functionare este mai mare decat valorile prevazute pentru instalatiile de joasa tensiune, dar mai mica de 110 Kv ;

  a).

  ansamblul echipamentelor, celulelor si elementelor aflate in gestiunea unei subunitati de exploatare;

  b).

  ansamblul echipamentelor, celulelor si elementelor amplasate intr-un teritoriu comun si servite de aceeasi formatie de servire operativa,aflate la tensiune de lucru de 6, 10, 20, 35 Kv;

  c).

  instalatie electrica la care tensiunea nominala a partilor activein regim normal de functionare este mai mare decat valorile prevazute pentru instalatiile de joasa tensiune, dar mai mica de 110 Kv ;

  d).

  RGM-NTE 009/10/00, cap.3,art.7 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  In cazul in care un transformator electric de putere aflat in functie, a semnalizat gaze, se va proceda astfel:

  18ID:

  se mentine in functiune transformatorul, daca nu exista o alta posibilitate de alimentare a consumatorilor, cu urmarirea functionarii lui;

  a).

  transformatorul nu se va mai mentine in functiune;b).

  transformatorul se va putea mentine in functiune, numai daca acesta alimenteaza consumatori foarte importanti, care nu admit intreruperi;

  c).

  transformatorul nu se va mai mentine in functiune, cu aprobarea conducerii tehnice a unitatii gestionare.

  d).

  PE 126/82, cap.2, tabel 4 - Transformatoare ,RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Regimul normal de functionare al unui transformator de masurare de curent, este :

  19ID:

  de functionare in gol;a).

  de functionare corelat cu puterea aprobata consumatorului;b).

  de functionare la sarcina nominala.c).

  de functionare in scurtcircuit.d).PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5, alin.c 5; PE 501/85; Protectii prin relee - I. Badea RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:184Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In sensul RGM, prin " manevre de executie " se intelege:20ID:

  totalitatea grupelor distincte de operatii in baza carora se desfasoara activitatea;a).

  dispunerea efectuarii de manevre in vederea modificarii schemei electrice;b).

  manevre ale caror operatii se desfasoara in cadrul instalatiei si sunt indeplinite in totalitate de PSO al instalatiei respective.

  c).

  manevre ale caror operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zona de retea si sunt efectuate (direct sau prin telecomanda ) in totalitate nemijlocit de acelasi personal operativ, de catre acelasi personal delegat special in acel scop , sau prin telecomanda de catre personalul de comanda operativa aflat la distanta fata de instalatie.

  d).

  RGM-NTE 009/10/00, art.24 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  La un circuit de linie, transformatorul de masurare de curent se amplaseaza:21ID:

  intre capatul liniei si separatorul de linie;a).

  intre separatorul de linie si intreruptor;b).

  intre separatorul de bara si bara colectoare;c).

  nu sunt precizari explicite in acest sens.d).PE 501/85; Protectia prin relee - I.Badea, RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Pentru reglajul tensiunii, in sensul cresterii acesteia, comutatorul de ploturi al transformatorului electric de putere actioneaza asupra infasurarilor primare, producand:

  22ID:

  scaderea numarului total de spire primare;a).

  nu modifica numarul spirelor primare;b).

  cresterea numarului total de spire primare.c).

  depinde de incarcarea transformatorului.d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s.a, cap. 3, subcap. 3.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In sensul prevederilor RGM ,cum este corect sa se afirme ?23ID:

  Trafo 2 este indisponibil in "stare rece", a declansat prin protectie diferentiala longitudinala ;

  a).

  Trafo 2 este in "stare calda", a declansat prin protectie diferentiala;b).

  Trafo 2 a declansat prin protectie diferentiala, este in "stare calda" si nu poate fi repus in functiune.

  c).

  RGM-NTE 009/10/00, cap.5,art.12.2 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:185Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Persoana care intocmeste foaia de manevra raspunde de:24ID:

  corectitudinea conceptiei acesteia;a).

  respectarea prevederilor instuctiunilor proprii de sanatate si securitate in munca ;b).

  necesitatea lucrarii;c).

  intocmirea la timp.d).

  respectarea procedurilor,instructiunilor tehnice interne, dispozitiilor, etc.e).

  RGM-NTE 009/10/00 cap 8, art.56 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Manevrele programate normal pot fi initiate de urmatoarele persoane:25ID:

  personalul tehnico-administrativ superior personalului de servire operativa, in vederea retragerii din exploatare a echipamentului respectiv pentru lucrari, probe, etc.;

  a).

  compartimentul programare regimuri de functionare al centrului de dispecer care are echipamentul respectiv in autoritate de decizie sau competenta, in vederea schimbarii configuratiei, asigurarii unui regim de functionare cat mai sigur si economic;

  b).

  personalul de comanda operativa al centrului de dispecer care are echipamentele in comanda de coordonare, autoritate de decizie sau competenta, pentru manevrele necesare a se executa in alte instalatii sau zone de retele electrice ca urmare a initierii unei manevre intr-o instalatie sau zona de retea legata de acestea.

  c).

  RGM-NTE 009/10/00 cap. 9, art. 59(6) RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Circuitele pentru alimentarea in curent continuu a iluminatului de siguranta:31ID:

  apartin circuitelor secundare;a).

  nu apartin circuitelor secundare;b).

  apartenenta nu este reglementata.c).

  instalatiilor de securitate in caz de incendiud).PE506/83 ;cap.1 paragraful 1.2.3 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Instalatiile de circuite secundare nereceptionate si nepuse in functie, dar care s-au racordat la instalatii in exploatare:

  32ID:

  normativele nu fac precizari speciale in acest sens ;a).

  nu se considera in exploatare;b).

  sunt intr-o stare operativa nenominalizabila.c).

  se considera in exploatare.d).PE506/83 ;cap2 paragraful 2.2.2 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  28.05.2012 10:41:186Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Planul de reglaje al instalatiilor de protectie si de automatizare se intocmeste de catre subunitatile PRAM si se difuzeaza la:

  33ID:

  subunitatile care au in gestiune instalatiile;a).

  compartimentul telecomunicatii, pentru instalatiile care au telecomenzi ( radio,Tc, fibra optica )

  b).

  treapta de conducere operativa sau care are in autoritate de decizie instalatiile respective.

  c).

  subunitatea coordonatoare a activitatii PRAM din intreprindere;d).PE506/83 ;cap. 6 paragraful 6.2.RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Instructiunile de exploatare specifice pentru instalatiile de circuite secundare se intocmesc de catre:

  34ID:

  maistri de exploatare ce raspund de instalatiile respective;a).

  gestionarul instalatiilor;b).

  subunitatea PRAM care intretine si exploateaza instalatiile respective.c).

  compartimentul telecomunicatii, pentru instalatiile care au telecomenzi ( radio,Tc, fibra optica )

  d).

  PE506/83 ;cap6 paragraful 6.8. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Pentru instalatiile, echipamentele sau elementele introduse pentru prima data in unitate, instructiunile specifice de exploatare a circuitelor secundare se intocmesc de catre:

  35ID:

  subunitatea PRAM a unitatii de exploatare;a).

  gestionarul instalatiilor;b).

  proiectantul instalatiilor respective ;c).

  personalul de specialitate din cadrul serviciului exploatare.d).PE506/83 ;cap6 paragraful 6.9. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Protectia antiseismica la bateriile de acumulatoare stationare se va realiza in zonele cu grad de seismicitate:

  36ID:

  mai mic sau egal cu 5;a).

  mai mic sau egal cu 6;b).

  mai mic sau egal cu 7 ;c).

  mai mare sau egal cu 7 ;d).

  mai mare sau egal cu 8.e).

  PE148/94 cap10 paragraful 10.5.1. pag.49 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  28.05.2012 10:41:187Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In lipsa indicatiilor fabricantului, tensiunea redresorului aflat in regim floating, bateria de acumulatoare trebuie sa fie reglata, astfel incat pe fiecare element al bateriei sa existe o tensiune de:

  37ID:

  2,24+/-0,01 V/element;a).

  2,23+/-0,01 V/element;b).

  2,23+/-0,02 V/element ;c).

  proiectantul va prevedea in mod explicit aceste valori ;d).

  se vor preciza in ITI.e).

  PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.1b, pag.26Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Incarcarea functionala si de intretinere a bateriilor de acumulatoare stationare se executa in exploatare:

  38ID:

  in mod permanent (incarcarea in tampon si floating);a).

  periodic (incarcarea completa);b).

  inaintea reparatiilor curente sau reparatiilor capitale.c).

  proiectantul va prevede explicit aceasta periodicitate.d).PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.4, pag.28 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  In timpul descarcarilor de avarie ale bateriilor de acumulatoare de lucru acide, tensiunea pe fiecare element nu trebuie sa scada sub:

  39ID:

  1,75 V/element;a).

