Lecenje Kodovima.pdf

  • Published on
    29-Sep-2015

  • View
    59

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p>LEENJE KODOVIMA </p><p>Tehniku je otkrio dr. Aleksandar Lojd, leenje traje 12 dana, kontrola za 2 meseca. </p><p>Kod sadri nekoliko poloaja ruku kodiranih za specijalna stanja. Ti poloaji nemaju veze sa kanalima i </p><p>akrama. </p><p>1.poloaj: ADAMOVA JABUICA (u predelu grla) </p><p>2.poloaj: DONJA VILICA (uglovi donje vilice, prema vratu), poloaj za odmor </p></li><li><p>2 </p><p>3.poloaj: SLEPOONICE i poloaj za odmor (radi i tada) </p><p>4.poloaj: OBRVE (taka izmeu obrva) i poloaj za odmor </p><p>Kod je set lakih poloaja ruku koji aktiviraju jedan ili vie centara za leenje kojih ima etiri, i locirani su </p><p>na vratu i glavi. Postoji 12 pari osnovnih kodova i mi demo ih uraditi za 12 dana. Ovih 12 pari kodova </p><p>pokrivaju gotovo sve izvore stresa, a sve drugo to uradimo dodatno je pojaanje ovog osnovnog </p><p>sistema. esto se otklone sve tegobe za samo 12 dana. </p><p> Ako, recimo, 1. kod ima 4 poloaja ruku (obrve, vilica, slepoonice, adamova jabuica), a radi se </p><p>8 minuta, onda demo svaki poloaj drati po dva minuta. Moemo ih i menjati na 30 sekundi, ali bitno je </p><p>da se svi poloaji odrade I to zadatim redosledom. Intenziviranje kodova znai da radimo due nego to </p><p>je propisano i onda ima jae dejstvo, ali ne treba prelaziti pola sata po kodu dnevno. Poloaje moemo </p><p>drati i dok gledamo Tv, itamo, ali onda nisu vezani za kod, ved samo poboljavaju leenje. Znai kod je </p><p>nekoliko poloaja u nizu, tano odreenog redosleda. Iako su propisani kodovi za razna stanja I bolesti, </p><p>oni ispravljaju mnogo toga u naem telu, a ega moda i nismo svesni, tako da se lee i neka sporedna </p><p>stanja . Ukratko, kodovi su fiziki mehanizam ugraen u naa tela od strane Boga, koji nam omogudava </p><p>da se reimo stresa. </p></li><li><p>3 </p><p> SVIH 10 PRSTIJU SE USMERAVA NA TAKU, ILI 5 NA JEDNU TAKU, 5 NA DRUGU, KOA SE NIKADA NE </p><p>DODIRUJE. </p><p>Javljaju se razne manifestacije, snopovi energije prolaze kroz glavu, kroz 7. akru, kao da idu igle,toplota, </p><p>...Mogu se ispoljiti simptomi poput gneva, besa, glavobolje, to je normalno, jer je to odgovor na leenje, </p><p>kao I kod drugih tehnika. </p><p>Moemo raditi na sebi i drugima i drugi na nama. Jae je kad radimo na drugima. </p><p>Delijska memorija i slike u dui i srcu: svaka delija ima svoju svest i svaka od tih svesti pamti sve, i kad nas neto boli nije dovoljno tretirati samo to mesto, jer sve delije pamte, i problem esto nije tamo gde nas neto boli. To je delijska memorija. Ove upamdene slike su program koji odreuje kako de se sve drugo deavati u naem ivotu. Memorija delija je mehanizam koji se pokrede kad se pojavi neki spoljni okida ili kad proradi pogreno verovanje. Memorija tada postavlja nae telo u odbrambeni stav, to dovodi do pada imuniteta, gubitka energije i slabosti nervnog sistema. Otvara se prostor za pojavu bolesti, strahova i bolesnih