of 18/18
LICENCIRANI OBRTI/TRGOVAČKA DRUŠTVA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI AŽURIRANO LIPANJ 2013. ALATNIČAR Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik AMMI-BELJE d.o.o. SVETI IVAN ŽABNO ZAGREBAČKA 45 SLAVKO BELJO AUTOELEKTRIČAR Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik ABRAM AUTOELEKTRIKA KOPRIVNICA ŠTAGLINEC 80 BRANKO ABRAM Autoelektrika BLAŽEK PETERANEC BRAĆE RADIĆ 31 MLADEN BLAŽEK NATURA AGRO d.o.o., služba održavanja postrojenja i vozila ĐURĐEVAC BASARIČEKOVA 16 ŽELJKO BLAŽOK AUTO-PARTNER d.o.o. KOPRIVNICA OBRTNIČKA 5 DRAŽENKO DUKIĆ AUTOELEKTRIČAR I AUTOMEHANIČAR KALINOVAC GRGURA KARLOVČANA 54 MIRKO GOLUBIĆ AUTOELEKTRIKA KRIŽEVCI OBRTNIČKA 23 IVICA HAVOJIĆ KANAZIR automehaničarski obrt i trgovina KOPRIVNICA T. ČIKOVIĆA 10 DRAGUTIN KANAZIR AUTO-KUŠ Service i trgovina KLOŠTAR PODRAVSKI KRALJA TOMISLAVA BB IVAN KUŠ PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STARČEVIĆA 32 AUTOELEKTRIKA KOPRIVNICA VARAŽDINSKA 27 RAJKO MIJATOVIĆ GRATIT d.o.o. VIRJE NOVIGRADSKA 67 HRVOJE ŠKLEBAR AUTOELEKTRIKA VELIČAN KOPRIVNICA MLINARSKA 36 B DARKO VELIČAN HRVATSKE ŠUME Uprava šuma Koprivnica KOPRIVNICA IVANA MEŠTROVIĆA 26 HEP ELEKTRA KOPRIVNICA KOPRIVNICA HRVATSKE DRŽAVNOSTI 32 BISTRA d.o.o. ĐURĐEVAC ANTUNA RADIĆA 8C STD d.o.o. KOPRIVNICA BJELOVARSKA CESTA 18 HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, R.J. Mehanizacija i prijevoz Đurđevac ĐURĐEVAC KOLODVORSKA BB NATA d.o.o. KALINOVAC STJEPANA RADIĆA 4 DRAGO VELJA

LICENCIRANI OBRTI/TRGOVAČKA DRUŠTVA U KOPRIVNIČKO

 • View
  256

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of LICENCIRANI OBRTI/TRGOVAČKA DRUŠTVA U KOPRIVNIČKO

 • LICENCIRANI OBRTI/TRGOVAKA DRUTVA U KOPRIVNIKO-KRIEVAKOJ UPANIJI AURIRANO LIPANJ 2013. ALATNIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  AMMI-BELJE d.o.o. SVETI IVAN ABNO ZAGREBAKA 45 SLAVKO BELJO

  AUTOELEKTRIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  ABRAM AUTOELEKTRIKA KOPRIVNICA TAGLINEC 80 BRANKO ABRAM

  Autoelektrika BLAEK PETERANEC BRAE RADI 31 MLADEN BLAEK

  NATURA AGRO d.o.o., sluba odravanja postrojenja i vozila UREVAC BASARIEKOVA 16 ELJKO BLAOK

  AUTO-PARTNER d.o.o. KOPRIVNICA OBRTNIKA 5 DRAENKO DUKI

  AUTOELEKTRIAR I AUTOMEHANIAR KALINOVAC GRGURA KARLOVANA 54 MIRKO GOLUBI

  AUTOELEKTRIKA KRIEVCI OBRTNIKA 23 IVICA HAVOJI

  KANAZIR automehaniarski obrt i trgovina KOPRIVNICA T. IKOVIA 10 DRAGUTIN KANAZIR

  AUTO-KU Service i trgovina KLOTAR PODRAVSKI KRALJA TOMISLAVA BB IVAN KU

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  AUTOELEKTRIKA KOPRIVNICA VARADINSKA 27 RAJKO MIJATOVI

  GRATIT d.o.o. VIRJE NOVIGRADSKA 67 HRVOJE KLEBAR

  AUTOELEKTRIKA VELIAN KOPRIVNICA MLINARSKA 36 B DARKO VELIAN

  HRVATSKE UME Uprava uma Koprivnica KOPRIVNICA IVANA METROVIA 26

  HEP ELEKTRA KOPRIVNICA KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 32

  BISTRA d.o.o. UREVAC ANTUNA RADIA 8C

  STD d.o.o. KOPRIVNICA BJELOVARSKA CESTA 18

  HRVATSKE UME d.o.o. Uprava uma Podrunica Koprivnica, R.J. Mehanizacija i prijevoz urevac

  UREVAC KOLODVORSKA BB

  NATA d.o.o. KALINOVAC STJEPANA RADIA 4 DRAGO VELJA

 • AUTOLAKIRER

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  AUTO BLAINEC autolimarski, autolakirerski i automehaniarski zajedniki obrt

  KOPRIVNICA HEREINSKA 43 JOSIP BLAINEC

  AUTO-KU Service i trgovina KLOTAR PODRAVSKI KRALJA TOMISLAVA BB IVAN KU

  Autolimarski i autolakirerski obrt KUZELJ KOPRIVNICA CRNOGORSKA 70 IVICA KUZELJ

  Autolimarski i autolakirerski obrt MATI KUNOVEC KOPRIVNIKA 26 IVO MATI

  AC BEDEKOVI KOPRIVNICA ZAGREBAKA ULICA 84 IVAN BEDEKOVI

  AUTOLIMAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  AUTO BLAINEC autolimarski, autolakirerski i automehaniarski zajedniki obrt

