54
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ INVESTIGAŢII DE LABORATOR 2017 2018 CNSISP

CNSISP laborator 2017.pdf · 2018. 10. 11. · Metabolismul glucidic. 6494075 4162653 2331422 5486848 3533467 1953381 1007227 629186 378041 2.1020 Glucoza 6090570 3880596 2209974

 • Upload
  others

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

  INSTITUTUL N AŢI ON AL DE S ĂN ĂTAT E PU BLI CĂ

  CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

  INVESTIGAŢII

  DE

  LABORATOR

  2017

  2018

  CNSI

  SP

 • Cuprins

  Pagina

  1 Informare privind investigaţiile de laborator în anul 2017......................................................... 1

  2 Investigaţii de laborator pe judeţe anul 2017 comparativ cu anul 2016............................ 2

  3 Centralizatorul investigaţiilor de laborator în anul 2017 .............................................................. 3

  4 Total investigaţii de laborator pe judeţe .................................................................................................... 38

  5 Structura investigaţiilor de laborator pe judeţe .................................................................................... 39

  6 Investigaţii de laborator după tipul procedurii în spitale şi ambulatorii............................. 40

  7 Structura investigaţiilor de laborator după tipul procedurii în spitale şi ambulatorii. 42

  8 Investigaţii de laborator după tipul procedurii în spitale .............................................................. 44

  9 Structura investigaţiilor de laborator după tipul procedurii în spitale ................................ 46

  10 Investigaţii de laborator după tipul procedurii în ambulatorii .................................................. 48

  11 Structura investigaţiilor de laborator după tipul procedurii în ambulatorii...................... 50

  CNSI

  SP

 • 1

  INFORMARE PRIVIND INVESTIGAŢIILE DE LABORATOR

  ÎN ANUL 2017

  1. În cursul anului 2017 au fost efectuate 122846060 investigaţii de laborator,

  comparativ cu 109969897 în anul 2016, revenind 6.27 investigaţii de laborator pentru

  un locuitor, faţă de 5.58 investigaţii de laborator pentru un locuitor în anul 2016.

  Faţă de media pe ţară, un număr mai ridicat de investigaţii de laborator ce au

  revenit pentru un locuitor s-a constatat în judeţele: municipiul Bucureşti 15.05

  investigaţii/locuitor, Cluj 10.83 investigaţii/locuitor , Iaşi 10.31 investigaţii/locuitor, ,

  iar un număr mai mic în judeţele: Ilfov 1.5 investigaţii/locuitor, Brăila 2.04

  investigaţii/locuitor, Giurgiu 2.25 investigaţii/locuitor.

  2. Investigaţiile de laborator repartizate pe tipuri de unităţi Din centralizatoarele investigaţiilor de laborator, care se completează numai

  de către laboratoarele din spitale şi ambulatorii, rezultă că în cursul anului 2017 din

  totalul investigaţiilor de laborator 86.44% s-au efectuat în spitale şi 13.56% în

  ambulatorii.

  3. Investigaţiile de laborator repartizate după felul procedurii, se prezintă astfel:

  TOTAL INVESTIGAŢII DE LABORATOR din care:

  Total proceduri la % din total

  122.846.060 100

  Biochimia lichidelor organismului 71.464.385 58.17

  Probe funcţionale chimice 12.388.639 10.08

  Bacteriologie 4.805.307 3.91

  Virusologie 737.051 0.60

  Serologie 1.616.814 0.76

  Imunologie 3.822.940 3.11

  Micologie 368.659 0.30

  Parazitologie 2.867.522 2.33

  Hematologie 18.863.839 15.36

  Histologie 3.678.748 2.99

  Citologie 257.767 0.20

  Patologie generală 1.974.389 1.59

  CNSI

  SP

 • Nr. Judeţul

  crt. 2016 2017 2016 2017

  0 TOTAL ŢARĂ 109969897 122846060 5.58 6.27

  1 Alba 1818634 1999770 5.47 6.07

  2 Arad 1318490 1480781 3.12 3.52

  3 Argeş 2322424 2410990 3.92 4.10

  4 Bacău 2661816 3091963 4.45 5.21

  5 Bihor 3247954 3710284 5.72 6.56

  6 Bistriţa -N. 1055058 1298193 3.74 4.62

  7 Botoşani 1844356 1944293 4.70 5.01

  8 Braşov 3201776 3456813 5.81 6.27

  9 Brăila 1424563 604114 4.73 2.04

  10 Buzău 1605401 1698469 3.75 4.02

  11 Caraş-S. 1410398 878761 5.02 3.17

  12 Călăraşi 760078 736078 2.58 2.53

  13 Cluj 7791093 7622563 11.10 10.83

  14 Constanţa 1520738 1600516 2.24 2.36

  15 Covasna 1097317 1135854 5.33 5.56

  16 Dâmboviţa 1327227 1563762 2.64 3.13

  17 Dolj 2484588 2814317 3.89 4.44

  18 Galaţi 2768826 2953255 5.36 5.77

  19 Giurgiu 596310 610453 2.17 2.25

  20 Gorj 1754432 1942203 5.39 6.03

  21 Harghita 1733466 1809685 5.65 5.93

  22 Hunedoara 3093659 2994886 7.81 7.66

  23 Ialomiţa 686170 731458 2.61 2.81

  24 Iaşi 7712402 8144980 9.77 10.31

  25 Ilfov 703467 700868 1.56 1.50

  26 Maramureş 2279319 2483872 4.88 5.35

  27 Mehedinţi 772778 720243 3.08 2.91

  28 Mureş 4338405 4092669 8.00 7.58

  29 Neamţ 1970585 2239228 4.34 4.98

  30 Olt 1348462 1484290 3.29 3.67

  31 Prahova 2793710 3324261 3.79 4.56

  32 Satu-Mare 1995669 2264775 5.92 6.75

  33 Sălaj 1316338 1448106 6.07 6.74

  34 Sibiu 1827573 2041818 4.57 5.10

  35 Suceava 3884043 3248151 6.18 5.18

  36 Teleorman 957451 1069061 2.72 3.09

  37 Timiş 4901452 5629387 7.03 8.04

  38 Tulcea 721793 1991663 3.57 9.99

  39 Vaslui 1404771 1520758 3.64 3.98

  40 Vâlcea 436034 2054646 1.22 5.79

  41 Vrancea 1003996 980130 3.05 3.00

  42 M.Bucureşti 22076875 28317693 12.03 15.50

  Număr investigaţii de laborator pe judeţe

  în România, în anul 2017 comparativ cu anul 2016

  Cifre absolute Nr. investigaţii pt un loc.

  2

  CNSI

  SP

 • Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  TOTAL 122846060 80666155 42179905 106183282 69923357 36259925 16662778 10742798 5919980

  2.1 BIOCHIMIA SISTEMELOR 71464385 47540563 23923822 62155612 41665201 20490411 9308773 5875362 34334112.10 Biochimia lichidelor organismului 71464385 47540563 23923822 62155612 41665201 20490411 9308773 5875362 3433411

  2,100 Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor 4666475 3086942 1579533 4002189 2679727 1322462 664286 407215 2570712.1000 Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor 379343 213362 165981 293292 170349 122943 86051 43013 430382.1001 Dozarea aminoacizilor 52137 32172 19965 47641 28490 19151 4496 3682 8142.1002 Proteine totale 1092360 711941 380419 962058 631222 330836 130302 80719 495832.1003 Electroforeza proteinelor 217638 147825 69813 176549 120706 55843 41089 27119 139702.1004 Albumina 332753 251427 81326 323873 245246 78627 8880 6181 26992.1005 Proteine de fază acută: 2330368 1549085 781283 1959831 1317059 642772 370537 232026 138511

  2.10050 alfa 1 antitripsina 13471 9163 4308 924 732 192 12547 8431 41162.10051 alfa 2 macroglobulina 1713 886 827 883 628 255 830 258 5722.10052 alfa 1 glicoproteina acidă 53304 37705 15599 10557 7466 3091 42747 30239 125082.10053 proteina C reactiva 1598074 1030498 567576 1415872 917222 498650 182202 113276 689262.10054 fibrinogen 612501 436197 176304 508115 374298 133817 104386 61899 424872.10059 alte proteine de fază acută 51305 34636 16669 23480 16713 6767 27825 17923 9902

  2.1006 Proteine de transport 135566 93529 42037 121745 84083 37662 13821 9446 43752.10060 haptoglobina 891 636 255 886 631 255 5 5 02.10061 ceruloplasmina 10144 6818 3326 10093 6768 3325 51 50 12.10062 transferina 15141 10681 4460 14098 10040 4058 1043 641 4022.10063 feritina 107226 73947 33279 94515 65208 29307 12711 8739 39722.10069 alte proteine de transport 2164 1447 717 2153 1436 717 11 11 0

  2.1007 Alţi constituenţi proteici 126310 87601 38709 117200 82572 34628 9110 5029 40812.10070 hemosiderina 248 246 2 11 9 2 237 237 02.10071 eritropoietina 457 404 53 444 394 50 13 10 32.10073 alfa 1 microglobulina 4 4 0 0 0 0 4 4 02.10074 beta 2 microglobulina 628 623 5 620 615 5 8 8 02.10079 alte invest.metabol amino-acizilor şi al prot. 124973 86324 38649 116125 81554 34571 8848 4770 4078

  2,101 Substanţe azotate neproteice 19105475 12270680 6834795 16762943 10816307 5946636 2342532 1454373 8881592.1010 Amoniac 71029 50572 20457 64795 47101 17694 6234 3471 27632.1011 Uree 5917477 3793079 2124398 5192209 3342059 1850150 725268 451020 2742482.1012 Acid uric 1835197 1196893 638304 1554270 1018136 536134 280927 178757 1021702.1013 Creatina 452538 292734 159804 432440 282283 150157 20098 10451 96472.1014 Creatinina 6009175 3859315 2149860 5191473 3340020 1851453 817702 519295 298407

  CENTRALIZATORUL INVESTIGAŢIILOR DE LABORATOR ÎN ANUL 2017

  3CNSI

  SP

 • -continuare-

  Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.1015 Bilirubina totală 2661213 1720069 941144 2390676 1556392 834284 270537 163677 1068602.1016 Bilirubina directă 2044140 1294441 749699 1835024 1172762 662262 209116 121679 874372.1019 Alţi constituenţi azotaţi 114706 63577 51129 102056 57554 44502 12650 6023 6627

  2,102 Metabolismul glucidic 6494075 4162653 2331422 5486848 3533467 1953381 1007227 629186 3780412.1020 Glucoza 6090570 3880596 2209974 5173699 3309422 1864277 916871 571174 3456972.1021 Galactoza 37121 20632 16489 35036 19238 15798 2085 1394 6912.1022 Glicoproteine 2169 1485 684 2164 1485 679 5 0 52.1023 Mucopolizaharide 0 0 0 0 0 0 0 0 02.1024 Acid lactic 32946 32271 675 32922 32250 672 24 21 32.1025 Peptid C 4855 3344 1511 2564 1935 629 2291 1409 8822.1026 Hemoglobina glicozilată 264793 181071 83722 188685 131607 57078 76108 49464 26644

  Testele de toleranţă la glucoză,fara codificare aparte 0 0 0 0 251 12 0 92 02.1029 Alte investigaţii privind metabolismul glucidic 61621 43254 18367 51778 37530 14248 9843 5724 4119

  2,103 Metabilismul lipidic 6945021 4513432 2431589 5451146 3544087 1907059 1493875 969345 5245302.10300 Lipide totale 320381 192930 127451 262562 160387 102175 57819 32543 252762.10301 Acizi graşi liberi 19 13 6 19 13 6 0 0 02.10302 Acizi biliari şi săruri 17917 11551 6366 14783 9757 5026 3134 1794 13402.10303 Colesterol total 2412523 1540862 871661 1917735 1221859 695876 494788 319003 1757852.10304 Colesterol HDL 993425 669985 323440 744214 504410 239804 249211 165575 836362.10305 Colesterol LDL 865844 589464 276380 631873 432386 199487 233971 157078 768932.10306 Trigliceride 2229189 1443715 785474 1783847 1156361 627486 445342 287354 1579882.10307 Alfa – lipoproteina 351 204 147 169 63 106 182 141 412.10308 Beta – lipoproteina 2 2 0 2 2 0 0 0 02.10309 Electroforeza lipidelor 176 70 106 66 39 27 110 31 792.10310 Alţi constituenţi lipidici 105194 64636 40558 95876 58810 37066 9318 5826 3492