stanja. Recimo, ujeo nas je pas. Slededi put kad vidimo psa, slike u delijskoj memoriji prorade i to je ono sto izaziva strah opet, pa opet, i on se uvrduje u svakoj deliji. Tako nas memorijske slike uvode u nevolju, jer pamtimo i ono to ne treba. Te slike se ovom tehnikom pronalaze i iste automatski. Naravno, ne mora da se radi o realnom dogaaju, sve to zamislimo takoe moe da stvori jak imprint u delije. Mehanizam kasnijeg ispoljavanja je isti kao i kod realnih dogaaja. PRONALAENJE SLIKA I MEMORIJA 1. Pogledajte sve emocije koje osedate kada mislite na problem koji elite da izleite. 2. Setite se najranije ili najjae memorije u vremenu kad ste osedali iste te emocije. Ne mora to da bude slian dogaaj ili situacija, treba samo da sadri isto osedanje. To ak i ne mora da bude stvaran dogaaj jer svest ne razlikuje zamiljeno od doivljenog. Recimo da strah od bududih finansijskih problema moe da postane deo memorije u prolosti. 3. Pogledajte sva verovanja ili dodatne emocije koje su moda vezane za tu memoriju 4. rangirajte neprijatan osedaj na skali od 0-10. Kada doe do 0 ili 1, izleen je. Sada imate sliku na koju dete primeniti pravu istinu kao fokus dok radite kodove. Ove istinite izjave na koje mislimo dok radimo kodove su nove memorije koje de ostati kada se izbace tetne. Problem i imamo zato to verujemo u LA, duboko u naim srcima. Zato su potrebne prave ISTINE, a ne samo pozitivna stanja. Ali kodovi rade i kad se samo osedamo pozitivno. Ako vam je teko da pronaete memoriju iz prolosti, fokusirajte se na najjae osedanje koje se javlja kad mislite o problemu. Setite se kad ste sve osedali npr. tako jak bes. Ako nema slika, dovoljna su i osedanja i kodovi de odraditi sve ostalo. PRIMENA U HITNIM SLUAJEVIMA Pronaite u koju kategoriju spada hitni problem i radite oba koda naizmenino dok se problem ne ublai ili nestane. </p></li><li><p>4 </p><p>RAD NA DRUGIM OSOBAMA ILI SA IVOTINJAMA Kodovima se mogu uspeno tretirati druge osobe ili ivotinje. U zavisnosti koliko ima loeg u organizmu, esto demo dobiti odgovor na leenje u vidu glavobolja, bolova ili emocionalnih ispada. Ovo nestaje kako se blii kraj leenja. Kodove radimo na istim mestima kao da se radi o naem telu. Drugi nain je da radimo na sebi, ali sa namerom da leimo drugoga. Kada zavrimo kodove, stavimo ruke na pacijenta (ili ivotinju) i kaemo predajem ti ovo leenje sa ljubavlju! Naravno kao i u svakoj metodi, trebalo bi prvo da pitamo za dozvolu jer se na ovaj nain menja i sudbina (naravno na bolje). Napomena promene na bolje mogu nastupiti odmah, tj. jo u periodu kada nismo zavrili svih 12 dana leenja. Prave i duboke promene nastaju posle nekoliko nedelja, kada se promena u delijskoj memoriji potpuno integrie u na telesni sistem, bolje redi u svaku deliju. POSTUPAK 12 DANA U svakom leenju postoje inhibitori, neto to spreava leenje. To su: neopratanje prema drugima i </p><p>drugih prema nama, loe navike i negativna ili pogrena verovanja. Prva tri dana se rade ovi </p><p>inhibitori. Zatim se jo 9 dana radi sa vrlinama