  KOPRIVNICA HEREINSKA 43 JOSIP BLAINEC

  OBRT ZA POPRAVAK KAROSERIJA MOTORNIH VOZILA KOPRIVNICA REKO POLJE 16 TOMO EVAI

  AUTOLIMARIJA KARLO KRIEVCI KOPRIVNIKA UL. 23 KARLO JANDRLI

  AUTO-KU Service i trgovina KLOTAR PODRAVSKI KRALJA TOMISLAVA BB IVAN KU

  Autolimarski i autolakirerski obrt KUZELJ KOPRIVNICA CRNOGORSKA 70 IVICA KUZELJ

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  Popravci karoserija, trgovina i vua DM AUTO KOPRIVNICA CRNOGORSKA 51 DALIBORMLINARI

  Autolimarski i autolakirerski obrt MATI KUNOVEC BREG KOPRIVNIKA 26 IVO MATI

  STD d.o.o. KOPRIVNICA BJELOVARSKA CESTA 18

 • AUTOMEHANIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  NATURA AGRO d.o.o., sluba odravanja postrojenja i vozila UREVAC BASARIEKOVA 16 ELJKO BLAOK

  AUTOBRLI autoservis SV.IVAN ABNO KRIEVAKA 58 ELJKO BRLI

  AUTOMEHANIKA KLOTAR PODRAVSKI PETRA PRERADOVIA 42 A FRANJO BUDROVI

  AUTOMEHANIAR I AUTOLIMAR UREVAC BASARIEKOVA 129 IGNAC BURULIC

  CMRK, obrt za auto-servis i trgovinu PETERANEC MATIJE GUPCA 90-B KRISTIJAN CMRK

  AKIJA d.o.o. KRIEVCI ZAGREBAKA 22 IVAN AKIJA

  AUTOREMONT I TRANSPORT EPELOVAC PLANINSKA 24 ZDRAVKO ORBA

  AUTOMEHANIKA GAI automehaniarski obrt i trgovina PETERANEC F. GALOVIA 24 IVAN GAI

  AUTOELEKTRIAR I AUTOMEHANIAR KALINOVAC GRGURA KARLOVANA 54 MIRKO GOLUBI

  AUTOMEHANIARSKA RADIONICA KALINOVAC DRAVSKA 126 A DAMIR GOLUBI

  KANAZIR automehaniarski obrt i trgovina KOPRIVNICA T. IKOVIA 10 DRAGUTIN KANAZIR

  AUTO KOREN d.o.o. KRIEVCI Vrboveka 35 LJUBOMIR KOREN

  AUTO-GORAN automehaniarski obrt i praona KOPRIVNIKI IVANEC KOPRIVNIKA 6 B GORAN LONAR

  ANA AUTO - AN MARINE automehaniarski i autoelektriarski obrt KOPRIVNICA VLADIMIRA NAZORA 26 NEDELJKO LJUBOJEVI

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  MOTORAD SIROVA KATALENA SIROVA KATALENA 34 DAMIR PRILIKA

  AUTOSERVIS KRIEVCI KOPRIVNIKA 84 GORAN RAA

  Autoservis i trgovina RUKELJ KOPRIVNICA HUDOVLJANI 48 STJEPAN RUKELJ

  Automehaniarski obrt SUBOTIANEC KOPRIVNICA N. SERTIA 72 IVICA SUBOTIANEC

  AUTO IJAK KOPRIVNICA ARDA 60 C DRAGUTIN IJAK

  GRATIT d.o.o. VIRJE NOVIGRADSKA 67 HRVOJE KLEBAR

  Automehaniarski obrt RONI KALINOVAC KOLODVORSKA 66 RONALD OLO

  PORI MARKOVAC KRI. MARKOVAC KRIEVAKI 72 STJEPAN PORI

  AUTO SERVIS KRIEVCI IROKO BREZJE BB ZORAN VEC

  INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Okrug Podravina UREVAC MOLVE

  BESTIM d.o.o. KRIEVCI SMIIKLASOVA 8

  HRVATSKE UME, Uprava uma Koprivnica KOPRIVNICA IVANA METROVIA 26

  AZMATRANS d.d. KRIEVCI NIKOLE TESLE BB

  HEP Elektra Koprivnica KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 32

  RADNIK d.d. KRIEVCI KRALJA TOMISLAVA 45

 • KOMUNALAC d.o.o. Gradsko komunalno poduzee KOPRIVNICA MOSNA 15

  HRVATSKI AUTOKLUB KRIEVCI ZAGREBAKA 33

  HEP-ODS d.o.o. Pogon KRIEVCI KRIEVCI TRG SV. FLORIJANA 3

  BISTRA d.o.o. UREVAC ANTUNA RADIA 8C

  STD d.o.o. KOPRIVNICA BJELOVARSKA CESTA 18

  HRVATSKE UME KRIEVCI TOMISLAVOVA

  AZMATRANS d.d. KOPRIVNICA KOLODVORSKA BB

  AUTO ATRAK KOPRIVNICA BJELOVARSKA CESTA 18

  KARAS d.o.o. KOZAREVAC SUHARA 9 ANTUN KARAS

  AUTOSERVIS MOLVE DRAVSKA 1 TIHOMIR UFIKA

  AUTOSERVIS KRIEVCI OBRTNIKA 25 STJEPAN MULI

  AUTO-PARTNER d.o.o. KOPRIVNICA OBRTNIKA 5 DRAENKO DUKI

  AUTOMOTIV d.o.o. KRIEVCI NIKOLE TESLE 7 dir. JOSIP MUAR

  AUTOMEHANIARSKI OBRT NEMI KOPRIVNICA KREIMIROVA BB DANIJEL NEMI

  AC BEDEKOVI d.o.o. KOPRIVNICA ZAGREBAKA ULICA 84 IVAN BEDEKOVI

  AUTOSERVIS ORBA EPELOVAC PLANINSKA 22 TIHOMIR ORBA

  MOTRON d.o.o. KOPRIVNICA M.P.MIKINE 56

  HRVATSKE UME d.o.o. Uprava uma Podrunica Koprivnica, R.J. Mehanizacija i prijevoz urevac