  2,104 Enzime 19598457 12868773 6729684 17148762 11314483 5834279 2449695 1554290 8954052.10400 Lactatohidrogenaza (LDH) 800741 521476 279265 735291 485261 250030 65450 36215 292352.10401 Izoenzime LDH 74622 45538 29084 70921 43449 27472 3701 2089 16122.10402 Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT) 5945099 3812316 2132783 5057105 3242562 1814543 887994 569754 3182402.10403 Aspartataminotransferaza (ASAT, TGO,GOT) 5831724 3769454 2062270 5002542 3241185 1761357 829182 528269 3009132.10404 Creatinfosfokinaza (CK) 980534 669557 310977 886378 609591 276787 93098 59966 341902.10405 Izoenzime CK 815121 636625 178496 779208 615235 163973 35913 21390 145232.10406 Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT) 1852914 1198437 654477 1643473 1066399 577074 209441 132038 774032.10407 Glutamat dehidrogenaza 550 429 121 549 429 120 1 0 12.10408 Fosfataza acidă totală 19009 12909 6100 18281 12517 5764 728 392 3362.10409 Fosfataza alcalina 1347431 893963 453468 1216770 806961 409809 130661 87002 43659

  4CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.10410 Fosfataza acidă prostatică 87265 67879 19386 87239 67861 19378 26 18 82.10411 Colinesteraza 100981 65899 35082 98320 64034 34286 2661 1865 7962.10412 Alfa amilaza 1272351 834816 437535 1142340 756228 386112 130011 78588 514232.10413 Lipaza 309223 235720 73503 276581 215999 60582 32642 19721 129212.10414 Leucinaminopeptidaza 13534 10526 3008 13534 10526 3008 0 0 02.10415 5 Nucleotidaza 0 0 0 0 0 0 0 0 02.10416 Ornitincarbamiltransfereza 46252 29656 16596 32562 21107 11455 13690 8549 51412.10417 Glucozo-6-fosfatdehidogenaza 10567 8207 2360 10566 8206 2360 1 1 02.10418 Alte enzime 90539 55366 35173 77102 46933 30169 13437 8433 5004

  2,105 Constituenţi anorganici 13703065 10010436 3692629 12421953 9191392 3230561 1281112 819044 4620682.10500 Sodiul 4832595 4025587 807008 4651726 3916312 735414 180869 109275 715942.10501 Potasiul 2826915 1949728 877187 2639465 1835403 804062 187450 114325 731252.10502 Clorul 1312175 900714 411461 1245396 863899 381497 66779 36815 299642.10503 Calciul total 1643590 1084270 559320 1344333 886868 457465 299257 197402 1018552.10504 Calciul ionic 829621 546168 283453 704108 466429 237679 125513 79739 457742.10505 Magneziul 861462 569415 292047 670366 440308 230058 191096 129107 619892.10506 Fierul 1159511 760344 399167 943720 617623 326097 215791 142721 730702.10507 Fosforul 187979 137895 50084 173934 128509 45425 14045 9386 46592.10508 Cuprul 1491 576 915 1435 520 915 56 56 02.10509 Iodul 2 2 0 2 2 0 0 0 02.10510 Sulful 0 0 0 0 0 0 0 0 02.10511 Zincul 172 134 38 163 125 38 9 9 0

  2.10512 Nichelul 0 0 0 0 0 0 0 0 02.10513 Cobaltul 0 0 0 0 0 0 0 0 02.10514 Seleniul 17 17 0 0 0 0 17 17 02.10515 Plumbul 56 35 21 45 28 17 11 7 42.10516 Cromul 285 183 102 285 183 102 0 0 02.10517 Arsenul 16 13 3 15 13 2 1 0 12.10518 Mercurul 4 4 0 2 2 0 2 2 02.10519 Alţi constituienţi anorganici 47174 35351 11823 46958 35168 11790 216 183 33

  2,106 Costituenţi gazoşi 881330 572060 309270 821925 537904 284021 59405 34156 252492.1060 Determinarea automată a constituenţilor gazoşi 197387 165158 32229 197015 164792 32223 372 366 62.1061 pH 76718 46914 29804 70398 43800 26598 6320 3114 32062.1062 Presiunea parţială a oxigenului 43663 24375 19288 41457 23162 18295 2206 1213 9932.1063 Presiunea parţială a dioxidului de carbon 52787 29602 23185 50580 28388 22192 2207 1214 9932.1064 Saturaţia în oxigen a hemoglobinei 38956 23489 15467 36756 22279 14477 2200 1210 990

  5CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.1065 Rezerva alcalină 332924 195439 137485 292660 172021 120639 40264 23418 168462.1066 Ion bicarbonat 92739 55633 37106 89100 53221 35879 3639 2412 12272.1069 Alţi constituenţi gazoşi 46156 31450 14706 43959 30241 13718 2197 1209 988

  2,107 Vitamine 53344 43746 9598 47164 39052 8112 6180 4694 14862.1070 Vitamina A 84 82 2 81 79 2 3 3 02.1071 Vitamina B 12 (ciancobalamina) 13926 10377 3549 12751 9301 3450 1175 1076 992.1072 Vitamina C 92 61 31 87 58 29 5 3 22.1073 Vitamina D 31017 27629 3388 26747 24675 2072 4270 2954 13162.1074 Acid folic 7973 5413 2560 7250 4759 2491 723 654 692.1079 Alte vitamine 252 184 68 248 180 68 4 4 0

  2,108 Alcooli 17143 11841 5302 12682 8782 3900 4461 3059 140221080 Alcool etilic 9945 7710 2235 9644 7520 2124 301 190 11121081 Alţi alcoli şi derivaţi 0 0 0 0 0 0 0 0 021089 Alte invest.privind biochimia lichid.organismului 7198 4131 3067 3038 1262 1776 4160 2869 1291

  2.2 PROBE FUNCŢIONALE CHIMICE 12388639 7833901 4554738 10075436 6288534 3786902 2313203 1545367 7678362.20 Funcţia gastrică 774 585 189 751 564 187 23 21 2

  2,200 Aspiratul gastric pe nemâncate 26 23 3 26 23 3 0 0 02.2000 Aciditatea bazală 26 23 3 26 23 3 0 0 0

  2,201 Răspunsul la insulină 14 14 0 0 0 0 14 14 02,202 Răspunsul la alţi excitanţi ai secreţiei gastrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.2020 Testul la histamină 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2029 Alte invest.răspunsul la alţi excitanţi ai secr. gastrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2,203 Analize gastrice neinstrumentale 6 6 0 6 6 0 0 0 02,204 Fermenţii gastrici 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.2040 Pepsina 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2041 Tripsina 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2049 Alte investigaţii privind fermenţii gastrici 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2,205 Aprecierea efortului la evacuare 363 282 81 363 282 81 0 0 02,209 Alte teste ale funcţiei gastrice 365 260 105 356 253 103 9 7 2

  2.21 Funcţia digestivă a intestinului 7292 5728 1564 7272 5709 1563 20 19 12,210 Analizele lichidului duodenal de aspiraţie 0 0 0 0 0 0 0 0 02,211 Absorbţia lactozei prin intestin 246 234 12 242 230 12 4 4 0

  2.2110 Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte 210 210 0 206 206 0 4 4 02.2111 Toleranţa lactozei după administrarea de etanol 36 24 12 36 24 12 0 0 02.2119 Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2,212 Absorbţia D-xilozei de către intestin 81 78 3 76 74 2 5 4 1

  6CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2,213 Absorbţia grăsimilor prin intestin 0 0 0 0 0 0 0 0 02,214 Producţia de secretină a intestinului 0 0 0 0 0 0 0 0 02,215 Activitatea dizaharidazelor a intestinului 6965 5416 1549 6954 5405 1549 11 11 0

  2.2150 Lactaza 11 11 0 0 0 0 11 11 02.2151 Zaharaza 6766 5262 1504 6766 5262 1504 0 0 02.2152 Maltaza 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2159 Alte inves.activitatea dizaharidelor a intestinului 188 143 45 188 143 45 0 0 0

  2,219 Alte probe funcţionale digestive ale intestinului 0 0 0 0 0 0 0 0 02.22 Probe funcţionale hepatice 16154 10403 5751 14806 9403 5403 1348 1000 348

  2,220 Capacitatea de metabolizare a medicamentelor 26 26 0 0 0 0 26 26 02,221 Treptele probelor funcţionale 122 83 39 102 71 31 20 12 82,222 Timpul de înjumătăţire a medicamentelor în plasmă 183 142 41 183 142 41 0 0 02,229 Alte teste ale funcţiei hepatice 15823 10152 5671 14521 9190 5331 1302 962 340

  2.23 Testele funcţiei pancreatice 91523 50957 40566 51685 32264 19421 39838 18693 211452,230 Metabolismul glucozei 27 19 8 27 19 8 0 0 02,231 Toleranţa la glucoză 2027 1503 524 737 588 149 1290 915 3752,232 Toleranţa la insulină 6592 5129 1463 6583 5120 1463 9 9 02,233 Insulina plasmatică 719 501 218 659 448 211 60 53 72,234 Glucagonul plasmatic 61 61 0 61 61 0 0 0 02,235 Răspunsul la secretină 0 0 0 0 0 0 0 0 02,236 Colecistochinina - pancreatozimina în ser 3372 2622 750 3372 2622 750 0 0 02,237 Alte investigatii 75367 39224 36143 36904 21517 15387 38463 17707 207562,238 Aspiratul pancreatic 3358 1898 1460 3342 1889 1453 16 9 7

  2.2380 Activitatea enzimatică 445 346 99 445 346 99 0 0 02.2389 Alte teste ale funcţiei pancreatice 2913 1552 1361 2897 1543 1354 16 9 7

  2.24 Funcţia renală 25554 15507 10047 14682 7356 7326 10872 8151 27212,240 Clearance-ul aminoacizilor 4 2 2 1 1 0 3 1 22,241 Clearance-ul substanţelor endogene 16110 8907 7203 12286 5762 6524 3824 3145 679

  2.2410 Clearance-ul la creatinină 10619 6359 4260 7224 3530 3694 3395 2829 5662.2411 Clearance-ul la acidul P. amino-hipuric 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2412 Clearance-ul fosforului 7 2 5 4 1 3 3 1 22.2413 Raportul excreţiei uree/creatinină 5045 2219 2826 5027 2203 2824 18 16 22.2419 Alte inves. clearance- ul substanţelor endogene 439 327 112 31 28 3 408 299 109

  2,242 Clearance-ul substanţelor exogene 4742 3463 1279 460 108 352 4282 3355 9272.2420 Clearance-ul inulinic 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2421 Clearance-ul la manitol 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  7CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.2422 Gradul de filtrare glomerulară 4741 3463 1278 459 108 351 4282 3355 9272.2423 Teste de reabsorbţie tubulară 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2429 Alte invest.clearance- ul substanţelor exogene 1 0 1 1 0 1 0 0 0

  2,243 Renina 1120 1116 4 1106 1102 4 14 14 02,249 Alte investigaţii prind funcţia renală 3578 2019 1559 829 383 446 2749 1636 1113

  2.25 Hormoni şi metaboliţi ai horm. în sânge şi urină 1162022 862308 299714 814440 614918 199522 347582 247390 1001922.2500 TSH 402878 287750 115128 256620 184419 72201 146258 103331 429272.2501 T4 totală 25502 16356 9146 17223 11266 5957 8279 5090 31892.2502 T4 liberă (FT4) 302042 220404 81638 194781 142440 52341 107261 77964 292972.2503 T3 liberă (FT3) 48666 36857 11809 41202 30839 10363 7464 6018 14462.2504 Tiroglobulina 10956 8302 2654 9525 7183 2342 1431 1119 3122.2505 Calcitonina 19302 14156 5146 17816 13031 4785 1486 1125 3612.2506 Osteocalcina 3077 3012 65 2986 2939 47 91 73 182.2507 Parathormon (PTH) 25277 19983 5294 19634 15963 3671 5643 4020 16232.2508 Hormonul somatotrop (STH, HGH) 6798 5505 1293 6625 5359 1266 173 146 272.2509 Hormonul foliculinostimulant (FSH) 23009 18222 4787 16391 13192 3199 6618 5030 15882.2510 Hormonul lutinizant (LH) 18086 14409 3677 12442 10132 2310 5644 4277 13672.2511 Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) 7096 6386 710 6740 6064 676 356 322 342.2512 Hormonul antidiuretic (ADH) 312 238 74 277 212 65 35 26 92.2513 Aldosteronul 42181 32493 9688 42105 32422 9683 76 71 52.2514 Cortizolul 38823 31349 7474 32006 26090 5916 6817 5259 15582.2515 DHEA sulfat 4968 4628 340 3554 3331 223 1414 1297 1172.2516 17 cetosteroizi 108 90 18 46 40 6 62 50 122.2517 17 hidrozicorticosteroizi 2 2 0 1 1 0 1 1 02.2518 Adrenalina 21 21 0 0 0 0 21 21 02.2519 Noradrenalina 21 21 0 0 0 0 21 21 02.2520 Acidul vanil-mandelic 307 212 95 126 75 51 181 137 442.2521 Testosteronul 20545 16158 4387 14257 11444 2813 6288 4714 15742.2522 Estradiolul 18303 14678 3625 10810 8881 1929 7493 5797 16962.2523 Progesteronul 9124 7043 2081 4213 3213 1000 4911 3830 10812.2524 17 hidroxi progesteron 1552 1397 155 981 867 114 571 530 412.2525 Prolactina 28260 22406 5854 17554 13950 3604 10706 8456 22502.2526 Beta HCG 21145 11213 9932 7103 5259 1844 14042 5954 80882.2527 Glucagonul 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2528 Insulina 4737 3844 893 4130 3257 873 607 587 202.2529 Secretina 16820 13082 3738 16820 13082 3738 0 0 0