koje se instaliraju u delije. </p><p>1. dan opratanje 2. dan loe navike 3. dan pogrena verovanja </p><p> MOLITVA PRE SVAKOG RADA (vai za oba koda zajedno) Poznato je da je molitva vrlo efektan isceljujudi tretman. Moe se izredi i kao zahtev svom srcu. Molitva ili zahtev slue da izjavimo svoju nameru. Izjava da se uinak leenja poveda 100 puta je vie signal srcu da leenju da najvedi mogudi prioritet i da potrai sve mogude skrivene resurse. MOLIM DA SE SVE POZNATE I NEPOZNATE SLIKE, VEROVANJA I DELIJSKE MEMORIJE I SVA PROIZALA FIZIKA STANJA VEZANA ZA MOJ PROBLEM______ ( navesti koji, moze ih biti i vie) PRONADJU, OTVORE I IZLEE ISPUNJAVAJUDI ME LJUBAVLJU, IVOTOM I SVETLOM BOGA. TAKODJE MOLIM DA SE UINAK OVOG LEENJA POVEDA 100 PUTA ILI VIE. </p><p>1. dan OPRATANJE - inhibitor Mnogo ljudi ne eli da oprosti. Opratanje se pogreno shvata kao izvinjenje, ali nije to, </p><p>opratamo zbog sebe, jer smo mi vezani. Raskid energetske veze nas oslobadja. Ako oprostimo, </p><p>razvezademo veze koje nose i do 50% nae energije. KAD PREUZMEMO ODGOVORNOST, </p><p>DOBIJAMO MOD. </p><p> Setiti se ko nama treba da oprosti, kome mi. Nadjemo najjai dogadjaj u tim sedanjima i radimo na njemu, doivimo ga potpuno sa svim osedanjima, vidimo koji je osedaj najneprijatniji, to stavimo pod problem (u tekstu molitve). Kad </p></li><li><p>5 </p><p>se tako veliki dogadjaj oprosti, odlaze i svi drugi, manji, kao kad pukne lanac. Ako oprostimo, bie nam oproteno, Bog e nam oprostiti, opratanje e nas izleiti, moemo i sebi oprostiti. Ako osedamo isti intezitet neprijatnosti za vie osoba, radimo ih jednu po jednu, ali kad oprostimo prvoj, slabi intenzitet prema ostalima. MOLITVA- pre poetka rada NE DRATI U MISLIMA RUAN DOGAAJ ILI OSEANJE, NEGO PRAVU ISTINU O TOME, ILI OSEANjE SREE, ILI BILO KOJE POZITIVNO OSEANJE. ILI JEDNOSTAVNO MISLITI: OVO ME LEI. Istiniti stavovi koji se mogu koristiti za fokus: </p><p>- opratanje drugima de me izleiti - ako oprostim, bide mi oproteno - kada opratam, ja se ne izvinjavam ved se oslobaam elje za kanjavanjem - ne mogu da kontroliem kako me tretiraju, ali mogu da kontroliem moj odgovor na to.. </p><p> KOD 1 1. VILICA SA OBE RUKE 2. SLEPOONICE SA OBE RUKE 3. OBRVE SA OBE RUKE 4. SLEPOONICE SA OBE RUKE 5. ADAMOVA JABUICA SA OBE RUKE 6. SLEPOONICE SA OBE RUKE 3 11 minuta 1 4 puta na dan, ili dok ne spadne osedaj (setimo se slike i proveravamo). Moe se raditi svaki poloaj po 2 min., ili na 30 sec. menjati poloaje dok ne ispunimo minutau. KOD 2 radi se istog dana, najbolje odmah posle koda 1 1. SLEPOONICE SA OBE RUKE 2. OBRVE SA OBE RUKE 3. SLEPOONICE SA OBE RUKE 4. OBRVE SA OBE RUKE 5. SLEPOONICE SA OBE RUKE 6. SLEPOONICE SA OBE RUKE 7. ADAMOVA JABUICA SA OBE RUKE 8. SLEPOONICE SA OBE RUKE 6 - 10 min 1 6 puta na dan, (moe se raditi svaki poloaj po 1 min.) 2. dan L O E N A V I K E - inhibitor </p><p> Javljaju se iz osedanja straha i kao zamena za ljubav. Prva grupa tetnih navika je nastala iz samopotvrdjivanja: </p></li><li><p>6 </p><p> 1. tetne navike u zadovoljavanju 