  UREVAC KOLODVORSKA BB

  AUTOMEHATRONIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  AUTOSERVIS ORBA EPELOVAC PLANINSKA 22 TIHOMIR ORBA

  CMRK, obrt za auto-servis i trgovinu PETERANEC MATIJE GUPCA 90-B KRISTIJAN CMRK

  BRAVAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  MB HAT mehaniarski i bravarski obrt LEGRAD SELNICA PODRAVSKA 70B BOIDAR HAT

 • DIMNJAAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Dimnjaarski obrt TRUBELJA KOPRIVNICA A. HEBRANGA 50 GORAN TRUBELJA

  Dimnjaarstvo DIS KOPRIVNICA VINODOLSKA 71 BRANKO ZEBEC

  ELEKTROINSTALATER

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Elektroinstalater i mehaniar za sklopne elektrine ureaje ELBO DRNJE M P. MIKINE 31 BRANKO DOLENEC

  TM ELEKTROINSTALACIJE KOPRIVNICA N. TESLE 7 MIROSLAV TREMSKI

  NITRE elektroinstalaterski obrt i usluge KOPRIVNICA VINODOLSKA 52 NINO TREEC

  ELEKTRO KRALJ BAKOVICE KOPRIVNIKA 38 MIEL KRALJ

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  Elektroinstalaterski i elektromehaniarski obrt BROZ LEGRAD P ZRINSKOG 77 ZLATKO BROZ

  HEP Elektra Koprivnica KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 32

  EL-VO elektro i vodoinstalacije i elektromehanika elektrinih motora

  KOPRIVNICA M. P. MIKINE 58 ELJKO LAPTO

  ELEKTROMETAL d.d. Pogon Koprivnica KOPRIVNICA PODRAVSKA 4

  HEP-ODS d.o.o. Pogon KRIEVCI KRIEVCI TRG SV. FLORIJANA 3

  ELIN d.o.o. KOPRIVNICA KRALJICE JELENE 72 JOSIP SULIMANEC

  SINST izvoenje instalacija KOPRIVNICA GORIKA 107 ZORAN STANKOVI

  ELEKTRO ELIK D.O.O. KRIEVCI MARKOVIEVA 28

  ELEKTROMEHANIKA DOLENEC KOP. IVANEC M. GUPCA 75 MIROSLAV DOLENEC

  ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI OBRT M. P. MOLVE GORNJA UMA 13 MIRKO PAA

  INSTALACIJE SOKA PETERANEC F. GALOVIA 21 MARIJAN SOKA

  ELEKTRO OK d.o.o. PODRAVSKE SESVETE PETRA PRERADOVIA 116 HRVOJE OKEC

  Elektroinstalaterski obrt STJEPAN MEIMOREC KOPRIVNICA TAGLINEC 15b STJEPAN MEIMOREC

 • ELEKTROMEHANIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Elektroinstalater i mehaniar za sklopne elektrine ureaje ELBO KOPRIVNICA M P. MIKINE 31 BRANKO DOLENEC

  SERVIS KUANSKIH APARATA GORNJA RIJEKA DROPKOVEC 9 VALEK SOKA

  SERVIS KUANSKIH APARATA KRIEVCI OBRTNIKA 6 MARIJAN HUZJAK

  ELEKTRO KRALJ BAKOVICE KOPRIVNIKA 38 MIEL KRALJ

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  Elektroinstalaterski i elektromehaniarski obrt BROZ LEGRAD P ZRINSKOG 77 ZLATKO BROZ

  HEP Elektra Koprivnica KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 32

  ELEKTROMEHANIKA d.o.o. KRIEVCI NIKOLE TESLE BB IVAN NOVOSEL

  POPRAVAK ELEKTRINIH APARATA ZA KUANSTVO KOPRIVNICA V VOICKOG 42 ZDRAVKO PREMEC

  EL-VO elektro i vodoinstalacije i elektromehanika elektrinih motora

  KOPRIVNICA M. P. MIKINE 58 ELJKO LAPTO

  HEP pogon KRIEVCI KRIEVCI TRG SV. FLORIJANA 3

  ELEKTRONIAR-MEHANIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  ELEKTRON VIRJE MITROVICA 65 DAVOR IMEINKIN

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  Popravak radio, televizijske i ostale audio i video opreme TIHI KOPRIVNICA BRAE RADIA 50 TIHOMIR PANCER

  S.C.A.N. d.o.o. KALINOVAC KOLODVORSKA 157 ELJKO UPANI

  "INA-INDUSTRIJA NAFTE"d.d., Okrug Podravina UREVAC MOLVE

  HEP Elektra Koprivnica KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 32

  Kabelska televizija, KTV d.o.o. KOPRIVNICA J. J. STROSSMAYERA 5

  RASCO d.o.o. KALINOVAC KOLODVORSKA 120

  ELEKTRO-ELIK d.o.o. KRIEVCI MARKOVIEVA 28

  NATURA AGRO d.o.o. BASARIEKOVA 16 UREVAC KREIMIR BLAOK

 • FRIZER

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  ANITA frizerski salon za ene KOPRIVNIKI BREGI M. GUPCA 3 ANITA PEROKOVI