  1,85 V/element;b).

  1,8 V/element.c).

  1,88 v/elementd).

  nu are importanta la BA modernizate.e).

  PE112/93 ; cap.3 paragraful 3.4.5.2, pag.29 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Pentru bateriile de acumulatoare acide, descarcarea de intretinere se va face pana cand tensiunea va fi de:

  40ID:

  1,75 V/element;a).

  1,93 V/element;b).

  1,95 V/element.c).

  1,98 v/elementd).PE112/93 ; cap3; paragraful 3.4.5.3, pag.29 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  28.05.2012 10:41:188Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Temperatura minima admisa in camerele bateriilor de acumulatoare acide cu plumb, trebuie sa fie de:

  41ID:

  + 15 grade Celsius;a).

  0 grade Celsius;b).

  + 10 grade Celsius ;c).

  in camerele termostatate, nu se normeaza.d).PE112/93 ; cap.7, paragraful 7.2, pag.64. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate:

  42ID:

  corespunzator tensiunii nominale pentru care au fost construite;a).

  corespunzator tensiunii de lucru a instalatiei in care functioneaza;b).

  corespunzator deciziei luate de gestionarul instalatiei ;c).

  corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza;d).PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.16. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  In cazul incercarii cu tensiune marita a unui echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie:

  43ID:

  numai inaintea incercarii cu tensiune marita;a).

  numai dupa incercarea cu tensiune marita;b).

  inainte si dupa incercarea cu tensiune marita ;c).

  nu este cazul, deoarece tocmai pentru a vedea starea izolatiei se face incercarea cu tensiune marita.

  d).

  PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.13. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  "In stare calda", "in stare rece", sunt doua stari operative proprii echipamentelor:

  44ID:

  in exploatare disponibile;a).

  in exploatare indisponibile;b).

  retrase din exploatare;c).

  in stare operativa nenominalizabila.d).RGM- NTE 009/10/00, cap. 5 art.12(2) RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  28.05.2012 10:41:189Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Daca in timpul comutarii electrice a plotului de functionare a unui transformator electric de putere, se intrerupe tensiunea de alimentare a dispozitivului de actionare, fara posibilitatea restabilirii imediate a acesteia, se va proceda astfel:

  45ID:

  se va astepta restabilirea alimentarii dispozitivului de actionare ;a).

  se va deconecta transformatorul;b).

  se vor respecta indicatiile fabricantului dispozitivului;c).

  se va reveni prin actionarea manuala pe plotul initial.d).

  se va continua comutarea prin actionarea manuala a dispozitivului;e).

  PE 126/82, cap.2, subcap. 2.3, paragraf 2.3.5, alin.3 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  La ramanerea fara tensiune a unei bare de 110 kV ( la un defect pe bara ) fara DRRI, cum vor fi gasite intreruptoarele liniilor si ale transformatoarelor electrice de putere ?

  46ID:

  toate declansate;a).

  declansate numai intreruptoarele de linii cu aport la defect;b).

  toate deconectate ;c).

  toate anclansate;d).

  toate conectate.e).

  Protectia prin relee - I Badea, s.a ; III RS - DN / 31 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Care dintre urmatoarele conditii sunt necesare, pentru functionarea in paralel a doua transformatoare electrice de putere ?

  47ID:

  sa aiba grupe de conexiuni identice;a).

  sa aiba aceleasi puteri aparente;b).

  incarcarea unuia sa nu depaseasca 40% din sarcina nominala;c).

  tensiunile de scurtcircuit sa nu difere cu mai mult de 1 %.d).

  incarcarea celor doua trafo. sa fie in raport de 1 la 2 (pt. trafo fabricate inainte de 1972 raportul poate fi 1 la 3 ).

  e).

  Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini; cap. 3, paragraf 3.1.2.1, alin. I RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1810Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  La punerea in sarcina a unui transformator electric de putere, trebuie sa se urmareasca:

  48ID:

  daca transformatorul se incarca corespunzator;a).

  daca incalzirea uleiului este in limitele normale;b).

  daca gazele sunt inflamabile;c).

  daca fazarea pe MT corespunde.d).

  daca se strang gaze, sau aer, in releul de gaze;e).

  Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s.a; cap.3, alin.3.1.2.2; PE 126/82, cap.2, pragraf 2.2.4 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Hexafluorura de sulf, este o substanta din ce in ce mai folosita la constructia echipamentului primar din statii electrice de transformare. Care este rolul acesteia ?

  49ID:

  mediu izolant;a).

  asigura o temperatura constanta in interiorul camerei de stingere;b).

  protectia mediului impotriva contaminarii cu ulei electroizolant;c).

  preia toate armonicile superioare datorate functionarii in regim deformant.d).

  mediu de stingere al arcului electric;e).

  Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap.6; Manualul instalatiilor - Schneider Electric 2002 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In cazul contactelor electrice imperfecte, cresc pierderile de energie electrica. Care este raportul intre valoarea pierderilor si valoarea curentului de trecere ?

  50ID:

  direct proportionala cu I;a).

  direct proportionala cu I la patrat;b).

  invers proportionala cu I;c).

  invers proportionala cu I la patrat.d).

  influenta pierderilor este nesemnificativa.e).

  indreptar pentru electroenergeticieni - A.Curelaru, cap.1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  La ce valoare a temperaturii mediului ambiant din incaperea bateriei de acumulatoare stationara, se scoate din functiune instalatia de incalzire ?

  52ID:

  15 grade Celsius;a).

  20 grade Celsius;b).

  25 grade Celsius;c).

  30 grade Celsius.d).PE 114/83, cap. 4, subcap. 4.2, paragraf 4.2.10, alin. 2 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1811Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Este permisa punerea in paralel a transformatoarelor electrice de putere cu doua infasurari la care, sunt respectate toate celelalte conditii, iar valorile Uk sunt de 11,28 %, respectiv 12,56 % ?

  53ID:

  da, se pot pune in paralel;a).

  se pot pune in paralel doar cu acordul conducerii tehnice;b).

  diferenta celor doua Uk, este mai mare decat limita admisa de fabricant.c).

  nu se pot pune in paralel;d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini, cap.3, paragraf 3.1.2.1, alin. g si i; PE 126/82, cap. 2, paragraf 2.1.3, alin. f . RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Un intrerupator care a declansat , se poate conecta:54ID:

  de regula,fara a fi verificat;a).

  in urma unei verificari sumare a starii tehnice;b).

  numai in urma unor verificari complete a starii tehnice ;c).

  unitatile de exploatare trebuie sa elaboreze procedurile si ITI care sa prevada conditiile in care se conecteaza intrerupatorul,precum si masurile care se impun.

  d).

  RGM-NTE 009/10/00, art.43 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Conform RGM, care din conditiile de mai jos trebuie indeplinite de un echipament, pentru a fi considerat " in exploatare " ?

  55ID:

  se afla in gestiunea/administratia unei unitati de exploatare;a).

  sa fie in autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer, sau a personalului operativ;

  b).

  sa fie sub tensiune, sau sa poata fi pus in orice moment sub tensiune;c).

  sa fie legat la un echipament, element, etc aflat in exploatare.d).

  sa fie dat in operare.e).

  RGM-NTE 009/10/00 cap.5 art 11 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  La scaderea tensiunii operative de 220 V c.c. intr-o statie electrica de transformare, se va deconecta trafo de putere ( in lipsa PRBM ), daca tensiunea pe bateria stationara de c.c. scade sub valoarea de:

  56ID:

  210 V;a).

  200 V;b).

  195 V;c).

  185 V;d).

  190 V.e).

  PE 114/83, cap. 4, subcap. 4.2, paragraf 4.3.3 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1812Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Cheia de comanda a unui echipament declansat prin protectie, se comuta in pozitia "deconectat" in urmatoarele situatii:

  58ID:

  dupa anularea semnalizarii acustice;a).

  dupa inregistrarea semnalizarii protectiilor care au functionat;b).

  dupa comunicarea evenimentului si a semnalizarilor dispecerului de serviciu ;c).

  inaintea anularii semnalizarii acustice;d).III AV - DN / 81 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  La preluarea pe BTf - 110 kV a unui trafo 110/MT, in cazul in care transformatoarele de curent proprii nu raman in functiune, ce protectii ale trafo nu mai actioneaza, chiar daca sigurantele de c.c. raman in functiune ?

  59ID:

  gaze, diferentiala, maximala;a).

  diferentiala, gaze;b).

  diferentiala, maximala.c).

  diferentiala, de cuva ;d).

  de gaze,de cuva, de masa a barelor;e).