  8CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.2530 Colecisto-kinina 11400 8867 2533 11400 8867 2533 0 0 02.2531 Gastrina 18 18 0 10 10 0 8 8 02.2532 Enterogastrina 0 0 0 0 0 0 0 0 02.2533 Alte investigaţii 50686 43206 7480 47062 41090 5972 3624 2116 1508

  2.26 Examenul urinii 10901452 6769259 4132193 9006383 5510553 3495830 1895069 1258706 6363632.2600 Volumul 403595 259007 144588 336407 210387 126020 67188 48620 185682.2601 pH 695574 431997 263577 571844 350177 221667 123730 81820 419102.2602 Densitate 722924 454219 268705 595664 369613 226051 127260 84606 426542.2603 Detectarea proteinelor 662238 409832 252406 569521 349343 220178 92717 60489 322282.2604 Dozarea proteinelor 208801 129845 78956 175959 105438 70521 32842 24407 84352.2605 Detectarea hidraţilor de carbon 451394 269215 182179 384424 222527 161897 66970 46688 202822.2606 Dozarea hidraţilor de carbon 165052 114916 50136 107262 62218 45044 57790 52698 50922.2607 Detectarea urobilinogenului 777476 480278 297198 647551 395029 252522 129925 85249 446762.2608 Detectarea bilirubinei 681562 423205 258357 586117 358060 228057 95445 65145 303002.2609 Detectarea leucocitelor 689946 433123 256823 585440 360507 224933 104506 72616 318902.2610 Detectarea hematiilor 592160 364154 228006 509137 307365 201772 83023 56789 262342.2611 Detectarea nitriţilor 548787 338736 210051 454153 277974 176179 94634 60762 338722.2612 Proteina Bence-Jones 8080 5424 2656 8004 5363 2641 76 61 152.2613 Porfirine şi derivaţi 625 439 186 452 335 117 173 104 692.2614 Acid delta aminolevulinic 13 7 6 12 6 6 1 1 02.2615 Examinarea microscopică a sedimentului urinar 1917697 1162533 755164 1517968 909399 608569 399729 253134 1465952.2616 Sediment urinar cantitativ (Addis) 183741 111683 72058 164961 101604 63357 18780 10079 87012.2617 Mioglobina şi hemoglobina 19593 8990 10603 16635 7475 9160 2958 1515 14432.2618 Fenilcetonuria 134831 116241 18590 126492 111617 14875 8339 4624 37152.2619 Examenul calculului 14130 5288 8842 11718 4173 7545 2412 1115 12972.2620 Ex.biochimic urinii pe bandeleta analizor automat 842609 514590 328019 689879 415687 274192 152730 98903 538272.2621 Ex.biochimic urinii pe bandeleta analizor semiaut. 991036 617232 373804 787886 487487 300399 203150 129745 734052.2622 Alte teste fizico-chimice ale urinii 189588 118305 71283 158897 98769 60128 30691 19536 11155

  2.27 Examenul conţinutului tractului intestinal 94105 62164 31941 83115 55035 28080 10990 7129 38612.270 Examen microcopic pentru digestie 32080 21076 11004 30658 20065 10593 1422 1011 4112.271 Detectarea hemoragiilor oculte 44172 29839 14333 37847 25461 12386 6325 4378 19472.279 Alte examene ale conţinutului tractului intestinal 17853 11249 6604 14610 9509 5101 3243 1740 1503

  2.28 Examenul lichidelor organismului 89763 56990 32773 82302 52732 29570 7461 4258 32032,280 LCR 44235 28568 15667 41451 27228 14223 2784 1340 1444

  2.2800 Numărătoare elementelor nucleate 19532 11846 7686 16909 10620 6289 2623 1226 13972.2801 Examen citologic – frotiu colorat 5951 4058 1893 5878 4009 1869 73 49 24

  9CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.2802 Detectarea proteinelor (reacţia Pandy) 6701 4706 1995 6672 4682 1990 29 24 52.2809 Alte investigaţii privind LCR 12051 7958 4093 11992 7917 4075 59 41 18

  2,281 Alte lichide de puncţie 39099 24795 14304 37822 24196 13626 1277 599 6782.2810 Numărătoare elementelor nucleate 5862 4170 1692 5664 4078 1586 198 92 1062.2811 Examen citologic – frotiu colorat 11563 7730 3833 11354 7640 3714 209 90 1192.2812 Detectarea proteinelor 8546 4774 3772 8093 4567 3526 453 207 2462.2819 Alte inves. alte lichide de puncţie lichidele organ. 13128 8121 5007 12711 7911 4800 417 210 207

  2,282 Examenul lichidului spermatic 6429 3627 2802 3029 1308 1721 3400 2319 10812.2820 Spermograma 1430 1174 256 90 83 7 1340 1091 2492.2821 Examen citologic – frotiu colorat 462 347 115 124 114 10 338 233 1052.2829 Alte investigaţii examenul lichidului spermatic 4537 2106 2431 2815 1111 1704 1722 995 727

  2.3 BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE 5542358 3513682 2028676 4587958 2901051 1686907 954400 612631 3417692.30 Bacteriologie 4805307 3022340 1782967 3998304 2513706 1484598 807003 508634 298369

  2,300 Hemocultura 120444 78780 41664 118132 77275 40857 2312 1505 8072.3000 Bacterii aerobe 79389 52333 27056 78171 51549 26622 1218 784 4342.3001 Bacterii anaerobe 27573 18063 9510 26740 17559 9181 833 504 3292.3002 Mycobacterium sp. 1260 710 550 1241 701 540 19 9 102.3009 Alte investigaţii privind hemocultura 12222 7674 4548 11980 7466 4514 242 208 34

  2,301 Lichide de punctie 105593 62895 42698 99273 58024 41249 6320 4871 14492.3010 Lichidul cefalorahidian 18754 11814 6940 18229 11471 6758 525 343 182

  2.30100 Ex.sedim.frotiu colorat Gram - prez.bact. 7815 5169 2646 7625 5053 2572 190 116 742.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii 6594 4059 2535 6447 3969 2478 147 90 572.30102 Decelare de antigene solubile 595 378 217 586 369 217 9 9 02.30103 Formare val 399 262 137 386 252 134 13 10 32.30104 Frotiu pentru decelare BAAR 991 614 377 921 568 353 70 46 242.30105 Cultivare Mycobacterium 818 507 311 753 466 287 65 41 242.30109 Alte ex. lichidul cefalo- radihian 1542 825 717 1511 794 717 31 31 0

  2.3011 Alte lic.punctie - pleural, pericard. arti. periton. 86839 51081 35758 81044 46553 34491 5795 4528 1267

  2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram 25100 15237 9863 23381 13887 9494 1719 1350 3692.30111 Cultivare bacterii aerobe 24916 15308 9608 22721 13351 9370 2195 1957 2382.30112 Cultivare bacterii anaerobe 3395 2257 1138 3273 2170 1103 122 87 352.30113 Frotiu pentru BAAR 8308 4481 3827 7749 4113 3636 559 368 1912.30114 Cultivare Mycobacterium 8855 4929 3926 8218 4539 3679 637 390 2472.30119 Alte ex. alte lichide de puncţie 16265 8869 7396 15702 8493 7209 563 376 187

  2,302 Tract respirator superior 688502 461106 227396 546813 365759 181054 141689 95347 463422.3020 Prelevate din cavitatea bucala 24141 16078 8063 21785 14630 7155 2356 1448 908

  10CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.30200 Cultivare bacterii aerobe 22763 14820 7943 20411 13376 7035 2352 1444 9082.30201 Cultivare bacterii anaerobe 1378 1258 120 1374 1254 120 4 4 0

  2.3021 Aspirat bucal, biopsie bucala 438 188 250 408 172 236 30 16 14

  2.30210 Cultivare bacterii aerobe 220 87 133 219 86 133 1 1 02.30211 Cultivare bacterii anaerobe 218 101 117 189 86 103 29 15 14

  2.3022 Exsudatul nazal 189100 128636 60464 152860 104088 48772 36240 24548 11692

  2.30220 Staphylococcus aureus - portaj 132583 88723 43860 108543 72529 36014 24040 16194 78462.30221 Streptococcus pyogenes - portaj 56517 39913 16604 44317 31559 12758 12200 8354 3846

  2.3023 Leziuni mucoasa nazală 3350 1880 1470 2130 1138 992 1220 742 478

  2.30230 Cultivare bacterii aerobe 3350 1880 1470 2130 1138 992 1220 742 4782.3024 Exsudatul nazo-faringian 21586 14645 6941 17587 11570 6017 3999 3075 924

  2.30240 Bordetella pertusis 235 183 52 142 95 47 93 88 52.30241 Mycoplasma pneumoniae 2336 1592 744 2232 1500 732 104 92 122.30242 Chlamydia pneumoniae 380 263 117 133 86 47 247 177 702.30243 Streptococcus pyogenes - portaj 15349 10688 4661 12778 8703 4075 2571 1985 5862.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj 153 121 32 60 33 27 93 88 52.30245 Neisseria meningitidis - portaj 3133 1798 1335 2242 1153 1089 891 645 246

  2.3025 Exsudatul faringian - cultivare pentru 417581 277373 140208 324386 214787 109599 93195 62586 30609

  2.30250 Streptococ beta-hemolitic 310506 202652 107854 235790 152794 82996 74716 49858 248582.30251 Corynebacterium diphteriae 4483 3271 1212 3937 2752 1185 546 519 272.30252 Neisseria gonorrhoeae 5895 3781 2114 5298 3215 2083 597 566 312.30253 Arcanobacterium haemolyticum 14042 10639 3403 11795 9085 2710 2247 1554 6932.30254 Haemophilus influenzae 23994 17825 6169 21271 15427 5844 2723 2398 3252.30255 Neisseria meningitidis - portaj 12542 8648 3894 12079 8273 3806 463 375 882.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj 44337 29312 15025 32864 22350 10514 11473 6962 45112.30257 Examen microscopic pentru fusospirili 1782 1245 537 1352 891 461 430 354 76

  2.3026 Puroi sinuzal/spalatura sinuzala 3291 2167 1124 2923 1890 1033 368 277 91

  2.30260 Examinare microscopica - frotiu Gram 1245 854 391 1166 779 387 79 75 42.30261 Cultivare bacterii aerobe 1647 1021 626 1379 839 540 268 182 862.30262 Cultivare bacterii anaerobe 399 292 107 378 272 106 21 20 1

  2.3029 Alte examinari ale tractului respirator superior 29015 20139 8876 24734 17484 7250 4281 2655 16262,303 Tract respirator inferior 783924 416663 367261 619036 331854 287182 164888 84809 80079

  2.3030 Sputa 687646 357389 330257 532158 279100 253058 155488 78289 77199

  2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram 70310 39604 30706 62285 35523 26762 8025 4081 39442.30301 Examinare microscopica - BAAR 240492 120121 120371 175543 87160 88383 64949 32961 319882.30302 Cultivare bacterii aerobe 99098 56630 42468 84941 48910 36031 14157 7720 6437

  11CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.30303 Cultivare Mycobacterium 277746 141034 136712 209389 107507 101882 68357 33527 348302.3031 Aspirat hipofaringian 24549 17351 7198 20882 13907 6975 3667 3444 223

  2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram 5570 3341 2229 5521 3301 2220 49 40 92.30311 Examinare microscopica - BAAR 6468 5078 1390 4759 3442 1317 1709 1636 732.30312 Cultivare bacterii aerobe 5992 3835 2157 5815 3711 2104 177 124 532.30313 Cultivare Mycobacterium 6519 5097 1422 4787 3453 1334 1732 1644 88

  2.3032 Lavaj bronhoalveolar 26744 16231 10513 24294 14664 9630 2450 1567 883

  2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram 3801 2474 1327 3791 2469 1322 10 5 52.30321 Examinare microscopica - BAAR 10041 5702 4339 8606 4784 3822 1435 918 5172.30322 Cultivare bacterii aerobe 6434 4447 1987 6424 4442 1982 10 5 52.30323 Cultivare Mycobacterium 6468 3608 2860 5473 2969 2504 995 639 356

  2.3033 Prelevat prin periere bronsica 3810 2099 1711 2745 1548 1197 1065 551 514

  2.30330 Examinare microscopica - frotiu Gram 1640 838 802 1209 643 566 431 195 2362.30331 Examinare microscopica - BAAR 764 428 336 216 149 67 548 279 2692.30332 Cultivare bacterii aerobe 1135 628 507 1128 622 506 7 6 12.30333 Cultivare Mycobacterium 271 205 66 192 134 58 79 71 8