  Frizerski salon AS UREVAC TRG SVETOG JURJA 6 SPOMENKA FUK

  Frizerski salon SANJA UREVAC BASARIEKOVA 6 SANJA KUDUMIJA

  Frizerski salon A NARCIS KRIEVCI GRDENIEVA 7 JASNA PRERADOVI

  Frizerski obrt KEUNE KOPRIVNICA J. VARGOVIA BB DIJANA PAICA

  Frizerski salon MAJDA KOPRIVNICA I. METROVIA BB MAJDA BLESI

  Frizerski salon za ene STUDIO R SUBOTICA PODR. KOPRIVNIKA 42 RENATA MARUEVEC

  Frizerski salon BISERKA KLOTAR PODRAVSKI 1. SVIBNJA 44 BISERKA KELJAR

  Frizerski salon INITA VIRJE LUGARIEVA 27 INA GAPARI

  Frizerski salon NATAA KOPRIVNICA VARADINSKA CESTA 107 NATAA TEFANEC

  DANICA studio frizura i ljepote KOPRIVNICA . BASARIEKA 18 TATJANA BALOG

  Frizerski salon MULIER KOPRIVNICA TRG EUGENA KUMIIA 11 MARIJA POSAVEC

  TINA frizerski salon za mukarce KOPRIVNICA ARDA 34 B TINA VEENAJ

  Frizerska radnja za ene FRIZERSKI SALON LIDIJA KOPRIVNICA A. ENOE 33 LIDIJA VASILJEVI

  Frizer za ene SLAVICA VIRJE GAJEVA 2 SLAVICA FRAJT

  Frizerski salon ANA KOPRIVNICA I. GENERALIA BB ANA VADLJA

  CAPELI frizerski studio i ugradnja umjetnih noktiju KOPRIVNICA I. GENERALIA BB MARIJANA ZIRDUM

  Frizerski salon MISTIKA KOPRIVNICA PRELONA 14 SILVIJA VADLA

  DANIJELA Frizerski salon KRIEVCI PETRA ZRINSKOG 6B DANIJELA RADOTOVI

  VAL Frizerski salon KRIEVCI I. Z. DIJANKOVEKOG 20 VALENTINA MAKSI

  Frizerski studio JELENA KRIEVCI UL. LJ. VUKOTINOVIA 2 JELENA BOLI

  Frizerski obrt MARIO KOPRIVNICA TRG MLADOSTI 3 MARIO POSAVEC

  Frizerski salon KETI KOPRIVNICA VINOGRADSKA 27 ANITA VODOPIJA

  Frizerski obrt MELITA KOPRIVNICA TRG EUGENA KUMIIA 11 MELITA GENC

  Frizerski obrt FRIZURE MARIJO TROELJ KOPRIVNICA ZAGREBAKA BB MARIJO TROELJ

  Frizerski salon STIL STARIGRAD KREIMIROVA 6 VALENTINA PUKLEK

  Frizerski obrt NINA TAGLINEC TAGLINEC 85G KRISTINKA MATANOVI

  Frizerski salon VESNA KRIEVCI UL. PETRA ZRINSKOG 4 VESNA VINCEK-RADIEK

  Frizerski obrt FLASH VIRJE URE SUDETE 5 ANA MARIJA KRZNARI

  Frizerski salon za dame i gospodu BRINET UREVAC POSLOVNI CENTAR LOKAL BR. 6 ANITA RAKITNIAN

 • Frizerski salon VIVA MOLVE MARIJANSKA 67 IVANA VINCEK

  Frizerski studio KOSA KRIEVCI UL. KRALJA TOMISLAVA 5 PAULA VIHER

  TINA frizerski salon KRIEVCI UL. AUGUSTA ENOE 3 VALENTINA POFEK

  TOMA usluni obrt KRIEVCI ULICA LJUDEVITA GAJA 1 MARIO TOMA

  FRIZERSKI STUDIO MARIJANA KOPRIVNICA I. MAURANIA 27 MARTINA GREGUR

  AVANTGARD frizerski salon KOPRIVNICA ISTARSKA ULICA 22 JELENA JURIA

  Frizerski obrt SANDRA KOPRIVNICA STAROGRADSKA 120 SANDRA PEHNEC

  KTC d.d. Frizerski studio SUNCE KRIEVCI NIKOLE TESLE 20

  KM STUDIO d.o.o. RASINJA TRG SV. KRIA 2

  Frizerski obrt STUDIO ARIJANA KOPRIVNICA DUBOVEC 3 ARIJANA DUKI

  Frizerski obrt CIK CAK NOVIGRAD PODRAVSKI TRG MATIJE GUPCA 1 ANITA CIK

  TINA, obrt za frizerske usluge MOLVE GREDE MOLVE GREDE 71 MARTINA TAUBER PREKSAVEC

  MIJA, obrt za frizerske usluge GOLA STJEPANA RADIA 11 MIRJANA TUBA

  Frizerski salon MM KOPRIVNICA URE BASARIEKA 3 MIRA MARIJANOVI

  ELENA, frizerski obrt KOPRIVNICA ARDA 39 MARINA IMUNI

  ANDRIJANA FRIZERSKI SALON SVETI IVAN ABNO TRG KARLA LUKAA 1 ANDRIJANA HARTMAN

  GLORIA FRIZERSKI SALON KRIEVCI POTOKA ULICA 61 LJILJANA PETRLI

  NET PROM usluna zadruga KRIEVCI BALTIEVA 2

  INSTALATER GRIJANJA I KLMATIZACIJE

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  INSTALACIJE HORVAT d.o.o. LEGRAD P.ANDORA 30 MUHAREM JODANOVI

  VODA-PLIN d.o.o. KOPRIVNICA ANTE STAREVIA 14 BOIDAR TREEC

  KOMING KOMUNALNI ININJERING d.o.o. KOPRIVNICA MOSNA 15 NEDELJKO POTROKO

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  TERMOINST KRIEVCI DRAGUTINA LAMBLA 29 MLADEN JOVANOVSKI

  RADNIK d.d. KRIEVCI KRALJA TOMISLAVA 45

  ELEKTROMETAL d.d. Pogon Koprivnica KOPRIVNICA PODRAVSKA 4

  UBI PROTERM d.o.o. KOPRIVNICA STAROGRADSKA 10 TOMISLAV UBI

  Instalater za vodu, plin i centralno grijanje BELEC INST HLEBINE S. RADIA 73 IVICA BELEC