5 ula 2. tetne navike vezane za stvari i materijalno posedovanje stvari 3. tetne navike vezane za ponos (isticanje) Druga grupa je iz domena samozatite: (Navike za izbegavanje ponovnog bola) 1. Samoda 2. Ekstremna stidljivost 3. Suvie itanja knjiga 4. Okupiranost poslom 5. Perfekcionizam Mislimo o tetnoj navici, vidimo kuda nas to vue, dok ne otkrijemo prauzrok toga. MOLITVA pre poetka NE DRATI U MISLIMA RUAN DOGAAJ ILI OSEANJE, NEGO PRAVU ISTINU O TOME, ILI OSEANjE SREE, ILI BILO KOJE POZITIVNO OSEANJE. ILI JEDNOSTAVNO MISLITI: OVO ME LEI. Istiniti stavovi koji se mogu koristiti za fokus: </p><p>- bezuslovna ljubav je jedina koja zaista zadovoljava - elim da sam otvoren prema drugima i da iskusim ljubav i radost ivota - elim da sam u miru sa sobom i okolnim svetom - elim da se moje srce dobro oseda, a ne moja ula - elim da uivam u ivotu, a ne da beim od njega </p><p> KOD 1 1. SLEPOONICE OBE RUKE 2. ADAMOVA JABUICA OBE RUKE 6 - 12 min. 1 - 4 puta dnevno KOD 2 (obavezno raditi ovaj kod najmanje 2 puta) 1. ADAMOVA JABUICA OBE RUKE 2. SLEPOOCNIE OBE RUKE 3. OBRVE DESNA RUKA, ADAMOBA JABUICA LEVA RUKA 4. OBRVE OBE RUKE </p><p>6 - 7 min. 2 - 5 puta dnevno </p></li><li><p>7 </p><p>3. dan P O G R E N A V E R O V A NJ A - inhibitor Kreiraju stres u nama, proptereduju centralni nervni sistem i sve delije prebacuju u odbrambeni stav. Odmah pada imuni sistem. Verovanja: Ja sam nedostojan ljubavi, beznadean, beznaajan, zivot je beznadean, nisam dobro, neto mora brzo da se promeni da bih bio u redu, neto de se loe desiti, u bududnosti ce biti kao i u prolosti, ljudi de me iskoristiti, ignorisati, ja sam lo, nedovoljno dobar, to isto vai i za druge ljude, ljudi de da me epaju, to nije fer, sve mora biti pod kontrolom, ljudi moraju da misle dobro o meni da bih ja bio dobro, ne mogu to da uinim, jos nije vreme za to, drugi treba to da urade. Ja sam kriv- umesto toga: ja sam odgovoran za svoje postupke, slika mog ivota je ogledalo mog unutranjeg verovanja. MOLITVA- pre poetka NE DRATI U MISLIMA RUAN DOGAAJ ILI OSEANJE, NEGO PRAVU ISTINU O TOME, ILI OSEANjE SREE, ILI BILO KOJE POZITIVNO OSEANJE. ILI JEDNOSTAVNO MISLITI: OVO ME LEI. Istiniti stavovi koji se mogu koristiti za fokus: </p><p>- verovanje u istinu me oslobaa - meni je oproteno - ja sam voljen - uivam u svakom trenutku </p><p> KOD 1 (obavezno raditi ovaj kod najmanje 2 puta) 1. ADAMOVA JABUICA OBE RUKE 2. VILICA OBE RUKE 6 - 10 min. 2 - 4 puta dnevno KOD 2 (obavezno raditi ovaj kod najmanje 2 puta) 1. VILICA OBE RUKE 2. OBRVE DESNA RUKA, ADAMOVA JABUICA LEVA RUKA 3. ADAMOVA JABUICA OBE RUKE 4. SLEPOONICE OBE RUKE 9 - 12 min. 2 - 4 puta dnevno </p></li><li><p>8 </p><p>4. dan V R L I NE - LJ U B A V </p><p>Negativna osedanja kod ove vrline: neopratanje, ozlojedjenost, bezosedajnost </p><p>Negativna verovanja kod ove vrline: nedostojan sam ljubavi, beznaajan sam </p><p>Negativna reakcija koju ovo proizvodi: sebinost </p><p>Telesni sistem koji je napadnut: endokrini </p><p>Simptomi da neto nije u redu sa ljubavlju: niska