  2.3034 Aspirat traheal 31709 18359 13350 29908 17677 12231 1801 682 1119

  2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram 8707 6038 2669 8677 6015 2662 30 23 72.30341 Examinare microscopica - BAAR 5144 2317 2827 4284 1999 2285 860 318 5422.30342 Cultivare bacterii aerobe 12648 7658 4990 12595 7629 4966 53 29 242.30343 Cultivare Mycobacterium 5210 2346 2864 4352 2034 2318 858 312 546

  2.3035 Aspirat transtraheal 3424 1828 1596 3404 1814 1590 20 14 6

  2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram 1048 568 480 1037 560 477 11 8 32.30351 Examinare microscopica - BAAR 4 2 2 4 2 2 0 0 02.30352 Cultivare bacterii aerobe 2347 1247 1100 2346 1246 1100 1 1 02.30353 Cultivare Mycobacterium 25 11 14 17 6 11 8 5 3

  2.3036 Biopsie pulmonară 447 271 176 433 259 174 14 12 2

  2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram 132 75 57 132 75 57 0 0 02.30361 Examinare microscopica - BAAR 142 89 53 135 83 52 7 6 12.30362 Cultivare bacterii aerobe 49 31 18 49 31 18 0 0 02.30363 Cultivare Mycobacterium 124 76 48 117 70 47 7 6 1

  2.3039 Alte examinari ale tractului respirator inferior 5595 3135 2460 5212 2885 2327 383 250 1332,304 Ochi 34101 22315 11786 30410 19580 10830 3691 2735 956

  2.3040 Secretie conjunctivala 33631 21974 11657 29981 19266 10715 3650 2708 942

  2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram 19846 12915 6931 18492 11914 6578 1354 1001 3532.30401 Cultivare bacterii aerobe 13220 8670 4550 11157 7114 4043 2063 1556 507

  12CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.30402 Cultivare bacterii anaerobe 565 389 176 332 238 94 233 151 822.3041 Prelevat de la nivelul corneei 175 121 54 155 105 50 20 16 4

  2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram 63 47 16 56 41 15 7 6 12.30411 Cultivare bacterii aerobe 100 64 36 94 60 34 6 4 22.30412 Cultivare Mycobacterium 12 10 2 5 4 1 7 6 1

  2.3042 Recoltari endoculare 97 60 37 97 60 37 0 0 0

  2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram 94 59 35 94 59 35 0 0 02.30421 Cultivare bacterii aerobe 3 1 2 3 1 2 0 0 02.30423 Cultivare bacterii anaerobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.3049 Alte examinari ale ochiului 198 160 38 177 149 28 21 11 102,305 Ureche 23742 14887 8855 19119 11692 7427 4623 3195 1428

  2.3050 Prelevat din urechea interna 6803 4500 2303 5822 3799 2023 981 701 280

  2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram 2565 1687 878 2171 1405 766 394 282 1122.30501 Cultivare bacterii aerobe 3766 2434 1332 3207 2034 1173 559 400 1592.30502 Cultivare bacterii anaerobe 472 379 93 444 360 84 28 19 9

  2.3051 Secretie urechea externa 15923 9756 6167 12672 7506 5166 3251 2250 1001

  2.30510 Examinare microscopica - frotiu Gram 6270 3812 2458 5194 3106 2088 1076 706 3702.30511 Cultivare bacterii aerobe 9653 5944 3709 7478 4400 3078 2175 1544 631

  2.3059 Alte examinari ale urechii 1016 631 385 625 387 238 391 244 1472,306 Tract digestiv 520922 351542 169380 414309 278580 135729 106613 72962 33651

  2.3060 Suc gastric/lavaj gastric 8820 4796 4024 7838 4170 3668 982 626 3562.30600 Examinare microscopica BAAR 5606 2931 2675 5117 2658 2459 489 273 2162.30601 Cultivare Mycobacterium 3214 1865 1349 2721 1512 1209 493 353 140

  2.3061 Bila 6593 3811 2782 5847 3393 2454 746 418 328

  2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram 1741 1104 637 1738 1101 637 3 3 02.30611 Cultivare bacterii aerobe 3203 1780 1423 2821 1608 1213 382 172 2102.30612 Cultivare bacterii anaerobe 1649 927 722 1288 684 604 361 243 118

  23062 Fecale - cultivare pentru 339369 232484 106885 245636 168057 77579 93733 64427 29306

  2.30620 Salmonella 146091 98125 47966 100631 66989 33642 45460 31136 143242.30621 Shigella 115331 78095 37236 77597 52246 25351 37734 25849 118852.30622 EPEC 42799 30872 11927 36335 26478 9857 6464 4394 20702.30623 EIEC 8714 6632 2082 7537 5736 1801 1177 896 2812.30624 EHEC 20286 14550 5736 18915 13526 5389 1371 1024 3472.30625 ETEC 6148 4210 1938 4621 3082 1539 1527 1128 399

  2.3063 Alte examinări fecale 108178 73530 34648 102300 69648 32652 5878 3882 1996

  2.30630 Campylobacter 12317 9224 3093 11455 8658 2797 862 566 296

  13CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.30631 Yersinia 20563 14556 6007 20341 14395 5946 222 161 612.30632 Vibrio cholerae 3241 2509 732 3208 2485 723 33 24 92.30633 Staphylococcus aureus 14904 9828 5076 13224 8735 4489 1680 1093 5872.30634 Clostridium difficile 57153 37413 19740 54072 35375 18697 3081 2038 1043

  2.3064 Tampon rectal - cultivare pentru 19783 10807 8976 18373 9771 8602 1410 1036 374

  2.30640 Shigella 10353 5660 4693 9958 5408 4550 395 252 1432.30641 Neisseria gonorrhoeae 1416 654 762 1416 654 762 0 0 02.30642 Campylobacter 2514 1330 1184 2121 1080 1041 393 250 1432.30643 Streptococcus gr. B - portaj 5500 3163 2337 4878 2629 2249 622 534 88

  2.3069 Alte examinari ale tractului digestiv 38179 26114 12065 34315 23541 10774 3864 2573 12912,307 Tract genital feminin 208694 132271 76423 180219 114214 66005 28475 18057 10418

  2.3070 Prelevat cervix vaginal 84687 55593 29094 78827 51551 27276 5860 4042 1818

  2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram 27912 17449 10463 25256 15615 9641 2656 1834 8222.30701 Cultivare bacterii aerobe 54014 36516 17498 51032 34416 16616 2982 2100 8822.30702 Cultivare bacterii anaerobe 2761 1628 1133 2539 1520 1019 222 108 114

  2.3071 Prelevat fund de sac vaginal 16813 13016 3797 16213 12649 3564 600 367 233

  2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram 1787 1137 650 1432 906 526 355 231 1242.30711 Cultivare bacterii aerobe 14836 11689 3147 14591 11553 3038 245 136 1092.30712 Cultivare bacterii anaerobe 190 190 0 190 190 0 0 0 0

  2.3072 Prelevat endometru 11491 6101 5390 10596 5513 5083 895 588 307

  2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram 8224 4254 3970 7833 4009 3824 391 245 1462.30721 Cultivare bacterii aerobe 3190 1786 1404 2702 1459 1243 488 327 1612.30722 Cultivare bacterii anaerobe 77 61 16 61 45 16 16 16 0

  2.3073 Secretie uretrala 1425 1212 213 1207 1022 185 218 190 28

  2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram 660 555 105 549 461 88 111 94 172.30731 Cultivare bacterii aerobe 505 421 84 423 347 76 82 74 82.30732 Cultivare bacterii anaerobe 260 236 24 235 214 21 25 22 3

  2.3074 Secretie vaginala 77910 46922 30988 57431 34370 23061 20479 12552 7927

  2.30740 Examinare microscopica - frotiu Gram 31734 18185 13549 23018 13123 9895 8716 5062 36542.30741 Cultivare bacterii aerobe 42399 25284 17115 30735 17885 12850 11664 7399 42652.30742 Cultivare bacterii anaerobe 3777 3453 324 3678 3362 316 99 91 8

  2.3075 Prelevat din glandele Bartholin 509 204 305 475 177 298 34 27 7

  2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram 195 62 133 179 49 130 16 13 32.30751 Cultivare bacterii aerobe 241 86 155 228 77 151 13 9 42.30752 Cultivare bacterii anaerobe 73 56 17 68 51 17 5 5 0

  2.3076 Lichid amniotic 5854 2740 3114 5843 2730 3113 11 10 1

  14CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram 2941 1463 1478 2936 1459 1477 5 4 12.30761 Cultivare bacterii aerobe 2839 1214 1625 2836 1211 1625 3 3 02.30762 Cultivare bacterii anaerobe 74 63 11 71 60 11 3 3 0

  2.3077 Produs de conceptie 1196 537 659 1082 454 628 114 83 31

  2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram 191 111 80 132 68 64 59 43 162.30771 Cultivare bacterii aerobe 1005 426 579 950 386 564 55 40 152.30772 Cultivare bacterii anaerobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.3078 Prelevat din leziuni 7848 5435 2413 7603 5250 2353 245 185 60

  2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram 3301 1974 1327 3236 1925 1311 65 49 162.30781 Cultivare bacterii aerobe 4119 3144 975 3939 3008 931 180 136 442.30782 Cultivare bacterii anaerobe 428 317 111 428 317 111 0 0 0

  2.3079 Alte examinari ale tractului genital feminin 961 511 450 942 498 444 19 13 62,308 Tract genital masculin 18477 12659 5818 17322 11835 5487 1155 824 331

  2.3080 Secretie uretrala 2741 1850 891 2047 1338 709 694 512 182

  2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram 1292 880 412 917 607 310 375 273 1022.30801 Cultivare bacterii aerobe 1449 970 479 1130 731 399 319 239 80

  2.3081 Lichid prostatic 900 602 298 735 472 263 165 130 35

  2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram 332 217 115 258 161 97 74 56 182.30811 Examinare microscopica - BAAR 80 39 41 79 39 40 1 0 12.30812 Cultivare bacterii aerobe 378 285 93 295 218 77 83 67 162.30813 Cultivare Mycobacterium 110 61 49 103 54 49 7 7 0

  2.3082 Prelevate din leziune 14466 10048 4418 14374 9967 4407 92 81 11

  2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram 4006 2753 1253 3999 2746 1253 7 7 02.30821 Cultivare bacterii aerobe 6432 4462 1970 6349 4390 1959 83 72 112.30822 Cultivare bacterii anaerobe 4028 2833 1195 4026 2831 1195 2 2 0

  2.3089 Alte examinari ale tractului genital masculin 370 159 211 166 58 108 204 101 1032,309 Piele şi ţesut subcutanat 192193 114903 77290 179818 107717 72101 12375 7186 5189

  2.3090 Abcese - puroi 124547 74993 49554 115452 69548 45904 9095 5445 3650

  2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram 46634 27509 19125 42958 25382 17576 3676 2127 15492.30901 Cultivare bacterii aerobe 64814 39900 24914 60254 37124 23130 4560 2776 17842.30902 Cultivare bacterii anaerobe 13099 7584 5515 12240 7042 5198 859 542 317

  2.3091 Ulcere de decubitus 1156 725 431 1156 725 431 0 0 0

  2.30910 Examinare microscopica - frotiu Gram 417 251 166 417 251 166 0 0 02.30911 Cultivare bacterii aerobe 587 386 201 587 386 201 0 0 02.30912 Cultivare bacterii anaerobe 152 88 64 152 88 64 0 0 0

  2.3092 Celulite 1097 526 571 1061 491 570 36 35 1

  15CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram 173 102 71 157 87 70 16 15 12.30921 Cultivare bacterii aerobe 907 415 492 887 395 492 20 20 02.30922 Cultivare bacterii anaerobe 17 9 8 17 9 8 0 0 0

  2.3093 Fistule 1475 978 497 1427 942 485 48 36 12

  2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram 381 255 126 364 239 125 17 16 12.30931 Cultivare bacterii aerobe 1053 697 356 1023 677 346 30 20 102.30932 Cultivare bacterii anaerobe 41 26 15 40 26 14 1 0 1

  2.3094 Rani 34655 19921 14734 32568 18808 13760 2087 1113 974

  2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram 6602 3693 2909 6159 3505 2654 443 188 2552.30941 Cultivare bacterii aerobe 27016 15757 11259 25567 14928 10639 1449 829 6202.30942 Cultivare bacterii anaerobe 1037 471 566 842 375 467 195 96 99

  2.3095 Leziuni gangrena 2064 1036 1028 1719 878 841 345 158 187

  2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram 661 328 333 450 227 223 211 101 1102.30951 Cultivare bacterii aerobe 1220 603 617 1086 546 540 134 57 772.30952 Cultivare bacterii anaerobe 183 105 78 183 105 78 0 0 0

  2.3099 Alte examinari ale pielii si tesutului subcutanat 27199 16724 10475 26435 16325 10110 764 399 3652,310 Tract urinar - Urina 902161 569297 332864 753802 476651 277151 148359 92646 55713

  2.3100 Cultivare bacterii aerobe 799197 510504 288693 661849 424314 237535 137348 86190 511582.3101 Examinare microscopica - BAAR 23886 13047 10839 21047 11829 9218 2839 1218 16212.3102 Cultivare Mycobacterium 2073 1367 706 1504 982 522 569 385 1842.3109 Alte examinari ale tractului urinar 77005 44379 32626 69402 39526 29876 7603 4853 2750