 • SINST izvoenje instalacija KOPRIVNICA GORIKA 107 ZORAN STANKOVI

  CENTRO -PLIN KOPRIVNICA KREIMIROVA 77 JOSIP HUDINEC

  Vodo i plinoinstalater ZAGI MD KOPRIVNIKI BREGI KOPRIVNIKA 47 MLADEN ZAGRAJSKI

  MONTAA FANCEV VIRJE MITROVICA 182 MLADEN FANCEV

  TEHNIKI PLINOVI I INSTALACIJE REKA REKO POLJE 74 STJEPAN KOLAKO

  Instalaterski obrt TERMO DIZ KOPRIVNICA LEDINSKA 1 ZLATKO PAI

  SEGRAD d.d. UREVAC RADNIKA CESTA 63 MARIO PINTAR direktor

  KONOBAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Hotel PODRAVINA d.o.o. KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 9 BORIS DVORSKI

  Restoran ROYAL KLOTAR PODRAVSKI TRG SVETE OBITELJI 5 A IVAN KOREN

  PODRAVKA d..d. catering-kuhinja KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  PODRAVKA d.d., restoran PODRAVSKA KLET KOPRIVNICA STARIGRAD bb

  PODRAVKA d.d., Pivnica KRALU KOPRIVNICA ANTE STAREVIA 32

  Restoran KLAS KOPRIVNICA KRIEVAKA 64 MIRJANA EB-IMEIJA

  BELO VIRJE VIRJE NOVIGRADSKA 20 ROBERT FERENI

  Ugostiteljski obrt i usluge ZLATAN I MARINELA KOPRIVNICA VARADINSKA C. 177A JASMINKA SIROVEC I NIKOLINA LONAR

  OLIMP ugostiteljstvo KRIEVCI RATARNA 23 SANJA ELENDI

  Caffe bar CERINE KOPRIVNICA M. KRLEE BB

  HOTEL PICOK d.o.o. UREVAC TRG SV. JURJA 9

  KOZMETIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Beauty centar HANDS KRIEVCI FRANJE MARKOVIA 34 PETRA KONTIN

  Salon ljepote VITA KOPRIVNICA A.NEMIA 4A MARTINA ZEMLJAK

  HOTEL PICOK d.o.o. UREVAC TRG SV. JURJA 9

 • KROJA

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  DEN proizvodnja i usluge KRIEVCI UL.KRALJA TOMISLAVA 3 VESNA DEDEI

  TREND proizvodnja i trgovina KRIEVCI PETRA PREADOVIA 29 NENAD MARENI

  KUHAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Hotel PODRAVINA d.o.o. KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 9 BORIS DVORSKI

  Ugostiteljski obrt BELO VIRJE VIRJE NOVIGRADSKA 20 ROBERT FERENI

  KTC d.o.o., restoran KLARA KRIEVCI NIKOLE TESLE 18 IVAN KATAVI

  INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., okrug Podravina, Restoran drutvene prehrane urevac

  UREVAC BASARIEKOVA BB MIRKO LUKI

  PODRAVKA d.d. catering-kuhinja KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  PODRAVKA d.d., Restoran PODRAVSKA KLET KOPRIVNICA STARIGRAD bb

  PODRAVKA d.d., Pivnica KRALU KOPRIVNICA ANTE STAREVIA 32

  Restoran KLAS KOPRIVNICA KRIEVAKA 64 MIRJANA EB-IMEIJA

  MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. KRIEVCI GRDENIEVA 27

  Ugostiteljski obrt ZRINSKI KOPRIVNICA NOVI BREANEC 6 FRANJO ZRINSKI

  Zajedniki ugostiteljsKi obrt ZLATAN I MARINELA KOPRIVNICA VARADINSKA C. 177 JASMNIKA SIROVEC NIKOLINA LONAR

  PEVEC d.o.o., Restoran PICOK UREVAC TRG SV. JURJA 6

  HLEBI UGOSTITELJSTVO SV. P. OREHOVEC MIHOLEC 138 MARIJAN HLEBI

  PRIZMA d.o.o., Restoran Vojarna KRIEVCI TRG SV. FLORIJANA 17 TOMISLAV HADROVI

  Restoran ROYAL KLOTAR PODRAVSKI TRG SV. OBITELJI 5A IVAN KOREN

  MIPAN d.o.o., Restoran TESORO KOPRIVNICA TRG EUGENA KUMIIA 3

  Proizvodno usluna zadruga Konak, Pizzeria Paradiso VIRJE RUSANOVA 10

  Ugostiteljski obrt PICASSO UREVAC TRG SVETOG JURJA 1B JASNA KOLAR

  HOTEL PICOK d.o.o. UREVAC TRG SVETOG JURJA 9

 • LIMAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  STROJOBRAVAR I LIMAR KLOTAR PODRAVSKI PRIDVORJE 28 A VALENT GOLUB

  DASPIN limarski obrt KOPRIVNICA MOSNA 24 JOEK DUI

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  LIMEKS radionica za izradu graevinske limarije i vodovoda KRIEVCI IVANA LEPUIA 10 ELJKA KONJAI

  LEGOLIM KOPRIVNICA VARADINSKA CESTA 181 GORDAN LEVATI

  LIM, zajedniki limarski i trgovaki obrt KOPRIVNICA M. P. MIKINE 95 NINA FUNTEK I IVAN FUNTEK

  LIMAR I VODOINSTALATER UREVAC VINOGRADSKA 4 IVAN LOVRAK

  MESAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  NATURA AGRO d.o.o., poslovna jedinica proizvodnje, prerade i konzerviranja mesa i mesnih proizvoda

  UREVAC STJEPANA RADIA 130 ELJKO BLAOK

  IMPROM d.o.o. KRIEVCI CUBINEC 28 DAMIR KET

  DANICA d.o.o. KOPRIVNICA ELEKOVAKA CESTA 21

  MLINAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  PODRAVKAd.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. KRIEVCI GRDENIEVA 27