  III RS - DN 10/1451; Protectia prin relee - I. Badea, s.a RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  In cazul aparitiei unor anomalii in functionarea echipamentelor aflate in autoritatea de conducere operativa a unei trepte de dispecer, personalul operational are obligatia:

  62ID:

  sa anunte personalul de conducere a unitatii gestionare, pentru a asigura operativitatea interventiei si apoi centrul de dispecer cu comanda nemijlocita;

  a).

  sa anunte centrul de dispecer cu comanda nemijlocita si apoi personalul de conducere al intreprinderii;

  b).

  sa anunte numai centrul de dispecer cu comanda nemijlocita, aceasta avand sarcina sa solicite interventie dupa caz, personalului de conducere a unitatii; gestionare.

  c).

  sa anunte centrul de dispecer cu comanda nemijlocita si apoi personalul de conducere al unitatii gestionare;

  d).

  III AV - DN /81 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Eclatoarele care echipeaza D.R.V., amorseaza la un nivel de tensiune:63ID:

  mai mare sau egal cu al tensiunii de amorsare a descarcatorului;a).

  mai mare ca al tensiunii de amorsare a descarcatorului;b).

  mai mic ca al tensiunii de amorsare a descarcatorului.c).

  egal cu al tensiunii de amorsare a descarcatorului;d).PE 126/82; cap. 7, paragraf 7.2.4.3 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1813Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Manevrele cauzate de accident se pot executa :65ID:

  fara anuntarea prealabila a centrului de dispecercare are echipamentul in autoritate de conducere operativa(dar cu anuntarea ulterioara-imediat ce este posibil-a acestuia);

  a).

  cu aprobarea conducerii unitatii gestionare;b).

  numai cu aprobarea centrului de dispecer care are autoritate de conducere operativa.c).RGM-NTE 009/10/00 cap. 11 art.74 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Rezistentele de suntare aflate in constructia D.R.V. au rolul:66ID:

  limitarii curentului de descarcare prin D.R.V.;a).

  repartitiei neuniforme a tensiunii de frecventa industriala, pe eclatoare;b).

  reducerea nivelului de tensiune de frecventa industriala pe eclatoare;c).

  repartitiei uniforme a tensiunii de frecventa industriala, pe eclatoare;d).PE 126/82, cap.7, paragraf 7.2.4.3, alin. c .RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  In sensul RGM, prin " manevra de executie " se intelege:68ID:

  totalitatea grupelor distincte de operatii in baza carora se desfasoara activitatea;a).

  dispunerea efectuarii de manevre in vederea modificarii schemei electrice;b).

  manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii si sunt indeplinite in totalitate, nemijlocit, de acelasi PSO/operational;

  c).

  manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zona de retea si sunt efectuate in totalitate, nemijlocit, de acelasi personal operativ, de catre acelasi personal delegat special in acest scop sau pri telecomanda de catre personalul de comanda operativa aflat la distanta;

  d).

  RGM-NTE 009/10/00 cap.6 art.24 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  PRBM este protectia menita sa actioneze:70ID:

  la arderea bobinei secundare de declansare a IO trafo;a).

  in lipsa tensiunii continue operative;b).

  in cazul unor defecte ale dispozitivului de actionare al intrerupatorului;c).

  la arderea bobinei principale de declansare a IO trafo;d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini s.a.; cap. 4, subcap. 4.6, paragraf 4.6.1.7 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1814Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Prin "foaie de manevra", se intelege un document scris, care stabileste urmatoarele:

  71ID:

  tema manevrei ( starea operativa finala a instalatiei, echipamentului, etc ) si scopul manevrei;

  a).

  starea operativa initiala a instalatiei, echipamentului, etc ;b).

  succesiunea operatiilor sau a grupelor distincte de operatii si operatii distincte ce urmeaza a se efectua;

  c).

  conceptia manevrei;d).

  persoanele care nu au legatura cu manevra si responsabilitatile acestora.e).

  RGM-NTE 009/10/00, cap.8,art.51 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Prin expresia " declansat " se intelege faptul ca:73ID:

  se indica pozitia intrerupatorului in urma actionarii automate a acestuia,de catre automatizari sau a protectii;

  a).

  se indica pozitia intrerupatorului in urma actionarii automate a acestuia, numai sub actiunea protectiilor;

  b).

  se indica pozitia intrerupatorului rezultata in urma manevrarii voite a acestuia, de catre personalul de servire operativa.

  c).

  RGM-NTE 009/10/00 Anexa 1, alin. 4.1 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Persoana care verifica si accepta foaia de manevra(responsabilul de manevra) raspunde de:

  74ID:

  aceleasi sarcini ca si persoana care a intocmit-o;a).

  corectarea eventualelor greseli;b).

  verificarea si aprobarea la timp a acesteia.c).

  verificarea continutului foii de manevra in raport cu situatia existenta in momentul inceperii manevrei si de posibilitatea desfasurarii normale a manevrei;

  d).

  RGM-NTE 009/10/00, cap.8,art.56(4) RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Doua lampi avand tensiunea nominala de 230 V, una cu puterea de 40 W si cealalta de 110 W, se leaga in serie si se introduc in priza de 230 V. Care lumineaza mai puternic ?

  76ID:

  lampa de 40 W cu 40% mai intens ;a).

  lampa de 100 W;b).

  ambele la fel.c).

  lampa de 40 W;d).Indreptar pentru electroenergeticieni - A. Curelaru; cap.3, subcap.1.3 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1815Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Daca protectia de distanta a unei linii 110 kV, intr-o statie electrica de transformare, a ramas fara tensiune si curent operativ, se va solicita dispecerului:

  77ID:

  trecerea in cel mai scurt timp posibil a liniei pe BTf 110 kV, sau deconectarea liniei daca nu exista CTf 110 kV, in cazul sistemelor simple de bara;

  a).

  anuntatrea urgenta a consumatorilor si trecerea in cel mai scurt timp posibil a liniei, pe bara separata folosind cupla transversala 110 kV cu intrerupator;

  b).

  linia poate functiona o ora in aceasta situatie, dupa care se deconecteaza, daca nu s-a remediat defectul.

  c).

  trecerea in cel mai scurt timp posibil a liniei, pe bara separata folosind cupla transversala 110 kV cu intrerupator;

  d).

  Protectii prin relee - A. Emanoil; vol. 1 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Protectia diferentiala longitudinala a trafo de 110/MT actioneaza:78ID:

  numai la defecte interne trafo;a).

  numai la defecte externe trafo;b).

  atat la defecte interne cat si la defecte externe trafo, cuprinse intre transformatoarele de curent ale acestuia ;

  c).

  atat la defecte interne cat si la defecte externe trafo;d).Protectia prin relee - A. Emanoil; cap.4 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Probarea cu tensiune a unei bare, dupa lucrari, se va face respectandu-se urmatoarea ordine :

  79ID:

  din intreruptorul unei linii, al unei cuple sau al unui trafo ( daca nu exista nici o alta posibilitate );

  a).

  din intrerupatorul unei cuple, al unei linii sau al unui trafo ( daca nu exista nici o alta posibilitate );

  b).

  nu are importanta ordinea intrerupatoarelor din care se face probarea barei :c).

  se vor respecta cu strictete prevederile instructiunile tehnice interne:d).III AV - DN / 81 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  In cazul unei statii electrice de transformare, in care este necesara conectarea unei linii de 110 kV, in conditiile in care este tensiune atat dinspre bara cat si dinspre linie, aceasta se poate face:

  83ID:

  cu controlul sincronismului;a).

  fara nici un control, reteaua de 110 kV functionand buclat;b).

  in lipsa posibilitatilor de control sincronism,cu verificarea continuitatii altor circuite in pararalel,care sa asigure posibilitatea conectarii buclei.

  c).

  conectarea se face la dispozitia treptei care are comanda nemijlocita;d).RGM_NTE 009/10/00 art. 36(1); III RS - DN / 740. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1816Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Nominalizarea instalatiilor sau echipamentelor care se afla in operarea unei formatii operationale se face prin:

  84ID:

  decizia Centrului de dispecer cu comanda nemijlocita;a).

  decizia Centrului de dispecer cu autoritate de decizie;b).

  decizia unitatii gestionare ;c).

  decizia subunitatii gestionare .d).Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.4, art.34 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Personalul operational este cuprins:85ID:

  obligatoriu, in organigrama unitatii gestionare si isi desfasoara activitatea nemijlocit in instalatiile si zonele de retea respective;

  a).

  de regula, in organigrama centrului de dispecer cu comanda nemijlocitab).

  de regula, in organigrama centrului de dispecer cu autoritate de decizie pentru instalatiile si zonele de retea respective.

  c).

  de regula, in organigrama unitatii gestionare si isi desfasoara activitatea nemijlocit in instalatiile si zonele de retea respective;

  d).

  Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN cap.4; art 33 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Personalul operativ si personalul de comanda operativa este obligat sa indeplineasca, imediat si fara obiectii, dispozitiile personalului de comanda operativa superior ?