  2,311 Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-varf) 90146 69336 20810 83421 63527 19894 6725 5809 9162.3110 Prelevate biopsie 13073 10190 2883 12043 9176 2867 1030 1014 16

  2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram 7045 6126 919 6100 5182 918 945 944 12.31101 Examinare microscopica - BAAR 2461 1920 541 2443 1907 536 18 13 52.31102 Cultivare bacterii aerobe 902 493 409 880 471 409 22 22 02.31103 Cultivare bacterii anaerobe 2028 1362 666 2003 1342 661 25 20 52.31104 Cultivare Mycobacterium 637 289 348 617 274 343 20 15 5

  2.3111 Prelevate necropsie 461 257 204 461 257 204 0 0 0

  2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram 441 246 195 441 246 195 0 0 02.31111 Examinare microscopica - BAAR 1 1 0 1 1 0 0 0 02.31112 Cultivare bacterii aerobe 18 9 9 18 9 9 0 0 02.31113 Cultivare bacterii anaerobe 0 0 0 0 0 0 0 0 02.31114 Cultivare Mycobacterium 1 1 0 1 1 0 0 0 0

  2.3112 Cateter - vârf 33169 23605 9564 31030 22139 8891 2139 1466 673

  2.31120 Cultivare bacterii aerobe 33169 23605 9564 31030 22139 8891 2139 1466 673

  16CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.3119 Alte tipuri de prelevate 43443 35284 8159 39887 31955 7932 3556 3329 2272,312 Identificarea bacteriilor 650667 415476 235191 552181 347871 204310 98486 67605 30881

  2.3120 Teste primare 341165 227647 113518 290141 190763 99378 51024 36884 14140

  2.31200 Examinare microscopica a culturii 94210 65053 29157 76608 52246 24362 17602 12807 47952.31201 Catalaza 26707 17964 8743 21507 14215 7292 5200 3749 14512.31202 Oxidaza 22223 15711 6512 18642 12649 5993 3581 3062 5192.31203 Sensibilitate la bacitracina 27722 18218 9504 24532 16198 8334 3190 2020 11702.31204 Sensibilitate la optochin 24370 16637 7733 23264 15819 7445 1106 818 2882.31205 Biloliza 2026 1532 494 2006 1512 494 20 20 02.31206 Coagulaza 38561 24912 13649 31066 19779 11287 7495 5133 23622.31207 Termonucleaza stafilococica 1726 1653 73 1653 1595 58 73 58 152.31208 Testarea mobilitatii 38089 23820 14269 32373 19463 12910 5716 4357 13592.31209 Alte teste primare 65531 42147 23384 58490 37287 21203 7041 4860 2181

  2.3121 Teste suplimentare 309502 187829 121673 262040 157108 104932 47462 30721 16741

  2.31210 Teste biochimice 205994 117737 88257 174482 98290 76192 31512 19447 120652.31211 Identif.serolog.reactii de aglutinare pe lama 25071 16725 8346 20489 12999 7490 4582 3726 8562.31212 Identificare cu truse latex 27085 18045 9040 22491 14719 7772 4594 3326 12682.31213 Stripuri ident.citire vizuala sau in sist.autom. 27034 19784 7250 24479 18331 6148 2555 1453 11022.31214 Tehnici de identificare genomica 6227 4264 1963 4680 3086 1594 1547 1178 3692.31219 Alte teste supliment.identificarea bacteriilor 18091 11274 6817 15419 9683 5736 2672 1591 1081

  2,313 Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene 453275 291747 161528 371983 240664 131319 81292 51083 302092.3130 Antibiograma difuzimetrica pentru bacterii aerobe 366648 234445 132203 301782 195049 106733 64866 39396 254702.3131 Antibiograma anaerobi 21156 13179 7977 15835 9892 5943 5321 3287 20342.3132 Antibiograma cu stripuri in sistem automat 18140 11751 6389 14619 8990 5629 3521 2761 7602.3133 Determinarea producerii de beta-lactamaza 8900 6091 2809 7157 4734 2423 1743 1357 3862.3134 Determinarea producerii de ESBL 11452 8867 2585 9350 6938 2412 2102 1929 1732.3135 Determinare CMI 7732 4755 2977 6282 3679 2603 1450 1076 3742.3136 Determinare CMB 8441 5892 2549 8432 5884 2548 9 8 12.3139 Alte teste sensibilitate la substanţe antimicrobiene 10806 6767 4039 8526 5498 3028 2280 1269 1011

  2,314 Supravegherea tratamentului cu antibiotice 12466 8463 4003 12466 8463 4003 0 0 02.3140 Determinare NEI 198 197 1 198 197 1 0 0 02.3141 Determinare NEB 368 267 101 368 267 101 0 0 02.3142 Determinarea concentr.antibiotice in lichide org. 11489 7758 3731 11489 7758 3731 0 0 02.3149 Alte investig.supravegherea trat. cu antibiotice 411 241 170 411 241 170 0 0 0

  2.32 VIRUSOLOGIE 737051 491342 245709 589654 387345 202309 147397 103997 434002,320 Izolare virala (standardul de aur al diag.virusolog.) 2293 1456 837 2257 1428 829 36 28 8

  17CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.3200 Izolarea virus.culturi de celule - evid.efect.citopatice 1410 772 638 1410 772 638 0 0 02.3201 Izolarea virusurilor pe alte substraturi 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3202 Izolarea virusurilor gripale pe ou de gaina embrionat 716 555 161 713 555 158 3 0 32.3209 Alte izolări de virus 167 129 38 134 101 33 33 28 5

  2,321 Cuantificarea infectivitatii virusurilor 7148 5276 1872 3575 3228 347 3573 2048 15252.3210 Titrarea infectivitatii prin metoda dilutiilor 5649 4126 1523 2081 2081 0 3568 2045 15232.3211 Titrarea infectivitatii prin metoda plajelor 713 555 158 713 555 158 0 0 02.3212 Reactia de hemaglutinare 786 595 191 781 592 189 5 3 22.3213 Reactia de hemadsorbtie 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3219 Alte cuantificări 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2,322 Diagnostic virusologic direct 21493 11630 9863 17062 9464 7598 4431 2166 22652.3220 Microscopia electron.eviden.virionului infectant 1638 1274 364 1638 1274 364 0 0 02.3221 Imunoelectromicroscopia 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3222 Imunofluorescenta 565 565 0 565 565 0 0 0 0

  2.3223 Tehnica imunoperoxidazei. Coloratia peroxidaza-

  antiperoxidaza (PAP). Sistemul de amplificare

  avidina-biotina0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.3224 Reactia de fixare a complementului 882 539 343 878 536 342 4 3 12.3225 Reactia de latex aglutinare 2959 1964 995 2813 1888 925 146 76 702.3226 Electroforetipare 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3229 Alte metode de diagnostic 15449 7288 8161 11168 5201 5967 4281 2087 2194

  2,323 Identificare genomica 2244 1611 633 2244 1611 633 0 0 02.3230 Izol.acizilor nucleici virali virioni sau din cel.infectate 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3231 Identificare genomului viral 1710 1325 385 1710 1325 385 0 0 02.3232 Tehnici de hibridizare Southern si Northern Blot 534 286 248 534 286 248 0 0 0

  2,324 Teste cantitative de determinare a incarcarii virale 18902 13008 5894 18503 12697 5806 399 311 882.3240 Amplificarea genomului viral 14928 10507 4421 14806 10418 4388 122 89 33

  2.32400 Amplificarea tintei - PCR, NASBA 14928 10507 4421 14806 10418 4388 122 89 332.32401 Amplificare semnalului b-DNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.3241 Metode de genotipare: 3974 2501 1473 3697 2279 1418 277 222 55

  2.32410 RFPL (restriction frag. legnth polymorphism) 0 0 0 0 0 0 0 0 02.32411 PCR fragment length polymorphism 2013 1299 714 2013 1299 714 0 0 02.32412 Tehnica mobil.heteroduplexurilor (HMA) 0 0 0 0 0 0 0 0 02.32419 Alte teste cantitative de deter. Încărc.virale 1961 1202 759 1684 980 704 277 222 55

  2,325 Tehnici alt. diag. incarcari virale (inf. HIV/SIDA) 45828 33119 12709 42175 30711 11464 3653 2408 12452.3250 Pentru mononucleare periferice (PBMC) 2913 2097 816 1973 1337 636 940 760 180

  18CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.32500 titrarea virusului in dilutii 189 189 0 189 189 0 0 0 02.32501 PCR/ADN proviral cantitativ 2724 1908 816 1784 1148 636 940 760 180

  2.3251 Pentru plasmă 10563 7086 3477 9813 6650 3163 750 436 314

  2.32510 antigenemia p24 (ELISA) 259 240 19 229 215 14 30 25 52.32511 titrarea virusului in dilutii limita 901 487 414 853 446 407 48 41 72.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV 7715 5134 2581 7259 4870 2389 456 264 1922.32513 bDNA pentru ARN/HIV 1057 822 235 1057 822 235 0 0 02.32514 NASBA pentru ARN/HIV 631 403 228 415 297 118 216 106 110

  2.3259 Alte teste, tehnici alt.diag.încărc.vir.(inf. HIV/ SIDA) 32352 23936 8416 30389 22724 7665 1963 1212 751

  2,326

  Tehnici comerciale si necomerciale de

  monitorizare a rezistentei la antiretrovirale 1586 1234 352 1586 1234 352 0 0 02.3260 LiPa Innogenetics 542 421 121 542 421 121 0 0 02.3261 Virologic; Virco&PerkinElmer 494 384 110 494 384 110 0 0 02.3262 Genotipare clonala 494 384 110 494 384 110 0 0 02.3263 Izolare virala 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3264 Fenotipare cu virus recombinat 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3269 Alte tehn.monitorizare a rezistenţei la antiretrovirale 56 45 11 56 45 11 0 0 0

  2,327 Prot.diag. specif. princip.sindr. de etiologie virala 637557 424008 213549 502252 326972 175280 135305 97036 382692.32700 Diagnostic in virozele respiratorii 7795 6134 1661 7789 6128 1661 6 6 02.32701 Diag.gastroenteritele vir.(boli diareice acute - BDA) 38636 25047 13589 38085 24732 13353 551 315 2362.32702 Diagnostic in neuroviroze 4233 3428 805 3759 3183 576 474 245 2292.32703 Diagnostic in poliomielita si paraliziile acute flasce 2077 1935 142 1831 1825 6 246 110 1362.32704 Diagnostic in bolile virale eruptive 473 277 196 473 277 196 0 0 02.32705 Diagnostic in infectiile congenitale si perinatale 2819 1714 1105 1916 1140 776 903 574 3292.32706 Diagnostic in boli cu transmitere sexuala (BTS) 7650 5033 2617 6988 4591 2397 662 442 2202.32707 Diag.virus.in monit. tarnsplantului de organ 18191 17844 347 1120 800 320 17071 17044 272.32708 Diag.virus. in securizarea transfuziei de sange 0 0 0 0 0 0 0 0 02.32709 Diagnostic in hepatitele virale 379553 246650 132903 307704 199727 107977 71849 46923 249262.32710 Diagnostic in infectiile HIV/SIDA 154074 103912 50162 117366 77395 39971 36708 26517 101912.32711 Alte protocoale de diagnostic în virusologie 22056 12034 10022 15221 7174 8047 6835 4860 1975

  2.4 SEROLOGIA ŞI IMUNOLOGIA 5439754 3684355 1755399 4561792 3075209 1486583 877962 609146 2688162.40 Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii 935791 576478 359313 707958 429019 278939 227833 147459 80374

  2,400 Detectarea anticorpilor 719819 435642 284177 543277 323342 219935 176542 112300 642422.4000 Streptococcus pyogenes 314729 196945 117784 239415 146119 93296 75314 50826 24488

  2.40000 ASLO 296694 185173 111521 222562 135130 87432 74132 50043 240892.40001 Streptozyme 2214 1407 807 1987 1313 674 227 94 133

  19CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes 15821 10365 5456 14866 9676 5190 955 689 2662.4001 Treponema pallidum 405090 238697 166393 303862 177223 126639 101228 61474 39754

  2.40010 VDRL calitativ 163224 93962 69262 119516 66076 53440 43708 27886 158222.40011 VDRL cantitativ 24238 15832 8406 15962 11672 4290 8276 4160 41162.40012 RPR 170176 97218 72958 125086 70598 54488 45090 26620 184702.40013 TPHA 33536 22243 11293 29764 19651 10113 3772 2592 11802.40014 FTA 198 134 64 197 133 64 1 1 02.40015 Imobilizare treponeme 446 280 166 434 268 166 12 12 02.40019 Alte metode 13272 9028 4244 12903 8825 4078 369 203 166

  2,401 Detect. de antigene bacteriene în lichde organice 16208 11190 5018 12839 8597 4242 3369 2593 7762,402 Anticorpi pentru alte bacterii 199764 129646 70118 151842 97080 54762 47922 32566 15356