  MLIN BREANI Mljevenje itarica OREHOVEC BREANI 7 IVAN URAN

  OBUAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  SLOGA tvornica obue d. d. KOPRIVNICA M.P.MIKINE 5

  Proizvodnja, trgovina i popravak obue i kone galanterije MOBY DICK

  KOPRIVNICA LJ. POSAVSKOG 22 DARKO FRANKOL

 • PLINOINSTALATER

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  INSTALACIJE HORVAT d.o.o. LEGRAD P.ANDORA 30 MUHAREM JODANOVI

  JAKOPANEC d.o.o. KOPRIVNICA MIROSLAVA KRLEE 63 ELJKO JAKOPANEC

  VODA-PLIN d.o.o. KOPRIVNICA ANTE STAREVIA 14 BOIDAR TREEC

  KOMING KOMUNALNI ININJERING d.o.o. KOPRIVNICA MOSNA 15 NEDELJKO POTROKO

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  ELEKTROMETAL d.d. Pogon Koprivnica KOPRIVNICA PODRAVSKA 4

  UBI PROTERM d.o.o. KOPRIVNICA STAROGRADSKA 10 TOMISLAV UBI

  INSTALACIJE SOKA elektroinstalaterski, vodoinstalaterski i plinoinstalaterski obrt

  PETERANEC F. GALOVIA 101 MARIJAN SOKA

  Instalater za vodu, plin i centralno grijanje BELEC INST HLEBINE S. RADIA 73 IVICA BELEC

  SINST izvoenje instalacija KOPRIVNICA GORIKA 107 ZORAN STANKOVI

  NA PLIN-VODA PODRAVSKE SESVETE DRAGANCI 49 IVAN NA

  Vodod i plinoinstalater ZAGI-MD KOPRIVNIKI BREGI KOPRIVNIKA 47 MLADEN ZAGRAJSKI

  CENTRO -PLIN KOPRIVNICA KREIMIROVA 77 JOSIP HUDINEC

  Montaa FANCEV VIRJE MITROVICA 182 MLADEN FANCEV

  Obrt za plin, grijanje i vodu TERMOMAG KOPRIVNICA TRG KRALJ AZVONIMIRA 1 NENAD ORO

  Tehniki plinovi i instalacije REKA STJEPAN KOLAKO

  PEKAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  VTP-KOS pekarstvo d.o.o. KRIEVCI LIPOVICA 4 STANKO KOS

  Pekarna VIRJE VIRJE RUSANOVA BB PAVAO BEGOVI

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. KRIEVCI GRDENIEVA 27

  PEKARA UMBAR KRIEVCI ZAGREBAKA 14 ELJKA UMBAR

  DERGEZ d.o.o. PODRAVSKE SESVETE TRG BANA JELAIA 11 STJEPAN DERGEZ

  Pekara ZLATNI KLAS KRIEVCI KOPRIVNIKA 5 LJUZ KAJTAZI

 • SLASTIAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  MLINAR mlinsko pekarska industrija d.d. KRIEVCI GRDENIEVA 27

  HOTEL PODRAVINA d.o.o. KOPRIVNICA HRVATSKE DRAVNOSTI 9 BORIS DVORSKI

  SOBOSLIKAR-LIILAC

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Soboslikarski i liilaki obrt BRAKO-2 KOPRIVNICA M. IMEKA 47 MARIO BRAKO

  COLLOR izvoenje zidarskih, fasaderskih i soboslikarskih radova KOPRIVNICA BAJER 16 MIRKO DUJMOVI

  CENTAR NIJANSA d.o.o. KOPRIVNICA KRIEVAKA CESTA 18 G IVAN GRGIIN

  COLOR soboslikarski i liilaki obrt KOPRIVNICA DUGA ULICA 18 SLAVKO HORVAT

  SOBOSLIKAR, FASADERSKI I USLUNI OBRT LATIN KOPRIVNIKI IVANEC M GUPCA 37 ELJKO LATIN

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  ZID UREVAC EUGENA KUMIIA 7 A ZVONKO PECIKOZI

  JOSIP KVORC-SOBOSLIKAR-LIILAC KOPRIVNICA STAROGRADSKA 216 JOSIP KVORC

  STOLAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  Stolarska radnja STOLARIJA SERVIS LEGRAD SELNICA PODRAVSKA 24 VJEKOSLAV BLATARI