  87ID:

  da, personalul de comanda operativa superior fiind raspunzator de corectitudinea dispozitiei;

  a).

  nu,cu exceptia celor care considera ca pun in pericol securitatea personalului;b).

  nu, in cazul in care se creaza premise pentru producerea de avarii ;c).

  nu,cu exceptia celor care considera ca pun in pericol integritatea echipamentelor.d).RGM-NTE 009/10/00 cap.9 art.60(27) RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  In instalatiile cu personal,lichidarea incidentelor se efectueaza de catre personalul operativ :

  90ID:

  sub conducerea personalului de comanda operativa;a).

  sub conducerea personalului tehnic al subunitatii gestionare;b).

  sub conducerea personalului de comanda operativa si a celui tehnic al subunitatii gestionare, cu respectarea prerogativelor lor;

  c).

  sub coordonarea si conducerea personalului de comanda operativa in mod corelat si intr-un cadru unitar, pe baza procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor, intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare.

  d).

  RGM-NTE 009/10/00; cap. 10, art.66 . RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1817Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Modificarile inscrierilor in evidentele operative trebuie facute astfel:91ID:

  prin inlocuirea inscrierii anterioare cu o alta culoare;a).

  numai de catre persoana care a facut inscrierea respectiva;b).

  distinct si in asa fel incat sa se poata citi clar inscrierea initiala.c).

  aceeasi persoana care a facut inscrierea sau de catre o alta persoana cu aceleasi drepturi operative, dar care a constatat eroarea.

  d).

  RGM-NTE 009/10/00; cap. 13, art.81(6) RA .Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Pentru trafo cu puteri mai mari de 10 MVA, ce perioada de timp se recomanda a se mentine in functiune in gol, dupa probele de punere in functie:

  93ID:

  72 ore;a).

  48 ore;b).

  24 ore.c).

  12 ored).PE 126/82; cap.2, paragraf 2.3.7 .RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In cazul unui refuz de declansare a unui intrerupator de linie, automatizarea " DRRI complet " va declansa:

  94ID:

  numai CT 110 kV;a).

  toate intrerupatoarele liniilor 110 kV aflate in functie, pe bara pe care se afla in functie linia al carui intrerupator a refuzat declansarea ;

  b).

  numai intrerupatoarele liniilor 110 kV aflate in functie, pe bara pe care se afla in functie linia al carui intrerupator a refuzat declansarea.

  c).

  toate intrerupatoarele liniilor 110 kV aflate in functie, pe bara pe care se afla in functie linia al carui intrerupator a refuzat declansarea si CT 110 kV;

  d).

  III RS - DN /31 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Daca intr-o statie electrica de transformare a aparut semnalizarea "presiune scazuta MOP" si "blocat anclansarea" , iar la control, pistonul dispozitivului MOP se gaseste in pozitie superioara, se presupune ca:

  96ID:

  este o semnalizare falsa;a).

  este blocat pistonul dispozitivului MOP intr-o pozitie superioara;b).

  este presiune scazuta de azot.c).

  este presiune scazuta de ulei.d).III RS-DN/185; II E - DN / 102 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1818Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii:97ID:

  - disipa energia magnetica si cea termica generata de aparatele de comutatie;- izoleaza partile sub tensiune si stinge arcul electric care apare in intreruptoare, trafo de masurare si putere;

  a).

  - stinge arcul electric care apare in intreruptoare si in trafo de masurare si putere;- izoleaza partile sub tensiune intre ele si masa;- disipa energia termica si magnetica generata de partea activa a transformatoarelor de putere;

  b).

  - izoleaza partile sub tensiune intre ele si masa;- stinge arcul electric care apare in intreruptoare;- disipa energia termica generata de partea activa a transformatoarelor de putere.

  c).

  -imbunatateste rezistenta de izolatie a echipamentului;- asigura un coeficient de absortie corespunzator.

  d).

  PE 129/99; cap. 1, subcap.1.4 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Pentru asigurarea mediului izolant in echipamentele electrice cu tensiunea de 110 kV (transformatoare si intreruptoare), se utilizeaza urmatoarele tipuri de uleiuri minerale electroizolante:

  98ID:

  - ulei mineral electroizolant neaditivat;- ulei mineral electroizolant aditivat;

  a).

  - numai ulei mineral electroizolant aditivat;b).

  - uleiuri minerale aditivate, cu aditivi antioxidanti ;c).

  - ulei electroizolant sintetic.d).PE 129/99, cap.1; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, cap. 5.6 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Durata de viata, in serviciu, a uleiurilor electroizolante poate fi afectata de urmatorii factori:

  99ID:

  - calitatea si natura contaminarilor, precum si de calitatea initiala a uleiului;a).

  - numai de solicitarile specifice echipamentelor ( camp electric, temperatura, descarcari electrice partiale, etc );

  b).

  - calitatea initiala a uleiului;- cantitatea si natura contaminarilor;- cantitatea de ulei de completare;- solicitarile specifice echipamentelor.

  c).

  PE 129/99; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, cap. 5.6 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1819Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Pierderile ce se produc in miezul magnetic al unui transformator electric de putere depind de:

  100ID:

  natura sarcinii cu care este incarcat transformatorul;a).

  tensiunea nominala a infasurarii primare;b).

  natura consumatorilor alimentati din transformator.c).

  sarcina cu care este incarcat transformatorul;d).Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. Ionescu; cap. 3, paragraf 3.3.9; 3 RE - I 12 - 83 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Care este rolul bateriilor de condensatoare racordate la barele de MT ale statiilor ?

  101ID:

  reducerea pretului energiei reactive consumate din statie ;a).

  de a furniza putere reactiva necesara receptoarelor inductive in zona de consum;b).

  de a compensa pierderile de putere activa, de la sursa la consumatori.c).

  de a reduce consumul de putere la consumatori;d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.5; 3 RE - I 78 - 76. RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Un voltmetru destinat masurarii tensiunii alternative sinusoidale indica:102ID:

  valoarea de varf a tensiunii masurate;a).

  valoarea efectiva a tensiunii masurate;b).

  valoarea medie a tensiunii masurate;c).

  valoarea nominala a tensiunii masurate.d).Indreptar pentru electroenergeticieni - A. Curelaru; cap.1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Infasurarile primare si secundare ale unui transformator au intotdeauna comun:

  103ID:

  lungimea conductorului;a).

  circuitul magnetic;b).

  numarul de spire;c).

  cuva transformatorului;d).

  uleiul electroizolant.e).

  Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1; RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1820Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Care este rolul ruptorului din comutatorul de ploturi ?104ID:

  de a limita curentul de scurtcircuit intre doua prize alaturate;a).

  de a extinde domeniul de reglaj;b).

  de trecere a curentului de sarcina, de pe o priza pe alta a infasurarii;c).

  de a rupe arcul electric care se formeaza in transformator.d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1; Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 5, subcap. 5.3 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Un intreruptor de tip IO 110 kV, 1600 A, are inscriptionat pe eticheta de fabricatie valoarea 6000 MVA. Ce reprezinta aceasta valoare ?

  105ID:

  puterea de scurtcircuit a retelei in care este montat intreruptorul;a).

  puterea de rupere a curentilor de scurtcircuit;b).

  puterea aparenta la tensiunea si curentul nominal;c).

  puterea de rupere a curentilor de sarcina.d).Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 6, subcap. 6.6 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Cate declansari se considera la un intreruptor care a efectuat un R.A.R. nereusit dublu ciclu?

  106ID:

  o declansare;a).

  doua declansari;b).

  trei declansari.c).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 4, paragraf 4.6.2.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 4Punctaj:

  Care este valoarea minima a rigiditatii dielectrice E [ kV/cm ] a uleiului electroizolant, din transformatoarele de masurare de curent, la 110 kV, din exploatare ?

  107ID:

  220 kV/cm;a).

  160 kV/cm;b).

  180 kV/cm;c).

  140 kV/cm;d).PE 116/1/94; cap. 2.1, tabel; PE 129/99. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1821Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Care este valoarea intensitatii curentului electric care trece printr-o celula de MT, stiind ca ampermetrul celulei are inscriptionat raportul 300/5 A, transformatoarele de masurare de curent ale celulei au raportul 600/5 A, iar ampermetrul indica 80 A ?