  2.40200 Yersinia monocytogenes 950 596 354 608 407 201 342 189 1532.40201 Yersinia enterocolitica 215 156 59 211 152 59 4 4 02.40202 Yersinia pseudotuberculosys 1263 525 738 990 357 633 273 168 1052.40203 Helicobacter pylori 142498 88146 54352 100461 60326 40135 42037 27820 142172.40204 Legionella pneumophila 346 258 88 344 256 88 2 2 02.40205 Bordetella pertussis 408 310 98 406 308 98 2 2 02.40206 Bordetella parapertussis 35 20 15 35 20 15 0 0 02.40207 Leptospira sp. 397 270 127 358 234 124 39 36 32.40208 Salmonella typhi 4 4 0 4 4 0 0 0 02.40209 Rickettsia connori 38 34 4 38 34 4 0 0 02.40210 Alte rickettsii 1355 792 563 1352 789 563 3 3 02.40211 Chlamidia pneumoniae 2602 1982 620 2530 1910 620 72 72 02.40212 Chlamydia psittaci 459 363 96 458 362 96 1 1 02.40213 Chlamydia trachomatis 3212 2570 642 1252 875 377 1960 1695 2652.40214 Mycoplasma pneumoniae 3162 2377 785 3087 2303 784 75 74 12.40215 Mycoplasma hominis 5984 3939 2045 4237 2383 1854 1747 1556 1912.40216 Mycoplasma genitalium 252 175 77 21 21 0 231 154 772.40217 Ureaplasma urealyticum 231 153 78 2 1 1 229 152 772.40218 Brucella spp. 20890 16252 4638 20887 16249 4638 3 3 02.40219 Francisella tularensis 2408 1874 534 2408 1874 534 0 0 02.40220 Alte bacterii 13055 8850 4205 12153 8215 3938 902 635 267

  2.41 Diagnostic serologic in boli produse de virusuri 668179 447451 220728 564145 375912 188233 104034 71539 324952,410 Reactia de hemaglutino-inhibare 0 0 0 0 0 0 0 0 02,411 Reactia de seroneutralizare 3372 2520 852 3272 2450 822 100 70 302,412 Reactia de imunoprecipitare 494 208 286 494 208 286 0 0 0

  20CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2,413 Reactia de fixare a complementului 2637 1596 1041 2015 1181 834 622 415 207

  2,414

  Tehnica imuno-enzimatica ELISA (metoda

  indirecta; competitiva; de captura; sandwich 389298 272695 116603 334517 232075 102442 54781 40620 141612,415 Tehnici rapide (latexaglutinare, hemaglutinare, etc.) 130516 72068 58448 109324 60973 48351 21192 11095 10097

  2,416

  Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; RIBA

  (recombinat immunoblot assay; dot blot) 12028 7657 4371 10177 6485 3692 1851 1172 6792,417 Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA 47 37 10 47 37 10 0 0 02,418 Tehnica radio-imuno- enzimatica - RIA 2904 2259 645 2904 2259 645 0 0 02,419 Alte tehnici în serologie 126883 88411 38472 101395 70244 31151 25488 18167 7321

  2.42 Diagnostic serologic în boli produse de fungi 6438 3477 2961 4248 1761 2487 2190 1716 4742,420 Detectare anticorpi 751 517 234 695 476 219 56 41 15

  2.4200 Aspergillus 252 239 13 220 207 13 32 32 02.4201 Sporothrix schenkii 0 0 0 0 0 0 0 0 02.4202 Alţi fungi 499 278 221 475 269 206 24 9 152.4209 Alte metode de diag.serol. în boli produse de fungi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2,421 Detectare antigene fungice în lichide organice 5687 2960 2727 3553 1285 2268 2134 1675 4592.43 Imunologie 3822940 2653794 1169146 3281214 2266998 1014216 541726 386796 154930

  2.4300 Sistemul complement 56125 38874 17251 51660 35665 15995 4465 3209 12562.43000 Teste functionale: 50 27 23 46 23 23 4 4 0

  2.430000 Complement hemolitic CH 50 1 1 0 1 1 0 0 0 02.430001 C1 inhibitor (C1 esteraza) 49 26 23 45 22 23 4 4 0

  2.43001 Componente de complement: 56075 38847 17228 51614 35642 15972 4461 3205 1256

  2.430010 C1q 5220 3708 1512 5178 3666 1512 42 42 02.430011 C3 28204 19706 8498 25816 17930 7886 2388 1776 6122.430012 C4 21754 14971 6783 19759 13611 6148 1995 1360 6352.430013 Factor B 223 147 76 223 147 76 0 0 02.430014 C5b-9 1 1 0 1 1 0 0 0 02.430019 Alte investigaţii privind sist.compl. 673 314 359 637 287 350 36 27 9

  2.4301 Determinarea cantit.imunoglobulinelor serice: 316695 224355 92340 281308 198655 82653 35387 25700 96872.43010 IgG 81515 57330 24185 74092 51859 22233 7423 5471 19522.43011 IgA 80063 56882 23181 72580 51384 21196 7483 5498 19852.43012 IgM 78962 55844 23118 71477 50341 21136 7485 5503 19822.43013 Subclase de IgG 2197 1453 744 1973 1309 664 224 144 80

  2.430130 IgG1 1443 983 460 1246 859 387 197 124 732.430131 IgG2 204 159 45 204 159 45 0 0 02.430132 IgG3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  21CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.430133 IgG4 550 311 239 523 291 232 27 20 72.43014 IgE totale 55207 38321 16886 43274 30033 13241 11933 8288 36452.43015 IgE specifice anti alergene: 18751 14525 4226 17912 13729 4183 839 796 43

  2.430150 Ierburi 7619 5901 1718 7465 5747 1718 154 154 02.430151 Arbori 331 282 49 196 147 49 135 135 02.430152 Venin insecte 32 29 3 11 8 3 21 21 02.430153 Epitelii animale 711 552 159 690 531 159 21 21 02.430154 Guano pasari 2423 1885 538 2423 1885 538 0 0 02.430155 Acarieni 392 326 66 274 208 66 118 118 02.430156 Alimentare(lactate, oua,etc.) 2739 2144 595 2537 1953 584 202 191 112.430157 Medicamente 109 92 17 89 72 17 20 20 02.430158 Profesionale 78 61 17 78 61 17 0 0 02.430159 Alte invest.determ.cantit. Imunoglob.ser. 4317 3253 1064 4149 3117 1032 168 136 32

  2.4302 Determinarea cantitativa a IgA secretorie 1456 1088 368 1384 1018 366 72 70 22.43020 Component secretor 58 58 0 0 0 0 58 58 02.43029 Alte investi.determ.cantit. IgA secretorie 1398 1030 368 1384 1018 366 14 12 2

  2.4303 Determ.calit.imunoglob.serice şi urinare: 6621 4045 2576 4951 2635 2316 1670 1410 2602.43030 Imunelectroforeza serica – id.imunoglob.monoclon. 565 418 147 564 417 147 1 1 02.43031 Imunelectrofor.urin. – id.lanturi usoare libere de Ig 561 416 145 561 416 145 0 0 02.43032 Imunofixare 650 582 68 602 540 62 48 42 6

  2.430320 ser – identificare proteina monoclonala 590 530 60 556 502 54 34 28 62.430321 urina – id.lanturi usoare libere de Ig 60 52 8 46 38 8 14 14 0

  2.43039 Alte investig.determ.calitat.imunog.serice şi urinare 4845 2629 2216 3224 1262 1962 1621 1367 2542.4304 Determinare auto-anticorpi 2375175 1649627 725548 2070764 1433171 637593 304411 216456 87955

  2.43040 Boli reumatismale si vasculite: 214394 142049 72345 183837 122981 60856 30557 19068 11489

  2.4304000 Factor reumatoid 147474 88837 58637 119563 72134 47429 27911 16703 112082.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN) 22131 16752 5379 20585 15408 5177 1546 1344 2022.4304002 Anti ADNds 8009 5810 2199 7796 5602 2194 213 208 52.4304003 ENA screening 737 637 100 737 637 100 0 0 02.4304004 AntiSm 2300 2063 237 2289 2052 237 11 11 02.4304005 Anti RNP 1565 1236 329 1539 1210 329 26 26 02.4304006 Anti Ro/SS-A 4026 3078 948 3982 3035 947 44 43 12.4304007 AntiLa/SS-B 2139 1822 317 2107 1791 316 32 31 12.4304008 AntiSclero-70 1178 898 280 1143 871 272 35 27 82.4304009 Anti Jo-1 924 827 97 904 809 95 20 18 22.4304010 Anti Nucleosomali 232 231 1 226 225 1 6 6 0

  22CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.4304011 Anti Ribosomali P 99 99 0 73 73 0 26 26 02.4304012 Anti citoplasma neutrofil (ANCA) 5058 4373 685 4994 4313 681 64 60 42.4304013 Anti citopls. neutrofil MPO (p-ANCA) 4368 3726 642 4204 3563 641 164 163 12.4304014 Anti citopls.neutrofil PR 3 (c-ANCA) 3712 3144 568 3529 2961 568 183 183 02.4304015 Anti citoplasma neutrofil Catepsina G 329 327 2 329 327 2 0 0 02.4304016 Anti citoplasma neutrofil Lactoferina 596 592 4 596 592 4 0 0 02.4304017 Antic.anti mem.(MBG sau colagen IV) 400 400 0 366 366 0 34 34 02.4304018 Anti cardiolipina–screen (IgG, IgA, IgM) 1339 1064 275 1285 1010 275 54 54 02.4304019 Anti cardiolipina – clasa IgG 1117 794 323 1064 741 323 53 53 02.4304020 Anti cardiolipina – clasa IgM 173 164 9 132 123 9 41 41 02.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I – clasa IgG 719 608 111 713 602 111 6 6 02.4304022 Anti protrombina – clasa IgG 721 601 120 652 583 69 69 18 512.4304023 Alte investigaţii 5048 3966 1082 5029 3953 1076 19 13 6

  2.43041 Boli hepatice autoimune 16437 11701 4736 15857 11245 4612 580 456 124

  2.430410 Anti muschi neted (SMA) 2958 2207 751 2868 2120 748 90 87 32.430411 Anti LKM ( antimicrosomali ficat,rinichi) 2736 2012 724 2654 1933 721 82 79 32.430412 Anti citosol hepatic 0 0 0 0 0 0 0 0 02.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile) 4801 2613 2188 4511 2441 2070 290 172 1182.430414 Anti membrana hepatocitara 0 0 0 0 0 0 0 0 02.430415 Anti mitocondriali (AMA) 2888 2570 318 2825 2507 318 63 63 02.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG) 92 65 27 92 65 27 0 0 02.430417 Anti factor intrinsec 553 552 1 498 497 1 55 55 02.430419 Alte inv.det.auto-antic.,boli hep.autoim. 2409 1682 727 2409 1682 727 0 0 0

  2.43042 Boala celiaca 11819 9075 2744 11463 8731 2732 356 344 12

  2.430420 Anti endomisium 956 782 174 885 712 173 71 70 12.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG) 9573 7108 2465 9344 6888 2456 229 220 92.430423 Anti gliadina 1185 1118 67 1133 1067 66 52 51 12.430429 Alte inv.determ. auto- antic.boală celiacă 105 67 38 101 64 37 4 3 1

  2.43043 Boala Crohn 970 901 69 815 810 5 155 91 64

  2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae 811 809 2 811 809 2 0 0 02.430439 Alte inv.determinarea auto-antic. Crohn 159 92 67 4 1 3 155 91 64

  2.43044 Boli tiroidiene 104863 79467 25396 67818 53275 14543 37045 26192 10853

  2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO,microsomali) 75919 57606 18313 47548 37976 9572 28371 19630 87412.430441 Antitireoglobulina (TG) 25323 19453 5870 18033 14040 3993 7290 5413 18772.430449 Alte inv..determ.auto-anticorpi boli tiroid. 3621 2408 1213 2237 1259 978 1384 1149 235

  2.43045 Diabet zaharat 807015 559937 247078 713003 492060 220943 94012 67877 26135

  23CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.430450 Anti celule insulare pancreatice 403764 280211 123553 356753 246268 110485 47011 33943 13068 2.430459 Alte inv.det.auto-anticorpi diabet zaharat 403251 279726 123525 356250 245792 110458 47001 33934 13067

  2.43046 Boli ale sistemului nervos 404391 280443 123948 357081 246239 110842 47310 34204 13106

  2.430460 Antireceptor acetilcolina 1023 626 397 714 356 358 309 270 39 2.430469 Alte inv.det.auto-antic.boli ale sis.nervos 403368 279817 123551 356367 245883 110484 47001 33934 13067

  2.43047 Boli ale sistemului muscular 404092 280174 123918 356801 245987 110814 47291 34187 13104

  2.430470 Anti muschi striat 8 8 0 2 2 0 6 6 02.430471 Anti miocard 833 440 393 549 193 356 284 247 37 2.430479 Alte inv.det.auto-antic. Sis. muscular 403251 279726 123525 356250 245792 110458 47001 33934 13067