  BOTAK STOLARIJA d.o.o. KOPRIVNICA TRG PODRAVSKIH HEROJA 6 ANELKO BOTAK

  STOLARSKA RADIONA FERDINANDOVAC M. P. MIKINE 1 ZDRAVKO DEBELJAK

  STOLARIJA FRTALIC UREVAC BANA JELAIA 115 BOICA FRTALIC

  STOLARIJA GALINEC stolarski obrt KOPRIVNIKI BREGI M. P. MIKINE 15 IZIDOR GALINEC

  STOLARSKI OBRT GAZDEK MATIJA KOPRIVNIKI BREGI KRALJA TOMISLAVA 49 MATIJA GAZDEK

  Stolarija GRIVI VIRJE PETRA PRERADOVIA 20 ELJKO GRIVI

  Tapetarski i stolarski obrt HORVAT KOPRIVNICA MAGDALENSKA 30 HRVOJE HORVAT

  Stolarski obrt STOLARIJA JOT KUNOVEC KOPRIVNIKA 76 STJEPAN JOT

  STOLAR KRIEVCI URIC 129 MATO LONAR

  PODRAVKAd.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

 • TRGOPROM SERVIS d.o.o. SV.IVAN ABNO KOLODVORSKA BB JOSIP MIKU

  Stolarski obrt STOLARIJA INTERIJER LEGRAD PODRAVSKA SELNICA 38 ELJKO PANI

  Stolarski obrt STOLARIJA MP KOPRIVNIKI BREGI A. ENOE 80 MIROSLAV PEROKOVI

  STOLARIJA SMOK stolarski obrt KUNOVEC POTONA 2 JOSIP SMOK

  DRVOSTIL proizvodnja GORNJA RIJEKA DROPKOVEC 14 STJEPAN SRBLJINOVI

  STOLARSKA RADIONA KRIEVCI MIRKA BOGOVIA 7 STANKO VAGELJ

  BILOKALNIK DRVO d.o.o. KOPRIVNICA DRAVSKA BB

  Stolarija MS UREVAC CIGLENSKA 1 STJEPAN MILO

  JAVOR d.o.o. SV. IVAN ABNO KOLODVORSKA BB

  Stolarski obrt HENEZI CVETKOVEC CVETKOVEC 11 JOSIP HENEZI

  Stolarski obrt KOLENKO KOPRIVNICA STARI BREANEC 6 STJEPAN KOLENKO

  Stolarski obrt ART M LEGRAD KUTNJAK 26 MARIO IVKO

  LABOR d.o.o. KOPRIVNICA OBRTNIKA 2 BRANKO HEGEDUI

  ALU-KO d.o.o. KUNOVEC BREG KOPRIVNIKA 101

  RV d.o.o. KRIEVCI ZAGREBAKA 24

  INDIR INTERIJERI d.o.o. ELEKOVEC M.P. MIKINE 154 DAMIR INDIR

  TESAR, vl. Ivan Konjarek UREVAC STJEPANA RADIA 103 IVAN KONJAREK

  STROJOBRAVAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  NATURA AGRO d.o.o., sluba odravanja postrojenja i vozila UREVAC KOLODVORSKA BB ELJKO BLAOK, dir.

  STROJREM d.o.o. KRIEVCI GUNDULIEVA 16 FRANJO DIJANU

  PROMID d.o.o. KRIEVCI NIKOLE TESLE 32 SLAVKO DUAK

  RASCO d.o.o. KALINOVAC KOLODVORSKA 120B FRANE FRANIEVI

  MINISTAR d.o.o. LEGRAD PETRA ZRINSKOG 171 STJEPAN HANJE

  JAZBEC metal-plastika-parafin PODRAVSKE SESVETE PETRA PRERADOVIA 102 ZDRAVKO JAZBEC

  STROJOBRAVARSKA RADIONICA KALNIK PODGORSKA 47 ZLATKO KATANA

  NIKON d.o.o. KRIEVCI P.PRERADOVIA 12 NIKOLINA KONFIC

  KOMET d.o.o. KRIEVCI POPOVEC 30 STJEPAN KORETI

 • METALOPLASTIKA obrt za preradu i plastificiranje metala KRIEVCI GUNDULIEVA 16 DAMIR KRULI

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  METALIS bravarski i trgovaki obrt KRIEVCI CUBINEC 54 DRAGUTIN NEDUHAL

  Ivan Pavlovi FERDINANDOVAC DRAVSKA 13 IVAN PAVLOVI

  KOMING KOMUNALNI ININJERING d.o.o. KOPRIVNICA MOSNA 15 NEDELJKO POTROKO

  Proizvodnja, trgovina i usluge STROJARSTVO SOKA KOPRIVNICA KRIEVAKA CESTA 47 G ELJKO SOKA

  FEROSTROJ d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI GAJEVA 82 NIKOLA ARI

  INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Okrug Podravina UREVAC MOLVE

  HEP-ODS d.o.o. pogon KRIEVCI KRIEVCI TRG SV. FLORIJANA 3

  BISTRA d.o.o. UREVAC ANTUNA RADIA 8C

  BILOKALNIK DRVO d.o.o. KOPRIVNICA PAVELINSKA BB

  GRATIT d.o.o. VIRJE NOVIGRADSKA 67 HRVOJE KLEBAR

  MB-HAT mehaniarski i bravarski obrt LEGRAD SELNICA PODRAVSKA 70B BOIDAR HAT

  Mehanika radionica PRUGOVAC DUGA ULICA 39 TIHOMIR PAVUNI

  METAL KONSTRUKT d.o.o. MOLVE MOLVE LEDINE 16a IVAN TUBA

  AMMI BELJE d.o.o. SV. IVAN ABNO ZAGREBAKA 45 SLAVKO BELJO

  STROJOLIJEV ANTOLI KRIEVCI KARANE 31 ZDENKO ANTOLI

  TESAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  VIZION visokogradnja i zavrni radovi KOPRIVNICA VINODOLSKA 6 STJEPAN PRELOGOVI

  GRATIT d.o.o. VIRJE NOVIGRADSKA 67 HRVOJE KLEBAR

  RINBO d.o.o. KRIEVCI MAJUREC CESTA 74 BOIDAR RADOTOVI

  TESARSKI OBRT JAGARINEC GOLA DRAVSKA 32 STJEPAN JAGARINEC

  Obrt za graevinarstvo, prijevoz i usluge BIIM KUNOVEC JELAIEVA 16 IVICA BEBEK

  RADNIK d.d. KRIEVCI KRALJA TOMISLAVA 45

  FILABETON d.o.o. KRIEVCI DRAGUTINA LAMBLA 43 IVICA FILIPAI

  ZIDAR - TESAR KRIEVCI MAJUREC, CESTA 124 STJEPAN PUGAR

  RUMENJAK prijevoz, trgovina i usluge KRIEVCI IVANA LEPUIA 49 URO RUMENJAK

  TESARSKI OBRT Zoran Balako MALI BUKOVEC NOVO SELO PODRAVSKO 60 ZORAN BALAKO

 • TOKAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  RASCO d.o.o. KALINOVAC KOLODVORSKA 120B FRANE FRANIEVI

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  PROMID d.o.o. KRIEVCI NIKOLE TESLE 32 SLAVKO DUAK

  DUWAR d.o.o. KOPRIVNICA BJELOVARSKA CESTA 18C JURAJ BAN

  Proizvodnja, trgovina i usluge STROJARSTVO SOKA KOPRIVNICA KRIEVAKA CESTA 47 G ELJKO SOKA