  108ID:

  40 A;a).

  80 A;b).

  160 A.c).

  180 Ad).Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 1, subcap. 1.3, paragraf 1.3.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Pentru imbunatatirea factorului de putere in retelele electrice se foloseste:109ID:

  rezonanta tensiunilor;a).

  rezonanta curentilor;b).

  rezonanta curentilor si tensiunilor;c).

  utilizarea bobinelor de stingere;d).Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 4, subcap.4.5 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Bara de transfer prevazuta in cazul unei statii electrice de transformare cu un sistem de bare colectoare, va permite reducerea timpului de intrerupere pentru reparatii sau revizii la :

  110ID:

  sistemul de bare colectoare;a).

  separatoarele de bare;b).

  intreruptoarele si transformatoarele de masurare de curent;c).

  separatoarele de transfer.d).Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 2, subcap. 2.1; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 2, subcap. 2.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Automatizarea R.A.R. este prevazuta:111ID:

  pentru a limita curentii de scurtcircuit;a).

  pentru a reduce costul energiei electrice;b).

  pentru a micsora pierderile de energie electrica.c).

  pentru a reduce duratele de intrerupere in alimentarea cu energie electrica;d).Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 4, paragraf 11.5.6, alin. 11.5.6.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1822Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Descarcarea automata de sarcina actioneaza la:112ID:

  modificarea tensiunii;a).

  modificarea curentului;b).

  modificarea frecventei;c).

  modificarea circulatiei puterii.d).III AV - DN / 883; III AV - DN /145; III RS - DN / 112. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Anclansarea automata a rezervei ( A.A.R. ) este utilizata pentru:113ID:

  anclansarea liniei, dupa declansarea acesteia in urma unui scurtcircuit;a).

  anclansarea automata a unui al doilea transformator, la depasirea incarcarii economice a primului;

  b).

  anclansarea automata a unui nou circuit de alimentare, atunci cand o bara pierde alimentarea de la circuitul principal;

  c).

  anclansarea rapida a unei surse a carei functionare este mai sigura.d).Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 11, paragraf 11.5.6, alin. 11.5.6.3 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Efectul dominant asupra nivelului de tensiune pe o linie electrica il are:114ID:

  circulatia de putere activa;a).

  circulatia de putere aparenta;b).

  atat circulatia de putere activa, cat si circulatia de putere reactiva;c).

  circulatia de putere reactiva;d).III RS - DN / 166 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Ce element, din cele de mai jos, nu se foloseste la reglarea tensiunii in retelele electrice:

  115ID:

  bobina de compensare;a).

  transformatorul;b).

  rezistorul;c).

  varistorul;d).Indrumator pentru instruirea dispecerilor din cadrul SEN, vol. 2, cap. 7, paragraf 7.3.5 - Reglajul tensiunii.RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1823Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Modul de tratare a neutrului intr-o retea electrica, depinde de tensiunea de serviciu a acesteia si poate fi una din variantele de mai jos. Care este solutia aleasa in Romania pentru retelele de inalta tensiune ( Un egala sau mai mare de 110 kV ) ?

  116ID:

  neutru izolat;a).

  neutru legat indirect la pamant;b).

  neutru legat la pamant printr-o impedanta, bobina, sau rezistenta.c).

  neutru legat direct la pamant;d).III RS - DN / 73 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Calitatea tehnica a energiei electrice in punctul de delimitare, este determinata de:

  117ID:

  tensiunea nominala si frecventa;a).

  schema de conexiuni a retelei;b).

  costul combustibililor.c).

  tensiunea efectiva si frecventa;d).Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, cap 6 sectiunea 1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Continuitatea in alimentare si calitatea tehnica a energiei electrice depinde:118ID:

  numai de numarul si durata intreruperilor in alimentare;a).

  numai de valorile parametrilor energiei electrice livrate: tensiunea si frecventa;b).

  atat de valorile parametrilor energiei electrice cat si de numarul si durata intreruperilor;c).

  depinde de prevederile contractuale in relatia cu consumatorul;d).Standardul de performanta pentru seviciul de distributie a energiei electrice, cap. V si VI - RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Prizele pentru reglajul tensiunii la transformatoarele electrice de putere cu doua infasurari, se prevad pe:

  119ID:

  depinde de fabricantul transformatorului;a).

  infasurarea de tensiune mai mica;b).

  pe ambele infasurari.c).

  infasurarea de tensiune mai inalta;d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1, alin. 3.1.1-RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1824Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Pe teritoriul unei statii, priza de dirijare a potentialelor:120ID:

  micsoreaza potentialul solului;a).

  micsoreaza curentul de punere la pamant;b).

  micsoreaza valoarea tensiunii de atingere si de pas;c).

  micsoreaza valoarea tensiunii nominale a prizei de pamant.d).Centrale, statii si retele electrice; E. Potolea, cap. 9, alin. c - RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Dispozitivele pentru descarcarea automata a sarcinii realizeaza:121ID:

  declansarea automata a unor consumatori la cresterea frecventei, peste valoarea reglata;

  a).

  declansarea automata a unor consumatori la scaderea frecventei, sub valoarea reglata;b).

  declansarea automata a unor consumatori la cresterea tensiunii, peste valoarea nominala cu 20 %.

  c).

  declansarea automata a unor consumatori la cresterea sarcinii, peste valoarea normata.d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 4, subcap. 4.6, paragraf 4.6.2.4 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Controlul sincronismului, se aplica in cazul R.A.R., pentru:122ID:

  liniile radiale ( cu alimentare unilaterala );a).

  liniile care alimenteaza consumatori vitali;b).

  liniile electrice aeriene cu doua intreruptoare pe circuit.c).

  liniile cu alimentare in bucla;d).III RS - DN / 166; III RS - DN / 740. RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In statiile electrice exterioare, protectia impotriva loviturilor directe de trasnet se face:

  123ID:

  cu paratrasnete verticale tip capa si tija;a).

  folosind DRV;b).

  folosind eclatoare de protectie ( cu coarne ).c).

  cu paratrasnete verticale tip tija;d).PE 126/82; cap. 7, subcap. 7.2, art. 7.2.1 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1825Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In statiile electrice de transformare descarcatoarele cu Oxid de Zinc au rolul:124ID:

  de a asigura protectia statiei electrice contra loviturilor directe de trasnet;a).

  de a asigura protectia statiei contra undelor de supratensiune;b).

  de a asigura protectia liniilor electrice aeriene racordate la barele statiei, contra undelor de supratensiune.

  c).

  de a asigura protectia statiei electrice contra loviturilor indirecte de trasnet;d).PE 126/82; cap. 7, subcap. 7.2, paragraf 7.2.2 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Factorii care determina aparitia fenomenului Corona sunt:125ID:

  deschiderea dintre stalpii LEA;a).

  intensitatea campului electric la suprafata conductoarelor;b).

  intensitatea campului electric in interiorul conductoarelor conductoarelor.c).

  rezistenta electrica a conductoarelor LEA;d).Centrale, statii si retele electrice; E. Potolea, cap. 5 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Intr-o statie electrica de inalta tensiune, priza de dirijare a potentialelor se prevede pentru ca, in cazul producerii unui scurtcircuit monofazat sau bifazat cu pamantul:

  126ID:

  sa se micsoreze valoarea curentului de scurtcircuit ;a).

  sa se micsoreze rezistivitatea solului pe care este amplasata statia ;b).

  sa se micsoreze diferenta de potential intre diferitele puncte de pe teritoriul statiei electrice.

  c).

  sa se micsoreze valoarea curentului de scurtcircuit monofazat ;d).Centrale, statii si retele electrice; E. Potolea, cap. 9, alin. c RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Intr-o retea electrica cu neutrul izolat, o legatura galvanica intre o faza si pamant, reprezinta:

  127ID:

  punere la pamant;a).

  scurtcircuit monofazat;b).

  un defect simetric.c).

  scurtcircuit bifazat.d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.6, paragraf 3.6.3 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1826Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Prin inchiderea sincrona a fazelor unui intreruptor se intelege:128ID:

  inchiderea fazelor intreruptorului la trecerea prin zero a tensiunilor;a).

  cuplarea fazelor unui generator sincron la reteaua electrica;b).

  inchiderea simultana a fazelor intreruptorului;c).

  cuplarea fazelor unui generator asincron la reteaua electrica;d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Automatica D.A.S.f. (descarcare automata a sarcinii la scaderea frecventei), este utilizata in sistemul energetic pentru:

  129ID:

  evitarea iesirii din functiune a centralelor electrice la producerea unor deficite de putere;a).

  evitarea cresterii frecventei peste valorile permise;b).

  evitarea scaderii frecventei, cand unitatile generatoare din sistemul energetic nu sunt incarcate la sarcina nominala;

  c).

  evitarea iesirii din functiune a centralelor electrice la producerea unor cresteri de putere.

  d).

  III RS - DN / 107; III AV - DN / 883; RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Automatica D.A.S.u. (deconectare automata a sarcinii la scaderea tensiunii), este utilizata in sistemul energetic pentru:

  130ID:

  evitarea cresterii nepermise a tensiunii;a).

  evitarea scaderii generale a tensiunii in sistemul energetic sau intr-o anumita zona a acestuia, in situatia cand exista rezerva de putere activa si bateriile de condensatoare sunt in functiune;

  b).

  evitarea scaderii generale a tensiunii in sistemul energetic sau intr-o anumita zona a acestuia, in situatia cand nu mai exista rezerva de putere reactiva;

  c).

  evitarea scaderii generale a tensiunii in sistemul energetic sau intr-o anumita zona a acestuia, in situatia in care apar pendulatii in sistem.

  d).