energija, hormonalni problemi, stalni umor, </p><p>slabe seksualne potrebe, gojenje </p><p>MOLITVA pre poetka NE DRATI U MISLIMA RUAN DOGAAJ ILI OSEANJE, NEGO PRAVU ISTINU O TOME, ILI OSEANjE SREE, ILI BILO KOJE POZITIVNO OSEANJE. ILI JEDNOSTAVNO MISLITI: OVO ME LEI. Istiniti stavovi koji se mogu koristiti za fokus: </p><p>- bezbedno je da volim sebe - Bog me voli i nita ne moe da zaustavi njegovu ljubav - moje telo je udesna kreacija, sa ljubavlju du brinuti o njemu - ljubav je svetlost sveta, ona rasteruje tamu </p><p> KOD 1 1 .ADAMOVA JABUICA OBE RUKE 2. SLEPOONICA DESNOM RUKOM, OBRVA LEVOM RUKOM 3. SLEPOONICA OBE RUKE 4. OBRVE OBE RUKE 6 - 8 min 1 - 5 puta dnevno K0D 2 ( obavezno raditi ovaj kod najmanje 2 puta) 1 .OBRVE DESNA RUKA, ADAMOVA JABUICA LEVA RUKA 2. SLEPOONICE OBE RUKE 3. ADAMOVA JABUICA DESNA RUKA, VILICA LEVA RUKA 7 - 9 min. 2 - 5 puta dnevno </p></li><li><p>9 </p><p>5. dan V R L I N E - R A D O S T </p><p> Negativna osecanja kod ove vrline : tuga, depresija, osecanje manje vrednosti, imamo mnogo mana Negativna verovanja kod ove vrline : ja sam beznadean, ivot je beznadean, ja sam bezvredan Telesni sistem koji je napadnut: koa, kosa, nokti Simptomi da neto nije u redu sa radodu: suva ili masna koa, akne, seboreja, ciste, ekcemi, lomljivi nokti MOLITVA NE DRATI U MISLIMA RUAN DOGAAJ ILI OSEANJE, NEGO PRAVU ISTINU O TOME, ILI OSEANjE SREE, ILI BILO KOJE POZITIVNO OSEANJE. ILI JEDNOSTAVNO MISLITI: OVO ME LEI. Istiniti stavovi koji se mogu koristiti za fokus: </p><p>- radost Boga je moja snaga - elim da u svom srcu verujem u istinu o meni - istinita radost ne zavisi od okolnosti </p><p> KOD 1 1.SLEPOONICE OBE RUKE 2. ADAMOVA JABUICA DESNA RUKA, OBRVE LEVA RUKA 3. SLEPOONICE DESNA RUKA, VILICA LEVA RUKA 7 - 9 min 1 - 3 puta dnevno K0D 2 ( obavezno raditi ovaj kod najmanje 2 puta) 1. SLEPOONICE DESNA RUKA, VILICA LEVA RUKA 2. ADAMOVA JABUICA OBE RUKE 3. OBRVE DESNA RUKA, VILICA LEVA RUKA 7 - 10 min. 2 - 5 puta dnevno </p></li><li><p>10 </p><p>6. dan V R L I N E - M I R </p><p>Negativna osedanja kod ove vrline : strah, briga (to znai da imamo problem sa mirom) Negativna verovanja kod ove vrline: deside se neto loe, nisam dobro Telesni sistem koji je napadnut: sistem za varenje, eludac, creva Simptomi da nesto nije u redu sa mirom: gingivitis, prevelika kiselina, proliv, zatvor,problemi sa ui, jetrom, pankreasom, jednjakom, ustima, zubima, jezikom, elucem i crevima Mir je jedina vrlina koja ne moe da se kreira, mora doi iz srca. MOLITVA- pre poetka NE DRATI U MISLIMA RUAN DOGAAJ ILI OSEANJE, NEGO PRAVU ISTINU O TOME, ILI OSEANjE SREE, ILI BILO KOJE POZITIVNO OSEANJE. ILI JEDNOSTAVNO MISLITI: OVO ME LEI. Istiniti stavovi koji se mogu koristiti za fokus: </p><p>- elim unutranji mir, a ne da posedujem stvari - elim da se oslobodim prolosti i pustim novi ivot da potee kroz mene - prolost je zavrena, kreiram novu bududnost od ovog trenutka - briga utie na bududnost, elim da uivam u sadanjosti </p><p> KOD 1 ( obavezno raditi ovaj kod najm...</p></li></ul>