  FEROSTROJ d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI GAJEVA 82 NIKOLA ARI

  KANAZIR automehaniarski obrt i trgovina KOPRIVNICA T. IKOVIA 10 DRAGUTIN KANAZIR

  VODOINSTALATER

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  INSTALACIJE HORVAT d.o.o. LEGRAD P.ANDORA 30 MUHAREM JODANOVI

  JAKOPANEC d.o.o. KOPRIVNICA MIROSLAVA KRLEE 63 ELJKO JAKOPANEC

  Vodoinstalaterski obrt BOCKO LEGRAD SELNICA PODRAVSKA 153 VLADIMIR BOCKO

  VODA-PLIN d.o.o. KOPRIVNICA ANTE STAREVIA 14 BOIDAR TREEC

  KOMING KOMUNALNI ININJERING d.o.o. KOPRIVNICA MOSNA 15 NEDELJKO POTROKO

  PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA A.STAREVIA 32

  VRH d.o.o. KOPRIVNICA M.P.MIKINE 79 STJEPAN HORVAT

  LIMEKS radionica za izradu graevinske limarije i vodovoda KRIEVCI IVANA LEPUIA 10 ELJKA KONJAI

  MARIBO d.o.o. KOPRIVNICA TRAKOANSKA 2 MARIO BOGOMOLEC

  KOMUNALNO PODUZEE d.o.o. KRIEVCI TRG J.J.STROSSMAYERA 2

  EL-VO elektro i vodoinstalacije i elektromehanika elektrinih motora

  KOPRIVNICA M. P. MIKINE 58 ELJKO LAPTO

  ELEKTROMETAL d.d. Pogon Koprivnica KOPRIVNICA PODRAVSKA 4

  UBI PROTERM d.o.o. KOPRIVNICA STAROGRADSKA 10 TOMISLAV UBI

  INSTALACIJA KRIEVCI FRANA GALOVIA 15 BOIMIR IKI

  Instalater za vodu, plin i centralno grijanje BELEC INST HLEBINE S. RADIA 73 IVICA BELEC

  SINST izvoenje instalacija KOPRIVNICA GORIKA 107 ZORAN STANKOVI

  NA PLIN-VODA PODRAVSKE SESVETE DRAGANCI 49 IVAN NA

  Vodo i plino instalater ZAGI-MD KOPRIVNIKI BREGI KOPRIVNIKA 47 MLADEN ZAGRAJSKI

  Vodoinstalater i limar IVAN LOVRAK UREVAC VINOGRADSKA 4 IVAN LOVRAK

 • Montaa FANCEV VIRJE MITROVICA 182 MLADEN FANCEV

  INSTALACIJE SOKA PETERANEC FRANA GALOVIA 191 MARIJAN SOKA

  Instalaterski obrt TERMO DIZ KOPRIVNICA LEDINSKA 1 ZLATKO PAI

  ELEKTRO I VODOINSTALATERSKI OBRT M. P. MOLVE GORNJA UMA 13 MIRKO PAA

  SEGRAD d.d. UREVAC RADNIKA CESTA 63 MARIO PINTAR dir.

  KOMUNALNO PODUZEE d.o.o. KRIEVCI DRAGE GRDENIA 7

  ZIDAR

  Naziv Ptt_mjesto Adresa Vlasnik

  BUGANY d.o.o. KRIEVCI M.GUPCA 10A DAMIR BUGANJ

  ZADRUGA CUGOVAN PODRAVSKE SESVETE LJUDEVITA GAJA 52 JOSIP CUGOVAN

  FILABETON d.o.o. KRIEVCI DRAGUTINA LAMBLA 43 IVICA FILIPAI

  MAGRAD UREVAC CIGLENSKA 48 STJEPAN MARIJAN

  ZIDARSKA RADNJA VIRJE TRNOVAC 128 DRAGUTIN MATONIKIN

  Graevinski obrt MEDVARI KUNOVEC KOPRIVNIKA 24 IVAN MEDVARI

  OBNOVA PAJEK d.o.o. MILIANI MILIANI 83A NIKOLA PAJEK

  Graevinski obrt PAVELI LEGRAD VELIKI OTOK 137 MARIJAN PAVELI

  VIZION visokogradnja i zavrni radovi KOPRIVNICA VINOGRADSKA 6 STJEPAN PRELOGOVI

  ZIDAR - TESAR KRIEVCI CESTA 124 STJEPAN PUGAR

  RINBO d.o.o. KRIEVCI MAJUREC CESTA 74 BOIDAR RADOTOVI

  RUMENJAK prijevoz, trgovina i usluge KRIEVCI IVANA LEPUIA 49 URO RUMENJAK

  GRATIT d.o.o. VIRJE RUSANOVA 11 HRVOJE KLEBAR

  PITAGORA zidarski obrt KRIEVCI BJELOVARSKA UL. 16 TIHOMIR TEPE

  S.K.I.M.T. d.o.o. KRIEVCI ZAGORSKA 8 STJEPAN TOPOLKO

  ZIDARSKI OBRTNIK PODRAVSKE SESVETE DRAVSKA 72 PAVAO TUDI

  Graevinski obrt VINCEK MOLVE TRG KRALJA TOMISLAVA 15 DAMIR VINCEK

  GRADITELJSTVO VRABELJ-CAPEK KOPRIVNICA KOZARNJAK 30 MARIJA VRABELJ-CAPEK

  Zidarski, ugostiteljski i trgovaki obrt ZRINSKI KOPRIVNICA NOVI BREANEC 6 FRANJO ZRINSKI

  RADNIK d.d. KRIEVCI KRALJA TOMISLAVA 45

  SEGRAD d.d. UREVAC RADNIKA CESTA 63

  ZADRUGA CUGOVAN PODRAVSKE SESVETE LJUDEVITA GAJA 52 JOSIP CUGOVAN

  STIJENA SIGETEC I. BERUTE 16A MARTIN ALDUK