  III AV - DN / 883 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Cum se manifesta curentul electric intr-un circuit ?131ID:

  prin efect caloric, magnetic;a).

  prin efect magnetic;b).

  prin efect chimic, caloric;c).

  prin efect Hall.d).Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1827Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  La stabilirea duratei defectului, in cazul intreruptoarelor cu reanclansare automata, ce trebuie luat obligatoriu in considerare ?

  132ID:

  durata defectului, care se considera cea corespunzatoare protectiei de rezerva;a).

  toate intervalele de timp din cadrul ciclului de functionare, in care circuitul este strabatut de curentul de defect;

  b).

  neglijarea disiparii caldurii in timpul pauzelor de curent;c).

  timpul propriu de lucru al intrerupatorului din circuitul respectiv.d).Protectii prin relee si automatizari; A.Emanoil; cap.3, subcap. 3.12 .RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Pentru aparatele electrice limitatoare de curent, valoarea curentului de scurtcircuit termic echivalent si durata asociata curentului de scurtcircuit se indica de catre:

  133ID:

  fabricant;a).

  se determina analitic prin calcule;b).

  se determina prin masuratori;c).

  unitatea gestionara , prin ITI.d).Aparate si retele electrice; N. Gheorghiu; cap. 8, subcap. 8.1 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  La separarea contactelor intreruptorului IO - 123 kV, nesimultaneitatea admisa intre faze este de:

  134ID:

  10 s;a).

  5 s;b).

  10 ms.c).

  5 ms;d).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3.1 RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Care sunt periodicitatile de supraveghere si control, pentru instalatiile cu personal permanent :

  174ID:

  o data pe schimb, la preluarea schimbului;a).

  de doua ori pe schimb , respectiv la preluarea si la sfarsitul schimbului ;b).

  de trei ori pe schimb, la preluarea schimbului , la mijlocul schimbului si la predarea schimbului.

  c).

  de doua ori pe schimb , respectiv la preluarea si la mijlocul schimbului .d).PE 126/82 , art. 1.16 a , pag. 14 RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1828Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In cazul transformatoarelor cu circulatie fortata a uleiului si racire cu suflaj de aer sau cu apa F.S. si F. A . ( OFAF; OFWF), se admite functionarea transformatorului in cazul opririi pompelor, sau a ventilatoarelor, pe o durata de :

  175ID:

  max. 15 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol, indiferent de anul de fabricatie ;

  a).

  max. 30 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol, la transformatoarele fabricate pina in anul 1981 ;

  b).

  max. 10 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol indiferent de anul de fabricatie;c).

  max. 25 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol, indiferent de anul de fabricatie .d).PE 126/82 ,cap. 2, art. 2 .1.3. c -RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Transformatoarele de rezerva, trebuie sa se puna in functiune in mod special :176ID:

  cel putin o data pe luna , daca in acea luna nu au fost puse sub tensiune;a).

  cel putin o data la 45 de zile ;b).

  cel putin o data la 60 de zile .c).

  cel putin de doua ori pe luna , daca in acea luna nu au fost puse sub tensiune;d).PE 126/82 ,cap.2, art. 2.3.3-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In cazul in care nu s-a putut constata cauza declansarii unui transformator , cu aprobarea conducatorului tehnic ierarhic superior , transformatorul poate fi pus in functiune , daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

  177ID:

  gazele nu sunt inflamabile; declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile de baza; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere ;

  a).

  gazele nu sunt inflamabile ; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere; probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune ;

  b).

  - gazele nu sunt inflamabile ; - transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere ; - declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile contra defectelor interne ; - probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune.

  c).

  declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile de baza; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere ;

  d).

  PE 126/82, art. 2.4.8, pag. 27.-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1829Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Care este regimul interzis de functionare a transformatoarelor de masurare de tensiune ?

  178ID:

  transformatoarele de masurare de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara deschisa ;

  a).

  transformatoarele de masurare de tensiune nu vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare, cu infasurarile secundare in scurtcircuit ;

  b).

  nu este interzis nici un regim de functionare;c).

  transformatoarele de masurare de tensiune vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare, cu infasurarile secundare in scurtcircuit .

  d).

  PE 126/82 cap. 3,art. 3.1.5., c.6-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Bobinele de stingere din retelele de 3-35 KV ( conform PE 109) se vor regla la rezonanta, sau in regim de supracompensare, dupa cum urmeaza :

  179ID:

  in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 75 A , se admite o supracompensare pina la 10% ;

  a).

  in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 75 A , se admite o supracompensare pina la 10% , iar in retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare pina la 15 % ;

  b).

  in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 50 A , se admite o supracompensare pina la 10% , iar in retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare pina la 15 %.

  c).

  in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 50 A , se admite o supracompensare pina la 10% , iar in retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare pina la 5 %.

  d).

  PE 126/82 , art. 5.1.8. , pag. 47-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Verificarea instalatiei de legare la pamint a mijloacelor de protectie contra supratensiunilor , pentru centrale si statii electrice , cu dezgropare locala a prizei respective, se va face :

  180ID:

  o data la 6 ani;a).

  o data la 10 ani;b).

  o data la 5 ani;c).

  o data la 3 ani.d).PE 126/82 ,cap. 7, art. 7.3.4.3, b-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Condensatoarele care nu sunt legate la retea un timp mai indelungat, precum si cele care se depoziteaza sau se transporta pentru/sau dupa reparare, trebuie sa aiba bornele :

  181ID:

  izolate;a).

  scurtcircuitate;b).

  cum se prevede in documentatia tehnica a condensatoarelor;c).

  prevazute cu dispozitive de descarcare.d).PE 126/82 cap. 12, art. 12.6.4-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1830Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In cazul arderii unui patron fuzibil, se interzice inlocuirea lui :182ID:

  cu un patron fuzibil necalibrat ;a).

  dupa stabilirea si eliminarea cauzei care a provocat arderea ;b).

  cu un fuzibil fara patron, sau in afara tubului de portelan.c).PE 126/82 art. 13.3.3 pag. 117-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  La celulele de masurare sau servicii interne din statii prevazute cu separatoare, operatia de inlocuire a sigurantelor de inalta tensiune poate fi efectuata de o singura persoana, cu observatia ca in acest caz nu este obligatorie montarea scurtcircuitorului , in urmatoarele conditii :

  183ID:

  daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului , iar inainte de inlocuire se anunta personalul tehnic ierarhic superior, care are in gestiune instalatia respectiva ;

  a).

  daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului, astfel incit sa nu poata fi inchise accidental .Inainte de inlocuirea sigurantelor de inalta tensiune, se va anunta treapta operativa care are in comanda instalatia respectiva ;

  b).

  daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului, astfel incit sa nu poata fi inchise accidental.

  c).

  daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului, astfel incit sa nu poata fi deschise accidental .Inainte de inlocuirea sigurantelor de inalta tensiune, se va anunta treapta operativa care are in comanda instalatia respectiva .

  d).

  PE 126/82 , art. 13.3.11 pag. 118-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Inscriptionarea celulelor din statii aferente circuitelor protejate prin sigurante fuzibile de inalta tensiune, se va completa cu:

  184ID:

  simbolul standardizat si cu valoarea curentului nominal al fuzibilului respectiv ;a).

  valoarea curentului nominal al fuzibilului respectiv si valoarea apropiata cu care se poate inlocui ;

  b).

  valoarea curentului nominal al fuzibilului respectiv ;c).

  depinde de producatorul celulelor.d).PE 126/82 ,cap. 13 , art. 13.3.14-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Ce reprezinta scurtcircuitul ?185ID:

  conexiunea accidentala sau intentionata , printr-o rezistenta sau impedanta relativ mica , a 2 sau mai multe puncte ale unui circuit care , in mod normal , se afla la potentiale diferite ;

  a).

  supracurentul rezultat dintr-un scurcircuit datorat unui defect sau unei conectari incorecte intr-un circuit electric ;

  b).

  curentul care ar circula daca scurtcircuitul ar fi inlocuit cu o conexiune ideala de impedanta neglijabila , fara modificarea alimentarii.

  c).

  PE 103-92 , art. 3.3 pag. 15-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1831Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In ale cui atributii intra executarea de manevre in vederea depistarii circuitului cu punere la pamint, in instalatiile de circuite secundare de curent continuu ?