  2.43048 Infertilitate 403315 279790 123525 356250 245792 110458 47065 33998 13067

  2.430480 Anti spermatozoizi 897 504 393 549 193 356 348 311 37 2.430489 Alte inv.determ.auto- anticorpi infertilit. 402418 279286 123132 355701 245599 110102 46717 33687 13030

  2.43049 Boli ale pielii 7879 6090 1789 7839 6051 1788 40 39 1

  2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi) 20 15 5 20 15 5 0 0 02.430491 Anti desmogleina 1 6999 5436 1563 6999 5436 1563 0 0 02.430492 Anti desmocolina 0 0 0 0 0 0 0 0 02.430493 Anti endomisium 598 452 146 570 424 146 28 28 02.430499 Alte inv.det.auto-antic. boli ale pielii 262 187 75 250 176 74 12 11 1

  2.4305 Crioglobuline 58910 39044 19866 52933 34238 18695 5977 4806 11712.43050 Determinare calitativa 18847 10713 8134 18385 10335 8050 462 378 842.43051 Determinare cantitativa si criotipizare 1960 1384 576 1430 855 575 530 529 12.43052 Izolare crioprecipitat 1506 1161 345 1505 1160 345 1 1 02.43053 Dozare proteine totale 34152 23916 10236 29578 20288 9290 4574 3628 9462.43054 Identificare FR 2445 1870 575 2035 1600 435 410 270 1402.43055 Imunofixare ident.comp.monocl. (IgM/k) sau policl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.4306 Crioaglutinine 65 64 1 64 63 1 1 1 02.4307 Complexe imune circulante 886 753 133 852 721 131 34 32 22.4308 Examinare biopsii renale prin IF directa 950 739 211 950 739 211 0 0 02.4309 Explorarea imunologica a LCR 94049 59661 34388 89039 55873 33166 5010 3788 1222

  2.43090 Proteine totale 58033 35859 22174 54850 33367 21483 3183 2492 6912.43091 IgG cantitativ 83 47 36 82 46 36 1 1 02.43092 Albumina 35773 23650 12123 33979 22387 11592 1794 1263 5312.43093 Index IgG / albumina 42 16 26 42 16 26 0 0 02.43094 Id.benzi oligocl.electrof. inalta rez. in gel de agaroza 38 29 9 32 23 9 6 6 02.43099 Alte metode de explorare imunologică a LCR 80 60 20 54 34 20 26 26 0

  2.4310 Id. unor proteine urinare prin tehnici imunologice 35249 28432 6817 32148 26455 5693 3101 1977 1124

  24CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.43100 Microalbuminuria 27302 23400 3902 24302 21514 2788 3000 1886 11142.43101 Beta 2 microglobulina 7636 4846 2790 7537 4755 2782 99 91 82.43102 Neopterina 0 0 0 0 0 0 0 0 02.43109 Alte proteine urinare id. prin tehnici imunologice 311 186 125 309 186 123 2 0 2

  2.4311 Electrof. urin.gel de poliacril. SDS (SDS-PAGE) 15 8 7 15 8 7 0 0 02.4312 Electrof. urinara in gel de agar de mare rezolutie 774 418 356 258 103 155 516 315 2012.4313 Markeri tumorali 532124 379544 152580 405779 290427 115352 126345 89117 37228

  2.43130 Alfa fetoproteina (AFP) 59141 38733 20408 51021 33542 17479 8120 5191 29292.43131 Antigen carcinoembrionar (CEA) 99810 72079 27731 86335 63025 23310 13475 9054 44212.43132 CA 125 54149 39657 14492 44447 32398 12049 9702 7259 24432.43133 CA 15-3 42501 32707 9794 34498 26888 7610 8003 5819 21842.43134 CA 19-9 63176 43268 19908 52341 36646 15695 10835 6622 42132.43135 PSA total 176071 125626 50445 111359 79674 31685 64712 45952 187602.43136 PSA liber 23597 17676 5921 17300 12755 4545 6297 4921 13762.43137 HCG 6987 5802 1185 2109 1760 349 4878 4042 8362.43139 Alti markeri tumorali 6692 3996 2696 6369 3739 2630 323 257 66

  2.4314 Markeri de necroza cardiaca 241431 151343 90088 210824 133690 77134 30607 17653 129542.43140 Troponina 156528 103999 52529 145508 96718 48790 11020 7281 37392.43149 Alti markeri de necroză cardiacă 84903 47344 37559 65316 36972 28344 19587 10372 9215

  2.4315 Citokine 70 47 23 70 47 23 0 0 02.43150 IL-1 0 0 0 0 0 0 0 0 02.43151 IL-6 0 0 0 0 0 0 0 0 02.43152 IL-8 0 0 0 0 0 0 0 0 02.43153 0 0 0 0 0 0 0 0 02.43159 alte citokine 70 47 23 70 47 23 0 0 0

  2.4316 Medicamente şi droguri în ser şi urină 25933 18305 7628 24171 16818 7353 1762 1487 2752.431600 Digoxina 2218 2018 200 2193 2004 189 25 14 112.431601 Carbamazepina 314 165 149 238 107 131 76 58 182.431602 Fenobarbital 777 471 306 711 405 306 66 66 02.431603 Fenitoin 88 51 37 58 29 29 30 22 82.431604 Lidocaina 4 2 2 4 2 2 0 0 02.431605 Teofilina 122 70 52 100 58 42 22 12 102.431606 Alte medicamente 4667 2707 1960 4514 2564 1950 153 143 102.431607 Amfetamine 1680 1131 549 1494 974 520 186 157 292.431608 Benzodiazepine 1168 765 403 971 598 373 197 167 302.431609 Canabinoizi 396 285 111 199 117 82 197 168 29

  25CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.431610 Metaboliti ai cocainei 1636 1109 527 1444 942 502 192 167 252.431611 Opioide 3720 2836 884 3523 2666 857 197 170 272.431612 Alte droguri 9143 6695 2448 8722 6352 2370 421 343 78

  2.4317 Teste imunologice in sarcina 9722 6599 3123 5761 3350 2411 3961 3249 7122.43170 Free betaHCG 3469 2389 1080 1851 959 892 1618 1430 1882.43171 Inhibina 110 110 0 97 97 0 13 13 02.43172 PAPP-A 1522 1371 151 7 7 0 1515 1364 1512.43179 Alte teste imunologice de sarcină 4621 2729 1892 3806 2287 1519 815 442 373

  2.4318 Imunologie de transplant 10982 10932 50 186 136 50 10796 10796 02.43180 Antigene HLA clasa I 2921 2896 25 92 67 25 2829 2829 02.43181 Antigene HLA clasa II 2835 2810 25 83 58 25 2752 2752 02.43182 Aloanticorpi 1320 1320 0 0 0 0 1320 1320 02.43183 Cross - match 293 293 0 10 10 0 283 283 02.43189 Alte teste imunologice de transplant 3613 3613 0 1 1 0 3612 3612 0

  2.4319 Imunitate celulara specifica 39811 26606 13205 32479 20118 12361 7332 6488 8442.43190 Determinarea procentului de limfocite 3445 2263 1182 3319 2146 1173 126 117 9

  2.431900 T totale (CD3+) 257 159 98 245 147 98 12 12 02.431901 B totale (CD19+) 257 159 98 245 147 98 12 12 02.431902 NK (CD16+/CD56+) 257 159 98 245 147 98 12 12 02.431903 T helper (CD3+CD4+) 980 650 330 946 619 327 34 31 32.431904 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+) 1694 1136 558 1638 1086 552 56 50 6

  2.43191 Determinarea in valori absolute a limfocitelor 34074 22523 11551 26887 16171 10716 7187 6352 8352.431910 T totale (CD3+) 6131 4108 2023 4346 2528 1818 1785 1580 2052.431911 B totale (CD19+) 293 195 98 293 195 98 0 0 02.431912 NK (CD16+/CD56+) 293 195 98 293 195 98 0 0 02.431913 T helper (CD3+CD4+) 8345 5345 3000 6515 3735 2780 1830 1610 2202.431914 T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+) 7702 4889 2813 5915 3307 2608 1787 1582 2052.431915 Raport Th/Ts 11310 7791 3519 9525 6211 3314 1785 1580 205

  2.43192 Teste functionale pentru limfocitul T 2099 1647 452 2099 1647 452 0 0 02.431920 reactia limfocitara mixta 6 6 0 6 6 0 0 0 02.431921 citokine intracelulare 1941 1510 431 1941 1510 431 0 0 02.431922 activarea limfocitului T 152 131 21 152 131 21 0 0 0

  2.43193 Teste functionale pentru limfocitul B 193 173 20 174 154 20 19 19 02.431930 determinare Ig de supr.citometrie de flux 193 173 20 174 154 20 19 19 02.431931 activarea limfocitului B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.43194 Teste functionale pentru limfocitul NK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  26CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.4320 Imunitate celulara nespecifica 201 96 105 201 96 105 0 0 02.43200 Teste pentru functia neutrofilului 201 96 105 201 96 105 0 0 0

  2.432000 Adeziune 40 31 9 40 31 9 0 0 02.432001 Chemotaxie 0 0 0 0 0 0 0 0 02.432002 Ingestie 0 0 0 0 0 0 0 0 02.432003 Degranulare 0 0 0 0 0 0 0 0 02.432004 Teste prod.radicali liberi ai oxigenului 0 0 0 0 0 0 0 0 02.4320040 test NBT 16 15 1 16 15 1 0 0 02.4320041 chemmiluminiscenta 0 0 0 0 0 0 0 0 02.4320042 superoxiddismutaza 0 0 0 0 0 0 0 0 02.432005 Test bactericid 0 0 0 0 0 0 0 0 02.432009 Alte teste privind imunit.celulară nespec. 145 50 95 145 50 95 0 0 0

  2.4321 Imunofenotipare celule maligne 9617 9094 523 9523 9014 509 94 80 142.4329 Alte răspunsuri serologice la boli neinfecţioase 6079 4120 1959 5894 3958 1936 185 162 23

  2.44 Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului 6406 3155 3251 4227 1519 2708 2179 1636 5432.5 MICOLOGIE SI PARAZITOLOGIE 3236181 2172664 1063517 2707880 1833271 874609 528301 339393 188908

  2.50 Micologie 368659 232893 135766 310376 196652 113724 58283 36241 220422.500 Examen intre lama si lamela 42366 21865 20501 34134 16948 17186 8232 4917 33152.501 Examenul pe frotiu colorat - prezenta fungilor 41869 29205 12664 39248 27336 11912 2621 1869 7522.502 Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus 2105 1355 750 1901 1180 721 204 175 292.503 Testul filamentarii 2595 1236 1359 2474 1188 1286 121 48 732.504 Stripuri de identif. citire vizuala sau in sis.automat 399 286 113 388 281 107 11 5 62.509 Alte teste de micologie 10590 8812 1778 10268 8574 1694 322 238 84

  2.501 Cultivare fungi 240436 152907 87529 198605 127313 71292 41831 25594 162372.50100 Hemocultura 16607 10995 5612 16112 10706 5406 495 289 2062.50011 Lichidul cefalorahidian 2442 2035 407 2441 2034 407 1 1 02.50102 Exudatul faringian 81109 50711 30398 58626 36544 22082 22483 14167 83162.50103 Aspiratul hipofaringian 2392 1773 619 2319 1724 595 73 49 242.50104 Aspiratul traheal 5648 3804 1844 5632 3802 1830 16 2 142.50105 Aspiratul transtraheal 102 61 41 101 60 41 1 1 02.50106 Lavaj bronhoalveolar 2133 1397 736 2130 1394 736 3 3 02.50107 Prelevat prin periere bronsica 796 489 307 796 489 307 0 0 02.50108 Sputa 36098 21816 14282 32377 19600 12777 3721 2216 15052.50109 Prelevat de la nivelul corneei 195 129 66 101 67 34 94 62 322.50110 Secretie conjuctivala 2202 1446 756 1522 969 553 680 477 2032.50111 Recoltare endoculara 605 381 224 592 371 221 13 10 3

  27CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.50112 Prelevat de la nivelul cervixului vaginal 16326 10697 5629 14825 9547 5278 1501 1150 3512.50113 Prelevat fund de sac vaginal 4047 2388 1659 3927 2322 1605 120 66 542.50114 Secretie vaginala 23938 15221 8717 16348 11148 5200 7590 4073 35172.50115 Secretie uretrala 1917 1246 671 1057 667 390 860 579 2812.50116 Prelevat biopsie 148 108 40 81 61 20 67 47 202.50117 Prelevat necropsie 28 16 12 28 16 12 0 0 02.50119 Alte prelevate pentru cultivare fungi 43703 28194 15509 39590 25792 13798 4113 2402 1711