  188ID:

  personalului operational;a).

  personalului PRAM ;b).

  personalului de revizii si reparatii circuite secundare .c).PE 506/83, art. 4.2.1-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Ce se intelege prin "retea cu neutrul izolat"?189ID:

  reteaua electrica al carui punct neutru are o conexiune la pamant printr-o impedanta mare;

  a).

  reteaua electrica al carui punct neutru nu are nici o conexiune intentionata la pamant, exceptand conexiunile de impedanta mare destinate dispozitivelor de semnalizare, de masurare si/sau de protectie;

  b).

  reteaua electrica al carui punct neutru nu are nici o conexiune intentionata la pamant;c).

  reteaua electrica al carui punct neutru are o conexiune la pamant printr-o impedanta de valoare foarte mare.

  d).

  PE 111-1/-92 cap.3, art.3.2.1., pag10-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Ce se intelege prin "durata nominala a curentului de scurtcircuit"191ID:

  durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind deschis poate suporta un curent egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit;

  a).

  durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind inchis poate suporta un curent mai mare, sau egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit;

  b).

  durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind inchis poate suporta un curent mai mic, sau egal, cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit.

  c).

  durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind inchis poate suporta un curent egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit.

  d).

  PE 111-1/92 cap.8 art.8.6.1., pag 39-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Ce se intelege prin nesimultaneitatea functionarii polilor unui intreruptor?192ID:

  intervalul de timp intre momentul conectarii (sau deconectarii ) contactelor la primul si la ultimul pol;

  a).

  intervalul de timp intre momentul conectarii (sau deconectarii ) contactelor la primul si la al doilea pol;

  b).

  intervalul de timp intre momentul conectarii contactelor la primul si la al treilea pol.c).PE 111-1/92 cap.8 art.8.11.6., pag48-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1832Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Cum definiti pozitia deschis a unui circuit principal?193ID:

  pozitia in care este asigurata continuitatea prestabilita a circuitului principal ;a).

  pozitia in care contactele sunt aduse la o distanta astfel incat sa nu se poata amorsa arcul electric ;

  b).

  pozitia in care in circuitul principal este asigurata distanta de izolare prestabilita intre contactele deschise;

  c).

  pozitia in care contactele sunt aduse la o distanta astfel incat daca se amorseaza un arc electric, acesta nu intregeste circuitul ;

  d).

  PE 111 - 5/92;cap. 3, art 3.2.6-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Cum definiti zona de contact a unui separator de tip pantograf ?194ID:

  zona spatiala, din apropierea contactului fix, pe care o ocupa contactul mobil in prima faza a conectarii;

  a).

  regiunea spatiala delimitata de diferitele pozitii pe care contactul fix poate sa le ocupe, pentru a putea sa se conecteze corect cu contactul mobil ;

  b).

  regiunea spatiala delimitata de contactul fix si cel mobil in care ar putea sa apara arcul electric, si este specificata de constructor;

  c).

  regiunea spatiala delimitata de contactul fix si cel mobil, in care se poate realiza un contact fizic.

  d).

  PE 111-5/92, art 3.2.18./ pag. 16-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Ce este manevra cu acumulare de energie?195ID:

  manevra efectuata cu ajutorul unei energii diferite de cea manuala si a carei desavarsire depinde de continuitatea alimentarii cu energie electrica ;

  a).

  manevra efectuata cu ajutorul energiei inmagazinate in mecanism, inainte de desavarsirea manevrei si suficienta pentru a termina manevra in conditii predeterminate;

  b).

  manevra in urma careia in mecanismul de actionare ramane o energie inmagazinata suficienta pentru terminarea unei noi manevre in conditii predefinite.

  c).

  manevra efectuata cu ajutorul energiei mecanice,pneumatice,electrice,cinetice necesara pentru desavarsirea manevrei, in conditii sigure.

  d).

  PE 111-5/92, art. 3.3.6./ pag 18-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1833Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Ce reprezinta valoarea de varf a curentului ?196ID:

  valoarea de varf a primei alternante mari a curentului din timpul perioadei tranzitorii , imediat urmatoare momentului initial ;

  a).

  valoarea de varf a celei mai mari alternante in timpul perioadei tranzitorii, imediat urmatoare momentului initial ;

  b).

  valoarea de varf a primei alternante mari a curentului intr-un pol a separatorului de legare la pamant in timpul perioadei tranzitorii, care urmeaza dupa momentul stabilirii curentului in cursul manevrei de inchidere;

  c).

  valoarea nominala de varf a primei alternante mari a curentului din timpul perioadei tranzitorii , imediat urmatoare momentului initial ;

  d).

  PE 111-5/92, art. 3.4.3. / pag. 19-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Cum definiti distanta de izolatie?220ID:

  distanta intre doua parti conductoare distincte de-a lungul unui fir intins, care urmeza drumul cel mai scurt posibil intre aceste parti conductoare ;

  a).

  distanta de izolare intre oricare dintre partile conductoare si oricare dintre partile legate la pamant, sau prevazute a fi legate ;

  b).

  distanta de izolare intre contactele deschise, sau oricare alte parti ale unui pol de separator, care corespund anumitor conditii prescrise;

  c).

  distanta de izolare intre oricare dintre partile conductoare si oricare dintre partile legate la pamant, acestea fiind prevazute constructor ;

  d).

  PE 111-5/92, art. 3.4.15. / pag. 21-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Valorile tensiunii nominale pana la 72,5 KV, recomandate pentru Romania, la care functioneza separatoarele sunt:

  221ID:

  7,2 kV; 12 kV; 24 kV;a).

  7,2 kV; 12 kv; 20 kV; 24 kV; 36 kV; 72,5 kV;b).

  7,2 kV; 12 kV; 24 kV; 36 kV; 72,5 kV;c).

  6 kv; 10 kv; 20 kv; 35 kv; 60 kv.d).PE 111-5/92,cap. 5, art. 5.1.1-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Ce reprezinta tensiunea nominala in care functioneza separatoarele?222ID:

  tensiunea care corespunde limitei superioare a tensiuni celei mai ridicate in care functioneza separatorul;

  a).

  valoarea eficace a tensiuni alternative sinusoidale de frecventa industriala, la care izolatia separatorului trebuie sa reziste in conditii de incercari specifice ;

  b).

  valoarea eficace a tensiuni alternative sinusoidale de frecventa industriala, la care functioneza separatorul in conditii normale;

  c).

  valoarea efectiva a tensiuni alternative sinusoidale de frecventa industriala, la care functioneza separatorul in conditii normale.

  d).

  PE 111-5/92, art. 5.1/ pag. 35-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1834Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Separatoarele de sarcina folosite pt comutarea bateriilor de condensatoare, trebuie sa intrerupa :

  223ID:

  curenti capacitivi mai mici cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala ;

  a).

  curenti capacitivi mai mici sau egali cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala ;

  b).

  curenti capacitivi egali cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala ;

  c).

  curenti capacitivi mai mari cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala .

  d).

  PE 111-5/92, cap.5, art. 5.10.2.5-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Pe placa frontala ( dreapta sus ) a dispozitivului MRI se afla un microintrerupator, care asigura:

  224ID:

  intreruperea circuitului de alimentare ( c.c. ) al motorului de actionare al dispozitivului MRI;

  a).

  supravegherea ( intregirea ) circuitului de c.c. al bobinei de anclansare;b).

  supravegherea ( intregirea ) circuitului de c.c. al bobinei de declansare;c).

  intreruperea circuitului de alimentare ( c.a. ) al motorului de actionare al dispozitivului MRI;

  d).

  Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s.a; cap.3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3 si 3.3.5-RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Care este regimul corect de tratare a neutrului 110 kV intr-o statie electrica de transformare, prevazuta cu bara simpla 110 kV si doua trafo 110/MT, trafo 1 fiind "in functie", iar trafo 2 "in rezerva calda"?

  227ID:

  trafo 1 cu neutrul legat la pamant si trafo 2 cu neutrul prin DRV;a).

  trafo 1 cu neutrul prin DRV si trafo 2 cu neutrul legat la pamant;b).

  trafo 1 si trafo 2 cu neutrul legat direct la pamant;c).

  trafo 1 si trafo 2 cu neutrul legat prin DRV.d).III RS - DN/73-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Descarcarea automata a bateriei de condensatoare se realizeaza prin:229ID:

  transformatoare de tensiune;a).

  transformatoare de curent;b).

  cutitele de legare la pamant, actionate din exteriorul bateriei;c).

  rezistente montate in paralel.d).PE 126/82, cap.12, subcap. 12.4, art. 12.4.2-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1835Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Bobinele de reactanta pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au:230ID:

  rezistenta mare;a).

  inductanta proprie constanta;b).

  reactanta capacitiva Xc, reglata la rezonanta;c).

  reactanta Xl, reglata la rezonanta.d).PE 126/82, cap.4, subcap. 4.1, paragraf 4.1.1-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  La conectarea unei linii de MT intr-o statie electrica de transformare, in care neutrul retelei de MT este tratat prin bobina de stingere, este necesar:

  232ID:

  sa se conecteze linia si apoi sa se realizeze o supracompensare a bobinei de stingere cu 10 % ;

  a).

  sa se conecteze linia si apoi sa se realizeze acordul bobinei de stingere;b).

  sa se conecteze linia si apoi sa se realizeze acordul bobinei de stingere, numai in absenta punerii la pamant in reteaua de M.T. ;

  c).

  sa se creasca valoarea curentului de reglaj al bobinei, cu o valoare apreciata mai mare decat a curentului capacitiv propriu liniei, ce urmeaza a se conecta, sa se conecteze linia si sa se refaca acordul bobinei de stingere.

  d).

  Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s.a, cap.3, subcap. 3.6, paragraf 3.6.3-RA.

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Schemele normale de functionare trebuie sa permita si sa asigure, in limitele performantelor echipamentelor disponibile:

  233ID:

  functionarea sigura si economica a SEN;a).

  numai functionarea economica a SEN;b).

  numai functionarea sigura a SEN ;c).

  continuitatea si siguranta in alimentare a consumatorilor.d).Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.7;paragraf 7.1;art.73-RA

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  In cazul functionarii automaticii DASF, in lipsa legaturii telefonice cu dispecerul, se va proceda astfel:

  235ID:

  se vor conecta liniile declansate prin DASF, cu verificarea revenirii frecventei la valoarea de 50 Hz;

  a).

  se vor conecta liniile declansate prin DASF, numai la dispozitia treptei de dispecer cu comanda nemijlocita;

  b).

  se vor conecta liniile declansate prin DASF, cu verificare revenirii frecventei la valoarea de 50 Hz si a tensiunii in banda normala;

  c).

  se vor conecta liniile declansate prin DASF, in conformitate cu instructiile proprii ale unitatii si importanta consumatorilor.

  d).

  III RS-DN/107-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1836Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In retelele electrice de 110 kV din Romania, raportul optim Xh/Xd trebuie sa fie:

  237ID:

  mai mic decat 1;a).

  cuprins intre 1 si 3;b).

  mai mare decat 3 ;c).

  cuprins intre 1 si 2.d).III RS-DN/73-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Se poate face preluarea pe bara separata 110 kV, prin cupla transversala 110 kV, a unui trafo 110/MT , care are intrerupatorul 110 kV blocat in pozitia conectat ?

  239ID:

  da, in cazul transformatoarelor electrice cu puteri mai mari de 20 MVA;a).

  da, in cazul transformatoarelor electrice, din statiile electrice prevazute cu sistem dublu de bare 110 kV;

  b).

  nu se pot prelua transformatoare electrice pe bara separata 110 kV, decat prin cupla longitudinala 110 kV.

  c).

  nu se pot prelua transformatoare electrice pe bara separata 110 kV, prin cupla transversala 110 kV.

  d).

  III AV-DN/81-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Care sunt limitele inclinatiei, in sus, a conductei de ulei de la cuva transformatorului, spre conservator ?

  240ID:

  1-2 %;a).

  2-3 %;b).

  1,5-3 %.c).

  2-4 %;d).PE 126/82, cap.2, subcap. 2.2, art. 2.2.1-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Este interzisa comutarea ploturilor la un transformator electric de putere, daca temperatura uleiului este mai mica de:

  241ID:

  0 grade Celsius;a).

  -5 grade Celsius;b).

  -20 grade Celsius;c).

  +5 grade Celsius.d).

  -10 grade Celsius;e).

  PE 126/82, cap.2, subcap. 2.3, paragraf 2.3.5-RABibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1837Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Prin echipament se intelege:560ID:

  un aparat sau masina electrica;a).

  ansamblul unor elemente de comutatie.b).

  asamblul functional al unei instalatii sau retele electricec).NTE 009/10/00, Cap. 5 ,Art. 10 e -BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  445. Un echipament la care: -intrerupatoarele sunt deconectate, -separatoarele sunt inchise, -exista posibilitatea ca prin conectarea intrerupatoarelor echipamentul sa fie adus in functie, -automatizarile sunt in functie, este:

  561ID:

  "in stare calda"a).

  "in rezerva calda";b).

  "in stare operativ nenominalizabila".c).NTE 009/10/00 Cap 5 ,art 12,c1 -BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 5Punctaj:

  Care din urmatoarele stari definesc echipamente "in exploatare":562ID:

  rezerva calda.a).

  stare calda;b).

  stare rece;c).

  stare separat vizibild).NTE 009/10/00 ,cap.5,art 12 - BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Persoana care intocmeste foaia de manevra raspunde de:563ID:

  corectitudinea conceptiei;a).

  respectarea prevederilor "Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca privind instalatiile electrice in exploatare" /2007;

  b).

  intocmirea la timp.c).

  necesitatea lucrarii;d).NTE 009/10/00 ,cap 5,art 56 .1 -BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1838Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Care este durata nominala de deschidere [ ms ] a contactelor la intreruptorul de tipul IO-123 kV ?

  565ID:

  35 ms;a).

  38 ms;b).

  48 ms.c).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3.1

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Pierderile de ulei din incinta condensatorului, din componenta transformatorului de masurare, de tensiune de tip TECU - 110 kV, se constata prin:

  566ID:

  pierderi de ulei la baza TECU;a).

  nu se pot constata, TECU neavand vizor de uleib).

  cresterea nivelului de ulei in cuva TECU;c).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.2, paragraf 3.2.2 -BN

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  La depasirea ploturilor extreme, dispozitivul de actionare al comutatorului de ploturi se va bloca:

  567ID:

  nu conteaza ordinea, important este sa se blocheze.a).

  intai mecanic si apoi electric;b).

  intai electric si apoi mecanic;c).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1, paragraf 3.1.2.1 -BN

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  In situatia in care infasurarile primare si secundare a doua transformatoare de masurare de curent identice sunt legate in serie, respectand polaritatile, in circuitul secundar va circula un curent egal cu:

  568ID:

  In;a).

  2( In );b).

  1/2( In ).c).indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 BN

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Care este valoarea presiunii de inchidere a supapei de siguranta la dispozitivul MOP-1 ?

  569ID:

  350 bar;a).

  335 bar;b).

  360 bar.c).Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3.1 - BN

  Bibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1839Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  In cazul aparitiei in SEN a unui deficit de putere de scurta durata ( 24 h ), cine da dispozitia de aplicare a unei transe din Normativul de deconectari manuale ?

  571ID:

  conducerea S.C. Electrica S.A. prin comandamentul energetic;a).

  seful centrului de exploatare;b).

  personalul operational din statiile RED aplica Normativul de deconectari manuale, la dispozitia primita de la centrul superior de dispecer

  c).

  III AV-DN/162, cap.5, art.5.2.9. BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Consumatorii realimentati cu putere minima tehnologica contractata, dupa aplicarea unei transe de deconectari manuale si care depasesc puterea minima tehnologica contractata, vor fi preavizati si apoi deconectati dupa:

  572ID:

  5 minute de la primirea preavizului;a).

  30 minute de la primirea preavizului;b).

  15 minute de la primirea preavizului dat.c).III AV - DN/162 -BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Aplicarea Normativului de limitari se dispune de:573ID:

  DEN, cu aprobarea ministerului de resort;a).

  conducerea administrativa a filialeib).

  seful centrului de exploatarec).III AV - DN/162, cap.5, paragraf 5.3., art.5.3.10 -BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 10Punctaj:

  Anuntarea consumatorilor in caz de aplicare a Normativului de limitari a se face de catre operatorii de retea direct si prin intermediul furnizorilor cu minimum:

  574ID:

  24 ore dupa de aplicare;a).

  12 ore inainte de aplicare;b).

  24 ore inainte de aplicare.c).III AV-DN/162;cap.5;art.5.2.6. -BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  Cine urmareste respectarea de catre consumatori a aplicarii Normativului de deconectari manuale/Normativului de limitari?

  575ID:

  personalului de comanda operationala de la centrul de dispecer cu autoritate de decizie.a).

  personalul de comanda operationala de la centrul de dispecer cu comanda nemijlocita;b).

  personalul operational din statiile RED;c).III AV-DN/162; cap.5; paragraf 5.2.; art 5.2.10. - BNBibliografie:

  Categorie: PROFESIONALA 6Punctaj:

  28.05.2012 10:41:1840Paq:Lista intrebari teorie

 • Exploatare statii

  Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru urmatoarele lucrari cu foc, executate in locuri cu pericol de incendiu, sau explozii:

  149ID:

  o singura zi;a).

  pe intreaga perioada stabilita de catre emitent;b).

  cel mult pentru o saptamana de lucru;c).

  maxim 48 de ore.d).Ordinul MAI nr.163/2007, cap.IV;sect. a 2-a;art100(2)RABibliografie:

  Categorie: PS