  2.502 Testarea sensibilitatii la substante antifungice 28299 17227 11072 23358 13832 9526 4941 3395 15462.5020 Antifungigrama difuzimetrica 17198 10565 6633 15024 9294 5730 2174 1271 9032.5021 Antifungigrama cu stripuri in sistem automat 1166 875 291 1051 779 272 115 96 192.5022 Determinarea CMI 1159 867 292 1013 744 269 146 123 232.5029 Alte testări ale sensibilit.substanţe antifungice 8776 4920 3856 6270 3015 3255 2506 1905 601

  2.51 Parazitologie 2867522 1939771 927751 2397504 1636619 760885 470018 303152 1668662.510 Examene pentru parazitii intestinali 2224831 1469012 755819 1785061 1184330 600731 439770 284682 155088

  2.5100 Ex. macroscopic fecale 112288 63941 48347 57998 34013 23985 54290 29928 243622.5101 Ex. microscopic direct fecale 303502 186005 117497 179773 107810 71963 123729 78195 45534

  2.51010 Preparat proaspat cu ser fiziologic 123154 73909 49245 74287 44673 29614 48867 29236 196312.51011 Preparat proaspat colorat Lugol 180348 112096 68252 105486 63137 42349 74862 48959 25903

  2.5102 Ex. microscopic fecale dupa concentrare 18188 9680 8508 13678 6859 6819 4510 2821 16892.51020 chisturi de protozoare/oualor de helminti 16135 8524 7611 12155 6021 6134 3980 2503 14772.51021 colorare chisturi de amibe (tehnica MIF) 2053 1156 897 1523 838 685 530 318 212

  2.5103 Ex. microscopic frotiu fecale, coloratii speciale: 4720 2182 2538 4496 2096 2400 224 86 1382.51030 Coloratia Ziehl-Nielsen modificata 777 273 504 553 187 366 224 86 1382.51031 Coloratia Weber 6 6 0 6 6 0 0 0 02.51032 Coloratia Van Gool 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51039 Alte coloratii speciale 3937 1903 2034 3937 1903 2034 0 0 0

  2.5104 Identificarea helmintilor/fragmentelor de helminti 1369 577 792 726 333 393 643 244 3992.5105 Metode larvoscopice 5621 3849 1772 3800 2590 1210 1821 1259 562

  2.51050 Coprocultura pe carbune 3373 2166 1207 1802 1079 723 1571 1087 4842.51051 Coprocultura pe hartie de filtru 2248 1683 565 1998 1511 487 250 172 782.51052 Metoda Bauerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.5106 Metoda amprentei anale 1844 1270 574 1467 1036 431 377 234 1432.5107 Ex. microscopic direct lichid duodenal 3344 1765 1579 2204 777 1427 1140 988 1522.5108 Ex. microscopic biopsie digestiva: 1770661 1197647 573014 1518000 1026957 491043 252661 170690 81971

  2.51080 Amprenta biopsie digestiva colorata MGG 442641 299379 143262 379408 256647 122761 63233 42732 20501 2.51081Amprenta biopsie dig.colorata Van Gool 442641 299379 143262 379408 256647 122761 63233 42732 20501

  28CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.51082 Ampr.biop.dig.colorata Ziehl-Nielsen mod. 442641 299379 143262 379408 256647 122761 63233 42732 20501 2.51089 Alte col.sp.amp.biop.gast/antr/duod/ileal 442738 299510 143228 379776 257016 122760 62962 42494 20468

  2.5109 Alte metode de evidenţiere a paraziţilor intestinali 3294 2096 1198 2919 1859 1060 375 237 1382.511 Examene pentru parazitii sanguini si tisulari 5059 3613 1446 4350 3285 1065 709 328 381

  2.5110 Ex. microscopic direct sânge proaspat recoltat 264 174 90 264 174 90 0 0 0

  2.5111 Ex. microscopic frotiu sânge periferic, colorat

  MGG/echivalenti rapizi - aprecierea parazitemiei 807 222 585 527 210 317 280 12 268

  2.5112 Ex. microscopic picatura groasa, colorata

  MGG/echivalenti rapizi - numaratoarea de 868 674 194 775 605 170 93 69 242.5113 Ex. Parazit. sânge dupa tehnici de îmbogatire: 50 29 21 45 27 18 5 2 3

  2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51131 Ex. Micr.frotiu leucoc.col. MGG/echiv. rapizi 46 26 20 41 24 17 5 2 32.51132 Tripla centrifugare col.MGG/echiv.rapizi 2 1 1 2 1 1 0 0 02.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat) 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51139 Alte tehnici de îmbogatire 2 2 0 2 2 0 0 0 0

  2.5114 Ex. microscopic frotiu mad.os.col. MGG/echiv.rapizi 1666 1430 236 1423 1239 184 243 191 522.5115 Ex. microscopic direct LCR proaspat recoltat 1015 859 156 958 831 127 57 28 292.5116 Ex. microscopic LCR, dupa tripla centrifug.colorare 6 4 2 6 4 2 0 0 02.5117 Ex. Micr.direct aspirat ganglionar/lichid limf.pr.rec. 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5119 Alte metode de evid.parazitilor sanguini si tisulari 383 221 162 352 195 157 31 26 5

  2.512 Examene pentru parazitii cutanati/subcutanati 445 320 125 405 286 119 40 34 6

  2.5120 Ex. microscopic direct material din scarificatia

  cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor 442 317 125 402 283 119 40 34 6

  2.5121 Ex. microscopic/stereomicroscopic biopsie

  cutanata exanguina pentru identificarea 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.5122Ex. microscopic frotiu din ulceratia cutanata,

  colorat MGG/echivalenti rapizi pentru diagnosticul

  Leishmaniozei cutanate 3 3 0 3 3 0 0 0 0

  2.5129 Alte metode pt.parazitii cu loca.cutan./subcutanata 0 0 0 0 0 0 0 0 02.513 Examene pentru parazitii cu localizare urogenitala 71491 40089 31402 61232 34262 26970 10259 5827 4432

  2.5130 Ex. microscopic secretie vaginala 13042 7231 5811 9860 5270 4590 3182 1961 12212.51300 Ex. microscopic direct 7941 4272 3669 6940 3664 3276 1001 608 3932.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG 5101 2959 2142 2920 1606 1314 2181 1353 828

  2.5131 Ex. microscopic secretie uretrala 462 309 153 315 214 101 147 95 52

  29CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.51310 Ex. microscopic direct 335 226 109 250 178 72 85 48 372.51311 Ex. microscopic frotiu colorat MGG 127 83 44 65 36 29 62 47 15

  2.5132 Ex. microscopic tract urinar 57907 32469 25438 50977 28698 22279 6930 3771 31592.51320 Ex. microscopic parazitologic sedim.urinar 50838 28969 21869 43908 25198 18710 6930 3771 31592.51321 Ex. Micr. urina, dupa filtrare si col. Lugol 7069 3500 3569 7069 3500 3569 0 0 02.51322 Ex. microscopic biopsie vezicala 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.5139 Alte metode pentru parazitii cu localizare urogenitala 80 80 0 80 80 0 0 0 02.514 Examene pentru parazitii cu alte localizari 5799 3782 2017 5278 3483 1795 521 299 222

  2.5140 Ex. microscopic material de raclaj corneean 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5141 Ex. microscopic direct sputa 1407 798 609 1107 659 448 300 139 1612.5142 Ex. Micr.direct/dupa centr.lichid de vomica hidatica 301 235 66 301 235 66 0 0 02.5143 Ex. Mic.sputa/lic.lavaj bronhoalv. frotiu col.spec 2094 1623 471 1923 1513 410 171 110 61

  2.51430 Ex.microsc.sputa/lichid colorat Giemsa 1150 842 308 981 734 247 169 108 612.51431 Ex. microscopic sputa/lichid Gomori-Grocot 5 3 2 3 1 2 2 2 02.51432 Ex. microscopic sputa/lichid albas. toluidina 1 1 0 1 1 0 0 0 02.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu alte coloratii speciale938 777 161 938 777 161 0 0 0

  2.5144 Ex. microscopic lichid de punctie abces amibian 49 45 4 5 1 4 44 44 02.5145 Ex. microscopic lichid hidatic 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5146 Ex. microscopic biopsie musculara 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5149 Alte metode pentru parazitii cu alte localizari 1948 1081 867 1942 1075 867 6 6 0

  2.515 Culturi de paraziţi 4310 2348 1962 1455 841 614 2855 1507 13482.5150 Culturi in vitro de protozoare intestinale 261 166 95 79 34 45 182 132 502.5151 Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5152 Culturi in vitro pentru alte protozoare 6 6 0 6 6 0 0 0 02.5153 Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5154 Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5155 Cresterea artropodelor 0 0 0 0 0 0 0 0 02.5159 Alte culturi de paraziti 4043 2176 1867 1370 801 569 2673 1375 1298

  2.516 Teste serologice pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari447855 345854 102001 444467 343366 101101 3388 2488 9002.5160 Teste RIF pentru detectarea antic.sp.antiparazitari 968 695 273 923 665 258 45 30 152.5161 Teste HAI detec.anticorpilor specifici antiparazitari 627 488 139 627 488 139 0 0 02.5162 Teste latex-aglutinare detect.antic.spec. antiparaz. 1130 463 667 1039 432 607 91 31 602.5163 Teste ELISA detect.antic. specifici antiparazitari 25594 17957 7637 23103 15978 7125 2491 1979 512

  2.51630 Teste ELISA pentru detectarea

  anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgM 9072 6627 2445 7684 5538 2146 1388 1089 299

  30CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.51631 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor

  specifici antiparazitari de clasa IgG 10772 7103 3669 9679 6222 3457 1093 881 212

  2.51632 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor

  specifici antiparazitari, subclase de IgG 22 14 8 22 14 8 0 0 0

  2.51633 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor

  specifici antiparazitari de clasa IgE 34 24 10 33 23 10 1 1 0

  2.51634 Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor

  specifici antiparazitari de clasa IgA 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor

  specifici antiparazitari 5694 4189 1505 5685 4181 1504 9 8 1

  2.5164 Teste ISAGA (immuno-sorbent-agglutination-

  assay) pentru detectarea anticorpilor specifici

  anti-Toxoplasma gondii 4502 3459 1043 4414 3381 1033 88 78 102.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor

  specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM 3972 3120 852 3900 3056 844 72 64 82.51641 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor

  specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA 310 202 108 294 188 106 16 14 22.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor

  specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE 220 137 83 220 137 83 0 0 02.5165 Alte teste serologice 415034 322792 92242 414361 322422 91939 673 370 303

  2.51650 Teste aglutinare dir.detect.antic.specif.antip. 6 5 1 6 5 1 0 0 02.51651 Teste de imunodif.detect.antic.specif.antip. 30 17 13 30 17 13 0 0 02.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari148294 115336 32958 148294 115336 32958 0 0 02.51653 Teste Western-blot antic.specif.antiparaz. 135270 105058 30212 134616 104707 29909 654 351 3032.51654 Teste rapide detect.antic.specif.antip. 113433 88208 25225 113431 88206 25225 2 2 02.51659 Alte teste serol.detect.antic.specif.antiparaz. 18001 14168 3833 17984 14151 3833 17 17 0

  2.517 Teste de detectare a antigenelor parazitare 86822 66483 20339 80963 62255 18708 5859 4228 16312.5170 Teste ELISA pentru detect.antigenelor parazitare: 47214 36751 10463 45927 35524 10403 1287 1227 60

  2.51700 Teste ELISA det antigen.paraz. circulante 16727 13067 3660 15440 11840 3600 1287 1227 602.51701 Teste ELISA det.antigen. Paraz. LCR 14082 10930 3152 14082 10930 3152 0 0 02.51702 Teste ELISA det.coproantigen.parazitare 298 226 72 298 226 72 0 0 0

  2.51703 Teste ELISA pentru detectarea

  antigenelor parazitare în alte lichide ale corpului 16107 12528 3579 16107 12528 3579 0 0 02.5171 Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare 20592 16078 4514 18797 14627 4170 1795 1451 344

  31CNSI

  SP

 • -continuare-Total general Spital Ambulator

  DENUMIREA INVESTIGATIEI Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

  2.5179 Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare 19016 13654 5362 16239 12104 4135 2777 1550 12272.518 Metode de detectare a ADN parazitar 20910 8270 12640 14293 4511 9782 6617 3759 2858

  2.5180 Metoda PCR de detectare a ADN parazitar 266 206 60 266 206 60 0 0 02.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge 133 103 30 133 103 30 0 0 02.51801 PCR de det.ADN parazit. în maduva osoasa 133 103 30 133 103 30 0 0 02.51802 PCR de detectare a ADN parazitar în LCR 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51803 PCR de det.a ADN parazitar în lic.amniotic 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasa 0 0 0 0 0 0 0 0 02.51805 PCR de det.ADN parazit. în alte lic.ale corp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2.5189 Alte metode de detectare a ADN parazitar 20644 8064 12580 14027 4305 9722 6617 3759 28582.6 HEMATOLOGIE 18863839 12264988 6598851 16486058 10699902 5786156 2377781 1565086 812695

  2.60 Citologia sangelui 12885748 8290869 4594879 11100840 7083949 4016891 1784908 1206920 5779882.